Uključivanje i korištenje nazdorne ploče za kvalitetu poziva u Skypeu za tvrtke online

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Saznajte kako konfigurirati organizaciji sustava Office 365 da biste koristili na nadzornoj ploči kvalitetu poziva praćenje kvalitetu poziva.

Nadzorna ploča za kvalitetu poziva (CQD) za Skype za tvrtke Online omogućuje vam stjecanje uvida u kvalitetu poziva ostvarenih putem servisa Skype za tvrtke. U ovoj se temi opisuju koraci koje morate dovršiti da biste pokrenuli prikupljanje podataka.

Napomena : Podrobna izvješća nadzorne ploče za kvalitetu poziva dostupna su u obliku tehničkog pretpregleda, no dostupna su svim klijentima.

Najnovije izmjene i ažuriranja

Popis najnovijih izmjena nadzorne ploče za kvalitetu poziva (CQD) pogledajte u nastavku:

 • IP adrese sada koriste standardni oblik notacije. Sva će prilagođena detaljna izvješća koja koriste te adrese možda biti potrebno ručno ažurirati.

 • Dimenzija razloga pogreške pri uspostavi poziva sada sadrži razumljiviji razlog neuspostavljanja sesije.

Pogledajte članak da biste pronašli popis dimenzija i mjera dostupnih na nadzornoj ploči za kvalitetu poziva u Skypeu za tvrtke online.

Napomena : Da biste pogledali informacije o ažuriranjima i promjenama za nadzornu ploču, kliknite Dobre vijesti! na nadzornoj ploči. Možete odabrati mogućnost Nadzorna ploča za kvalitetu poziva.

Aktivacija sažetka izvješća nadzorne ploče za kvalitetu poziva (CQD)

Da biste mogli koristiti CQD, morate je aktivirati u svojem sustavu Office 365 za tvrtku ili ustanovu.

 1. Prijavite se u Office 365 u tvrtki ili ustanovi pomoću administratorskog računa, a zatim odaberite pločicu Administrator da biste otvorili centar za administratore.

 2. U lijevom oknu u odjeljku Administrator odaberite Skype za tvrtke da biste otvorili Skype za tvrtke Centar za administratore.

 3. U centru za administratore za Skype za tvrtke odaberite alate u lijevom oknu pa zatim odaberite Nadzorna ploča za kvalitetu poziva u programu Skype za tvrtke.

  Alati programa Skype za tvrtke

 4. Na stranici koja se otvori odaberite Prijava pomoću računa globalnog administratora i zatim unesite vjerodajnice za račun kada se to od vas zatraži.

  Prijava u CQD

Kada odaberete prijavu, aktivirani će CQD početi prikupljati i obrađivati podatke.

Napomena : Može proći nekoliko sati za obradu dovoljno podataka da bi se prikazali smisleni rezultati u aplikaciji.

Značajke nadzorne ploče za kvalitetu poziva servisa Sykpe za tvrtke online

Sažeci izvješća za CQD sadrže podskup značajki planiranih za podrobna izvješća. Razlike između dva izdanja ukratko su navedene u nastavku:

Značajka

Sažetak izvješća

Podrobna izvješća

Vrijednost zajedničkog korištenja aplikacija

Ne

Da

Podrška za korisnički izgrađene podatke

Da

Da

Podrška za dubinske analize

Ne

Da

Vrijednost pouzdanosti medija

Ne

Da

Unaprijed pripremljena izvješća

Da

Da

Pregledna izvješća

Da

Da

Skup izvješća po korisniku

Ne

Da

Prilagodba skupa izvješća (dodavanje, brisanje, izmjena izvješća)

Ne

Da

Vrijednost dijeljenja zaslona na temelju videozapisa

Ne

Da

Vrijednost videozapisa

Ne

Da

Dostupna količina podataka

Zadnjih 6 mjeseci

Zadnjih 6 mjeseci

Unaprijed pripremljena izvješća

Oba izdanja CQD-a daju vam okruženje unaprijed pripremljenog izvješća jer sadrže metriku za kvalitetu poziva bez potrebe za stvaranjem novih izvješća. Kad se podaci obrade u pozadini, u izvješćima će vam se prikazati podaci o kvaliteti poziva.

Pregledna izvješća

Oba izdanja CQD-a pružaju visoku razinu ulaza u cjelokupne podatke o kvaliteti poziva, ali je način prezentacije podataka drugačiji u sažetku izvješća i u podrobnim izvješćima.

Sažeci izvješća pružaju pojednostavljen tabulirani stranični prikaz izvješća koji korisnicima omogućuje brzo pregledavanje i shvaćanje općeg statusa i trendova kvalitete poziva.

Četiri kartice obuhvaćaju sljedeće:

 • Ukupna kvaliteta poziva - daje informacije o svim strujanjima, što je skup strujanja od poslužitelja prema klijentu i strujanja od klijenta prema klijentu, kao i zasebna strujanja od poslužitelja prema klijentu i od klijenta prema klijentu, a sve to u obliku mjesečnih i dnevnih trendova.

 • Poslužitelj – klijent – daje dodatne informacije o strujanjima između krajnjih točaka poslužitelja i klijenta.

 • Klijent – klijent – daje dodatne informacije o strujanjima između krajnjih točaka dvaju klijenata.

 • Ugovor o razini usluge za kvalitetu govornih poziva – pruža informacije o pozivima obuhvaćenim Ugovorom o razini usluge za kvalitetu govornih poziva za Skype za tvrtke online

Kartica opće kvalitete poziva

Podatke na ovoj kartici koristite za procjenu statusa kvalitete poziva i trendova tako da pogledate broj strujanja i postotak onih loših. Legenda u gornjem desnom kutu prikazuje koja boja te koji vizualni elementi predstavljaju određene mjerne podatke.

Ključ CQD podataka

Strujanja se klasificiraju u tri skupine: dobra, loša i neklasificirana. Postoji i izračun vrijednosti % loših, koji pokazuje omjer strujanja klasificiranih kao loših i ukupnog broja klasificiranih strujanja. Budući da vrijedi % loših = loša strujanja / (loša strujanja + dobra strujanja ) * 100, na % loših ne utječe postojanje većeg broja neklasificiranih strujanja. Da biste saznali što se koristi za kvalifikaciju strujanja kao lošeg ili dobrog, pogledajte web-mjesto https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

Pomoću mjerila na lijevoj strani možete izmjeriti vrijednosti broja poziva.

CQD brojanje podataka

Pomoću mjerila na lijevoj strani možete izmjeriti vrijednosti % lošiz.

CQD postotak podataka

Stvarne brojčane vrijednosti možete dobiti tako da zadržite pokazivač miša iznad trake.

Napomena : Sljedeći primjer je iz skupa vrlo malih uzoraka podataka i vrijednosti nisu realistične za bilo koju stvarnu implementaciju.

Numerički podaci za CQD

Ukupna količina strujanja važan je faktor za određivanje relevantnosti izračuna postotka loših. Što je manja ukupna količina strujanja, to je manje pouzdan pokazatelj vrijednost postotka loših.

Kartica Klijent-poslužitelj i kartica Klijent-klijent

Na tim dvjema karticama nalaze se dodatne pojedinosti o strujanjima koja su se odvila u scenarijima strujanja između krajnjih točaka. Obje kartice sadrže četiri odjeljka koji se mogu sažeti, a svaki predstavlja četiri scenarija u kojima se odvijaju medijska strujanja.

 • Ožičeno u zatvorenom

 • Ožičeno vani

 • Wi-Fi u zatvorenom

 • Wi-Fi vani

Test na zatvorenom

Tijekom obrade pozadina CQD-a klasificira strujanje kao strujanje koje se odvija u zatvorenom ili vani prema podacima o zgradi, ako oni postoje. Krajnje točke svakog strujanja povezane su s podmrežnom adresom. Ako se podmreža nalazi na popisu podmreža na prenesenim podacima o zgradi, tada se smatra da se strujanje odvija u zatvorenom. Ako podaci o zgradi još nisu preneseni, tada će test na zatvorenom strujanje uvijek klasificirati kao da je vani. Imajte na umu da test na zatvorenom za scenarij poslužitelj – klijent uzima u obzir samo krajnju točku klijenta. Budući da se poslužitelji iz korisničke perspektive uvijek nalaze vani, oni nisu obuhvaćeni testom.

Ožičeno s WiFi

Kao što i sam naziv govori, ovo je klasifikacijski kriterij koji se temelji na vrsti klijentske veze. Budući da je poslužitelj uvijek ožičen, ni ovdje nije obuhvaćen izračunom.

Napomena : Ako su u danom strujanju jedna ili dvije krajnje točke povezane s Wi-Fi mrežom, tada se to strujanje klasificira kao WiFi u CQD-u.

Prijenos podataka o zgradi

Nadzorna ploča CQD sažetka izvješća sadrži stranicu Prijenos podataka o korisniku   , kojoj se pristupa odabirom veze Prijenos podataka o korisniku u gornjem desnom kutu. Ta je stranica namijenjena administratorima da bi prenijeli svoje podatke, kao što suapiranje iP adresa, zemljopisni podaci, mapiranje svakog bežičnog AP-a i njegove MAC adrese itd.

CQD nadzorna ploča
 1. Na stranici Prijenos podataka o korisniku pomoću padajućeg izbornika odaberite vrstu podatkovne datoteke za prijenos. Vrsta podatkovne datoteke označava sadržaj datoteke (npr. „Zgrada” se odnosi na mapiranje IP adrese i zgrade, kao i na druge zemljopisne podatke). Trenutačno podržavamo samo vrstu podataka „Zgrada”. U sljedećim izdanjima bit će dodano još nekoliko vrsta podataka.

 2. Kada odaberete vrstu podatkovne datoteke, odaberite Pregledaj da biste odabrali podatkovnu datoteku.

  • Podatkovna datoteka mora biti tsv datoteka (s vrijednostima odvojenim tabulatorom) ili csv datoteka (s vrijednostima odvojenim zarezom) Ako koristite csv datoteku, sva polja koja sadrže zarez moraju imati navodne znakove ili se zarez mora ukloniti. Na primjer, ako je naziv vaše zgrade NY,NY, potrebno ga je u csv datoteku unijeti u obliku „NY,NY”.

  • Podatkovna datoteka ne smije biti veća od 50 MB.

  • U svakoj podatkovnoj datoteci svaki stupac u datoteci mora odgovarati unaprijed definiranoj vrsti podataka, kao što je navedeno u nastavku ovog odjeljka.

 3. Nakon odabira podatkovne datoteke, navedite Početni datum i po želji navedite datum završetka.

 4. Nakon što odaberete Početni datum odaberite Prijenos da biste prenijeli datoteku na poslužitelj CQD-a.

  Prije prijenosa najprije se provjerava valjanost datoteke. Kada se valjanost potvrdi, ona se pohranjuje u blob platforme Azure. Ako provjera valjanosti ne uspije ili pak datoteka ne uspije biti pohranjena u blob platforme Azure, prikazat će se poruka o pogrešci u kojoj će se zatražiti ispravak datoteke. Na slici u nastavku prikazuje se pogreška koja se pojavljuje kada broj stupaca u podatkovnoj datoteci nije točan.

  CQD primjer pogreške provjere valjanosti prijenosa
 5. Ako se prilikom provjere valjanosti ne pojavljuju pogreške, prijenos datoteke bit će uspješan. Prenesene podatkovne datoteke možete pogledati u tablici Moji prijenosi, u kojoj se prikazuje cjelokupni popis svih prenesenih datoteka za trenutačnog korisnika na dnu te stranice.

  Svaki zapis pokazuje jednu prenesenu podatkovnu datoteku korisnika s podacima o vrsti datoteke, vremenom zadnjeg ažuriranja, vremenskim razdobljem, opisom te ikonama za uklanjanje i preuzimanje. Da biste uklonili datoteku, odaberite ikonu koša za smeće u tablici. Da biste preuzeli datoteku, odaberite ikonu preuzimanja u stupcu Preuzimanje u tablici.

  Tablica Moji prijenosi za CQD

Oblik podataka korisnika i struktura podatkovne datoteke Građevina

Oblik podatkovne datoteke koju prenosite mora ispuniti sljedeće da bi prošao provjeru valjanosti prije prijenosa.

 • Datoteka mora biti tsv datoteka, u kojoj su u svakom retku stupci odvojeni tabulatorom, odnosno csv datoteka, u kojoj su stupci odvojeni zarezom.

 • Sadržajem podatkovne datoteke nisu obuhvaćena zaglavlja tablice. To znači da u prvom retku podatkovne datoteke moraju biti stvarni podaci, a ne naslovi kao "Mreža" itd.

 • Vrsta podataka za svaki stupac smije biti samo niz, broj ili booleova vrijednost. Ako je riječ o broju, vrijednost mora biti brojčana, a ako je booleova, vrijednost mora biti 0 ili 1.

 • Ako je vrsta podataka niz, podaci u svakom stupcu mogu biti prazni (ali i dalje razdvojeni tabulatorom ili zarezom). Na taj se način tom polju dodjeljuje prazan niz.

 • Za svaki redak mora biti 14 stupaca, svaki stupac mora imati podatke sljedećeg tipa, a stupci moraju biti poredani redoslijedom navedenim u sljedećoj tablici:

Naziv stupca

Vrsta podataka

Primjer

Mreža

Niz

192.168.1.0

NazivMreže

Niz

SAD/Seattle/SEATTLE-SEA-1

RasponMreže

Broj

26

NazivZgrade

Niz

SEATTLE-SEA-1

VrstaVlasništva

Niz

Contoso

VrstaZgrade

Niz

IT prekid

VrstaUredaUZgradi

Niz

Inženjering

Grad

Niz

Seattle

PoštanskiBroj

Niz

98001

Država

Niz

SAD

Savezna država

Niz

WA

Regija

Niz

MSUS

InsideCorp

Booleova vrijednost

1

ExpressRoute

Booleova vrijednost

0

Važno : 

 • Pomoću raspona mreže može se predstaviti nadmreža (kombinacija nekoliko podmreža s jednim prefiksom usmjeravanja). Za sve nove prijenose u vezi sa zgradom provjerit će se sadrže li raspone koji se preklapaju. Ako ste već prenijeli datoteku zgrade, trebate je preuzeti i ponovno je prenijeti kako biste identificirali moguća preklapanja i popravili problem prije ponovnog prijenosa. Eventualno preklapanje u prethodno prenesenim datotekama moglo bi prouzročiti netočna mapiranja podmreža na zgrade u izvješću.

 • Određene implementacije VPN-a ne predstavljaju točne informacije o podmreži. Preporučuje se da prilikom dodavanja VPN podmreže u datoteku zgrade, umjesto dodavanja jednog unosa za podmrežu, dodate zasebne unose za svaku adresu u VPN podmreži u obliku zasebne 32-bitne mreže. Svaki redak može imati iste metapodatke o zgradi. Primjerice, umjesto jednog retka za adresu 172.16.18.0/24, trebali biste imali 256 redaka, tako da svaki predstavlja jednu adresu između 172.16.18.0/32 i 172.16.18.255/32 (uključujući i njih).

Odabir vrste medija u podrobnim izvješćima

Podrobna izvješća podržavaju promatranje kvalitete i pouzdanosti za vrste medija za audiozapise, videozapise, zajedničko korištenje aplikacija i dijeljenje zaslona na temelju videozapisa. Dimenzije, mjere i filtri specifični za pojedinačnu vrstu medija imaju prefiks „Audio”, „Video”, „AppSharing” ili „VBSS”.

Dimenzije nadzorne ploče za kvalitetu poziva.

Ako želite prikazati dimenzije i mjere za pojedinačnu vrstu medija, možda ćete morati upotrijebiti novu dimenziju i filtar za MediaType. Na primjer, za izradu izvješća koje pokazuje ukupan broj sesija za različite vrste medija trebate uključiti dimenziju MediaType.

Ukupan broj tokova za nadzornu ploču za kvalitetu poziva.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×