Tipkovni prečaci za OneNote 2010

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U ovom se članku pomoći opisuju tipkovni prečaci za uobičajene zadatke u programu Microsoft OneNote 2010. Ti se tipkovni prečaci odnose na američki raspored tipkovnice. Tipke na drugim rasporedima tipkovnica možda se ne poklapaju s tipkama na američkom rasporedu tipkovnice.

Za tipkovne prečace kod kojih se istovremeno pritišću dvije ili više tipki, tipke se odvajaju znakom plus (+). Za prečace kod kojih se neposredno nakon jedne tipke pritišće druga tipka, tipke se odvajaju zarezom ( , ).

Napomena : Ovo možda nije najnovija verzija članka. Ako na traci stanja pri dnu ovog prozora piše Izvanmrežno, računalo povežite s internetom pa u pregledniku pomoći kliknite gumb Izvanmrežno, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaži sadržaj s web-mjesta Office.com. Možete i posjetiti web-mjesto Office.com te potražiti stranicu s pomoći i uputama za Microsoft OneNote 2010 da biste pronašli najnoviju dokumentaciju.

Brze veze

Stvaranje i uređivanje bilježaka

Organiziranje i upravljanje vašom bilježnicom

Zajedničko korištenje bilježaka

Zaštita bilježaka

Pisanje ili uređivanje bilježaka

Upis i uređivanje bilježaka

Akcija

Pritisnite

Otvaranje novog OneNote prozora.

CTRL+M

Otvaranje malog OneNote prozora radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL+SHIFT+M

Sidrenje prozora programa OneNote.

CTRL+ALT+D

Poništavanje zadnje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Napomena : Pritisnite CTRL+A više puta kako biste povećali doseg odabira.

CTRL+A

Izrezivanje odabranog teksta ili stavke.

CTRL+X

Kopiranje odabranog teksta ili stavke u međuspremnik.

CTRL+C

Lijepljenje sadržaja međuspremnika

CTRL+V

Pomicanje na početak retka.

HOME

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Brisanje jednog znaka ulijevo.

BACKSPACE

Brisanje jednog znaka udesno

DELETE

Brisanje jedne riječi ulijevo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jedne riječi udesno

CTRL+DELETE

Umetanje prijeloma retka bez započinjanja novog odlomka.

SHIFT+ENTER

Provjera pravopisa.

F7

Otvaranje tezaurusa za odabranu riječ.

SHIFT+F7

Prikaz kontekstnog izbornika u vezi s nekom napomenom, karticom ili drugim objektom koji je trenutno u fokusu.

SHIFT+F10

Izvršavanje akcije predložene na informativnoj traci u slučaju njezina pojavljivanja na vrhu stranice.

CTRL+SHIFT+W

Oblikovanje bilježaka

Akcija

Tipka

Isticanje odabranog teksta žutom bojom.

CTRL+SHIFT+H
ili CTRL+ALT+H

Umetanje hiperveze.

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja odabranog teksta (prenositelj oblikovanja).

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja na odabrani tekst (prenositelj oblikovanja).

CTRL+SHIFT+V

Otvaranje hiperveze.

Napomena : Pokazivač mora biti smješten bilo gdje unutar oblikovanog teksta hiperveze.

ENTER

Primjena ili uklanjanje podebljanog oblikovanja iz odabranog teksta.

CTRL+B

Primijenili ili uklonili oblikovanje kurziv na odabranom tekstu.

CTRL+I

Primijenili ili uklonili podcrtavanje na odabranom tekstu.

CTRL+U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja iz odabranog teksta.

CTRL+CRTICA

Primjena ili uklanjanje eksponenta iz odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+=

Primjena ili uklanjanje indeksa iz odabranog teksta.

CTRL+=

Primjena ili uklanjanje grafičkih oznaka iz odabranog odlomka.

CTRL+TOČKA

Primjena ili uklanjanje numeriranja iz odabranog odlomka.

CTRL+kosa crta

Primjena stila Naslov 1 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+1

Primjena stila Naslov 2 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+2

Primjena stila Naslov 3 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+3

Primjena stila Naslov 4 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+4

Primjena stila Naslov 5 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+5

Primjena stila Naslov 6 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+6

Primjena običnog stila na trenutnu bilješku.

CTRL+SHIFT+N

Primjena uvlake odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Uklanjanje uvlake odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Poravnanje odabranog odlomka desno.

CTRL+R

Lijevo poravnanje odabranog odlomka.

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+<

Uklanjanje cjelokupnog oblikovanja primijenjenog na odabrani tekst.

CTRL+SHIFT+N

Prikazivanje ili skrivanje crta ravnala na trenutnoj stranici.

CTRL+SHIFT+R

Dodavanje stavki na stranicu

Akcija

Pritisnite

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu.

ALT+N, F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao ispisa na trenutnu stranicu.

ALT+N, O

Prikazivanje ili skrivanje ispisa dokumenata na trenutnoj stranici (kada se OneNote izvodi u načinu visokog kontrasta).

ALT+SHIFT+P

Umetanje slike iz datoteke.

ALT+N, P

Umetanje slike sa skenera ili kamere.

ALT+N, S

Umetanje zaslonskog isječka.

Napomena : OneNote ikona mora biti aktivna u području obavještavanja, krajnje desno na Windows alatnoj traci.

Tipka Windows logotipa+S

Umetanje trenutnog datuma.

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog datuma i vremena.

ALT+SHIFT+F

Umetanje trenutnog vremena.

ALT+SHIFT+T

Umetanje prijeloma retka.

SHIFT+ENTER

Pokretanje matematičke jednadžbe ili pretvaranje odabranog teksta u matematičku jednadžbu.

ALT+=

Stvaranje tablice dodavanjem drugog stupca uz već upisan tekst.

Tipka TAB

Stvaranje drugog stupca u tablici s jednim retkom.

Tipka TAB

Stvaranje novog retka kada se nalazite u zadnjoj ćeliji tablice.

Napomena : Pritisnite ENTER još jednom da biste završili tablicu.

ENTER

Stvaranje retka ispod trenutnog retka u tablici.

CTRL+ENTER

Stvaranje novog odlomka u istoj ćeliji tablice.

ALT+ENTER

Stvaranje stupca s desne strane trenutnog stupca u tablici.

CTRL+ALT+R

Stvaranje stupca s lijeve strane trenutnog stupca u tablici.

CTRL+ALT+E

Stvaranje retka iznad trenutnog retka u tablici (kada je kursor na početku nekog retka).

ENTER

Brisanje trenutnog praznog retka u tablici (kada se kursor nalazi na početku retka).

DEL (pritisnite dvaput)

Odabir bilježaka i objekata.

Akcija

Pritisnite

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Napomena : Pritisnite CTRL+A više puta kako biste povećali doseg odabira.

CTRL+A

Odabir do kraja retka.

SHIFT+END

Odabir cijelog retka (kada se kursor nalazi na početku retka).

SHIFT+STRELICA DOLJE

Prijelaz na naslov stranice i odabir.

CTRL+SHIFT+T

Poništavanje odabira konture ili stranice.

ESC

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka ulijevo (smanjivanje uvlake).

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka udesno (povećavanje uvlake).

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir trenutnog odlomka i njegovih podređenih odlomaka.

CTRL+SHIFT+CRTICA

Brisanje odabrane bilješke ili objekta.

DELETE

Pomicanje na početak retka.

HOME

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na posljednju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Pokretanje reprodukcije odabrane audio ili videosnimke.

CTRL+ALT+P

Pokretanje reprodukcije odabrane audio ili videosnimke.

CTRL+ALT+S

Premotavanje trenutne audio ili videosnimke nekoliko sekundi prema natrag.

CTRL+ALT+Y

Brzo premotavanje trenutne audio ili videosnimke nekoliko sekundi prema naprijed.

CTRL+ALT+U

Označavanje bilježaka

Akcija

Pritisnite

Primjena, označavanje i čišćenje oznaka obaveza

CTRL+1

Primjena ili čišćenje oznake Važno.

CTRL+2

Primjena ili čišćenje oznake Pitanje.

CTRL+3

Primjena ili čišćenje oznake Zapamti za kasnije.

CTRL+4

Primjena ili čišćenje oznake Definicija.

CTRL+5

Primjena ili čišćenje prilagođene oznake.

CTRL+6

Primjena ili čišćenje prilagođene oznake.

CTRL+7

Primjena ili čišćenje prilagođene oznake.

CTRL+8

Primjena ili čišćenje prilagođene oznake.

CTRL+9

Uklanjanje svih oznaka bilježaka iz odabranih bilježaka.

CTRL+0

Korištenje kontura

Akcija

Pritisnite

Prikaz Razine 1.

ALT+SHIFT+1

Proširenje na Razinu 2.

ALT+SHIFT+2

Proširenje na Razinu 3.

ALT+SHIFT+3

Proširenje na Razinu 4.

ALT+SHIFT+4

Proširenje na Razinu 5.

ALT+SHIFT+5

Proširenje na Razinu 6.

ALT+SHIFT+6

Proširenje na Razinu 7.

ALT+SHIFT+7

Proširenje na Razinu 8.

ALT+SHIFT+8

Proširenje na Razinu 9.

ALT+SHIFT+9

Proširenje svih razina.

ALT+SHIFT+0

Povećanje uvlake za jednu razinu.

TAB

Smanjenje uvlake za jednu razinu.

SHIFT+TAB

Proširivanje sažete strukture.

ALT+SHIFT+ ZNAK PLUS

Sažimanje proširene strukture.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Određivanje jezičnih postavki

Napomena : Da biste promijenili smjer stvaranja bilješki, najprije u dijaloškom okviru Osobne jezične postavke u sustavu Microsoft Office 2010 morate omogućiti jezike koji se pišu zdesna nalijevo.

Akcija

Pritisnite

Postavljanje smjera pisanja slijeva nadesno.

CTRL+LIJEVI SHIFT

Postavljanje smjera pisanja zdesna nalijevo.

CTRL+DESNI SHIFT

Povećanje uvlake za jednu razinu u tekstu zdesna nalijevo.

TAB

Smanjenje uvlake za jednu razinu u tekstu zdesna nalijevo.

SHIFT+TAB

Vrh stranice

Organiziranje i upravljanje vašom bilježnicom

Rad sa stranicama i pomoćnim bilješkama.

Akcija

Pritisnite

Omogućavanje ili onemogućavanje prikaza pune stranice.

F11

Otvaranje novog OneNote prozora.

CTRL+M

Otvaranje malog OneNote prozora radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL+SHIFT+M

Proširivanje i sažimanje prikaza kartica u grupi stranica.

CTRL+SHIFT+*

Ispis trenutne stranice.

CTRL+P

Dodavanje nove stranice na kraj odabrane sekcije.

CTRL+N

Proširivanje trake za kartice na stranici.

CTRL+SHIFT+[

Sužavanje trake za kartice na stranici.

CTRL+SHIFT+]

Stvaranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istoj razini.

CTRL+ALT+N

Smanjenje razine uvlake na oznaci kartice trenutne stranice.

CTRL+ALT+[

Povećanje razine uvlake na oznaci kartice trenutne stranice.

CTRL+ALT+]

Stvaranje nove podstranice ispod trenutne stranice.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Odabir svih stavki.

Pritisnite CTRL+A nekoliko puta kako biste povećali doseg odabira.

CTRL+A

Odabir trenutne stranice.

CTRL+SHIFT+A
Ako je odabrana stranica dio grupe, pritisnite CTRL+A da biste odabrali sve stranice u grupi.

Premještanje odabrane kartice stranice prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kartice stranice prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Pomicanje mjesta točke unosa na naslov stranice.

CTRL+SHIFT+T

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE DOWN

Pomicanje klizača prema gore na trenutnoj stranici.

PAGE UP

Pomicanje klizača prema dolje na trenutnoj stranici.

PAGE DOWN

Pomicanje klizača do vrha trenutne stranice.

CTRL+HOME

Pomicanje klizača do dna trenutne stranice.

CTRL+END

Prijelaz na sljedeći odlomak.

CTRL+STRELICA DOLJE

Prijelaz na prethodni odlomak.

CTRL+STRELICA GORE

Premještanje točke umetanja prema gore na trenutnoj stranici ili proširenje stranice prema gore.

CTRL+ALT+STRELICA GORE

Premještanje točke umetanja prema dolje na trenutnoj stranici ili proširenje stranice prema dolje.

CTRL+ALT+STRELICA DOLJE

Premještanje točke umetanja ulijevo na trenutnoj stranici ili proširenje stranice ulijevo.

CTRL+ALT+STRELICA LIJEVO

Premještanje točke umetanja udesno na trenutnoj stranici ili proširenje stranice udesno.

CTRL+ALT+STRELICA DESNO

Prijelaz u sljedeći spremnik bilješke.

ALT+STRELICA DOLJE

Pomicanje na početak retka.

HOME

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na posljednju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Povećavanje.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tipkovnici)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Smanjivanje.

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Spremanje promjena.

Tijekom izvođenja programa OneNote, vaše bilješke se automatski spremaju prilikom svake promjene. Ručno spremanje bilježaka nije potrebno.

CTRL+S

Rad s bilježnicama i sekcijama

Akcija

Tipka

Stvaranje nove sekcije.

CTRL+T

Otvaranje bilježnice.

CTRL+O

Otvaranje sekcije.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Prijelaz na sljedeću sekciju.

CTRL+TAB

Prijelaz na prethodnu sekciju.

CTRL+SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE DOWN

Prijelaz na prethodnu stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE UP

Prijelaz na prvu stranicu u sekciji.

ALT+HOME

Prijelaz na posljednju stranicu u sekciji.

ALT+END

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE DOWN

Premještanje ili kopiranje trenutne stranice.

CTRL+ALT+M

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice.

CTRL+ALT+G

Odabir trenutne kartice stranice.

CTRL+SHFT+A

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu sekcije.

CTRL+SHIFT+G

Premještanje trenutne sekcije.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Prijelaz na drugu bilježnicu na navigacijskoj traci.

CTRL+G, zatim pritisnite STRELICU DOLJE ili STRELICU GORE da biste odabrali drugu bilježnicu, a potom pritisnite ENTER

Pretraživanje bilježaka

Akcija

Tipka

Premještanje točke umetanja u okvir za pretraživanje da biste pretraživali sve bilježnice.

CTRL+E

Pretpregled sljedećeg rezultata tijekom pretraživanja svih bilježnica.

STRELICA DOLJE

Prijelaz na odabrani rezultat i poništavanje pretraživanja tijekom pretraživanja svih bilježnica.

ENTER

Promjena opsega pretraživanja.

CTRL+E, TAB, RAZMAKNICA

Otvaranje okna s rezultatima pretraživanja.

ALT+O nakon pretraživanja

Pretraživanje samo trenutne stranice.

Napomena : Pritiskom na tipke CRTL+E ili CTRL+F u bilo kojem trenutku možete prijeći iz pretraživanja svih mjesta u pretraživanje trenutne stranice i obrnuto.

CTRL+F

Prijelaz na sljedeći rezultat tijekom pretraživanja trenutne stranice.

ENTER ili F3

Prijelaz na prethodni rezultat tijekom pretraživanja trenutne stranice.

SHFT+F3

Poništavanje pretraživanja i povratak na stranicu.

ESC

Vrh stranice

Zajedničko korištenje bilježaka

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim osobama

Akcija

Pritisnite

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim programima

Akcija

Pritisnite

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Stvaranje zadatka Danas programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+1

Stvaranje Outlook zadatka Sutra iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+2

Stvaranje Outlook zadatka Ovaj tjedan iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+3

Stvaranje Outlook zadatka Sljedeći tjedan iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+4

Stvaranje Outlook zadatka Bez datuma iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+5

Otvaranje odabranog zadatka u programu Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Označavanje odabranog Outlook zadatka kao dovršenog.

CTRL+SHIFT+9

Brisanje odabranog Outlook zadatka.

CTRL+SHIFT+0

Sinkroniziranje promjena u trenutnoj zajedničkoj bilježnici.

SHIFT+F9

Sinkroniziranje promjena u svim zajedničkim bilježnicama.

F9

Označavanje trenutne stranice kao nepročitane.

CTRL+Q

Vrh stranice

Zaštita bilježaka

Zaštita sekcija lozinkom

Akcija

Tipka

Zaključavanje svih sekcija zaštićenih lozinkom.

CTRL+ALT+L

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×