Umetanje grupe izbora

Grupa izbora je kontrola koja se koristi za predstavljanje korisnicima skupa međusobno isključivih izbora. Prema zadanim postavkama, grupa izbora sadrži dvije sekcije izbora, od kojih se jedna prikazuje korisniku kao zadani izbor u obrascu.

Sadržaj članka

Kada koristiti grupu izbora

Korisničko iskustvo

Pitanje kompatibilnosti

Umetanje grupe izbora

Savjeti o izgledu

Kada koristiti grupu izbora

Koristite grupu izbora kada želite:

 • Dati korisnicima mogućnost izbora između dvije ili više odjeljak u obrascu.

 • Dizajnirati predložak obrasca koji se temelji na postojećoj XML shema koja sadrži element xsd: izbor. U tom slučaju, grupa izbora omogućuje smještanje tog elementa u predložak obrasca tako da korisnici mogu raditi s njim.

Grupe izbora sadrže dvije ili više sekcija izbora. Prema zadanom, jedna od tih sekcija se pojavljuje u obrascu i korisnici mogu odabrati žele li je ukloniti ili zamijeniti drugom sekcijom. Na primjer, u obrascu zahtjeva za kupnju možete imati sekciju za zahtjev novog stolnog računala prema zadanom, no možete omogućiti korisnicima da potpuno uklone tu sekciju ili je zamijene sekcijom za zahtjev prijenosnog računala.

Choice group on form with shortcut menu visible

Sekcije izbora u grupi izbora sadrže kontrole na koje korisnici mogu djelovati kada ispunjavaju obrazac. Sekcije izbora uvijek sadrže grupe izbora. Zbog toga, kada želite dodati sekciju izbora u predložak obrasca, Microsoft Office InfoPath automatski stvara grupu izbora u kojoj će se nalaziti.

Srodne kontrole

InfoPath sadrži druge kontrole koje su slične potvrdnim okvirima, no služe različitim svrhama. Kako biste odlučili koje kontrole najbolje funkcioniraju u predlošku obrasca, pogledajte sljedeći popis:

Sekcija     Sekcije su slične sekcijama izbora ili grupi izbora u tome što se koriste kako bi se korisnicima predstavio povezani skup kontrola. Međutim, sekcije se koriste jednostavno iz organizacijskih potreba — korisnici ih ne mogu ukloniti ili zamijeniti prilikom ispunjavanja, kao što to mogu sa sekcijama izbora.

Neobavezna sekcija     Kada dodate grupu izbora predlošku obrasca, zadana sekcija se uvijek pojavljuje kada korisnik prvi put otvori obrazac koji se temelji na predlošku obrasca. Neobavezne su sekcije, s druge strane, prema zadanim postavkama skrivene. Korisnici mogu odlučiti žele li da obrazac sadrži neobavezne sekcije. Na primjer, u zahtjevu za kupnju spomenutom ranije, neki korisnici možda žele unijeti komentare o računalu koje žele naručiti. Možete umetnuti neobaveznu sekciju u predložak obrasca i dodati tekstni okvir s obogaćenim tekstom s natpisom "Bilješke" unutar te neobavezne sekcije. Korisnici tada mogu dodati sekciju bilježaka kada i ako žele pritiskom teksta uputa u obrascu.

Ponavljajuća sekcija     Poput ponavljajućih grupa izbora, ponavljajuće sekcije omogućuju korisnicima dodavanje više od jedne sekcije u obrazac, prema potrebi. Koristite ponavljajuću sekciju u predlošku obrasca kada vam je cilj omogućiti korisnicima umetanje, no ne i zamjenu, višestrukih pojava sekcije.

Ponavljajuća grupa izbora     Ponavljajuće grupe izbora su poput grupa izbora, osim što korisnici mogu umetnuti više od jedne u obrazac. Na primjer, u obrascu zahtjeva za kupnju spomenutom ranije, korisnici mogu izabrati stolno ili prijenosno računalo. Međutim, u nekim slučajevima, korisnik možda želi obje vrste računala ili više računala iste vrste. Ako se koristi ponavljajuća grupa izbora u obrascu, korisnik može ispuniti sekciju koja sadrži informacije stolnog računala. Zatim, korisnik može umetnuti drugu pojavu grupe izbora kako bi ispunio sekciju koja sadrži informacije o prijenosnom računalu.

Vrh stranice

Korisničko iskustvo

U izgledu i funkcioniranju grupe izbora slične su sekcijama i drugim kontrolama povezanim s izgledom. Glavna razlika je da korisnici mogu zamijeniti zadanu sekciju unutar grupe izbora zamjenskom sekcijom ili u potpunosti obrisati grupu izbora.

Kada korisnik pomiče pokazivač miša iznad zadane sekcije izbora, pojavljuje se mali ljubičasti gumb u gornjem lijevom kutu sekcije. Kada korisnik pritisne taj gumb, izbornik prečaca pokazuje naredbe za uklanjanje ili zamjenu zadane sekcije.

Shortcut menu for choice group

Savjet : S grupom izbora, korisnici mogu ukloniti ili zamijeniti zadanu sekciju, ali ne mogu umetnuti njene višestruke pojave u obrascu. Želite li omogućiti korisnicima umetanje dodatnih sekcija u obrazac, koristite ponavljajuće grupe izbora umjesto grupe izbora. S korisnikove strane, rad s obrascem je sličan. Međutim, uz to što im se prikazuju naredbe u izborniku prečaca za uklanjanje ili zamjenu zadane sekcije, korisnicima se prikazuju i naredbe za umetanje višestrukih pojava grupe izbora.

Vrh stranice

Pitanje kompatibilnosti

Prilikom dizajniranja predloška obrasca u programu InfoPath, možete odabrati dizajn predložak obrasca kompatibilan s preglednikom. Kada dizajnirate predložak obrasca koji je kompatibilan s preglednikom, grupe izbora i sekcije izbora nisu dostupne u oknu zadatka Kontrole jer se ne mogu prikazati u web-pregledniku.

Vrh stranice

Umetanje grupe izbora

Postupak umetanja grupe izbora u predložak obrasca malo se razlikuje ovisno o tome dizajnirate li novi, prazan predložak obrasca ili temeljite dizajn predloška obrasca na bazi podataka ili drugom vanjskom izvoru podataka.

Sljedeća ilustracija pokazuje kako grupa izbora izgleda kada je označena u dizajnerski način.

A choice group selected in design mode

Kontrole mogu biti vezane i nevezane. Ako je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneseni u kontrolu spremaju u osnovnoj datoteci obrasca (.xml). Ako kontrola nije vezana, to znači da nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Prilikom odabira kontrole ili pomicanja miša iznad nje, tekst i povezana ikona pojavljuju se u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst kaže s kojom je grupom ili poljem kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona označava je li ikona ispravno povezana s tom grupom ili poljem.

Izvor podataka za predložak obrasca sastavljen je od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskom pogledu u oknu zadatka Izvor podataka. Sekcije izbora uvijek su povezane s grupama. Svaka kontrola povezana je s polje koje je dio grupe sekcije izbora. U sljedećem primjeru, sekcija izbora Stolno računalo predlošku obrasca je povezana s grupom stolno u oknu zadatka Izvor podataka.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Umetanje grupe izbora u novi, prazni predložak obrasca

Prilikom dizajniranja novog, praznog predloška obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole potvrđen je po zadanom. To InfoPathu omogućuje da automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka dok predlošku obrasca dodajete kontrole. Ta polja i grupe prikazane su u obliku mape i ikona datoteka u oknu zadatka Izvor podataka

Prilikom umetanja grupe izbora, InfoPath stvara grupe koje su vezane na sekcije izbora unutar grupe izbora. Nadalje, InfoPath stvara posebnu vrstu grupe kako bi vizualno ukazao na odnos između grupe izbora u predlošku obrasca i izvora podataka. Ova vrsta grupe uključuje riječ (izbor) pokraj njenog naslova u izvoru podataka.

 1. Na predlošku obrasca položite pokazivač na mjesto gdje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Još kontrola na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT+I,C

 3. Pod Umetni kontrole pritisnite Grupa izbora.

  Grupa izbora s dvije sekcije izbora pojavljuje se u predlošku obrasca.

 4. Kako biste umetnuli dodatne sekcije izbora unutar grupe izbora, postavite pokazivač miša unutar grupe izbora u predlošku obrasca i pritisnite Sekcija izbora u oknu zadatka Kontrola.

 5. Za dodavanje kontrola sekcijama izbora unutar grupe izbora, napravite nešto od sljedećeg:

  • Za dodavanje kontrola u zadanu sekciju izbora, povucite željene kontrole iz okna zadatka Kontrole u sekciju izbora u predlošku obrasca s naslovom Sekcija izbora (zadano).

  • Za dodavanje kontrola zamjenskim sekcijama izbora, povucite željene kontrole iz okna zadatka Kontrole u sekciju izbora u predlošku obrasca s naslovom Sekcija izbora.

Umetanje grupe izbora u predlošku obrasca koji se temelji na postojećem izvoru podataka

Dizajnirate li predložak obrasca na temelju postojeće Extensible Markup Language (XML) datoteke, baze podataka ili web-usluge, InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog izvora podataka. Na primjer, pretpostavimo da temeljite dizajn predloška obrasca na XML shemi i da ta shema sadrži element xsd: izbor. U tim okolnostima, možete umetnuti grupu izbora povlačenjem odgovarajuće grupe iz okna zadatka Izvor podataka u predložak obrasca. Ako umjesto toga koristite okno zadatka Kontrole za umetanje grupe izbora, InfoPath vas priprema za povezivanje grupe izbora s postojećom grupom u izvoru podataka, kao što je opisano u sljedećem postupku:

 1. Na predlošku obrasca položite pokazivač na mjesto gdje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Još kontrola na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT+I,C

 3. Pod Umetni kontrole pritisnite Grupa izbora.

 4. U dijaloškom okviru Povezivanje grupe izbora označite grupu s riječi (izbor) pokraj njenog naziva i pritisnite U redu.

 5. Dodajte dvije ili više sekcija izbora grupi izbora u predlošku obrasca i zatim ih povežite s odgovarajućim grupama u izvoru podataka.

  Napomena : Grupe koje odaberete moraju biti dio grupe (izbor) koju ste odabrali u koraku 4.

 6. Dodajte kontrole svakoj sekciji izbora i zatim povežite kontrole s odgovarajućim poljima u izvoru podataka.

  Napomena : Polja moraju biti dio grupa koje ste odabrali u koraku 5. InfoPath koristi nazive polja za naslove kontrole. Prema potrebi, promijenite naslovni tekst.

Vrh stranice

Savjeti o izgledu

Koristite sljedeće savjete za poboljšanje izgleda, veličine i drugih aspekata grupa izbora i sekcija izbora:

 • Budući da se gumb u izborniku prečaca pojavljuje samo kada korisnik postavi pokazivač miša iznad sekcije izbora, novi korisnici možda neće razumjeti kako zamijeniti zadanu sekciju izbora. Prilikom dizajniranja predloška obrasca, razmotrite dodavanje kratkog objašnjenja iznad sekcije izbora koje opisuje korisniku kako zamijeniti jednu sekciju izbora drugom.

 • Prema zadanom, obrubi oko sekcija izbora nisu vidljivi korisnicima koji ispunjavaju obrazac. Zbog toga, korisnici vide samo kontrole unutar sekcija kada otvore obrazac. Kako biste vizualno odvojili sekcije izbora od teksta i kontrola koji ih okružuju ili jednostavno privukli korisnikovu pažnju na sekciju, možete koristiti dijaloški okvir Obrubi i sjenčanje za dodavanje obruba ili boje sekcija izbora unutar grupe izbora.

 • Za promjenu veličine nekoliko sekcija izbora odjednom, označite sekcije izbora kojima želite promijeniti veličinu. U izborniku Oblikovanje pritisnite Svojstva i napravite potrebne promjene na kartici Veličina.

 • Povremeno, tekst unutar kontrola u sekciji izbora lijevo od tih kontrola može se pomaknuti malo izvan poravnanja. Kako biste ga brzo poravnali, dvaput pritisnite kontrolu, pritisnite Poravnaj na kartici Veličina i zatim pritisnite Primijeni. Kako biste poravnali naslove i kontrole koje se nalaze u različitim ćelijama tablice izgleda, desnom tipkom miša pritisnite ćeliju koja sadrži naslov, pritisnite Svojstva tablice u izborniku prečaca i zatim pritisnite Sredina pod značajkom Okomito poravnanje na kartici Ćelija.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×