Uklanjanje pozadine slike

U programima Word 2010, PowerPoint 2010 i Excel 2010 pozadinu sa slike možete ukloniti da biste naglasili ili istaknuli subjekt slike ili da biste uklonili detalj koji odvlači pažnju.

pozadinska slika ljubičastog cvijeta sa zelenim listovima

Izvorna slika

cvijet s uklonjenom pozadinom

Ista slika s uklonjenom pozadinom

Možete koristiti automatsko uklanjanje pozadine, a možete i iscrtati crte da biste označili koja područja na pozadini slike želite sačuvati, a koja izbrisati.

Cvijet s lišćem u pozadini

Izvorna slika na kojoj je crtama označen dio pozadine koji se uklanja

Detaljnije informacije o značajci uklanjanje pozadine potražite u članku Uvod u uklanjanje pozadine slike. Da biste vidjeli kako kombinirati uklanjanje pozadine s umjetničkim efektima radi postizanja još zanimljivijih rezultata, pročitajte članak Više o uklanjanju pozadine.

Važno : Komprimiranjem slike radi smanjenja veličine datoteke mijenja se količina detalja sadržanih u izvornoj slici. To znači da nakon komprimiranja slika može izgledati drukčije nego prije komprimiranja. Zbog toga je prije uklanjanja pozadine potrebno komprimirati sliku i spremiti datoteku. Ako komprimiranjem i uklanjanjem pozadine ne postižete željeni izgled, komprimiranje možete poništiti čak i nakon spremanja datoteke ako niste zatvorili program u kojem radite.

 1. Kliknite sliku s koje želite ukloniti pozadinu.

 2. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Prilagodba kliknite Ukloni pozadinu.

  Vrpca sustava Office 2010

  Ako se kartice Uklanjanje pozadine ili Alati za slike ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku. Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste je odabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Kliknite jedan od držača na pomičnim crtama i vucite liniju tako da sadrži dio slike koji želite zadržati i da isključuje većinu područja koje želite ukloniti.

  Cvijet s lišćem u pozadini

  Slika s prikazanim crtama i držačima za uklanjanje pozadine

  U velikom broju slučajeva rezultate koje želite ne možete dobiti bez dodatnog eksperimentiranja s položajem i veličinom pomičnih crta.

 4. Ako je potrebno, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odredili koje dijelove slike ne želite automatski ukloniti, kliknite Označi područja za zadržavanje.

  • Da biste odredili koja područja želite ukloniti uz ona automatski označena, kliknite Označi područja za uklanjanje.

   Savjet : Ako se predomislite u pogledu područja označenih crtama, bilo da ih želite zadržati ili ukloniti, kliknite Izbriši oznaku, a zatim kliknite crtu da biste je promijenili.

   Kartica Uklanjanje pozadine

   Kartica Uklanjanje pozadine

 5. U grupi Zatvaranje kliknite Zadrži promjene.

  Napomena : Da biste odustali od automatskog uklanjanja pozadine, u grupi Zatvaranje kliknite Odbaci sve promjene.

Na sliku s koje ste uklonili pozadinu moguće je dodati efekte, primjerice, sjene, odraze i sjaj. Ti će se efekti primijeniti samo na vidljivi dio slike. Ako, primjerice, primijenite sjenu na sliku, osjenčat će se samo dio slike koji ste zadržali prilikom uklanjanja pozadine.

Savjet : Ako koristite PowerPoint, možete spremiti izvornu verziju slike iako ste uklonili pozadinu sa slike.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×