Tipkovni prečaci programa PowerPoint 2007

Ključ za korištenje tipkovnih prečaca

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi Pomoći odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Kod tipkovnih prečaca kod kojih se pritišću dvije ili više tipki odjednom, tipke koje treba pritisnuti razdvojene su znakom plus (+). Kod tipkovnih prečaca kod kojih se pritišće jedna tipka neposredno nakon druge tipke, tipke koje treba pritisnuti razdvojene su zarezom (,).

Napomena : Da biste ispisali ovu temu, kliknite najprije TAB da biste odabrali Prikaži sve, zatim pritisnite ENTER i na kraju CTRL+P.

Pomoć na mreži

Tipkovni prečaci za korištenje prozora pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći paketa Office. Prozor pomoći prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru pomoći

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Otvaranje prozora pomoći.

F1

Zatvaranje prozora pomoći.

ALT+F4

Kretanje između prozora pomoći i aktivnog programa.

ALT+TAB

Povratak na početnu stranicu programa PowerPoint.

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći.

TAB

Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za označenu stavku.

ENTER

U sekciji prozora pomoći Pregled pomoći za PowerPoint, odabir sljedeće, odnosno prethodne stavke.

TAB, SHIFT+TAB

U sekciji prozora pomoći Pregled pomoći za PowerPoint, proširivanje, odnosno sažimanje odabrane stavke.

ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme.

TAB

Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Povratak na prethodnu temu pomoći (gumb Nazad).

ALT+STRELICA LIJEVO ili BACKSPACE

Kretanje naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed).

ALT+STRELICA DESNO

Lagano pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Značajnije pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRANICA GORE, STRANICA DOLJE

Prikaz izbornika naredbi prozora pomoći. Ovo zahtijeva postavljanje žarišta na prozor Pomoć (pritisnite u prozoru Pomoć).

SHIFT+F10

Zaustavljanje posljednje akcije (gumb Zaustavi).

ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi).

F5

Ispisivanje trenutne teme pomoći.

Napomena : Ako pokazivač nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL+P

Promjena stanja veze. Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.

F6 (sve dok je žarište u okviru Unesite riječi koje želite pronaći, TAB, STRELICA DOLJE

Unesite tekst u okvir Unesite riječi koje želite pronaći. Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.

F6

Kretanje između područja u prozoru pomoći; na primjer, prelazak između alatne trake, okvira Unesite riječi koje želite pronaći i popisa Pretraživanje.

F6

U tablici sadržaja u prikazu stabla, odabir sljedeće, odnosno prethodne stavke.

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

U tablici sadržaja u prikazu stabla, proširivanje, odnosno sažimanje odabrane stavke.

STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Osnove Microsoft Officea

Prikaz i korištenje prozora

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Prelazak na sljedeći prozor.

ALT+TAB

Prelazak na prethodni prozor.

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora.

CTRL+W ili CTRL+F4

Vraćanje veličine prozora nakon što ste ga maksimizirali.

CTRL+F5

Prelazak u okno zadatka iz drugog okna u u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.

Napomena : Ako pritiskanjem F6 ne dobijete prikaz traženog okna zadatka, pritisnite ALT radi postavljanja žarišta na Vrpcu, koja je dio korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office, a zatim pritisnite CTRL+TAB za prelazak na okno zadatka. Vrpca je dio novog korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office. Zamjenjuje višestruke izbornike i alatne trake jednim mjestom na kojem lako možete pronaći sve potrebne naredbe.

F6

Prelazak iz jednog okna u drugo u prozoru programa (smjer suprotan od kazaljke na satu).

SHIFT+F6

Prelazak na sljedeći prozor kada je otvoreno više od jednog prozora.

CTRL+F6

Prelazak na prethodni prozor.

CTRL+SHIFT+F6

Kada prozor dokumenta nije maksimiziran, izvođenje naredbe Premjesti (na izborniku Kontrola za prozor). Za premještanje prozora koristite tipke strelica, a po završetku pritisnite ESC.

CTRL+F7

Kada prozor dokumenta nije maksimiziran, izvođenje naredbe Veličina (na izborniku Kontrola za prozor). Pritisnite tipke strelica za promjenu veličine prozora, a po završetku pritisnite ESC.

CTRL+F8

Minimiziranje prozora na veličinu ikone ikonu (funkcionira samo kod nekih programa paketa Microsoft Office).

CTRL+F9

Maksimiziranje ili obnavljanje odabranog prozora.

CTRL+F10

Kopiranje slike sa zaslona u međuspremnik.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike iz odabranog prozora u međuspremnik.

ALT+PRINT SCREEN

Mijenjanje fonta ili promjena veličine fonta

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Promjena fonta.

CTRL+SHIFT+F

Promjena veličine fonta.

CTRL+SHIFT+P

Povećanje veličine fonta u odabranom tekstu.

CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta u odabranom tekstu.

CTRL+SHIFT+<

Kretanje po tekstu ili ćelijama

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Pomicanje za jedan znak ulijevo.

STRELICA LIJEVO

Pomicanje za jedan znak udesno.

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak gore.

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje.

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Pomicanje za jednu riječ udesno.

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka.

END

Pomicanje na početak retka.

HOME

Pomicanje za jedan odlomak gore.

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak dolje.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstualnog okvira.

CTRL+END

Pomicanje na početak tekstualnog okvira.

CTRL+HOME

U programu Microsoft Office PowerPoint, prelaženje do sljedećeg rezerviranog mjesta teksta naslova ili tijela teksta. Ako ste na posljednjem rezerviranom mjestu na slajdu, ovom naredbom umetnut će se novi slajd s istim izgledom slajda kao u izvornom slajdu.

CTRL+ENTER

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Traženje i zamjena

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Otvaranje dijaloškog okvira Traži.

CTRL+F

Otvaranje dijaloškog okvira Zamijeni.

CTRL+H

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Kretanje po i rad u tablicama

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Pomicanje na sljedeću ćeliju.

TAB

Pomicanje na prethodnu ćeliju.

SHIFT+TAB

Pomicanje na sljedeći redak.

STRELICA DOLJE

Pomicanje na prethodni redak.

STRELICA GORE

Umetanje tabulatora u ćeliju.

CTRL+TAB

Početak novog odlomka.

ENTER

Dodavanje novog retka na dnu tablice.

TAB na kraju posljednjeg retka

Pristupanje i korištenje okna zadataka

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Pomicanje u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.)

F6

Odabir sljedeće, odnosno prethodne mogućnosti u oknu zadatka kada je okno zadatka aktivno.

TAB, SHIFT+TAB

Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje između mogućnosti na odabranom podizborniku; kretanje između određenih mogućnosti u grupi mogućnosti u dijaloškom okviru.

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izbornika prečaca; otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku iz galerije.

SHIFT+F10

Kada su izbornik ili podizbornik vidljivi, odabir prve, odnosno posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku.

HOME, END

Pomicanje gore, odnosno dolje u odabranom popisu galerije.

STRANICA GORE, STRANICA DOLJE

Pomicanje na vrh, odnosno dno odabranog popisa galerije.

HOME, END

Zatvaranje okna zadatka.

CTRL+RAZMAKNICA, C

Otvaranje međuspremnika.

ALT+H, F, O

Pristupanje i korištenje pametnih oznaka

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Prikazivanje izbornika ili poruke za pametnu oznaku. Ako ima više pametnih oznaka, prelaženje na sljedeću pametnu oznaku i prikazivanje njezinog izbornika ili poruke.

ALT+SHIFT+F10

Odabir sljedeće stavke na izborniku pametnih oznaka.

STRELICA DOLJE

Odabir prethodne stavke na izborniku pametnih oznaka.

STRELICA GORE

Izvođenje akcije za odabranu stavku na izborniku pametnih oznaka.

ENTER

Zatvaranje izbornika ili poruke pametne oznake.

ESC

Savjeti

 • Možete postaviti primanje zvučne obavijesti uvijek kada se pojavi pametna oznaka. Da biste mogli čuti zvuk, potrebno je imati zvučnu karticu. Na računalu mora biti instaliran i program Microsoft Office Sounds.

 • Imate li pristup na World Wide Web, možete preuzeti dodatak Microsoft Office Sounds s web-mjesta Microsoft Office Online. Nakon instaliranja zvučnih datoteka, učinite sljedeće u Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, ili Microsoft Office Word 2007:

  1. Pritisnite ALT+F za gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim pritisnite slovo I za Mogućnosti Program.

  2. Pritisnite A za prelaženje do Napredno ili koristite tipke STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE kako biste ga pronašli.

  3. Pod temom Općenito kategorije Napredno pritisnite ALT+F za odabir potvrdnog okvira Zvučna povratna informacija, pritišćite TAB sve dok ne dođete do gumba U redu, a tada pritisnite ENTER.

   Napomena : Prilikom odabira ili čišćenja ovog potvrdnog okvira, ta postavka djeluje na sve programe paketa Office koji podržavaju zvuk.

Promijenite veličinu okna zadatka

 1. U okno zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA kako bi se prikazao izbornik dodatnih naredbi

 2. Pomoću tipke STRELICA DOLJE odaberite naredbu Promjena veličine, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 3. Korištenjem tipki strelica promijenite veličinu okna zadatka. Korištenjem CTRL+ tipke strelica mijenjajte veličinu u koracima od jednog piksela.

Napomena : Po završetku promjene veličine, pritisnite ESC.

Korištenje dijaloških okvira

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Prelazak na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti.

TAB

Prelazak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti.

SHIFT+TAB

Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+TAB

Prelazak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+SHIFT+TAB

Otvaranje odabranog padajućeg popisa.

ALT+STRELICA PREMA DOLJE

Otvaranje popisa ako je zatvoren i prelazak na mogućnost na popisu.

Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu

Kretanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u grupi mogućnosti.

Tipke sa strelicama

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; odustajanje od naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira.

ESC

Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu; odabir ili čišćenje odabranog potvrdnog okvira.

RAZMAKNICA

Odabir mogućnosti; odabir ili čišćenje potvrdnog okvira.

ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru.

ENTER

Korištenje okvira za uređivanje unutar dijaloških okvira

Okvir za uređivanje je praznina u koju se upisuje ili lijepi unos, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Pomicanje na početak unosa.

HOME

Pomicanje na kraj unosa.

END

Pomicanje za jedan znak ulijevo, odnosno udesno.

STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL + STRELICA LIJEVO

Pomicanje za jednu riječ udesno.

CTRL + STRELICA DESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ ulijevo.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ udesno.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Odabir od pokazivača do početka unosa.

SHIFT+HOME

Odabir od pokazivača do kraja unosa.

SHIFT+END

Korištenje dijaloških okvira Otvori i Spremi kao

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Prelazak na prethodnu mapu. Slika gumba

ALT+1

Gumb Jednu razinu gore Slika gumba : Otvaranje mape jednu razinu iznad otvorene mape.

ALT+2

Gumb Izbriši Slika gumba : Brisanje odabrane mape ili datoteke.

ALT+3 ili DELETE

Gumb Napravi novu mapu Slika gumba : Stvaranje nove mape.

ALT+4

Gumb Prikazi Slika gumba : Kretanje između dostupnih prikaza mapa.

ALT+5

Gumb Alati: Prikaz izbornika Alati.

ALT+L

Prikaz izbornika prečaca za odabranu stavku, poput mape ili datoteke.

SHIFT+F10

Kretanje između mogućnosti ili područja u dijaloškom okviru.

TAB

Otvaranje popisa Pogledaj u.

F4 ili ALT+I

Osvježavanje popisa datoteka.

F5

Navigacija na Vrpci, koja je dio novog korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent sustava Office

Pristup bilo kojoj naredbi s nekoliko pritisaka na tipke

 1. Pritisnite ALT.

  Nazivi tipaka (KeyTips) prikazani su preko svake značajke dostupne u trenutnom prikazu. Sljedeći primjer je iz programa Microsoft Office Word.

  Traka s prikazanim Savjetima tipki

  Slika iznad je izvod iz Osposobljavanje na mjestu Microsoft Office Online.

 2. Pritisnite slovo prikazano na nazivu tipke preko značajke koju želite koristiti.

 3. Ovisno o slovu koje pritisnete, možda će vam se prikazati dodatni nazivi tipaka. Na primjer, ako je kartica Početna stranica aktivna i pritisnete N, prikazat će se kartica Umetanje zajedno s nazivima tipaka za skupine na toj kartici.

 4. Nastavite pritiskati slova sve dok ne pritisnete slovo naredbe ili kontrole koju želite koristiti. U nekim slučajevima najprije morate pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu. Na primjer, ALT+H, F, S će vas odvesti do okvira popisa Veličina u grupi Font.

  Napomena : Za otkazivanje akcije koju izvodite i skrivanje naslova tipaka pritisnite ALT.

Promjena žarišta tipkovnice bez upotrebe miša

Sljedeći način upotrebe tipkovnice za rad s vrpcom je premještanje žarišta između kartica i naredbi sve dok ne pronađete značajku koju želite koristiti. Sljedeća tablica donosi popis načina za premještanje žarišta tipkovnice bez korištenja miša.

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Odabir aktivne kartice trake i aktiviranje tipka za pristup.

ALT ili F10. Ponovo pritisnite bilo koju od ovih tipaka za povratak na dokument i otkazivanje pristupnih tipaka.

Pomicanje ulijevo, odnosno udesno na sljedeću karticu trake.

F10 za odabir aktivne kartice, a zatim LIJEVA STRELICA, DESNA STRELICA

Skrivanje ili pokazivanje trake.

CTRL+F1

Prikaz izbornika prečaca za odabranu naredbu.

SHIFT+F10

Premještanje žarišta radi odabira svakog od sljedećih područja prozora:

 • Aktivna kartica trake

 • Bilo koje otvoreno okno zadatka

 • Vaš dokument

F6

Premještanje žarišta za svaku naredbu na traci, naprijed, odnosno natrag.

TAB, SHIFT+TAB

Kretanje dolje, gore, lijevo ili desno između stavki na traci.

STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO i STRELICA DESNO

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje naredbe ili kontrole na traci kako biste mogli izmijeniti vrijednost.

ENTER

Završetak izmjena vrijednosti u kontroli na traci i vraćanje žarišta na dokument.

ENTER

Dobivanje pomoći za odabranu naredbu ili kontrolu na traci. (Ako s odabranom naredbom nije povezana nikakva tema pomoći, umjesto toga prikazat će se opća tema pomoći.)

F1

Uobičajeni zadaci u programu Microsoft Office PowerPoint

Pomicanje između okana

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Kretanje između okana u običnom prikazu u smjeru kazaljke na satu.

F6

Kretanje između okana u običnom prikazu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

SHIFT+F6

Kretanje između kartica Slajdovi i Struktura u oknu Struktura i slajdovi u običnom prikazu.

CTRL+SHIFT+TAB

Rad u strukturi

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Podizanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Spuštanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Premještanje odabranih odlomaka prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA PREMA GORE

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA PREMA DOLJE

Prikazivanje razine naslova 1.

ALT+SHIFT+1

Proširivanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Sažimanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Rad s oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt oblicima

Umetanje oblika

 1. Pritisnite i otpustite ALT, a zatim N, zatim S, zatim H kako biste odabrali Oblik.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama možete se kretati kroz kategorije oblika i odabrati traženi oblik.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje odabranog oblika.

Umetanje okvira

 1. Pritisnite i otpustite ALT, a zatim pritisnite N.

 2. Pritisnite TAB za prelazak na Tekstualni okvir, koji se nalazi na kartici Umetanje u grupi Tekst.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje tekstualnog okvira.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim J kako biste odabrali Objekt.

 2. Korištenjem tipki sa strelicama možete se kretati među objektima.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje traženog objekta.

Umetanje WordArta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim W kako biste odabrali WordArt.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama odaberite traženi WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Unesite traženi tekst.

Označavanje oblika

Napomena : Ako je pokazivač unutar teksta, pritisnite ESC.

 • Za odabir pojedinačnog oblika pritisnite tipku TAB za kružno kretanje naprijed (ili SHIFT+TAB za kružno kretanje unatrag) kroz objekte sve dok se ručice za promjenu veličine ne pojave na objektu koji želite odabrati.

 • Za odabir više stavki koristite okno za odabir.

Grupiranje ili razgrupiranje oblika, slika i WordArt objekata

 • Za grupiranje oblika, slika ili WordArt objekata odaberite stavke koje želite grupirati, a zatim pritisnite CTRL+G.

 • Za razgrupiranje grupe odaberitegrupu, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+G.

Prikazivanje ili sakrivanje mreže ili vodilica

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Pokaz ili skrivanje rešetke.

SHIFT+F9

Pokaz ili skrivanje vodilice.

ALT+F9

Kopiranje atributa oblika

 1. Odaberiteoblik s atributima koje želite kopirati.

  Odaberete li oblik s pridruženim tekstom, kopirat ćete izgled i stil teksta kao i atribute oblika.

 2. Pritisnite CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute objekta.

 3. Pritisnite tipku TAB ili SHIFT+TAB za odabir objekta u koji želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Označavanje teksta ili objekata

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Odabir jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Odabir jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir do kraja riječi.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Odabir do početka riječi.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir jedan redak prema gore.

SHIFT+STRELICA PREMA GORE

Odabir jedan redak prema dolje.

SHIFT+STRELICA PREMA DOLJE

Odabir objekta (s označenim tekstom unutar objekta).

ESC

Odabir objekta (s označenim objektom).

TAB ili SHIFT+TAB dok ne označite željeni objekt

Odabir teksta unutar objekta (s označenim objektom).

ENTER

Odabir svih objekata.

CTRL+A (na kartici Slajdovi)

Odabir svih slajdova.

CTRL+A (u prikazu razvrstavača slajdova)

Odabir čitavog teksta.

CTRL+A (na kartici Struktura)

Brisanje i kopiranje teksta i objekata

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Brisanje za jedan znak ulijevo.

BACKSPACE

Brisanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje za jedan znak udesno.

DELETE

Brisanje za jednu riječ udesno.

CTRL+DELETE

Izrezivanje odabranog objekta.

CTRL+X

Kopiranje odabranog objekta.

CTRL+C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta.

CTRL+V

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lijepljenje.

CTRL+ALT+V

Kretanje po tekstu

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Pomicanje za jedan znak ulijevo.

STRELICA NALIJEVO

Pomicanje za jedan znak udesno.

STRELICA NADESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore.

STRELICA PREMA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje.

STRELICA PREMA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA NALIJEVO

Pomicanje za jednu riječ udesno.

CTRL+STRELICA NADESNO

Pomicanje na kraj retka.

END

Pomicanje na početak retka.

HOME

Pomicanje za jedan odlomak gore.

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak dolje.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstualnog okvira.

CTRL+END

Pomicanje na početak tekstualnog okvira.

CTRL+HOME

Pomicanje do sljedećeg rezerviranog mjesta za tekst naslova ili tijela teksta. Radi li se o posljednjem rezerviranom mjestu na slajdu, ovime se umeće novi slajd s istim izgledom slajda kao i izvorni slajd.

CTRL+ENTER

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Kretanje po tablicama i rad u njima

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Pomicanje na sljedeću ćeliju.

TAB

Pomicanje na prethodnu ćeliju.

SHIFT+TAB

Pomicanje na sljedeći redak.

STRELICA DOLJE

Pomicanje na prethodni redak.

STRELICA PREMA GORE

Umetanje tabulatora u ćeliju.

CTRL+TAB

Početak novog odlomka.

ENTER

Dodavanje novog retka na dnu tablice.

TAB na kraju posljednjeg retka

Uređivanje povezanog ili uloženog objekta

 1. Pritisnite SHIFT+TAB kako biste odabrali željeni objekt.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za izbornik prečaca.

 3. Pritisnite STRELICU DOLJE kako biste odabrali Objekt radnog lista i kako biste zatim odabrali Uređivanje.

Oblikovanje i poravnavanje znakova i odlomaka

Mijenjanje fonta ili mijenjanje veličine fonta

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta.

CTRL+SHIFT+F

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu veličine fonta.

CTRL+SHIFT+P

Povećanje veličine fonta.

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta.

CTRL+SHIFT+<

Primjena oblikovanja znakova

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu oblikovanja znakova.

CTRL+T

Promjena između svih velikih slova, svih malih slova i početnih velikih slova.

SHIFT+F3

Primjena oblikovanja "podebljano".

CTRL+B

Primjena podcrtavanja.

CTRL+U

Primjena oblikovanja "kurziv".

CTRL+I

Primjena oblikovanja "indeks" (automatski razmak).

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksa i eksponenta.

CTRL+RAZMAKNICA

Umetanje hiperveze.

CTRL+K

Kopiranje tekstualnog oblikovanja

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Poravnanje odlomaka

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Centriranje odlomka.

CTRL+E

Obostrano poravnanje odlomka.

CTRL+J

Lijevo poravnanje odlomka.

CTRL+L

Desno poravnanje odlomka.

CTRL+R

Prikazivanje prezentacije

Tijekom prikazivanja prezentacije u načinu puni zaslon možete koristiti sljedeće tipkovne prečace.

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Prikazivanje prezentacije od početka.

F5

Izvođenje sljedeće animacije ili prelazak na sljedeći slajd.

N, ENTER, STRANICA DOLJE, STRELICA DESNO, STRELICA DOLJE ili RAZMAKNICA

Izvođenje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd.

P, PAGE UP, STRELICA NALIJEVO, STRELICA PREMA GORE ili BACKSPACE

Prelazak na slajd broj.

broj+ENTER

Prikaz praznog crnog slajda ili povratak na prezentaciju s praznog crnog slajda.

B ili TOČKA

Prikaz praznog bijelog slajda ili povratak na prezentaciju s praznog bijelog slajda.

W ili ZAREZ

Zaustavljanje ili ponovni početak automatske prezentacije.

S

Završetak prezentacije

ESC ili SPOJNICA

Brisanje zaslonskih primjedbi.

E

Prelazak na sljedeći slajd, ako je sljedeći slajd skriven.

H

Postavljanje novih vremena tijekom probe.

T

Korištenje starih vremena tijekom probe.

O

Pomicanje slajdova pritiskom miša tijekom probe.

M

Povratak na prvi slajd.

1+ENTER

Ponovni prikaz skrivenog pokazivača ili pretvaranje pokazivača u olovku.

CTRL+P

Ponovni prikaz skrivenog pokazivača ili pretvaranje pokazivača u strelicu.

CTRL+A

Trenutno skrivanje pokazivača i gumba navigacije.

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i gumba navigacije za 15 sekundi.

CTRL+U

Prikaz izbornika prečaca.

SHIFT+F10

Prelazak na prvu ili sljedeću hipervezu na slajdu.

TAB

Prelazak na posljednju ili prethodnu hipervezu na slajdu.

SHIFT+TAB

Određivanje ponašanja odabrane hiperveze na pritisak mišem.

ENTER dok je označena hiperveza

Savjet : Za prikaz popisa kontrola tijekom prezentacije možete pritisnuti F1.

Pregledavanje web-prezentacija

Pomoću sljedećih tipki možete gledati web-prezentacije u Microsoft Internet Exploreru 4.0 ili novijem.

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Kretanje naprijed kroz hiperveze u web-prezentaciji, adresnu traku ili traku veza.

TAB

Kretanje unatrag kroz hiperveze u web-prezentaciji, adresnu traku ili traku veza.

SHIFT+TAB

Određivanje ponašanja odabrane hiperveze na pritisak mišem.

ENTER

Prelazak na sljedeći slajd.

RAZMAKNICA

Prelazak na prethodni slajd.

BACKSPACE

Korištenje značajke okna odabira

U oknu odabira koristite sljedeće tipkovne prečace.

Kako biste učinili sljedeće

Pritisnite

Pokretanje okna odabira.

ALT, J, D, A, a zatim P

Kružno premještanje žarišta kroz različita okna.

F6

Prikaz izbornika konteksta.

SHIFT+F10

Premještanje žarišta na jednu stavku ili grupu.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje žarišta s jedne stavke u grupi na nadređenu grupu.

STRELICA LIJEVO

Premještanje žarišta s grupe na prvu stavku u toj grupi.

CTRL+STRELICA DESNO

Proširenje grupe u fokusu i svih podređenih grupa te grupe.

* (samo na numeričkoj tipkovnici)

Proširenje grupe na kojoj se nalazi žarište.

+ (samo na numeričkoj tipkovnici)

Sažimanje grupe na kojoj se nalazi žarište.

- (samo na numeričkoj tipkovnici)

Premještanje žarišta na stavku i odabir te stavke.

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir stavke na kojoj je žarište.

RAZMAKNICA ili ENTER

Poništavanje odabira stavke na kojoj se nalazi žarište.

SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER

Premještanje odabrane stavke naprijed.

CTRL+SHIFT+F

Premještanje odabrane stavke nazad.

CTRL+SHIFT+B

Prikazivanje ili skrivanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

F2

Premještanje žarišta tipkovnice unutar okna odabira između prikaza stabla i gumba Prikaži svei Skrij sve.

TAB ili SHIFT+TAB

Sažimanje svih grupa.

ALT+SHIFT+1

Proširivanje svih grupa.

ALT+SHIFT+9

Za dodjeljivanje prilagođenih tipkovnih prečaca stavkama izbornika, snimljenim makronaredbama i Visual Basic for Applications (VBA) kodu u programu Office PowerPoint 2007, trebate koristiti dodatke neovisnih proizvođača, poput programa Shortcut Manager for PowerPoint koji je dostupan na web-mjestu Officeove DD-NS for PowerPoint.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×