Umetanje slike ili fotografije pomoću čitača zaslona u programu Word 2016

Umetanje slike ili fotografije pomoću čitača zaslona u programu Word 2016

Pomoću čitača zaslona i tipkovnih prečaca u programu Word 2016 možete umetati slike i fotografije. Možete i dodati zamjenski tekst da biste sliku učinili pristupačnijom.

Napomena : Postupci u ovoj temi dokumentirani su pomoću pripovjedača i programa JAWS. Informacije o korištenju određenog čitača zaslona zatražite od proizvođača uređaja za pomoćnu tehnologiju.

Napomena : U ovoj se temi pretpostavlja da su korisnici programa JAWS isključili značajku virtualnog izbornika vrpce.

Sadržaj teme

Umetanje slike ili fotografije s računala

 1. U dokumentu odaberite mjesto na koje želite umetnuti sliku.

 2. Otvorite dijaloški okvir Umetanje slike pritiskom na Alt + N, P.

 3. Pronađite mjesto na računalu na kojem se slika nalazi, odaberite sliku, a zatim pritisnite Enter. Izvorna će slika biti ugrađena u dokument.

  Važno : Da bi je čitač zaslona točno pročitao, slika mora biti u retku s tekstom.

 4. Prema zadanim postavkama Word 2016 umeće sliku u redak s tekstom. No druge verzije, npr. verzija za mobilne uređaje ili Word 2016 za Mac, to ne čine.

  Da biste bili sigurni da je slika u retku s tekstom dokumenta, odaberite sliku, a zatim pritisnite Alt + JP da biste otvorili vrpcu Oblikovanje slike.

 5. Pritisnite PO, a zatim Enter. Time se otvara gumb Položaj, a zatim možete odabrati U retku s tekstom.

  Savjeti : 

  • Ako je datoteka slike velika i zbog toga je i vaš dokument velik, veličinu dokumenta možete smanjiti tako da umjesto umetanja slike dodate vezu na nju.

  • U dijaloškom okviru Umetanje slike tabulatorom se pomaknite do gumba Umetanje, pritisnite strelicu dolje da biste pristupili padajućem izborniku, a zatim odaberite Poveži s datotekom.

Umetanje slike s izvora na internetu

Možete umetnuti sliku s web-mjesta.

 1. U dokumentu odaberite mjesto na koje želite umetnuti sliku.

 2. Da biste otvorili dijaloški okvir Umetanje slika i potražili slike na internetu, pritiskom na Alt + N, F otvorite okvir za pretraživanje slika servisa Bing.

 3. U okviru za pretraživanje slika servisa Bing, koji je već odabran, upišite riječ ili izraz koji opisuje traženu sliku pa pritisnite Enter.

 4. Pomoću tipkovnih prečaca Alt + strelica desno i Alt + strelica lijevo krećite se po rezultatima pretraživanja. (U Pripovjedaču samo pritišćite tipke sa strelicama.) Word 2016 opisuje svaku sliku koju odaberete.

 5. Da biste umetnuli odabranu sliku, pritisnite Alt + Enter. (U Pripovjedaču samo pritisnite Enter.) Word 2016 preuzima i umeće sliku u dokument.

  Savjet : Ako želite vidjeti dodatne izvore internetskih slika, iz dijaloškog okvira Umetanje slika prijavite se da biste pregledali osobne račune kao što su OneDrive, Facebook ili Flickr.

Dodavanje zamjenskog teksta u sliku

Kad umetnete sliku u dokument, možete dodati zamjenski tekst da biste dokument učinili što je moguće pristupačnijim.

 1. U dokumentu odaberite sliku u koju želite dodati zamjenski tekst.

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje na vrpci s alatima za slike, pritisnite Alt + JP, a zatim pritišćite tabulator dok ne dođete do gumba Oblikovanje objekta. Pritisnite Enter da biste otvorili okno Oblikovanje slike . Čut ćete „Shadow” (Sjena) za prvu mogućnost. Pripovjedač ne čita naziv okna.

  Napomena : Ako ne čujete „Shadow” (Sjena), možda ste tipkovničkom navigacijom postavili fokus u neko drugo područje. Pritišćite tipku F6 dok ne čujete „Shadow” (Sjena).

 3. U oknu Oblikovanje slike okno (nakon što čujete „Shadow” (Sjena)), pritisnite Shift + Tab da biste otvorili izbornik s mogućnostima alata. Čut ćete naziv jedne od tih mogućnosti:

  • Effects (Efekti)

  • Layout and properties (Raspored i svojstva)

  • Picture (Slika)

  • Fill and Line (Ispuna i crta)

 4. Da biste se pomaknuli na gumb Raspored i svojstva, pritišćite strelicu dolje dok ne čujete naziv gumba. Zatim pritišćite tabulator da biste se pomaknuli na Tekstni okvir, prvu mogućnost na izborniku.

 5. Da biste se pomaknuli na mogućnost Zamjenski tekst, ponovno pritisnite tabulator, a zatim pritisnite strelicu dolje da biste se pomaknuli na okvir Naslov.

 6. Upišite naslov zamjenskog teksta za sliku. Zamjenski tekst trebao bi opisivati akciju ili funkciju slike, a ne njezin izgled.

 7. Ponovno pritisnite strelicu dolje da biste se pomaknuli na okvir Opis, a zatim upišite opis.

 8. Kada završite s upisivanjem naslova i opisa, pritisnite ESC da biste se vratili na tijelo dokumenta.

Vidi također

Pomoć za korištenje čitača zaslona s programom Word 2016

Tipkovni prečaci za Microsoft Word 2016 za Windows

U programu Word 2016 za Mac u dokument možete umetnuti sliku pomoću tipkovnice i značajke VoiceOver, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Mac OS. Možete i dodati zamjenski tekst da biste sliku učinili pristupačnijom.

Napomene : 

Sadržaj teme

Umetanje slike ili fotografije s računala

 1. U programu Word 2016 za Mac postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti sliku.

 2. Da biste otvorili traku izbornika pritisnite Control + Option + M. Začut ćete: „Menu bar Apple” (Traka izbornika, Apple).

 3. Pritišćite tipku sa strelicom desno dok ne čujete: „Insert” (Umetanje). Zatim pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete: „Pictures, submenu” (Slike, podizbornik). Da biste proširili podizbornik Slike, pritisnite Control + Option + razmaknica.

 4. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete sljedeće: „Picture from File” (Slika iz datoteke). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali tu stavku.

 5. Otvorit će se dijaloški okvir Slika iz datoteke. Da biste se pomaknuli do mjesta na kojoj je spremljena slika, pritišćite tabulator dok ne čujete: „Sidebar table” (Tablica bočne trake).

  Napomena : Da biste otvorili bočnu traku, pritišćite tabulator dok ne čujete „Show Sidebar button” (Gumb Pokaži bočnu traku), a zatim pritisnite razmaknicu.

  Fokus se premješta na popis omiljenih mjesta, kao što su Sve moje datoteke ili Dokumenti. VoiceOver će tijekom pomicanja izgovarati mjesta.

 6. Na odgovarajućem mjestu pritisnite tabulator. Zatim se pomoću tipki sa strelicama gore ili dolje pomaknite do željene podmape ili datoteke. Da biste unijeli podmapu, pritisnite tipku sa strelicom desno.

 7. Da biste nakon odabira odgovarajuće datoteke umetnuli sliku, pritisnite tipku Enter ili Control + Option + razmaknica. Slika se umeće u dokument.

Umetanje slike s izvora na internetu

Traženje i Umetanje isječka crteža ili slike iz drugih internetskih izvora izravno iz programa Word 2016 za Mac trenutno ne podržava Word 2016 za Mac. No i dalje možete dodati internetsku sliku u dokument tako da je potražite na internetu, spremite lokalnu kopiju, a zatim tu lokalnu kopiju umetnete u dokument.

 1. Pomoću web-preglednika otvorite www.bing.com. Fokus će se premjestiti na okvir za pretraživanje servisa Bing.

 2. U okvir Pretraživanje unesite ključnu riječ za vrstu slike koju tražite pa pritisnite tipku Enter.

 3. Da biste filtrirali rezultate pretraživanja i ostavili samo slike, u rezultatima pretraživanja servisa Bing pritisnite Option + tabulator da biste prešli na karticu Slike. Da biste odabrali tu mogućnost, pritisnite Enter.

  Napomena : U filtru Licenca možete filtrirati rezultate pretraživanja i ostaviti samo Sve s licencom Creative Commons (saznajte više ovdje), a možete i odabrati prikaz svih slika. Ako odaberete Sve, rezultati pretraživanja proširit će se i u njima će se prikazati sve slike sa servisa Bing. Sami ste dužni poštivati tuđa vlasnička prava, uključujući autorska prava. Da biste se bolje informirali o mogućnostima licenciranja, pročitajte članak Filtriranje slika prema vrsti licence. Da biste odabrali mogućnost licence, koristite tipke sa strelicama gore i dolje, a zatim pritisnite Enter da biste je odabrali.

 4. Pritisnite Option + tabulator da biste se pomaknuli na rezultate slika. Čut ćete: „Link, search” (Veza, pretraživanje).

 5. Da biste otvorili sliku u punoj veličini, pritisnite Enter.

 6. Da biste preuzeli sliku, pritišćite Option + tabulator dok ne čujete "Veza" nakon čega slijedi naziv i nastavak datoteke. Da biste odabrali tu mogućnost, pritisnite Enter. Pritisnite tipku Command + S.

 7. Otvorit će se dijaloški okvir Izvoz u obliku. Kursor se postavlja u polje naziva datoteke. Da biste odabrali mjesto spremanja, pritisnite tabulator da biste pronašli skočni gumb Gdje, a zatim pomoću tipki sa strelicama odaberite mjesto. Da biste spremili, pritisnite Command + S.

  Savjet : Spremite slike u mapu Dokumenti radi lakšeg umetanja u dokument programa Word.

 8. U programu Word 2016 za Mac postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti sliku. Zatim, pomoću izbornika Umetanje na traci izbornika umetnite sliku koju ste upravo spremili. Da biste saznali više o umetanju slike spremljene na lokalno računalo, pročitajte na Umetanje fotografije ili slike s računala.

Dodavanje zamjenskog teksta u sliku

Kad umetnete sliku u dokument, možete dodati zamjenski tekst da biste dokument učinili što je moguće pristupačnijim.

 1. U dokumentu odaberite sliku u koju želite dodati zamjenski tekst. Da biste odabrali sliku u programu Word, postavite kursor iznad slike, držite pritisnutu tipku Shift, a zatim pritisnite tipku sa strelicom desno. Čut ćete: „Image, layout item” (Slika, stavka rasporeda).

 2. Da biste otvorili okno Oblikovanje slike, pritisnite Shift + Command + 1. Čut ćete: „Format picture, task pane” (Oblikovanje slike, okno zadatka).

 3. Da biste otvorili karticu Raspored i svojstva, pritišćite tabulator dok ne čujete naziv kartice i poruku „You are currently on a tab, inside of scrll area” (Trenutno ste na kartici unutar područja pomicanja). Zatim pritišćite tipke sa strelicama lijevo ili desno dok ne čujete: „Layout and properties, selected tab” (Raspored i svojstva, odabrana kartica). Pritisnite razmaknicu da biste odabrali tu karticu.

 4. Da biste otvorili mogućnost Zamjenski tekst , pritišćite tabulator dok ne čujete: „Alt text, collapsed” (Zamjenski tekst, sažeto). Da biste proširili mogućnost Zamjenski tekst, pritisnite razmaknicu.

 5. Da biste otvorili polje Naslov, pritisnite tabulator. Čut ćete: „Title” (Naslov). Upišite naslov zamjenskog teksta za sliku. Zamjenski tekst trebao bi opisivati akciju ili funkciju slike, a ne njezin izgled.

 6. Da biste otvorili polje Opis, pritisnite tabulator Čut ćete: „Edit text” (Uređivanje teksta). Zatim upišite opis.

 7. Da biste premjestili fokus natrag na sliku u dokumentu kada završite s upisivanjem naslova i opisa, pritisnite F6 dok ne čujete naslov slike i „layout item” (stavka rasporeda).

Vidi također

Poravnanje teksta i odlomaka u programu Word pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u programu Word za Mac

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×