Umetanje simbola, razlomaka i posebnih znakova

Ponekad morate umetnuti znak koji se ne nalazi na tipkovnici, npr. simbol strane valute, zaštitni znak (™) ili razlomak, kao što je 1/3. Neke simbole možete upisati pomoću značajke samoispravka. Za sve druge simbole, idite na karticu Umetanje > Simbol.

Galerija simbola

 1. Da biste umetali druge simbole, kliknite Umetanje > Simbol.

  naredba simbol na kartici umetanje

  Otvara se galerija Simbol u kojoj se među ostalim simbolima nalaze i dodatni simboli stranih valuta.

 2. Da biste ga umetnuli, odaberite simbol.

 3. Da bi se prikazali dodatni simboli, pri dnu galerije kliknite Više simbola. Otvorit će se dijaloški okvir Simbol.

  okvir simbol u programu word

 4. Pregledajte popis znakova da biste vidjeli sve simbole dostupne u trenutno odabranom fontu (normalan tekst) u okviru Font. Primijetite da se tijekom vašeg pomicanja popisom mijenja oznaka na padajućem popisu Podskup. Ako, primjerice, želite skočiti izravno na znak "nije jednako", na popisu Podskup odaberite Matematički operatori.

  Okvir Podskup u okviru Simbol

  Napomene : 

  • Ako ne vidite padajući popis Podskup, pogledajte u desnom donjem kutu dijaloškog okvira, a zatim s popisa iz odaberite Unicode (heksadecimalno).

  • Odabrana stavka Unicode (heksadecimalno) u okviru Simbol

 5. Ako ne vidite željeno, u okviru Font odaberite drugi font.

 6. Kada pronađete željeni simbol, kliknite Umetni > Zatvori. Ako ne želite umetnuti simbol, kliknite Odustani.

  Savjet :  Da biste dobili tekst koji izgleda kao slika, prebacite se na neki od fontova Wingding pomoću okvira Font.

Samoispravak pretvara niz pritisaka na tipke u simbole. Evo nekoliko najčešće korištenih.

Unos

Za umetanje

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Da biste vidjeli ostale unose na tipkovnici koji se pretvaraju u simbole, kliknite Datoteka > Mogućnosti > Provjera > Mogućnosti samoispravka i pomaknite se dolje na popisu na karticu Samoispravak . Putem kartice Samoispravak možete stvoriti i vlastiti znak samoispravka tako da u okvir Zamijeni unesete niz pritisaka na tipke, a u okvir Ovim unesete ono čime želite zamijeniti pritiske na tipke.

Neki razlomci (1/4, 1/2 i 3/4) automatski se prilikom unosa pretvaraju u znak razlomka (¼, ½, ¾). No s drugima to nije slučaj (1/3, 2/3, 1/5 itd.).

 1. Da biste broj prebacili u znak razlomka, kliknite Umetanje > Simboli > Više simbola.

 2. Na padajućem popisu Podskup kliknite Oblici brojeva i odaberite razlomak.

  Napomene : 

  • Ako ne vidite padajući popis Podskup, pogledajte u desnom donjem kutu dijaloškog okvira, a zatim s popisa iz odaberite Unicode (heksadecimalno).

  • Odabrana stavka Unicode (heksadecimalno) u okviru Simbol

 3. Kliknite Umetni > Zatvori.

  Savjeti : 

  • U programima Word, Outlook, PowerPoint, Excel i OneNote dodatne matematičke simbole možete umetnuti pomoću matematičkog samoispravka. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezična provjera > Mogućnosti samoispravka. Kliknite karticu Matematički samoispravak da bi vam se prikazao popis tipkovnih prečaca koje možete upisati u dokument da biste umetnuli matematičke simbole. Obavezno potvrdite okvir Zamijeni tekst prilikom upisa. Ovisno o tome gdje se u dokumentu nalazite, možda ćete morati odabrati mogućnost Koristi pravila matematičkog samoispravka izvan matematičkih područja.

  • U programima Word, Outlook i PowerPoint možete upisane razlomke pretvoriti u simbole razlomaka. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezična provjera > Mogućnosti samoispravka. Na kartici Samooblikovanje pri upisu u odjeljku Zamijeni za vrijeme upisa odaberite Razlomke (1/2) znakom razlomka (½). Saznajte više o samooblikovanju.

 1. Kliknite mjesto na koje želite umetnuti posebni znak.

 2. Kliknite Umetanje > Simbol > Više simbola.

 3. U dijaloškom okviru Simbol kliknite karticu Posebni znakovi.

 4. Dvokliknite znak koji želite umetnuti.

 5. Kliknite Zatvori.

Kada u dijaloškom okviru Simbol odaberete ASCII (decimalni) ili Unicode znak, njegov će se znakovni kod prikazati u okviru Znakovni kod. Ako već znate znakovni kod, možete ga izravno upisati u okvir Znakovni kod da biste pronašli ASCII ili Unicode znak.

Napomena : Provjerite je li u okviru iz odabran pravilni skup znakova, npr. ASCII (heksadecimalno). U suprotnom se prilikom upisa znakovnog koda možda neće prikazati željeni znak.

Naziv prikazan prije okvira Znakovni kod službeni je naziv u ASCII ili Unicode standardu.

 1. Kliknite tamo gdje želite umetnuti ASCII ili Unicode znak.

 2. Kliknite Umetanje > Simbol >Više simbola.

 3. U dijaloškom okviru Simbol u okviru Font kliknite željeni font.

 4. U okviru iz kliknite ASCII (decimalno), ASCII (heksadecimalno) ili Unicode.

 5. Ako je dostupan okvir Podskup, odaberite podskup znakova.

 6. Dvokliknite simbol koji želite umetnuti.

 7. Kliknite Zatvori.

Napomena : Da biste ASCII (decimalni) znak umetnuli bez otvaranja dijaloškog okvira Simbol, uključite NUM LOCK. Zatim pritisnite i držite tipku ALT pa upišite 0 i znakovni kod na numeričkoj tipkovnici (nemojte koristiti tipke s brojevima u gornjem redu tipkovnice). Zatim otpustite tipku ALT. U publikaciju se mogu upisati samo ASCII (decimalni) znakovni kodovi.

Harveyevi ideogrami kružni su simboli koji se koriste za usporedbu kvalitativnih podataka.

Harveyevi ideogrami okrugli su simboli kojima se prenose komparativni kvalitativni podaci,
 1. Kliknite mjesto na koje želite umetnuti simbol.

 2. Kliknite Umetanje > Simbol. (Ili kliknite Umetanje > Simbol > Više simbola.)

  Otvorit će se dijaloški okvir Simbol.

 3. Otvorite abecedni padajući popis Font i odaberite Unicode font instaliran s vašom verzijom sustava Office:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. U okviru Podskup odaberite Geometrijski oblici.

  Unicode font u dijaloškom okviru Umetanje simbola uključuje simbole Harveyevih ideograma
 5. Odaberite simbol koji želite umetnuti pa kliknite Umetni.

 6. Kliknite Zatvori kada završite s umetanjem simbola.

Prilagodba veličine.

Kada umetnete simbol, možete mu promijeniti veličinu ili boju putem kartice Polazno ili Datoteka na vrpci. Detaljnije upute potražite u članku Promjena veličine fonta.

Provjera jesu li simboli obuhvaćeni prilikom zajedničkog korištenja prezentacije

Kada umetnete slične simbole, preporučujemo i da u dokument ugradite fontove. U suprotnom se znakovi simbola možda neće prikazivati na željeni način prilikom zajedničkog korištenja s drugima ili otvaranja na računalu koje nema instalirano iste fontove. Da biste ugradili fontove, odaberite Datoteka > Mogućnosti > Spremanje > Očuvanje vjernosti sadržaja pri zajedničkom korištenju sadržaja s drugima > Ugrađeni fontovi u datoteci. Dodatne informacije potražite u članku Ugradnja fontova u programima Word, PowerPoint i Excel.

Vidi također

Umetanje matematičkih simbola

Odabir mogućnosti samoispravka za velika i mala slova, provjeru pravopisa i simbola

Konfiguriranje ili isključivanje automatskog oblikovanja (samooblikovanja) teksta

Kartica Simboli   

Font      Određuje font teksta čiji će se skup znakova koristiti za umetanje simbola i posebnih znakova. U okviru odaberite naziv fonta.

Podskup      Određuje podskup posebnih znakova za odabrani font, ako je dostupan. Podskup fontova obuhvaća prošireni popis jezičnih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica), ili kategoriju znakova, kao što su simboli valuta. U okviru odaberite naziv podskupa.

Popis simbola     Predstavlja potpuni popis simbola koje je moguće umetnuti iz odabranih mogućnosti Font i Podskup.

Nedavno korišteni simboli      Navodi simbole koji su najčešće umetnuti.

Opis      Pruža smisleni opis odabranog simbola. Ako je, na primjer, odabran simbol £, opis će se prikazati kao ZNAK ZA FUNTU.

Znakovni kôd      Prikazuje ili prihvaća unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz      Navodi skup znakova na kojemu se znakovni kôd temelji. ASCII je standard kodiranja znakova na temelju engleske abecede. Unicode je standard kodiranja znakova koji gotovo svim pisanim jezicima na svijetu omogućuje prikaz pomoću jednog skupa znakova.

Kartica Posebni znakovi   

Znak      Navodi najčešće korišteni skup posebnih znakova i njihove opise.

Tipkovni prečac      Navodi dodijeljeni tipkovni prečac za svaki posebni znak na popisu.

Font     Određuje font teksta čiji će se skup znakova koristiti za umetanje simbola i posebnih znakova. U okviru odaberite naziv fonta.

Podskup     Određuje podskup posebnih znakova za odabrani font, ako je dostupan. Podskup fontova obuhvaća prošireni popis jezičnih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica), ili kategoriju znakova, kao što su simboli valuta. U okviru odaberite naziv podskupa.

Popis simbola     Predstavlja potpuni popis simbola koje je moguće umetnuti iz odabranih mogućnosti Font i Podskup.

Nedavno korišteni simboli     Navodi simbole koji su najčešće umetnuti.

Opis    Pruža smisleni opis odabranog simbola. Ako je, na primjer, odabran simbol £, opis će se prikazati kao ZNAK ZA FUNTU.

Znakovni kôd     Prikazuje ili prihvaća unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz     Navodi skup znakova na kojemu se znakovni kod temelji. ASCII je standard kodiranja znakova na temelju engleske abecede. Unicode je standard kodiranja znakova koji gotovo svim pisanim jezicima na svijetu omogućuje prikaz pomoću jednog skupa znakova.

Font     Određuje font teksta čiji će se skup znakova koristiti za umetanje simbola i posebnih znakova. U okviru odaberite naziv fonta.

Podskup     Određuje podskup posebnih znakova za odabrani font, ako je dostupan. Podskup fontova obuhvaća prošireni popis jezičnih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica), ili kategoriju znakova, kao što su simboli valuta. U okviru odaberite naziv podskupa.

Popis simbola     Predstavlja potpuni popis simbola koje je moguće umetnuti iz odabranih mogućnosti Font i Podskup.

Nedavno korišteni simboli     Navodi simbole koji su najčešće umetnuti.

Opis     Pruža smisleni opis odabranog simbola. Ako je, na primjer, odabran simbol £, opis će se prikazati kao ZNAK ZA FUNTU.

Znakovni kôd    Prikazuje ili prihvaća unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz     Navodi skup znakova na kojemu se znakovni kod temelji. ASCII je standard kodiranja znakova na temelju engleske abecede. Unicode je standard kodiranja znakova koji gotovo svim pisanim jezicima na svijetu omogućuje prikaz pomoću jednog skupa znakova.

Font     Određuje font teksta čiji će se skup znakova koristiti za umetanje simbola i posebnih znakova. U okviru odaberite naziv fonta.

Podskup     Određuje podskup posebnih znakova za odabrani font, ako je dostupan. Podskup fontova obuhvaća prošireni popis jezičnih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica), ili kategoriju znakova, kao što su simboli valuta. U okviru odaberite naziv podskupa.

Popis simbola     Predstavlja potpuni popis simbola koje je moguće umetnuti iz odabranih mogućnosti Font i Podskup.

Nedavno korišteni simboli     Navodi simbole koji su najčešće umetnuti.

Opis     Pruža smisleni opis odabranog simbola. Ako je, na primjer, odabran simbol £, opis će se prikazati kao ZNAK ZA FUNTU.

Znakovni kôd     Prikazuje ili prihvaća unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz     Navodi skup znakova na kojemu se znakovni kod temelji. ASCII je standard kodiranja znakova na temelju engleske abecede. Unicode je standard kodiranja znakova koji gotovo svim pisanim jezicima na svijetu omogućuje prikaz pomoću jednog skupa znakova.

Kartica Simboli   

Font     Određuje font teksta čiji će se skup znakova koristiti za umetanje simbola i posebnih znakova. U okviru odaberite naziv fonta.

Podskup     Određuje podskup posebnih znakova za odabrani font, ako je dostupan. Podskup fontova obuhvaća prošireni popis jezičnih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica), ili kategoriju znakova, kao što su simboli valuta. U okviru odaberite naziv podskupa.

Popis simbola     Predstavlja potpuni popis simbola koje je moguće umetnuti iz odabranih mogućnosti Font i Podskup.

Nedavno korišteni simboli     Navodi simbole koji su najčešće umetnuti.

Opis     Pruža smisleni opis odabranog simbola. Ako je, na primjer, odabran simbol £, opis će se prikazati kao ZNAK ZA FUNTU.

Znakovni kôd     Prikazuje ili prihvaća unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz     Navodi skup znakova na kojemu se znakovni kod temelji. ASCII je standard kodiranja znakova na temelju engleske abecede. Unicode je standard kodiranja znakova koji gotovo svim pisanim jezicima na svijetu omogućuje prikaz pomoću jednog skupa znakova.

Kartica Posebni znakovi   

Znak     Navodi najčešće korišteni skup posebnih znakova i njihove opise.

Tipkovni prečac     Navodi dodijeljeni tipkovni prečac za svaki posebni znak na popisu.

Font     Određuje font teksta čiji će se skup znakova koristiti za umetanje simbola i posebnih znakova. U okviru odaberite naziv fonta.

Podskup     Određuje podskup posebnih znakova za odabrani font, ako je dostupan. Podskup fontova obuhvaća prošireni popis jezičnih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica), ili kategoriju znakova, kao što su simboli valuta. U okviru odaberite naziv podskupa.

Popis simbola     Predstavlja potpuni popis simbola koje je moguće umetnuti iz odabranih mogućnosti Font i Podskup.

Nedavno korišteni simboli     Navodi simbole koji su najčešće umetnuti.

Opis     Pruža smisleni opis odabranog simbola. Ako je, na primjer, odabran simbol £, opis će se prikazati kao ZNAK ZA FUNTU.

Znakovni kôd     Prikazuje ili prihvaća unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz     Navodi skup znakova na kojemu se znakovni kod temelji. ASCII je standard kodiranja znakova na temelju engleske abecede. Unicode je standard kodiranja znakova koji gotovo svim pisanim jezicima na svijetu omogućuje prikaz pomoću jednog skupa znakova.

Kartica Simboli   

Font      Određuje font teksta čiji će se skup znakova koristiti za umetanje simbola i posebnih znakova. U okviru odaberite naziv fonta.

Podskup      Određuje podskup posebnih znakova za odabrani font, ako je dostupan. Podskup fontova obuhvaća prošireni popis jezičnih znakova, kao što su grčki ili ruski (ćirilica), ili kategoriju znakova, kao što su simboli valuta. U okviru odaberite naziv podskupa.

Popis simbola     Predstavlja potpuni popis simbola koje je moguće umetnuti iz odabranih mogućnosti Font i Podskup.

Nedavno korišteni simboli      Navodi simbole koji su najčešće umetnuti.

Opis      Pruža smisleni opis odabranog simbola. Ako je, na primjer, odabran simbol £, opis će se prikazati kao ZNAK ZA FUNTU.

Znakovni kôd      Prikazuje ili prihvaća unos jedinstvenog koda koji predstavlja simbol.

iz      Navodi skup znakova na kojemu se znakovni kôd temelji. ASCII je standard kodiranja znakova na temelju engleske abecede. Unicode je standard kodiranja znakova koji gotovo svim pisanim jezicima na svijetu omogućuje prikaz pomoću jednog skupa znakova.

Samoispravak      Prikazuje dijaloški okvir Samoispravak u kojemu možete navesti tekst koji će se zamijeniti odabranim simbolom kad god se taj tekst upiše.

Tipkovni prečac      Prikazuje dijaloški okvir Prilagodba tipkovnice u kojemu možete dodijeliti tipkovnički prečac za povezivanje s odabranim simbolom.

Kartica Posebni znakovi   

Znak      Navodi najčešće korišteni skup posebnih znakova i njihove opise.

Tipkovni prečac      Navodi dodijeljeni tipkovni prečac za svaki posebni znak na popisu.

Samoispravak      Prikazuje dijaloški okvir Samoispravak u kojemu možete navesti tekst koji će se zamijeniti odabranim simbolom kad god se taj tekst upiše.

Tipkovni prečac     Prikazuje dijaloški okvir Prilagodba tipkovnice u kojemu možete dodijeliti tipkovnički prečac za povezivanje s odabranim posebnim znakom.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×