Tipkovni prečaci za Microsoft Word 2016 za Windows

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U ovom su članku prikazani svi tipkovni prečaci za Microsoft Word 2016. Tipkovni prečaci opisani u ovom članku odnose se na tipkovnice s američkim rasporedom tipki. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Napomena : Ako je za prečac potrebno istodobno pritisnuti dvije ili više tipki, tipke su razdvojene znakom plus (+). Ako je tipke potrebno pritiskati jednu za drugom, razdvojene su zarezom (,).

Sadržaj članka

Često korišteni prečaci

Kretanje po vrpci isključivo putem tipkovnice

Promjena fokusa tipkovnice bez upotrebe miša

Upute za tipkovne prečace za Microsoft Word

Upute za funkcijske tipke

Često korišteni prečaci

U ovoj su tablici prikazani najčešće korišteni tipkovni prečaci u programu Microsoft Word.

Radnja

Kombinacija tipki

Otvaranje značajke „Recite što želite učiniti”

ALT+Ž

Otvaranje

CTRL+O

Spremanje

CTRL+S

Zatvaranje

CTRL+W

Izrezivanje

CTRL + X

Kopiranje

CTRL+C

Lijepljenje

CTRL+V

Odabir svega

CTRL+A

Podebljano

CTRL+B

Kurziv

CTRL+I

Podcrtano

CTRL+U

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

CTRL+ALT+F

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

CTRL+ALT+G

Centriranje teksta

CTRL+E

Lijevo poravnanje teksta

CTRL+L

Desno poravnanje teksta

CTRL+R

Odustajanje

Tipka Esc

Poništavanje

CTRL+Z

Ponavljanje poništenog

CTRL+Y

Zumiranje

ALT+R, UU, a zatim tabulatorom u dijaloškom okviru Zumiranje do željene vrijednosti.

Kretanje po vrpci isključivo putem tipkovnice

Vrpca je traka koja se prikazuje pri vrhu programa Word, a organizirana je u kartice. Na svakoj kartici prikazuje se drugačija vrpca. Vrpce se sastoje od grupa, a u svakoj se grupi nalazi naredba ili više njih. Svakoj naredbi programa Word može se pristupiti putem prečaca.

Napomena : Dodaci i drugi programi mogu dodati kartice na vrpcu te za te kartice omogućiti prečace.

Po karticama na vrpci možete se kretati na dva načina:

 • Da biste pristupili vrpci, pritisnite Alt, a zatim se po karticama krećite tipkama sa strelicama desno i lijevo.

 • Da biste izravno pristupili određenoj kartici na vrpci, poslužite se nekim od prečaca.

Radnja

Kombinacija tipki

Da biste koristili prikaz Backstage, otvorite karticu Datoteka.

ALT+D

Da biste koristili teme, boje i efekte, npr. obrube stranica, otvorite karticu Dizajn.

ALT+Š

Da biste koristili uobičajene naredbe za oblikovanje, stilove odlomaka ili alat za traženje, otvorite karticu Polazno.

ALT+H

Da biste upravljali zadacima za cirkularna pisma ili pak radili s omotnicama i naljepnicama, otvorite karticu Skupna pisma.

ALT+N

Da biste umetnuli tablice, slike i oblike, zaglavlja ili tekstne okvire, otvorite karticu Umetanje.

ALT+I

Da biste radili s marginama stranice, usmjerenjem, uvlakama i proredima, otvorite karticu Raspored.

ALT+P

Da biste unijeli pojam za pretraživanje sadržaja pomoći, otvorite okvir „Recite mi” na vrpci.

ALT+Ž, a zatim unesite pojam za pretraživanje

Da biste koristili provjeru pravopisa, postavili jezik za jezičnu provjeru ili evidentirali i pregledali promjene dokumenta, otvorite karticu Pregled.

ALT+G

Da biste dodali tablicu sadržaja, fusnote ili tablicu navoda, otvorite karticu Reference.

ALT+E

Da biste odabrali prikaz dokumenta ili način rada, npr. način za čitanje ili prikaz strukture, otvorite karticu Prikaz. Tu možete i postaviti zumiranje te upravljati većim brojem prozora s dokumentima.

ALT+R

Korištenje naredbi s vrpce pomoću tipkovnice

 • Da biste otvorili popis kartica vrpce, pritisnite Alt. Da biste izravno pristupili nekoj kartici, pritisnite tipkovni prečac.

 • Da biste aktivirali vrpcu, pritisnite tipku sa strelicom dolje. (JAWS tu akciju naziva prelaskom na nižu vrpcu.)

 • Da biste se kretali po naredbama, pritisnite tipku Tab ili Shift+Tab.

 • Da biste se kretali po trenutno odabranoj grupi, pritisnite tipku sa strelicom dolje.

 • Da biste se kretali s jedne grupe na vrpci na drugu, pritisnite Ctrl+strelica desno ili Ctrl+strelica lijevo.

 • Kontrole na vrpci aktiviraju se na različite načine, ovisno o vrsti kontrole:

  • Ako je odabrane naredbe gumb, da biste aktivirali, pritisnite RAZMAKNICA ili ENTER.

  • Ako je odabrane naredbe Podijeli gumb (to jest, gumb koji se otvara izbornik s dodatnim mogućnostima), da biste ga aktivirali, pritisnite Alt + strelica dolje. Tabulator do željene mogućnosti. Da biste odabrali mogućnost Aktivno, pritisnite RAZMAKNICA ili ENTER.

  • Ako je odabrana naredba popis (npr. popis fontova), popis otvorite pritiskom na tipku sa strelicom dolje. Potom se sa stavke na stavku pomičite tipkama sa strelicom gore ili dolje.

  • Ako je odabrane naredbe galerije, odaberite naredbu, pritisnite RAZMAKNICA ili ENTER. Nakon toga tabulatora prelazite s jedne stavke.

Savjet : U galerijama s više od dva retka stavki tipkom Tab krećete se od početka do kraja trenutnog retka, a kad dođete do kraja retka, prelazite na početak sljedećeg. Pritiskom na tipku sa strelicom desno kad ste na kraju trenutnog reda vratit ćete se na početak trenutnog reda.

Korištenje tipkovnih prečaca kad su vidljivi savjeti za tipku

Korištenje tipkovnih prečaca:

 1. Pritisnite ALT.

 2. Pritisnite slovo koje se prikazuje u kvadratnom savjetu za tipku na naredbi vrpce koju želite koristiti.

Ovisno o tome koje slovo pritisnete, mogu vam se prikazati dodatni savjeti za tipku. Ako, primjerice, pritisnete ALT+D, otvorit će se stranica Informacije u prikazu Office Backstage, na kojoj se nalazi novi skup savjeta za tipku. Ako ponovno pritisnete ALT, pojavit će se savjeti za tipke koje služe za navigaciju po toj stranici.

Promjena fokusa tipkovnice pomoću tipkovnice i bez upotrebe miša

U tablici u nastavku navedeni su načini na koje možete pomicati fokus tipkovnice dok koristite samo tipkovnicu.

Željena radnja

Tipke

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje pristupnih tipki

ALT ili F10. Na drugu se karticu prebacite pomoću tipkovnih prečaca ili tipki sa strelicom.

Premještanje fokusa na naredbe na vrpci

TAB ili SHIFT+TAB

Premještanje fokusa na svaku naredbu na traci, naprijed ili natrag

TAB ili SHIFT+TAB

Pomicanje po stavkama vrpce, prema dolje, gore, lijevo ili desno, tim redoslijedom

STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Proširivanje ili sažimanje vrpce

CTRL+F1

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku

SHIFT+F10

Premještanje fokusa u drugo okno ili prozor, npr. u okno za oblikovanje slike, okno za gramatiku ili okno za odabir

F6

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Završetak izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument

ENTER

Upute za tipkovne prečace za Microsoft Word

Stvaranje i uređivanje dokumenata

Stvaranje, prikaz i spremanje dokumenta

Akcija

Tipke

Stvaranje novog dokumenta

CTRL+N

Otvaranje dokumenta

CTRL+O

Zatvaranje dokumenta

CTRL+W

Podjela prozora dokumenta

ALT+CTRL+S

Uklanjanje podjele prozora dokumenta

ALT + SHIFT + C ili ALT + CTRL + S

Spremanje dokumenta

CTRL+S

Rad s web-sadržajem

Željena radnja

Tipke

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Povratak na prethodnu stranicu

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću stranicu

ALT+STRELICA DESNO

Osvježavanje

F9

Ispis i pretpregled dokumenata

Akcija

Tipke

Ispis dokumenta

CTRL+P

Prijelaz na pretpregled ispisa

ALT+CTRL+I

Pomicanje po stranici pretpregleda u povećanom prikazu

Tipke sa strelicom

Pomicanje po stranici pretpregleda u smanjenom prikazu

PAGE UP ili PAGE DOWN

Prijelaz na prvu stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

CTRL+HOME

Prijelaz na zadnju stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

CTRL+END

Provjera pravopisa i pregled promjena u dokumentu

Željena radnja

Tipke

Umetanje komentara (u oknu zadatka Revizije)

ALT+G, N

Uključivanje i isključivanje evidentiranja promjena

CTRL+SHIFT+E

Zatvaranje otvorenog okna za pregled

ALT+SHIFT+C

Odabir kartice Pregled na vrpci

ALT+G, a zatim STRELICA DOLJE za prelazak na naredbe na toj kartici.

Odabir provjere pravopisa i gramatike

ALT+G, 5

Traženje, zamjena i prelazak na konkretne stavke u dokumentu

Željena radnja

Tipke

Otvaranje okvira za pretraživanje u oknu zadatka Navigacija

CTRL+F

Zamjena teksta, specifičnog oblikovanja i posebnih stavki

CTRL+H

Odlazak na stranicu, knjižnu oznaku, fusnotu, tablicu, komentar, grafiku ili neko drugo mjesto

CTRL+G

Prijelaz s jednog na drugo od zadnja četiri mjesta koja ste uredili

ALT+CTRL+Z

Pomicanje po dokumentu pomoću tipkovnice

Pomicanje

Tipke

Jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Jedna riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Jedna riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Na prethodni odlomak

CTRL+STRELICA GORE

Na sljedeći odlomak

CTRL+STRELICA DOLJE

Jedna ćelija ulijevo (u tablici)

SHIFT+TAB

Jedna ćelija udesno (u tablici)

Tabulator

Na prethodni redak

STRELICA GORE

Na sljedeći redak

STRELICA DOLJE

Na kraj retka

Tipka END

Na početak retka

Tipka HOME

Na vrh prozora

ALT + CTRL + PAGE UP

Na dno prozora

ALT + CTRL + PAGE DOWN

Na prethodni zaslon (pomoću klizača)

Tipka Page Up

Na sljedeći zaslon (pomoću klizača)

Tipka Page Down

Na vrh sljedeće stranice

CTRL+PAGE DOWN

Na vrh prethodne stranice

CTRL+PAGE UP

Na kraj dokumenta

CTRL+END

Na početak dokumenta

CTRL+HOME

Na prethodnu reviziju

SHIFT+F5

Nakon otvaranja dokumenta na mjesto zadnje promjene

SHIFT+F5

Umetanje ili označavanje tablice sadržaja, fusnota i navoda

Željena radnja

Tipke

Označavanje unosa u tablicu sadržaja

ALT+SHIFT+O

Označavanje unosa u tablicu izvora (citata)

ALT+SHIFT+I

Označavanje unosa u indeks

ALT+SHIFT+X

Umetanje fusnote

ALT+CTRL+F

Umetanje krajnje bilješke

ALT+CTRL+D

Prelazak na sljedeću fusnotu (u programu Word 2016).

ALT+SHIFT+>

Prelazak na prethodnu fusnotu (u programu Word 2016).

ALT+SHIFT+<

Otvaranje značajke „Recite što želite učiniti” i pametnog pretraživanja (u programu Word 2016)

ALT+Ž

Rad s dokumentima u različitim prikazima

Word nudi nekoliko različitih prikaza dokumenta. Svaki prikaz olakšava određene zadatke. Ako, na primjer, način za čitanje omogućuje vam kako bi se prikazao dviju stranica dokumenta usporedno te kako pomoću programa navigacije strelicu da biste premjestili na sljedeću stranicu.

Prebacivanje na drugi prikaz dokumenta

Željena radnja

Tipke

Prelazak na prikaz načina za čitanje

ALT+R, T

Prijelaz u prikaz rasporeda za ispis

ALT+CTRL+P

Prijelaz u prikaz strukture

ALT+CTRL+O

Prijelaz u prikaz skice

ALT+CTRL+N

Rad s naslovima u prikazu strukture

Ovi prečaci primjenjuju se samo ako se dokument nalazi u prikazu strukture.

Akcija

Tipkovni prečac

Podizanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Spuštanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Smanjenje na razinu tijela teksta

CTRL+SHIFT+N

Premještanje odabranih odlomaka prema gore

ALT+SHIFT+STRELICA PREMA GORE

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Proširivanje teksta ispod naslova

ALT + SHIFT + ZNAK PLUS

Sažimanje teksta ispod naslova

ALT + SHIFT + ZNAK MINUS

Proširivanje ili sažimanje cijelog teksta ili naslova

ALT+SHIFT+A

Skrivanje ili prikaz oblikovanja znakova

Tipka s kosom crtom (/) na numeričkoj tipkovnici

Prikazuje prvi redak teksta ili cijelog teksta.

ALT+SHIFT+L

Prikaz svih naslova oblikovanih stilom Naslov 1

ALT+SHIFT+1

Prikaz svih naslova do naslova oblikovanog stilom Naslov n

ALT+SHIFT+n

Umetanje tabulatora

CTRL+TAB

Kretanje u prikazu načina za čitanje

Željena radnja

Tipke

Odlazak na početak dokumenta

Tipka HOME

Odlazak na kraj dokumenta

END

Prelazak na stranicu broj n

n (n je broj stranice na koju želite prijeći), ENTER

Izlaz iz prikaza za čitanje

ESC

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

Odabir teksta i grafike

Tekst odaberite tako da pritisnete i držite SHIFT te pomičete kursor pomoću tipki sa strelicama

Proširivanje odabira

Akcija

Tipke

Uključivanje načina proširivanja

F8

Odabir najbližeg znaka

F8, a zatim STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Povećanje veličine odabira

F8 (pritisnite jednom da biste odabrali riječ, dvaput da biste odabrali rečenicu itd.)

Smanjivanje veličine odabira

SHIFT+F8

Isključivanje načina proširivanja

Tipka ESC

Proširivanje odabira jedan znak udesno

SHIFT+STRELICA DESNO

Proširivanje odabira jedan znak ulijevo

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Proširivanje odabira do kraja riječi

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Proširivanje odabira do početka riječi

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Proširivanje odabira do kraja retka

SHIFT+END

Proširivanje odabira do početka retka

SHIFT+HOME

Proširivanje odabira na sljedeći redak

SHIFT+STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira na prethodni redak

SHIFT+STRELICA GORE

Proširivanje odabira do kraja odlomka

CTRL+SHIFT+STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira do početka odlomka

CTRL+SHIFT+STRELICA GORE

Proširivanje odabira na sljedeći zaslon

SHIFT + PAGE DOWN

Proširivanje odabira na prethodni zaslon

SHIFT + PAGE UP

Proširivanje odabira do početka dokumenta

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje odabira do kraja dokumenta

CTRL+SHIFT+END

Proširivanje odabira do kraja prozora

ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN

Proširivanje odabira na cijeli dokument

CTRL+A

Biranje okomitog bloka teksta

CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC da biste izašli iz načina rada za odabir

Proširivanje odabira do određenog mjesta u dokumentu

F8+tipke sa strelicama; pritisnite ESC da biste izašli iz načina rada za odabir

Brisanje teksta i grafike

Akcija

Tipkovni prečac

Brisanje za jedan znak ulijevo.

Tipka BACKSPACE

Brisanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL + BACKSPACE

Brisanje za jedan znak udesno.

Tipka DELETE

Brisanje jedne riječi udesno

CTRL+DELETE

Izrezivanje odabranog teksta u međuspremnik sustava Office

CTRL+X

Poništavanje zadnje akcije

CTRL+Z

Izrezivanje do šiljka. (Šiljka je značajka koja omogućuje prikupljanje grupe teksta iz različitih mjesta, pa ih zalijepite na drugom mjestu).

CTRL+F3

Kopiranje i premještanje teksta i grafike

Akcija

Tipke

Otvaranje međuspremnika sustava Office

Pritisnite ALT + H da biste otvorili karticu Polazno, a zatim pritisnite F,O.

Kopiranje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

CTRL+C

Izrezivanje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

CTRL+X

Lijepljenje stavke koja je zadnja dodana ili zalijepljena iz međuspremnika sustava Office

CTRL+V

Jednokratno premještanje teksta ili grafike

F2 (zatim premjestite pokazivač miša i pritisnite ENTER)

Jednokratno kopiranje teksta ili grafike

SHIFT + F2 (zatim premjestite pokazivač miša i pritisnite ENTER)

Otvaranje dijaloškog okvira Stvaranje novog sastavnog bloka kada su odabrani tekst ili grafika

ALT+F3

Prikaz izborničkog prečaca vezanog uz odabrani sastavni blok , kao što je SmartArt grafika 

SHIFT+F10

Izrezivanje do šiljka

CTRL+F3

Lijepljenje sadržaja šiljka

CTRL+SHIFT+F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja korištenog u prethodnom odjeljku dokumenta

ALT+SHIFT+R

Uređivanje tablica i kretanje po njima

Odabir teksta ili grafike u tablici

Akcija

Tipke

Odabir sadržaja sljedeće ćelije

Tabulator

Odabir sadržaja prethodne ćelije

SHIFT+TAB

Proširivanje odabira na susjedne ćelije

Držite pritisnuto SHIFT i nekoliko puta pritisnite tipku sa strelicom

Odabir stupca

Postavljanje na gornju ili donju ćeliju stupca pomoću strelica, a zatim nešto od sljedećeg:

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE DOWN da biste odabrali stupac od vrha do dna.

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE UP da biste odabrali stupac od dna do vrha.

Odabir cijelog retka

Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se do kraja retka, ili do prve (lijeve) ćelije retka ili do posljednje (desne).

 • U prvoj ćeliji retka pritisnite SHIFT+ALT+END da biste redak odabrali slijeva nadesno.

 • U posljednjoj ćeliji retka pritisnite SHIFT+ALT+HOME da biste redak odabrali zdesna nalijevo.

Proširivanje odabira (ili bloka)

CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC da biste izašli iz načina rada za odabir

Odabir cijele tablice

ALT+5 na numeričkoj tipkovnici (s isključenom funkcijom NUM LOCK)

Pomicanje u tablici

Pomicanje

Tipke

Na sljedeću ćeliju u retku

Tabulator

Na prethodnu ćeliju u retku

SHIFT+TAB

Na prvu ćeliju u retku

ALT+HOME

Na zadnju ćeliju u retku

ALT+END

Na prvu ćeliju u stupcu

ALT+PAGE UP

Na zadnju ćeliju u stupcu

ALT+PAGE DOWN

Na prethodni redak

STRELICA GORE

Na sljedeći redak

STRELICA DOLJE

Redak iznad

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Redak ispod

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Umetanje odlomaka i tabulatora u tablicu

Umetanje

Tipke

Novog odlomka u ćeliju

Tipka ENTER

Tabulatora u ćeliju

CTRL+TAB

Oblikovanje znakova i odlomaka

Oblikovanje znakova

Željena radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Font radi promjene oblikovanja znakova

CTRL+D

Promjena velikih slova u mala i obratno

SHIFT+F3

Promjena svih slova u velika slova

CTRL+SHIFT+A

Podebljavanje

CTRL + B

Primjena podcrtavanja.

CTRL+U

Podcrtavanje riječi, ali ne i razmaka

CTRL+SHIFT+W

Dvostruko podcrtavanje teksta

CTRL+SHIFT+D

Primjena oblikovanja teksta kao skrivenog teksta

CTRL+SHIFT+H

Primjena kurziva

CTRL+I

Oblikovanje slova kao malih velikih slova

CTRL+SHIFT+K

Primjena indeksa (automatska prilagodba razmaka)

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova

CTRL+RAZMAKNICA

Promjena odabranog teksta u font Symbol

CTRL+SHIFT+Q

Promjena fonta ili njegove veličine

Željena radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta.

CTRL + SHIFT + F

Povećanje veličine fonta.

CTRL + SHIFT + >

Smanjivanje veličine fonta.

CTRL+ALT+;

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

CTRL+ALT+G

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

CTRL+ALT+F

Kopiranje oblikovanja

Akcija

Tipke

Kopiranje oblikovanja iz teksta

CTRL+SHIFT+C

Primjena kopiranog oblikovanja na tekst

CTRL+SHIFT+V

Promjena poravnanja odlomka

Željena radnja

Tipke

Prijelaz s centriranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

CTRL+E

Prijelaz s obostranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

CTRL+J

Prijelaz s desnog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

CTRL+R

Lijevo poravnanje odlomka

CTRL+L

Primjena lijeve uvlake odlomka

CTRL+M

Uklanjanje uvlake odlomka slijeva

CTRL+SHIFT+M

Stvaranje viseće uvlake

CTRL+T

Smanjivanje viseće uvlake

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja odlomka

CTRL+Q

Kopiranje i pregled oblikovanja teksta

Željena radnja

Tipke

Prikaz neispisivih znakova

CTRL+SHIFT+( (broj 8 na numeričkoj tipkovnici ne funkcionira)

Pregled oblikovanja teksta

SHIFT+F1 (potom kliknite tekst s oblikovanjem koje želite pregledati)

Kopiranje oblikovanja

CTRL + SHIFT + C

Lijepljenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Postavljanje proreda

Željena radnja

Tipke

Jednostruki prored

CTRL+1

Dvostruki prored

CTRL+2

Prored od 1,5 retka

CTRL+5

Uklanjanje i dodavanje jednostrukog proreda ispred odlomaka

CTRL + 0 (nula)

Primjena stilova na odlomke

Željena radnja

Tipke

Otvaranje okna zadatka Primijeni stilove

CTRL+SHIFT+S

Otvaranje okna zadatka Stilovi

ALT+CTRL+SHIFT+S

Pokretanje automatskog oblikovanja

ALT+CTRL+K

Primjena običnog stila

CTRL+SHIFT+N

Primjena stila Naslov 1

ALT+CTRL+1

Primjena stila Naslov 2

ALT+CTRL+2

Primjena stila Naslov 3

ALT+CTRL+3

Zatvaranje okna zadatka Stilovi

 1. Ako okno zadatka Stilovi nije odabrano, pritisnite F6 da biste ga odabrali.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite ENTER.

Umetanje posebnih znakova

Posebni znak

Tipke

Polje

CTRL+F9

Prijelom retka

SHIFT+ENTER

Prijelom stranice

CTRL+ENTER

Prijelom stupca

CTRL+SHIFT+ENTER

Duga crta

ALT + CTRL + znak minus (na numeričkoj tipkovnici)

Kratka crtica

CTRL + znak minus (na numeričkoj tipkovnici)

Neobavezna spojnica

CTRL+CRTICA

Nerastavljajuća spojnica

CTRL+SHIFT+CRTICA

Nerastavljajući razmak

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Simbol autorskih prava

ALT+CTRL+C

Simbol registriranog zaštitnog znaka

ALT+CTRL+R

Simbol zaštitnog znaka

ALT+CTRL+T

Elipsa

ALT+CTRL+TOČKA

Jednostruki lijevi navodnik

CTRL + `(jednostruki navodnik), `(jednostruki navodnik)

Jednostruki desni navodnik

CTRL + ' (jednostruki navodnik), ' (jednostruki navodnik)

Dvostruki lijevi navodnik

CTRL + ` (jednostruki navodnik), SHIFT + ' (jednostruki navodnik)

Dvostruki desni navodnik

CTRL + ' (jednostruki navodnik), SHIFT + ' (jednostruki navodnik)

Unos automatskog teksta

ENTER (nakon što upišete prvih nekoliko znakova naziva unosa automatskog teksta te kad se pojavi zaslonski opis)

Umetanje znakova pomoću znakovnih kodova

Akcija

Tipke

Umetanje Unicode znaka za odabrani Unicode (heksadecimalni) znakovni kod. Da biste umetnuli, primjerice, simbol valute Euro ( simbol valute euro ), upišite 20AC te pritisnite i držite ALT, a zatim pritisnite X.

Znakovni kod, ALT+X

Pronalaženje Unicode znakovnog koda za odabrani znak

ALT+X

Umetanje ANSI znaka za odabran ANSI (decimalni) znakovni kod. Da biste umetnuli, primjerice, simbol valute Euro, pritisnite i držite ALT te pritisnite brojeve 0128 na numeričkoj tipkovnici.

ALT+znakovni kod (na numeričkoj tipkovnici)

Umetanje i uređivanje objekata

Umetanje objekta

 1. Pritisnite ALT, I, OO, a zatim J da biste otvorili dijaloški okvir Objekt.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Pritisnite STRELICU DOLJE da biste odabrali vrstu objekta, a zatim ENTER da biste stvorili objekt.

  • Pritisnite CTRL + TAB da biste prešli na karticu Stvori iz datoteke, pritisnite TAB, a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili otiđite do datoteke.

Uređivanje objekta

 1. Postavite pokazivač lijevo od objekta u dokumentu, odaberite objekt pritiskom na SHIFT+STRELICA DESNO.

 2. Pritisnite SHIFT + F10.

 3. Pritisnite tipku TAB da biste došli do stavke Naziv objekta i dvaput pritisnite ENTER.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, I, a zatim pritisnite RM da biste odabrali SmartArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željenu vrstu grafike.

 3. Pritisnite TAB, a zatim tipke sa strelicama da biste odabrali željenu grafiku.

 4. Pritisnite ENTER.

Umetanje WordArt stila

 1. Pritisnite i otpustite ALT, I, a zatim pritisnite W da biste odabrali WordArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite ESC da biste odabrali WordArt objekt, a zatim ga pomičite pomoću tipki sa strelicama.

 5. Da biste se vratili u dokument, ponovno pritisnite ESC.

Cirkularna pisma i polja

Napomena : Da biste mogli koristiti ove tipkovne prečace, morate pritisnuti ALT+N ili kliknuti Skupna pisma.

Rad s cirkularnim pismom

Željena radnja

Tipke

Pretpregled cirkularnog pisma

ALT+SHIFT+K

Spajanje dokumenta

ALT+SHIFT+N

Ispis spojenog dokumenta

ALT+SHIFT+M

Uređivanje podatkovnog dokumenta cirkularnog pisma

ALT+SHIFT+E

Umetanje spojnog polja

ALT+SHIFT+F

Rad s poljima

Akcija

Tipke

Umetanje polja DATE

ALT+SHIFT+D

Umetanje polja LISTNUM

ALT+CTRL+L

Umetanje polja PAGE

ALT+SHIFT+P

Umetanje polja TIME

ALT+SHIFT+T

Umetanje praznog polja

CTRL+F9

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Microsoft Word.

CTRL+SHIFT+F7

Ažuriranje odabranih polja

F9

Poništavanje veze na polje

CTRL+SHIFT+F9

Prijelaz s odabranog koda polja na njegov rezultat i obratno

SHIFT+F9

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

ALT+F9

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT+SHIFT+F9

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Povratak na prethodno polje

SHIFT+F11

Zaključavanje polja

CTRL+F11

Otključavanje polja

CTRL+SHIFT+F11

Jezična traka

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Za svaki je dokument određen zadani jezik, a to je najčešće isti zadani jezik kao i jezik operacijskog sustava računala. No ako dokument sadrži i riječi ili izraze iz nekog drugog jezika, preporučuje se da za te riječi postavite jezik za jezičnu provjeru. Time se ne omogućuje samo provjera pravopisa i gramatike tih riječi, već se i pomoćnim tehnologijama kao što su čitači zaslona omogućuje da obrade te riječi.

Radnja

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

ALT+G, 6, Z

Pregled popisa jezika za jezičnu provjeru

STRELICA DOLJE

Postavljanje zadanih jezika

ALT+G, Z

Uključivanje uređivača načina unosa za istočnoazijske jezike

Radnja

Kombinacija tipki

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos japanskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

ALT+~

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos korejskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

Desni ALT

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos kineskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

CTRL+RAZMAKNICA

Upute za funkcijske tipke

Funkcijske tipke

Akcija

Tipke

Pomoć ili otvaranje web-mjesta Office.com

F1

Pomicanje teksta ili grafike

F2

Poništavanje zadnje akcije

F4

Odabir naredbe Idi na (kartica Polazno)

F5

Prijelaz u sljedeće okno ili okvir

F6

Odabir naredbe Pravopis (na kartici Pregled)

F7

Proširivanje odabira

F8

Ažuriranje odabranih polja

F9

Prikaz savjeta za tipke

F10

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Odabir naredbe Spremi kao

F12

SHIFT+funkcijske tipke

Željena radnja

Tipke

Pokretanje pomoći vezane uz sadržaj ili otkrivanje oblikovanja

SHIFT+F1

Kopiranje teksta

SHIFT+F2

Promjena velikih slova u mala i obratno

SHIFT+F3

Ponavljanje naredbe Traži ili Idi na

SHIFT+F4

Pomicanje na zadnju promjenu

SHIFT+F5

Povratak na prethodno okno ili okvir (nakon pritiska na F6)

SHIFT+F6

Odabir naredbe Tezaurus (na kartici Pregled u grupi Jezična provjera)

SHIFT+F7

Smanjivanje veličine odabira

SHIFT+F8

Prijelaz s kodnog polja na njegov rezultat i obratno

SHIFT+F9

Prikaz izborničkog prečaca

SHIFT+F10

Povratak na prethodno polje

SHIFT+F11

Odabir naredbe Spremi

SHIFT+F12

CTRL+funkcijske tipke

Željena radnja

Tipke

Proširivanje ili sažimanje vrpce

CTRL+F1

Odabir naredbe Pretpregled ispisa

CTRL+F2

Izrezivanje do šiljka

CTRL+F3

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+F4

Prijelaz u sljedeći prozor

CTRL+F6

Umetanje praznog polja

CTRL+F9

Maksimiziranje prozora dokumenta

CTRL+F10

Zaključavanje polja

CTRL+F11

Odabir naredbe Otvori

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcijske tipke

Željena radnja

Tipke

Umetanje sadržaja šiljka

CTRL+SHIFT+F3

Uređivanje knjižne oznake

CTRL+SHIFT+F5

Povratak u prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Word.

CTRL+SHIFT+F7

Proširivanje odabira ili bloka

CTRL+SHIFT+F8, a zatim pritisnite tipku sa strelicom

Poništavanje veze na polje

CTRL+SHIFT+F9

Otključavanje polja

CTRL+SHIFT+F11

Odabir naredbe Ispis

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcijske tipke

Željena radnja

Tipke

Prijelaz na sljedeće polje

ALT+F1

Stvaranje novog sastavnog bloka

ALT+F3

Izađite iz programa Word.

ALT+F4

Vraćanje veličine programskog prozora

ALT+F5

Povratak iz otvorenog dijaloškog okvira u dokument za one dijaloške okvire koji podržavaju tu funkciju

ALT+F6

Pronalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke pogreške

ALT+F7

Pokretanje makronaredbe

ALT+F8

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

ALT + F9

Prikaz okna zadatka Odabir .

ALT+F10

Prikaz koda programskog jezika Microsoft Visual Basic

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcijske tipke

Željena radnja

Tipke

Povratak na prethodno polje

ALT+SHIFT+F1

Odabir naredbe Spremi

ALT+SHIFT+F2

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT+SHIFT+F9

Prikaz izbornika za dostupnu akciju ili poruke o njoj

ALT+SHIFT+F10

Odabir gumba Sadržaj u spremniku sadržaja dok je spremnik aktivan

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkcijske tipke

Željena radnja

Tipke

Prikaz Microsoftovih informacija o sustavu

CTRL+ALT+F1

Odabir naredbe Otvori

CTRL+ALT+F2

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×