Tipkovni prečaci u programu Excel 2010 za Windows

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U ovom se članku opisuju tipkovni prečaci, funkcijske tipke i nekih drugih uobičajenih tipki prečaca za Excel 2010. To obuhvaća prečaci koje možete koristiti za pristup na vrpci.

Napomena : Ako koristite Microsoft Excel Starter 2010, imajte na umu da sve značajke naveden za Excel podržava Excel Starter 2010.

Sadržaj članka

Pristup vrpci putem tipkovnice

Kombinacija CTRL tipki prečaca

Funkcijske tipke

Ostale korisne tipke prečaca

Pristup vrpci putem tipkovnice

Ako prvi put radite s vrpcom, informacije u ovom odjeljku pomoći će vam da se upoznate s modelom tipkovnih prečaca vrpce. Vrpca ima nove prečace koji se nazivaju brze tipke. Da bi se pojavile oznake brzih tipki, pritisnite tipku ALT.

oznake brzih tipki na vrpci

Da biste neku karticu vidjeli na vrpci, pritisnite tipku za tu karticu, primjerice za karticu Umetanje pritisnite slovo N ili pak za karticu Formule slovo M. Time će vam se prikazati sve oznake brzih tipki za gumbe na toj kartici. Potom pritisnite tipku za željeni gumb.

Hoće li stari prečaci i dalje funkcionirati?

Tipkovni prečaci koji započinju s tipkom CTRL i dalje će funkcionirati u programu Excel 2010. Tako pomoću tipki CTRL+C i dalje kopirate sadržaj u međuspremnik, a pomoću tipki CTRL+V i dalje ga lijepite iz međuspremnika.

I većina starijih prečaca s tipkom ALT + izbornički prečac i dalje će funkcionirati. Ipak, sve prečace morate znati napamet jer se na zaslonu ne nalaze podsjetnici na slova koja treba pritisnuti. Pokušajte pritisnuti primjerice ALT, a zatim pritisnite neku od tipki starog izbornika kao što je E (Uređivanje), V (Prikaz), I (Umetanje) i sl. Prikazat će se okvir s obaviješću da koristite pristupnu tipku iz starije verzije sustava Microsoft Office. Ako znate cijeli slijed tipki, nastavite i pokrenite naredbu. Ako ga ne znate, pritisnite ESC i upotrijebite oznake brzih tipki.

Savjet : Preuzeti ili ispisati kartica za brzi pregled: Tipkovni prečaci - tipke Ctrl. (PDF)

Ključ

Opis

CTRL+Page Up

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu slijeva nadesno.

CTRL+Page Down

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu zdesna nalijevo.

CTRL+SHIFT+(

Otkriva skrivene retke unutar odabira.

CTRL+SHIFT+&

Primjenjuje vanjski obrub na odabrane ćelije.

CTRL+SHIFT_

Uklanja vanjski obrub s odabranih ćelija.

CTRL+SHIFT+~

Primjenjuje općeniti oblik broja.

CTRL+SHIFT+$

Primjenjuje oblik valute s dva decimalna mjesta (negativni brojevi u zagradama).

CTRL+SHIFT+%

Primjenjuje oblik postotka bez decimalnih mjesta.

CTRL+SHIFT+^

Primjenjuje znanstveni oblik broja s dva decimalna mjesta.

CTRL+SHIFT+#

Primjenjuje oblik datuma s danom, mjesecom i godinom.

CTRL+SHIFT+@

Primjenjuje oblike vremena sa satom, minutama i oznakama za prije podne i poslije podne.

CTRL+SHIFT+!

Primjenjuje oblik broja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus (-) za negativne vrijednosti.

CTRL+SHIFT+*

Označava trenutno područje oko aktivne ćelije (područje podataka zatvoreno praznim redovima i stupcima).

U zaokretnoj tablici, odabire cijelo izvješće zaokretne tablice.

CTRL+SHIFT+:

Unosi trenutno vrijeme.

CTRL+SHIFT+"

Kopira vrijednost iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Prikazuje dijaloški okvir Umetni za umetanje praznih ćelija.

CTRL+Minus (-)

Prikazuje dijaloški okvir Izbriši za brisanje odabranih ćelija.

CTRL+;

Unosi trenutan datum.

CTRL+`

Izmjenjuje prikazivanje vrijednosti ćelija i prikazivanje formula u radnom listu.

CTRL+'

Kopira formulu iz ćelije iznad aktivne u ćeliju ili traku formule.

CTRL+1

Prikazuje dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

CTRL+2

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

CTRL+3

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

CTRL+4

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

CTRL+5

Primjenjuje ili uklanja precrtavanje.

CTRL+6

Skriva/prikazuje objekte.

CTRL+8

Prikazuje ili skriva simbole u strukturnom prikazu.

CTRL+9

Skriva odabrane retke.

CTRL+0

Skriva odabrane stupce.

CTRL+A

Odabire cijeli radni list

Ako radni list sadrži podatke, tipkovni prečac CTRL+A omogućuje odabir trenutnog područja. Pritiskom na tipke CTRL+A po drugi put odabire se cijeli radni list.

Kad je točka umetanja s desne strane naziva funkcije u formuli, prikazuje dijaloški okvir Argumenti funkcije.

CTRL+SHIFT+A umeće nazive argumenata i zagrade kad je točka umetanja s desne strane naziva funkcije u formuli.

CTRL+B

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

CTRL+C

Kopira odabrane ćelije.

CTRL+D

Koristi naredbu Ispuni prema dolje za kopiranje sadržaja i oblika najviše ćelije odabranog raspona u ćeliju ispod.

CTRL+F

Prikazuje dijaloški oblik Traži i zamijeni s odabranom karticom Traži.

SHIFT+F5 također prikazuje ovu karticu, dok SHIFT+F4 ponavlja posljednju akciju Traži.

CTRL+SHIFT+F otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font.

CTRL+G

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

F5 također prikazuje ovaj dijaloški okvir.

CTRL+H

Prikazuje dijaloški okvir Traži i zamijeni s odabranom karticom Zamijeni.

CTRL+I

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

CTRL+K

Prikazuje dijaloški okvir Umetni hipervezu za nove hiperveze u dijaloškom okviru Uredi hipervezu za odabrane postojeće hiperveze.

CTRL+L

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

CTRL+N

Stvara novu, praznu radnu knjigu

CTRL+O

Prikazuje dijaloški okvir Otvori za otvaranje ili traženje datoteke.

CTRL+SHIFT+O označava sve ćelije koje sadrže komentare.

CTRL+P

Prikazuje karticu Ispis u prikazu Prikaz Backstage u sustavu Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+P otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelijas odabranom karticom Font.

CTRL+R

Koristi naredbu Ispuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblikovanje ćelije najviše na lijevo odabranog raspona u ćelije s desne strane.

CTRL+S

Sprema aktivnu datoteku s trenutnim nazivom, mjestom i oblikom datoteke.

CTRL+T

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

CTRL+U

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

CTRL+SHIFT+U izmjenjuje proširivanja i sažimanja trake formule.

CTRL+V

Umeće sadržaj Međuspremnika točci umetanja i mijenja bilo koji odabir. Dostupno samo nakon izrezivanja ili kopiranja objekta, teksta ili sadržaja tablice.

Pritiskom na tipke CTRL+ALT+V prikazat ćete dijaloški okvir Posebno lijepljenje. Taj je okvir dostupan tek nakon što izrežete ili kopirate objekt, tekst ili sadržaj ćelije na radni list ili u drugi program.

CTRL+W

Zatvara odabrani prozor radne knjige.

CTRL+X

Izrezuje odabrane ćelije.

CTRL+Y

Ponavlja posljednju naredbu ili akciju, ako je to moguće.

CTRL+Z

Koristi naredbu Poništi za poništavanje posljednje naredbe ili brisanje posljednjeg unosa.

Savjet : Kombinacije tipki CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M i CTRL+Q zasad nisu dodijeljene kao prečaci.

Vrh stranice

Savjet : Preuzeti ili ispisati kartica za brzi pregled: Tipkovni prečaci - funkcijske tipke. (PDF)

Ključ

Opis

F1

Prikazuje okno zadatka Pomoć za Excel.

CTRL+F1 prikazuje ili skriva vrpcu.

ALT+F1 stvara ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom rasponu.

ALT+SHIFT+F1 umeće novi radni list.

F2

Uređuje aktivnu ćeliju i smješta točku umetanja na kraj sadržaja ćelije. Također premješta točku umetanja u traku formule kad je uređivanje ćelije uključeno.

SHIFT+F2 dodaje ili uređuje komentar ćelije.

CTRL + F2 prikazuje područje pretpregleda ispisa na kartici Ispis u Prikaz Backstage.

F3

Prikazuje dijaloški okvir Lijepljenje naziva. Dostupno samo ako u radnoj knjizi već postoje nazivi.

SHIFT+F3 prikazuje dijaloški okvir Umetni funkciju.

F4

Ponavlja posljednju naredbu ili akciju, ako je to moguće.

Ako je u formuli odabrana referenca ili raspon ćelije, tipkom F4 provjeravaju se sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

CTRL+F4 zatvara odabrani prozor radne knjige.

ALT+F4 zatvara Excel.

F5

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

CTRL+F5 vraća veličinu odabranog prozora radne knjige na izvornu.

F6

Naizmjenični prijelaz s radnog lista, vrpce, okna zadatka i kontrola zumiranja. Na podijeljenom radnom listu (izbornik Prikaz, naredbe Upravljaj ovim prozorom, Zamrzni okna, Podjela prozora), F6 dodaje i podijeljena okna prilikom prijelaza između okana i područja vrpce.

SHIFT+F6 naizmjence prelazi s radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i vrpce.

CTRL+F6 prelazi na sljedeći prozor radne knjige kad je otvoreno više prozora radne knjige.

F7

Prikazuje dijaloški okvir Provjera pravopisa radi provjere pravopisa na aktivnom radnom listu ili u odabranom rasponu.

CTRL+F7 izvodi naredbu Premjesti u prozoru radne knjige kad prozor nije maksimiziran. Za premještanje prozora koristite tipke strelica, a nakon dovršetka pritisnite ENTER, ili ESC za otkazivanje.

F8

Uključuje ili isključuje prošireni način. U proširenom načinu u retku stanja se pojavljuje Prošireni odabir, a za proširivanje odabira koriste se tipke strelica.

SHIFT+F8 omogućuje dodavanje odabiru ćelija nesusjednih ćelija ili raspona korištenjem tipki strelica.

CTRL+F8 izvodi naredbu Veličina (Na izborniku Kontrola za prozor radne knjige) kad radna knjiga nije maksimizirana.

ALT+F8 prikazuje dijaloški okvir Makronaredba radi stvaranja, izvođenja, uređivanja ili brisanja makronaredbe.

F9

Izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama.

SHIFT+F9 izračunava aktivni radni list.

CTRL+ALT+F9 izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira jesu li se promijenile od posljednjeg izračuna.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 ponovno provjerava zavisne formule i zatim ponovno izračunava sve ćelije u svim otvorenim radnim knjigama, uključujući ćelije koje nisu označene za izračun.

CTRL+F9 prozor radne knjige minimizira na veličinu ikone.

F10

Uključuje i isključuje brze tipke (isto možete učiniti pritiskom na tipku ALT).

SHIFT+F10 prikazuje izbornik prečac za odabranu stavku.

ALT+SHIFT+F10 prikazuje izbornik ili poruku za gumb za provjeru pogrešaka.

CTRL+F10 maksimizira ili vraća na prethodnu veličinu odabrani prozor radne knjige.

F11

Stvara grafikon od podataka u trenutnom rasponu na zasebnom listu grafikona.

SHIFT+F11 umeće novi radni list.

ALT+F11 otvara Microsoft Visual Basic for Applications Editor, u kojem možete stvarati makronaredbe pomoću jezika Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazuje dijaloški okvir Spremi kao.

Vrh stranice

Napomena : Preuzeti ili ispisati kartica za brzi pregled: Tipkovni prečaci - razne. (PDF)

Ključ

Opis

Tipka ALT

Prikazuje brze tipke (nove prečace) na vrpci.

Na primjer,

tipke ALT, W, P prebacuju radni list u prikaz Izgled stranice.

tipke ALT, W, L prebacuju radni list u prikaz Normalno.

tipke ALT, W, I prebacuju radni list u prikaz Pretpregled prijeloma stranice.

TIPKE STRELICA

Pomicanje na radnom listu za jednu ćeliju prema gore, prema dolje, ulijevo ili udesno.

CTRL+TIPKA STRELICE prelazi na rub trenutnog područje podataka na radnom listu.

SHIFT+TIPKA STRELICE proširuje odabir ćelija za jednu ćeliju.

CTRL+SHIFT+TIPKA STRELICE proširuje odabir ćelija do posljednje neprazne ćelije u istom stupcu ili retku u kojem se nalazi aktivna ćelija ili, ako je sljedeća ćelija prazna, proširuje odabir na sljedeću nepraznu ćeliju.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO odabire karticu s lijeve ili desne strane kada je odabrana vrpca. Ako je otvoren ili odabran podizbornik, te tipke sa strelicama služe za prijelaz s glavnog izbornika na podizbornik i obratno. Kada je odabrana kartica vrpce, te tipke služe za kretanje između gumba na kartici.

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE odabire sljedeću ili prethodnu naredbu kada je otvoren izbornik ili podizbornik. Ako je odabrana kartica vrpce, te tipke koriste se za kretanje prema gore ili prema dolje u grupi na kartici.

U dijaloškom okviru, tipke strelica služe za pomicanje između mogućnosti na otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u skupini mogućnosti.

STRELICA DOLJE ili ALT+STRELICA DOLJE otvara odabrani padajući popis.

BACKSPACE

Briše jedan znak ulijevo na traci formule.

Također, čisti sadržaj aktivne ćelije.

U načinu uređivanja ćelija briše znak s lijeve strane točke umetanja.

DELETE

Uklanja sadržaj ćelije (podatke i formule) iz odabrani ćelija, bez utjecaja na oblikovanja ćelije ili komentare.

U načinu uređivanja ćelija briše znak s desne strane točke umetanja.

END

Tipka END uključuje način kraja. U načinu kraja možete pritisnuti tipku sa strelicom da biste se pomaknuli u sljedeću ćeliju koja nije prazna, a koja se nalazi unutar istog stupca ili retka kao i aktivna ćelija. Ako su ćelije prazne, pritiskom na tipku END i tipku sa strelicom premještate se u posljednju ćeliju retka ili stupca.

END odabire i posljednju naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

CTRL+END služi za pomicanje na zadnju ćeliju radnog lista, u najniži korišteni redak krajnjeg desnog korištenog stupca. Ako se pokazivač nalazi na traci formule, pritiskom na CTRL+END pomičete pokazivač na kraj teksta.

CTRL+SHIFT+END proširuje odabir ćelija na posljednju korištenu ćeliju na radnom listu (donji desni ugao). Nalazi li se pokazivač na traci formule, pritisak na CTRL+SHIFT+END odabire sav tekst na traci formule od mjesta pokazivača do kraja—to ne utječe na visinu trake formule.

ENTER

Dovršava unos ćelije iz ćelije ili trake formule i odabire ćeliju ispod (po zadanim postavkama).

U obrascu podataka, prelazi na prvo polje sljedećeg zapisa.

Otvara odabrani izbornik (za aktiviranje trake izbornika pritisnite F10) ili izvodi akciju za odabranu naredbu.

U dijaloškom okviru izvodi akciju zadanog gumba naredbe za taj dijaloški okvir (gumb s podebljanom konturom, često gumb U redu).

ALT+ENTER pokreće novi redak u istoj ćeliji.

CTRL+ENTER popunjava odabrani raspon ćelija trenutnim unosom.

SHIFT+ENTER dovršava unos ćelija i odabire ćeliju iznad.

ESC

Otkazuje unos u ćeliju ili traku formule.

Zatvara otvoreni izbornik ili podizbornik, dijaloški okvir ili prozor poruke.

Zatvara i način prikaza preko cijelog zaslona ako je taj način primijenjen te se vraća u način normalnog prikaza na zaslonu i ponovno prikazuje vrpcu i traku stanja.

HOME

Prelazi na početak retka na radnom listu.

Prelazi na ćeliju u gornjem lijevom uglu prozora kad je uključena mogućnost SCROLL LOCK.

Odabire prvi naredbu na izborniku kad je vidljiv izbornik ili podizbornik.

CTRL+HOME prelazi na početak radnog lista.

CTRL+SHIFT+HOME proširuje odabir ćelija na početak radnog lista.

PAGE DOWN

Pomicanje na radnom listu za jedan zaslon prema dolje.

ALT+PAGE DOWN pomicanje na radnom listu za jedan zaslon udesno.

CTRL+PAGE DOWN prelazak na sljedeći radni list u radnoj knjizi.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN odabire trenutni i sljedeći radni list u radnoj knjizi.

PAGE UP

Pomicanje na radnom listu za jedan zaslon prema gore.

ALT+PAGE UP pomicanje na radnom listu za jedan zaslon ulijevo.

CTRL+PAGE UP prelazak za prethodni list u radnoj knjizi.

CTRL+SHIFT+PAGE UP odabire trenutni i prethodni list u radnoj knjizi.

RAZMAKNICA

U dijaloškom okviru izvodi akciju za odabrani gumb ili odabire ili čisti dijaloški okvir.

CTRL+RAZMAKNICA odabire cijeli stupac na radnom listu.

SHIFT+RAZMAKNICA odabire cijeli redak na radnom listu.

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA odabire cijeli radni list.

  • Sadrži li radni list podatke, pritisak na CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA odabire trenutno područje. Pritisak na CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA drugi puta odabire trenutno područje i njegove retke zbroja. Pritisak na CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA tri puta odabire cijeli radni list.

  • Kad je odabran neki objekt, pritisak na CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA odabire sve objekte na radnom listu.

ALT+RAZMAKNICA prikazuje izbornik Kontrola za prozor programa Excel.

TAB

Pomicanje na radnom listu za jednu ćeliju udesno.

Pomicanje između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu.

Prelazak na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti u dijaloškom okviru.

SHIFT+TAB prelazi na sljedeću ćeliju na radnom listu ili na sljedeću mogućnost u dijaloškom okviru.

CTRL+TAB prelazi za sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+SHIFT+TAB prelazi na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

Vrh stranice

Imate pitanje o određenoj funkciji?

Objavite pitanje na forumu zajednice korisnika programa Excel

Doprinos poboljšanju programa Excel

Imate li vam trebaju prijedlozi za kako će sljedeće verzije programa Excel možete poboljšati? Ako je tako, provjerite je temama na Excel korisnika govorne

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Dodatni sadržaji

Tipkovni prečaci u programu Excel 2016 za Windows

Tipkovni prečaci u programu Excel 2013 za Windows

Tipkovni prečaci u programu Excel 2007 za Windows

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Kako ga možemo poboljšati?

Kako ga možemo poboljšati?

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!