Tipkovni prečaci za Microsoft Word

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na tipkovnice sa američkim rasporedom tipki. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Napomene   

 • U ovom se članku ne obrađuje prilagodba tipkovnih prečaca ni stvaranje tipkovnih prečaca za makronaredbe ili automatski tekst. Dodatne informacije možete pronaći pomoću veze u odjeljku Vidi također.

 • Ako koristite Microsoft Word Starter, imajte na umu da u programu Word Starter nisu podržane sve značajke navedene za Word. Dodatne informacije o značajkama dostupnima u programu Word Starter potražite u članku Podrška za značajke programa Word Starter.

Sadržaj članka

Pronalaženje i korištenje tipkovnih prečaca

Proširivanje odjeljaka pomoću tipkovnice

Pretraživanje ovog članka

Ispis ovog članka

Osnove sustava Microsoft Office

Zatvaranje okna zadatka

Premještanje okna zadatka

Promjena veličine okna zadatka

Savjeti

Navigacija vrpcom

Brzi vodič kroz Microsoft Word

Rad s dokumentima i web-stranicama

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

Oblikovanje znakova i odlomaka

Zatvaranje okna zadatka Stilovi

Umetanje i uređivanje objekata

Cirkularna pisma i polja

Jezična traka

Savjeti

Upute za funkcijske tipke

Pronalaženje i korištenje tipkovnih prečaca

U temama pomoći programa Microsoft Word 2010 za prečace koji zahtijevaju istovremeni pritisak na dvije ili više tipki razdjelnik je znak plus (+). Za prečace koji zahtijevaju pritisak na jednu, a zatim na drugu tipku, razdjelnik je zarez (,).

Proširivanje odjeljaka pomoću tipkovnice

 • Da biste proširili sve odjeljke članka, pritišćite tipku TAB sve dok ne odaberete Pokaži sve, a zatim pritisnite tipku ENTER. Ponovno pritisnite ENTER da biste saželi sve odjeljke.

 • Da biste proširili samo jedan odjeljak članka, pritišćite TAB sve dok ne odaberete naslov i znak plus tog odjeljka, a zatim pritisnite tipku ENTER. Ponovno pritisnite ENTER da biste saželi odjeljak.

Pretraživanje ovog članka

Važno   Prije nego što započnete pretraživanje, pritišćite tipku TAB sve dok ne odaberete Pokaži sve, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 1. Pritisnite CTRL+F.

  Otvorit će se dijaloški okvir za pretraživanje, a pokazivač će biti spreman za unos.

 2. U okvir unesite tekst koji želite pronaći.

 3. Pritisnite ENTER.

Ispis ovog članka

Da biste ispisali ovu temu, pritišćite tipku TAB dok ne odaberete Pokaži sve, zatim pritisnite ENTER, a potom CTRL+P.

Vrh stranice

Osnove sustava Microsoft Office

Prikaz i korištenje prozora

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz u sljedeći prozor

ALT+TAB

Povratak u prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Vraćanje veličine aktivnog prozora na veličinu prije maksimiziranja

ALT+F5

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa, u smjeru kretanja kazaljke na satu. Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.

F6

Prijelaz u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa u smjeru suprotnom od kazaljke na satu

SHIFT+F6

Prijelaz u sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Povratak u prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Maksimiziranje ili vraćanje odabranog prozora na početnu veličinu

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik

ALT+PRINT SCREEN

Upotreba dijaloških okvira

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti

TAB

Povratak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti

SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru

CTRL+TAB

Povratak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru

CTRL+SHIFT+TAB

Pomicanje po mogućnostima na otvorenom padajućem popisu ili u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicom

Izvršavanje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

RAZMAKNICA

Odabir mogućnosti; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

ALT+ podcrtano slovo u nazivu mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa.

ALT+STRELICA DOLJE

Odabir mogućnosti s padajućeg popisa

Prvo slovo naziva mogućnosti na padajućem popisu

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; poništavanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira.

ESC

Pokretanje odabrane naredbe

ENTER

Upotreba okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili lijepite unos, npr. svoje korisničko ime ili put do mape.

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje na početak unosa

HOME

Pomicanje na kraj unosa

END

Pomicanje za jedan znak ulijevo ili udesno

STRELICA LIJEVO ILI DESNO

Pomicanje za jednu riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Pomicanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir znaka s lijeve strane ili poništavanje odabira

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir znaka s desne strane ili poništavanje odabira

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir riječi s lijeve strane ili poništavanje odabira

CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO

Odabir riječi s desne strane ili poništavanje odabira

CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Korištenje dijaloških okvira Otvaranje ili Spremanje u obliku

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz dijaloškog okvira Otvaranje

CTRL+F12 ili CTRL+O

Prikaz dijaloškog okvira Spremanje u obliku

F12

Otvaranje odabrane mape ili datoteke

ENTER

Otvaranje mape jednu razinu iznad odabrane mape

BACKSPACE

Brisanje odabrane mape ili datoteke

DELETE

Prikaz trake prečaca za odabranu stavku kao što je mapa ili datoteka

SHIFT+F10

Pomicanje kroz mogućnosti prema naprijed

TAB

Pomicanje kroz mogućnosti prema natrag

SHIFT+TAB

Otvaranje popisa Pogledaj u

F4 ili ALT+I

Akcije poništavanja ili ponavljanja

Akcija

Kombinacija tipki

Otkazivanje akcije

ESC

Poništavanje akcije

CTRL+Z

Ponavljanje akcije

CTRL+Y

Pristup oknima zadatka i galerijama te njihovo korištenje

Akcija

Kombinacija tipki

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa. (Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.)

F6

Prelazak na okno zadatka u aktivnom izborniku. (Morat ćete pritisnuti CTRL+TAB više puta.)

CTRL+TAB

Prijelaz s jedne na drugu mogućnost u aktivnom oknu zadatka

TAB ili SHIFT+TAB

Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka

CTRL+RAZMAKNICA

Izvršavanje naredbe dodijeljene odabranom gumbu

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje padajućeg izbornika za odabranu galeriju stavki

SHIFT+F10

Odabir prve ili zadnje stavke u galeriji

HOME ili END

Pomicanje prema dolje ili prema gore na odabranom popisu galerije

PAGE UP ili PAGE DOWN

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite ENTER.

Premještanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Premjesti, a zatim pritisnite ENTER.

 4. Pomoću tipki sa strelicom premjestite okno zadatka, a zatim pritisnite ENTER.

Promjena veličine okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Veličina, a zatim pritisnite ENTER.

 4. Pomoću tipki sa strelicom promijenite veličinu okna zadatka, a zatim pritisnite ENTER.

Pristup dostupnim akcijama i njihovo korištenje

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku.

SHIFT+F10

Prikaz izbornika ili poruke za dostupnu akciju ili za gumb Mogućnosti samoispravka Slika gumba ili gumb Mogućnosti lijepljenja Slika gumba. Ako postoji više akcija, prijelaz na sljedeću akciju i prikaz njezina izbornika ili poruke.

ALT+SHIFT+F10

Pomicanje po mogućnostima izbornika dostupnih akcija

Tipke sa strelicom

Izvršavanje akcije za odabranu stavku s izbornika dostupnih akcija

ENTER

Zatvaranje izbornika dostupnih akcija ili poruke o njima

ESC

Savjeti

 • Možete postaviti zvukovnu dojavu kad akcija postane dostupna (nije dostupno u programu Word Starter). Da biste čuli zvučna upozorenja, morate imati zvukovnu karticu. Na računalo morate instalirati i dodatak Microsoft Office Sounds.

 • Ako imate pristup internetu, dodatak Microsoft Office Sounds možete preuzeti s web-mjesta Office.com. Nakon instaliranja zvukovnih datoteka učinite sljedeće:

  1. Pritisnite ALT+F, T da biste otvorili Mogućnosti programa Word.

  2. Pritisnite A da biste odabrali Dodatno, a zatim TAB da biste prešli na Dodatne mogućnosti za rad s programom Word.

  3. Dvaput pritisnite ALT+S da biste prešli u potvrdni okvir Zvučna povratna informacija koji se nalazi u odjeljku Općenito, a zatim pritisnite razmaknicu.

  4. Uzastopce pritišćite tipku TAB da biste odabrali U redu, a zatim pritisnite tipku ENTER.

   Napomena   Kada potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir, ta će postavka utjecati na sve programe sustava Office koji podržavaju zvuk.

Vrh stranice

Navigacija vrpcom

Pristup naredbama pomoću nekoliko pritisaka na tipke

Pristupne tipke omogućuju brzu upotrebu naredbi pritiskom na nekoliko tipki, bez obzira na to gdje se u programu nalazite. Svakoj naredbi u programu Word 2010 može se pristupiti pristupnom tipkom. Možete pristupiti većini naredbi upotrebom dvije do pet tipki. Upotreba pristupne tipke:

 1. Pritisnite ALT.

  Savjeti za tipke prikazat će se preko svake značajke koja je dostupna u trenutnom prikazu.

 2. Pritisnite slovo prikazano u savjetu za tipke iznad značajke koju želite upotrijebiti.

 3. Ovisno o slovu koje pritisnete, mogu se prikazati dodatni savjeti. Ako je, primjerice, kartica Polazno aktivna, a vi pritisnete N, prikazat će se kartica Umetanje zajedno sa savjetima za grupe na kartici.

 4. Nastavite sa pritiskanjem slova sve dok ne pritisnite slovo naredbe ili kontrole koju želite upotrijebiti. U nekim slučajevima, morate najprije pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

  Napomena   Da biste otkazali akciju koju izvršavate i sakrili savjete za tipke, pritisnite ALT.

Promjena fokusa tipkovnice bez upotrebe miša

Drugi način upotrebe tipkovnice s programima koji imaju značajku vrpce sustava Office je premještanje žarišta između kartica i naredbi sve dok ne nađete značajku koju želite upotrijebiti. Sljedeća tablica prikazuje načine mijenjanja fokusa tipkovnice bez upotrebe miša.

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir aktivne kartice s vrpce i aktiviranje pristupnih tipki

ALT ili F10. Ponovno pritisnite bilo koju od ovih tipki za vraćanje na dokument i otkazivanje pristupnih tipki.

Prijelaz na sljedeću karticu vrpce

Odabir aktivne kartice pomoću tipke F10, a zatim STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Proširivanje ili sažimanje vrpce

CTRL+F1

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku.

SHIFT+F10

Premještanje fokusa radi odabira nekog od sljedećih područja prozora:

 • aktivna kartica vrpce

 • otvoreno okno zadatka

 • traka stanja na dnu prozora

 • dokument

F6

Premještanje fokusa na neku od naredbi vrpce, naprijed ili natrag, tim redoslijedom

TAB ili SHIFT+TAB

Pomicanje po stavkama vrpce, prema dolje, gore, lijevo ili desno, tim redoslijedom

STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje naredbe ili kontrole na vrpci radi izmjene vrijednosti

ENTER

Završetak izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument

ENTER

Traženje pomoći o odabranoj naredbi ili kontroli sa Vrpce. (Ako nema teme pomoći povezane sa odabranom naredbom, prikaže se općenita tema pomoći vezana za program)

F1

Vrh stranice

Brzi vodič kroz Microsoft Word

Uobičajeni zadaci u programu Microsoft Word

Akcija

Kombinacija tipki

Umetanje nerastavljajućeg razmaka

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Umetanje nerastavljajuće spojnice

CTRL+SHIFT+CRTICA

Podebljavanje slova

CTRL+B

Primjena kurziva na slova

CTRL+I

Podcrtavanje slova

CTRL+U

Smanjivanje veličine fonta za jednu vrijednost

CTRL+SHIFT+<

Povećavanje veličine fonta za jednu vrijednost

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

CTRL+[

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

CTRL+]

Uklanjanje oblikovanja znakova ili odlomaka

CTRL+RAZMAKNICA

Kopiranje odabranog teksta ili objekta

CTRL+C

Izrezivanje odabranog teksta ili objekta

CTRL+X

Lijepljenje teksta ili objekta

CTRL+V

Posebno lijepljenje

CTRL+ALT+V

Lijepljenje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Poništavanje zadnje akcije

CTRL+Z

Ponavljanje zadnje akcije

CTRL+Y

Otvaranje dijaloškog okvira Brojanje riječi

CTRL+SHIFT+G

Rad s dokumentima i web-stranicama

Stvaranje, prikaz i spremanje dokumenta

Akcija

Kombinacija tipki

Stvaranje novog dokumenta

CTRL+N

Otvaranje dokumenta

CTRL+O

Zatvaranje dokumenta

CTRL+W

Podjela prozora dokumenta

ALT+CTRL+S

Uklanjanje podjele prozora dokumenta

ALT+SHIFT+C ili ALT+CTRL+S

Spremanje dokumenta

CTRL+S

Traženje i zamjena unutar teksta te pregledavanje teksta

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje okna zadataka Navigacija (radi pretraživanja dokumenta)

CTRL+F

Ponavljanje akcije traženja (nakon zatvaranja prozora Traženje i zamjena)

ALT+CTRL+Y

Zamjena teksta, specifičnog oblikovanja i posebnih stavki

CTRL+H

Odlazak na stranicu, knjižnu oznaku, fusnotu, tablicu, komentar, grafiku ili neko drugo mjesto

CTRL+G

Prijelaz s jednog na drugo od zadnja četiri mjesta koja ste uredili

ALT+CTRL+Z

Otvaranje popisa mogućnosti pregleda. Pritisnite strelice za odabir mogućnost, a zatim ENTER za pregledavanje dokumenta pomoću odabrane mogućnosti.

ALT+CTRL+HOME

Prijelaz na prethodni objekt za pregled (postavlja se u mogućnostima pregledavanja)

CTRL+PAGE UP

Prijelaz na sljedeći objekt za pregled (postavlja se u mogućnostima pregledavanja)

CTRL+STRELICA DOLJE

Prijelaz u drugi prikaz

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz u prikaz rasporeda ispisa

ALT+CTRL+P

Prijelaz u prikaz strukture

ALT+CTRL+O

Prijelaz u prikaz skice

ALT+CTRL+N

Prikaz strukture

Akcija

Kombinacija tipki

Povećanje razine odlomka

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Smanjenje razine odlomka

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Smanjenje na razinu tijela teksta

CTRL+SHIFT+N

Premještanje odabranih odlomaka prema gore

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Proširivanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+ ZNAK PLUS

Sažimanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Proširivanje ili sažimanje cijelog teksta ili naslova

ALT+SHIFT+A

Skrivanje ili prikaz oblikovanja znakova

Tipka s kosom crtom (/) na numeričkoj tipkovnici

Prikaz prvog retka tijela teksta ili cijelog tijela teksta

ALT+SHIFT+L

Prikaz svih naslova oblikovanih stilom Naslov 1

ALT+SHIFT+1

Prikaz svih naslova do naslova oblikovanog stilom Naslov n

ALT+SHIFT+n

Umetanje tabulatora

CTRL+TAB

Ispis i pretpregled dokumenata

Akcija

Kombinacija tipki

Ispis dokumenta

CTRL+P

Prijelaz na pretpregled ispisa

ALT+CTRL+I

Pomicanje po stranici pretpregleda u povećanom prikazu

Tipke sa strelicom

Pomicanje po stranici pretpregleda u smanjenom prikazu

PAGE UP ili PAGE DOWN

Prijelaz na prvu stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

CTRL+HOME

Prijelaz na zadnju stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

CTRL+END

Pregled dokumenata

Akcija

Kombinacija tipki

Umetanje komentara

ALT+CTRL+M

Uključivanje i isključivanje evidentiranja promjena

CTRL+SHIFT+E

Zatvaranje otvorenog okna za pregled

ALT+SHIFT+Z

Prikaz za čitanje preko cijelog zaslona

Napomena   Neki čitači zaslona možda nisu kompatibilni s prikazom za čitanje preko cijelog zaslona.

Akcija

Kombinacija tipki

Odlazak na početak dokumenta

HOME

Odlazak na kraj dokumenta

END

Idi na stranicu broj n

n, ENTER

Izlaz iz prikaza rasporeda za čitanje

ESC

Reference, fusnote i krajnje bilješke

Akcija

Kombinacija tipki

Označavanje unosa u tablicu sadržaja

ALT+SHIFT+O

Označavanje unosa u tablicu izvora (citata)

ALT+SHIFT+I

Označavanje unosa u indeks

ALT+SHIFT+X

Umetanje fusnote

ALT+CTRL+F

Umetanje krajnje bilješke

ALT+CTRL+D

Rad s web-stranicama

Akcija

Kombinacija tipki

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Povratak na prethodnu stranicu

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću stranicu

ALT+STRELICA DESNO

Osvježavanje

F9

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

Brisanje teksta i grafike

Akcija

Kombinacija tipki

Brisanje jednog znaka ulijevo

BACKSPACE

Brisanje jedne riječi ulijevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jednog znaka udesno

DELETE

Brisanje jedne riječi udesno

CTRL+DELETE

Izrezivanje odabranog teksta u međuspremnik sustava Office

CTRL+X

Poništavanje zadnje akcije

CTRL+Z

Izrezivanje do šiljka

CTRL+F3

Kopiranje i premještanje teksta i grafike

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje međuspremnika sustava Office

Pritisnite ALT+H da biste otvorili karticu Polazno, a zatim pritisnite F,O.

Kopiranje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

CTRL+C

Izrezivanje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

CTRL+X

Lijepljenje stavke koja je zadnja dodana ili zalijepljena iz međuspremnika sustava Office

CTRL+V

Jednokratno premještanje teksta ili grafike

F2 (zatim premjestite pokazivač miša i pritisnite ENTER)

Jednokratno kopiranje teksta ili grafike

SHIFT+F2 (zatim premjestite pokazivač miša i pritisnite ENTER)

Otvaranje dijaloškog okvira Stvaranje novog sastavnog bloka kada su odabrani tekst ili grafika

ALT+F3

Prikaz izborničkog prečaca vezanog uz odabrani sastavni blok , kao što je SmartArt grafika 

SHIFT+F10

Izrezivanje do šiljka

CTRL+F3

Lijepljenje sadržaja šiljka

CTRL+SHIFT+F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja korištenog u prethodnom odjeljku dokumenta

ALT+SHIFT+R

Umetanje posebnih znakova

Posebni znak

Kombinacija tipki

Polje

CTRL+F9

Prijelom retka

SHIFT+ENTER

Prijelom stranice

CTRL+ENTER

Prijelom stupca

CTRL+SHIFT+ENTER

Duga crta

ALT+CTRL+ZNAK MINUS

Kratka crtica

CTRL+ZNAK MINUS

Neobavezna spojnica

CTRL+CRTICA

Nerastavljajuća spojnica

CTRL+SHIFT+CRTICA

Nerastavljajući razmak

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Simbol autorskih prava

ALT+CTRL+C

Simbol registriranog zaštitnog znaka

ALT+CTRL+R

Simbol zaštitnog znaka

ALT+CTRL+T

Elipsa

ALT+CTRL+PERIOD

Jednostruki lijevi navodnik

CTRL+`(jednostruki navodnik), `(jednostruki navodnik)

Jednostruki desni navodnik

CTRL+' (jednostruki navodnik), ' (jednostruki navodnik)

Dvostruki lijevi navodnik

CTRL+` (jednostruki navodnik), SHIFT+' (jednostruki navodnik)

Dvostruki desni navodnik

CTRL+' (jednostruki navodnik), SHIFT+' (jednostruki navodnik)

Unos automatskog teksta

ENTER (nakon što upišete prvih nekoliko znakova naziva unosa automatskog teksta te kad se pojavi zaslonski opis)

Umetanje znakova pomoću znakovnih kodova

Akcija

Kombinacija tipki

Umetanje Unicode znakova za odabrani Unicode (heksadecimalni) znakovni kod. Da biste, na primjer, umetnuli simbol valute euro (Simbol valute euro), upišite 20AC, a zatim držite pritisnutu tipku ALT i pritisnite X.

Znakovni kod, ALT+X

Pronalaženje Unicode znakovnog koda za odabrani znak

ALT+X

Umetanje ANSI znaka za odabran ANSI (decimalni) znakovni kod. Na primjer, umetanje simbola valute Euro, držite pritisnuto ALT te pritisnite brojeve 0128 na numeričkoj tipkovnici.

ALT+znakovni kod (na numeričkoj tipkovnici)

Odabir teksta i grafike

Odaberite tekst držanjem tipke SHIFT i istovremeno koristite tipke sa strelicama kojom se pomiče pokazivač miša.

Proširivanje odabira

Akcija

Kombinacija tipki

Uključivanje načina proširivanja

F8

Odabir najbližeg znaka

F8, a zatim STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Povećanje veličine odabira

F8 (jednom za odabir riječi, dvaput za odabir rečenice itd)

Smanjivanje veličine odabira

SHIFT+F8

Isključivanje načina proširivanja

ESC

Proširivanje odabira jedan znak udesno

SHIFT+STRELICA DESNO

Proširivanje odabira jedan znak ulijevo

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Proširivanje odabira do kraja riječi

CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO

Proširivanje odabira do početka riječi

CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO

Proširivanje odabira do kraja retka

SHIFT+END

Proširivanje odabira do početka retka

SHIFT+HOME

Proširivanje odabira na sljedeći redak

SHIFT+STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira na prethodni redak

SHIFT+ STRELICA GORE

Proširivanje odabira do kraja odlomka

CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira do početka odlomka

CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE

Proširivanje odabira na sljedeći zaslon

SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje odabira na prethodni zaslon

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje odabira do početka dokumenta

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje odabira do kraja dokumenta

CTRL+SHIFT+END

Proširivanje odabira do kraja prozora

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje odabira na cijeli dokument

CTRL+A

Biranje okomitog bloka teksta

CTRL+SHIFT+F8, a zatim tipke sa strelicama; tipkom ESC isključuje se način odabira

Proširivanje odabira do određenog mjesta u dokumentu

F8+tipke sa strelicama; tipkom ESC isključuje se način odabira

Odabir teksta ili grafike u tablici

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir sadržaja sljedeće ćelije

TAB

Odabir sadržaja prethodne ćelije

SHIFT+TAB

Proširivanje odabira na susjedne ćelije

Pritisnuta tipka SHIFT i uzastopno pritiskanje tipke sa strelicom

Odabir stupca

Postavljanje na gornju ili donju ćeliju stupca pomoću strelica, a zatim nešto od sljedećeg:

 • SHIFT+ALT+PAGE DOWN za odabir stupca od vrha do dna

 • SHIFT+ALT+PAGE UP za odabir stupca od dna do vrha

Proširivanje odabira (ili bloka)

CTRL+SHIFT+F8, a zatim tipke sa strelicama; tipkom ESC isključuje se način odabira

Odabir cijele tablice

ALT+5 na brojčanom dijelu tipkovnice (uz isključen NUM LOCK)

Kretanje dokumentom

Pomicanje

Kombinacija tipki

Jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Jedna riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Jedna riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Na prethodni odlomak

CTRL+STRELICA GORE

Na sljedeći odlomak

CTRL+STRELICA DOLJE

Jedna ćelija ulijevo (u tablici)

SHIFT+TAB

Jedna ćelija udesno (u tablici)

TAB

Na prethodni redak

STRELICA GORE

Na sljedeći redak

STRELICA DOLJE

Na kraj retka

END

Na početak retka

HOME

Na vrh prozora

ALT+CTRL+PAGE UP

Na dno prozora

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Na prethodni zaslon (pomoću klizača)

PAGE UP

Na sljedeći zaslon (pomoću klizača)

PAGE DOWN

Na vrh sljedeće stranice

CTRL+STRELICA DOLJE

Na vrh prethodne stranice

CTRL+PAGE UP

Na kraj dokumenta

CTRL+END

Na početak dokumenta

CTRL+HOME

Na prethodnu reviziju

SHIFT+F5

Nakon otvaranja dokumenta na mjesto zadnje promjene

SHIFT+F5

Pomicanje u tablici

Pomicanje

Kombinacija tipki

Na sljedeću ćeliju u retku

TAB

Na prethodnu ćeliju u retku

SHIFT+TAB

Na prvu ćeliju u retku

ALT+HOME

Na zadnju ćeliju u retku

ALT+END

Na prvu ćeliju u stupcu

ALT+PAGE UP

Na zadnju ćeliju u stupcu

ALT+PAGE DOWN

Na prethodni redak

STRELICA GORE

Na sljedeći redak

STRELICA DOLJE

Redak iznad

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Redak ispod

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Umetanje odlomaka i tabulatora u tablicu

Umetanje

Kombinacija tipki

Novog odlomka u ćeliju

ENTER

Tabulatora u ćeliju

CTRL+TAB

Koristi način rada za prebrisivanje teksta

Da biste promijenili postavke prebrisivanja teksta tako da tom načinu rada pristupate pritiskom na tipku INSERT, učinite sljedeće:

 1. Pritisnite ALT+F, T da biste otvorili Mogućnosti programa Word.

 2. Pritisnite A da biste odabrali DODATNO, a zatim pritisnite TAB.

 3. Pritisnite ALT+O da biste se pomaknuli do potvrdnog okvira Za kontrolu načina prebrisivanja teksta koristi tipku Insert.

 4. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili okvir, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Da biste uključili ili isključili način rada za prebrisivanje teksta, pritisnite tipku INSERT.

Oblikovanje znakova i odlomaka

Kopiranje oblikovanja

Akcija

Kombinacija tipki

Kopiranje oblikovanja iz teksta

CTRL+SHIFT+C

Primjena kopiranog oblikovanja na tekst

CTRL+SHIFT+V

Promjena vrste i veličine fonta

Napomena   Sljedeći tipkovni prečaci ne rade u prikazu za čitanje preko cijelog zaslona.

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Font radi promjene fonta

CTRL+SHIFT+F

Povećavanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+<

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

CTRL+]

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

CTRL+[

Primjena oblikovanja znakova

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Font radi promjene oblikovanja znakova

CTRL+D

Promjena velikih slova u mala i obratno

SHIFT+F3

Promjena svih slova u velika slova

CTRL+SHIFT+A

Podebljavanje

CTRL+B

Podcrtavanje

CTRL+U

Podcrtavanje riječi, ali ne i razmaka

CTRL+SHIFT+W

Dvostruko podcrtavanje teksta

CTRL+SHIFT+D

Primjena oblikovanja teksta kao skrivenog teksta

CTRL+SHIFT+H

Primjena kurziva

CTRL+I

Oblikovanje slova kao malih velikih slova

CTRL+SHIFT+K

Primjena indeksa (automatska prilagodba razmaka)

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena eksponenta (automatska prilagodba razmaka)

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova

CTRL+RAZMAKNICA

Promjena odabranog teksta u font Symbol

CTRL+"<>"

Prikaz i kopiranje tekstnih oblika

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz neispisivih znakova

CTRL+SHIFT+* (zvjezdica na numeričkom dijelu tipkovnice ne radi)

Pregled oblikovanja teksta

SHIFT+F1 (kliknite tekst s oblikovanjem koje želite pregledati)

Kopiranje oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Postavljanje proreda

Akcija

Kombinacija tipki

Jednostruki prored

CTRL+1

Dvostruki prored

CTRL+2

Prored od 1,5 retka

CTRL+5

Uklanjanje i dodavanje jednostrukog proreda ispred odlomaka

CTRL+0 (nula)

Poravnavanje odlomaka

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz s centriranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

CTRL+E

Prijelaz s obostranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

CTRL+J

Prijelaz s desnog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

CTRL+R

Lijevo poravnanje odlomka

CTRL+L

Primjena lijeve uvlake odlomka

CTRL+M

Uklanjanje lijeve uvlake odlomka

CTRL+SHIFT+M

Stvaranje viseće uvlake

CTRL+T

Smanjivanje viseće uvlake

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja odlomka

CTRL+Q

Primjena stilova odlomaka

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje okna zadatka Primjena stilova

CTRL+SHIFT+S

Otvaranje okna zadatka Stilovi

ALT+CTRL+SHIFT+S

Pokretanje automatskog oblikovanja

ALT+CTRL+K

Primjena običnog stila

CTRL+SHIFT+N

Primjena stila Naslov 1

ALT+CTRL+1

Primjena stila Naslov 2

ALT+CTRL+2

Primjena stila Naslov 3

ALT+CTRL+3

Zatvaranje okna zadatka Stilovi

 1. Ako okno zadatka Stilovi nije odabrano, pritisnite F6 da biste ga odabrali.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite ENTER.

Umetanje i uređivanje objekata

Umetanje objekta

 1. Pritisnite ALT, N, J, a zatim J da biste otvorili dijaloški okvir Objekt.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Pritisnite STRELICU DOLJE da biste odabrali vrstu objekta, a zatim pritisnite tipku ENTER da biste stvorili objekt.

  • Pritisnite CTRL+TAB da biste prešli na karticu Stvaranje iz datoteke, pritisnite TAB, a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili otiđite do datoteke.

Uređivanje objekta

 1. Postavite pokazivač lijevo od objekta u dokumentu, odaberite objekt kombinacijom tipki SHIFT+STRELICA DESNO.

 2. Pritisnite SHIFT+F10.

 3. Pritisnite tipku TAB da biste došli do stavke naziv objekta, a zatim dvaput pritisnite ENTER.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, N, a zatim pritisnite M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željenu vrstu grafike.

 3. Pritisnite TAB, a zatim tipke sa strelicama da biste odabrali grafiku koju želite umetnuti.

 4. Pritisnite ENTER.

Umetanje WordArt stila

 1. Pritisnite i otpustite ALT, N, a zatim pritisnite W da biste odabrali WordArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite ESC da biste odabrali WordArt objekt, a zatim ga pomičite pomoću tipki sa strelicama.

 5. Da biste se vratili u dokument, ponovno pritisnite ESC.

Cirkularna pisma i polja

Rad s cirkularnim pismom

Napomena   Morate se nalaziti na kartici Pošta da biste mogli koristiti sljedeće tipkovne prečace.

Akcija

Kombinacija tipki

Pretpregled cirkularnog pisma

ALT+SHIFT+K

Spajanje dokumenta

ALT+SHIFT+N

Ispis spojenog dokumenta

ALT+SHIFT+M

Uređivanje podatkovnog dokumenta cirkularnog pisma

ALT+SHIFT+E

Umetanje spojnog polja

ALT+SHIFT+F

Rad s poljima

Akcija

Kombinacija tipki

Umetanje polja DATE

ALT+SHIFT+D

Umetanje polja LISTNUM

ALT+CTRL+L

Umetanje polja PAGE

ALT+SHIFT+P

Umetanje polja TIME

ALT+SHIFT+T

Umetanje praznog polja

CTRL+F9

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Microsoft Word

CTRL+SHIFT+F7

Ažuriranje odabranih polja

F9

Poništavanje veze na polje

CTRL+SHIFT+F9

Prijelaz s odabranog koda polja na njegov rezultat i obratno

SHIFT+F9

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

ALT+F9

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT+SHIFT+F9

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Povratak na prethodno polje

SHIFT+F11

Zaključavanje polja

CTRL+F11

Otključavanje polja

CTRL+SHIFT+F11

Jezična traka

Prepoznavanje rukopisa

Akcija

Kombinacija tipki

Prebacivanje iz jednog u drugi jezik ili raspored tipkovnice

Lijevi ALT+SHIFT

Prikaz popisa alternativnih ispravaka

slika gumba + C

Uključivanje/isključivanje rukopisa

slika gumba + H

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos japanskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

ALT+~

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos korejskog teksta na tipkovnici 101

Desni ALT

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos kineskog teksta na tipkovnici 101

CTRL+RAZMAKNICA

Savjeti

 • Možete odabrati kombinaciju tipki za prijelaz s jednog jezika na drugi ili s jednog rasporeda tipkovnice na drugi u dijaloškom okviru Napredne postavke tipki. Da biste otvorili dijaloški okvir Napredne postavke tipki, desnom tipkom miša kliknite traku Jezik, a zatim kliknite Postavke. U odjeljku Osobne postavke kliknite Postavke tipki.

 • Tipka s logotipom sustava Windows slika gumba na većini se tipkovnica nalazi u donjem redu tipki.

Vrh stranice

Upute za funkcijske tipke

Funkcijske tipke

Akcija

Kombinacija tipki

Pomoć ili otvaranje web-mjesta Microsoft Office.com.

F1

Pomicanje teksta ili grafike

F2

Poništavanje zadnje akcije

F4

Odabir naredbe Idi na (kartica Polazno)

F5

Prijelaz u sljedeće okno ili okvir

F6

Odabir naredbe Pravopis (na kartici Pregled)

F7

Proširivanje odabira

F8

Ažuriranje odabranih polja

F9

Prikaz savjeta za tipke

F10

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Odabir naredbe Spremi kao

F12

SHIFT+funkcijska tipka

Akcija

Kombinacija tipki

Pokretanje pomoći vezane uz sadržaj ili otkrivanje oblikovanja

SHIFT+F1

Kopiranje teksta

SHIFT+F2

Promjena velikih slova u mala i obratno

SHIFT+F3

Ponavljanje naredbe Traži ili Idi na

SHIFT+F4

Pomicanje na zadnju promjenu

SHIFT+F5

Povratak na prethodno okno ili okvir (nakon pritiska na F6)

SHIFT+F6

Odabir naredbe Tezaurus (na kartici Pregled u grupi Jezična provjera)

SHIFT+F7

Smanjivanje veličine odabira

SHIFT+F8

Prijelaz s kodnog polja na njegov rezultat i obratno

SHIFT+F9

Prikaz izborničkog prečaca

SHIFT+F10

Povratak na prethodno polje

SHIFT+F11

Odabir naredbe Spremi

SHIFT+F12

CTRL+funkcijska tipka

Akcija

Kombinacija tipki

Proširivanje ili sažimanje vrpce

CTRL+F1

Odabir naredbe Pretpregled ispisa

CTRL+F2

Izrezivanje do šiljka

CTRL+F3

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+F4

Prijelaz u sljedeći prozor

CTRL+F6

Umetanje praznog polja

CTRL+F9

Maksimiziranje prozora dokumenta

CTRL+F10

Zaključavanje polja

CTRL+F11

Odabir naredbe Otvori

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcijska tipka

Akcija

Kombinacija tipki

Umetanje sadržaja šiljka

CTRL+SHIFT+F3

Uređivanje knjižne oznake

CTRL+SHIFT+F5

Povratak u prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Word 2010

CTRL+SHIFT+F7

Proširivanje odabira ili bloka

CTRL+SHIFT+F8, a zatim strelica

Poništavanje veze na polje

CTRL+SHIFT+F9

Otključavanje polja

CTRL+SHIFT+F11

Odabir naredbe Ispis

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcijska tipka

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeće polje

ALT+F1

Stvaranje novog sastavnog bloka

ALT+F3

Izlaz iz programa Word 2010

ALT+F4

Vraćanje veličine programskog prozora

ALT+F5

Povratak iz otvorenog dijaloškog okvira u dokument za one dijaloške okvire koji podržavaju tu funkciju

ALT+F6

Pronalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke pogreške

ALT+F7

Pokretanje makronaredbe

ALT+F8

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

ALT+F9

Prikaz okna zadatka Odabir i vidljivost

ALT+F10

Prikaz koda programskog jezika Microsoft Visual Basic

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcijska tipka

Akcija

Kombinacija tipki

Povratak na prethodno polje

ALT+SHIFT+F1

Odabir naredbe Spremi

ALT+SHIFT+F2

Prikazivanje okna zadatka Istraživanje

ALT+SHIFT+F7

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT+SHIFT+F9

Prikaz izbornika za dostupnu akciju ili poruke o njoj

ALT+SHIFT+F10

Odabir gumba Sadržaj u spremniku sadržaja dok je spremnik aktivan

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkcijska tipka

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz Microsoftovih informacija o sustavu

CTRL+ALT+F1

Odabir naredbe Otvori

CTRL+ALT+F2

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Word Starter, Word 2010Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik