Umetanje okvira popisa

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U predlošku obrasca programa Microsoft Office InfoPath popis podataka koji se međusobno isključuju korisnicima možete prikazati pomoću okvira popisa.

Sadržaj članka

Kada koristiti okvir popisa

Korisničko iskustvo

Umetanje okvira popisa

Savjeti o izgledu

Kada koristiti okvir popisa

Okvir popisa koristite kada želite:

 • Omogućiti korisnicima izbor samo jedne stavke s popisa unaprijed definiranih termina.

 • Prikazati vrijednosti s neizmjenjivog popisa iz izvor podataka unutar predloška obrasca ili iz vanjskog izvora podataka, poput baze podataka ili popisa Microsoft Windows SharePoint Services.

U sljedećem primjeru korisnici kategoriziraju troškove u obrascu izvještaja o troškovima odabirom vrijednosti iz okvira popisa.

Označena stavka u okviru popisa

Nakon umetanja okvira popisa u predložak obrasca potrebno je navesti vrijednosti koje u njemu želite vidjeti. U dijaloškom okviru Svojstva okvira popisa možete sami upisati unose ili konfigurirati okvir popisa za dohvat unosa iz baze podataka odnosno drugog izvora podataka.

Srodne kontrole

InfoPath uključuje kontrole koje su slične okvirima popisa ali služe u različite svrhe. Za odluku koja će od ovih kontrola najbolje funkcionirati u vašem predlošku obrasca proučite sljedeći popis:

Okvir s padajućim popisom    Poput okvira popisa, okvir s padajućim popisom nudi korisnicima popis mogućnosti. Međutim, u okviru s padajućim popisom unosi nisu vidljivi dok korisnik ne pritisne strelicu uz okvir popisa. Ako na popisu namjeravate ponuditi veliki broj mogućnosti ili ako je prostor u predlošku obrasca ograničen, okvir s padajućim popisom je dobro rješenje.

Kombinirani okvir    Poput okvira popisa, kombinirani okvir nudi korisnicima popis mogućnosti. Međutim, u kombiniranom okviru unosi nisu vidljivi dok korisnik ne pritisne strelicu uz kombinirani okvir. Korisnici u kombinirani okvir mogu upisati vlastite unose ili odabrati s popisa unaprijed određenih unosa.

Okvir popisa višestrukog izbora    Ako korisnicima želite omogućiti odabir više stavki s popisa, umjesto okvira popisa možete koristiti okvir popisa višestrukog izbora. U okviru popisa višestrukog izbora korisnici vrše izbor uključivanjem jednog ili više potvrdnih okvira umjesto pritiskom vrijednosti na popisu. Kao kod običnih okvira, unosi u okviru popisa višestrukog izbora su vidljivi pri prvom otvaranju obrasca.

Gumbi mogućnosti    Poput okvira popisa, grupa gumba mogućnosti nudi korisnicima izbor mogućnosti koje se međusobno isključuju. Međutim, s gumbima mogućnosti korisnici biraju pritiskom kružića umjesto pritiskom stavki u okviru popisa.

Vrh stranice

Korisničko iskustvo

Okviri popisa su jedna od najčešće korištenih kontrola obrazaca, pa ih većina korisnika zna koristiti.

Za izbor mogućnosti iz okvira popisa korisnici jednostavno pritišću stavku koju žele. Okvir popisa je "otvoren", pa korisnici mogu vidjeti popis mogućnosti bez da pritisnu kontrolu. Ako broj mogućnosti prelazi visinu okvira koji ih sadrži, s desne strane kontrole pojavljuje se klizač. Ako korisnici za unos podataka upotrebljavaju tipkovnicu, za kretanje kroz stavke u okviru popisa mogu se koristiti tipkama STRELICA GORE i STRELICA DOLJE.

Vrh stranice

Umetanje okvira popisa

Postupak umetanja okvira popisa unekoliko se razlikuje ovisno o tome dizajnirate li novi, prazan predložak obrasca ili se dizajn temelji na bazi podataka odnosno nekom drugom vanjskom izvoru podataka.

Sljedeća ilustracija pokazuje kako okvir popisa izgleda kada je odabran u načinu dizajna, prije dodavanja natpisa i unosa.

Okvir s popisom odabran u načinu dizajna

Kontrole je moguće vezati, ali ne moraju biti vezane. Kada je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka pa se podaci uneseni u kontrolu spremaju u datoteku obrasca (.xml). Kada kontrola nije vezana, nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Kada odaberete kontrolu ili iznad nje postavite pokazivač, tekst i ikona vezanja prikazat će se u gornjem desnom kutu kontrole. Tekst naznačuje grupu ili polje s kojom je kontrola vezana u izvoru podataka. Ikona označava je li kontrola ispravno povezana s tom grupom ili poljem. Kada je ispravno povezana, prikazat će se zelena ikona. Ako veza nije ispravna, prikazat će se plava ili crvena ikona.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski prikaz u oknu zadatka Izvor podataka . Okviri popisa uvijek su povezane s poljima. U sljedećem primjeru okvir popisa kategorija u predlošku obrasca je povezana s poljem kategorija u oknu zadatka Izvor podataka .

odnos između okvira s popisom u predlošku obrasca i odgovarajućeg polja u izvoru podataka

Kada dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole odabran je po zadanom. To omogućuje da dok dodajete kontrole u predložak obrasca InfoPath automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka. Ta su polja i grupe u oknu zadatka Izvor podatka predstavljena ikonama mapa i datoteka.

Ako dizajn predloška obrasca temeljite na postojećoj XML (Extensible Markup Language) datoteci, bazi podataka ili web-servisu, InfoPath polja i grupa u oknu zadatka Izvor podataka izvodi iz tog postojećeg izvora podataka.

Umetanje okvira popisa

 1. U predlošku obrasca postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. U oknu zadatkaKontrole učinite nešto od sljedećeg:

  • Za automatsko stvaranje polja u izvoru podataka koji je povezan s okvirom popisa uključite potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka.

  • Za povezivanje okvira podataka s postojećim poljem isključite potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka.

   Napomena : Ako potvrdni okvir nije dostupan, izvor je podataka zaključan. Na primjer, ako dizajn obrasca temeljite na predlošku obrasca ili na XML shemi, u programu InfoPath u izvor podataka možda nećete moći dodati nova polja ni grupe. To ograničenje onemogućuje slučajne promjene sheme zbog kojih ona više neće biti valjana.

 4. Pod značajkom Umetni kontrole pritisnite Okvir popisa.

 5. Ako ste u koraku 3 isključili potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka, u dijaloškom okviru Povezivanje okvira popisa odaberite polje s kojim želite povezati okvir popisa.

 6. Za dodavanje natpisa okviru popisa u predlošku obrasca upišite tekst iznad ili lijevo od okvira popisa, nakon čega unesite dvotočku (:).

 7. Za određivanje vrijednosti koje želite koristiti kao unose na popisu dvaput pritisnite okvir popisa u predlošku obrasca.

 8. Pritisnite karticu Podaci.

 9. Za ispunjavanje okvira popisa učinite nešto od sljedećeg:

  Upišite sami vrijednosti u okvir popisa

  Ova je mogućnost korisna kada imate unaprijed određen i ograničen skup vrijednosti koji se neće mijenjati u budućnosti. Ako se vrijednost promijenila, morate objaviti ažuriranu vrijednost predloška obrasca da bi korisnici mogli vidjeti i koristiti najnovije unose na popisu.

  1. Pritisnite Dodaj.

  2. U okvir Vrijednost upišite tekst koji želite spremiti ako korisnik odabere taj unos.

  3. U okvir Zaslonski naziv upišite tekst koji želite prikazati za tu stavku, a zatim kliknite U redu.

  4. Ponovite korake od prvog do trećeg za svaki unos koji želite dodati u okvir s popisom.

  5. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

  Koristite vrijednosti iz drugog dijela obrasca

  Ova je mogućnost korisna kada želite da se vrijednosti na popisu mijenjaju ovisno o drugim vrijednostima koje korisnik unese na obrazac.

  1. U odjeljku Unosi u okvir s popisom kliknite Traženje vrijednosti u izvoru podataka obrasca.

   Unosi u okvir s popisom moraju biti pridruženi određenoj ponavljajućoj grupi ili ponavljajućem polju na predlošku obrasca.

  2. Kliknite Odaberi XPath slika gumba uz okvir Unosi, a zatim u dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe kliknite ponavljajuće polje ili grupu koja sadrži polje koje će dati vrijednosti za okvir s popisom, a zatim kliknite U redu.

  3. Kliknite Odaberi XPath slika gumba uz okvir Vrijednost, zatim polje koje sadrži moguće vrijednosti za stavke na okviru s popisom, a potom U redu. Kada korisnik klikne stavku u okviru s popisom, ona će se spremiti u temeljni XML.

  4. Kliknite Odaberi XPath slika gumba uz okvir Zaslonski naziv, zatim polje koje sadrži vrijednosti koje su prikazane u okviru s popisom, a potom U redu.

   Savjet : Da biste onemogućili da se vrijednosti zaslonskog naziva u okviru s popisom prikažu više puta, potvrdite okvir Prikaži samo unose s jedinstvenim zaslonskim nazivima

  Upotrijebite vrijednosti iz baze podataka, web-usluge, XML dokumenta ili SharePoint web-mjesta

  Ta je mogućnost korisna kada želite da se vrijednosti u okviru s popisom redovito ažuriraju i osvježavaju. Vrijednosti se obično pohranjuju u bazu podataka ili u neki drugi vanjski izvor podataka i dohvaćaju se prilikom svakog otvaranja obrasca.

  1. Kliknite Pretraži vrijednosti s vanjskog izvora podataka.

  2. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Ako ste već dodali podatkovnu vezu, kliknite je u okviru Podatkovna veza.

   • Da biste dodali novu podatkovnu vezu, kliknite Dodaj, a zatim slijedite upute u čarobnjaku za povezivanje s podacima.

    Unosi u okvir s popisom moraju biti pridruženi određenoj ponavljajućoj grupi ili polju.

  3. Kliknite Odaberi XPath slika gumba uz okvir Unosi, a zatim u dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe kliknite polje ili grupu koja sadrži polje koje će pružiti vrijednosti za okvir s popisom, a zatim kliknite U redu.

  4. Kliknite Odaberi XPath slika gumba uz okvir Vrijednost, zatim polje koje sadrži moguće vrijednosti za stavke na okviru s popisom, a potom U redu. Kada korisnik klikne stavku u okviru s popisom, ona će se spremiti u temeljni XML.

  5. Kliknite Odaberi XPath slika gumba uz okvir Zaslonski naziv, zatim polje koje sadrži vrijednosti koje su prikazane u okviru s popisom, a potom U redu.

   Savjet : Da biste onemogućili da se vrijednosti zaslonskog naziva u okviru s popisom prikažu više puta, potvrdite okvir Prikaži samo unose s jedinstvenim zaslonskim nazivima

Vrh stranice

Savjeti o izgledu

Sljedeći savjeti pomoći će vam u dotjerivanju izgleda, veličine i drugih aspekata okvira popisa:

 • Proširite okvir popisa tako da je malo širi od prosječnih stavki na popisu. Na taj će način cijele stavke biti vidljive.

 • Za istovremenu promjenu širine većeg broja okvira popisa označite okvire popisa čiju širinu želite mijenjati, pritisnite ALT+ENTER, pritisnite karticu Veličina, a zatim upišite novi broj u okvir Širina.

 • Za istovremenu promjenu boje pozadine većeg broja okvira popisa označite okvire popisa koje želite mijenjati. U izborniku Oblikovanje pritisnite Obrubi i sjenčanje, a zatim izvedite potrebne promjene na kartici Sjenčanje.

 • Za prilagođavanje fonta koji se pojavljuje u okviru popisa upotrijebite okvire Font i Veličina fonta na alatnoj traci Oblikovanje. Za promjenu fonta i veličine fonta u svim okvirima popisa u predlošku obrasca pritisnite okvir popisa koji sadrži oblikovanje koje želite, a zatim u izborniku Oblikovanje pritisnite Primijeni font na sve kontrole okvira popisa.

 • Ako želite prilagoditi razmak između okvira popisa i objekata koji ga okružuju u predlošku obrasca, postavke margina možete prilagoditi u dijaloškom okviru Svojstva okvira popisa (kartica Veličina). Upotreba margina za povećavanje razmaka omogućava precizniju kontrolu od upotrebe prijeloma odlomka.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×