Tipkovni prečaci za Access

Da biste brzo pristupili naredbama i operacijama koje često koristite, poslužite se tipkovnim prečacima. U sljedećim su odjeljcima navedeni tipkovni prečaci dostupni u programu Microsoft Access 2010. Tipkovne prečace možete koristiti i za premještanje fokusa na izbornik, naredbu ili kontrolu bez korištenja miša.

Općeniti tipkovni prečaci

Globalni tipkovni prečaci programa Access

Otvaranje baza podataka

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje nove baze podataka

CTRL+N

Otvaranje postojeće baze podataka

CTRL+O

Izlaz iz programa Access 2010

ALT+F4

Ispis i spremanje

Akcija

Kombinacija tipki

Ispisivanje trenutnog ili odabranog objekta

CTRL+P

Otvaranje dijaloškog okvira Ispis putem mogućnosti Pretpregled ispisa

P ili CTRL+P

Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice putem mogućnosti Pretpregled ispisa

S

Isključivanje pretpregleda ispisa ili pretpregleda rasporeda

C ili ESC

Spremanje objekta baze podataka

CTRL+S ili SHIFT+F12

Otvaranje dijaloškog okvira Spremanje u obliku

F12

Korištenje kombiniranog okvira ili okvira s popisom

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje kombiniranog okvira

F4 ili ALT+STRELICA DOLJE

Osvježavanje sadržaja okvira s popisom ili kombiniranog okvira Polje za pretraživanje

F9

Pomicanje za jedan redak prema dolje

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu stranicu prema dolje

PAGE DOWN

Pomicanje za jedan redak prema gore

STRELICA GORE

Pomicanje za jednu stranicu prema gore

PAGE UP

Izlaz iz kombiniranog okvira ili okvira s popisom

TAB

Pronalaženje i zamjena teksta ili podataka

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje kartice Traženje u dijaloškom okviru Traženje i zamjena (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca)

CTRL+F

Otvaranje kartice Zamjena u dijaloškom okviru Traženje i zamjena (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca)

CTRL+H

Traženje sljedećeg pojavljivanja teksta navedenog u dijaloškom okviru Traži i zamijeni nakon njegovog zatvaranja (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca)

SHIFT+F4

Rad u prikazu dizajna

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz iz načina za uređivanje (s prikazanom točkom unosa) u način navigacije u podatkovnoj tablici i obratno. Prilikom rada na obrascu ili u izvješću pritiskom na tipku ESC izlazi se iz navigacijskog načina.

F2

Prijelaz na list svojstava (prikaz dizajna na obrascima te u izvješćima u bazama podataka i projektima programa Access).

F4

Prijelaz u prikaz obrasca iz prikaza dizajna obrasca

F5

Prijelaz iz gornjih u donje dijelove prozora i obratno (prikaz dizajna upita i prozor naprednog filtriranja/sortiranja)

F6

Kruženje kroz rešetke polja, svojstva polja, navigacijsko okno, pristupne ključeve u sustavu za pristup putem tipkovnice, kontrole zumiranja i sigurnosnu traku (prikaz dizajna tablica)

F6

Otvaranje dijaloškog okvira Odabir sastavljača (prozor prikaza dizajna obrazaca i izvješća)

F7

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz odabranog svojstva na listu svojstava za obrazac ili izvješće

F7

Povratak iz modula Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca i izvješća

SHIFT+F7 ili ALT+F11

Uređivanje kontrola u prikazu dizajna obrasca i izvješća

Akcija

Kombinacija tipki

Kopiranje odabrane kontrole u međuspremnik

CTRL+C

Izrezivanje odabrane kontrole i kopiranje u međuspremnik

CTRL+X

Lijepljenje sadržaja međuspremnika u gornji lijevi kut odabranog odjeljka

CTRL+V

Premještanje odabrane kontrole udesno (osim kontrola koje su dio rasporeda)

STRELICA DESNO ili CTRL+STRELICA DESNO

Premještanje odabrane kontrole ulijevo (osim kontrola koje su dio rasporeda)

STRELICA LIJEVO ili CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje odabrane kontrole prema gore

STRELICA GORE ili CTRL+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kontrole prema dolje

STRELICA DOLJE ili CTRL+STRELICA DOLJE

Povećavanje visine odabrane kontrole

SHIFT+STRELICA DOLJE

Povećavanje širine odabrane kontrole

Napomena : Ako se koristi s kontrolama koje su dio rasporeda, mijenja se veličina cijelog rasporeda.

SHIFT+STRELICA DESNO

Smanjivanje visine odabrane kontrole

SHIFT+ STRELICA GORE

Smanjivanje širine odabrane kontrole

Napomena : Ako se koristi s kontrolama koje su dio rasporeda, mijenja se veličina cijelog rasporeda.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Rad u prozorima

Prema zadanim postavkama baze podataka programa Microsoft Access 2010 prikazuju se kao dokumenti u karticama. Da biste koristili dokumente u prozorima, učinite sljedeće: Kliknite karticu Datoteka., a zatim kliknite Mogućnosti. U dijaloškom okviru Mogućnosti programa Access kliknite Trenutna baza podataka te u odjeljku Mogućnosti prozora dokumenta kliknite Preklapajući prozori.

Napomena : Morate zatvoriti i ponovno otvoriti trenutnu bazu podataka da bi mogućnost počela funkcionirati.

Akcija

Kombinacija tipki

Uključivanje navigacijskog okna

F11

Prebacivanje iz jednog otvorenog prozora u drugi

CTRL+F6

Vraćanje odabranog minimiziranog prozora kad su svi prozori minimizirani

ENTER

Uključivanje načina promjene veličina za aktivni prozor kad nije maksimiziran; za promjenu veličine prozora pritisnite tipke sa strelicama

CTRL+F8

Prikaz izbornika kontrole

ALT+razmaknica

Prikaz izborničkog prečaca

SHIFT+F10

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Prijelaz iz modula Visual Basic Editor u prethodno aktivni prozor i obratno

ALT+F11

Rad s čarobnjacima

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje fokusa prema naprijed između kontrola u čarobnjaku

TAB

Prijelaz na sljedeću stranicu čarobnjaka

ALT+N

Prijelaz na prethodnu stranicu čarobnjaka

ALT+B

Dovršavanje koraka čarobnjaka

ALT+F

Razno

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz cijele adrese hiperveze za odabranu hipervezu

F2

Provjera pravopisa

F7

Otvaranje okvira zumiranja za jednostavan unos izraza i drugog teksta u mala područja za unos

SHIFT+F2

Prikaz lista svojstava u prikazu dizajna

ALT+ENTER

Izlaz iz programa Access ili zatvaranje dijaloškog okvira

ALT+F4

Pokretanje sastavljača

CTRL+F2

Kretanje unaprijed između prikaza kad se nalazite u tablici, upitu, obrascu, izvješću, popisu zaokretne tablice, izvješću zaokretne tablice, spremljenoj proceduri ili Access project (.adp) funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopnim pritiscima prijeđite u sljedeći dostupan prikaz.

CTRL+STRELICA DESNO ili CTRL+ZAREZ (,)

Kretanje unatrag između prikaza kad se nalazite u tablici, upitu, obrascu, izvješću, popisu zaokretne tablice, izvješću zaokretne tablice, spremljenoj proceduri ili .adp funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopnim pritiscima prijeđite u prethodni prikaz.

Napomena : CTRL+TOČKA (.) ne radi u svim uvjetima i sa svim objektima.

CTRL+STRELICA LIJEVO ili CTRL+TOČKA (.)

Tipkovni prečaci u navigacijskom oknu

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz u okvir za pretraživanje u navigacijskom oknu s bilo kojeg mjesta u bazi podataka

ALT+CTRL+F

Uređivanje popisa objekata i navigacija njime

Akcija

Kombinacija tipki

Preimenovanje odabranog objekta

F2

Pomicanje za jedan redak prema dolje

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jedan prozor prema dolje

PAGE DOWN

Prijelaz na zadnji objekt

END

Pomicanje za jedan redak prema gore

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan prozor prema gore

PAGE UP

Prijelaz na prvi objekt

HOME

Navigacija i otvaranje objekata

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje odabrane tablice ili upita u prikazu podatkovne tablice

ENTER

Otvaranje odabranog obrasca ili izvješća

ENTER

Pokretanje odabrane makronaredbe

ENTER

Otvaranje odabrane tablice, upita, obrasca, izvješća, stranice za pristup podacima, makronaredbe ili modula u prikazu dizajna

CTRL+ENTER

Prikaz izvršnog prozora u modulu Visual Basic Editor

CTRL+G

Rad s izbornicima

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz izborničkog prečaca

SHIFT+F10

Prikaz pristupnih ključeva

ALT ili F10

Prikaz izbornika programske ikone (na naslovnoj traci programa)

ALT+razmaknica

Uz otvoren izbornik ili podizbornik odabir sljedeće ili prethodne naredbe

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Odabir izbornika slijeva ili zdesna ili, kad se otvori podizbornik, prijelaz s glavnog izbornika na podizbornik i obratno

STRELICA LIJEVO ILI DESNO

Odabir prve ili zadnje naredbe na izborniku ili podizborniku

HOME ili END

Zatvaranje otvorenog izbornika i podizbornika istovremeno

ALT

Zatvaranje otvorenog izbornika ili, ako je otvoren podizbornik, zatvaranje samo podizbornika

ESC

Rad u prozorima i dijaloškim okvirima

Korištenje programskog prozora

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeći program

ALT+TAB

Prijelaz na prethodni program

ALT+SHIFT+TAB

Prikaz izbornika Start sustava Windows

CTRL+ESC

Zatvaranje aktivnog prozora baze podataka

CTRL+W

Prijelaz na sljedeći prozor baze podataka

CTRL+F6

Prijelaz na prethodni prozor baze podataka

CTRL+SHIFT+F6

Vraćanje odabranog minimiziranog prozora kad su svi prozori minimizirani

ENTER

Korištenje dijaloškog okvira

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru

CTRL+TAB

Prijelaz na prethodnu karticu u dijaloškom okviru

CTRL+SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti

TAB

Prijelaz na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti

SHIFT+TAB

Pomicanje među mogućnostima odabranog padajućeg okvira s popisom ili među mogućnostima u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicom

Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

RAZMAKNICA

Prijelaz na mogućnost prema prvom slovu naziva mogućnosti u okviru s padajućim popisom

Tipka sa slovom za prvo slovo u nazivu željene mogućnosti (kad je odabran okvir s padajućim popisom)

Odabir mogućnosti ili potvrđivanje/poništavanje potvrdnog okvira prema slovu podcrtanom u nazivu mogućnosti

ALT+tipka sa slovom

Otvaranje odabranog okvira s padajućim popisom

ALT+STRELICA DOLJE

Zatvaranje odabranog okvira s padajućim popisom

ESC

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru

ENTER

Otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

ESC

Zatvaranje dijaloškog okvira

ALT+F4

Uređivanje u tekstnom okviru

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje na početak unosa

HOME

Pomicanje na kraj unosa

END

Pomicanje za jedan znak ulijevo ili udesno

STRELICA LIJEVO ILI DESNO

Pomicanje za jednu riječ ulijevo ili udesno

CTRL+STRELICA LIJEVO ili CTRL+STRELICA DESNO

Odabir od točke unosa do početka unosa teksta

SHIFT+HOME

Odabir od točke unosa do kraja unosa teksta

SHIFT+END

Promjena odabira za jedan znak ulijevo

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Promjena odabira za jedan znak udesno

SHIFT+STRELICA DESNO

Promjena odabira za jednu riječ ulijevo

CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO

Promjena odabira za jednu riječ udesno

CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO

Rad s listovima svojstava

Korištenje lista svojstava s obrascem ili izvješćem u prikazu dizajna

Akcija

Kombinacija tipki

Uključivanje kartice lista svojstava

F4

Pomicanje po odabirima padajućeg popisa stavku po stavku

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Pomicanje po odabirima padajućeg popisa u koracima od po pet stavki

PAGE DOWN ili PAGE UP

Prijelaz na kartice lista svojstava s padajućeg popisa kontrola

TAB

Pomicanje po karticama lista svojstava dok je odabrana kartica, ali ne i svojstvo

STRELICA LIJEVO ILI DESNO

Pomicanje za jedno svojstvo prema dolje na kartici uz već odabrano svojstvo

TAB

Pomicanje za jedno svojstvo prema gore na kartici uz odabrano svojstvo ili prijelaz na karticu ako je već na vrhu

SHIFT+TAB

Kretanje prema naprijed po karticama uz odabrano svojstvo

CTRL+TAB

Kretanje prema natrag po karticama uz odabrano svojstvo

CTRL+SHIFT+TAB

Korištenje lista svojstava s tablicom ili upitom

Akcija

Kombinacija tipki

Uključivanje/isključivanje kartice lista svojstava

F4

Pomicanje po karticama lista svojstava kada je odabrana kartica, ali ne i svojstvo

STRELICA LIJEVO ILI DESNO

Pomicanje na kartice lista svojstava kad je odabrano svojstvo

CTRL+TAB

Pomicanje na prvo svojstvo kartice kad nije odabrano nijedno svojstvo

TAB

Pomicanje za jedno svojstvo prema dolje na kartici

TAB

Pomicanje za jedno svojstvo prema gore na kartici ili, ako je vrh dosegnut, odabir same kartice

SHIFT+TAB

Kretanje prema naprijed po karticama uz odabrano svojstvo

CTRL+TAB

Kretanje prema natrag po karticama uz odabrano svojstvo

CTRL+SHIFT+TAB

Rad s oknom Popis polja

Akcija

Kombinacija tipki

Uključivanje/isključivanje okna Popis polja

ALT+F8

Dodavanje odabranog polja u odjeljak s detaljima obrasca ili izvješća

ENTER

Pomicanje prema gore ili prema dolje u oknu Popis polja

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Prijelaz u gornje okno Popis polja iz donjeg okna

SHIFT+TAB

Prijelaz u donje okno Popis polja iz gornjeg okna

TAB

Tipkovni prečaci za prozor pomoći

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze ili Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme

TAB

Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze ili gumba Prikaz preglednika pri vrhu članka na web-mjestu sustava Microsoft Office

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za odabranu mogućnost Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu

ENTER

Povratak na prethodnu temu pomoći

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću temu pomoći

ALT+STRELICA DESNO

Otvaranje dijaloškog okvira Ispis

CTRL+P

Pomicanje pomoću klizača u malim pomacima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

STRELICA GORE i STRELICA DOLJE

Pomicanje pomoću klizača u većim pomacima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz naredbi izbornika za prozor pomoći. Aktivni fokus mora biti u prozoru pomoći (kliknite neku stavku u prozoru pomoći).

SHIFT+F10

Tipke za rad s tekstom i podacima

Odabir teksta i podataka

Odabir teksta u polju

Akcija

Kombinacija tipki

Promjena veličine odabira za jedan znak udesno

SHIFT+STRELICA DESNO

Promjena veličine odabira za jednu riječ udesno

CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO

Promjena veličine odabira za jedan znak ulijevo

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Promjena veličine odabira za jednu riječ ulijevo

CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO

Odabir polja i zapisa

Napomena : Poništavanje odabira pomoću suprotne tipke sa strelicom

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir sljedećeg polja

TAB

Prijelaz iz načina za uređivanje (s prikazanom točkom unosa) u način navigacije u podatkovnoj tablici i obratno. Prilikom korištenja obrasca ili izvješća pritiskom na tipku ESC izlazi se iz navigacijskog načina.

F2

Prijelaz s odabira trenutnog zapisa na odabir prvog polja trenutnog zapisa i obratno u navigacijskom načinu

SHIFT+RAZMAKNICA

Proširivanje odabira na prethodni zapis ako je trenutni zapis odabran

SHIFT+ STRELICA GORE

Proširivanje odabira na sljedeći zapis ako je trenutni zapis odabran

SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir svih zapisa

CTRL+A ili CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Proširivanje odabira

Akcija

Kombinacija tipki

Uključivanje Proširenog načina (u prikazu podatkovne tablice, Prošireni odabir pojavljuje se u donjem desnom kutu prozora); ponovljeni pritisak na F8 proširuje odabir na riječ, polje, zapis ili sve zapise

F8

Proširivanje odabira na susjedna polja u istom retku u prikazu podatkovne tablice

STRELICA LIJEVO ILI DESNO

Proširivanje odabira na susjedne retke u prikazu podatkovne tablice

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Poništavanje prethodnog proširenja

SHIFT+F8

Isključivanje proširenog načina

ESC

Odabir i premještanje stupca u prikazu podatkovne tablice

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir trenutnog stupca ili poništavanje odabira stupca, samo u način navigacije

CTRL+RAZMAKNICA

Odabir stupca zdesna ako je odabran trenutni stupac

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir stupca slijeva ako je odabran trenutni stupac

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Uključivanje Način premještanja, a zatim premještanje odabranih stupaca udesno ili ulijevo pomoću tipki STRELICA DESNO ili STRELICA LIJEVO

CTRL+SHIFT+F8

Uređivanje teksta i podataka

Napomena : Ako točka umetanja nije vidljiva, prikažite je pritiskom na tipku F2.

Premještanje točke umetanja u polju

Akcija

Kombinacija tipki

Premještanje točke umetanja za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Premještanje točke umetanja za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Premještanje točke umetanja za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje točke umetanja za jednu riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje točke umetanja na kraj polja u poljima s jednim retkom ili za njezino premještanje na kraj retka u poljima s više redaka

END

Premještanje točke umetanja na kraj polja u poljima s više redaka

CTRL+END

Premještanje točke umetanja na početak polja u poljima s jednim retkom ili za njezino premještanje na početak retka u poljima s više redaka

HOME

Premještanje točke umetanja na početak polja u poljima s više redaka

CTRL+HOME

Kopiranje, premještanje i brisanje teksta

Akcija

Kombinacija tipki

Kopiranje odabira u međuspremnik

CTRL+C

Izrezivanje odabira i njegovo kopiranje u međuspremnik

CTRL+X

Lijepljenje sadržaja međuspremnika u točki umetanja

CTRL+V

Brisanje odabira ili znaka s lijeve strane točke umetanja

BACKSPACE

Brisanje odabira ili znaka s desne strane točke umetanja

DELETE

Brisanje svih znakova s desne strane točke umetanja

CTRL+DELETE

Poništavanje promjena

Akcija

Kombinacija tipki

Poništavanje upisanog

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Poništavanje promjena u trenutnom polju ili trenutnom zapisu; ako je oboje promijenjeno, dvostruki pritisak na ESC poništava promjene, najprije u trenutnom polju, a zatim i u trenutnom zapisu

ESC

Unos podataka u prikazu podatkovne tablice ili prikazu obrasca

Akcija

Kombinacija tipki

Umetanje trenutnog datuma

CTRL+TOČKA SA ZAREZOM (;)

Umetanje trenutnog vremena

CTRL+SHIFT+DVOTOČKA (:)

Umetanje zadane vrijednosti za polje

CTRL+ALT+RAZMAKNICA

Umetanje vrijednosti iz istog polja u prethodnom zapisu

CTRL+APOSTROF (')

Dodavanje novog zapisa

CTRL+ZNAK PLUS (+)

Brisanje trenutnog zapisa u podatkovnoj tablici

CTRL+ZNAK MINUS (-)

Spremanje promjena trenutnog zapisa

SHIFT+ENTER

Prijelaz s jedne vrijednosti na drugu u potvrdnom okviru ili na gumb mogućnosti

RAZMAKNICA

Umetanje novog retka

CTRL+ENTER

Osvježavanje polja trenutnim podacima

Akcija

Kombinacija tipki

Preračunavanje polja u prozoru

F9

Ponovni upit u tablice u podlozi, za što je potrebna samo tablica u podlozi za podobrazac

SHIFT+F9

Osvježavanje sadržaja okvira s popisom ili kombiniranog okvira Polje za pretraživanje

F9

Tipke za navigaciju kroz zapise

Navigacija u prikazu dizajna

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz iz načina uređivanja (s prikazanom točkom umetanja) u navigacijski način i obratno

F2

Uključivanje/isključivanje lista svojstava

F4

Prijelaz u prikaz obrasca iz prikaza dizajna obrasca

F5

Kretanje između gornjih i donjih dijelova prozora (prikaz dizajna makronaredbi, upita te prozor Napredni filtar/sortiranje) Koristite F6 kad vas tipka TAB ne dovede do željenog dijela zaslona.

F6

Pomicanje prema naprijed iz jednog u drugo okno dizajna, svojstvo, navigacijsko okno, pristupni ključ i kontrolu zuma (prikaz dizajna tablica, obrazaca i izvješća)

F6

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz odabranog svojstva na listu svojstava za neki obrazac ili izvješće

F7

Poziva okno Popis polja na obrascu, izvješću ili stranici podatkovnog pristupa. Ako je okno Popis polja već otvoreno, žarište se premješta na okno Popis polja.

ALT+F8

Prijelaz iz programa Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izvješća kad je otvoren modul koda

SHIFT+F7

Prijelaz s lista svojstava kontrole u prikazu dizajna obrasca ili izvješća na površinu za dizajniranje bez promjene fokusa kontrole

SHIFT+F7

Prikaz lista svojstava

ALT+ENTER

Kopiranje odabrane kontrole u međuspremnik

CTRL+C

Izrezivanje odabrane kontrole i kopiranje u međuspremnik

CTRL+X

Lijepljenje sadržaja međuspremnika u gornji lijevi kut odabranog odjeljka

CTRL+V

Premještanje odabrane kontrole udesno za jedan piksel duž rešetke stranice

STRELICA DESNO

Premještanje odabrane kontrole ulijevo za jedan piksel duž rešetke stranice

STRELICA LIJEVO

Premještanje odabrane kontrole prema gore za jedan piksel duž rešetke stranice

Napomena : Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah iznad, osim ako je to kontrola na najvišoj poziciji u izgledu.

STRELICA GORE

Premještanje odabrane kontrole prema dolje za jedan piksel duž rešetke stranice

Napomena : Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah ispod, osim ako je to kontrola na najnižoj poziciji u izgledu

STRELICA DOLJE

Premještanje odabrane kontrole udesno za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

CTRL+STRELICA DESNO

Premještanje odabrane kontrole ulijevo za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje odabrane kontrole prema gore za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

Napomena : Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah iznad, osim ako je to kontrola na najvišoj poziciji u izgledu.

CTRL+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kontrole prema dolje za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

Napomena : Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah ispod, osim ako je to kontrola na najnižoj poziciji u izgledu

CTRL+STRELICA DOLJE

Proširivanje odabrane kontrole (udesno) za jedan piksel

Napomena : U slučaju kontrola u složenom rasporedu na taj se način proširuje cijeli raspored.

SHIFT+STRELICA DESNO

Sužavanje odabrane kontrole (ulijevo) za jedan piksel

Napomena : U slučaju kontrola u složenom rasporedu na taj se način sužava cijeli raspored.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Smanjivanje visine odabrane kontrole (od dna) za jedan piksel

SHIFT+ STRELICA GORE

Povećavanje visine odabrane kontrole (od dna) za jedan piksel

SHIFT+STRELICA DOLJE

Navigacija u prikazu podatkovne tablice

Odlazak na određeni zapis

Akcija

Kombinacija tipki

Pomaknite se na okvir s brojem zapisa, a zatim upišite broj zapisa i pritisnite ENTER

F5

Pomicanje iz jednog polja i zapisa u drugo

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeće polje

TAB ili STRELICA DESNO

Prijelaz na zadnje polje trenutnog zapisa u navigacijskom načinu

END

Prijelaz na prethodno polje

SHIFT+TAB ili STRELICA LIJEVO

Prijelaz na prvo polje trenutnog zapisa u navigacijskom načinu

HOME

Prijelaz na trenutno polje u sljedećem zapisu

STRELICA DOLJE

Prijelaz na trenutno polje zadnjeg zapisa u navigacijskom načinu

CTRL+STRELICA DOLJE

Prijelaz na zadnje polje zadnjeg zapisa u navigacijskom načinu

CTRL+END

Prijelaz na trenutno polje u prethodnom zapisu

STRELICA GORE

Prijelaz na trenutno polje prvog zapisa u navigacijskom načinu

CTRL+STRELICA GORE

Prijelaz na prvo polje prvog zapisa u navigacijskom načinu

CTRL+HOME

Prijelaz na drugi zaslon s podacima

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje za jedan zaslon prema dolje

PAGE DOWN

Pomicanje za jedan zaslon prema gore

PAGE UP

Pomicanje za jedan zaslon udesno

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje za jedan zaslon ulijevo

CTRL+PAGE UP

Kretanje u podređenim podatkovnim tablicama

Odlazak na određeni zapis

Akcija

Kombinacija tipki

Premjestite se iz podređene podatkovne tablice u okvir s brojem zapisa, a zatim upišite broj zapisa i pritisnite ENTER

ALT+F5

Proširivanje i sažimanje podređene podatkovne tablice

Akcija

Kombinacija tipki

Premještanje iz podatkovne tablice radi proširivanja podređene podatkovne tablice zapisa

CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE

Sažimanje podređene podatkovne tablice

CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE

Premještanje iz podatkovne tablice u podređenu podatkovnu tablicu i obratno

Akcija

Kombinacija tipki

Unos podređene podatkovne tablice iz zadnjeg polja prethodnog zapisa u podatkovnu tablicu

TAB

Unos podređene podatkovne tablice iz prvog polja sljedećeg zapisa u podatkovnu tablicu

SHIFT+TAB

Izlaz iz podređene podatkovne tablice i prijelaz na prvo polje sljedećeg zapisa u podatkovnoj tablici

CTRL+TAB

Izlaz iz podređene podatkovne tablice i prijelaz na zadnje polje prethodnog zapisa u podatkovnoj tablici

CTRL+SHIFT+TAB

Iz zadnjeg polja u podatkovnoj tablici za unos sljedećeg polja u podatkovnoj tablici

TAB

Zaobilaženje podatkovne tablice i prijelaz na sljedeći zapis podatkovne tablice iz podatkovne tablice

STRELICA DOLJE

Zaobilaženje podatkovne tablice i prijelaz na prethodni zapis podatkovne tablice iz podatkovne tablice

STRELICA GORE

Napomena : Iz jednog polja i zapisa u drugo u podređenoj podatkovnoj tablici možete se prebacivati istim tipkovnim prečacima kao i u prikazu podatkovne tablice.

Kretanje u prikazu obrasca

Odlazak na određeni zapis

Akcija

Kombinacija tipki

Premjestite se u okvir s brojem zapisa, a zatim upišite broj zapisa i pritisnite ENTER.

F5

Pomicanje iz jednog polja i zapisa u drugo

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeće polje

TAB

Prijelaz na prethodno polje

SHIFT+TAB

Prijelaz na posljednju kontrolu na obrascu i zadržavanje na trenutnom zapisu u navigacijskom načinu

END

Prijelaz na posljednju kontrolu na obrascu i postavljanje fokusa na zadnji zapis u navigacijskom načinu

CTRL+END

Prijelaz na prvu kontrolu na obrascu i zadržavanje na trenutnom zapisu u navigacijskom načinu

HOME

Prijelaz na prvu kontrolu na obrascu i postavljanje fokusa na prvi zapis u navigacijskom načinu

CTRL+HOME

Prijelaz na trenutno polje u sljedećem zapisu

CTRL+STRELICA DOLJE

Prijelaz na trenutno polje u prethodnom zapisu

CTRL+PAGE UP

Navigacija na obrascima s više od jedne stranice

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje prema dolje za jednu stranicu. Ako je na kraju zapisa, pomicanje na ekvivalentnu stranicu u sljedećem zapisu.

PAGE DOWN

Pomicanje prema gore za jednu stranicu. Ako je na kraju zapisa, pomicanje na ekvivalentnu stranicu u prethodnom zapisu.

PAGE UP

Prebacivanje s glavnog obrasca na podobrazac i obratno

Akcija

Kombinacija tipki

Unos podobrasca iz prethodnog polja na glavnom obrascu

TAB

Unos podobrasca iz sljedećeg polja na glavnom obrascu

SHIFT+TAB

Izlaz iz podobrasca i prijelaz na sljedeće polje na glavnom obrascu sljedećeg zapisa

CTRL+TAB

Izlaz iz podobrasca i prijelaz na prethodno polje na glavnom obrascu prethodnog zapisa

CTRL+SHIFT+TAB

Navigacija u pretpregledu ispisa i pretpregledu rasporeda

Rad u dijaloškim okvirima i prozorima

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Ispis iz odjeljka Ispis

CTRL+P (ili podatkovne tablice, obrasci i izvješća)

Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice (samo obrasci i izvješća)

S

Povećavanje i smanjivanje dijela stranice

Z

Otkazivanje pretpregleda ispisa ili pretpregleda rasporeda

C ili ESC

Prikaz različitih stranica

Akcija

Kombinacija tipki

Premjestite se u okvir s brojem stranice, a zatim upišite broj stranice i pritisnite ENTER.

ALT+F5

Prikaz sljedeće stranice (kad je odabrana mogućnost Prilagodi prozoru)

PAGE DOWN ili STRELICA DOLJE

Prikaz prethodne stranice (kad je odabrana mogućnost Prilagodi prozoru)

PAGE UP ili STRELICA GORE

Navigacija u pretpregledu ispisa i pretpregledu rasporeda

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje prema dolje u malim pomacima

STRELICA DOLJE

Pomicanje prema dolje za jedan cijeli zaslon

PAGE DOWN

Prijelaz na dno stranice

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje prema gore u malim pomacima

STRELICA GORE

Pomicanje prema gore za jedan cijeli zaslon

PAGE UP

Prijelaz na vrh stranice

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje udesno u malim pomacima

STRELICA DESNO

Prijelaz na desni rub stranice

END

Prijelaz u donji desni kut stranice

CTRL+END

Pomicanje ulijevo u malim pomacima

STRELICA LIJEVO

Prijelaz na lijevi rub stranice

HOME

Prijelaz u gornji lijevi kut stranice

CTRL+HOME

Navigacija u prozoru dijagrama baze podataka u projektu programa Access

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz s ćelije tablice na naslovnu traku tablice

ESC

Prijelaz s naslovne trake tablice na zadnju uređivanu ćeliju

ENTER

Prijelaz s jedne naslovne trake tablice na drugu ili
iz ćelije u ćeliju unutar tablice

TAB

Proširivanje popisa unutar tablice

ALT + STRELICA DOLJE

Pomicanje po stavkama na padajućem popisu od vrha prema dolje

STRELICA DOLJE

Prijelaz na prethodnu stavku na popisu

STRELICA GORE

Odabir stavke na popisu i prijelaz na sljedeću ćeliju

ENTER

Promjena postavke u potvrdnom okviru

RAZMAKNICA

Prijelaz na prvu ćeliju u retku ili
na početak trenutne ćelije

HOME

Prijelaz na posljednju ćeliju u retku ili
na kraj trenutne ćelije

END

Prijelaz na sljedeću "stranicu" unutar tablice ili
na sljedeću "stranicu" dijagrama

PAGE DOWN

Prijelaz na prethodnu "stranicu" unutar tablice ili
na prethodnu "stranicu" dijagrama

PAGE UP

Navigacija u dizajneru upita u projektu programa Access

Bilo koje okno

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje po oknima dizajnera upita

F6, SHIFT+F6

Okno dijagrama

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje po tablicama, prikazima i funkcijama te spajanje redaka ako je dostupno

TAB ili SHIFT+TAB

Pomicanje po stupcima u tablici, prikazu ili funkciji

Tipke sa strelicom

Odabir odabranog stupca podataka za izlaz

RAZMAKNICA ili tipka PLUS

Uklanjanje odabranog stupca podataka iz izlaza upita

RAZMAKNICA ili tipka MINUS

Uklanjanje odabrane tablice, prikaza ili funkcije ili spajanje retka iz upita

DELETE

Napomena : Ako je odabrano više stavki, pritisak na razmaknicu utječe na sve odabrane stavke. Odaberite više stavki tako da držite pritisnutu tipku SHIFT dok klikate stavke. Ako želite poništiti odabir pojedinačne stavke iz grupe ili je ponovno odabrati, držite pritisnutu tipku CTRL dok klikate stavku.

Okno rešetke

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje po ćelijama

Tipke sa strelicama ili TAB ili SHIFT+TAB

Prijelaz na zadnji redak u trenutnom stupcu

CTRL+STRELICA DOLJE

Prijelaz na prvi redak u trenutnom stupcu

CTRL+STRELICA GORE

Prijelaz na gornju lijevu ćeliju u vidljivom dijelu rešetke

CTRL+HOME

Prijelaz na donju desnu ćeliju

CTRL+END

Pomicanje po padajućem popisu

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Odabir cijelog stupca rešetke

CTRL+RAZMAKNICA

Naizmjenično uključivanje i isključivanje načina uređivanja i načina biranja ćelije

F2

Kopiranje odabranog teksta u ćeliji u međuspremnik (u načinu uređivanja)

CTRL+C

Izrezivanje odabranog teksta u ćeliji i njegovo stavljanje u međuspremnik (u načinu uređivanja)

CTRL+X

Lijepljenje teksta iz međuspremnika (u načinu uređivanja)

CTRL+V

Naizmjenično uključivanje/isključivanje načina umetanja i precrtavanja tijekom uređivanja u ćeliji

INS

Potvrđivanje i poništavanje potvrdnog okvira u stupcu IzlazNapomena    Ako je odabrano više stavki, pritiskom na tu tipku akcija se izvodi na svim odabranim stavkama.

RAZMAKNICA

Čišćenje odabranog sadržaja ćelije

DELETE

Uklanjanje retka koji sadrži odabrani stupac podataka iz upita Napomena    Ako se odabere više stavki, pritiskom na tu tipku akcija se izvodi na svim odabranim stavkama.

DELETE

Čišćenje svih vrijednosti odabranog stupca rešetke

DELETE

Umetanje retka između postojećih redaka

INS (nakon odabira retka rešetke)

Dodavanje stupca Ili...

INS (nakon odabira bilo kojeg stupca Ili...)

SQL okno

Tijekom rada u SQL oknu možete koristiti standardne Windows tipke za uređivanje, kao što su CTRL+tipke strelica za kretanje među riječima te naredbe Izreži, Kopiraj i Zalijepi u izborniku Uređivanje.

Napomena :  Umetnuti možete samo tekst; ne postoji precrtani način.

Rad u prikazima zaokretne tablice

Prikaz zaokretne tablice

Tipke za odabir elemenata u prikazu zaokretne tablice

Akcija

Kombinacija tipki

Premještanje odabira slijeva nadesno, a zatim prema dolje

Tipka TAB

Premještanje odabira s vrha prema dnu, a zatim nadesno

ENTER

Biranje ćelije s lijeve strane. Ako je trenutna ćelija krajnja lijeva ćelija, pritiskom na SHIFT+TAB odabire se posljednja ćelija u prethodnom retku.

SHIFT+TAB

Biranje ćelije iznad trenutne ćelije. Ako je trenutna ćelija najviša ćelija, pritiskom na SHIFT+ENTER odabire se posljednja ćelija u prethodnom stupcu.

SHIFT+ENTER

Odabir ćelija s detaljima za sljedeću stavku u području retka

CTRL+ENTER

Odabir ćelija s detaljima za prethodnu stavku u području retka

SHIFT+CTRL+ENTER

Premjestite odabir u smjeru tipke sa strelicom. Ako je odabrano polje retka ili stupca, pritisnite STRELICU DOLJE za prelazak na prvu stavku podataka u polju i zatim pritisnite tipku sa strelicom za prelazak na sljedeću ili prethodnu stavku ili natrag na polje. Ako je označeno polje pojedinosti, pritisnite STRELICU DOLJE ili STRELICU DESNO za prelazak na prvu ćeliju u području pojedinosti.

Tipke sa strelicom

Proširivanje ili sužavanje odabira u smjeru strelice na tipki sa strelicom

SHIFT+tipke sa strelicom

Premještanje odabira na posljednju ćeliju u smjeru strelice na tipki sa strelicom

CTRL+tipke sa strelicom

Premještanje odabrane stavke u smjeru strelice na tipki sa strelicom

SHIFT+ALT+tipke sa strelicom

Odabir krajnje lijeve ćelije u trenutnom retku

HOME

Odabir krajnje desne ćelije u trenutnom retku

END

Odabir krajnje lijeve ćelije u prvom retku

CTRL+HOME

Odabir posljednje ćelije u posljednjem retku

CTRL+END

Proširivanje odabira do krajnje lijeve ćelije u prvom retku

SHIFT+CTRL+HOME

Proširivanje odabira do posljednje ćelije u posljednjem retku

SHIFT+CTRL+END

Odabir polja za trenutno odabranu stavku podataka, ukupnog zbroja ili pojedinosti

CTRL+RAZMAKNICA

Odabir cijelog retka koji sadrži trenutno odabranu ćeliju

SHIFT+RAZMAKNICA

Odabir cijelog pogled zaokretne tablice

CTRL+A

Prikaz sljedećeg zaslona

PAGE DOWN

Prikaz prethodnog zaslona

PAGE UP

Proširivanje odabira za jedan zaslon prema dolje

SHIFT+PAGE DOWN

Sužavanje odabira za jedan zaslon

SHIFT+PAGE UP

Prikaz sljedećeg zaslona s desne strane

ALT+PAGE DOWN

Prikaz prethodnog zaslona s lijeve strane

ALT+PAGE UP

Proširivanje odabira na stranicu s desne strane

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Proširivanje odabira na stranicu s lijeve strane

SHIFT+ALT+PAGE UP

Tipke za izvršavanje naredbi

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz tema pomoći

F1

Prikaz izbornika prečaca za označeni element prikaza zaokretne tablice. Za izvršavanje naredbi u prikazu zaokretne tablice koristite izbornike prečaca.

SHIFT+F10

Izvršavanje naredbe s izborničkog prečaca

Podcrtano slovo

Zatvaranje izborničkog prečaca bez izvršavanja naredbe

ESC

Prikaz dijaloškog okvira Svojstva

ALT+ENTER

Zatvaranje dijaloškog okvira Svojstva

ALT+F4

Otkazivanje operacije osvježavanja koja je u tijeku

ESC

Kopiranje odabranih podataka iz prikaza zaokretne tablice u međuspremnik

CTRL+C

Izvoz sadržaja prikaza zaokretne tablice u Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

Tipke za prikaz, skrivanje, filtriranje i sortiranje podataka

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz ili skrivanje indikatora proširivanja (okviri slika gumba i okvir minus ) pokraj stavki

CTRL+8

Proširivanje trenutno odabrane stavke

CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tipkovnici)

Skrivanje trenutno odabrane stavke

CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici)

Otvaranje popisa za trenutno odabrano polje

ALT+STRELICA DOLJE

Moguće je i prijeći na zadnju odabranu stavku, gumb U redu i gumb Odustani na padajućem popisu polja

Tipka TAB

Prijelaz na sljedeću stavku na padajućem popisu polja

Tipke sa strelicom

Potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira za trenutnu stavku na padajućem popisu polja

RAZMAKNICA

Zatvaranje padajućeg popisa polja i primjena izvršenih promjena

ENTER

Zatvaranje padajućeg popisa polja bez primjene promjena

ESC

Uključivanje i isključivanje automatskog filtriranja

CTRL+T

Sortiranje podataka u odabranom polju ili ukupnom zbroju uzlaznim redoslijedom (A – Z, 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Sortiranje podataka u odabranom polju ili ukupnom zbroju silaznim redoslijedom (A – Z, 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Premještanje odabranog člana prema gore ili ulijevo

ALT+SHIFT+STRELICA GORE ili ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Premještanje odabranog člana prema dolje ili udesno

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE ili ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Tipke za dodavanje polja i ukupnih zbrojeva i promjenu rasporeda prikaza zaokretne tablice

Tipke za rad s oknom Popis polja

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz okna Popis polja ili aktivacija tog okna ako je već prikazano

CTRL+L

Prijelaz na sljedeću stavku u oknu Popis polja

Tipke sa strelicom

Prijelaz na prethodnu stavku i uvrštavanje te stavke u odabir

SHIFT+ STRELICA GORE

Prijelaz na sljedeću stavku i uvrštavanje te stavke u odabir

SHIFT+STRELICA DOLJE

Prijelaz na prethodnu stavku bez uvrštavanja te stavke u odabir

CTRL+STRELICA GORE

Prijelaz na sljedeću stavku bez uvrštavanja te stavke u odabir

CTRL+STRELICA DOLJE

Uklanjanje stavke iz odabira ako je fokus na stavci uvrštenoj u odabir i obrnuto

CTRL+RAZMAKNICA

Proširivanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili proširivanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva.

ZNAK PLUS (numerička tipkovnica)

Sažimanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili sažimanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva.

ZNAK MINUS (numerička tipkovnica)

Možete se i premjestiti na posljednju odabranu stavku, gumb Dodaj u i popis do gumba Dodaj u u oknu Popis polja.

Tipka TAB

Otvorite padajući popis pokraj gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Koristite tipke sa strelicama za dolazak do sljedeće stavke na popisu, a zatim za odabir stavke pritisnite ENTER.

ALT+STRELICA DOLJE

Dodavanje istaknutog polja u oknu Popis polja u područje u prikazu zaokretne tablice prikazane na popisu Dodaj u.

ENTER

Zatvaranje okna Popis polja

ALT+F4

Tipke za dodavanje polja i ukupnih zbrojeva

Akcija

Kombinacija tipki

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Sum

CTRL+SHIFT+S

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Count

CTRL+SHIFT+C

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Min

CTRL+SHIFT+M

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Max

CTRL+SHIFT+X

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Average

CTRL+SHIFT+E

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Standard Deviation

CTRL+SHIFT+D

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Standard Deviation Population

CTRL+SHIFT+T

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Variance

CTRL+SHIFT+V

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Variance Population

CTRL+SHIFT+R

Uključivanje ili isključivanje podzbrojeva i sveukupnih zbrojeva za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice

CTRL+SHIFT+B

Dodavanje polja izračuna detalja

CTRL+F

Tipke za promjenu rasporeda

Napomena : Sljedeća četiri prečaca ne rade ako pritisnete tipke 1, 2, 3, 4 na numeričkoj tipkovnici.

Akcija

Kombinacija tipki

Premještanje odabranog polja u prikazu zaokretne tablice u područje retka

CTRL+1

Premještanje odabranog polja u prikazu zaokretne tablice u područje stupca

CTRL+2

Premještanje odabranog polja u prikazu zaokretne tablice u područje filtra

CTRL+3

Premještanje odabranog polja u prikazu zaokretne tablice u područje detalja

CTRL+4

Premještanje odabranog polja ili stupca u prikazu zaokretne tablice na višu razinu

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje odabranog polja ili stupca u prikazu zaokretne tablice na nižu razinu

CTRL+STRELICA DESNO

Tipke za oblikovanje elemenata u prikazu zaokretne tablice

Da biste koristili sljedeće prečace, za polje ukupnog zbroja odaberite polje detalja ili ćeliju podataka.

Prvih sedam tipkovnih prečaca mijenjaju oblik broja odabranog polja.

Akcija

Kombinacija tipki

Primjena općeg oblika broja na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja

CTRL+SHIFT+~ (tilda)

Primjena oblika valute s dva decimalna mjesta i negativnim brojevima u zagradama na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja

CTRL+SHIFT+$

Primjena oblikovanja postotka bez decimalnih mjesta na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja

CTRL+SHIFT+%

Primjena oblikovanja eksponencijalnog broja s dva decimalna mjesta na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja

CTRL+SHIFT+^

Primjena oblikovanja datuma s danom, mjesecom i godinom na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja

CTRL+SHIFT+#

Primjena oblikovanja vremena s vrijednostima sata, minuta te oznakama AM ili PM na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja

CTRL+SHIFT+@

Primjena numeričkog oblikovanja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus za negativne vrijednosti, na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinost

CTRL+SHIFT+!

Podebljavanje teksta u odabranom polju prikaza zaokretne tablice

CTRL+B

Podcrtavanje teksta u odabranom polju prikaza zaokretne tablice

CTRL+U

Prebacivanje teksta u kurziv u odabranom polju prikaza zaokretne tablice

CTRL+I

Prikaz zaokretnog grafikona

Tipke za odabir stavki na grafikonu

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir sljedeće stavke na grafikonu

STRELICA DESNO

Odabir prethodne stavke na grafikonu

STRELICA LIJEVO

Odabir sljedeće grupe stavki

STRELICA DOLJE

Odabir prethodne grupe stavki

STRELICA GORE

Tipke za rad sa svojstvima i mogućnostima

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz dijaloškog okvira Svojstva

ALT+ENTER

Zatvaranje dijaloškog okvira Svojstva

ALT+F4

Odabir sljedeće stavke na aktivnoj kartici kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva

Tipka TAB

Odabir sljedeće kartice kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva

STRELICA DESNO

Odabir prethodne kartice kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva

STRELICA LIJEVO

Prikaz popisa ili palete kad je odabran gumb koji ih sadrži

STRELICA DOLJE

Prikaz izborničkog prečaca

SHIFT+F10

Izvršavanje naredbe s izborničkog prečaca

Podcrtano slovo

Zatvaranje izborničkog prečaca bez izvršavanja naredbe

ESC

Tipke za rad s poljima

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje popisa za trenutno odabrano polje

ALT+STRELICA DOLJE

Na padajućem popisu polja naizmjenično premještanje na zadnju odabranu stavku, gumb U redu i gumb Odustani

Tipka TAB

Prijelaz na sljedeću stavku na padajućem popisu polja

Tipke sa strelicom

Potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira za trenutnu stavku na padajućem popisu polja

RAZMAKNICA

Zatvaranje padajućeg popisa polja i primjena izvršenih promjena

ENTER

Zatvaranje padajućeg popisa polja bez primjene promjena

ESC

Tipke za rad s oknom Popis polja

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz okna Popis polja ili aktivacija tog okna ako je već prikazano

CTRL+L

Prijelaz na sljedeću stavku u oknu Popis polja

Tipke sa strelicom

Prijelaz na prethodnu stavku i uvrštavanje te stavke u odabir

SHIFT+ STRELICA GORE

Prijelaz na sljedeću stavku i uvrštavanje te stavke u odabir

SHIFT+STRELICA DOLJE

Prijelaz na prethodnu stavku bez uvrštavanja te stavke u odabir

CTRL+STRELICA GORE

Prijelaz na sljedeću stavku bez uvrštavanja te stavke u odabir

CTRL+STRELICA DOLJE

Uklanjanje stavke iz odabira ako je fokus na stavci uvrštenoj u odabir i obrnuto

CTRL+RAZMAKNICA

Proširivanje trenutne stavke u oknu Popis polja radi prikaza njezina sadržaja ili pak proširivanje ukupnih zbrojeva radi prikaza dostupnih polja ukupnih zbrojeva

ZNAK PLUS (numerička tipkovnica)

Sažimanje trenutne stavke u oknu Popis polja radi prikaza njezina sadržaja ili pak sažimanje ukupnih zbrojeva radi prikaza dostupnih polja ukupnih zbrojeva

ZNAK MINUS (numerička tipkovnica)

Premještanje na posljednju odabranu stavku, gumb Dodaj u i popis do gumba Dodaj u u oknu Popis polja.

Tipka TAB

Otvorite padajući popis pokraj gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Koristite tipke sa strelicama za dolazak do sljedeće stavke na popisu, a zatim za odabir stavke pritisnite ENTER.

ALT+STRELICA DOLJE

Dodavanje istaknutog polja u okno Popis polja u područje ispuštanja prikazano na popisu Dodaj u

ENTER

Zatvaranje okna Popis polja

ALT+F4

Vrpca korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent

Vrpca korisničkog sučelja Office Fluent

 1. Pritisnite ALT.

  Savjeti za tipke prikazat će se preko svih značajki koje su dostupne u trenutnom prikazu.

 2. Pritisnite slovo prikazano u savjetu za tipke iznad značajke koju želite upotrijebiti.

 3. Ovisno o tome koje slovo pritisnete, možda će se prikazati dodatni Savjeti tipke. Ako je, na primjer, aktivna kartica Vanjski podaci i pritisnete S, prikazuje se kartica Stvori zajedno sa Savjetima tipke za grupe na toj kartici.

 4. Nastavite sa pritiskanjem slova sve dok ne pritisnite slovo naredbe ili kontrole koju želite upotrijebiti. U nekim slučajevima, morate najprije pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

  Napomena : Da biste otkazali akciju koju izvršavate i sakrili savjete za tipke, pritisnite ALT.

Internetska pomoć

Tipkovni prečaci za prozor pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći paketa Office. Prozor pomoći prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru pomoći

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje prozora pomoći

F1

Zatvaranje prozora pomoći

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Povratak na početnu stranicu programa naziv programa

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći

TAB

Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za odabranu stavku

ENTER

Odabir sljedeće ili prethodne stavke u odjeljku Pregled pomoći za naziv programa prozora pomoći

TAB ili SHIFT+TAB

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u odjeljku Pregled pomoći za naziv programa prozora pomoći

ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve pri vrhu teme

TAB

Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze

SHIFT+TAB

Izvođenje akcija za odabrane mogućnosti Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu

ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Prijelaz na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed)

ALT+STRELICA DESNO

Pomicanje u malim koracima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Pomicanje u većim koracima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz izbornika s naredbama u prozoru pomoći. Fokus je potrebno postaviti na prozor pomoći (kliknite u prozoru pomoći).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispis trenutne teme pomoći

Napomena : Ako se pokazivač ne nalazi u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL+P

Promjena stanja veze

Pritisnite F6, a zatim ENTER radi otvaranja popisa odabira

Prijelaz iz jednog u drugo područje u prozoru pomoći; na primjer, prijelaz s alatne trake na popis za pretraživanje i obratno

F6

Odabir sljedeće odnosno prethodne stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Proširivanje odnosno sažimanje odabrane stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla

STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Osnove sustava Microsoft Office

Prikaz i korištenje prozora

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz u sljedeći prozor

ALT+TAB

Povratak u prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Prijeđite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda će biti potrebno više puta pritisnuti F6.

Napomena : Ako se pritiskom na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, za postavljanje žarišta na traku izbornika ili Vrpcu korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent pokušajte pritisnuti ALT, a zatim za prelazak u okno zadatka pritisnite CTRL+TAB.

F6

Prijelaz na sljedeći prozor ako je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Povratak u prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Kad prozor dokumenta nije maksimiziran, izvedite naredbu Veličina (u izborniku Kontrola prozora). Za promjenu veličine prozora pritisnite tipke sa strelicama te nakon dovršetka pritisnite ENTER.

CTRL+F8

Minimiziranje prozora na veličinu ikone (funkcionira samo u nekim programima sustava Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ili vraćanje odabranog prozora na početnu veličinu

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik

ALT+PRINT SCREEN

Pomicanje po tekstu ili ćelijama

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Pomicanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka

END

Pomicanje na početak retka

HOME

Pomicanje za jedan odlomak prema gore

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak prema dolje

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstnog okvira

CTRL+END

Pomicanje na početak tekstnog okvira

CTRL+HOME

Ponavljanje zadnje akcije traženja

SHIFT+F4

Pomicanje u tablicama i rad u njima

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeću ćeliju

TAB

Povratak na prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Prijelaz u sljedeći redak

STRELICA DOLJE

Prijelaz u prethodni redak

STRELICA GORE

Umetanje kartice u ćeliju

CTRL+TAB

Započinjanje novog odlomka

ENTER

Dodavanje novog retka na dno tablice

TAB na kraju posljednjeg retka

Pristup oknima zadataka i njihovo korištenje

Akcija

Kombinacija tipki

Prijeđite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (Možda će biti potrebno više puta pritisnuti F6).

Napomena : Ako se pritiskom na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, za postavljanje žarišta na traku izbornika pokušajte pritisnuti ALT i zatim za prelazak u okno zadatka pritisnuti CTRL+TAB.

F6

Kad je aktivan izbornik ili alatna traka, prijeđite u okno zadatka. (Možda će biti potrebno više puta pritisnuti CTRL+TAB).

CTRL+TAB

Odabir sljedeće ili prethodne mogućnosti u aktivnom oknu zadatka

TAB ili SHIFT+TAB

Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje među mogućnostima na odabranom podizborniku; kretanje među određenim mogućnostima u grupi mogućnosti u dijaloškom okviru.

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izborničkog prečaca; otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku galerije.

SHIFT+F10

Odabir prve ili posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku kad se oni otvore

HOME ili END

Pomicanje prema dolje ili prema gore na odabranom popisu galerije

PAGE UP ili PAGE DOWN

Prijelaz na vrh ili dno odabranog popisa galerije

CTRL+HOME ili CTRL+END

Savjeti

Promjena veličine i premještanje alatnih traka, izbornika i okna zadataka

 1. Pritisnite ALT da biste odabrali traku izbornika.

 2. Više puta pritisnite CTRL+TAB da biste odabrali željenu alatnu traku ili okno zadatka.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  Promjena veličine alatne trake

  1. Na alatnoj traci pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali izbornik Mogućnosti alatne trake.

  2. Kliknite naredbu Veličina, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Promijenite veličinu alatne trake korištenjem tipki sa strelicama. Za promjenu veličine za po jedan piksel pritisnite CTRL+tipke sa strelicama.

  Premještanje alatne trake

  1. Na alatnoj traci pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali izbornik Mogućnosti alatne trake.

  2. Kliknite naredbu Premjesti, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Za smještanje alatne trake koristite tipke sa strelicama. Za pomicanje za po jedan piksel pritisnite CTRL+ tipke sa strelicama. Za oslobađanje alatne trake više puta pritisnite STRELICU DOLJE. Za sidrenje alatne trake okomite s lijeve ili desne strane pritisnite STRELICU LIJEVO odnosno STRELICU DESNO, kad je alatna traka smještena krajnje lijevo ili desno.

  Promjena veličine okna zadatka

  1. U oknu zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali izbornik s dodatnim naredbama.

  2. Odaberite naredbu Veličina pomoću tipke STRELICA DOLJE, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Promijenite veličinu okna zadatka korištenjem tipki sa strelicama. Za promjenu veličine za po jedan piksel koristite CTRL+tipke sa strelicama.

  Premještanje okna zadatka

  1. U oknu zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali izbornik s dodatnim naredbama.

  2. Odaberite naredbu Premjesti pomoću tipke STRELICA DOLJE, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Smjestite okno zadatka korištenjem tipki sa strelicama. Za pomicanje za po jedan piksel koristite CTRL+tipke sa strelicama.

 4. Kad dovršite premještanje ili promjenu veličine, pritisnite ESC.

Upotreba dijaloških okvira

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti

TAB

Povratak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti

SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru

CTRL+TAB

Povratak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru

CTRL+SHIFT+TAB

Pomicanje po mogućnostima na otvorenom padajućem popisu ili u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicom

Izvršavanje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

RAZMAKNICA

Otvaranje popisa ako je zatvoren i premještanje na tu mogućnost na popisu

Prvo slovo naziva mogućnosti na padajućem popisu

Odabir mogućnosti; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

ALT+ podcrtano slovo u nazivu mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa

ALT+STRELICA DOLJE

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

ESC

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru

ENTER

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili lijepite unos, npr. svoje korisničko ime ili put do mape.

Akcija

Kombinacija tipki

Povratak na početak unosa

HOME

Prijelaz na kraj unosa

END

Pomicanje jedan znak ulijevo ili udesno

STRELICA LIJEVO ILI DESNO

Prijelaz na riječ slijeva

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ zdesna

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir jednog znaka ulijevo ili poništavanje tog odabira

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir jednog znaka udesno ili poništavanje tog odabira

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir jedne riječi ulijevo ili poništavanje tog odabira

CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO

Odabir jedne riječi udesno ili poništavanje tog odabira

CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×