Umetanje kontrole za prilaganje datoteke

Želite li umetati datoteke u obrazac programa Microsoft Office InfoPath, možete koristiti kontrolu za prilaganje datoteke u predlošku obrasca. Korisnici mogu koristiti tu kontrolu za prilaganje datoteke obrascu, a datoteke se zatim kodiraju i šalju s podacima obrasca.

Sadržaj članka

Kada koristiti kontrolu za prilaganje datoteke

Korisničko iskustvo

Umetanje kontrole za prilaganje datoteka

Pojedinosti o sigurnosti

Kada koristiti kontrolu za prilaganje datoteke

Koristite kontrolu za prilaganje datoteke kada želite:

 • Omogućiti korisnicima prilaganje datoteka, radnih listova i drugih vrsta datoteka u obrazac.

 • Priložiti datoteku predlošku obrasca, poput datoteke koja sadrži dodatne informacije o predlošku obrasca.

 • Raditi s binarno datotekama iz baze podataka ili drugog vanjskog izvora podataka.

U sljedećem primjeru, dokument programa Microsoft Office Word 2007 priložen je obrascu programa InfoPath. Dokument sadrži detalje o predloženom rasporedu za međunarodni skup prodavača.

file attached to form via file attachment control

Prema zadanom, korisnici mogu pregledavati, brisati i zamjenjivati datoteke u kontroli za prilaganje datoteka. Korisnici mogu priložiti bilo koju vrstu datoteke obrascu osim potencijalno nesigurnih datoteka koje mogu sadržavati viruse, poput datoteka .bat ili.exe. Ako želite, možete ograničiti vrste datoteka koje korisnici mogu umetnuti u kontrolu za umetanje datoteke u obrascu.

Srodne kontrole

InfoPath sadrži druge kontrole koje su slične kontrolama za prilaganje datoteke, no služe različitim svrhama. Kako biste odlučili koje kontrole najbolje funkcioniraju u predlošku obrasca, pogledajte sljedeći popis:

Slikovna kontrola     Poput kontrole za prilaganje datoteke, slikovna kontrola omogućuje korisnicima pregled, brisanje i zamjenu datoteka u njihovom obrascima. Razlika je u tome što slikovnoj kontroli možete dodati samo slikovne datoteke, dok kontrola za prilaganje datoteke prihvaća bilo koju vrstu datoteke, uključujući slikovne datoteke. Obje kontrole koriste vrstu podataka base64 koja se koristi za kodiranje i dekodiranje binarnih datoteka za pohranu i prikaz.

Hiperveza     Umjesto omogućavanja korisnicima da prilažu datoteke u obrasce, što može povećati obrazac, možete koristiti kontrolu hiperveze u predlošku obrasca koja omogućuje korisnicima umetanje veza na odgovarajuće datoteke.

Vrh stranice

Korisničko iskustvo

Ovisno o mogućnostima koje ste odredili za kontrolu za prilaganje datoteke, korisnici mogu umetati datoteku u praznu kontrolu za umetanje datoteke ili zamijeniti već postojeću datoteku privitka. U svakom slučaju, korisnici pritisnu unutar kontrole za prilaganje datoteke kako bi pronašli datoteku. Kada se pojavi dijaloški okvir Priloži datoteku, korisnici mogu pronaći željenu datoteku.

Možete odrediti točno koje vrste datoteka korisnici mogu dodati kontrolama za prilaganje datoteka. Kada odredite vrste datoteka koje želite dozvoliti, InfoPath automatski skriva nepodržane datoteke u dijaloškom okviru Priloži datoteku. Na primjer, ako ograničite datoteke za prilaganje na datoteke vrste .txt, tada su datoteke vrste .docx, .pptx i druge vrste datoteka skrivene u dijaloškom okviru, čak i ako postoje u mapi.

Kada korisnici žele priložiti vrstu datoteke koja je potencijalno opasna, poput izvršnih datoteka (.exe), pojavljuje se poruka o sigurnosti s obavijesti da je vrsta datoteke nesigurna i onemogućuje ih u prilaganju datoteke obrascu. InfoPath prema zadanim postavkama zaustavlja te vrste nesigurnih datoteka. Za dodatne informacije o nesigurnim datotekama pogledajte sekciju Pojedinosti o sigurnosti u ovom članku.

Vrh stranice

Umetanje kontrole za prilaganje datoteka

Postupak umetanja kontrole za prilaganje datoteke malo se razlikuje ovisno o tome dizajnirate li novi, prazni predložak obrasca ili temeljite dizajn predloška obrasca na bazi podatka ili drugom vanjskom izvoru podataka.

Sljedeća ilustracija pokazuje kako kontrola za prilaganje datoteke izgleda kada je označena u dizajnerski način.

File attachment control selected in design mode

Kontrole mogu biti vezane i nevezane. Ako je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneseni u kontrolu spremaju u osnovnoj datoteci obrasca (.xml). Ako kontrola nije vezana, to znači da nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Prilikom odabira kontrole ili pomicanja miša iznad nje, tekst i povezana ikona pojavljuju se u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst kaže s kojom je grupom ili poljem kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona označava je li ikona ispravno povezana s tom grupom ili poljem.

Izvor podataka za predložak obrasca sastavljen je od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskom pogledu u oknu zadatka Izvor podataka. Kontrole za prilaganje datoteka uvijek su povezane s polje s vrstom podataka Slika ili Datoteka privitka (base64). U sljedećem primjeru, kontrola za prilaganje datoteke u predlošku obrasca povezana je s poljem discussionItemAttachment u oknu zadatka Izvor podataka.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Umetanje kontrole za prilaganje datoteke u novi, prazni predložak obrasca

Prilikom dizajniranja novog, praznog predloška obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole potvrđen je po zadanom. To InfoPathu omogućuje da automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka dok predlošku obrasca dodajete kontrole. Ta polja i grupe prikazane su u obliku mape i ikona datoteka u oknu zadatka Izvor podataka

 1. Na predlošku obrasca položite pokazivač na mjesto gdje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Još kontrola na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT+I,C

 3. Pod Umetni kontrole pritisnite Datoteka u privitku.

 4. Da biste kontroli dodali natpis, upišite tekst iznad nje ili s njene lijeve strane, a nakon toga stavite dvotočku (:).

 5. Prema zadanom, korisnici mogu priložiti bilo koju vrstu datoteka obrascu, osim datoteka kao što su .exe, koje InfoPath zaustavlja zbog sigurnosnih razloga. Za ograničavanje datoteka koje korisnici mogu priložiti obrascima napravite sljedeće:

  1. Dvaput pritisnite kontrolu za prilaganje datoteke.

  2. Pritisnite karticu Podaci.

  3. Pod Provjera valjanosti i pravila uključite potvrdni okvir Korisniku dopusti da kao privitke koristi samo sljedeće vrste datoteka i zatim, u okviru, upišite datotečni nastavak koje želite dopustiti. Na primjer, ako upišete .docx, korisnici mogu prilagati samo datoteke programa Office Word 2007 kontroli za prilaganje u obrascu.

   Napomena : Ako dizajnirate predložak obrasca kompatibilan s preglednikom, niste u mogućnosti odrediti vrste datoteka koje su dopuštene u kontroli za prilaganje datoteka.

 6. Prema zadanim postavkama, ikona kontrole za prilaganje datoteke sa zamjenskim tekstom umetnuta je u predložak obrasca.

 7. Kako biste prikazali zadanu datoteku u privitku unutar kontrole umjesto u zamjenskom tekstu, napravite sljedeće:

  1. Dvaput pritisnite kontrolu za prilaganje datoteke.

  2. Pritisnite karticu Podaci.

  3. Pod Povezivanje pritisnite Odredi zadanu datoteku i zatim Pregled.

  4. U dijaloškom okviru Priloži datoteku označite datoteku za koju želite da se pojavi unutar okvira za datoteku u privitku u predlošku obrasca i pritisnite Umetni.

Umetanje kontrole za prilaganje datoteke u predlošku obrasca koji se temelji na postojećem izvoru podataka

Dizajnirate li predložak obrasca na temelju postojeće Extensible Markup Language (XML) datoteke, baze podataka ili web-usluge, InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog izvora podataka. U ovom scenariju možete umetnuti kontrolu za prilaganje datoteke povlačenjem polja iz okna zadatka Izvor podataka u predložak obrasca ili umetanjem kontrole za prilaganje datoteke iz okna zadatka Kontrole umjesto toga, kao što je opisano u sljedećem postupku:

 1. Na predlošku obrasca položite pokazivač na mjesto gdje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Još kontrola na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT+I,C

 3. Pod Umetni kontrolepritisnite Datoteka privitka.

 4. U dijaloškom okviru Povezivanje datoteka u privitku označite polje u koje želite spremiti podatke iz datoteke u privitku i pritisnite U redu.

 5. InfoPath kao natpis kontrole koristi naziv polja ili grupu. Ako je potrebno, promijenite tekst natpisa.

 6. Prema zadanim postavkama, korisnici mogu priložiti bilo koju vrstu datoteka obrascu, osim datoteka kao što su .exe, koje InfoPath zaustavlja zbog sigurnosnih razloga. Za ograničavanje datoteka koje korisnici mogu priložiti obrascima napravite sljedeće:

  1. Dvaput pritisnite kontrolu za prilaganje datoteke.

  2. Pritisnite karticu Podaci.

  3. Pod značajkom Provjera valjanosti i pravila uključite potvrdni okvir Korisniku dopusti da kao privitke koristi samo sljedeće vrste datoteka i zatim, u okviru, upišite datotečni nastavak koje želite dopustiti. Na primjer, ako upišete .docx, korisnici mogu prilagati samo datoteke programaOffice Word 2007 kontroli za prilaganje u obrascu.

   Napomena : Ako dizajnirate predložak obrasca kompatibilan s preglednikom, niste u mogućnosti odrediti vrste datoteka koje su dopuštene u kontroli za prilaganje datoteka.

 7. Prema zadanim postavkama, ikona kontrole za prilaganje datoteke sa zamjenskim tekstom umetnuta je u predložak obrasca.

 8. Kako biste prikazali zadanu datoteku u privitku unutar kontrole umjesto u zamjenskom tekstu, napravite sljedeće:

  1. Dvaput pritisnite kontrolu za prilaganje datoteke.

  2. Pritisnite karticu Podaci.

  3. Pod Povezivanje pritisnite Odredi zadanu datoteku i zatim Pregled.

  4. U dijaloškom okviru Priloži datoteku označite datoteku za koju želite da se pojavi unutar okvira datoteke u privitku u predlošku obrasca.

   Savjet : Također, možete koristiti i okno zadatka Izvor podataka za umetanje kontrola. U oknu zadatka Izvor podataka desnom tipkom miša pritisnite polje koje želite povezati s kontrolom za prilaganje datoteka i pritisnite Datoteka privitka u izborniku prečaca. Ako vidite značajku Datoteka privitka u izborniku prečaca, provjerite ima li polje vrstu podataka slika ili datoteka privitka.

Vrh stranice

Pojedinosti o sigurnosti

InfoPath ne dozvoljava prilaganje određenih vrsta datoteka, poput datoteka .exe, .com, ili.bat. Ovo ograničenje doprinosi sprječavanju utjecaja štetnih izvršnih datoteka na korisničko računalo. Za određivanje vrsta datoteka koje se smatraju nesigurnima, InfoPath slijedi sličan model kao program Microsoft Office Outlook.

Prema zadanim postavkama, program InfoPath sljedeće datotečne nastavke smatra nesigurnima: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Administratori sustava mogu dodati vrste datoteka na popis dodavanjem određenog ključa registra i postavljanjem njegovih vrijednosti u popis datotečnih nastavaka odvojenih točka-zarezom. Također, mogu i ukloniti datoteke s popisa nesigurnih datoteka.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×