Tipkovni prečaci i funkcijske tipke programa Excel

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U ovom se članku opisuju tipkovni prečaci, funkcijske tipke i nekih drugih uobičajenih tipki prečaca za Microsoft Excel. To obuhvaća prečaci koje možete koristiti za pristup na vrpci.

Kliknite jednu od karticama ispod upute specifična za vašu verziju programa Excel (temama za Excel za Windows nalaze se navode prvi, a zatim Mac).

U ovom se članku opisuju tipkovni prečaci, funkcijske tipke i nekih drugih uobičajenih tipki prečaca za Excel 2016. To obuhvaća prečaci koje možete koristiti za pristup na vrpci.

Savjet : Da biste zadržali ovu referencu kada radite, preporučujemo vam da biste ispisali ovu temu. Da biste ispisali ovu temu, pritisnite CTRL + P.

Napomena : Ako akcija koju često koristite tipkovnog prečaca, možete ga snimite makronaredbu da biste je stvorili.

Važno : 

 • Ovi prečaci odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 • Ako je za neki prečac potrebno pritisnuti više tipki odjednom, u ovom se članku te tipke razdvajaju znakom plus (+). Ako morate pritisnuti jednu tipku odmah nakon druge, tipke su razdvojene zarezom (,).

Hoće li stari prečaci i dalje funkcionirati?

Tipkovni prečaci koje započinju s tipkom Ctrl i dalje će raditi u Excel 2016. Na primjer, Ctrl + C i dalje kopira u međuspremnik i Ctrl + V i dalje će zalijepiti iz međuspremnika.

I većina starijih prečaca s tipkom Alt i dalje će funkcionirati. Ipak, sve prečace morate znati napamet jer se na zaslonu ne nalaze podsjetnici na slova koja valja pritisnuti. Pokušajte pritisnuti primjerice Alt, a zatim pritisnite neku od tipki starog izbornika kao što je U (Uređivanje), Z (Prikaz), M (Umetanje) i sl. Prikazat će se okvir u kojem piše da koristite pristupnu tipku iz starije verzije sustava Microsoft Office. Ako znate cijeli slijed tipki, nastavite i pokrenite naredbu. Ako ga ne znate, pritisnite Esc pa umjesto toga koristite oznake brzih tipki.

Tipkovni prečaci da biste prešli na vrpci

Ako ne poznajete na vrpcu, informacije u ovom odjeljku mogu olakšati razumijevanje na vrpci tipkovni prečac modela. Na vrpci u sklopu novi prečaci koji se zove Brze tipke, što može olakšati pojaviti kada pritisnete tipku Alt. Na vrpci grupa povezanim naredbama na karticama. Na primjer, na kartici Polazno grupi broj sadrži naredbu oblik broja.

oznake brzih tipki na vrpci

Da biste prikazali karticu na vrpci, pritisnite tipku kartici – na primjer, pritisnite slovo N kartica Umetanje ili M za vrpce programa Excel. Sada sve na tipki za pojavljuju gumba kartice. Pritisnite tipku za gumb koji želite.

 • Da biste dobiti na vrpcu, pritisnite Alt, a zatim za pomicanje po karticama, pomoću tipki strelica lijevo i strelica desno.

 • Da biste sakrili na vrpci da biste imali više prostora za rad, pritisnite Ctrl + F1. Ponavljajte postupak da biste ponovno prikazali na vrpci.

Idite na pristupnih tipki na vrpci

Da biste izravno otvorili karticu na vrpci, pritisnite jedno od sljedećih tipki pristupa:

Akcija

Tipkovni prečac

Otvorite vođenje kroz me na vrpci i okvir unesite pojam za pretraživanje za pomoć ili sadržaj pomoći.

ALT + Q, a zatim unesite pojam za pretraživanje.

Otvorite karticu Datoteka i koristite prikaz Backstage.

Alt + F

Otvorite karticu Polazno, oblikujte tekst i brojeve te koristite alat Traži.

Alt + H

Otvaranje kartice Umetanje radi umetanja zaokretnih tablica, grafikona, dodataka, minigrafikona, slika, oblika, zaglavlja ili tekstnih okvira.

ALT + N

Otvaranje kartice Izgled stranice radi rada s temama, postavljanjem stranice, skaliranjem i poravnanjem.

Alt + P

Otvaranje kartice Formule radi umetanja, praćenja i prilagodbe funkcija i izračuna.

Alt + M

Otvaranje kartice Podaci radi povezivanja s podacima, njihova sortiranja, filtriranja i analiziranja te rada s njima.

Alt + A

Otvorite karticu Pregled pa provjeravajte pravopis, dodajte komentare te štitite listove i radne knjige.

Alt + R

Otvaranje kartice Prikaz radi pretpregleda prijeloma i izgleda stranica, pokazivanja i skrivanja crta rešetke i naslova, postavljanje uvećanja zuma, upravljanje prozorima i oknima te pregledavanja makronaredbi.

ALT + W

Vrh stranice

Rad u kartice vrpce i izbornicima pomoću tipkovnice

Akcija

Tipkovni prečac

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje pristupnih tipki.

ALT ili F10. Na drugu se karticu prebacite pomoću tipkovnih prečaca ili tipki sa strelicom.

Premještanje žarišta naredbe na vrpci.

Tab ili Shift + Tab

Kretanje dolje, gore, lijevo ili desno, odnosno po stavkama na vrpci.

Tipka sa strelicom dolje, gore, lijevo ili desno

Aktiviranje odabranog gumba

Razmaknica ili Enter

Otvaranje popisa za odabranu naredbu

Tipka sa strelicom dolje

Otvaranje izbornika za odabrani gumb

Alt + strelica dolje

Kada je otvoren izbornik ili podizbornik, premještanje na sljedeću naredbu

Tipka sa strelicom dolje

Proširivanje ili sažimanje vrpce.

CTRL + F1

Otvaranje kontekstnog izbornika.

Shift + F10 ili

Kontekstna tipka

Premještanje na podizbornik kada je otvoren ili odabran glavni izbornik

Tipka sa strelicom lijevo

Vrh stranice

Često korišteni prečaci

U ovoj su tablici prikazani najčešće korišteni tipkovni prečaci u programu Excel 2016.

Akcija

Tipkovni prečac

Zatvaranje proračunske tablice

Ctrl + W

Otvaranje proračunske tablice

Ctrl + O

Prijelaz na karticu Polazno

Alt + H

Spremanje proračunske tablice

Ctrl + S

Kopiranje

Ctrl + C

Zalijepi

Ctrl + V

Poništavanje

Ctrl + Z

Uklanjanje sadržaja ćelije

Tipka Delete

Odabir boje ispune

ALT + H, H

Izrezivanje

Ctrl + X

Prelazak na karticu Umetanje

ALT + N

Podebljano

Ctrl + B

Centralno poravnanje sadržaja ćelija

Alt + H, A, a zatim C

Prelazak na karticu Izgled stranice

Alt + P

Prelazak na karticu Podaci

Alt + A

Prelazak na karticu Prikaz

ALT + W

Oblikovanje ćelije s kontekstnog izbornika

SHIFT + F10 ili

Kontekstna tipka

Dodavanje obruba

ALT + H, B

Brisanje stupca

Alt + H, D, a zatim C

Otvaranje kartice Formula

Alt + M

Vrh stranice

Navigacija u ćelijama: tipkovni prečaci

Akcija

Tipkovni prečac

Prelazak na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu mogućnost u dijaloškom okviru.

Shift + tabulator

Pomicanje za jednu ćeliju prema gore u radnom listu.

Tipka sa strelicom gore

Pomicanje za jednu ćeliju prema dolje u radnom listu.

Tipka sa strelicom dolje

Pomicanje za jednu ćeliju ulijevo u radnom listu.

Tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje za jednu ćeliju udesno u radnom listu.

Tipka sa strelicom desno

Prelazak na rub trenutnog na radnom listu.

Ctrl + tipka sa strelicom

Prelazak na način kraja, prelazak u sljedeću ispunjenu ćeliju u istom stupcu ili retku kao aktivnu ćeliju te isključivanje načina kraja. Ako su ćelije prazne, prijeđite na zadnju ćeliju u stupcu ili retku.

End, tipka sa strelicom

Prelazak na zadnju ćeliju u radnom listu do najnižeg iskorištenog retka krajnjeg desnog iskorištenog stupca.

Ctrl + End

Širenje odabira ćelija do zadnje iskorištenje ćelije na radnom listu (donji desni kut)

Ctrl + Shift + End

Prelazak na ćeliju u gornjem lijevom kutu prozora kada je uključena mogućnost Scroll Lock.

Home + Scroll Lock

Prelazak na početak retka na radnom listu. Tipka Home Premještaj na početak retka.

Ctrl + Home

Prebacivanje za jedan zaslon dolje na radnom listu.

Tipka Page Down

Prelazak na sljedeći radni list u radnoj knjizi.

Ctrl + Page Down

Prebacivanje za jedan zaslon udesno na radnom listu.

Alt + Page Down

Prebacivanje za jedan zaslon prema gore na radnom listu.

Tipka Page Up

Prebacivanje za jedan zaslon ulijevo na radnom listu.

Alt + Page Up

Prelazak na prethodni list u radnoj knjizi.

Ctrl + Page Up

Pomicanje za jednu ćeliju udesno na radnom listu. Pomicanje između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu.

Tabulator

Vrh stranice

Odabir i izvođenje radnji: tipkovni prečaci

Akcija

Tipkovni prečac

Odabir cijelog radnog lista.

Ctrl + A ili Ctrl + Shift + razmaknica

Odabir trenutnog i sljedećeg radnog lista u radnoj knjizi.

Ctrl + Shift + Page Down

Odabir trenutnog i prethodnog radnog lista u radnoj knjizi.

Ctrl + Shift + Page Up

Proširenje odabira ćelija za jednu ćeliju.

Shift + tipka sa strelicama

Proširivanje odabira ćelija do posljednje popunjene ćelije u istom stupcu ili retku u kojem se nalazi aktivna ćelija ili, ako je sljedeća ćelija prazna na sljedeću popunjenu ćeliju.

Ctrl + Shift + tipka sa strelicama

Uključivanje načina proširivanja i korištenje tipki sa strelicama radi proširenja odabira. Ponovno pritisnite da biste isključili.

Uključivanje načina proširivanja i korištenje tipki sa strelicama radi proširenja odabira. Ponovno pritisnite da biste isključili. F8

Dodavanje nesusjednih ćelija ili raspona u odabir ćelija pomoću tipki sa strelicama.

SHIFT + F8

Započinjanje novog retka u istoj ćeliji.

Alt + Enter

Ispunjavanje odabranog raspona ćelija trenutnim unosom.

Ctrl + Enter

Dovršavanje unosa u ćeliju i odabir ćelije iznad.

Shift + Enter

Odabir cijelog stupca na radnom listu.

Ctrl + razmaknica

Odabir cijelog retka na radnom listu.

Shift + razmaknica

Kada je odabran neki objekt, odabir svih objekata na radnom listu.

Ctrl + Shift + razmaknica

Proširivanje odabira ćelija na početak radnog lista.

Ctrl + Shift + Home

Odabir trenutnog područja ako radni list sadrži podatke. Pritisnite drugi put da biste odabrali trenutno područje i njegove sažete retke. Pritisnite treći put da biste odabrali cijeli radni list.

Ctrl + A ili Ctrl + Shift + razmaknica

Odabir trenutnog područja oko aktivne ćelije ili odabir cijelog izvješća zaokretne tablice.

Ctrl + Shift + zvjezdica (*)

Odabir prve naredbe na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

Home

Ponavljanje zadnje naredbe ili radnje, ako je to moguće.

Ctrl + Y

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Vrh stranice

Oblikovanje u ćelijama: tipkovni prečaci

Akcija

Tipkovni prečac

Oblikovanje ćelije pomoću dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija.

Ctrl + 1

Oblikovanje fontova pomoću dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija.

Ctrl + Shift + F ili Ctrl + Shift + P

Uređivanje aktivne ćelije i postavili točku unosa na kraju njegov sadržaj. Ili, ako je uređivanje za ćeliju je isključena, Premještanje točke umetanja u traku formule. Ako uređujete formule, prijelaz između točke načina isključivanje da biste mogli koristiti tipke sa strelicama da biste stvorili referencu.

F2

Dodavanje ili uređivanje komentara ćelije.

Shift + F2

Umetanje praznih ćelija putem dijaloškog okvira Umetanje.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Brisanje odabranih ćelija putem dijaloškog okvira Brisanje.

Ctrl + Minus (-)

Umetanje trenutnog vremena.

Ctrl + Shift + dvotočka (:)

Unos trenutnog datuma.

Ctrl + točka sa zarezom (;)

Izmjena prikaza vrijednosti ćelija i prikaza formula na radnom listu.

Ctrl + gravis (`)

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne u ćeliju ili traku formule.

CTRL + apostrof (')

Premještaj odabranih ćelija.

Ctrl + X

Kopiranje odabranih ćelija.

Ctrl + C

Lijepljenje sadržaja u točki unosa, zamjena svakog odabira.

Ctrl + V

Lijepljenje sadržaj pomoću dijaloškog okvira Posebno lijepljenje

Ctrl + Alt + V

Prebacivanje teksta u kurziv ili uklanja kurziva.

Ctrl + I ili Ctrl + 3

Podebljavanje teksta ili uklanjanje podebljanja.

Ctrl + B ili Ctrl + 2

Podcrtavanje teksta ili uklanjanje podcrtavanja.

Ctrl + U ili Ctrl + 4

Primjena ili uklanjanje precrtavanja.

Ctrl + 5

Prebacivanje između skrivanja objekata, prikaza objekata i prikaza zamjenskih mjesta za objekte.

Ctrl + 6

Primjena vanjskog obruba na odabrane ćelije.

Ctrl + Shift + &

Uklanjanje vanjskog obruba s odabranih ćelija.

Ctrl + Shift + podvlaka (_)

Prikaz ili skrivanje simbola strukture.

Ctrl + 8

Skrivanje odabranih redaka.

Ctrl + 9

Skrivanje odabranih stupaca.

Ctrl + 0

Korištenje naredbe Ispuni prema dolje radi kopiranja sadržaja i oblikovanja iz najviše ćelije odabranog raspona u ćelije ispod nje.

Ctrl + D

Korištenje naredbe Ispuni desno radi kopiranja sadržaja i oblikovanja krajnje lijeve ćelije odabranog raspona u ćelije s desne strane.

Ctrl + R

Primjena općenitog oblika broja.

Ctrl + Shift + tilda (~)

Primjena oblika valute s dva decimalna mjesta (negativni brojevi u zagradama).

Ctrl + Shift + znak dolara ($)

Primjena oblik postotka bez decimalnih mjesta.

Ctrl + Shift + postotak (%)

Primjena znanstvenog oblika broja s dva decimalna mjesta.

Ctrl + Shift + karet (^)

Primjena oblika datuma s danom, mjesecom i godinom.

Ctrl + Shift + ljestve (#)

Primjena oblika vremena sa satom, minutama i oznakom za prijepodne i poslijepodne.

Ctrl + Shift + znak @

Primjena oblik broja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus (-) za negativne vrijednosti.

Ctrl + Shift + uskličnik (!)

Stvaranje ili uređivanje hiperveze.

Ctrl + K

Provjera pravopisa na aktivnom radnom listu ili unutar odabranog raspona.

F7

Prikaz mogućnosti brze analize za odabrane ćelije koje sadrže datume.

Ctrl + Q

Prikaz dijaloškog okvira Stvaranje tablice.

Ctrl + L ili Ctrl + T

Vrh stranice

Rad s podacima funkcijama i trakom formule: tipkovni prečaci

Akcija

Tipkovni prečac

Odabir cijelog izvješća zaokretne tablice.

Ctrl + Shift + zvjezdica (*)

Uređivanje aktivne ćelije i postavili točku unosa na kraju njegov sadržaj. Ili, ako je uređivanje za ćeliju je isključena, Premještanje točke umetanja u traku formule. Ako uređujete formule, prijelaz između točke načina isključivanje da biste mogli koristiti tipke sa strelicama da biste stvorili referencu.

F2

Proširivanje ili sažimanje trake formule.

Ctrl + Shift + U

Poništavanje unosa u ćeliji ili na traci formule.

Tipka Esc

Završavanje unosa na traci formule i odabir donje ćelije.

Tipka Enter

Premještanje pokazivača na kraj formule.

Ctrl + End

Odabir cijelog teksta na traci formule od položaja pokazivača do kraja.

Ctrl + Shift + End

Izračun svih radnih listova u svim otvorenim radnim knjigama.

F9

Izračun aktivnog radnog lista.

Shift + F9

Izračun svih radnih listova u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

Ctrl + Alt + F9

Ponovna provjera zavisne formule, a zatim ponovni izračun svih ćelija u svim otvorenim radnim knjigama, uključujući ćelije koje nisu označene za izračun.

Ctrl + Alt + Shift + F9

Prikaz izbornika ili poruke za gumb za provjeru pogrešaka.

Alt + Shift + F10

Prikaz dijaloškog okvira Argumenti funkcije kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli.

Ctrl + A

Umetanje naziva argumenata i zagrada kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli.

Ctrl + Shift + A

Pozivanje Pregled predloženih unosa automatski prepoznaje uzoraka u susjednim stupcima i ispunite trenutnog stupca

CTRL + E

Ako je u formuli odabrana referenca ili raspon ćelije, provjera svih kombinacija apsolutnih i relativnih referenci.

F4

Umetanje funkcije.

Shift + F3

Kopiranje vrijednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule.

Ctrl + Shift + ravni navodnik (")

Stvaranje ugrađenog grafikona od podataka u trenutnom rasponu.

ALT + F1

Stvaranje grafikona od podataka u trenutnom rasponu na zasebnom listu grafikona.

F11

Definiranje naziva za korištenje u referencama.

Alt + M, M, D

Lijepljenje naziva iz dijaloškog okvira Lijepljenje naziva (ako su u radnoj knjizi definirani nazivi).

F3

Prelazak na prvo polje u sljedećem zapisu podatkovnog obrasca.

Enter

Stvaranje, pokretanje, uređivanje ili brisanje makronaredbe.

Alt + F8

Otvaranje alata Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) Editor.

Alt + F11

Vrh stranice

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

Prikazuje okno zadatka Pomoć za Excel.

Ctrl + F1 prikazuje ili skriva vrpcu.

Alt + F1 stvara ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom rasponu.

Alt + Shift + F1 umeće novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavili točku unosa na kraju njegov sadržaj. Ili, ako je uređivanje za ćeliju je isključena, Premještanje točke umetanja u traku formule. Ako uređujete formule, prijelaz između točke načina isključivanje pa koristite tipke sa strelicama da biste stvorili referencu.

Shift + F2 dodaje ili uređuje komentar ćelije.

Ctrl + F2 prikazuje područje pretpregleda ispisa na kartici Ispis u prikazu Prikaz Backstage.

F3

Prikazuje dijaloški okvir Lijepljenje naziva. Dostupno samo ako su u radnoj knjizi definirani nazivi (kartica Formule, grupa Definirani nazivi, Definiraj naziv).

Shift + F3 prikazuje dijaloški okvir Umetanje funkcije.

F4

Ponavlja zadnju naredbu ili akciju, ako je to moguće.

Ako je u formuli odabrana referenca ili raspon ćelije, tipkom F4 provjeravaju se sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

Ctrl + F4 zatvara odabrani prozor radne knjige.

Alt + F4 zatvara Excel.

F5

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

Ctrl + F5 vraća odabrani prozor radne knjige na izvornu veličinu.

F6

Naizmjenični prijelaz s radnog lista, vrpce, okna zadatka i kontrola zumiranja. Na podijeljenom radnom listu (izbornik Prikaz, naredbe Upravljaj ovim prozorom, Zamrzni okna, Podjela prozora), F6 dodaje i podijeljena okna prilikom prijelaza između okana i područja vrpce.

Shift + F6 služi za prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i vrpce.

Ctrl + F6 prelazi na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora radne knjige.

F7

Prikazuje dijaloški okvir Provjera pravopisa radi provjere pravopisa na aktivnom radnom listu ili unutar odabranog raspona.

Ctrl + F7 izvodi naredbu Premjesti u prozoru radne knjige kada prozor nije maksimiziran. Prozor premjestite pomoću tipki sa strelicama pa nakon dovršetka pritisnite Enter, odnosno Esc ako želite odustati.

F8

Uključuje ili isključuje prošireni način. U proširenom načinu u retku stanja pojavljuje se Prošireni odabir, a odabir se proširuje pomoću tipki sa strelicama.

Shift + F8 omogućuje dodavanje nesusjednih ćelija ili raspona u odabir ćelija pomoću tipki sa strelicama.

Ctrl + F8 izvodi naredbu Veličina (na izborniku Kontrola za prozor radne knjige) kada radna knjiga nije maksimizirana.

Alt + F8 prikazuje dijaloški okvir Makronaredba radi stvaranja, izvođenja, uređivanja ili brisanja makronaredbe.

F9

Izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama.

Shift + F9 izračunava aktivni radni list.

Ctrl + Alt + F9 izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

Ctrl + Alt + Shift + F9 ponovno provjerava zavisne formule, a zatim ponovno izračunava sve ćelije u svim otvorenim radnim knjigama, uključujući ćelije koje nisu označene za izračun.

Ctrl + F9 minimizira prozor radne knjige na veličinu ikone.

F10

Uključuje i isključuje brze tipke. (Isto možete učiniti i pritiskom na tipku Alt.)

Shift + F10 prikazuje izbornik prečaca za odabranu stavku.

Alt + Shift + F10 prikazuje izbornik ili poruku za gumb za provjeru pogrešaka.

Ctrl + F10 maksimizira odabrani prozor radne knjige ili ga vraća na prethodnu veličinu.

F11

Stvara grafikon od podataka u trenutnom rasponu na zasebnom listu grafikona.

Shift + F11 umeće novi radni list.

Alt + F11 otvara Microsoft Visual Basic for Applications Editor, u kojem možete stvarati makronaredbe pomoću jezika Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazuje dijaloški okvir Spremi kao.

Vrh stranice

Ostale korisne tipke prečaca

Tipka

Opis

Alt

Prikazuje brze tipke (nove prečace) na vrpci.

Na primjer:

Tipke Alt, W, P prebacuju radni list u prikaz Izgled stranice.

Tipke Alt, W, L prebacuju radni list u prikaz Normalno.

Tipke Alt, W, I prebacuju radni list u prikaz Pretpregled prijeloma stranice.

Tipke sa strelicama

Pomicanje na radnom listu za jednu ćeliju gore, dolje, lijevo ili desno.

Ctrl + tipka sa strelicom prelazi na rub trenutnog područje podataka na radnom listu.

Shift + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija za jednu ćeliju.

Ctrl + Shift + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija do posljednje popunjene ćelije u istom stupcu ili retku u kojem se nalazi aktivna ćelija ili, ako je sljedeća ćelija prazna, proširuje odabir na sljedeću popunjenu ćeliju.

Strelica lijevo ili strelica desno odabire karticu s lijeve, odnosno desne strane kada je odabrana vrpca. Ako je otvoren ili odabran podizbornik, te tipke sa strelicama služe za prijelaz s glavnog izbornika na podizbornik i obratno. Kada je odabrana kartica vrpce, te tipke služe za kretanje između gumba na kartici.

Strelica dolje ili strelica gore odabire sljedeću ili prethodnu naredbu kada je otvoren izbornik ili podizbornik. Ako je odabrana kartica vrpce, te tipke služe za kretanje prema gore ili prema dolje u grupi na kartici.

U dijaloškom okviru tipke sa strelicama služe za pomicanje između mogućnosti na otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u skupini mogućnosti.

Strelica dolje ili Alt + strelica dolje otvara odabrani padajući popis.

Razmaknica

Na traci formule briše jedan znak ulijevo.

Ujedno čisti sadržaj aktivne ćelije.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s lijeve strane točke unosa.

Tipka Delete

Uklanja sadržaj ćelije (podatke i formule) iz odabranih ćelija ne utječući na oblikovanja ćelije ili komentare.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s desne strane točke unosa.

Tipka End

Tipkom End uključuje se i isključuje način kraja. U načinu kraja možete pritisnuti tipku sa strelicom da biste se pomaknuli u sljedeću ispunjenu ćeliju koja se nalazi unutar istog stupca ili retka kao i aktivna ćelija. Način kraja automatski se isključuje kad pritisnete tipku sa strelicom. Prije novog pritiska na tipku sa strelicom svakako ponovno pritisnite End. Kad je uključen način kraja, to se prikazuje na traci stanja.

Ako su ćelije prazne, pritiskom na tipku End i tipku sa strelicom premještate se u posljednju ćeliju retka ili stupca.

End odabire i zadnju naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

Ctrl + End služi za pomicanje na zadnju ćeliju radnog lista, u najniži korišteni redak krajnjeg desnog korištenog stupca. Ako se pokazivač nalazi na traci formule, pritiskom na Ctrl + End pomičete pokazivač na kraj teksta.

Ctrl + Shift + End proširuje odabir ćelija na zadnju iskorištenu ćeliju na radnom listu (donji desni kut). Ako se pokazivač nalazi na traci formule, pritiskom na Ctrl + Shift + End odabire se sav tekst na traci formule od mjesta pokazivača do kraja – to ne utječe na visinu trake formule.

Tipka Enter

Dovršava unos u ćeliju iz ćelije ili trake formule i odabire ćeliju ispod (po zadanom).

U obrascu podataka prelazi na prvo polje sljedećeg zapisa.

Otvara odabrani izbornik (traku izbornika aktivirajte tipkom F10) ili izvodi akciju za odabranu naredbu.

U dijaloškom okviru izvodi akciju zadanog gumba naredbe za taj dijaloški okvir (gumb s podebljanom konturom, često gumb U redu).

Alt + Enter započinje novi redak u istoj ćeliji.

Ctrl + Enter ispunjava odabrani raspon ćelija trenutnim unosom.

Shift + Enter dovršava unos u ćeliju i odabire ćeliju iznad.

Tipka Esc

Poništava unos u ćeliji ili traci formule.

Zatvara otvoreni izbornik ili podizbornik, dijaloški okvir ili prozor poruke.

Zatvara i način prikaza preko cijelog zaslona ako je taj način primijenjen te se vraća u način normalnog prikaza na zaslonu i ponovno prikazuje vrpcu i traku stanja.

Tipka Home

Prelazi na početak retka na radnom listu.

Prelazi na ćeliju u gornjem lijevom kutu prozora kada je uključena mogućnost Scroll Lock.

Odabire prvu naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

Ctrl + Home prelazi na početak radnog lista.

Ctrl + Shift + Home proširuje odabir ćelija na početak radnog lista.

Tipka Page Down

Pomiče se za jedan zaslon prema dolje na radnom listu.

Alt + Page Down pomiče se za jedan zaslon udesno na radnom listu.

Ctrl + Page Down prelazi na sljedeći radni list u radnoj knjizi.

Ctrl + Shift + Page Down odabire trenutni i sljedeći radni list u radnoj knjizi.

Tipka Page Up

Pomiče se za jedan zaslon prema gore na radnom listu.

Alt + Page Up pomiče se za jedan zaslon ulijevo na radnom listu.

Ctrl + Page Up prelazi na prethodni list u radnoj knjizi.

Ctrl + Shift + Page Up odabire trenutni i prethodni list u radnoj knjizi.

Razmaknica

U dijaloškom okviru izvodi akciju za odabrani gumb ili potvrđuje/poništava potvrdni okvir.

Ctrl + razmaknica odabire cijeli stupac na radnom listu.

Shift + razmaknica odabire cijeli redak na radnom listu.

Ctrl + Shift + razmaknica odabire cijeli radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, pritiskom na kombinaciju Ctrl + Shift + razmaknica odabire se trenutno područje. Pritiskom na kombinaciju Ctrl + Shift + razmaknica po drugi put odabiru se trenutno područje i njegovi reci zbroja. Pritiskom na kombinaciju Ctrl + Shift + razmaknica po treći put odabire se cijeli radni list.

 • Kada je odabran neki objekt, pritiskom na kombinaciju Ctrl + Shift + razmaknica odabiru se svi objekti na radnom listu.

Alt + razmaknica prikazuje izbornik Kontrola za prozor programa Excel.

Tipka Tab

Pomiče se za jednu ćeliju udesno na radnom listu.

Pomiče se između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu.

Prelazi na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti u dijaloškom okviru.

Shift + Tab prelazi na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu mogućnost u dijaloškom okviru.

Ctrl + Tab prelazi na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

Ctrl + Shift + Tab prelazi na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

Vrh stranice

U ovom se članku opisuju tipkovni prečaci, funkcijske tipke i nekih drugih uobičajenih tipki prečaca za Excel 2013. To obuhvaća prečaci koje možete koristiti za pristup na vrpci.

Savjet : Da biste zadržali ovu referencu kada radite, preporučujemo vam da biste ispisali ovu temu. Da biste ispisali ovu temu, pritisnite CTRL + P.

Napomena : Ako akcija koju često koristite tipkovnog prečaca, možete ga snimite makronaredbu da biste je stvorili.

Važno : 

 • Ovi prečaci odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 • Ako je za neki prečac potrebno pritisnuti više tipki odjednom, u ovom se članku te tipke razdvajaju znakom plus (+). Ako morate pritisnuti jednu tipku odmah nakon druge, tipke su razdvojene zarezom (,).

Pristup putem tipkovnice na vrpci

Ako ne poznajete na vrpcu, informacije u ovom odjeljku mogu olakšati razumijevanje na vrpci tipkovni prečac modela. Na vrpci u sklopu novi prečaci koji se zove Brze tipke, što može olakšati pojaviti kada pritisnete tipku Alt.

oznake brzih tipki na vrpci

Da biste prikazali karticu na vrpci, pritisnite tipku kartici – na primjer, pritisnite slovo N kartica Umetanje ili M za vrpce programa Excel. Sada sve na tipki za pojavljuju gumba kartice. Pritisnite tipku za gumb koji želite.

Hoće li stari prečaci i dalje funkcionirati?

Tipkovni prečaci koji započinju tipkom Ctrl i dalje će funkcionirati u programu Microsoft Excel 2013. Tako kombinacija Ctrl + C i dalje služi za kopiranje sadržaja u međuspremnik, a kombinacija Ctrl + V za njegovo lijepljenje iz međuspremnika.

I većina starijih prečaca s tipkom Alt i dalje će funkcionirati. Ipak, sve prečace morate znati napamet jer se na zaslonu ne nalaze podsjetnici na slova koja valja pritisnuti. Pokušajte pritisnuti primjerice Alt, a zatim pritisnite neku od tipki starog izbornika kao što je E (Uređivanje), V (Prikaz), I (Umetanje) i sl. Prikazat će se okvir u kojem piše da koristite pristupnu tipku iz starije verzije sustava Microsoft Office. Ako znate cijeli slijed tipki, nastavite i pokrenite naredbu. Ako ga ne znate, pritisnite Esc pa umjesto toga koristite oznake brzih tipki.

Tipkovni prečaci s tipkom Ctrl

Tipka

Opis

Ctrl + PgDn

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, slijeva nadesno.

Ctrl + PgUp

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, zdesna nalijevo.

Ctrl + Shift + &

Primjenjuje vanjski obrub na odabrane ćelije.

Ctrl + Shift + _

Uklanja vanjski obrub s odabranih ćelija.

Ctrl + Shift + ~

Primjenjuje općeniti oblik broja.

Ctrl + Shift + $

Primjenjuje oblik valute s dva decimalna mjesta (negativni brojevi u zagradama).

Ctrl + Shift + %

Primjenjuje oblik postotka bez decimalnih mjesta.

Ctrl + Shift + ^

Primjenjuje znanstveni oblik broja s dva decimalna mjesta.

Ctrl + Shift + #

Primjenjuje oblik datuma s danom, mjesecom i godinom.

Ctrl + Shift + @

Primjenjuje oblik vremena sa satom, minutama i oznakom za prijepodne i poslijepodne.

Ctrl + Shift + !

Primjenjuje oblik broja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus (-) za negativne vrijednosti.

Ctrl + Shift + *

Označava trenutno područje oko aktivne ćelije (područje podataka okruženo praznim redovima i stupcima).

U zaokretnoj tablici odabire cijelo izvješće zaokretne tablice.

Ctrl + Shift + :

Unosi trenutno vrijeme.

Ctrl + Shift + "

Kopira vrijednost iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule.

Ctrl + Shift + Plus ( + )

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje radi umetanja praznih ćelija.

Ctrl + Minus (-)

Prikazuje dijaloški okvir Brisanje radi brisanja odabranih ćelija.

Ctrl + ;

Unosi trenutni datum.

Ctrl + `

Izmjenjuje prikaz vrijednosti ćelija i prikaz formula na radnom listu.

Ctrl + '

Kopira formulu iz ćelije iznad aktivne u ćeliju ili traku formule.

Ctrl + 1

Prikazuje dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

Ctrl + 2

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

Ctrl + 3

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

Ctrl + 4

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

Ctrl + 5

Primjenjuje ili uklanja precrtavanje.

Ctrl + 6

Skriva/prikazuje objekte.

Ctrl + 8

Prikazuje ili skriva simbole strukture.

Ctrl + 9

Skriva odabrane retke.

Ctrl + 0

Skriva odabrane stupce.

Ctrl + A

Odabire cijeli radni list.

Ako radni list sadrži podatke, tipkovni prečac Ctrl + A omogućuje odabir trenutnog područja. Pritiskom na tipke Ctrl + A po drugi put odabire se cijeli radni list.

Kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli, prikazuje dijaloški okvir Argumenti funkcije.

Ctrl + Shift + A umeće nazive argumenata i zagrade kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli.

Ctrl + B

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

Ctrl + C

Kopira odabrane ćelije.

Ctrl + D

Koristi naredbu Ispuni prema dolje radi kopiranja sadržaja i oblikovanja iz najviše ćelije odabranog raspona u ćelije ispod nje.

Ctrl + E

Pozivanje Pregled predloženih unosa automatski prepoznaje uzoraka u susjednim stupcima i ispunite trenutnog stupca

Ctrl + F

Prikazuje dijaloški oblik Traženje i zamjena s odabranom karticom Traženje.

Shift + F5 također prikazuje tu karticu, a Shift + F4 ponavlja zadnju akciju traženja.

Ctrl + Shift + F otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font.

Ctrl + G

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

F5 također prikazuje taj dijaloški okvir.

Ctrl + H

Prikazuje dijaloški okvir Traženje i zamjena s odabranom karticom Zamjena.

Ctrl + I

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

Ctrl + K

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloški okvir Uređivanje hiperveze za odabrane postojeće hiperveze.

Ctrl + L

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

Ctrl + N

Stvara novu, praznu radnu knjigu.

Ctrl + O

Prikazuje dijaloški okvir Otvaranje radi otvaranja ili traženja datoteke.

Ctrl + Shift + O odabire sve ćelije koje sadrže komentare.

Ctrl + P

Prikazuje karticu Ispis u prikazu Prikaz Backstage u sustavu Microsoft Office.

Ctrl + Shift + P otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font.

Ctrl + Q

Prikazuje mogućnosti Brza analiza za podatke kada imate ćelije koje sadrže odabrane podatke.

Ctrl + R

Koristi naredbu Ispuni desno radi kopiranja sadržaja i oblikovanja najljevije ćelije odabranog raspona u ćelije s desne strane.

Ctrl + S

Sprema aktivnu datoteku s trenutnim nazivom, mjestom i oblikom datoteke.

Ctrl + T

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

Ctrl + U

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

Ctrl + Shift + U proširuje/sažima traku formule.

Ctrl + V

Umeće sadržaj međuspremnika u točci unosa i zamjenjuje odabir. Dostupno samo nakon izrezivanja ili kopiranja objekta, teksta ili sadržaja tablice.

Pritiskom na tipke Ctrl + Alt + V prikazat ćete dijaloški okvir Posebno lijepljenje. Dostupno tek kada izrežete ili kopirate objekt, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

Ctrl + W

Zatvara odabrani prozor radne knjige.

Ctrl + X

Izrezuje odabrane ćelije.

Ctrl + Y

Ponavlja zadnju naredbu ili akciju, ako je to moguće.

Ctrl + Z

Koristi naredbu Poništi radi poništavanja zadnje naredbe ili brisanja zadnjeg unosa.

Savjet : Ctrl + J i Ctrl + M kao kombinacije s tipkom Ctrl zasad su nedodijeljeni prečaci.

Vrh stranice

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

Prikazuje okno zadatka Pomoć za Excel.

CTRL + F1 prikazuje ili skriva vrpcu.

Alt + F1 stvara ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom rasponu.

Alt + Shift + F1 umeće novi radni list.

F2

Uređuje aktivnu ćeliju i smješta točku unosa na kraj sadržaja ćelije. Također premješta točku unosa u traku formule kada je isključeno uređivanje ćelije.

Shift + F2 dodaje ili uređuje komentar ćelije.

Ctrl + F2 prikazuje područje pretpregleda ispisa na kartici Ispis u prikazu Prikaz Backstage.

F3

Prikazuje dijaloški okvir Lijepljenje naziva. Dostupno samo ako su u radnoj knjizi definirani nazivi (kartica Formule, grupa Definirani nazivi, Definiraj naziv).

Shift + F3 prikazuje dijaloški okvir Umetanje funkcije.

F4

Ponavlja zadnju naredbu ili akciju, ako je to moguće.

Ako je u formuli odabrana referenca ili raspon ćelije, tipkom F4 provjeravaju se sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

Ctrl + F4 zatvara odabrani prozor radne knjige.

Alt + F4 zatvara Excel.

F5

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

Ctrl + F5 vraća odabrani prozor radne knjige na izvornu veličinu.

F6

Prebacivanje između radnog lista, vrpcu, okno zadatka i kontrola zumiranja. Na radnom listu poništili podjelu (izbornikPrikaz , Upravljanje prozor, Zamrzni okna, naredba Podijeljeni prozor ), F6 uključuje podijeljena okna prilikom prelaska između okana i područja trake.

SHIFT + F6 služi za prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i vrpce.

Ctrl + F6 prelazi na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora radne knjige.

F7

Prikazuje dijaloški okvir Provjera pravopisa radi provjere pravopisa na aktivnom radnom listu ili unutar odabranog raspona.

Ctrl + F7 izvodi naredbu Premjesti u prozoru radne knjige kada prozor nije maksimiziran. Prozor premjestite pomoću tipki sa strelicama pa nakon dovršetka pritisnite Enter, odnosno Esc ako želite odustati.

F8

Uključuje ili isključuje prošireni način. U proširenom načinu u retku stanja pojavljuje se Prošireni odabir, a odabir se proširuje pomoću tipki sa strelicama.

Shift + F8 omogućuje dodavanje nesusjednih ćelija ili raspona u odabir ćelija pomoću tipki sa strelicama.

Ctrl + F8 izvodi naredbu Veličina (na izborniku Kontrola za prozor radne knjige) kada radna knjiga nije maksimizirana.

Alt + F8 prikazuje dijaloški okvir Makronaredba radi stvaranja, izvođenja, uređivanja ili brisanja makronaredbe.

F9

Izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama.

Shift + F9 izračunava aktivni radni list.

Ctrl + Alt + F9 izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

Ctrl + Alt + Shift + F9 ponovno provjerava zavisne formule, a zatim ponovno izračunava sve ćelije u svim otvorenim radnim knjigama, uključujući ćelije koje nisu označene za izračun.

Ctrl + F9 minimizira prozor radne knjige na veličinu ikone.

F10

Uključuje i isključuje brze tipke. (Isto možete učiniti i pritiskom na tipku Alt.)

Shift + F10 prikazuje izbornik prečaca za odabranu stavku.

Alt + Shift + F10 prikazuje izbornik ili poruku za gumb za provjeru pogrešaka.

Ctrl + F10 maksimizira odabrani prozor radne knjige ili ga vraća na prethodnu veličinu.

F11

Stvara grafikon od podataka u trenutnom rasponu na zasebnom listu grafikona.

Shift + F11 umeće novi radni list.

Alt + F11 otvara Microsoft Visual Basic for Applications Editor, u kojem možete stvarati makronaredbe pomoću jezika Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazuje dijaloški okvir Spremi kao.

Vrh stranice

Ostale korisne tipke prečaca

Tipka

Opis

Alt

Prikazuje brze tipke (nove prečace) na vrpci.

Na primjer:

Tipke Alt, W, P prebacuju radni list u prikaz Izgled stranice.

Tipke Alt, W, L prebacuju radni list u prikaz Normalno.

Tipke Alt, W, I prebacuju radni list u prikaz Pretpregled prijeloma stranice.

Tipke sa strelicama

Pomicanje na radnom listu za jednu ćeliju gore, dolje, lijevo ili desno.

Ctrl + tipka sa strelicom prelazi na rub trenutnog područje podataka na radnom listu.

Shift + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija za jednu ćeliju.

Ctrl + Shift + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija do posljednje popunjene ćelije u istom stupcu ili retku u kojem se nalazi aktivna ćelija ili, ako je sljedeća ćelija prazna, proširuje odabir na sljedeću popunjenu ćeliju.

Strelica lijevo ili strelica desno odabire karticu ulijevo ili udesno odabrano na vrpci. Kad je otvoren ili odabran, ove tipke sa strelicama prebacivanje između glavnog izbornika i podizbornika. Kada je odabrana kartica na vrpci, ove tipke pronađite gumba kartice.

Strelica dolje ili strelicu gore odabire sljedeću ili prethodnu naredbu kad je otvoren izbornik ili podizbornik. Kada je odabrana kartica na vrpci, ove tipke pomaknite se prema gore ili dolje u grupu kartica.

U dijaloškom okviru tipke sa strelicama služe za pomicanje između mogućnosti na otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u skupini mogućnosti.

Strelica dolje ili Alt + strelica dolje otvara odabrani padajući popis.

Razmaknica

Na traci formule briše jedan znak ulijevo.

Ujedno čisti sadržaj aktivne ćelije.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s lijeve strane točke unosa.

Tipka Delete

Uklanja sadržaj ćelije (podatke i formule) iz odabranih ćelija ne utječući na oblikovanja ćelije ili komentare.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s desne strane točke unosa.

Tipka End

Tipkom End uključuje se i isključuje način kraja. U načinu kraja možete pritisnuti tipku sa strelicom da biste se pomaknuli u sljedeću ispunjenu ćeliju koja se nalazi unutar istog stupca ili retka kao i aktivna ćelija. Način kraja automatski se isključuje kad pritisnete tipku sa strelicom. Prije novog pritiska na tipku sa strelicom svakako ponovno pritisnite End. Kad je uključen način kraja, to se prikazuje na traci stanja.

Ako su ćelije prazne, pritiskom na tipku End i tipku sa strelicom premještate se u posljednju ćeliju retka ili stupca.

End odabire i zadnju naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

Ctrl + End služi za pomicanje na zadnju ćeliju radnog lista, u najniži korišteni redak krajnjeg desnog korištenog stupca. Ako se pokazivač nalazi na traci formule, pritiskom na Ctrl + End pomičete pokazivač na kraj teksta.

Ctrl + Shift + End proširuje odabir ćelija na zadnju iskorištenu ćeliju na radnom listu (donji desni kut). Ako se pokazivač nalazi na traci formule, pritiskom na Ctrl + Shift + End odabire se sav tekst na traci formule od mjesta pokazivača do kraja – to ne utječe na visinu trake formule.

Tipka Enter

Dovršava unos u ćeliju iz ćelije ili trake formule i odabire ćeliju ispod (po zadanom).

U obrascu podataka prelazi na prvo polje sljedećeg zapisa.

Otvara odabrani izbornik (traku izbornika aktivirajte tipkom F10) ili izvodi akciju za odabranu naredbu.

U dijaloškom okviru izvodi akciju zadanog gumba naredbe za taj dijaloški okvir (gumb s podebljanom konturom, često gumb U redu).

Alt + Enter započinje novi redak u istoj ćeliji.

Ctrl + Enter ispunjava odabrani raspon ćelija trenutnim unosom.

Shift + Enter dovršava unos u ćeliju i odabire ćeliju iznad.

Tipka Esc

Poništava unos u ćeliji ili traci formule.

Zatvara otvoreni izbornik ili podizbornik, dijaloški okvir ili prozor poruke.

Zatvara i prikaz preko cijelog zaslona ako je taj način primijenjen te se vraća u način normalnog prikaza na prikazuje vrpcu i traku ponovno stanja.

Tipka Home

Prelazi na početak retka na radnom listu.

Prelazi na ćeliju u gornjem lijevom kutu prozora kada je uključena mogućnost Scroll Lock.

Odabire prvu naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

Ctrl + Home prelazi na početak radnog lista.

Ctrl + Shift + Home proširuje odabir ćelija na početak radnog lista.

Tipka Page Down

Pomiče se za jedan zaslon prema dolje na radnom listu.

Alt + Page Down pomiče se za jedan zaslon udesno na radnom listu.

Ctrl + Page Down prelazi na sljedeći radni list u radnoj knjizi.

Ctrl + Shift + Page Down odabire trenutni i sljedeći radni list u radnoj knjizi.

Tipka Page Up

Pomiče se za jedan zaslon prema gore na radnom listu.

Alt + Page Up pomiče se za jedan zaslon ulijevo na radnom listu.

Ctrl + Page Up prelazi na prethodni list u radnoj knjizi.

Ctrl + Shift + Page Up odabire trenutni i prethodni list u radnoj knjizi.

Razmaknica

U dijaloškom okviru izvodi akciju za odabrani gumb ili potvrđuje/poništava potvrdni okvir.

Ctrl + razmaknica odabire cijeli stupac na radnom listu.

Shift + razmaknica odabire cijeli redak na radnom listu.

Ctrl + Shift + razmaknica odabire cijeli radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, pritiskom na kombinaciju Ctrl + Shift + razmaknica odabire se trenutno područje. Pritiskom na kombinaciju Ctrl + Shift + razmaknica po drugi put odabiru se trenutno područje i njegovi reci zbroja. Pritiskom na kombinaciju Ctrl + Shift + razmaknica po treći put odabire se cijeli radni list.

 • Kada je odabran neki objekt, pritiskom na kombinaciju Ctrl + Shift + razmaknica odabiru se svi objekti na radnom listu.

Alt + razmaknica prikazuje izbornik Kontrola za prozor programa Excel.

Tipka Tab

Pomiče se za jednu ćeliju udesno na radnom listu.

Pomiče se između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu.

Prelazi na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti u dijaloškom okviru.

Shift + Tab prelazi na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu mogućnost u dijaloškom okviru.

Ctrl + Tab prelazi na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

Ctrl + Shift + Tab prelazi na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

Vrh stranice

U ovom se članku opisuju tipkovni prečaci, funkcijske tipke i nekih drugih uobičajenih tipki prečaca za Excel 2010. To obuhvaća prečaci koje možete koristiti za pristup na vrpci.

Napomena : Ako koristite Microsoft Excel Starter 2010, imajte na umu da sve značajke naveden za Excel podržava Excel Starter 2010.

Savjet : Da biste zadržali ovu referencu kada radite, preporučujemo vam da biste ispisali ovu temu. Da biste ispisali ovu temu, pritisnite CTRL + P.

Napomena : Ako akcija koju često koristite tipkovnog prečaca, možete ga snimite makronaredbu da biste je stvorili.

Važno : 

 • Ovi prečaci odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 • Ako je za neki prečac potrebno pritisnuti više tipki odjednom, u ovom se članku te tipke razdvajaju znakom plus (+). Ako morate pritisnuti jednu tipku odmah nakon druge, tipke su razdvojene zarezom (,).

Pristup putem tipkovnice na vrpci

Ako ne poznajete na vrpcu, informacije u ovom odjeljku mogu olakšati razumijevanje na vrpci tipkovni prečac modela. Na vrpci u sklopu novi prečaci koji se zove Brze tipke, što može olakšati pojaviti kada pritisnete tipku Alt.

oznake brzih tipki na vrpci

Da biste prikazali karticu na vrpci, pritisnite tipku kartici – na primjer, pritisnite slovo N kartica Umetanje ili M za vrpce programa Excel. Sada sve na tipki za pojavljuju gumba kartice. Pritisnite tipku za gumb koji želite.

Hoće li stari prečaci i dalje funkcionirati?

Tipkovni prečaci koje započinju s tipkom CTRL i dalje će raditi u programu Excel 2010. Na primjer, CTRL + C i dalje kopira u međuspremnik i CTRL + V i dalje će zalijepiti iz međuspremnika.

Većina stare ALT + izbornika prečaca i dalje funkcionirati, previše. Međutim, morate znati cijelog prečaca iz memorije – nema podsjetnika zaslona od što slova pritiskom na tipke. Na primjer, pokušajte pritisnuti ALT, a zatim pritisnite jednu od na stari izbornik tipki E (Uređivanje), V (prikaz), li (Umetanje) i tako dalje. U okvir pojavljuje pričaju koristite tipki pristupa iz starije verzije sustava Microsoft Office. Ako znate cijelu redoslijed tipki, nastaviti i pokretanje naredbe. Ako ne znate slijed, pritisnite ESC, a umjesto toga koristite tipki.

CTRL tipkovni prečaci

Savjet : Preuzeti ili ispisati kartica za brzi pregled: Tipkovni prečaci - tipke Ctrl. (PDF)

Tipka

Opis

CTRL+PgUp

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, slijeva nadesno.

CTRL + PgDn

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, zdesna nalijevo.

CTRL + SHIFT +)

Otkriva skrivene retke unutar odabira.

CTRL + SHIFT + &

Primjenjuje vanjski obrub na odabrane ćelije.

CTRL + SHIFT + _

Uklanja vanjski obrub s odabranih ćelija.

CTRL + SHIFT + ~

Primjenjuje općeniti oblik broja.

CTRL + SHIFT + $

Primjenjuje oblik valute s dva decimalna mjesta (negativni brojevi u zagradama).

CTRL + SHIFT + %

Primjenjuje oblik postotka bez decimalnih mjesta.

CTRL + SHIFT + ^

Primjenjuje znanstveni oblik broja s dva decimalna mjesta.

CTRL + SHIFT + #

Primjenjuje oblik datuma s danom, mjesecom i godinom.

CTRL + SHIFT + @

Primjenjuje oblik vremena sa satom, minutama i oznakom za prijepodne i poslijepodne.

CTRL + SHIFT +!

Primjenjuje oblik broja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus (-) za negativne vrijednosti.

CTRL+SHIFT+*

Označava trenutno područje oko aktivne ćelije (područje podataka okruženo praznim redovima i stupcima).

U zaokretnoj tablici odabire cijelo izvješće zaokretne tablice.

CTRL + SHIFT +:

Unosi trenutno vrijeme.

CTRL + SHIFT + "

Kopira vrijednost iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule.

CTRL + SHIFT + Plus (+)

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje radi umetanja praznih ćelija.

CTRL + Minus (-)

Prikazuje dijaloški okvir Brisanje radi brisanja odabranih ćelija.

CTRL +;

Unosi trenutni datum.

CTRL +'

Izmjenjuje prikaz vrijednosti ćelija i prikaz formula na radnom listu.

CTRL + '

Kopira formulu iz ćelije iznad aktivne u ćeliju ili traku formule.

CTRL+1

Prikazuje dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

CTRL+2

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

CTRL + 3

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

CTRL + 4

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

CTRL+5

Primjenjuje ili uklanja precrtavanje.

CTRL+6

Skriva/prikazuje objekte.

CTRL+8

Prikazuje ili skriva simbole strukture.

CTRL+9

Skriva odabrane retke.

CTRL + 0

Skriva odabrane stupce.

CTRL+A

Odabire cijeli radni list.

Ako radni list sadrži podatke, CTRL+A odabire trenutno područje. Ako još jednom pritisnete CTRL+A, odabrat će se čitav radni list.

Kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli, prikazuje dijaloški okvir Argumenti funkcije.

CTRL + SHIFT + A Umeće nazive argumenata i zagrade kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli.

CTRL+B

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

CTRL+C

Kopira odabrane ćelije.

CTRL+D

Koristi naredbu Ispuni prema dolje radi kopiranja sadržaja i oblikovanja iz najviše ćelije odabranog raspona u ćelije ispod nje.

CTRL+F

Prikazuje dijaloški oblik Traženje i zamjena s odabranom karticom Traženje.

SHIFT + F5 također prikazuje ovu karticu dok SHIFT + F4 ponavljanje posljednje akcije Traži .

CTRL + SHIFT + F otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font .

CTRL+G

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

F5 također prikazuje taj dijaloški okvir.

CTRL+H

Prikazuje dijaloški okvir Traženje i zamjena s odabranom karticom Zamjena.

CTRL+I

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

CTRL+K

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloški okvir Uređivanje hiperveze za odabrane postojeće hiperveze.

CTRL+L

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

CTRL+N

Stvara novu, praznu radnu knjigu.

CTRL+O

Prikazuje dijaloški okvir Otvaranje radi otvaranja ili traženja datoteke.

CTRL + SHIFT + O odabire sve ćelije koje sadrže komentare.

CTRL+P

Prikazuje karticu Ispis u prikazu Prikaz Backstage u sustavu Microsoft Office.

CTRL + SHIFT + P otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font .

CTRL+R

Koristi naredbu Ispuni desno radi kopiranja sadržaja i oblikovanja najljevije ćelije odabranog raspona u ćelije s desne strane.

CTRL+S

Sprema aktivnu datoteku s trenutnim nazivom, mjestom i oblikom datoteke.

CTRL+T

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

CTRL+U

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

CTRL + SHIFT + U izmjenjuje proširuje / sažima traku formule.

CTRL+V

Umeće sadržaj međuspremnika u točci unosa i zamjenjuje odabir. Dostupno samo nakon izrezivanja ili kopiranja objekta, teksta ili sadržaja tablice.

CTRL + ALT + V prikazuje dijaloški okvir Posebno lijepljenje . Dostupna je samo kada su izrezanog ili kopiranog objekta, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u nekom drugom programu.

CTRL+W

Zatvara odabrani prozor radne knjige.

CTRL+X

Izrezuje odabrane ćelije.

CTRL+Y

Ponavlja zadnju naredbu ili akciju, ako je to moguće.

CTRL+Z

Koristi naredbu Poništi radi poništavanja zadnje naredbe ili brisanja zadnjeg unosa.

Savjet : Cominbations CTRL CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M i CTRL + Q trenutno su Nedodijeljeni prečaci.

Vrh stranice

Funkcijske tipke

Savjet : Preuzeti ili ispisati kartica za brzi pregled: Tipkovni prečaci - funkcijske tipke. (PDF)

Tipka

Opis

F1

Prikazuje okno zadatka Pomoć za Excel.

CTRL + F1 prikazuje ili skriva vrpcu.

ALT + F1 stvara ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom rasponu.

ALT + SHIFT + F1 umeće novi radni list.

F2

Uređuje aktivnu ćeliju i smješta točku unosa na kraj sadržaja ćelije. Također premješta točku unosa u traku formule kada je isključeno uređivanje ćelije.

SHIFT + F2 dodaje ili uređuje komentar ćelije.

CTRL + F2 prikazuje područje pretpregleda ispisa na kartici Ispis u Prikaz Backstage.

F3

Prikazuje dijaloški okvir Lijepljenje naziva . Dostupna je samo ako postoje postojeće nazivi u radnoj knjizi.

SHIFT + F3 prikazuje dijaloški okvir Umetanje funkcije .

F4

Ponavlja zadnju naredbu ili akciju, ako je to moguće.

Ako je u formuli odabrana referenca ili raspon ćelije, tipkom F4 provjeravaju se sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

CTRL + F4 zatvara na odabrani prozor radne knjige.

ALT + F4 zatvara Excel.

F5

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

CTRL + F5 vraća veličinu prozora na odabrani prozor radne knjige.

F6

Prebacivanje između radnog lista, vrpcu, okno zadatka i kontrola zumiranja. Na radnom listu poništili podjelu (izbornikPrikaz , Upravljanje prozor, Zamrzni okna, naredba Podijeljeni prozor ), F6 uključuje podijeljena okna prilikom prelaska između okana i područja trake.

SHIFT + F6 služi za prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i vrpce.

CTRL + F6 prelazi na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora radne knjige.

F7

Prikazuje dijaloški okvir Provjera pravopisa radi provjere pravopisa na aktivnom radnom listu ili unutar odabranog raspona.

CTRL + F7 izvodi naredbu Premjesti u prozoru radnu knjigu kad nije maksimiziran. Premještanje prozora, pomoću tipki sa strelicama i nakon dovršetka pritisnite ENTER ili ESC da biste odustali.

F8

Uključuje ili isključuje prošireni način. U proširenom načinu u retku stanja pojavljuje se Prošireni odabir, a odabir se proširuje pomoću tipki sa strelicama.

SHIFT + F8 omogućuje dodavanje nesusjednih ćelija ili raspona u odabir ćelija pomoću tipki sa strelicama.

CTRL + F8 izvodi naredbu Veličina (na izborniku kontrola za prozor radne knjige) kada radna knjiga nije maksimizirana.

ALT + F8 prikazuje dijaloški okvir makronaredbe možete stvarati, pokrenite, uređivanje ili brisanje makronaredbe.

F9

Izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama.

SHIFT + F9 izračunava aktivni radni list.

CTRL + ALT + F9 izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 ponovno zavisnih formula i zatim ponovno izračunava sve ćelije u svim otvorenim radnim knjigama, uključujući ćelije koje nisu označene za izračun.

CTRL + F9 minimizira prozor radne knjige na veličinu ikone.

F10

Savjeti za tipke uključuje i isključivanje. (Pritiskom na ALT ne isto.)

SHIFT + F10 prikazuje izbornik prečaca za odabranu stavku.

ALT + SHIFT + F10 prikazuje izbornik ili poruku za gumb za provjeru pogrešaka.

CTRL + F10 Maksimizira ili ga na odabrani prozor radne knjige.

F11

Stvara grafikon od podataka u trenutnom rasponu na zasebnom listu grafikona.

SHIFT + F11 umeće novi radni list.

ALT + F11 otvara u Microsoft Visual Basic For Applications Editor, u kojem možete stvoriti makronaredbe pomoću jezika Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazuje dijaloški okvir Spremi kao.

Vrh stranice

Ostale korisne tipke prečaca

Napomena : Preuzeti ili ispisati kartica za brzi pregled: Tipkovni prečaci - razne. (PDF)

Tipka

Opis

Tipka ALT

Prikazuje brze tipke (nove prečace) na vrpci.

Na primjer:

ALT, W, P prebacuju radni list u prikazu izgleda stranice.

ALT, W, L prebacuju radni list u normalnom prikazu.

ALT, W, I prebacuju radni list u prikazu Pretpregled prijeloma stranice.

TIPKE SA STRELICOM

Pomicanje na radnom listu za jednu ćeliju gore, dolje, lijevo ili desno.

CTRL + tipka sa strelicom prelazi na rub trenutnog područje podataka na radnom listu.

SHIFT + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija za jednu ćeliju.

CTRL + SHIFT + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija do posljednje ispunjene ćelije u istom stupcu ili retku kao aktivnu ćeliju ili ako je na sljedeću ćeliju prazna, proširuje odabir sljedeće ćelije koje nisu prazne.

Strelica lijevo ili strelica desno odabire karticu ulijevo ili udesno odabrano na vrpci. Kad je otvoren ili odabran, ove tipke sa strelicama prebacivanje između glavnog izbornika i podizbornika. Kada je odabrana kartica na vrpci, ove tipke pronađite gumba kartice.

STRELICA dolje ili strelicu gore odabire sljedeću ili prethodnu naredbu kad je otvoren izbornik ili podizbornik. Kada je odabrana kartica na vrpci, ove tipke pomaknite se prema gore ili dolje u grupu kartica.

U dijaloškom okviru tipke sa strelicama služe za pomicanje između mogućnosti na otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u skupini mogućnosti.

STRELICA dolje ili ALT + strelica dolje otvara odabrani padajući popis.

Tipka BACKSPACE

Na traci formule briše jedan znak ulijevo.

Ujedno čisti sadržaj aktivne ćelije.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s lijeve strane točke unosa.

IZBRIŠI

Uklanja sadržaj ćelije (podatke i formule) iz odabranih ćelija ne utječući na oblikovanja ćelije ili komentare.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s desne strane točke unosa.

Tipka END

Kraj uključit će se način rada kraj. U načinu rada završi, pa možete pritisnuti tipke sa strelicom da biste prešli u sljedeću ćeliju koje nisu prazne u istom stupcu ili retku kao aktivnu ćeliju. Ako su ćelije prazne, pritiskom na tipku END i tipku sa strelicom prelazi na posljednju ćeliju u retku ili stupcu.

END odabire posljednje naredbe na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

CTRL + END prelazi na posljednju ćeliju na radnom listu u najniže korišteni redak krajnjeg desnog korištenog stupca. Ako je pokazivač u traci formule, CTRL + END premješta kursor na kraj teksta.

CTRL + SHIFT + END proširuje odabir ćelija do posljednje ispunjene ćelije na radnom listu (donji desni kut). Ako je pokazivač u traci formule, CTRL + SHIFT + END odabire sav tekst u traci formule od mjesta pokazivača na kraj – to ne utječe na visinu trake formule.

Tipka ENTER

Dovršava unos u ćeliju iz ćelije ili trake formule i odabire ćeliju ispod (po zadanom).

U obrascu podataka prelazi na prvo polje sljedećeg zapisa.

Otvara odabrani izbornik (traku izbornika aktivirajte tipkom F10) ili izvodi akciju za odabranu naredbu.

U dijaloškom okviru izvodi akciju zadanog gumba naredbe za taj dijaloški okvir (gumb s podebljanom konturom, često gumb U redu).

ALT + ENTER započinje novi redak u istoj ćeliji.

CTRL + ENTER ispunjava odabrani raspon ćelija trenutnim unosom.

SHIFT + ENTER dovršava unos u ćeliju i odabire ćeliju iznad.

Tipka ESC

Poništava unos u ćeliji ili traci formule.

Zatvara otvoreni izbornik ili podizbornik, dijaloški okvir ili prozor poruke.

Zatvara i prikaz preko cijelog zaslona ako je taj način primijenjen te se vraća u način normalnog prikaza na prikazuje vrpcu i traku ponovno stanja.

Tipka HOME

Prelazi na početak retka na radnom listu.

Prelazi na ćeliju u gornjem lijevom kutu prozora kada je uključena mogućnost SCROLL LOCK.

Odabire prvu naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

CTRL + HOME prelazi na početak radnog lista.

CTRL + SHIFT + HOME proširuje odabir ćelija na početak radnog lista.

Tipka Page Down

Pomiče se za jedan zaslon prema dolje na radnom listu.

ALT + PAGE DOWN pomiče se za jedan zaslon udesno na radnom listu.

CTRL + PAGE DOWN prelazi na sljedeći radni list u radnoj knjizi.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN odabire trenutni i sljedeći radni list u radnoj knjizi.

Tipka Page Up

Pomiče se za jedan zaslon prema gore na radnom listu.

ALT + PAGE UP pomiče se za jedan zaslon ulijevo na radnom listu.

CTRL + PAGE UP prelazi na prethodni list u radnoj knjizi.

CTRL + SHIFT + PAGE UP odabire trenutni i Prethodni list u radnoj knjizi.

Razmaknica

U dijaloškom okviru izvodi akciju za odabrani gumb ili potvrđuje/poništava potvrdni okvir.

CTRL + RAZMAKNICA odabire cijeli stupac na radnom listu.

SHIFT + RAZMAKNICA odabire cijeli redak na radnom listu.

CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA odabire cijeli radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA odabire trenutno područje. Pritiskom na CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA drugi put odabire trenutno područje i zbirne retke. Pritiskom na CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA treći put odabire cijeli radni list.

 • Kada je odabran neki objekt, CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA odabire sve objekte na radnom listu.

ALT + razmaknica prikazuje izbornik kontrola za prozor programa Excel.

Tipka TAB

Pomiče se za jednu ćeliju udesno na radnom listu.

Pomiče se između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu.

Prelazi na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti u dijaloškom okviru.

SHIFT + TAB prelazi na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu mogućnost u dijaloškom okviru.

CTRL + TAB prelazi na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL + SHIFT + TAB prelazi na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

U ovom se članku opisuju tipkovni prečaci, funkcijske tipke i nekih drugih uobičajenih tipki prečaca za Excel 2007. To obuhvaća prečaci koje možete koristiti za pristup na vrpci.

Savjet : Da biste zadržali ovu referencu kada radite, preporučujemo vam da biste ispisali ovu temu. Da biste ispisali ovu temu, pritisnite CTRL + P.

Napomena : Ako akcija koju često koristite tipkovnog prečaca, možete ga snimite makronaredbu da biste je stvorili.

Važno : 

 • Ovi prečaci odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 • Ako je za neki prečac potrebno pritisnuti više tipki odjednom, u ovom se članku te tipke razdvajaju znakom plus (+). Ako morate pritisnuti jednu tipku odmah nakon druge, tipke su razdvojene zarezom (,).

CTRL tipkovni prečaci

Tipka

Opis

CTRL+PgUp

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, slijeva nadesno.

CTRL + PgDn

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, zdesna nalijevo.

CTRL + SHIFT +)

Otkriva skrivene retke unutar odabira.

CTRL + SHIFT +)

Otkriva sve skrivene stupce unutar odabira.

CTRL + SHIFT + &

Primjenjuje vanjski obrub na odabrane ćelije.

CTRL + SHIFT + _

Uklanja vanjski obrub s odabranih ćelija.

CTRL + SHIFT + ~

Primjenjuje općeniti oblik broja.

CTRL + SHIFT + $

Primjenjuje oblik valute s dva decimalna mjesta (negativni brojevi u zagradama).

CTRL + SHIFT + %

Primjenjuje oblik postotka bez decimalnih mjesta.

CTRL + SHIFT + ^

Primjenjuje oblik eksponencijalnog broja s dva decimalna mjesta.

CTRL + SHIFT + #

Primjenjuje oblik datuma s danom, mjesecom i godinom.

CTRL + SHIFT + @

Primjenjuje oblik vremena sa satom, minutama i oznakom za prijepodne i poslijepodne.

CTRL + SHIFT +!

Primjenjuje oblik broja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus (-) za negativne vrijednosti.

CTRL+SHIFT+*

Označava trenutno područje oko aktivne ćelije (područje podataka okruženo praznim redovima i stupcima).

U zaokretnoj tablici odabire cijelo izvješće zaokretne tablice.

CTRL + SHIFT +:

Unosi trenutno vrijeme.

CTRL + SHIFT + "

Kopira vrijednost iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule.

CTRL + SHIFT + Plus (+)

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje radi umetanja praznih ćelija.

CTRL + Minus (-)

Prikazuje dijaloški okvir Brisanje radi brisanja odabranih ćelija.

CTRL +;

Unosi trenutni datum.

CTRL +'

Izmjenjuje prikaz vrijednosti ćelija i prikaz formula na radnom listu.

CTRL + '

Kopira formulu iz ćelije iznad aktivne u ćeliju ili traku formule.

CTRL+1

Prikazuje dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

CTRL+2

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

CTRL + 3

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

CTRL + 4

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

CTRL+5

Primjenjuje ili uklanja precrtavanje.

CTRL+6

Izmjenjuje skrivanje objekata, prikazivanje objekata i prikazivanje rezerviranih mjesta za objekte.

CTRL+8

Prikazuje ili skriva simbole strukture.

CTRL+9

Skriva odabrane retke.

CTRL + 0

Skriva odabrane stupce.

CTRL+A

Odabire cijeli radni list.

Ako radni list sadrži podatke, CTRL + A odabire trenutno područje. Pritiskom na CTRL + A drugi put odabire trenutno područje i zbirne retke. Pritiskom na CTRL + A treći put odabire cijeli radni list.

Kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli, prikazuje dijaloški okvir Argumenti funkcije.

CTRL + SHIFT + A Umeće nazive argumenata i zagrade kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli.

CTRL+B

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

CTRL+C

Kopira odabrane ćelije.

CTRL + C i drugi CTRL + C prikazuje međuspremnik.

CTRL+D

Koristi naredbu Ispuni prema dolje radi kopiranja sadržaja i oblikovanja iz najviše ćelije odabranog raspona u ćelije ispod nje.

CTRL+F

Prikazuje dijaloški oblik Traženje i zamjena s odabranom karticom Traženje.

SHIFT + F5 također prikazuje ovu karticu dok SHIFT + F4 ponavljanje posljednje akcije Traži .

CTRL + SHIFT + F otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font .

CTRL+G

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

F5 također prikazuje taj dijaloški okvir.

CTRL+H

Prikazuje dijaloški okvir Traženje i zamjena s odabranom karticom Zamjena.

CTRL+I

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

CTRL+K

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloški okvir Uređivanje hiperveze za odabrane postojeće hiperveze.

CTRL+N

Stvara novu, praznu radnu knjigu.

CTRL+O

Prikazuje dijaloški okvir Otvaranje radi otvaranja ili traženja datoteke.

CTRL + SHIFT + O odabire sve ćelije koje sadrže komentare.

CTRL+P

Prikazuje dijaloški okvir Ispis .

CTRL + SHIFT + P otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font .

CTRL+R

Koristi naredbu Ispuni desno radi kopiranja sadržaja i oblikovanja najljevije ćelije odabranog raspona u ćelije s desne strane.

CTRL+S

Sprema aktivnu datoteku s trenutnim nazivom, mjestom i oblikom datoteke.

CTRL+T

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

CTRL+U

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

CTRL + SHIFT + U izmjenjuje proširuje / sažima traku formule.

CTRL+V

Umeće sadržaj međuspremnika u točci unosa i zamjenjuje odabir. Dostupno samo nakon izrezivanja ili kopiranja objekta, teksta ili sadržaja tablice.

CTRL + ALT + V prikazuje dijaloški okvir Posebno lijepljenje . Dostupna je samo kada su izrezanog ili kopiranog objekta, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u nekom drugom programu.

CTRL+W

Zatvara odabrani prozor radne knjige.

CTRL+X

Izrezuje odabrane ćelije.

CTRL+Y

Ponavlja zadnju naredbu ili akciju, ako je to moguće.

CTRL+Z

Koristi naredbu Poništi radi poništavanja zadnje naredbe ili brisanja zadnjeg unosa.

CTRL + SHIFT + Z koristi naredbu Poništi i Ponovi poništeno Vraćanje zadnje automatsko ispravljanje kad su prikazane pametne oznake samoispravka.

Vrh stranice

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

Prikazuje okno zadatka Pomoć za Microsoft Office Excel .

CTRL + F1 prikazuje ili skriva vrpcu, komponenta Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office.

ALT + F1 stvara grafikon od podataka u trenutnom rasponu.

ALT + SHIFT + F1 umeće novi radni list.

F2

Uređuje aktivnu ćeliju i smješta točku unosa na kraj sadržaja ćelije. Također premješta točku unosa u traku formule kada je isključeno uređivanje ćelije.

SHIFT + F2 dodaje ili uređuje komentar ćelije.

CTRL + F2 prikazuje prozora Pretpregled ispisa.

F3

Prikazuje dijaloški okvir Lijepljenje naziva .

SHIFT + F3 prikazuje dijaloški okvir Umetanje funkcije .

F4

Ponavlja zadnju naredbu ili akciju, ako je to moguće.

Kada je u formuli odabrana referenca ćelije ili raspona, F4 provjeravaju kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

CTRL + F4 zatvara na odabrani prozor radne knjige.

F5

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

CTRL + F5 vraća veličinu prozora na odabrani prozor radne knjige.

F6

Prebacivanje između radnog lista, vrpcu, okno zadatka i kontrola zumiranja. Na radnom listu poništili podjelu (izbornikPrikaz , Upravljanje prozor, Zamrzni okna, naredba Podijeljeni prozor ), F6 uključuje podijeljena okna prilikom prelaska između okana i područja trake.

SHIFT + F6 služi za prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i vrpce.

CTRL + F6 prelazi na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora radne knjige.

F7

Prikazuje dijaloški okvir Provjera pravopisa radi provjere pravopisa na aktivnom radnom listu ili unutar odabranog raspona.

CTRL + F7 izvodi naredbu Premjesti u prozoru radnu knjigu kad nije maksimiziran. Premještanje prozora, pomoću tipki sa strelicama i nakon dovršetka pritisnite ENTER ili ESC da biste odustali.

F8

Uključuje ili isključuje prošireni način. U proširenom načinu u retku stanja pojavljuje se Prošireni odabir, a odabir se proširuje pomoću tipki sa strelicama.

SHIFT + F8 omogućuje dodavanje nesusjednih ćelija ili raspona u odabir ćelija pomoću tipki sa strelicama.

CTRL + F8 izvodi naredbu Veličina (na izborniku kontrola za prozor radne knjige) kada radna knjiga nije maksimizirana.

ALT + F8 prikazuje dijaloški okvir makronaredbe možete stvarati, pokrenite, uređivanje ili brisanje makronaredbe.

F9

Izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama.

SHIFT + F9 izračunava aktivni radni list.

CTRL + ALT + F9 izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 ponovno zavisnih formula i zatim ponovno izračunava sve ćelije u svim otvorenim radnim knjigama, uključujući ćelije koje nisu označene za izračun.

CTRL + F9 minimizira prozor radne knjige na veličinu ikone.

F10

Savjeti za tipke uključuje i isključivanje.

SHIFT + F10 prikazuje izbornik prečaca za odabranu stavku.

ALT + SHIFT + F10 prikazuje izbornik ili poruku za pametnu oznaku. Ako postoji više od jedne pametne oznake, prelazi na sljedeću pametnu oznaku i prikazuje njezin izbornik ili poruku.

CTRL + F10 Maksimizira ili ga na odabrani prozor radne knjige.

F11

Stvara grafikon od podataka u trenutnom rasponu.

SHIFT + F11 umeće novi radni list.

ALT + F11 otvara Microsoft Visual Basic Editor, u kojem možete stvoriti makronaredbe pomoću jezika Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazuje dijaloški okvir Spremi kao.

Vrh stranice

Ostale korisne tipke prečaca

Tipka

Opis

TIPKE SA STRELICOM

Pomicanje na radnom listu za jednu ćeliju gore, dolje, lijevo ili desno.

CTRL + tipka sa strelicom prelazi na rub trenutnog područje podataka na radnom listu.

SHIFT + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija za jednu ćeliju.

CTRL + SHIFT + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija do posljednje ispunjene ćelije u istom stupcu ili retku kao aktivnu ćeliju ili ako je na sljedeću ćeliju prazna, proširuje odabir sljedeće ćelije koje nisu prazne.

Strelica lijevo ili strelica desno odabire karticu ulijevo ili udesno odabrano na vrpci. Kad je otvoren ili odabran, ove tipke sa strelicama prebacivanje između glavnog izbornika i podizbornika. Kada je odabrana kartica na vrpci, ove tipke pronađite gumba kartice.

STRELICA dolje ili strelicu gore odabire sljedeću ili prethodnu naredbu kad je otvoren izbornik ili podizbornik. Kada je odabrana kartica na vrpci, ove tipke pomaknite se prema gore ili dolje u grupu kartica.

U dijaloškom okviru tipke sa strelicama služe za pomicanje između mogućnosti na otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u skupini mogućnosti.

STRELICA dolje ili ALT + strelica dolje otvara odabrani padajući popis.

Tipka BACKSPACE

Na traci formule briše jedan znak ulijevo.

Ujedno čisti sadržaj aktivne ćelije.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s lijeve strane točke unosa.

IZBRIŠI

Uklanja sadržaj ćelije (podatke i formule) iz odabranih ćelija ne utječući na oblikovanja ćelije ili komentare.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s desne strane točke unosa.

Tipka END

Prelazi na ćeliju u donjem desnom kutu prozora kada je uključena mogućnost SCROLL LOCK.

Odabire i zadnju naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

CTRL + END prelazi na posljednju ćeliju na radnom listu u najniže korišteni redak krajnjeg desnog korištenog stupca. Ako je pokazivač u traci formule, CTRL + END premješta kursor na kraj teksta.

CTRL + SHIFT + END proširuje odabir ćelija do posljednje ispunjene ćelije na radnom listu (donji desni kut). Ako je pokazivač u traci formule, CTRL + SHIFT + END odabire sav tekst u traci formule od mjesta pokazivača na kraj – to ne utječe na visinu trake formule.

Tipka ENTER

Dovršava unos u ćeliju iz ćelije ili trake formule i odabire ćeliju ispod (po zadanom).

U obrascu podataka prelazi na prvo polje sljedećeg zapisa.

Otvara odabrani izbornik (traku izbornika aktivirajte tipkom F10) ili izvodi akciju za odabranu naredbu.

U dijaloškom okviru izvodi akciju zadanog gumba naredbe za taj dijaloški okvir (gumb s podebljanom konturom, često gumb U redu).

ALT + ENTER započinje novi redak u istoj ćeliji.

CTRL + ENTER ispunjava odabrani raspon ćelija trenutnim unosom.

SHIFT + ENTER dovršava unos u ćeliju i odabire ćeliju iznad.

Tipka ESC

Poništava unos u ćeliji ili traci formule.

Zatvara otvoreni izbornik ili podizbornik, dijaloški okvir ili prozor poruke.

Zatvara i prikaz preko cijelog zaslona ako je taj način primijenjen te se vraća u način normalnog prikaza na prikazuje vrpcu i traku ponovno stanja.

Tipka HOME

Prelazi na početak retka na radnom listu.

Prelazi na ćeliju u gornjem lijevom kutu prozora kada je uključena mogućnost SCROLL LOCK.

Odabire prvu naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

CTRL + HOME prelazi na početak radnog lista.

CTRL + SHIFT + HOME proširuje odabir ćelija na početak radnog lista.

Tipka Page Down

Pomiče se za jedan zaslon prema dolje na radnom listu.

ALT + PAGE DOWN pomiče se za jedan zaslon udesno na radnom listu.

CTRL + PAGE DOWN prelazi na sljedeći radni list u radnoj knjizi.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN odabire trenutni i sljedeći radni list u radnoj knjizi.

Tipka Page Up

Pomiče se za jedan zaslon prema gore na radnom listu.

ALT + PAGE UP pomiče se za jedan zaslon ulijevo na radnom listu.

CTRL + PAGE UP prelazi na prethodni list u radnoj knjizi.

CTRL + SHIFT + PAGE UP odabire trenutni i Prethodni list u radnoj knjizi.

Razmaknica

U dijaloškom okviru izvodi akciju za odabrani gumb ili potvrđuje/poništava potvrdni okvir.

CTRL + RAZMAKNICA odabire cijeli stupac na radnom listu.

SHIFT + RAZMAKNICA odabire cijeli redak na radnom listu.

CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA odabire cijeli radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA odabire trenutno područje. Pritiskom na CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA drugi put odabire trenutno područje i zbirne retke. Pritiskom na CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA treći put odabire cijeli radni list.

 • Kada je odabran neki objekt, CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA odabire sve objekte na radnom listu.

ALT + razmaknica prikazuje izbornik kontrola za prozor programa Microsoft Office Excel.

Tipka TAB

Pomiče se za jednu ćeliju udesno na radnom listu.

Pomiče se između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu.

Prelazi na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti u dijaloškom okviru.

SHIFT + TAB prelazi na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu mogućnost u dijaloškom okviru.

CTRL + TAB prelazi na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL + SHIFT + TAB prelazi na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

Vrh stranice

Excel 2016 za Mac tipkovni prečaci su navedene ovdje. Ako koristite Excel na računalu sa sustavom Windows, mnoge prečaci kojima se pomoću tipke CTRL i rad u programu Excel 2016 za Mac. Međutim, ne i svih učiniti. Kada se nalazite u niste sigurni, pogledajte ovaj popis. Napominjemo da će prečaci navedeni u ovoj temi odnose se na raspored tipkovnice SAD-a.

Često korišteni prečaci

Akcija

Tipkovni prečac

Zalijepi

NAREDBA + V
ili
CONTROL + V

Kopiranje

NAREDBA + C
ili
CONTROL + C

Na kartici Osobe kliknite Pretraživanje kontakata

IZBRIŠI

Spremi

NAREDBA + S
ili
CONTROL + s.

Poništavanje

NAREDBA + Z
ili
CONTROL + Z

Ponavljanje poništenog

NAREDBA + Y
ili
CONTROL + Y ili
NAREDBA + SHIFT + Z

Izrezivanje

NAREDBA + X
ili
CONTROL + X

Podebljano

NAREDBA + B
ili
CONTROL + B

Ispis

NAREDBA + P
ili
CONTROL + P

Otvaranje programa Visual Basic

OPTION + F11

Ispuni prema dolje

NAREDBA + D
ili
CONTROL + D

Ispuni desno

NAREDBA + R
ili
CONTROL + R

Umetanje ćelija

CONTROL + SHIFT + =

Brisanje ćelija

NAREDBA + crtica
ili
CONTROL + crtica

Izračun sve otvorene radne knjige

NAREDBA + =
or
F9

Zatvaranje prozora

NAREDBA + W
ili
CONTROL + W

Zatvaranje programa Excel

NAREDBA + Q

Prikaz dijaloškog okvira Idi na.

CONTROL + G
ili
F5

Prikaz dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija

NAREDBA + 1
ili
CONTROL + 1

Prikaz dijaloškog okvira Zamijeni

CONTROL + H
ili
NAREDBA + SHIFT + H

Posebno lijepljenje

NAREDBA + CONTROL + V
ili
KONTROLA + OPTION + V
ili
NAREDBA + OPTION + V

Podcrtano

NAREDBA + U

Kurziv

NAREDBA + I
ili
CONTROL + I

Nova prazna radna knjiga

NAREDBA + N
ili
CONTROL + N

Novu radnu knjigu iz predloška

NAREDBA + SHIFT + P

Prikaz dijaloškog okvira Spremi kao

NAREDBA + SHIFT + S
ili
F12

Prikaz prozora pomoći

F1
or
NAREDBA + /

Odaberite sve

NAREDBA + A
ili
NAREDBA + SHIFT + RAZMAKNICA

Dodavanje ili uklanjanje filtra

NAREDBA + SHIFT + F
ili
CONTROL + SHIFT + L

Minimiziranje ili Maksimiziraj kartice vrpce

NAREDBA + OPTION + R

Prikaz dijaloškog okvira Otvaranje

NAREDBA + O
ili
CONTROL + O

Provjera pravopisa

F7

Otvaranje tezaurusa

SHIFT + F7

Prikaz Formula sastavljača

SHIFT + F3

Otvaranje dijaloškog okvira Definiraj naziv

NAREDBA + F3

Otvaranje dijaloškog okvira Stvaranje naziva

NAREDBA + SHIFT + F3

Umetnuli novi list *

SHIFT + F11

Ispis

NAREDBA + P ili Control + P

Pretpregled ispisa

NAREDBA + P ili Control + P

** Ovaj prečac zbog sukoba dodjele tipki zadani Mac OS. Da biste koristili ovaj prečac, morate promijeniti postavke Mac tipkovnice. Idite na Apple > postavke sustava > tipkovnice > prečaci. Kliknite Zaštita njihove privatnosti ovise kontrolu, a zatim poništite mogućnost Prikaži radnu površinu .

Vrh stranice

Funkcijske tipke

Napomena : Napomena: Ako funkcijskom tipkom ne funkcionira kao što ste očekivali da biste, pritisnite tipku FN osim funkcijskom tipkom. Ako ne želite tipku FN svaki put, možete promijeniti postavke sustava: idite na Apple > postavke sustava > tipkovnice. Zatim odaberite potvrdni okvir za korištenje svih F1 F2, itd kao standardni funkcijske tipke.

Akcija

Tipkovni prečac

Prikaz prozora pomoći

F1

Uređivanje odabrane ćelije

F2

Umetanje i uređivanje komentar ćelije

SHIFT + F2

Otvorite dijaloški okvir Spremi

Option + F2

Otvaranje sastavljača formule

Shift + F3

Otvorite dijaloški okvir Definiraj naziv

NAREDBA + F3

Zatvori

NAREDBA + F4

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

F5

Prikazuje dijaloški okvir Traži

SHIFT + F5

Premjestite dijaloški okvir za pretraživanje lista

Control + F5

Provjera pravopisa

F7

Otvaranje tezaurusa

SHIFT + F7 ili Control + mogućnost + NAREDBA + R

Proširivanje odabira

F8

Dodavanje odabira

SHIFT + F8

Prikazuje dijaloški okvir makronaredbe

Mogućnost + F8

Izračun sve otvorene radne knjige

F9

Izračun aktivni list

SHIFT + F9

Minimiziranje aktivnog prozora

Control + F9

Prikaz kontekstnog izbornika ili "desnom tipkom miša kliknite" izbornika

SHIFT + F10

Maksimiziranje ili vraćanje aktivnog prozora

Control + F10 ili NAREDBA + F10

Umetnite u novi grafikon list *

F11

Umetnite novi list *

SHIFT + F11

Umetni list makronaredbi programa Excel 4.0

NAREDBA + F11

Otvaranje programa Visual Basic

Option + F11

Prikaz dijaloškog okvira Spremi kao

F12

Prikazuje dijaloški okvir Otvori

NAREDBA + F12

Vrh stranice

Premještanje i pomicanje u radni list ili radnu knjigu

Akcija

Tipkovni prečac

Pomicanje za jednu ćeliju gore, dolje, lijevo ili desno.

Tipke sa strelicom

Premještanje na rub trenutnog područja s podacima

NAREDBA + strelica ključ

Pomicanje na početak retka

Tipka HOME

Premještanje na početak lista

CONTROL + HOME

Prijelaz na posljednju ćeliju u upotrebi na listu

CONTROL + END

Pomicanje za jedan zaslon prema dolje

PAGE DOWN
na s uređaja MacBook, pritisnite FN + strelica dolje

Pomicanje za jedan zaslon prema gore

PAGE UP
na s uređaja MacBook, pritisnite FN + strelica gore

Pomicanje za jedan zaslon udesno

OPTION + STRELICA DOLJE

Pomicanje za jedan zaslon ulijevo

OPTION + PAGE UP

Premještanje na sljedeći radni list u radnoj knjizi

CONTROL + PAGE DOWN
ili
OPTION + strelica desno

Premještanje na prethodni list u radnoj knjizi

CONTROL + PAGE DOWN
ili
OPTION + strelica lijevo

Pomaknite se da biste prikazali aktivne ćelije

CONTROL + DELETE

Prikaz dijaloškog okvira Idi na.

CONTROL + G

Dijaloški okvir Traženje

CONTROL + F
ili
SHIFT + F5

Pristup tražiti (u ćeliji ili kada je odabrana ćelija)

NAREDBA + F

Premještanje između nezaključanih ćelija na zaštićenom listu

Tipka TAB

Vrh stranice

Print

Akcija

Tipkovni prečac

Ispis

NAREDBA + P ili Control + P

Pretpregled ispisa

NAREDBA + P ili Control + P

Vrh stranice

Unos podataka na listu

Napomena : Napomena: Ako funkcijskom tipkom ne funkcionira kao što ste očekivali da biste, pritisnite tipku FN osim funkcijskom tipkom. Ako ne želite tipku FN svaki put, možete promijeniti postavke sustava: idite na Apple > postavke sustava > tipkovnice. Zatim odaberite potvrdni okvir za korištenje svih F1 F2, itd kao standardni funkcijske tipke.

Akcija

Tipkovni prečac

Uređivanje odabrane ćelije

F2

Dovršavanje unosa u ćeliju i kretanje naprijed u odabir

RETURN

Započinjanje novog retka u istoj ćeliji

CONTROL + MOGUĆNOST + RETURN

Ispuna odabrani raspon ćelija s tekstom koji se unose

NAREDBA + POVRATNA
ili
CONTROL + RETURN

Dovršavanje unosa u ćeliju i pomicanje prema gore u odabir

SHIFT + RETURN

Dovršavanje unosa u ćeliju i Pomicanje udesno u odabir

Tipka TAB

Dovršavanje unosa u ćeliju i pomicanje ulijevo u odabir

SHIFT + TAB

Otkazivanje unosa u ćeliju

Tipka ESC

Brisanje znaka s lijeve strane točke umetanja ili izbrisali odabrano

IZBRIŠI

Brisanje znaka s desne strane točke umetanja ili izbrisali odabrano
Napomena: neke manje tipkovnica ima taj ključ

Izbriši

Brisanje teksta na kraj retka
Napomena: neke manje tipkovnica ima taj ključ

CONTROL + Izbriši

Pomicanje za jedan znak prema gore, dolje, lijevo ili desno

Tipke sa strelicom

Pomicanje na početak retka

Tipka HOME

Umetanje komentara

SHIFT + F2

Otvaranje i uređivanje komentar ćelije

SHIFT + F2

Ispuni prema dolje

CONTROL + D
ili

NAREDBA + D

Ispuni desno

CONTROL + R
ili

NAREDBA + R

Definiranje naziva

CONTROL + L

Vrh stranice

Rad u ćelijama u traci formule

Napomena : Napomena: Ako funkcijskom tipkom ne funkcionira kao što ste očekivali da biste, pritisnite tipku FN osim funkcijskom tipkom. Ako ne želite tipku FN svaki put, možete promijeniti postavke sustava: idite na Apple > postavke sustava > tipkovnice. Zatim odaberite potvrdni okvir za korištenje svih F1 F2, itd kao standardni funkcijske tipke.

Akcija

Tipkovni prečac

Uređivanje odabrane ćelije

F2

Uređivanje aktivne ćelije i zatim poništite ga ili brisanje prethodni znak u aktivnoj ćeliji kao što je uređivanje sadržaja ćelije

IZBRIŠI

Dovršavanje unosa u ćeliju

RETURN

Unos formule kao formule polja

NAREDBA + SHIFT + RETURN ili
CONTROL + SHIFT + VRATILI

Poništavanje unosa u traci ćelije ili formule

Tipka ESC

Prikaz sastavljača Formula nakon što upišete naziv valjani funkcije u formuli

CONTROL + A

Umetanje hiperveze

NAREDBA + K
ili
CONTROL + K

Uređivanje aktivne ćelije i smjestite točku umetanja na kraj retka

CONTROL + U

Otvaranje sastavljača formule

SHIFT + F3

Izračun aktivni list

SHIFT + F9

Prikaz kontekstnog izbornika

SHIFT + F10

Početak formule

=

Uključivanje/isključivanje stil referenca za formule između apsolutnih, relativnih i mješovitih

NAREDBA + T
or
F4

Umetanje formule automatski zbroj

NAREDBA + SHIFT + T

Unesite datum

CONTROL + TOČKA SA ZAREZOM (;)

Unesite vrijeme

NAREDBA + točka sa zarezom (;)

Kopirajte vrijednost iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule

CONTROL + SHIFT + INČA OZNAČAVANJE (")

Izmjenjuje prikazivanja vrijednosti ćelija i prikazivanja ćelija formulama

CONTROL + GRAVIS (')

Kopirajte formulu iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule

CONTROL + APOSTROF (')

Prikaz popisa samodovršetka

CONTROL + OPTION + STRELICA DOLJE

Definiranje naziva

CONTROL + L

Otvaranje okna Pametno traženje

CONTROL + mogućnost + NAREDBA + L

Vrh stranice

Oblikovati i uređivati podatke

Akcija

Tipkovni prečac

Uređivanje odabrane ćelije

F2

Stvaranje tablice

NAREDBA + T
ili
CONTROL + T

Umetanje prijeloma retka u ćeliju

NAREDBA + OPTION + POVRATNA ili
KONTROLA + OPTION + RETURN

Umetanje posebnih znakova kao što su simbola, uključujući emoji

CONTROL + NAREDBA + RAZMAKNICA

Povećavanje veličine fonta

NAREDBA + SHIFT + >

Smanjivanje veličine fonta

NAREDBA + SHIFT + <

Centriranje

NAREDBA + E

Lijevo poravnanje

NAREDBA + L

Dijaloški okvir Izmjena stila ćelija

NAREDBA + SHIFT + L

Prikaz dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija

NAREDBA + 1

Primjena oblik broja Općenito

CONTROL + SHIFT + ~

Primjena oblikovanja valute s dva decimalna mjesta (negativni se brojevi prikazuju crvenom bojom u zagradama)

CONTROL + SHIFT + $

Primijenili oblik postotka bez decimalnih mjesta

CONTROL + SHIFT + %

Primjena eksponencijalnog broja s dva decimalna mjesta

CONTROL + SHIFT + ^

Primjena oblika datuma s danom, mjesecom i godina

CONTROL + SHIFT + #

Primijenite oblik vremena sa sat i minute, a Prijepodneva ili Poslijepodneva

CONTROL + SHIFT + @

Primjena oblika broja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus (-) za negativne vrijednosti

CONTROL + SHIFT +!

Primjena vanjski obrub oko odabranih ćelija

NAREDBA + OPTION + nula

Dodavanje vanjskog obruba s desne strane odabira

NAREDBA + OPTION + strelica desno

Dodavanje vanjskog obruba s lijeve strane odabira

NAREDBA + OPTION + strelica lijevo

Dodavanje vanjskog obruba na vrh odabira

NAREDBA + mogućnost + strelica gore

Dodavanje vanjskog obruba na dno odabranog teksta

NAREDBA + mogućnost + strelica dolje

Uklanjanje obruba strukture

NAREDBA + OPTION + crtica

Primjena ili uklanjanje podebljanja

NAREDBA + B

Primjena ili uklanjanje kurziva

NAREDBA + I

Primjena ili uklanjanje underscoring

NAREDBA + U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja oblikovanja

NAREDBA + SHIFT + X

Skrivanje stupca

NAREDBA +)
ili
KONTROLA +)

Otkrivanje stupca

NAREDBA + SHIFT +)
ili
CONTROL + SHIFT +)

Skrivanje retka

NAREDBA + (
ili
CONTROL + ()

Otkrivanje retka

NAREDBA + SHIFT + (
ili
CONTROL + SHIFT + ()

Uređivanje aktivne ćelije

CONTROL + U

Otkazivanje unosa u ćeliju ili traku formule

Tipka ESC

Uređivanje aktivne ćelije i zatim poništite ga ili brisanje prethodni znak u aktivnoj ćeliji kao što je uređivanje sadržaja ćelije

IZBRIŠI

Lijepljenje teksta u aktivnoj ćeliji

NAREDBA + V

Dovršavanje unosa u ćeliju

RETURN

Dajte odabranih ćelija stavka trenutne ćelije

NAREDBA + POVRATNA ili
CONTROL + RETURN

Unos formule kao formule polja

NAREDBA + SHIFT + RETURN ili
CONTROL + SHIFT + VRATILI

Prikaz sastavljača Formula nakon što upišete naziv valjani funkcije u formuli

CONTROL + A

Vrh stranice

Rad s odabira

Akcija

Tipkovni prečac

Kopiranje

NAREDBA + C
ili
CONTROL + V

Zalijepi

NAREDBA + V
ili
CONTROL + V

Izrezivanje

NAREDBA + X
ili
CONTROL + X

Na kartici Osobe kliknite Pretraživanje kontakata

IZBRIŠI

Brisanje odabira

CONTROL + CRTICA

Poništavanje zadnje akcije

NAREDBA + Z

Skrivanje stupca

NAREDBA +)
ili
KONTROLA +)

Otkrivanje stupca

NAREDBA + SHIFT +)
ili
CONTROL + SHIFT +)

Skrivanje retka

NAREDBA + (
ili
CONTROL + ()

Otkrivanje retka

NAREDBA + SHIFT + (
ili
CONTROL + SHIFT + ()

Premještanje od vrha do dna unutar odabira (dolje) *

RETURN

Premještanje odozdo prema gore unutar odabira (gore) *

SHIFT + RETURN

Pomicanje slijeva nadesno unutar odabira,
ili Premjesti dolje jednu ćeliju samo ako je odabran jedan stupac

Tipka TAB

Premještanje s lijeve strane unutar odabira,
ili pomicanje prema gore za jednu ćeliju samo ako je odabran jedan stupac

SHIFT + TAB

Premještanje smjeru kazaljke na satu sljedeći kutu odabira

CONTROL + RAZDOBLJE.

Grupiranje odabranih ćelija

NAREDBA + SHIFT + K

Razgrupiranje odabranih ćelija

NAREDBA + SHIFT + J

Vrh stranice

Odaberite ćelije, stupce ili retke

Napomena : Napomena: Ako funkcijskom tipkom ne funkcionira kao što ste očekivali da biste, pritisnite tipku FN osim funkcijskom tipkom. Ako ne želite tipku FN svaki put, možete promijeniti postavke sustava: idite na Apple > postavke sustava > tipkovnice. Zatim odaberite potvrdni okvir za korištenje svih F1 F2, itd kao standardni funkcijske tipke.

Akcija

Tipkovni prečac

Proširivanje odabira za jednu ćeliju

SHIFT + STRELICA ključ

Proširivanje odabira do posljednje ispunjene ćelije
u istom stupcu ili retku kao aktivna ćelija

NAREDBA + SHIFT + STRELICA ključ

Proširivanje odabira do početka retka

SHIFT + HOME

Proširivanje odabira do početka lista

CONTROL + SHIFT + HOME

Proširivanje odabira na posljednju korištenu ćeliju
na listu (donji desni kut)

CONTROL + SHIFT + END

Odaberite cijeli stupac

CONTROL + RAZMAKNICA

Odaberite cijeli redak

SHIFT + RAZMAKNICA

Odaberite cijeli radni list

NAREDBA + A

Odaberite samo vidljive ćelije

NAREDBA + SHIFT + * (zvjezdica)

Kada je odabrano više ćelija, odaberite samo aktivne ćelije

SHIFT + DELETE

Proširivanje odabira za jedan zaslon prema dolje

SHIFT + PAGE DOWN

Proširivanje odabira za jedan zaslon prema gore

SHIFT + PAGE UP

Naizmjenično prebacivanje između skrivanje objekata koji se prikazuje objekte,
i prikazivanje rezerviranih mjesta za objekte

CONTROL + 6

Uključite mogućnost za proširivanje odabira
pomoću tipki sa strelicama

F8

Dodajte drugi raspon ćelija za odabir

SHIFT + F8

Odaberite trenutno polje kojem je polje koje se
pripada aktivne ćelije

KONTROLA + I

Odaberite ćelije u retku koji ne odgovaraju vrijednost
u aktivnu ćeliju u tom retku.
Morate odabrati redak počevši od aktivne ćelije

KONTROLA + \

Odaberite samo ćelije koje su izravno upućuju formule u odabir

CONTROL + SHIFT + [

Odabir svih ćelija koje su izravno ili posredno upućuju formule u odabir

CONTROL + SHIFT + {

Odaberite ćelije s formulama koje se izravno pozivaju na aktivnu ćeliju

KONTROLA +]

Odabir svih ćelija s formulama koje se pozivaju izravno ili posredno na aktivnu ćeliju

CONTROL + SHIFT +}

Vrh stranice

Pomoću grafikona

Napomena : Napomena: Ako funkcijskom tipkom ne funkcionira kao što ste očekivali da biste, pritisnite tipku FN osim funkcijskom tipkom. Ako ne želite tipku FN svaki put, možete promijeniti postavke sustava: idite na Apple > postavke sustava > tipkovnice. Zatim odaberite potvrdni okvir za korištenje svih F1 F2, itd kao standardni funkcijske tipke.

Akcija

Tipkovni prečac

Umetnite novi list grafikona. *

F11

Prođite odabrani objekt grafikona

Tipke sa strelicom

Vrh stranice

* Ovaj prečac zbog sukoba dodjele tipki zadani Mac OS. Da biste koristili ovaj prečac, morate promijeniti postavke Mac tipkovnice. Idite na Apple > postavke sustava > tipkovnice > prečaci. Kliknite Zaštita njihove privatnosti ovise kontrolu, a zatim poništite mogućnost Prikaži radnu površinu .

Sortirati, filtrirati i koristiti izvješća zaokretne tablice

Akcija

Tipkovni prečac

Otvorite dijaloški okvir Sortiranje

NAREDBA + SHIFT + R

Dodavanje ili uklanjanje filtra

NAREDBA + SHIFT + F
ili
CONTROL + SHIFT + L

Prikaz popisa filtara ili stranicu zaokretne tablice
polje skočnog izbornika za odabranu ćeliju

OPTION + STRELICA DOLJE

Vrh stranice

Strukturiranje podataka

Akcija

Tipkovni prečac

Prikazivanje ili skrivanje simbola strukture

CONTROL + 8

Skrivanje odabrane retke

CONTROL + 9

Otkrivanje odabrane retke

KONTROLA + SHIFT + otvorena zagrada (()

Sakrij odabrane stupce

CONTROL + NULA

Otkrivanje odabrane stupce

CONTROL + SHIFT + zatvorite zagradu ())

Vrh stranice

Rad u prozorima

Za

Tipke

Proširivanje ili minimiziranje vrpce

NAREDBA + OPTION + R

Prebacivanje na prikaz preko cijelog zaslona

NAREDBA + CONTROL + F

Prijeđite na sljedeći aplikaciju

NAREDBA + tabulator

Prijelaz na prethodni program

NAREDBA + SHIFT + TAB

Zatvorite prozor aktivnoj radnoj knjizi

NAREDBA + W

Kopiranje slike zaslona i spremiti ga
datoteke snimke zaslona na radnoj površini.

NAREDBA + SHIFT + 3

Minimiziranje aktivnog prozora

CONTROL + F9

Maksimiziranje ili vraćanje aktivnog prozora

CONTROL + F10
ili
NAREDBA + F10

Skrivanje programa Excel.

NAREDBA + H

Vrh stranice

Rad u dijaloškim okvirima

Akcija

Tipkovni prečac

Premještanje na sljedeći tekstni okvir

Tipka TAB

Premještanje na prethodni okvir, mogućnosti, kontrole ili naredbe

SHIFT + TAB

Zatvorite dijaloški okvir ili otkazivanje akcije

Tipka ESC

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu naredbe
(gumb s podebljanom konturom, često gumb u redu )

RETURN

Otkazivanje naredbe i zatvaranje

Tipka ESC

Povezane informacije

Pristupačnost u programu Excel 2016 za Mac

Tipkovni prečaci navedena u ovoj temi odnose se na raspored tipkovnice SAD-a. Tipke na drugi raspored tipkovnice možda neće odgovarati tipke na tipkovnici SAD-a. Tipkovni prečaci za prijenosna računala i može se razlikovati.

Neke ključne prečaci funkcija u sukobu s dodjela tipki zadanog u sustavu Mac OS X 10.3 ili novija verzija. Da biste ih koristili, morate promijeniti postavke za funkcijske tipke. Na izborniku Apple idite na Postavke sustava. U odjeljku hardverkliknite tipkovnica > tipkovnice , a zatim potvrdite koristiti sve F1 F2, itd kao standardni funkcijske tipke.

Za

Tipke

Otvaranje sastavljača formule

SHIFT + F3
ili
FN + SHIFT + F3

Ponavljanje zadnje traženje (Traži sljedeće)

SHIFT + F4
ili
FN + SHIFT + F4

Zatvorite prozor

NAREDBA + F4
ili
FN + NAREDBA + F4

Prikaz dijaloškog okvira Idi na.

F5

Dijaloški okvir Traženje

SHIFT + F5

Premještanje na sljedeće okno u radnoj knjizi poništili podjelu

F6

Premještanje na prethodno okno u radnoj knjizi poništili podjelu

SHIFT + F6

Premještanje na sljedeći prozor radne knjige

NAREDBA + F6

Premještanje na prethodni prozor radne knjige

NAREDBA + SHIFT + F6

Provjera pravopisa

F7
ili
FN + F7

Dodavanje odabira

SHIFT + F8

Prikaz dijaloškog okvira makronaredbe

OPTION + F8
ili
FN + OPTION + F8

Izračunava sve listove u svim otvorenim radnim knjigama.

F9

Izračunava aktivni list.

SHIFT + F9

Prikaz kontekstnog izbornika.

SHIFT + F10

Umetnite novi list grafikona.

F11

Umetnite novi list.

SHIFT + F11

Umetni list makronaredbi programa Excel 4.0

NAREDBA + F11
ili
FN + NAREDBA + F11

Prikaz dijaloškog okvira Spremanje u obliku

F12

Prikaz dijaloškog okvira Otvaranje

NAREDBA + F12
ili
FN + NAREDBA + F12

Vrh stranice

Premještanje i pomicanje u radni list ili radnu knjigu

Za

Tipke

Pomicanje za jednu ćeliju gore, dolje, lijevo ili desno.

Tipke sa strelicom

Premještanje na rub trenutnog područja s podacima

CONTROL + strelica ključ

Pomicanje na početak retka

Tipka HOME

Premještanje na početak lista

CONTROL + HOME

Prijelaz na posljednju ćeliju u upotrebi na listu je ćelija na presjeku krajnjeg desnog stupca i donji redak (u u donji desni kut); ili ćeliju nasuprot kućni ćeliju, a to je najčešće A1

CONTROL + END

Pomicanje za jedan zaslon prema dolje

Tipka Page Down

Pomicanje za jedan zaslon prema gore

Tipka Page Up

Pomicanje za jedan zaslon udesno

OPTION + STRELICA DOLJE

Pomicanje za jedan zaslon ulijevo

OPTION + PAGE UP

Premještanje na sljedeći radni list u radnoj knjizi

CONTROL + PAGE DOWN

Premještanje na prethodni list u radnoj knjizi

CONTROL + PAGE UP

Prijelaz na sljedeću radne knjige ili prozor

CONTROL + TAB

Prijelaz na prethodnu radne knjige ili prozor

CONTROL + SHIFT + TAB

Premještanje na sljedeće okno u radnoj knjizi poništili podjelu

F6

Premještanje na prethodno okno u radnoj knjizi poništili podjelu

SHIFT + F6

Pomaknite se da biste prikazali aktivne ćelije

CONTROL + DELETE

Prikaz dijaloškog okvira Idi na.

CONTROL + G

Dijaloški okvir Traženje

NAREDBA + F

Ponavljanje posljednje akcije Traži (isto kao Traži sljedeće)

NAREDBA + G

Premještanje između nezaključanih ćelija na zaštićenom listu

Tipka TAB

Vrh stranice

Pretpregled i ispis

Za

Tipke

Prikaz dijaloškog okvira Ispis

NAREDBA + P

Unos podataka na listu

Za

Tipke

Dovršavanje unosa u ćeliju i kretanje naprijed u odabir

RETURN

Započinjanje novog retka u istoj ćeliji

CONTROL + MOGUĆNOST + RETURN

Ispuna odabrani raspon ćelija s tekstom koji se unose

CONTROL + RETURN

Dovršavanje unosa u ćeliju i vraćanje u odabir

SHIFT + RETURN

Dovršavanje unosa u ćeliju i Pomicanje udesno u odabir

Tipka TAB

Dovršavanje unosa u ćeliju i pomicanje ulijevo u odabir

SHIFT + TAB

Otkazivanje unosa u ćeliju

Tipka ESC

Brisanje znaka s lijeve strane točke umetanja ili izbrisali odabrano

IZBRIŠI

Brisanje znaka s desne strane točke umetanja ili izbrisali odabrano

Izbriši

Brisanje teksta na kraj retka

CONTROL + Izbriši

Pomicanje za jedan znak prema gore, dolje, lijevo ili desno

Tipke sa strelicom

Pomicanje na početak retka

Tipka HOME

Ponavljanje zadnje akcije

NAREDBA + Y

Uredi komentar ćelije

SHIFT + F2

Ispuni prema dolje

CONTROL + D

Ispuni desno

CONTROL + R

Definiranje naziva

CONTROL + L

Vrh stranice

Rad u ćelije ili trake formule

Za

Tipke

Uređivanje aktivne ćelije i zatim poništite ga ili brisanje prethodni znak u aktivnoj ćeliji kao što je uređivanje sadržaja ćelije

IZBRIŠI

Dovršavanje unosa u ćeliju

RETURN

Unos formule kao formule polja

CONTROL + SHIFT + RETURN

Poništavanje unosa u traci ćelije ili formule

Tipka ESC

Prikaz sastavljača Formula nakon što upišete naziv valjani funkcije u formuli

CONTROL + A

Umetanje hiperveze

NAREDBA + K

Uređivanje aktivne ćelije i smjestite točku umetanja na kraj retka

CONTROL + U

Otvaranje sastavljača formule

SHIFT + F3
ili
FN + SHIFT + F3

Izračun sve listove u svim otvorenim radnim knjigama

NAREDBA + =

Izračun aktivni list

NAREDBA + SHIFT + =

Početak formule

=

Uključivanje/isključivanje stil referenca za formule između apsolutnih, relativnih i mješovitih

NAREDBA + T

Umetanje formule automatski zbroj

NAREDBA + SHIFT + T

Unesite datum

CONTROL + TOČKA SA ZAREZOM (;)

Unesite vrijeme

NAREDBA + točka sa zarezom (;)

Kopirajte vrijednost iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule

CONTROL + SHIFT + INČA OZNAČAVANJE (")

Izmjenjuje prikazivanja vrijednosti ćelija i prikazivanja ćelija formulama

CONTROL + GRAVIS (')

Kopirajte formulu iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule

CONTROL + APOSTROF (')

Prikaz popisa samodovršetka

CONTROL + OPTION + STRELICA DOLJE

Definiranje naziva

CONTROL + L

Vrh stranice

Oblikovanja i uređivanja podataka

Za

Tipke

Prikaz dijaloškog okvira stilova

NAREDBA + SHIFT + L

Prikaz dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija

NAREDBA + 1

Primjena oblik broja Općenito

CONTROL + SHIFT + ~

Primjena oblikovanja valute s dva decimalna mjesta (negativni se brojevi prikazuju crvenom bojom u zagradama)

CONTROL + SHIFT + $

Primijenili oblik postotka bez decimalnih mjesta

CONTROL + SHIFT + %

Primjena eksponencijalnog broja s dva decimalna mjesta

CONTROL + SHIFT + ^

Primjena oblika datuma s danom, mjesecom i godina

CONTROL + SHIFT + #

Primijenite oblik vremena sa sat i minute, a označavaju prije podne ili poslije podne.

CONTROL + SHIFT + @

Primjena oblika broja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus (-) za negativne vrijednosti

CONTROL + SHIFT +!

Primjena vanjski obrub oko odabranih ćelija

NAREDBA + OPTION + nula

Dodavanje vanjskog obruba s desne strane odabira

NAREDBA + OPTION + strelica desno

Dodavanje vanjskog obruba s lijeve strane odabira

NAREDBA + OPTION + strelica lijevo

Dodavanje vanjskog obruba na vrh odabira

NAREDBA + mogućnost + strelica gore

Dodavanje vanjskog obruba na dno odabranog teksta

NAREDBA + mogućnost + strelica dolje

Uklanjanje obruba strukture

NAREDBA + OPTION + crtica

Primjena ili uklanjanje podebljanja

NAREDBA + B

Primjena ili uklanjanje kurziva

NAREDBA + I

Primjena ili uklanjanje underscoring

NAREDBA + U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja oblikovanja

NAREDBA + SHIFT + X

Sakrivanje redaka

CONTROL + 9

Otkrij retke

CONTROL + SHIFT +)

Sakrivanje stupaca

CONTROL + NULA

Otkrij stupce

CONTROL + SHIFT +)

Dodavanje ili uklanjanje fonta sjenčanja

NAREDBA + SHIFT + W

Dodavanje ili uklanjanje stila fonta strukture

NAREDBA + SHIFT + D

Uređivanje aktivne ćelije

CONTROL + U

Otkazivanje unosa u ćeliju ili traku formule

Tipka ESC

Uređivanje aktivne ćelije i zatim poništite ga ili brisanje prethodni znak u aktivnoj ćeliji kao što je uređivanje sadržaja ćelije

IZBRIŠI

Lijepljenje teksta u aktivnoj ćeliji

NAREDBA + V

Dovršavanje unosa u ćeliju

RETURN

Unos formule kao formule polja

CONTROL + SHIFT + RETURN

Prikaz sastavljača Formula nakon što upišete naziv valjani funkcije u formuli

CONTROL + A

Vrh stranice

Rad s odabira

Za

Tipke

Kopiranje odabira

NAREDBA + C

Izrezivanje odabira

NAREDBA + X

Lijepljenje odabranog sadržaja

NAREDBA + V

Čišćenje sadržaja odabira

IZBRIŠI

Brisanje odabira

CONTROL + CRTICA

Kopiranje teksta ili grafike u slika

CONTROL + MOGUĆNOST + C

Zalijepi da biste na slika

CONTROL + MOGUĆNOST + V

Poništavanje zadnje akcije

NAREDBA + Z

Premještanje od vrha do dna unutar odabira (dolje) ili premjestiti u smjeru u kojem je odabrana u Uređivanje u dijaloškom okviru Preference (Excel izbornik, naredba Postavke )

RETURN

Premještanje odozdo prema gore unutar odabira (gore) ili premještanje nasuprot smjer u kojem je odabrana u Uređivanje u dijaloškom okviru Preference (Excel izbornik, naredba Postavke )

SHIFT + RETURN

Pomicanje slijeva nadesno unutar odabira ili Premjesti dolje jednu ćeliju samo ako je odabran jedan stupac

Tipka TAB

Premještanje s lijeve strane unutar odabira ili pomicanje prema gore za jednu ćeliju samo ako je odabran jedan stupac

SHIFT + TAB

Premještanje smjeru kazaljke na satu sljedeći kutu odabira

CONTROL + RAZDOBLJE.

Umetanje grafike pomoću preglednika medijske sadržaje

NAREDBA + CONTROL + M

Vrh stranice

Odabir ćelije, stupce ili retke

Za

Tipke

Proširivanje odabira za jednu ćeliju

SHIFT + STRELICA ključ

Proširivanje odabira do posljednje ispunjene ćelije u istom stupcu ili retku kao aktivna ćelija

NAREDBA + SHIFT + STRELICA ključ

Proširivanje odabira do početka retka

SHIFT + HOME

Proširivanje odabira do početka lista

CONTROL + SHIFT + HOME

Proširivanje odabira na posljednju ćeliju koristi na listu (donji desni kut)

CONTROL + SHIFT + END

Odaberite cijeli stupac

CONTROL + RAZMAKNICA

Odaberite cijeli redak

SHIFT + RAZMAKNICA

Odaberite cijeli radni list

NAREDBA + A

Kada je odabrano više ćelija, odaberite samo aktivne ćelije

SHIFT + DELETE

Proširivanje odabira za jedan zaslon prema dolje

SHIFT + PAGE DOWN

Proširivanje odabira za jedan zaslon prema gore

SHIFT + PAGE UP

Naizmjenično prebacivanje između skrivanje objekata, prikazivanje objekata i prikazivanje rezerviranih mjesta za objekte

CONTROL + 6

Prikaz i skrivanje standardna alatna traka

CONTROL + 7

Uključite mogućnost za proširivanje odabira pomoću tipki sa strelicama

F8

Dodavanje drugi raspon ćelija odabir; ili pomoću tipki sa strelicama za premještanje na početak raspona koji želite dodati, a zatim pritisnite F8 i tipke sa strelicama da biste odabrali raspon sljedeće

SHIFT + F8

Odaberite trenutno polje koje je polje u koje pripada aktivne ćelije

KONTROLA + I

Odaberite ćelije u retku koji ne odgovaraju vrijednost u aktivnu ćeliju u tom retku. Morate odabrati redak počevši od aktivne ćelije.

KONTROLA + \

Odaberite samo ćelije koje su izravno upućuju formule u odabir

CONTROL + SHIFT + [

Odaberite ćelije u stupcu koji ne odgovaraju vrijednost u aktivnu ćeliju u tom stupcu. Odaberite stupac počevši od aktivne ćelije.

KONTROLA + |

Odabir svih ćelija koje su izravno ili posredno upućuju formule u odabir

CONTROL + SHIFT + {

Odaberite ćelije s formulama koje se izravno pozivaju na aktivnu ćeliju

KONTROLA +]

Odabir svih ćelija s formulama koje se pozivaju izravno ili posredno na aktivnu ćeliju

CONTROL + SHIFT +}

Odaberite samo vidljive ćelije u trenutnog odabira

NAREDBA + SHIFT + Z

Vrh stranice

Grafikoni

Za

Tipke

Umetnite novi list grafikona.

F11

Prođite odabrani objekt grafikona

Tipke sa strelicom

Vrh stranice

Podatkovnim obrascima

Za

Tipke

Premještanje na isto polje u sljedećem zapisu

Strelica dolje

Premještanje na isto polje u prethodnom zapisu

STRELICA GORE

Premještanje na sljedeće polje u koje možete urediti u zapisu

Tipka TAB

Premještanje na prethodno polje u koje možete urediti u zapisu

SHIFT + TAB

Pomicanje na prvo polje sljedećeg zapisa

RETURN

Pomicanje na prvo polje u prethodnom zapisu

SHIFT + RETURN

Premještanje na istom polju 10 zapisa naprijed

Tipka Page Down

Povratak na istom polju 10 zapisa

Tipka Page Up

Pomicanje za jedan znak ulijevo u polju

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno u polju

Strelica desno

Odabir znaka s lijeve strane

SHIFT + STRELICA LIJEVO

Odabir znaka s desne strane

SHIFT + STRELICA DESNO

Vrh stranice

Filtri i izvješća zaokretne tablice

Za

Tipke

Prikaz popisa filtara ili zaokretne tablice stranice polje skočnog izbornika za odabranu ćeliju

OPTION + STRELICA DOLJE

Vrh stranice

Strukturiranje podataka

Za

Tipke

Prikazivanje ili skrivanje simbola strukture

CONTROL + 8

Skrivanje odabrane retke

CONTROL + 9

Otkrivanje odabrane retke

CONTROL + SHIFT +)

Sakrij odabrane stupce

CONTROL + NULA

Otkrivanje odabrane stupce

CONTROL + SHIFT +)

Vrh stranice

Alatne trake

Za

Tipke

Aktiviranje prvog gumba na plutajuća alatna traka

OPTION + F10

Kad je aktivno alatnoj traci odaberite sljedeći gumb ili izbornik na alatnoj traci

Tipka TAB

Kad je aktivno alatnoj traci odaberite prethodnog gumba ili izbornika na alatnoj traci

SHIFT + TAB

Izvršavanje naredbe dodijeljene odabranom gumbu

RETURN

Vrh stranice

Windows

Za

Tipke

Proširivanje ili minimiziranje vrpce

NAREDBA + OPTION + R

Prijeđite na sljedeći aplikaciju

NAREDBA + tabulator

Prijelaz na prethodni program

NAREDBA + SHIFT + TAB

Zatvorite prozor aktivnoj radnoj knjizi

NAREDBA + W

Vraćanje veličine prozora aktivnoj radnoj knjizi

NAREDBA + F5

Premještanje na sljedeće okno u radnoj knjizi poništili podjelu

F6

Premještanje na prethodno okno u radnoj knjizi poništili podjelu

SHIFT + F6

Prijelaz na sljedeći prozor radne knjige

NAREDBA + F6

Prijelaz na prethodni prozor radne knjige

NAREDBA + SHIFT + F6

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik

NAREDBA + SHIFT + 3

Kopiranje slike aktivnog prozora u međuspremnik (nakon pritisnite i otpustite kombinaciju tipki, kliknite prozor u kojem želite preuzeti slike).

NAREDBA + SHIFT + 4

Vrh stranice

Dijaloškim okvirima

Za

Tipke

Premještanje na sljedeći tekstni okvir

Tipka TAB

Premještanje na prethodni okvir, mogućnosti, kontrole ili naredbe

SHIFT + TAB

Zatvorite dijaloški okvir ili otkazivanje akcije

Tipka ESC

Prijelaz na sljedeću karticu

CONTROL + TAB

Prijelaz na prethodnu karticu

CONTROL + SHIFT + TAB

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu naredbe
(gumb s podebljanom konturom, često gumb u redu )

RETURN

Otkazivanje naredbe i zatvaranje

Tipka ESC

Jeste li znali?

Ako nemate pretplatu na Office 365 ili na najnoviju verziju sustava Office, možete ga isprobati sada:

Isprobajte Office 365 ili najnoviju verziju programa Excel

Imate pitanje o određenoj funkciji?

Objavite pitanje na forumu zajednice korisnika programa Excel

Doprinos poboljšanju programa Excel

Imate li prijedloge kako unaprijediti novu verziju programa Excel? Ako imate, pročitajte teme na stranici Excel User Voice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Dodatni sadržaji

Pregled formula u programu Excel

Izbjegavanje neispravnih formula

Traženje i ispravljanje uobičajenih pogrešaka u formulama

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×