Tipkovni prečaci u programu Word Online

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na tipkovnice sa američkim rasporedom tipki. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Za tipkovne prečace za koje se pritišću dvije tipke ili više njih odjednom tipke koje treba pritisnuti razdvojene su znakom plus (+). Za tipkovne prečace za koje se pritišće jedna tipka odmah nakon druge, tipke koje treba pritisnuti razdvojene su zarezom (,).

Da biste ispisali ovu temu, pritisnite Ctrl + P.

Da biste pretražili ovu temu, pritisnite tipke Ctrl + F, u okvir unesite tekst za pretraživanje, a zatim pritisnite tipku Enter.

Tipkovni prečaci programa Microsoft Word Online

Tipkovni prečaci programa Word Online vrlo su slični tipkovnim prečacima programa Microsoft Word. U ovom su članku navedeni tipkovni prečaci za najčešće zadatke u programu Word Online. Popis tipkovnih prečaca u programu Microsoft Word 2013 potražite u člankuTipkovni prečaci za Microsoft Word.

Prikaz za čitanje

Akcija

Tipke

Prijelaz na prikaz kojem može pristupiti softver za čitanje zaslona i označavanje sadržaja putem tipkovnice (potreban je program za čitanje dokumenta u PDF obliku)

Tabulatorom idite na naredbu Generiraj prikaz kojemu se može lakše pristupiti (novi prozor), Enter

Traženje teksta

Ctrl + F ili F3

Skrivanje okna za pretraživanje

Tipka ESC

Prebacivanje na kontrolu zumiranja

Ctrl + Z

Prebacivanje na kontrolu broja stranice

Ctrl + G

Odlazak na određenu stranicu

Unesite broj stranice (u kontrolu broja stranice)

Ispis

Ctrl + P

Prikaz za uređivanje

Akcija

Tipke

Premještanje s vrpce na sadržaj dokumenta i obrnuto

Ctrl + F6

Premještanje s uređivanja dokumenta na karticu Polazno

Ctrl + [

Premještanje s uređivanja dokumenta na zadnju korištenu naredbu na vrpci

Ctrl + ]

Aktivacija neke druge kartice na vrpci

Tabulator, Enter

Kretanje po naredbama na vrpci

Tabulator

Izvršavanje trenutno odabrane naredbe na vrpci

Tipka Enter

Sažimanje ili širenje vrpce

Ctrl + F3

Premještanje točke unosa

Akcija

Tipke

Jedan znak udesno

Strelica desno

Jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Jedna riječ udesno

Ctrl + strelica desno

Jedna riječ ulijevo

Ctrl + strelica lijevo

Jedan redak gore

Strelica gore

Jedan redak dolje

Strelica dolje

Jedan odlomak gore

Ctrl + strelica gore

Jedan odlomak dolje

Ctrl + strelica dolje

Početak retka

Home

Kraj retka

Tipka End

Početak stranice

Ctrl + Home

Kraj stranice

Ctrl + End

Odabir sadržaja: proširenje odabira

Akcija

Tipke

Jedan znak udesno

Shift + strelica desno

Jedan znak ulijevo

Shift + strelica lijevo

Jedna riječ udesno

Shift + Ctrl + strelica desno

Jedna riječ ulijevo

Shift + Ctrl + strelica lijevo

Jedan redak gore

Shift + strelica gore

Jedan redak dolje

Shift + strelica dolje

Jedan odlomak gore

Shift + Ctrl + strelica gore

Jedan odlomak dolje

Shift + Ctrl + strelica dolje

Do početka retka

Shift + Home

Do kraja retka

Shift + End

Do početka dokumenta

Shift + Ctrl + Home

Do kraja dokumenta

Shift + Ctrl + End

Čitav dokument

Ctrl + A

Uređivanje sadržaja

Akcija

Tipke

Izrezivanje

Ctrl + X

Kopiranje

Ctrl + C

Zalijepi

Ctrl + V

Umetanje hiperveze

Ctrl + K

Poništavanje

Ctrl + Z

Ponavljanje poništenog

Ctrl + Y

Pomicanje s jedne nepravilno napisane riječi na drugu

Alt + F7

Oblikovanje teksta

Akcija

Tipke

Podebljano

Ctrl + B

Kurziv

Ctrl + I

Podcrtano

Ctrl + U

Popis s grafičkim oznakama

Ctrl + točka

Lijevo poravnanje

Ctrl + L

Desno poravnanje

Ctrl + R

Poravnanje po sredini

Ctrl + E

Zamjenske vrijednosti za tipkovnice sustava Windows i Mac

Tipka

Modifikator

Windows

Mac

Razmaknica

Alt

Brisanje jedne po jedne riječi

Tipka End

Alt

Premještanje točke umetanja na dno dokumenta ili strukture

Tipka Enter

Alt

Prikaz svojstava stranice u programu Internet Explorer

Tabulator

Ctrl-Alt

Prebacivanje sa zadatka na zadatak

Tipka Home

Alt

Povratak na polaznu stranicu

Premještanje točke umetanja na vrh dokumenta ili strukture

Lijevo

Alt

Povratak u pregledniku Internet Explorer

Premještanje ulijevo jednu po jednu riječ

PageDn

Alt

Premještanje točke umetanja na dno dokumenta

PageUp

Alt

Premještanje točke umetanja na vrh dokumenta

Desno

Alt

Pomicanje naprijed u pregledniku Internet Explorer

Pomicanje udesno jednu po jednu riječ

Tabulator

Alt

Prebacivanje iz aplikacije u aplikaciju

Premještanje fokusa iz preglednika na elemente stranice i obrnuto (petlja pristupačnosti)

Dolje

Alt-Shift

Premještanje trenutne stranice jedno mjesto dolje u navigacijskom oknu

Odabir od točke umetanja do kraja odlomka

Tipka Enter

Alt-Shift

Prijelaz na cijeli zaslon u pregledniku Internet Explorer

Tabulator

Ctrl-Alt-Shift

Prebacivanje sa zadatka na zadatak

Lijevo

Alt-Shift

Uklanjanje jedne razine uvlake

Odabir ulijevo jedne po jedne riječi

Desno

Alt-Shift

Uvlaka

Odabir ulijevo jedne po jedne riječi

Tabulator

Alt-Shift

Prebacivanje iz aplikacije u aplikaciju

Premještanje fokusa iz preglednika na elemente stranice i obrnuto (petlja pristupačnosti)

Gore

Alt-Shift

Premještanje trenutne stranice jedno mjesto dolje u navigacijskom oknu

Odabir od točke umetanja do kraja odlomka

Tipka Backspace

Brisanje jedne po jedne riječi

Tipka Delete

Brisanje jedne po jedne riječi

Dolje

Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema dolje

Tipka End

Premještanje točke umetanja na dno dokumenta ili strukture

Tipka Home

Prijelaz na vrh dokumenta ili strukture (povratak na polaznu stranicu u pregledniku Safari)

Lijevo

Premještanje točke umetanja na početak retka (povratak na prethodnu stranicu u pregledniku Firefox)

Desno

Premještanje točke umetanja na kraj retka (kretanje unaprijed u pregledniku Firefox)

Tabulator

Prebacivanje sa zadatka na zadatak (kao Alt-tabulator u sustavu Windows)

Gore

Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema gore

Tipka ESC

⌘-Alt

Otvaranje upravitelja zadataka (prisilno zatvaranje aplikacija)

Tipka Home

⌘-Alt

Povratak na polaznu stranicu u pregledniku Safari

Lijevo

⌘-Alt

Prebacivanje s kartice na karticu u pregledniku Chrome

Tipka Delete

⌘-Shift

Brisanje predmemorije u pregledniku Firefox

Dolje

⌘-Shift

Odabir jednog po jednog odlomka prema dolje

Tipka End

⌘-Shift

Odabir do dna dokumenta ili stranice

Tipka Home

⌘-Shift

Odabir do vrha dokumenta ili stranice (povratak na polaznu stranicu preglednika Safari)

Lijevo

⌘-Shift

Odabir do početka retka

Desno

⌘-Shift

Odabir do kraja retka

Tabulator

⌘-Shift

Prebacivanje sa zadatka na zadatak (kao Alt-tabulator u sustavu Windows)

Gore

⌘-Shift

Odabir jednog po jednog odlomka prema gore

Tipka ESC

Ctrl-Shift

Otvaranje upravitelja zadataka

Desno

Ctrl-Shift

Odabir jedne po jedne riječi udesno

Dolje

Ctrl

Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema dolje

Premještanje točke umetanja na kraj retka

Lijevo

Ctrl-Shift

Odabir ulijevo jedne po jedne riječi

Tipka ESC

Ctrl

Otvaranje izbornika Start ili početnog zaslona

Tipka Delete

Ctrl-Alt

Otvaranje izbornika za zaključavanje zaslona

Lijevo

Ctrl

Premještanje točke umetanja jednu po jednu riječ ulijevo

Prikaz nadzorne ploče za miniaplikacije

PageDn

Ctrl

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu u preglednicima Firefox i Chrome

PageUp

Ctrl

Premještanje točke umetanja na kraj dokumenta ili strukture

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu u preglednicima Firefox i Chrome

Tipka End

Ctrl

Premještanje točke umetanja na kraj dokumenta ili strukture

Tabulator

Ctrl

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu

Gore

Ctrl

Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema gore

Premještanje točke umetanja na početak retka

Razmaknica

Ctrl-Alt

Brisanje jednog po jednog slova

Brisanje jednog po jednog slova

Tipka Home

Ctrl

Premještanje točke umetanja na početak dokumenta ili strukture

Dolje

Ctrl-Alt

Pomicanje dolje na stranici u pregledniku Internet Explorer

Tipka End

Ctrl-Alt

Pomicanje do dna stranice u pregledniku Internet Explorer

Tipka Home

Ctrl-Alt

Pomicanje do vrha stranice u pregledniku Internet Explorer

PageDn

Ctrl-Alt

Pomicanje dolje u pregledniku Internet Explorer

PageUp

Ctrl-Alt

Pomicanje gore u pregledniku Internet Explorer

Desno

Ctrl

Premještanje točke umetanja jednu po jednu riječ ulijevo

Gore

Ctrl-Alt

Pomicanje dolje na stranici u pregledniku Internet Explorer

Razmaknica

Ctrl-Alt-Shift

Brisanje jedne po jedne riječi

Brisanje jedne po jedne riječi

Tipka End

Ctrl-Alt-Shift

Pomicanje do dna stranice u pregledniku Internet Explorer

Tipka Home

Ctrl-Alt-Shift

Pomicanje do vrha stranice u pregledniku Internet Explorer

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Pomicanje dolje u pregledniku Internet Explorer

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Pomicanje gore u pregledniku Internet Explorer

Tipka ESC

Alt

Minimiziranje prozora

Dolje

Ctrl-Shift

Odabir jednog po jednog odlomka prema dolje

Odabir do kraja retka

Tipka ESC

Alt-Shift

Minimiziranje prozora

Tipka Home

Ctrl-Shift

Odabir jednog po jednog odlomka prema gore

Odabir do početka retka

Tipka Insert

Nema

Pokretanje načina pisanja preko postojećeg teksta

Tabulator

Ctrl-Shift

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu

Gore

Ctrl-Shift

Odabir jednog po jednog odlomka prema gore

Odabir do početka retka

Razmaknica

Nema

Brisanje jednog po jednog slova

Brisanje jednog po jednog slova

Tipka Delete

Nema

Brisanje jednog po jednog slova

Brisanje jednog po jednog slova

Dolje

Nema

Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema dolje

Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema dolje

Tipka End

Nema

Premještanje točke umetanja na kraj retka

Premještanje točke umetanja na kraj retka

Tipka Enter

Nema

Umetanje novog retka

Umetanje novog retka

Razmaknica

Ctrl

Brisanje jedne po jedne riječi

Tipka Home

Nema

Premještanje točke umetanja na početak retka

Premještanje točke umetanja na početak odlomka u preglednicima Safari i Chrome

Lijevo

Nema

Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo ulijevo

Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo ulijevo

PageDn

Nema

Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema dolje

Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema dolje

PageUp

Nema

Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema gore

Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema gore

Desno

Nema

Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo udesno

Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo udesno

Tabulator

Nema

Uvlaka ili prijelaz na sljedeću ćeliju tablice

Uvlaka, prijelaz na sljedeću ćeliju tablice ili umetanje tablice

Gore

Nema

Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema gore

Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema gore

Razmaknica

Pomak

Brisanje jednog po jednog slova

Brisanje jednog po jednog slova

Dolje

Pomak

Odabir jednog po jednog retka prema dolje

Odabir jednog po jednog retka prema dolje

Tipka End

Pomak

Odabir do kraja retka

Odabir do kraja retka

Tipka Enter

Pomak

Umetanje ručnog prijeloma retka

Umetanje ručnog prijeloma retka

Tipka Home

Pomak

Odabir do početka retka

Odabir do početka retka

Lijevo

Pomak

Odabir jednog po jednog slova ulijevo

Odabir jednog po jednog slova ulijevo

Desno

Pomak

Odabir jednog po jednog slova udesno

Odabir jednog po jednog slova udesno

Tabulator

Pomak

Uklanjanje jedne razine uvlake, prijelaz na prethodnu ćeliju tablice

Uklanjanje jedne razine uvlake, prijelaz na prethodnu ćeliju tablice

Gore

Pomak

Odabir jednog po jednog retka prema gore

Odabir jednog po jednog retka prema gore

Primjenjuje se na sljedeće: Word OnlineJesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik