Tipkovni prečaci programa Outlook

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Dio sadržaja u ovoj temi se možda neće moći primijeniti na nekim jezicima.

Za ispis ove stavke pritisnite tipku TAB radi odabira značajke Prikaži sve na vrhu teme, pritisnite ENTER, a zatim pritisnite CTRL + P.

Napomena : Outlook ne sadrži mogućnost izmjene ni prilagodbe tipkovnih prečaca. Druge mogućnosti potražite u članku s web-mjesta TechCenter.

Tipkovni prečaci programa Microsoft Office Outlook

Osnovna navigacija

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak na značajku Pošta.

CTRL+1

Prelazak na značajku Kalendar.

CTRL+2

Prelazak na značajku Kontakti.

CTRL+3

Prelazak na značajku Zadaci.

CTRL+4

Prelazak na značajku Bilješke.

CTRL+5

Prelazak na popis mapa u značajki Navigacijsko okno.

CTRL+6

Prelazak na prečace.

CTRL+7

Prelazak na sljedeću poruku (dok je poruka otvorena).

CTRL+TOČKA

Prelazak na prethodnu poruku (dok je poruka otvorena).

CTRL+ZAREZ

Premještanje između značajke Navigacijsko okno, glavnog prozora programa Outlook, značajke Okno za čitanje i značajke Traka poslova.

F6 ili CTRL+SHIFT+TAB

Premještanje između prozora programa Outlook, manjih okana u značajki Navigacijsko okno, značajke Okno za čitanje i sekcija u značajki Traka poslova.

TAB

Premještanje unutar značajke Navigacijsko okno.

Tipke sa strelicom

Prelazak u drugu mapu.

CTRL+Y

Prelazak na okvir Pretraživanje.

F3 ili CTRL+E

Prelazak na prethodni poruku unutar značajke Okno za čitanje.

ALT+STRELICA PREMA GORE ili CTRL+ZAREZ ili ALT+PAGE UP

Kretanje prema dolje unutar značajke Okno za čitanje, stranicu po stranicu.

RAZMAKNICA

Kretanje prema gore unutar značajke Okno za čitanje, stranicu po stranicu.

SHIFT+RAZMAKNICA

Proširivanje ili sažimanje grupe (s odabranom grupom) u značajki Navigacijsko okno.

SHIFT+ZNAK PLUS ili ZNAK MINUS

Sažimanje ili proširivanje grupe u popisu poruka e-pošte.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje na sljedeće polje u značajki Okno za čitanje.

SHIFT+TAB

Premještanje na prethodno polje u značajki Okno za čitanje.

CTRL + TAB

Odlazak natrag na prethodni prikaz u glavnom prozoru programa Outlook.

ALT+B, ALT+STRELICA LIJEVO ili ALT+BACKSPACE

Odlazak naprijed na sljedeći prikaz u glavnom prozoru programa Outlook.

ALT+STRELICA DESNO

Odabir značajke InfoTraka i prikaz izbornika naredbi, ako je dostupan.

CTRL+SHIFT+W

Pretraživanje

Radnja

Tipkovni prečac

Traženje poruke ili druge stavke.

CTRL+E

Čišćenje rezultata pretraživanja.

ESC

Proširivanje pretraživanja na Sve stavke pošte, Sve stavke kalendara ili Sve stavke kontakta, ovisno o tome u kojem ste modulu.

CTRL+ALT+A

Proširivanje sastavljača upita s pretraživanjem.

CTRL+ALT+W

Korištenje značajke Napredno traženje.

CTRL+SHIFT+F

Stvaranje nove mape pretraživanja.

CTRL+SHIFT+P

Traženje teksta unutar poruke ili druge stavke.

F4

Traženje sljedećeg tokom pretraživanja teksta u poruci ili drugoj stavki.

SHIFT+F4

Traženje i zamjena teksta, simbola ili drugih naredbi oblikovanja unutar otvorenih stavki. Radi u značajki Okno za čitanje na otvorenoj stavki.

CTRL+H

Proširivanje pretraživanja na radnu površinu.

CTRL+ALT+K

Zastavice

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Obilježavanje zastavicom za daljnji rad radi dodjele zastavice.

CTRL+SHIFT+G

Kategorije boja

Radnja

Tipkovni prečac

Brisanje odabrane kategorije s popisa u dijaloškom okviru Kategorije boja.

ALT+D

Stvaranje stavke ili datoteke

Radnja

Tipkovni prečac

Stvaranje obveze.

CTRL+SHIFT+A

Stvaranje kontakta.

CTRL+SHIFT+C

Stvaranje popisa za raspodjelu.

CTRL+SHIFT+L

Stvaranje faksa.

CTRL+SHIFT+X

Stvaranje mape.

CTRL+SHIFT+E

Stvaranje unosa dnevnika.

CTRL+SHIFT+J

Stvaranje izvješća sa sastanka.

CTRL+SHIFT+Q

Stvaranje poruke.

CTRL+SHIFT+M

Stvaranje bilješke.

CTRL+SHIFT+N

Stvaranje novog dokumenta programskog paketa Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Slanje u ovu mapu u ovu mapu.

CTRL+SHIFT+S

Slanje odgovora u ovu mapu.

CTRL+T

Stvaranje mape pretraživanja.

CTRL+SHIFT+P

Stvaranje zadatka.

CTRL+SHIFT+K

Stvaranje zahtjeva za zadatkom.

CTRL+SHIFT+U

Sve stavke

Radnja

Tipkovni prečac

Spremite.

CTRL+S ili SHIFT+F12

Spremanje i zatvaranje.

ALT+S

Spremanje kao.

F12

Poništavanje.

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Brisanje stavke.

CTRL+D

Ispis.

CTRL+P

Kopiranje stavke

CTRL+SHIFT+Y

Premještanje stavke.

CTRL+SHIFT+V

Provjeravanje imena.

CTRL+K

Provjeravanje pravopisa.

F7

Obilježavanje zastavicom za daljnji rad.

CTRL+SHIFT+G

Prosljeđivanje.

CTRL+F

Slanje ili oglašavanje ili pozivanje svih.

ALT+S

Uključivanje uređivanja u polju (osim u prikazu ikona).

F2

Lijevo poravnanje teksta.

CTRL+L

Centriranje teksta.

CTRL+E

Desno poravnanje teksta.

CTRL+R

E-pošta

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak u mapu Primljeno.

CTRL+SHIFT+I

Prelazak u mapu Za slanje.

CTRL+SHIFT+O

Odabir računa s kojeg će se slati poruka.

CTRL+TAB (sa žarištem na okviru Prima), a zatim tipkom TAB otiđite na gumb Računi

Provjeravanje imena.

CTRL+K

Slanje.

ALT+S

Odgovaranje na poruku.

CTRL+R

Odgovaranje na sve poruke.

CTRL+SHIFT+R

Prosljeđivanje poruke.

CTRL+F

Označavanje da poruka nije smeće.

CTRL+ ALT+J

Prikazivanje blokiranog vanjskog sadržaja (u poruci).

CTRL+SHIFT+I

Slanje u mapu.

CTRL+ SHIFT+S

Primjenjivanje stila Obično.

CTRL+SHIFT+N

Provjeravanje pristiglih poruka.

CTRL+M ili F9

Prelazak na prethodnu poruku.

STRELICA GORE

Prelazak na sljedeću poruku.

STRELICA DOLJE

Stvaranje nove poruke (u Pošti).

CTRL+N

Stvaranje nove poruke (iz bilo kojeg prikaza u programu Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Otvaranje primljene poruke.

CTRL+O

Otvaranje adresara.

CTRL+SHIFT+B

Pretvaranje HTML ili RTF poruke u običan tekst.

CTRL+SHIFT+O

Dodavanje brze zastavice neotvorenoj poruci.

INSERT

Prikazivanje dijaloškog okvira Obilježavanje zastavicom za daljnji rad.

CTRL+SHIFT+G

Označavanje kao pročitano.

CTRL+Q

Označavanje kao nepročitano.

CTRL+U

Prikazivanje izbornika za preuzimanje slika s interneta, promjenu automatskih postavki preuzimanja ili dodavanje pošiljatelja na popis Sigurni pošiljatelji.

CTRL+SHIFT+W

Traženje i zamjena.

F4

Traženje sljedećeg.

SHIFT+F4

Slanje.

CTRL+ENTER

Ispis.

CTRL+P

Prosljeđivanje.

CTRL+F

Prosljeđivanje u obliku privitka.

CTRL+ALT+F

Prikaz svojstava odabrane stavke.

ALT+ENTER

Označavanje za preuzimanje.

CTRL+ALT+M

Uklanjanje oznake za preuzimanje.

CTRL+ALT+U

Prikazivanje tijeka slanja/primanja.

CTRL+B (kada je slanje/primanje u tijeku)

Kalendar

Radnja

Tipkovni prečac

Stvaranje nove obveze (u kalendaru)

CTRL+N

Stvaranje nove obveze (u bilo kojem prikazu programa Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Stvaranje novog zahtjeva za sastankom.

CTRL+SHIFT+Q

Prosljeđivanje obveze ili sastanka.

CTRL+F

Odgovor porukom na zahtjev za sastankom.

CTRL+R

Odgovor porukom na sve zahtjeve za sastankom.

CTRL+SHIFT+R

Prikazivanje 10 dana u kalendaru.

ALT+0

Prikazivanje 1 dana u kalendaru.

ALT+1

Prikazivanje 2 dana u kalendaru.

ALT+2

Prikazivanje 3 dana u kalendaru.

ALT+3

Prikazivanje 4 dana u kalendaru.

ALT+4

Prikazivanje 5 dana u kalendaru.

ALT+5

Prikazivanje 6 dana u kalendaru.

ALT+6

Prikazivanje 7 dana u kalendaru.

ALT+7

Prikazivanje 8 dana u kalendaru.

ALT+8

Prikazivanje 9 dana u kalendaru.

ALT+9

Prelazak na datum.

CTRL+G

Prelazak na Prikaz mjeseca.

ALT+= ili CTRL+ALT+4

Prelazak na sljedeći dan.

CTRL+STRELICA DESNO

Prelazak na sljedeći tjedan.

ALT+STRELICA DOLJE

Prelazak na sljedeći mjesec.

ALT+PAGE DOWN

Prelazak na prethodni dan.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prelazak na prethodni tjedan.

ALT+STRELICA GORE

Prelazak na prethodni mjesec.

ALT+PAGE UP

Prelazak na početak tjedna.

ALT+HOME

Prelazak na kraj tjedna.

ALT+END

Prelazak na prikaz Puni tjedan.

ALT+ZNAK MINUS ili CTRL+ALT+3

Prelazak na prikaz Radni tjedan.

CTRL+ALT+2

Prelazak na prethodnu obvezu.

CTRL+ZAREZ ili CTRL+SHIFT+ZAREZ

Prelazak na sljedeću obvezu.

CTRL+TOČKA ili CTRL+SHIFT+TOČKA

Postavljanje ponavljanja za obvezu ili zadatak.

CTRL+G

Vidi također pod prikazi, prikaz kalendara dan/tjedan/mjesec i datumski navigator.

Kontakti

Radnja

Tipkovni prečac

Novi poziv.

CTRL+SHIFT+D

Traženje kontakta ili druge stavke.

F3 ili CTRL+E

Unos naziva u okvir Pretraživanje adresara.

F11

Prelazak na prvi kontakt koji počinje određenim slovom unutar prikaza kontakata u obliku tablice ili popisa.

SHIFT+slovo

Odabir svih kontakata.

CTRL+A

Stvaranje nove poruke adresirane na odabrani kontakt.

CTRL+F

Stvaranje unosa dnevnika za odabrani kontakt.

CTRL+J

Stvaranje novog kontakta (u mapi Kontakti).

CTRL+N

Stvaranje novog kontakta (u bilo kojem prikazu programa Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Otvaranje obrasca kontakta za odabrani kontakt.

CTRL+O ili CTRL+SHIFT+ENTER

Stvaranje novog popisa za raspodjelu.

CTRL+SHIFT+L

Ispis.

CTRL+P

Ažuriranje popisa članova popisa za raspodjelu.

F5

Prelazak u drugu mapu.

CTRL+Y

Otvaranje adresara.

CTRL+SHIFT+B

Korištenje značajke Napredno traženje.

CTRL+SHIFT+F

U otvorenom kontaktu, otvaranje sljedećeg popisanog kontakta.

CTRL+SHIFT+TOČKA

Zatvaranje kontakta.

ESC

Otvaranje web-stranice za odabrani kontakt (ako je uključena).

CTRL+SHIFT+X

Otvaranje dijaloškog okvira Provjera adrese.

ALT+D

U obrascu kontakta, pod Internet, prikazivanje informacija o značajci E-pošta 1.

ALT+SHIFT+1

U obrascu kontakta, pod Internet, prikazivanje informacija o značajci E-pošta 2.

ALT+SHIFT+2

U obrascu kontakta, pod Internet, prikazivanje informacija o značajci E-pošta 3.

ALT+SHIFT+3

U dijaloškom okviru Elektroničke posjetnice

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje popisa Dodaj.

ALT+A

Odabir teksta u okviru Natpis kada je odabrano polje kojem je dodijeljen natpis.

ALT+B

Otvaranje dijaloškog okvira Dodavanje slike posjetnici.

ALT+C

Smještanje pokazivača na početak okvira Uređivanje.

ALT+E

Odabir okvira Polja.

ALT+F

Odabir padajućeg popisa Poravnanje slike.

ALT+G

Odabir palete boja za pozadinu.

ALT+K, a zatim ENTER

Odabir padajućeg popisa Izgled.

ALT+L

Uklanjanje odabranih polja iz okvira Polja.

ALT+R

Zadaci

Radnja

Tipkovni prečac

Prikazivanje ili skrivanje značajke Traka poslova.

ALT+F2

Prihvaćanje zahtjeva za zadatkom.

ALT+C

Odbijanje zahtjeva za zadatkom.

ALT+D

Traženje zadatka ili druge stavke.

CTRL+E

Otvaranje dijaloškog okvira Idi u mapu.

CTRL+Y

Stvaranje novog zadatka (unutar značajke Zadaci).

CTRL+N

Stvaranje novog zadatka (iz bilo kojeg prikaza u programu Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Stvaranje novog zahtjeva za zadatkom.

CTRL+SHIFT+U

Otvaranje odabrane stavke.

CTRL+O

Ispis odabrane stavke.

CTRL+P

Odabir svih stavki.

CTRL+A

Brisanje odabrane stavke.

CTRL+D

Prosljeđivanje zadatka u obliku privitka.

CTRL+F

Premještanje između značajke Navigacijsko okno, popisa Zadaci i značajke Traka poslova.

SHIFT+TAB

Otvaranje odabrane stavke kao stavke dnevnika.

CTRL+J

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Označavanje stavke zastavicom ili označavanje kao dovršeno.

INSERT

Oblikovanje teksta

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz izbornika Oblikovanje.

ALT+O

Prikaz dijaloškog okvira Font.

CTRL+SHIFT+P

Prelazak s velikih na mala slova i obrnuto (s odabranim tekstom).

SHIFT+F3

Oblikovanje slova kao malih velikih slova

CTRL+SHIFT+K

Podebljanje slova.

CTRL+B

Dodavanje grafičkih oznaka.

CTRL+SHIFT+L

Kurziv slova.

CTRL+I

Povećanje uvlake.

CTRL+T

Smanjenje uvlake

CTRL+SHIFT+T

Poravnanje lijevo.

CTRL+L

Centriranje.

CTRL+E

Podcrtavanje.

CTRL+U

Povećanje veličine fonta.

CTRL+] ili CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta.

CTRL+[ ili CTRL+SHIFT+<

Izrezivanje.

CTRL+X ili SHIFT+DELETE

Kopiranje.

CTRL+C ili CTRL+INSERT

Napomena : U oknu za čitanje funkcija CTRL+INSERT nije dostupna.

Lijepljenje.

CTRL+V ili SHIFT+INSERT

Čišćenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+Z ili CTRL+RAZMAKNICA

Brisanje sljedeće riječi.

CTRL+SHIFT+H

Razvlačenje odlomka između margina.

CTRL+SHIFT+J

Primjenjivanje stilova.

CTRL+SHIFT+S

Stvaranje viseće uvlake.

CTRL+T

Umetanje hiperveze.

CTRL+K

Lijevo poravnanje odlomka.

CTRL+L

Desno poravnanje odlomka

CTRL+R

Smanjivanje viseće uvlake.

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja odlomka.

CTRL+Q

Dodavanje informacija koje se odnose na Web stavkama.

Radnja

Tipkovni prečac

Uređivanje URL-a u tijelu stavke.

Kliknite dok držite pritisnutu tipku CTRL.

Određivanje web-preglednika.

Pritisnite tipku miša dok držite pritisnutom tipku SHIFT.

Umetanje hiperveze.

CTRL+K

Pretpregled ispisa

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje značajke Pretpregled ispisa.

Pritisnite ALT+F, a zatim V

Da biste ispisali stavku u otvorenom prozoru, pritisnite ALT+F, W, a zatim V

Ispis pretpregleda ispisa.

ALT+P

Otvaranje značajke Postavljanje stranice iz značajke Pretpregled ispisa.

ALT+S ili ALT+U

Zumiranje.

ALT+Z

Zatvaranje značajke Pretpregled ispisa.

ALT+C

Slanje/primanje

Radnja

Tipkovni prečac

Pokretanje slanja/primanja za sve definirane grupe za slanje/primanje s odabranom značajkom Uključi ovu grupu u slanje/primanje (F9). Ovo može uključivati zaglavlja, pune stavke, određene mape, stavke koje su manje od određene veličine ili bilo koju kombinaciju koju vi definirate.

F9

Pokretanje slanja/primanja za trenutnu mapu, dohvaćanje punih stavki (zaglavlja, stavke i privitaka, ako ih ima).

SHIFT+F9

Pokretanje slanja/primanja.

CTRL+M

Definiranje grupa za slanje/primanje.

CTRL+ALT+S

Visual Basic Editor

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje modula Visual Basic Editor.

ALT+F11

Makronaredbe

Radnja

Tipkovni prečac

Izvođenje makronaredbe.

ALT+F8

Obrasci

Radnja

Tipkovni prečac

Spremanje dizajna obrasca.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Spremanje podataka obrasca.

CTRL+SHIFT+F11

Stvaranje novog obrasca programa Microsoft Office InfoPath.

Pritisnite mapu programa InfoPath, a zatim pritisnite CTRL+N.

Vrh stranice

Prikazi

Prikaz tablice

Općenito korištenje

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje stavke.

ENTER

Odabir svih stavki.

CTRL+A

Prelazak na stavku na dnu zaslona.

PAGE DOWN

Prelazak na stavku na vrhu zaslona.

PAGE UP

Proširivanje ili smanjivanje odabranih stavki po jednu stavku.

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Prelazak na sljedeću ili prethodnu stavku bez proširivanja odabira.

CTRL+STRELICA GORE ili CTRL+STRELICA DOLJE

Odabir ili poništavanje odabira aktivne stavke.

CTRL+RAZMAKNICA

Osvježavanje prikaza.

F5

S odabranom grupom

Radnja

Tipkovni prečac

Proširivanje svih grupa.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Sažimanje grupe.

CTRL+ZNAK MINUS

Proširivanje jedne odabrane grupe.

SHIFT+ZNAK PLUS

Sažimanje jedne odabrane grupe.

ZNAK MINUS

Odabir prethodne grupe.

STRELICA GORE

Odabir sljedeće grupe.

STRELICA DOLJE

Odabir prve grupe.

HOME

Odabir posljednje grupe.

END

Odabir prve stavke u proširenoj grupi na zaslonu ili prve stavke s desne strane izvan zaslona.

RIGHT ARROW

Sve grupe

Radnja

Tipkovni prečac

Sažimanje svih grupa.

CTRL+ZNAK MINUS

Proširivanje svih grupa.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Prikaz kalendara dan/tjedan/mjesec

Sva tri

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz od 1 do 9 dana.

ALT+tipka za broj dana.

Prikaz 10 dana.

ALT+0 (NULA)

Prelazak na tjedne.

ALT+ZNAK MINUS

Prelazak na mjesece.

ALT +=

Premještanje između značajke Kalendar, značajke Ploča zadataka i popisa Popis mapa.

CTRL+TAB ili F6

Odabir prethodne obveze

SHIFT+TAB

Prelazak na prethodni dan.

LEFT ARROW

Prelazak na sljedeći dan.

RIGHT ARROW

Prelazak na isti dan u sljedećem tjednu.

ALT+STRELICA DOLJE

Prelazak na isti dan u prethodnom tjednu.

ALT+STRELICA GORE

Prikaz Dan

Radnja

Tipkovni prečac

Odabir vremena početka vašeg radnog dana.

HOME

Odabir vremena završetka vašeg radnog dana.

END

Odabir prethodnog bloka vremena.

STRELICA GORE

Odabir sljedećeg bloka vremena.

STRELICA DOLJE

Odabir bloka vremena na vrhu ekrana.

PAGE UP

Odabir bloka vremena na dnu ekrana.

PAGE DOWN

Proširivanje ili smanjivanje odabranog vremena.

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Premještanje obveze prema gore ili prema dolje.

S pokazivačem na obvezi, ALT+STRELICA GORE ili ALT+STRELICA DOLJE

Promjena vremena početka ili završetka obveze.

S pokazivačem na obvezi, ALT+SHIFT+STRELICA GORE ili ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Premještanje odabrane stavke u isti dan u sljedećem tjednu.

ALT+STRELICA DOLJE

Premještanje odabrane stavke u isti dan u prethodnom tjednu.

ALT+STRELICA GORE

Prikaz Tjedan

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak na početak radnih sati za odabrani dan.

HOME

Prelazak na kraj radnih sati za odabrani dan.

END

Prelazak jedan prikaz stranice prema gore u odabranom danu.

PAGE UP

Prelazak jedan prikaz stranice prema dolje u odabranom danu.

PAGE DOWN

Premještanje obveze prema gore, dolje, lijevo ili desno.

ALT+STRELICA GORE, ALT+STRELICA DOLJE, ALT+STRELICA LIJEVO ili ALT+STRELICA DESNO

Promjena trajanja odabranog bloka vremena.

SHIFT+STRELICA LIJEVO, SHIFT+STRELICA DESNO, SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE; ili SHIFT+HOME ili SHIFT+END

Prikaz Mjesec

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak na prvi dan u tjednu.

HOME

Prelazak na isti dan u tjednu na prethodnoj stranici.

PAGE UP

Prelazak na isti dan u tjednu na sljedećoj stranici.

PAGE DOWN

Datumski navigator

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak na prvi dan u trenutnom tjednu.

ALT+HOME

Prelazak na posljednji dan u trenutnom tjednu.

ALT+END

Prelazak na isti dan u prethodnom tjednu.

ALT+STRELICA GORE

Prelazak na isti dan u sljedećem tjednu.

ALT+STRELICA DOLJE

Prikaz Posjetnice ili prikaz Adresne kartice

Općenito korištenje

Radnja

Tipkovni prečac

Odabir određene kartice na popisu.

Jedno ili više slova naziva pod kojim je kartica spremljena ili naziv polja po kojem sortirate

Odabir prethodne kartice.

STRELICA GORE

Odabir sljedeće kartice.

STRELICA DOLJE

Odabir prve kartice na popisu.

HOME

Odabir posljednje kartice na popisu.

END

Odabir prve kartice na trenutnoj stranici.

PAGE UP

Odabir prve kartice na sljedećoj stranici.

PAGE DOWN

Odabir najbliže kartice u sljedećem stupcu.

RIGHT ARROW

Odabir najbliže kartice u prethodnom stupcu.

LEFT ARROW

Odabir ili poništavanje odabira aktivne kartice.

CTRL+RAZMAKNICA

Proširivanje odabira na prethodnu karticu i poništavanje odabira kartica nakon početne točke.

SHIFT+ STRELICA GORE

Proširivanje odabira na prethodnu karticu i poništavanje odabira kartica prije početne točke.

SHIFT+STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira na prethodnu karticu neovisno o početnoj točki.

CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE

Proširivanje odabira na sljedeću karticu neovisno o početnoj točki.

CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira na prvu karticu u popisu.

SHIFT+HOME

Proširivanje odabira na posljednju karticu u popisu.

SHIFT+END

Proširivanje odabira na prvu karticu na prethodnoj stranici.

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje odabira na posljednju karticu na posljednjoj stranici.

SHIFT+PAGE DOWN

Premještanje između polja u otvorenoj kartici

Za korištenje sljedećih tipki provjerite je li odabrano polje na kartici. Za odabir polja kad je kartica odabrana pritisnite polje ili pritisnite F2.

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje na sljedeće polje ili premještanje s posljednjeg polja na kartici na prvo polje sljedeće kartice.

TAB

Premještanje na prethodno polje, ili premještanje s prvog polja na kartici na posljednje polje prethodne kartice.

SHIFT+TAB

Premještanje na sljedeće polje ili dodavanje retka polju s više redaka.

ENTER

Premještanje na prethodno polje bez izlaza iz aktivne kartice.

SHIFT+ENTER

Prikaz točke umetanja u aktivnom polju radi uređivanja teksta.

F2

Premještanje između znakova u polju

Za korištenje sljedećih tipki provjerite je li odabrano polje na kartici. Za odabir polja kad je kartica odabrana pritisnite polje ili pritisnite F2.

Radnja

Tipkovni prečac

Dodavanje retka u polje s više redaka.

ENTER

Premještanje na početak retka.

HOME

Premještanje na kraj retka.

END

Premještanje na početak polja s više redaka.

PAGE UP

Premještanje na kraj polja s više redaka.

PAGE DOWN

Premještanje na prethodni redak u polju s više redaka.

STRELICA GORE

Premještanje na sljedeći redak u polju s više redaka.

STRELICA DOLJE

Premještanje na prethodni znak u polju.

LEFT ARROW

Premještanje na sljedeći znak u polju.

RIGHT ARROW

Prikaz vremenske skale (Zadaci ili Dnevnik)

Kada je stavka odabrana

Radnja

Tipkovni prečac

Odabir prethodne stavke.

LEFT ARROW

Odabir sljedeće stavke.

RIGHT ARROW

Odabir nekoliko susjednih stavki.

SHIFT+STRELICA LIJEVO ili SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir nekoliko stavki koje nisu susjedne.

CTRL+STRELICA LIJEVO+RAZMAKNICA ili CTRL+STRELICA DESNO+RAZMAKNICA

Otvaranje odabranih stavki.

ENTER

Prikazivanje stavki jedan zaslon iznad trenutno prikazanih stavki.

PAGE UP

Prikazivanje stavki jedan zaslon ispod trenutno prikazanih stavki.

PAGE DOWN

Odabir prve stavke na vremenskoj skali (ako stavke nisu grupirane) ili prve stavke u grupi.

HOME

Odabir posljednje stavke na vremenskoj skali (ako stavke nisu grupirane) ili posljednje stavke u grupi.

END

Prikazivanje (bez odabira) prve stavke na vremenskoj skali (ako stavke nisu grupirane) ili prve stavke u grupi.

CTRL+HOME

Prikazivanje (bez odabira) posljednje stavke na vremenskoj skali (ako stavke nisu grupirane) ili posljednje stavke u grupi.

CTRL+END

Kada je odabrana grupa

Radnja

Tipkovni prečac

Proširivanje grupe.

ENTER ili STRELICA DESNO

Sažimanje grupe.

ENTER ili STRELICA LIJEVO

Odabir prethodne grupe.

STRELICA GORE

Odabir sljedeće grupe.

STRELICA DOLJE

Odabir prve grupe na vremenskoj skali.

HOME

Odabir posljednje grupe na vremenskoj skali.

END

Odabir prve stavke u proširenoj grupi na zaslonu ili prve stavke s desne strane izvan zaslona.

RIGHT ARROW

Kada je odabrana jedinica vremena za vremensku skalu za dane

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje natrag u vremenskim razmacima koji su jednaki onima prikazanim na vremenskoj skali.

LEFT ARROW

Premještanje naprijed u vremenskim razmacima koji su jednaki onima prikazanim na vremenskoj skali.

RIGHT ARROW

Kada je odabrana niža vremenska skala, odabir više vremenske skale.

SHIFT+TAB

Kada je odabrana viša vremenska skala, odabir niže vremenske skale.

TAB

Kada je odabrana niža vremenska skala, odabir prve stavke na zaslonu ili prve grupe na zaslonu ako su stavke grupirane.

TAB

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×