Umetanje kontrole matrica/detalji

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

U sustavu Microsoft Office InfoPath možete koristiti kontrole matrica/detalji za povezivanje jedne kontrole na drugu, tako da se odabira na prvu kontrolu određuje što će se pojaviti na drugom.

Sadržaj članka

Kada koristiti kontrole matrica/detalji

Razmatranje kompatibilnosti

Umetanje kontrole matrica/detalji

Promjena zadanog odnosa matrica/detalji

Kada koristiti kontrole matrica/detalji

Kontrole matrica/detalji zapravo je skup dvije povezane kontrole. Jedna kontrola je Utvrđena kontrola matrice i drugi je kontrola detalja. Kontrola matrica je uvijek tablica koja se ponavlja. Kontrola detalja može biti ponavljajuća tablica ili odjeljak koji se ponavlja.

Kontrole matrica/detalji koristite kada želite:

 • Omogućivanje korisnicima koji ispunjavaju obrasce koji se temelje na vašem predlošku obrasca da biste učinkovitije raditi s velikim količinama podataka.

 • Prikazati odnosom. Na primjer, možete koristiti kontrole matrica/detalji prilikom dizajniranja predloška obrasca ljudskih resursa koji je povezan s bazom podataka zapisa o zaposlenicima. Kontrola matrice može prikazati ime zaposlenika i naziv radnog mjesta, a kontrola detalja može prikazati mjesto, datum zapošljavanja i datum rođenja zaposlenika.

 • Prikazati odnos jedan-prema-više. Kontrola matrice, na primjer, možete koristiti da biste prikazali jedan skup zapisa (na primjer, korisnička imena) i kontrolu detalja za prikaz povezanih zapisa (na primjer, narudžbe korisnika).

Na sljedećoj ilustraciji Zaposlenici u odjelu ljudskih resursa kliknite redak u ponavljajućoj tablici da biste pristupili detaljne informacije o zaposleniku.

Informacije o zaposleniku unutar kontrola matrice i detalja na obrascu

Kada korisnici kliknu određeni redak u ponavljajućoj tablici (kontrola matrice), jedan ili više zapisa o detaljima prikazuju se u ponavljajućoj sekciji ili ponavljajućoj tablici (kontrola detalja) negdje drugdje na obrascu.

InfoPath omogućuje unaprijed definirane matrica/detalji kontrole koje možete umetnuti pomoću okna zadatka kontrole . Možete stvoriti i kontrole matrica/detalji umetanjem ponavljajuće tablice i ponavljajuće sekcije (ili dvije ponavljajuće tablice), a zatim promjena svojstava za svaku kontrolu.

Ako je vaš predložak obrasca namijenjen uglavnom za prikaz na zaslonu, razmotrite smještanje kontrole detalja unutar područje za pomicanje u predlošku obrasca. Na taj način, ako postoji veliku količinu podataka prikazanih u kontroli vaši korisnici možete se pomicati podatke. Imajte na umu da to nije najbolja mogućnost ako mislite da će korisnici htjeti ispisivati svoje obrasce jer sve podatke koji su skriveni u području pomicanja na zaslonu će skriveni i u ispisanog obrasca.

Vrh stranice

Razmatranje kompatibilnosti

Prilikom dizajniranja predloška obrasca u programu InfoPath, možete odabrati da biste dizajnirali predložak obrasca kompatibilan s preglednikom. Prilikom dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom, kontrole matrica/detalji nisu dostupne u oknu zadatka kontrole jer se ne mogu prikazati u web-pregledniku.

Osim toga, iako možete pristupiti na kartici Matrica/detalji u dijaloškim okvirima Svojstva ponavljajuće sekcije i Svojstva ponavljajuće tablice , sve postavke na toj kartici nisu dostupne (Zatamnjeni).

Da biste zaobišli to ograničenje, trebali biste dizajniranja predloška obrasca tako da korisnici mogu prikazati dva prikaza, prikaza "matrice" s popisom određenih stavki i "pojedinosti" prikaz s proširenim informacije specifične za svaku stavku u prikazu matrice.

Vrh stranice

Umetanje kontrole matrica/detalji

Postupak za umetanje kontrole matrica/detalji malo razlikuje se ovisno o tome dizajniranja predloška obrasca novu, praznu ili temeljite dizajn predloška obrasca u bazi podataka ili drugog vanjskog izvora podataka.

Kada umetnete kontrole matrica/detalji iz okna zadatka kontrole , InfoPath umeće ponavljajuću tablicu i ponavljajuće sekcije koje su povezane s istom ponavljajuća grupa u izvoru podataka. Prema zadanim postavkama, obje kontrole sadrže druge kontrole koje su povezane s poljima u ponavljajućoj grupi.

Sljedeća ilustracija prikazuje kontrole matrica/detalji u dizajnerski način.

Kontrola matrica/detalji s kontrolom detalja odabranom u načinu dizajna

Kontrole je moguće vezati, ali ne moraju biti vezane. Kada je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka pa se podaci uneseni u kontrolu spremaju u datoteku obrasca (.xml). Kada kontrola nije vezana, nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Kada odaberete kontrolu ili iznad nje postavite pokazivač, tekst i ikona vezanja prikazat će se u gornjem desnom kutu kontrole. Tekst naznačuje grupu ili polje s kojom je kontrola vezana u izvoru podataka. Ikona označava je li kontrola ispravno povezana s tom grupom ili poljem. Kada je ispravno povezana, prikazat će se zelena ikona. Ako veza nije ispravna, prikazat će se plava ili crvena ikona.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski prikaz u oknu zadatka Izvor podataka . Kontrole matrica/detalji uvijek su povezane s ponavljajućim grupama. U sljedećem primjeru kontrola matrice i detalja kontrole su povezane s d:Employees ponavljajuće grupe u oknu zadatka Izvor podataka .

Odnos između kontrole matrica/detalji u predlošku obrasca i ponavljajuće grupe u izvoru podataka

Napomena: U odnos jedan-prema-više kontrola matrice i detalja obično su povezane s odvojenim ponavljajućim grupama. Da biste saznali kako uspostaviti odnos jedan-prema-više umjesto odnosom, pročitajte članak Promjena zadanog odnosa matrica/detalji u nastavku ovog članka.

Umetanje kontrole matrica/detalji u predlošku obrasca novu, praznu

InfoPath omogućuje unaprijed definirane matrica/detalji kontrole koje možete umetnuti pomoću okna zadatka kontrole . Možete stvoriti i kontrole matrica/detalji umetanjem ponavljajuće tablice i ponavljajuće sekcije (ili dvije ponavljajuće tablice), a zatim promjena svojstava za svaku kontrolu.

Kada dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole odabran je po zadanom. To omogućuje da dok dodajete kontrole u predložak obrasca InfoPath automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka. Ta su polja i grupe u oknu zadatka Izvor podatka predstavljena ikonama mapa i datoteka.

 1. Na predlošku obrasca pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. U odjeljku Umetanje kontrola, kliknite Matrica/detalji.

 4. U okvir broj stupaca u matrici u dijaloškom okviru Umetanje matrica/detalji unesite željeni broj stupaca za kontrolu matrice.

 5. U okvir broj polja detaljno unesite broj polja za kontrolu detalja.

  InfoPath umeće dvije kontrole u predlošku obrasca. Prvi je označena kao Ponavljajuću tablicu (matrica), a drugi je označena kao Ponavljajuća sekcija (Detalji).

 6. Da biste testirali odnosa matrica/detalji, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno , a zatim unesite podatke u kontrolu matrice. Povezane podatke prikazivati u kontroli detalja.

Umetanje kontrole matrica/detalji u predložak obrasca koji se temelji na postojećeg izvora podataka

Ako se temeljiti dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka i web-servisa, InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju možete umetnuti kontrole matrica/detalji iz okna zadatka kontrole , kao što je opisano u nastavku.

Kontrola matrice i detalja mogu biti povezane isti ponavljajućoj grupi ili različite ponavljajuće grupe, ovisno o vašim potrebama. Kontrole koje se pojavljuju unutar kontrole matrica/detalji su povezane s poljima koja su dio ponavljajuće grupe.

 1. Na predlošku obrasca pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. U odjeljku Umetanje kontrola, kliknite Ponavljajućoj tablici.

 4. Na prvoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće tablice, kliknite ponavljajuću grupu s kojom želite povezati retke tablice, a zatim kliknite Dalje. Ako tablica sadrži samo jedan stupac, možete odabrati ponavljajuće polje umjesto ponavljajuće grupe.

  Savjet: Da biste stvorili novi ponavljajuće grupe za povezivanje tablice, desnom tipkom miša kliknite grupu u koju želite dodati ponavljajućoj grupi, na izborniku prečaca kliknite Dodaj i unesite Svojstva ponavljajuće grupe u dijaloški okvir Dodavanje polja ili grupe .

 5. Da biste dodali stupce koje želite uvrstiti u tablicu, dvokliknite polja na popisu Povezivanje podataka .

  Savjet: Da biste stvorili novo polje da biste dodali kao stupac, desnom tipkom miša kliknite grupu u koju je tablici povezana, na izborniku prečaca kliknite Dodaj , a zatim u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe unesite svojstva polja.

 6. Da biste promijenili stupce, kliknite stupac na popisu stupaca u tablici , kliknite Premjesti gore ili Premjesti dolje, a zatim Završi.

 7. Dvokliknite natpis Ponavljajućoj tablici ispod tablice u predlošku obrasca.

 8. Kliknite karticu Matrica/detalji .

 9. Kliknite Postavi kao matricu, unesite naziv u okvir ID matrice i zatim kliknite u redu.

 10. Postavite pokazivač na vašem predlošku obrasca na mjesto na koje želite umetnuti ponavljajuću sekciju (kontrola detalja).

 11. U odjeljku Umetanje kontrola u oknu zadatka kontrole , kliknite Ponavljajuća sekcija.

  Napomena: Osim toga, možete koristiti drugu ponavljajuću tablicu kao kontrolu detalja.

 12. Na prvoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće sekcije, kliknite ponavljajuću grupu s kojom želite povezati sekciju, a zatim kliknite u redu.

 13. Dvokliknite natpis Ponavljajuća sekcija koji će se pojaviti ispod sekcije u predlošku obrasca.

 14. Kliknite karticu Matrica/detalji .

 15. Kliknite Postavi kao detalj, a zatim kliknite naziv osnovne kontrole na popisu veza s ID-om matrice .

 16. Da biste promijenili zadanu, odnosom kontrole matrica/detalji u odnos jedan-prema-više, kliknite po polju ključa u odjeljku odnosa matrica/detalji, a zatim Odaberite XPath Slika gumba uz (polja) ključ Glavni) i polje ključa (detalj) okvire da biste odabrali polja ključa koja želite.

 17. Da biste testirali odnosa matrica/detalji, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno , a zatim unesite podatke u kontrolu matrice. Povezane podatke prikazivati u kontroli detalja.

Savjet: Umetanje kontrole matrica/detalji možete koristiti i okna zadatka Izvor podataka . Da biste stvorili kontrolu matrice, u oknu zadatka Izvor podataka , desnom tipkom miša kliknite ponavljajuću grupu s kojom želite povezati kontrolu matrice, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Ponavljajućoj tablici . Poduzmite iste korake da biste stvorili kontrolu detalja.

Vrh stranice

Promjena zadanog odnosa matrica/detalji

Kada umetnete kontrole matrica/detalji u predlošku obrasca pomoću okna zadatka kontrole , InfoPath uspostavlja odnosom između kontrola matrice i kontrola detalja. Odnos jedan-na znači da za svaki odabir u kontroli matrica jedan rezultat koji se podudaraju se pojavljuje u kontroli detalja.

Odnos matrica/detalji s odnosom zadani možete promijeniti u odnos jedan-prema-više. Odnos jedan-prema-više, to znači da za svaki odabir u kontroli matrica više podudarnih rezultata može se pojaviti u kontroli detalja.

Prilikom umetanja kontrole matrica/detalji u predlošku obrasca programa InfoPath umeće ponavljajuću tablicu i ponavljajuće sekcije prema zadanim postavkama. Obje kontrole povezane su s istom ponavljajuće grupe u izvoru podataka. Prema zadanim postavkama, obje kontrole sadrže druge kontrole koje su povezane s poljima u ponavljajućoj grupi. U odnos jedan-prema-više, međutim, kontrola matrice i detalja obično su povezane s odvojenim ponavljajućim grupama.

Ako ste umetnuli kontrole matrica/detalji u predlošku obrasca iz okna zadatka kontrole , a želite uspostaviti odnos jedan-prema-više umjesto odnosom, možete izbrisati kontrolu detalja koju je stvorio InfoPath. Zatim možete stvoriti novu kontrolu detalja koji bolje odgovara vašim potrebama, kao što je vidljivo u nastavku:

 1. Odaberite ponavljajuće sekcije koji je označen kao kontrola detalja, a zatim pritisnite tipku DELETE.

 2. Umetanje novog ponavljajuće sekcije u predlošku obrasca.

  Kako?

  1. Na predlošku obrasca pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

  2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

  3. U oknu zadatka kontrole odaberite potvrdni okvir automatski stvori izvor podataka .

  4. U odjeljku Umetanje kontrola, kliknite Ponavljajuća sekcija.

 3. Umetnite željene kontrole u ponavljajućoj sekciji.

  Kako?

  1. Na predlošku obrasca pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

  2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

  3. U oknu zadatka kontrole odaberite potvrdni okvir automatski stvori izvor podataka .

  4. U odjeljku Umetanje kontrola, kliknite kontrolu koju želite umetnuti.

  5. Ponovite korake od 1 do 4 za svaku kontrolu koju želite umetnuti.

 4. Dvokliknite ponavljajuće sekcije u predlošku obrasca.

 5. Kliknite karticu Matrica/detalji .

 6. U odjeljku Postavke matrica/detalji, kliknite Postavi kao detalj.

 7. Na popisu veza s ID-om matrice kliknite naziv kontrole matrice.

 8. U odjeljku odnosa matrica/detalji, kliknite po polju ključa.

 9. Kliknite Odaberi XPath Slika gumba pokraj okvira polje ključa (matrica) , a zatim u dijaloškom okviru Odaberite polje ili grupu , kliknite polje ključa za kontrolu matrice, a zatim u redu.

 10. Kliknite Odaberi XPath Slika gumba pokraj okvira polje ključa (detalj) , a zatim u dijaloškom okviru Odaberite polje ili grupu , kliknite polje ključa za kontrolu detalja pa kliknite u redu.

Savjet: Ako želite stvoriti odnos jedan-prema-više prilikom stvaranja kontrole matrica/detalji, razmotrite ručno stvaranje vlastite kontrole matrica/detalji umjesto korištenja unaprijed definirane matrica/detalji kontrola koja je dostupna u zadatka kontrole okno. Možete stvoriti vlastitu kontrolu uspostavljanjem matrica/detalji odnos između ponavljajuće tablice i ponavljajuće sekcije ili između dvije ponavljajuće tablice u predlošku obrasca. Da biste to učinili, otvorite dijaloški okvir Svojstva za svaku kontrolu, a zatim odredite jednu kontrolu kao kontrola matrice i kontrole kao kontrolu detalja. Izmjenom svojstava za kontrolu detalja možete postaviti odnos jedan-prema-više upotrebom polja ključa.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×