Tipkovni prečaci za Microsoft Word

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na tipkovnice s američkim rasporedom tipki. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Napomene : 

 • U ovom se članku ne obrađuje prilagodba tipkovnih prečaca ni stvaranje tipkovnih prečaca za makronaredbe ili automatski tekst. Dodatne informacije možete pronaći pomoću veze u odjeljku Vidi također.

 • Ako koristite Microsoft Word Starter, imajte na umu da sve značajke navedene za Word nisu podržane u programu Word Starter. Dodatne informacije o značajkama dostupnima u programu Word Starter potražite u članku Podrška za značajke programa Word Starter.

Sadržaj članka

Pronalaženje i korištenje tipkovnih prečaca

Osnove paketa Microsoft Office

Navigacija vrpcom

Brzi vodič kroz Microsoft Word

Upute za funkcijske tipke

Pronalaženje i korištenje tipkovnih prečaca

U temama pomoći za Microsoft Word 2010 prečaci koji obuhvaćaju istovremeni pritisak dvije ili više tipki razdijeljeni su znakom plus (+). Prečaci za koje je potrebno pritisnuti jednu, a zatim drugu tipku razdijeljeni su zarezom (,).

Proširivanje odjeljaka pomoću tipkovnice

 • Da biste proširili sve odjeljke članka, pritišćite tipku TAB sve dok ne odaberete Pokaži sve, a zatim pritisnite tipku ENTER. Ponovno pritisnite ENTER da biste saželi sve odjeljke.

 • Da biste proširili samo jedan odjeljak članka, pritišćite TAB sve dok ne odaberete naslov i znak plus tog odjeljka, a zatim pritisnite ENTER. Ponovno pritisnite ENTER da biste saželi odjeljak.

Pretraživanje ovog članka

Važno : Prije nego što započnete pretraživanje, pritišćite tipku TAB sve dok ne odaberete Pokaži sve, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 1. Pritisnite CTRL+F.

  Otvorit će se dijaloški okvir Pretraživanje, a pokazivač će biti spreman za unos.

 2. U okvir unesite tekst koji želite potražiti.

 3. Pritisnite ENTER.

Ispis ovog članka

Da biste ispisali ovu temu, pritišćite tipku TAB dok ne odaberete Pokaži sve, zatim pritisnite ENTER, a potom CTRL+P.

Vrh stranice

Osnove paketa Microsoft Office

Prikaz i korištenje prozora

Radnja

Tipke

Prelazak u sljedeći prozor.

ALT+TAB

Vraćanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora.

CTRL+W ili CTRL+F4

Vraćanje veličine prozora na onu na kojoj je bio prije maksimiziranja.

ALT+F5

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa, u smjeru kretanja kazaljke na satu. Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.

F6

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa, u smjeru obrnutom od kretanja kazaljke na satu.

SHIFT+F6

Prelazak na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora.

CTRL+F6

Vraćanje u prethodni prozor.

CTRL+SHIFT+F6

Maksimiziranje ili vraćanje prozora na početnu veličinu.

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik.

ALT+PRINT SCREEN

Korištenje dijaloških okvira

Radnja

Tipke

Prelazak na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti.

TAB

Prelazak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti.

SHIFT+TAB

Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+TAB

Vraćanje na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+SHIFT+TAB

Kretanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu, ili grupi mogućnosti.

Tipke sa strelicom

Izvršavanje radnje dodjeljene označenom gumbu; uključivanje ili isključivanje označenog potvrdnog okvira.

RAZMAKNICA

Odabir mogućnosti; odabir ili čišćenje potvrdnog okvira.

ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa.

ALT+STRELICA DOLJE

Odabir mogućnosti s padajućeg popisa

Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu.

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

ESC

Pokretanje odabrane naredbe.

ENTER

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili lijepite unos, npr. svoje korisničko ime ili put do mape.

Radnja

Tipke

Pomicanje na početak unosa.

HOME

Pomicanje na kraj unosa.

END

Prelazak na znak lijevo ili desno.

LIJEVA ili DESNA STRELICA

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Označavanje znaka s lijeve strane ili uklanjanje označavanja sa njega.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Označavanje znaka s desne strane ili uklanjanje označavanja sa njega.

SHIFT+STRELICA DESNO

Označavanje riječi s lijeve strane ili uklanjanje označavanja sa nje.

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Označavanje riječi s desne strane ili uklanjanje označavanja sa nje.

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Korištenje dijaloških okvira Otvaranje ili Spremanje u obliku

Radnja

Tipke

Prikazivanje dijaloškog okvira Otvori.

CTRL+F12 ili CTRL+O

Prikazivanje dijaloškog okvira Spremi kao.

F12

Otvaranje odabrane mape ili datoteke.

ENTER

Otvaranje mape jednu razinu iznad odabrane mape.

BACKSPACE

Brisanje odabrane mape ili datoteke.

DELETE

Prikaz trake prečaca za odabranu stavku kao što je mapa ili datoteka.

SHIFT+F10

Kretanje naprijed kroz mogućnosti.

TAB

Kretanje unatrag kroz mogućnosti.

SHIFT+TAB

Otvaranje popisa Pogledaj u.

F4 ili ALT+I

Poništavanje i ponavljanje poništenih radnji

Radnja

Tipke

Otkazivanje akcije.

ESC

Poništavanje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje akcije.

CTRL+Y

Pristupanje oknima zadatka i galerijama te njihovo korištenje

Radnja

Tipke

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa. (Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.)

F6

Prelazak na okno zadatka u aktivnom izborniku. (Morat ćete pritisnuti CTRL+TAB više puta.)

CTRL+TAB

Prelazak sa jedne na drugu mogućnost u aktivnom oknu zadatka.

TAB ili SHIFT+TAB

Prikazivanje seta naredbi na izborniku okna zadatka.

CTRL+RAZMAKNICA

Izvršavanje naredbe dodijeljene odabranom gumbu.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje padajućeg izbornika za odrabranu galeriju stavaka.

SHIFT+F10

Odabiranje prve ili zadnje stavke u galeriji.

HOME ili END

Klizanje prema dolje ili prema gore u odabranom popisu galerije.

PAGE UP ili PAGE DOWN

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli na okno zadatka.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite ENTER.

Premještanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli na okno zadatka.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Premjesti, zatim pritisnite ENTER.

 4. Pomoću tipki sa strelicom premjestite okno zadatka, zatim pritisnite ENTER.

Promjena veličine okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli na okno zadatka.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Veličina, zatim pritisnite ENTER.

 4. Pomoću tipki sa strelicom promijenite veličinu okna zadatka, a zatim pritisnite ENTER.

Pristup dostupnim akcijama i njihovo korištenje

Radnja

Tipke

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku.

SHIFT+F10

Prikaz izbornika ili poruke za dostupnu akciju ili za gumb Mogućnosti samoispravka Slika gumba ili gumb Mogućnosti lijepljenja gumb za proširivanje . Ako postoji više akcija, prijelaz na sljedeću akciju i prikaz njezina izbornika ili poruke.

ALT+SHIFT+F10

Pomicanje po mogućnostima izbornika dostupnih akcija

Tipke sa strelicom

Izvršavanje akcije za odabranu stavku s izbornika dostupnih akcija

ENTER

Zatvaranje izbornika dostupnih akcija ili poruke o njima

ESC

Savjeti

 • Možete postaviti zvukovnu dojavu kad akcija postane dostupna (nije dostupno u programu Word Starter). Da biste čuli zvučna upozorenja, morate imati zvukovnu karticu. Na računalo morate instalirati i dodatak Microsoft Office Sounds.

 • Ako imate pristup internetu, dodatak Microsoft Office Sounds možete preuzeti s web-mjesta Office.com. Nakon instaliranja zvučnih datoteka učinite sljedeće:

  1. Pritisnite ALT+D, M da biste otvorili Mogućnosti programa Word.

  2. Pritisnite N da biste odabrali Napredno, zatim TAB da biste prešli na Napredne mogućnosti za rad s programom Word.

  3. Triput pritisnite ALT+Z da biste došli do potvrdnog okvira Povratne informacije sa zvukom koji se nalazi u odjeljku Općenito, a zatim pritisnite RAZMAKNICU.

  4. Uzastopce pritišćite tipku TAB da biste odabrali U redu, a zatim pritisnite ENTER.

   Napomena : Kada uključite ili isključite ovaj potvrdni okvir, to će utjecati na sve programe paketa Office koji podržavaju zvuk.

Vrh stranice

Navigacija vrpcom

Pristupanje bilo kojoj naredbi pomoću nekoliko pritisaka tipki

Pristupne tipke omogućuju brzu upotrebu naredbi pritiskom na nekoliko tipki, bez obzira na to gdje se u programu nalazite. Svakoj naredbi u programu Word 2010 može se pristupiti pristupnom tipkom. Možete pristupiti većini naredbi upotrebom dvije do pet tipki. Upotreba pristupne tipke:

 1. Pritisnite ALT.

  Savjeti za tipke bit će prikazani preko svake značajke u trenutnom prikazu.

 2. Pritisnite slovo prikazano u savjetu za tipke iznad značajke koju želite upotrijebiti.

 3. Ovisno o slovu koje pritisnete, mogu se prikazati dodatni savjeti. Ako je, primjerice, aktivna kartica Polazno, a vi pritisnete I, prikazat će se kartica Umetanje zajedno sa savjetima za grupe na toj kartici.

 4. Nastavite pritiskati slova sve dok ne pritisnite slovo naredbe ili kontrole koju želite koristiti. U nekim slučajevima morate najprije pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

  Napomena : Da biste otkazali radnju i sakrili savjete za tipke, pritisnite ALT.

Promjena fokusa tipkovnice bez upotrebe miša

Drugi način upotrebe tipkovnice s programima koji imaju značajku vrpce sustava Office je premještanje žarišta između kartica i naredbi sve dok ne nađete značajku koju želite upotrijebiti. Sljedeća tablica prikazuje načine mijenjanja fokusa tipkovnice bez upotrebe miša.

Radnja

Tipke

Odabir aktivne kartice sa Vrpce i aktiviranje pristupne tipke.

ALT ili F10. Ponovno pritisnite bilo koju od ovih tipki da biste se vratili na dokument i otkazali pristupne tipke.

Prelazak na sljedeću karticu Vrpce.

F10 za odabir aktivne karticu, zatim LIJEVA ili DESNA STRELICA.

Proširivanje ili sažimanje vrpce.

CTRL+F1

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku.

SHIFT+F10

Premještanje žarišta radi odabira svakog od sljedećih područja prozora:

 • Aktivna kartica Vrpce.

 • Bilo koje otvoreno okno zadatka.

 • Traka stanja na dnu prozora.

 • Vaš dokument.

F6

Premještanje žarišta na neku od naredbi na Vrpci, naprijed ili natrag tim redosljedom.

TAB ili SHIFT+TAB

Kretanje dolje, gore lijevo ili desno, tim redosljedom, kroz stavke na Vrpci.

STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na Vrpci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na Vrpci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje naredbe ili kontrole na Vrpci, radi uređivanja vrijednosti.

ENTER

Završetak uređivanja vrijednosti kontrole na Vrpci, i povratak žarišta na dokument.

ENTER

Traženje pomoći o odabranoj naredbi ili kontroli sa Vrpce. (Ako nema teme pomoći povezane sa odabranom naredbom, prikaže se općenita tema pomoći vezana za program)

F1

Vrh stranice

Brzi vodič kroz Microsoft Word

Uobičajeni zadaci u programu Microsoft Word

Radnja

Tipke

Umetanje nerastavljajućeg rezmaka

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Umetanje nerastavljajuće spojnice

CTRL+SHIFT+CRTICA

Podebljanje slova.

CTRL+B

Kurziv slova.

CTRL+I

Podcrtavanje slova.

CTRL+U

Smanjivanje veličine slova za jednu vrijednost.

CTRL+ALT+;

Povećanje veličine slova za jednu vrijednost.

CTRL+ALT+:

Smanjivanje veličine slova za jednu točku.

CTRL+[

Povećanje veličine slova za jednu točku

CTRL+]

Uklanjanje oblikovanja znakova ili odlomaka.

CTRL+RAZMAKNICA

Kopiranje označenog teksta ili objekta.

CTRL+C

Izrezivanje označenog teksta ili objekta.

CTRL+X

Lijepljenje teksta ili objekta

CTRL+V

Posebno lijepljenje.

CTRL+ALT+V

Lijepljenje samog oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Otvorite dijaloški okvir Brojanje riječi.

CTRL+SHIFT+G

Rad sa dokumentima i web-stranicama

Stvaranje, prikaz i spremanje dokumenata

Radnja

Tipke

Stvaranje novog dokumenta.

CTRL+N

Otvaranje dokumenta.

CTRL+O

Zatvaranje dokumenta.

CTRL+W

Podjela prozora dokumenta.

ALT+CTRL+S

Uklanjanje podjele prozora dokumenta.

ALT+SHIFT+C ili ALT+CTRL+S

Spremanje dokumenta.

CTRL+S

Pronalaženje, zamjena i pregledavanje unutar teksta

Radnja

Tipke

Otvaranje okna zadataka Navigacija (da biste pretražili dokument).

CTRL+F

Ponavljanje traženja (nakon zavaranja prozora traži i zamijeni).

ALT+CTRL+Y

Zamjena teksta, određenog oblikovanja i posebnih stavaka.

CTRL+H

Odlazak na na stranicu, knjižnu oznaku, fusnotu, tablicu, komentar, grafiku, ili neku drugu lokaciju.

CTRL+G

Prelazak između zadnje četiri lokacije na kojima ste bili.

ALT+CTRL+Z

Otvaranje popisa mogućnosti pregleda. Pritisnite strelice za odabir mogućnost, a zatim ENTER za pregledavanje dokumenta pomoću odabrane mogućnosti.

ALT+CTRL+HOME

Prijelaz na prethodni objekt za pregled (postavlja se u mogućnostima pregledavanja).

CTRL+PAGE UP

Prijelaz na sljedeći objekt za pregled (postavlja se u mogućnostima pregledavanja).

CTRL+PAGE DOWN

Prelaženje na drugi prikaz

Radnja

Tipke

Prelaženje na prikaz izgleda ispisa.

ALT+CTRL+P

Prelaženje na strukturni prikaz.

ALT+CTRL+O

Prelaženje na prikaz skice.

ALT+CTRL+N

Strukturni prikaz

Radnja

Tipke

Podizanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Spuštanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Spuštanje na razinu tijela teksta.

CTRL+SHIFT+N

Pomicanje označenih odlomaka prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Proširivanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ ZNAK PLUS

Sužavanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Proširivanje ili sužavanje cijelog teksta ili naslova.

ALT+SHIFT+A

Skrivanje ili prikaz oblikovanja znakova.

Tipka kosa crta (/) na numeričkoj tipkovnici

Prikazivanje prvog reda tijela teksta ili svog tijela teksta.

ALT+SHIFT+L

Prikazivanje svih naslova oblikovanih stilom Naslov 1.

ALT+SHIFT+1

Prikazivanje naslova do naslova n.

ALT+SHIFT+n

Umetanje tabulatora

CTRL+TAB

Ispis i pretpregled dokumenata

Radnja

Tipke

Ispisi dokumenta.

CTRL+P

Prebacivanje na pretpregled ispisa.

ALT+CTRL+I

Kretanje po uvećanoj stranici pretpregleda.

Tipke sa strelicom

Kretanje po smanjenim stranicama pretpregleda.

PAGE UP ili PAGE DOWN

Prelaženje na prvu smanjenu stranicu pretpregleda.

CTRL+HOME

Prelaženje na zadnju smanjenu stranicu pretpregleda.

CTRL+END

Pregledavanje dokumenata

Radnja

Tipke

Umetanje komentara.

ALT+CTRL+M

Uključivanje ili isključivanje evidentiranja promjena.

CTRL+SHIFT+E

Zatvaranje okna za pregled, ako je otvoren.

ALT+SHIFT+C

Prikaz za čitanje preko cijelog zaslona

Napomena : Neki čitači zaslona možda nisu kompatibilni sa prikazom za čitanje preko cijelog zaslona.

Radnja

Tipke

Odlazak na početak dokumenta.

HOME

Odlazak na kraj dokumenta.

END

Idi na stranicu broj n.

n, ENTER

Izlaz iz prikaza izgleda za čitanje.

ESC

Reference, fusnote i krajnje bilješke

Radnja

Tipke

Označavanje unosa tablice sadržaja.

ALT+SHIFT+O

Označavanje unosa tablice izvora (citata).

ALT+SHIFT+I

Označavanje unosa indeksa

ALT+SHIFT+X

Umetanje fusnote.

ALT+CTRL+F

Umetanje krajnje bilješke.

ALT+CTRL+D

Rad s web-stranicama

Radnja

Tipke

Umetanje hiperveze.

CTRL+K

Vraćanje na prethodnu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prelaženje na sljedeću stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Osvježavanje.

F9

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

Brisanje teksta i grafika

Radnja

Tipke

Brisanje jednog znaka ulijevo

BACKSPACE

Brisanje jedne riječi ulijevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jednog znaka udesno

DELETE

Brisanje jedne riječi udesno

CTRL+DELETE

Izrezivanje označenog teksta u međuspremnik programa Office.

CTRL+X

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Izrezivanje do šiljka.

CTRL+F3

Kopiranje i premještanje teksta i grafika

Radnja

Tipke

Otvaranje međuspremnika programa Office.

Pritisnite ALT+H da se pozicionirate na karticu Početna, zatim pritisnite F,O.

Kopiranje označenog teksta ili grafike u međuspremnik programa Office.

CTRL+C

Izrezivanje i premještanje označenog teksta ili grafike u međuspremnik programa Office.

CTRL+X

Lijepljene stavke koja je posljednja dodana ili zalijepljena iz međuspremnika programa Office.

CTRL+V

Jednokratno premještanje teksta ili grafike.

F2 (zatim premjestite pokazivač i pritisnite ENTER)

Jednokratno kopiranje teksta ili grafike.

SHIFT+F2 (zatim premjestite pokazivač i pritisnite ENTER)

Kada ste označili tekst ili grafiku, otvorite dijaloški okvir Stvaranje novog sastavnog bloka.

ALT+F3

Kada je označen sastavni blok — na primjer, SmartArt grafika — prikazivanje izbornika prečaca vezanog uz nju.

SHIFT+F10

Izrezivanje do šiljka.

CTRL+F3

Lijepljenje sadržaja šiljka.

CTRL+SHIFT+F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja korištenog u prethodnoj sekciji dokumenta.

ALT+SHIFT+R

Umetanje posebnih znakova

Da bi umetnuli sljedeće

Tipke

Polje.

CTRL+F9

Prijelom retka.

SHIFT+ENTER

Prijelom stranice.

CTRL+ENTER

Prijelom stupca.

CTRL+SHIFT+ENTER

Duga crtica.

ALT+CTRL+ZNAK MINUS

Kratka crtica.

CTRL+ZNAK MINUS

Neobavezna spojnica.

CTRL+CRTICA

Nerastavljajuća spojnica.

CTRL+SHIFT+CRTICA

Nerastavljajući razmak.

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Simbol autorskih prava.

ALT+CTRL+C

Simbol registriranog zaštitnog znaka.

ALT+CTRL+R

Simbol zaštitnog znaka.

ALT+CTRL+T

Elipsa.

ALT+CTRL+TOČKA

Jednostruki lijevi navodnik.

CTRL+`(jednostruki navodnik), `(jednostruki navodnik)

Jednostruki desni navodnik.

CTRL+' (jednostruki navodnik), ' (jednostruki navodnik)

Dvostruki lijevi navodnik.

CTRL+` (jednostruki navodnik), SHIFT+' (jednostruki navodnik)

Dvostruki desni navodnik

CTRL+' (jednostruki navodnik), SHIFT+' (jednostruki navodnik)

Unos Automatskog teksta

ENTER (nakon što ste upisali prvih nekoliko znakova naziva unosa Automatskog teksta, te kad što se pojavi Zaslonski opis)

Umetanje znakova pomoću znakovnih kodova

Radnja

Tipke

Umetanje Unicode znaka za odabrani Unicode (heksadecimalni) znakovni kod. Da biste umetnuli, primjerice, simbol valute Euro ( simbol valute euro ), upišite 20AC te pritisnite i držite ALT, a zatim pritisnite X.

Znakovni kod, ALT+X

Pronalaženje Unicode znakovnog koda za odabrani znak

ALT+X

Umetanje ANSI znaka za odabran ANSI (decimalni) znakovni kod. Da biste umetnuli, primjerice, simbol valute Euro, pritisnite i držite ALT te pritisnite brojeve 0128 na numeričkoj tipkovnici.

ALT+znakovni kod (na numeričkoj tipkovnici)

Odabir teksta i grafika

Označavanje teksta držanjem tipke SHIFT dok koristite strelice za označavanje željenog teksta.

Proširivanje odabira

Radnja

Tipke

Uključivanje načina proširivanja.

F8

Označavanje najbližeg znaka.

F8, a zatim pritisnite STRELICU LIJEVO ili STRELICU DESNO

Povećavanje veličine označenog.

F8 (pritisnite jednom da biste odabrali riječ, dvaput da biste odabrali rečenicu itd.)

Smanjivanje veličine označenog.

SHIFT+F8

Isključivanje načina proširivanja.

ESC

Proširivanje odabira na jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA DESNO

Proširivanje odabira na jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Proširivanje odabira do kraja riječi.

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Proširivanje odabira do početka riječi.

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Proširivanje odabira do kraja retka.

SHIFT+END

Proširivanje odabira do početka retka.

SHIFT+HOME

Proširivanje odabira na sljedeći redak.

SHIFT+STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira na prethodni redak.

SHIFT+ STRELICA GORE

Proširivanje odabira do kraja odlomka.

CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira do početka odlomka.

CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE

Proširivanje odabira na sljedeći zaslon.

SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje odabira na prethodni zaslon.

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje odabira do početka dokumenta.

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje odabira do kraja dokumenta.

CTRL+SHIFT+END

Proširivanje odabira do kraja prozora.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje odabira na cijeli dokument.

CTRL+A

Odabiranje okomitog bloka teksta

CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC da biste izašli iz načina rada za odabir

Proširivanje odabira do određenog mjesta u dokumentu.

F8+tipke sa strelicama; pritisnite ESC da biste izašli iz načina rada za odabir

Odabir teksta ili grafike u tablici

Radnja

Tipke

Označavanje sadržaja sljedeće ćelije

TAB

Označavanje sadržaja prethodne ćelije

SHIFT+TAB

Proširivanje označenog na susjedne ćelije

Držite pritisnuto SHIFT i nekoliko puta pritisnite tipku sa strelicom

Označavanje stupca

Upotrijebite strelice da bi se pozicionirali u ćeliju na vrhu ili dnu stupca, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE DOWN da biste odabrali stupac od vrha do dna.

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE UP da biste odabrali stupac od dna do vrha.

Proširivanje označenog (ili bloka)

CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC da biste izašli iz načina rada za odabir

Odabir cijele tablice

ALT+5 na numeričkoj tipkovnici (s isključenom funkcijom NUM LOCK)

Kretanje dokumentom

Za premještanje

Tipke

Jedan znak ulijevo.

LEFT ARROW

Jedan znak udesno.

RIGHT ARROW

Riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Riječ udesno.

CTRL+STRELICA DESNO

Na prethodni odlomak.

CTRL+STRELICA GORE

Na sljedeći odlomak.

CTRL+STRELICA DOLJE

Ćeliju ulijevo (u tablici).

SHIFT+TAB

Ćeliju udesno (u tablici).

TAB

Redak iznad.

STRELICA GORE

Redak ispod.

STRELICA DOLJE

Do kraja retka

END

Do početka retka

HOME

Do vrha prozora.

ALT+CTRL+PAGE UP

Do dna prozora.

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Na prethodni zaslon (klizanjem).

PAGE UP

Na sljedeći zaslon (klizanjem).

PAGE DOWN

Na vrh sljedeće stranice.

CTRL+PAGE DOWN

Na vrh prethodne stranice.

CTRL+PAGE UP

Do kraja dokumenta

CTRL+END

Do početka dokumenta

CTRL+HOME

Do prethodno pregledanog

SHIFT+F5

Nakon otvaranja dokumenta, na mjesto zadnje promjene.

SHIFT+F5

Pomicanje po tablici

Za premještanje

Tipke

Na sljedeću ćeliju u retku.

TAB

Na prethodnu ćeliju u retku.

SHIFT+TAB

Na prvu ćeliju u retku.

ALT+HOME

Na zadnju ćeliju u retku.

ALT+END

Na prvu ćeliju u stupcu.

ALT+PAGE UP

Na posljednju ćeliju u stupcu.

ALT+PAGE DOWN

Na prethodni redak.

STRELICA GORE

Na sljedeći redak.

STRELICA DOLJE

Redak iznad

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Redak ispod

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Umetanje znakova odlomka i tabulatora u tablicu

Za umetanje

Tipke

Novog odlomka u ćeliji.

ENTER

Tabulatora u ćeliji.

CTRL+TAB

Korištenje pisanja preko postojećeg teksta

Da biste promijenili postavke pisanja preko postojećeg da biste tom načinu rada mogli pristupati pritiskom tipke INSERT, učinite sljedeće:

 1. Pritisnite ALT+D, M da biste otvorili Mogućnosti programa Word.

 2. Pritisnite N da biste odabrali NAPREDNO, a zatim pritisnite TAB.

 3. Pritisnite ALT+Ć da biste se pomaknuli do potvrdnog okvira Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta.

 4. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili okvir, a zatim pritisnite ENTER.

Da biste uključili ili isključili način rada za pisanje preko postojećeg teksta, pritisnite tipku INSERT.

Oblikovanje znakova i odlomaka

Kopiranje oblikovanja

Radnja

Tipke

Kopiranje oblikovanja iz teksta.

CTRL+SHIFT+C

Primjena kopiranog oblikovanja na tekst.

CTRL+SHIFT+V

Promjena fonta ili njegove veličine.

Napomena : Sljedeći tipkovni prečaci ne rade u prikazu za čitanje preko cijelog zaslona.

Radnja

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta.

CTRL+SHIFT+F

Povećanje veličine fonta.

CTRL+ALT+:

Smanjivanje veličine fonta.

CTRL+ALT+;

Povećanje veličine slova za jednu točku.

CTRL+]

Smanjivanje veličine slova za jednu točku.

CTRL+[

Primjenjivanje oblikovanja znakova

Radnja

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Font za mijenjanje oblikovanja znakova.

CTRL+D

Promjena velikih i malih slova.

SHIFT+F3

Oblikovanje svih slova kao velikih slova.

CTRL+SHIFT+A

Primjena podebljanog oblikovanja.

CTRL+B

Primjena podcrtavanja.

CTRL+U

Podcrtavanje riječi ali ne i razmaka.

CTRL+SHIFT+W

Dvostruko podcrtan tekst

CTRL+SHIFT+D

Primjenjivanje skrivenog oblikovanja teksta.

CTRL+SHIFT+H

Primjena oblikovanja kurzivom

CTRL+I

Oblikovanje slova kao malih velikih slova

CTRL+SHIFT+K

Primjena oblikovanja indeks (automatsko podešavanje razmaka).

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova.

CTRL+RAZMAKNICA

Promjena označenog u font Symbol.

CTRL+SHIFT+Q

Prikaz i kopiranje oblikovanja teksta

Radnja

Tipke

Prikaz neispisivih znakova.

CTRL+SHIFT+* (zvjezdica na numeričkom dijelu tipkovnice ne funkcionira)

Pregled oblikovanja teksta.

SHIFT+F1 (kliknite tekst s oblikovanjem koje želite pregledati)

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Postavljanje proreda

Radnja

Tipke

Jednostruki prored.

CTRL+1

Dvostruki prored.

CTRL+2

Prored od 1.5 jednostrukog proreda.

CTRL+5

Uklanjanje ili dodavnaje jednostrukog proreda ispred odlomaka.

CTRL+0 (nula)

Poravnanje odlomaka

Radnja

Tipke

Prelazak između centriranog i lijevog poravnanja odlomka.

CTRL+E

Prelazak između obostranog i lijevog poravnanja odlomka.

CTRL+J

Prelazak između desnog i lijevog poravnanja odlomka.

CTRL+R

Lijevo poravnanje odlomka.

CTRL+L

Lijeva uvlaka odlomka.

CTRL+M

Uklanjanje lijeve uvlake.

CTRL+SHIFT+M

Stvaranje viseće uvlake.

CTRL+T

Smanjivanje viseće uvlake.

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja odlomka.

CTRL+Q

Primjena stilova odlomaka

Radnja

Tipke

Otvaranje okna zadatka Primjeni stilove.

CTRL+SHIFT+S

Otvaranje okna zadatka Stilovi.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Pokretanje automatskog oblikovanja.

ALT+CTRL+K

Primjena običnog stila.

CTRL+SHIFT+N

Primjena stila Naslov 1.

ALT+CTRL+1

Primjena stila Naslov 2.

ALT+CTRL+2

Primjena stila Naslov 3.

ALT+CTRL+3

Zatvori okno zadatka Stilovi.

 1. Ako okno zadatka Stilovi nije odabrano, pritisnite F6 da biste ga odabrali.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite ENTER.

Umetanje i uređivanje objekata

Umetanje objekta

 1. Pritisnite ALT, I, J, a zatim J da biste otvorili dijaloški okvir Objekt.

 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Pritisnite STRELICU DOLJE da biste odabrali vrstu objekta, a zatim ENTER da biste stvorili objekt.

  • Pritisnite CTRL+TAB da biste prešli na karticu Stvaranje iz datoteke, pritisnite TAB, a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili pronađite datoteku.

Uređivanje objekta

 1. Postavite pokazivač lijevo od objekta u dokumentu, odaberite objekt pritiskom na SHIFT+STRELICA DESNO.

 2. Pritisnite SHIFT+F10.

 3. Pritisnite tipku TAB da biste došli do stavke Naziv objekta i dvaput pritisnite ENTER.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, I, a zatim pritisnite M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željenu vrstu grafike.

 3. Pritisnite TAB, a zatim tipke sa strelicama da biste odabrali željenu grafiku.

 4. Pritisnite ENTER.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, I, a zatim pritisnite W da biste odabrali WordArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite ESC da biste odabrali WordArt objekt, a zatim ga pomičite pomoću tipki sa strelicama.

 5. Da biste se vratili u dokument, ponovno pritisnite ESC.

Cirkularna pisma i polja

Rad na cirkularnom pismu

Napomena : Morate se nalaziti na kartici Pošta za upotrebu sljedećih tipkovnih prečaca.

Radnja

Tipke

Pretpregled cirkularnog pisma

ALT+SHIFT+K

Spajanje dokumenta

ALT+SHIFT+N

Ispis spojenog dokumenta

ALT+SHIFT+M

Uređivanje podatkovnog dokumenta cirkularnog pisma

ALT+SHIFT+E

Umetanje spojnog polja

ALT+SHIFT+F

Rad s poljima

Radnja

Tipke

Umetanje polja DATE

ALT+SHIFT+D

Umetanje polja LISTNUM

ALT+CTRL+L

Umetanje polja PAGE

ALT+SHIFT+P

Umetanje polja TIME

ALT+SHIFT+T

Umetanje praznog polja.

CTRL+F9

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Microsoft Word

CTRL+SHIFT+F7

Ažuriranje odabranih polja

F9

Prekidanje veze s poljem.

CTRL+SHIFT+F9

Prelazak između odabranog koda polja i njegovog rezultata.

SHIFT+F9

Prelazak između svih kodova polja i njihovih rezultata.

ALT+F9

Pokretanje GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja.

ALT+SHIFT+F9

Prelazak na sljedeće polje.

F11

Prelazak na prethodno polje.

SHIFT+F11

Zaključavanje polja.

CTRL+F11

Otključavanje polja.

CTRL+SHIFT+F11

Jezična traka

Prepoznavanje rukopisa

Radnja

Tipke

Prelaženje sa jezika na jezik i između različitih postavki tipkovnice.

Lijevi ALT+SHIFT

Prikazivanje popisa alternativnih ispravaka.

Slika gumba +C

Uključivanje/isključivanje rukopisa.

Slika gumba +H

Uključivanje/isključivanje japanskog Uređivača unosne metode (IME) na tipkovnici 101.

ALT+~

Uključivanje/isključivanje korejskog IME na tipkovnici 101.

desni ALT

Uključivanje/isključivanje kineskog IME na tipkovnici 101.

CTRL+RAZMAKNICA

Savjeti

 • Za prijelaz s jednog na drugi jezik ili s jedne postavke tipkovnice na drugu možete odabrati kombinaciju tipki u dijaloškom okviru Dodatne postavke tipki. Da biste otvorili dijaloški okvir Dodatne postavke tipki, kliknite desnom tipkom miša jezičnu traku, a zatim kliknite Postavke. U odjeljku Osobne postavke kliknite Postavke tipki.

 • Tipka s logotipom sustava Windows Slika gumba dostupna je na većini tipkovnica, a nalazi se u najdonjem retku tipki.

Vrh stranice

Upute za funkcijske tipke

Funkcijske tipke

Radnja

Tipke

Pristup pomoći ili otvaranje Microsoftova web-mjesta Office.com.

F1

Pomicanje teksta ili grafike

F2

Poništavanje posljednje akcije.

F4

Odabiranje naredbe Idi na (kartica Početno).

F5

Idi na sljedeće okno ili okvir.

F6

Odabiranje naredbe Pravopis (na kartici Pregledaj).

F7

Proširivanje odabira.

F8

Ažuriranje odabranih polja

F9

Prikazivanje savjeta za tipke.

F10

Prelazak na sljedeće polje.

F11

Odabir naredbe Spremi kao.

F12

SHIFT+funkcijska tipka

Radnja

Tipke

Pokretanje pomoći vezane uz sadržaj ili otkrivanje oblikovanja.

SHIFT+F1

Kopiranje teksta

SHIFT+F2

Promjena velikih i malih slova.

SHIFT+F3

Ponavljanje naredbe Nađi ili Idi na.

SHIFT+F4

Pomicanje na zadnju promjenu.

SHIFT+F5

Vraćanje na prethodno okno ili okvir (poslije pritiska na F6).

SHIFT+F6

Odabiranje naredbe Tezaurus (na kartici Pregled, u grupi Provjera).

SHIFT+F7

Smanjivanje veličine označenog.

SHIFT+F8

Prelaženje između kodnog polja i njegovog rezultata.

SHIFT+F9

Prikazivanje izbornika prečaca.

SHIFT+F10

Prelazak na prethodno polje.

SHIFT+F11

Odabir naredbe Spremi.

SHIFT+F12

CTRL+funkcijska tipka

Radnja

Tipke

Proširivanje ili sažimanje vrpce.

CTRL+F1

Odabir naredbe Pretpregled ispisa.

CTRL+F2

Izrezivanje do šiljka.

CTRL+F3

Zatvaranje aktivnog prozora.

CTRL+F4

Prelaženje u sljedeći prozor.

CTRL+F6

Umetanje praznog polja.

CTRL+F9

Maksimiziranje prozora dokumenta.

CTRL+F10

Zaključavanje polja.

CTRL+F11

Odabir naredbe Otvori.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcijska tipka

Radnja

Tipke

Umetanje sadržaja šiljka.

CTRL+SHIFT+F3

Uređivanje knjižne oznake.

CTRL+SHIFT+F5

Vraćanje u prethodni prozor.

CTRL+SHIFT+F6

Ažuriranje povezanih informacija s izvornim dokumentom programa Word 2010.

CTRL+SHIFT+F7

Proširivanje označene stavke ili bloka

CTRL+SHIFT+F8, a zatim pritisnite tipku sa strelicom

Prekidanje veze s polja.

CTRL+SHIFT+F9

Otključavanje polja.

CTRL+SHIFT+F11

Odabir naredbe Ispis.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcijska tipka

Radnja

Tipke

Idite na sljedeće polje.

ALT+F1

Stvaranje novog Sastavnog bloka.

ALT+F3

Izlaz iz programa Word 2010.

ALT+F4

Vraćanje veličine programskog prozora.

ALT+F5

Kod dijaloških okvira koji podržavaju takvo ponašanje, prijelaz iz otvorenog dijaloškog okvira natrag u dokument.

ALT+F6

Pronalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke pogreške

ALT+F7

Pokretanje makronaredbe

ALT+F8

Prelaženje između svih kodova polja i njihovih rezultata.

ALT+F9

Prikaz okna zadataka Odabir i vidljivost.

ALT+F10

Prikazivanje Microsoft Visual Basic koda.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcijska tipka

Radnja

Tipke

Vraćanje na prethodno polje.

ALT+SHIFT+F1

Odabir naredbe Spremi.

ALT+SHIFT+F2

Prikazivanje okna zadatka Istraživanje.

ALT+SHIFT+F7

Pokrenite GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja.

ALT+SHIFT+F9

Prikaz izbornika za dostupnu akciju ili poruke o njoj

ALT+SHIFT+F10

Odabir gumb Sadržaj u spremniku sadržaja dok je spremnik aktivan.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkcijska tipka

Radnja

Tipke

Prikazivanje Microsoft Informacija o sustavu.

CTRL+ALT+F1

Odabir naredbe Otvori.

CTRL+ALT+F2

Vrh stranice

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×