Umetanje kontrole matrica/detalji

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U programu Microsoft Office InfoPath možete upotrijebiti kontrolu matrica/detalji za povezivanje jedne kontrole s drugom tako da odabir u prvoj kontroli određuje što se pojavljuje u drugoj.

Sadržaj članka

Kada upotrijebiti kontrolu matrica/detalji

Napomene o kompatibilnosti

Umetanje kontrole matrica/detalji

Promjena zadanog odnosa matrica/detalji

Kada upotrijebiti kontrolu matrica/detalji

Kontrola matrica/detalji zapravo je spoj dvije povezane kontrole. Jedna kontrola je utvrđena kontrola matrice, a druga kontrola detalja. Kontrola matrice uvijek je tablica koja se ponavlja. Kontrola detalja može biti i ponavljajuća tablica i odjeljak koji se ponavlja.

Upotrijebite kontrolu matrica/detalji kada želite:

 • Omogućiti korisnicima koji ispunjavaju obrasce koji se temelje na vašem predlošku obrasca da rade učinkovitije s velikim količinama podataka.

 • Prikazati odnos jedan-na-jedan. Na primjer, možete upotrijebiti kontrolu matrica/detalji kada dizajnirate predložak obrasca s ljudskim potencijalima koji je povezan s bazom podataka zaposlenikovih slogova. Kontrola matrice može prikazati ime zaposlenika i poslovnu titulu, a kontrola detalja može prikazati mjesto gdje se zaposlenik nalazi, datum zapošljavanja i datum rođenja.

 • Prikazati odnos jedan-na-više. Na primjer, možete upotrijebiti kontrolu matrice za prikaz jednog niza slogova (na primjer, imena korisnika), a kontrolu detalja za prikaz povezanih slogova (na primjer, narudžbe korisnika).

Na sljedećoj ilustraciji zaposlenici u odjelu za ljudske potencijale pritišću redak u ponavljajućoj tablici za pristup detaljnim informacijama o zaposleniku.

Informacije o zaposleniku unutar kontrola matrice i detalja na obrascu

Kada korisnici pritisnu određeni redak u ponavljajućoj tablici (kontrola matrice), jedan ili više detaljnih slogova prikazuju se u ponavljajućoj sekciji ili ponavljajućoj tablici (kontrola detalja) ili bilo gdje drugdje u obrascu.

InfoPath omogućava unaprijed definiranu kontrolu matrica/detalj koju možete umetnuti pomoću okna zadatka Kontrole. Također možete stvoriti kontrolu matrica/detalji umetanjem ponavljajuće tablice i ponavljajuće sekcije (ili dvije ponavljajuće tablice), a zatim mijenjanjem svojstava za svaku kontrolu.

Ako je vaš predložak obrasca namijenjen uglavnom za prikaz na zaslonu, razmotrite smještanje kontrole detalja unutar područje za pomicanje u predlošku obrasca. Na taj način će se korisnici pomoću miša moći pomicati kroz podatke ako se u kontroli prikaže velika količina podataka. Obratite pažnju na to da ovo nije najbolje rješenje ako mislite da će korisnici htjeti ispisivati svoje obrasce jer svi podatci koji su skriveni u području pomicanja na zaslonu bit će skriveni i u ispisanom obrascu.

Vrh stranice

Napomene o kompatibilnosti

Kada u programu InfoPath dizajnirate predložak obrasca, možete izabrati dizajniranje predložak obrasca kompatibilan s preglednikom. Kada dizajnirate obrazac koji je kompatibilan s preglednikom, kontrole matrica/detalji nisu dostupne u oknu zadatka Kontrole jer se one ne mogu prikazati u web-pregledniku.

Isto tako, iako možete pristupiti kartici Matrica/Detalj u dijaloškim okvirima Svojstva ponavljajuće sekcije i Ponavljajuća svojstva tablice, sve postavke na toj tablici neće biti dostupne (pojavljuju se kao onemogućene).

Da biste zaobišli to ograničenje, trebali biste dizajniranja predloška obrasca tako da korisnici mogu prikazati dva prikaza, prikaza "matrice" s popisom određenih stavki i "pojedinosti" prikaz s proširenim informacije specifične za svaku stavku u prikazu matrice.

Vrh stranice

Umetanje kontrole matrica/detalji

Postupak umetanja kontrole matrica/detalji neznatno se razlikuje ovisno o tome dizajnirate li novi, prazan obrazac ili predložak obrasca temeljite na bazi podatka ili drugom vanjskom izvoru podataka.

Kada umetnete kontrole matrica/detalji iz okna zadatka kontrole , InfoPath umeće ponavljajuću tablicu i ponavljajuće sekcije koje su povezane s istom ponavljajuća grupa u izvoru podataka. Prema zadanim postavkama, obje kontrole sadrže druge kontrole koje su povezane s poljima u ponavljajućoj grupi.

Sljedeća ilustracija prikazuje kontrole matrica/detalji u dizajnerski način.

kontrola matrica/detalji s kontrolom detalja odabranom u načinu dizajna

Kontrole je moguće vezati, ali ne moraju biti vezane. Kada je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka pa se podaci uneseni u kontrolu spremaju u datoteku obrasca (.xml). Kada kontrola nije vezana, nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Kada odaberete kontrolu ili iznad nje postavite pokazivač, tekst i ikona vezanja prikazat će se u gornjem desnom kutu kontrole. Tekst naznačuje grupu ili polje s kojom je kontrola vezana u izvoru podataka. Ikona označava je li kontrola ispravno povezana s tom grupom ili poljem. Kada je ispravno povezana, prikazat će se zelena ikona. Ako veza nije ispravna, prikazat će se plava ili crvena ikona.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski prikaz u oknu zadatka Izvor podataka . Kontrole matrica/detalji uvijek su povezane s ponavljajućim grupama. U sljedećem primjeru kontrola matrice i detalja kontrole su povezane s d:Employees ponavljajuće grupe u oknu zadatka Izvor podataka .

Odnos između kontrole matrica/detalji u predlošku obrasca i ponavljajuće grupe u izvoru podataka

Napomena : U odnosu jedan-na-jedan kontrole matrice i detalja obično su povezane s odvojenim ponavljajućim grupama. Za upoznavanje s načinom na koji se može uspostaviti odnos jedan-na-više umjesto odnosa jedan-na-jedan pogledajte dio Promjena zadanog odnosa matrica/detalji dalje u ovom članku.

Umetanje kontrole matrica/detalji u novi, prazan predložak obrasca

InfoPath omogućuje unaprijed definiranu kontrolu matrica/detalji koja se može umetnuti pomoću okna zadatka Kontrole. Kontrola matrica/detalji može se stvoriti i umetanjem ponavljajuće tablice i ponavljajuće sekcije (ili dviju ponavljajućih tablica), a zatim mijenjanjem svojstava za svaku kontrolu.

Kada dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole odabran je po zadanom. To omogućuje da dok dodajete kontrole u predložak obrasca InfoPath automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka. Ta su polja i grupe u oknu zadatka Izvor podatka predstavljena ikonama mapa i datoteka.

 1. U predlošku obrasca postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. Pod odrednicom Umetni kontrole pritisnite Matrica/Detalj.

 4. U okviru Broj stupaca u matrici u dijaloškom okviru Umetanje matrice/detalja upišite broj stupaca za kontrolu matrice.

 5. U okviru Broj polja u detalju upišite broj polja za kontrolu detalja.

  InfoPath umeće dvije kontrole u predložak obrasca. Prva je označena kao Ponavljajuća tablica (matrica), a druga kao Ponavljajuća sekcija (detalj).

 6. Za testiranje odnosa matrica/detalji, na alatnoj traci Standardno pritisnite Pregled i zatim unesite podatke u kontrolu matrice. Povezani podaci trebali bi se pojaviti u kontroli detalja.

Umetanje kontrole matrica/detalji u predložak obrasca koji se temelji na postojećem izvoru podataka

Ako se temeljiti dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka i web-servisa, InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju možete umetnuti kontrole matrica/detalji iz okna zadatka kontrole , kao što je opisano u nastavku.

Kontrole matrice i detalja mogu biti povezane s različitim ponavljajućim grupama ovisno o vašim potrebama. Kontrole koje se pojavljuju unutar kontrole matrica/detalji povezane su s poljima koja su dio ponavljajuće grupe.

 1. U predlošku obrasca postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. Pod Umetni kontrole pritisnite Ponavljajuća tablica

 4. Na prvoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće tablice pritisnite ponavljajuću grupu s kojom želite povezati retke tablice, a zatim pritisnite Dalje. Ako tablica ima samo jedan stupac, možete odabrati ponavljajuće polje umjesto ponavljajuće grupe.

  Savjet : Za stvaranje ponavljajuće grupe s kojom želite povezati tablicu, desnom tipkom miša pritisnite grupu koju želite dodati ponavljajućoj grupi, pritisnite Dodaj u izborniku prečaca, a zatim u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe upišite svojstva ponavljajuće grupe.

 5. Za dodavanje stupaca koje želite uključiti u tablicu, dvaput pritisnite tipkom miša polja na popisu Povezivanje podataka

  Savjet : Za stvaranje novog polja koje će se dodati kao stupac, desnom tipkom miša pritisnite grupu s kojom je tablica povezana, pritisnite Dodaj u izborniku prečaca, a zatim u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe upišite svojstva polja.

 6. Za preuređivanje stupaca pritisnite stupac na popisu Stupci u tablici pritisnite Premjesti gore ili Premjesti dolje, a zatim pritisnite Završi.

 7. Dvaput pritisnite natpis Ponavljajuća tablica ispod tablice u predlošku obrasca.

 8. Pritisnite karticu Matrica/Detalj.

 9. Pritisnite Postavi kao matricu, upišite naziv u okvir ID matrice i pritisnite U redu.

 10. Postavite pokazivač na vašem predlošku obrasca na mjesto na koje želite umetnuti ponavljajuću sekciju (kontrola detalja).

 11. Pod Umetni kontrole u oknu zadatka Kontrole pritisnite Ponavljajuća sekcija.

  Napomena : Umjesto toga možete upotrijebiti drugu ponavljajuću tablicu kao kontrolu detalja.

 12. Na prvoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće sekcije pritisnite ponavljajuću grupu s kojom želite povezati sekciju i pritisnite U redu.

 13. Dvaput pritisnite natpis Ponavljajuća sekcija koji se pojavljuje ispod sekcije u predlošku obrasca.

 14. Pritisnite karticu Matrica/Detalj.

 15. Pritisnite Postavi kao detalj i pritisnite naziv kontrole matrice na popisu Poveži s ID-om matrice.

 16. Da biste promijenili zadanu, odnosom kontrole matrica/detalji u odnos jedan-prema-više, kliknite po polju ključa u odjeljku odnosa matrica/detalji, a zatim kliknite Odaberi XPath slika gumba pokraj okvira polje ključa (matrica) i polje ključa (detalj) da biste odabrali polja ključa koja želite.

 17. Za testiranje odnosa matrica/detalji, na alatnoj traci Standardno pritisnite Pregled i zatim unesite podatke u kontrolu matrice. Povezani podaci trebali bi se pojaviti u kontroli detalja.

Savjet : Za umetanje kontrola matrica/detalji možete upotrijebiti i okno zadatka Izvor podataka. Za stvaranje kontrole matrice u oknu zadatka Izvor podataka desnom tipkom miša pritisnite ponavljajuću grupu s kojom želite povezati kontrolu matrice i pritisnite Ponavljajuća tablica u izborniku prečaca. Ponovite iste korake za stvaranje kontrole detalja.

Vrh stranice

Promjena zadanog odnosa matrica/detalji

Kada umetnete kontrolu matrica/detalji u predložak obrasca pomoću okna zadatka Kontrole, InfoPath uspostavlja odnos jedan-na-jedan između kontrole matrice i kontrole detalja. Odnos jedan-na-jedan znači da se za svaki odabir u kontroli matrice pojavljuje jedan podudarni rezultat u kontroli detalja.

Zadani odnos kontrole matrica/detalji možete promijeniti iz jedan-na-jedan u odnos jedan-na-više. Odnos jedan-na-više znači da se za svaki odabir u kontroli matrica pojavljuje više podudarnih rezultata u kontroli detalja.

Kada umetnete kontrolu matrica/detalji u predložak obrasca, InfoPath prema zadanim postavkama umeće ponavljajuću tablicu i ponavljajuću sekciju. Obje kontrole povezane su s istom ponavljajućom grupom u izvoru podataka. Prema zadanim postavkama, obje kontrole sadrže druge kontrole koje su povezane s poljima u toj ponavljajućoj grupi. Međutim, u odnosu jedan-na-više kontrole matrica/detalji obično su povezane s odvojenim ponavljajućim grupama.

Ako ste umetnuli kontrolu matrica/detalji u predložak obrasca iz okna zadatka Kontrole i želite uspostaviti odnos jedan-na-više umjesto odnosa jedan-na-jedan, možete izbrisati kontrolu detalja koju je stvorio InfoPath. Tada možete stvoriti novu kontrolu detalja koja bolje odgovara vašim potrebama, kao što je u glavnim crtama prikazano u sljedećem postupku:

 1. Odaberite ponavljajuću sekciju koja je dizajnirana kao kontrola detalja i pritisnite DELETE.

 2. Umetnite novu ponavljajuću sekciju u predložak obrasca.

  Kako?

  1. U predlošku obrasca postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

  2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

  3. U okviru zadatka Kontrole uključite potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka.

  4. Pod Umetni kontrole pritisnite Ponavljajuća sekcija.

 3. Umetnite kontrole koje želite u ponavljajuću sekciju.

  Kako?

  1. U predlošku obrasca postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

  2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

  3. U oknu zadatka Kontrole uključite potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka.

  4. Pod Umetni kontrole pritisnite kontrolu koju želite umetnuti.

  5. Ponovite korake od 1 do 4 za svaku kontrolu koju želite umetnuti.

 4. Dvaput pritisnite ponavljajuću sekciju u predlošku obrasca.

 5. Pritisnite karticu Matrica/Detalj.

 6. Pod Postavke matrice/detalja pritisnite Postavi kao detalj.

 7. Na popisu Poveži s ID-om matrice pritisnite naziv kontrole matrice.

 8. Pod Odnos matrice/detalja pritisnite Po polju ključa.

 9. Kliknite Odaberi XPath slika gumba pokraj okvira polje ključa (matrica) , a zatim u dijaloškom okviru Odaberite polje ili grupu , kliknite polje ključa za kontrolu matrice, a zatim u redu.

 10. Kliknite Odaberi XPath slika gumba pokraj okvira polje ključa (detalj) , a zatim u dijaloškom okviru Odaberite polje ili grupu , kliknite polje ključa za kontrolu detalja pa kliknite u redu.

Savjet : Ako želite stvoriti odnos jedan-na-više pri prvotnom stvaranju kontrole matrice/detalja, razmotrite ručno stvaranje vlastite kontrole matrice/detalja umjesto služenja unaprijed definiranom kontrolom matrice/detalja dostupnom u oknu zadatka Kontrole. Vlastitu kontrolu možete stvoriti uspostavljanjem odnosa matrice/detalja između ponavljajuće tablice i ponavljajuće sekcije na predlošku obrasca. Kako biste to učinili, otvorite dijaloški okvir Svojstva za svaku kontrolu i odredite jednu kontrolu kao kontrolu matrice, a drugu kao kontrolu detalja. Izmjenom svojstava za kontrolu detalja možete postaviti odnos jedan-na-više upotrebom polja ključa.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×