Umetanje okvira s popisom

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Okvir s popisom u predlošku obrasca programa Microsoft Office InfoPath možete koristiti kako bi se prikazao popis isključuju korisniku.

Sadržaj članka

Kada koristiti okvir s popisom

Korisnički doživljaj

Umetanje okvira s popisom

Savjeti za raspored

Kada koristiti okvir s popisom

Korištenje okvira s popisom kada želite:

 • Omogućivanje korisnicima odabir jedne s popisa unaprijed definiranih stavki.

 • Prikazati vrijednosti dohvaćene s fiksnog popisa, predloška obrasca izvor podatakaili vanjski izvor podataka, kao što su baze podataka ili popisa Microsoft Windows SharePoint Services.

Na sljedećoj slici korisnik kategorizira troškove u izvješće o troškovima odabirom vrijednosti u okviru s popisom.

Item selected in list box

Nakon umetanja okvira s popisom u predlošku obrasca, morate navesti vrijednosti koje želite prikazati u njoj. U suprotnom, korisnici će vidjeti prazan popis prilikom otvaranja obrasca koji se temelji na predlošku obrasca. U dijaloškom okviru Svojstva okvira s popisom možete upisati unose ili konfigurirati okvir s popisom za dohvat unosa iz baze podataka ili drugog izvora podataka.

Srodne kontrole

InfoPath uključuje kontrole koje su slične okvirima s popisom, no služe različitim svrhama. Da biste odlučili koje kontrole najbolje funkcioniraju u predlošku obrasca, pogledajte sljedeći popis:

Padajući okvir popisa    Poput okvira s popisom, okvir s padajućeg popisa nudi korisnicima popis mogućnosti. Međutim, u okviru padajućeg popisa, stavke popisa nisu vidljivi dok korisnik ne pritisne strelicu pokraj okvira popisa. Ako planirate nude brojne mogućnosti na popisu ili ako je prostor u predlošku obrasca ograničen, okvir s padajućeg popisa može biti dobar izbor.

Kombinirani okvir    Poput okvira s popisom, kombinirani okvir nudi korisnicima popis mogućnosti. Međutim, u kombinirani okvir stavke popisa nisu vidljivi dok korisnik klikne strelicu pokraj kombiniranog okvira. Korisnici mogu upisati vlastite unose u kombinirani okvir ili odaberite s popisa unaprijed definiranih stavki.

Okvir popisa za višestruki odabir    Ako želite da korisnici mogu da biste odabrali više od jedne stavke na popisu, možete koristiti okvir s popisom za višestruki odabir umjesto okvira s popisom. U okviru s popisom za višestruki odabir korisnici vrše izbor uključivanjem jednog ili više potvrdnih okvira umjesto pritiskom vrijednosti na popisu. Kao i kod običnih okvira, unosi u okvir s popisom za višestruki odabir su vidljive kada korisnici prvi put otvorite obrazac.

Gumbi mogućnosti    Poput okvira s popisom grupu gumba mogućnosti omogućuje korisnicima da biste odabrali s popisa isključuju. Međutim, s gumbima mogućnosti korisnici pritišću odabir nemojte kliknuti stavku u okviru s popisom.

Vrh stranice

Korisnički doživljaj

Okvirima s popisom su jedna od najčešće korištenih kontrole tako da se većina korisnika znati kako ih koristiti.

Da biste odabrali neki od okvira s popisom, korisnici jednostavno kliknite stavku koju želite. Okvir s popisom je "otvoriti" tako da korisnici mogu vidjeti popis mogućnosti bez potrebe za kliknite kontrolu. Ako mogućnosti na popisu prelazi visinu okvira koji ih sadrži, klizač pojavljuje se na desnoj strani kontrole. Ako korisnici koriste tipkovnicu za ispunjavanje obrasca, možete pritisnuti tipke strelicama gore i dolje da biste se pomicali kroz stavke u okviru s popisom.

Vrh stranice

Umetanje okvira s popisom

Postupak za umetanje okvira s popisom malo razlikuje se ovisno o tome dizajniranja predloška obrasca novu, praznu ili temeljite dizajn predloška obrasca u bazi podataka ili drugog vanjskog izvora podataka.

Sljedeća ilustracija prikazuje izgled okvira s popisom kada je odabran u načinu dizajna, prije dodavanja natpisa i unosa.

List box selected in design mode

Kontrole je moguće vezati, ali ne moraju biti vezane. Kada je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka pa se podaci uneseni u kontrolu spremaju u datoteku obrasca (.xml). Kada kontrola nije vezana, nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Kada odaberete kontrolu ili iznad nje postavite pokazivač, tekst i ikona vezanja prikazat će se u gornjem desnom kutu kontrole. Tekst naznačuje grupu ili polje s kojom je kontrola vezana u izvoru podataka. Ikona označava je li kontrola ispravno povezana s tom grupom ili poljem. Kada je ispravno povezana, prikazat će se zelena ikona. Ako veza nije ispravna, prikazat će se plava ili crvena ikona.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski prikaz u oknu zadatka Izvor podataka . Okviri popisa uvijek su povezane s poljima. U sljedećem primjeru okvir popisa kategorija u predlošku obrasca je povezana s poljem kategorija u oknu zadatka Izvor podataka .

relationship between list box on form template and corresponding field in data source

Kada dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole odabran je po zadanom. To omogućuje da dok dodajete kontrole u predložak obrasca InfoPath automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka. Ta su polja i grupe u oknu zadatka Izvor podatka predstavljena ikonama mapa i datoteka.

Ako dizajn predloška obrasca temeljite na postojećoj XML (Extensible Markup Language) datoteci, bazi podataka ili web-servisu, InfoPath polja i grupa u oknu zadatka Izvor podataka izvodi iz tog postojećeg izvora podataka.

Umetanje okvira s popisom

 1. Na predlošku obrasca pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. U oknu zadatka Kontrole učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste automatski stvorili polje u izvoru podataka koje je povezano s okvirom s popisom, potvrdite okvir Automatski stvori izvor podataka.

  • Da biste okvir s popisom povezali s postojećim poljem, poništite potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka.

   Napomena: Ako potvrdni okvir nije dostupan, izvor je podataka zaključan. Na primjer, ako dizajn obrasca temeljite na predlošku obrasca ili na XML shemi, u programu InfoPath u izvor podataka možda nećete moći dodati nova polja ni grupe. To ograničenje onemogućuje slučajne promjene sheme zbog kojih ona više neće biti valjana.

 4. U odjeljku Umetanje kontrola, kliknite Okvir s popisom.

 5. Ako je poništen potvrdni okvir automatski stvori izvor podataka u 3, odaberite polje u dijaloškom okviru Povezivanje okvira s popisom na koji želite povezati s okvirom popisa.

 6. Da biste dodali oznaku u okvir s popisom u predlošku obrasca upišite tekst iznad ili lijevo od okvira popisa, a zatim dvotočku (:).

 7. Da biste odredili vrijednosti koje želite koristiti kao stavke na popisu, dvokliknite okviru s popisom u predlošku obrasca.

 8. Kliknite karticu Podaci.

 9. Da biste popunili okvir s popisom, učinite nešto od sljedećeg:

  Sami upišite vrijednosti u okvir s popisom

  Ova je mogućnost korisna kada imate unaprijed određen i ograničen skup vrijednosti koji se neće mijenjati u budućnosti. Ako se vrijednost promijenila, morate objaviti ažuriranu vrijednost predloška obrasca da bi korisnici mogli vidjeti i koristiti najnovije unose na popisu.

  1. Kliknite Dodaj.

  2. U okvir Vrijednost upišite tekst koji želite spremiti ako korisnik odabere taj unos.

  3. U okvir Zaslonski naziv upišite tekst koji želite prikazati za tu stavku, a zatim kliknite U redu.

  4. Ponovite korake od prvog do trećeg za svaki unos koji želite dodati u okvir s popisom.

  5. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

  Korištenje vrijednosti iz drugog dijela obrasca

  Ova je mogućnost korisna kada želite da se vrijednosti na popisu mijenjaju ovisno o drugim vrijednostima koje korisnik unese na obrazac.

  1. U odjeljku Unosi u okvir s popisom kliknite Traženje vrijednosti u izvoru podataka obrasca.

   Unosi u okvir s popisom moraju biti pridruženi određenoj ponavljajućoj grupi ili ponavljajućem polju na predlošku obrasca.

  2. Kliknite Odaberi XPath Slika gumba uz okvir Unosi, a zatim u dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe kliknite ponavljajuće polje ili grupu koja sadrži polje koje će dati vrijednosti za okvir s popisom, a zatim kliknite U redu.

  3. Kliknite Odaberi XPath Slika gumba uz okvir Vrijednost, zatim polje koje sadrži moguće vrijednosti za stavke na okviru s popisom, a potom U redu. Kada korisnik klikne stavku u okviru s popisom, ona će se spremiti u temeljni XML.

  4. Kliknite Odaberi XPath Slika gumba uz okvir Zaslonski naziv, zatim polje koje sadrži vrijednosti koje su prikazane u okviru s popisom, a potom U redu.

   Savjet: Da biste onemogućili da se vrijednosti zaslonskog naziva u okviru s popisom prikažu više puta, potvrdite okvir Prikaži samo unose s jedinstvenim zaslonskim nazivima

  Korištenje vrijednosti iz baze podataka, s web-servisa, iz XML dokumenta ili s web-mjesta sustava SharePoint

  Ta je mogućnost korisna kada želite da se vrijednosti u okviru s popisom redovito ažuriraju i osvježavaju. Vrijednosti se obično pohranjuju u bazu podataka ili u neki drugi vanjski izvor podataka i dohvaćaju se prilikom svakog otvaranja obrasca.

  1. Kliknite Pretraži vrijednosti s vanjskog izvora podataka.

  2. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Ako ste već dodali podatkovnu vezu, kliknite je u okviru Podatkovna veza.

   • Da biste dodali novu podatkovnu vezu, kliknite Dodaj, a zatim slijedite upute u čarobnjaku za povezivanje s podacima.

    Unosi u okvir s popisom moraju biti pridruženi određenoj ponavljajućoj grupi ili polju.

  3. Kliknite Odaberi XPath Slika gumba uz okvir Unosi, a zatim u dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe kliknite polje ili grupu koja sadrži polje koje će pružiti vrijednosti za okvir s popisom, a zatim kliknite U redu.

  4. Kliknite Odaberi XPath Slika gumba uz okvir Vrijednost, zatim polje koje sadrži moguće vrijednosti za stavke na okviru s popisom, a potom U redu. Kada korisnik klikne stavku u okviru s popisom, ona će se spremiti u temeljni XML.

  5. Kliknite Odaberi XPath Slika gumba uz okvir Zaslonski naziv, zatim polje koje sadrži vrijednosti koje su prikazane u okviru s popisom, a potom U redu.

   Savjet: Da biste onemogućili da se vrijednosti zaslonskog naziva u okviru s popisom prikažu više puta, potvrdite okvir Prikaži samo unose s jedinstvenim zaslonskim nazivima

Vrh stranice

Savjeti za raspored

Pomoću sljedeći savjeti olakšat će vam određivanje izgleda, veličine i ostalih aspekata okvira s popisom:

 • Razmotrite proširenje okvir s popisom tako da je nekoliko razmaka veće od prosječne širine stavki na popisu. Na taj način popis stavki neće biti djelomično skriven.

 • Da biste istodobno promijenili širinu nekoliko okvira s popisom, potvrdite okvire popisa čiju veličinu želite promijeniti, pritisnite ALT + ENTER kliknite karticu Veličina , a zatim upišite novi broj u okvir Širina .

 • Da biste promijenili boju pozadine za nekoliko okvirima s popisom odjednom, odaberite okvire popisa koje želite promijeniti. Na izborniku Oblikovanje kliknite Obrubi i sjenčanje, a zatim izvršite potrebne promjene na kartici Sjenčanje .

 • Da biste prilagodili font koji će se prikazati u okviru s popisom, pomoću okvira Font i Veličinu fonta na alatnoj traci Oblikovanje . Da biste promijenili font i veličinu fonta za sve okvire na popisu u predlošku obrasca odjednom, kliknite okvir popisa koji sadrži oblikovanje, a zatim na izborniku Oblikovanje pritisnite Primijeni Font na sve kontrole okvira s popisom.

 • Ako želite prilagoditi razmak između okvira s popisom i objekata koji ga okružuju u predlošku obrasca, možete prilagoditi postavke margina u dijaloškom okviru Svojstva okvira s popisom (karticaVeličina ). Upotreba margina za povećavanje razmaka nudi precizniji stupanj kontrole od upotrebe prijeloma odlomka za povećavanje razmaka.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×