Tipkovni prečaci za Microsoft Word za Windows

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U ovom se članku prikazuje sve tipkovni prečaci za Microsoft Word. Prečaci u ovom članku odnose se na raspored tipkovnice SAD-a. Tipke za drugi izgledi možda nije u potpunosti odgovarati tipke na tipkovnici SAD-a.

Napomena : Ako je za prečac potrebno istodobno pritisnuti dvije ili više tipki, tipke su razdvojene znakom plus (+). Ako je tipke potrebno pritiskati jednu za drugom, razdvojene su zarezom (,).

Sadržaj članka

Često korišteni prečaci

Da biste prešli na vrpci pomoću tipkovnice

Upute za tipkovne prečace za Microsoft Word

Upute za funkcijske tipke

Često korišteni prečaci

U ovoj su tablici prikazani najčešće korišteni tipkovni prečaci u programu Microsoft Word.

Radnja

Kombinacija tipki

Otvaranje značajke „Recite što želite učiniti”

Alt + Q

Otvaranje

Ctrl + O

Spremi

Ctrl + S

Zatvori

Ctrl + W

Izrezivanje

Ctrl + X

Kopiranje

Ctrl + C

Zalijepi

Ctrl + V

Odabir svega

Ctrl + A

Podebljano

Ctrl + B

Kurziv

Ctrl + I

Podcrtano

Ctrl + U

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + [

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + ]

Centriranje teksta

Ctrl+E

Lijevo poravnanje teksta

Ctrl+L

Desno poravnanje teksta

Ctrl + R

Odustajanje

Tipka Esc

Poništavanje

Ctrl + Z

Ponavljanje poništenog

Ctrl + Y

Zumiranje

ALT + W, pitanja, a zatim karticu u dijaloškom okviru Zumiranje na željenu vrijednost.

Da biste prešli na vrpci pomoću tipkovnice

Vrpca je na traci pri vrhu riječi, razvrstan po karticama. Svakoj kartici prikazuje različite vrpce. Vrpce sastoje se od grupa, a svakoj grupi sadrži jednu ili više naredbi. Svakoj naredbi u programu Word možete pristupiti pomoću prečaca.

Napomena : Dodaci i drugi programi mogu dodati kartice na vrpcu te za te kartice omogućiti prečace.

Po karticama na vrpci možete se kretati na dva načina:

 • Da biste pristupili vrpci, pritisnite Alt, a zatim se po karticama krećite tipkama sa strelicama desno i lijevo.

 • Da biste izravno otvorili određene kartice na vrpci, koristite jedan od pristupnih tipki.

Akcija

Kombinacija tipki

Da biste koristili prikaz Backstage, otvorite karticu Datoteka.

Alt + F

Da biste koristili teme, boje i efekte, npr. obrube stranica, otvorite karticu Dizajn.

Alt + G

Da biste koristili uobičajene naredbe za oblikovanje, stilove odlomaka ili alat za traženje, otvorite karticu Polazno.

Alt + H

Da biste upravljali zadacima za cirkularna pisma ili pak radili s omotnicama i naljepnicama, otvorite karticu Skupna pisma.

Alt + M

Da biste umetnuli tablice, slike i oblike, zaglavlja ili tekstne okvire, otvorite karticu Umetanje.

ALT + N

Da biste radili s marginama stranice, usmjerenjem, uvlakama i proredima, otvorite karticu Raspored.

Alt + P

Da biste unijeli pojam za pretraživanje sadržaja pomoći, otvorite okvir „Recite mi” na vrpci.

ALT + Q, zatim unesite pojam za pretraživanje

Da biste koristili provjeru pravopisa, postavili jezik za jezičnu provjeru ili evidentirali i pregledali promjene dokumenta, otvorite karticu Pregled.

Alt + R

Da biste dodali tablicu sadržaja, fusnote ili tablicu navoda, otvorite karticu Reference.

Alt + S

Da biste odabrali prikaz dokumenta ili način rada, npr. način za čitanje ili prikaz strukture, otvorite karticu Prikaz. Tu možete i postaviti zumiranje te upravljati većim brojem prozora s dokumentima.

ALT + W

 • Da biste otvorili popis kartica vrpce, pritisnite Alt. Da biste izravno pristupili nekoj kartici, pritisnite tipkovni prečac.

 • Da biste aktivirali vrpcu, pritisnite tipku sa strelicom dolje. (JAWS tu akciju naziva prelaskom na nižu vrpcu.)

 • Da biste se kretali po naredbama, pritisnite tipku Tab ili Shift+Tab.

 • Da biste se kretali po trenutno odabranoj grupi, pritisnite tipku sa strelicom dolje.

 • Da biste se kretali s jedne grupe na vrpci na drugu, pritisnite Ctrl+strelica desno ili Ctrl+strelica lijevo.

 • Kontrole na vrpci aktiviraju se na različite načine, ovisno o vrsti kontrole:

  • Ako je odabrana naredba gumb, aktivirajte je pritiskom razmaknice ili tipke Enter.

  • Ako je odabrana naredba podijeljeni gumb (tj. gumb kojim se otvara izbornik s dodatnim mogućnostima), aktivirajte je pritiskom kombinacije tipki Alt+strelica dolje. Po mogućnostima se krećite tabulatorom. Da biste odabrali trenutnu mogućnost, pritisnite razmaknicu ili Enter.

  • Ako je odabrana naredba popis (npr. popis fontova), popis otvorite pritiskom na tipku sa strelicom dolje. Potom se sa stavke na stavku pomičite tipkama sa strelicom gore ili dolje.

  • Ako je odabrana naredba galerija, za odabir naredbe pritisnite razmaknicu ili Enter. Potom se tabulatorom krećite po stavkama.

Savjet : U galerijama s više od dva retka stavki tipkom Tab krećete se od početka do kraja trenutnog retka, a kad dođete do kraja retka, prelazite na početak sljedećeg. Pritiskom na tipku sa strelicom desno kad ste na kraju trenutnog reda vratit ćete se na početak trenutnog reda.

Korištenje tipkovnih prečaca:

 1. Pritisnite tipku Alt.

 2. Pritisnite slovo koje se prikazuje u kvadratnom savjetu za tipku na naredbi vrpce koju želite koristiti.

Ovisno o pritisnutom slovu, mogu se prikazati dodatni Savjeti. Na primjer, ako pritisnete kombinaciju tipki Alt + F, Office Backstage otvorit će se na stranici podaci o koja ima drugačiji skup brze tipke. Ako ste pa ponovno pritisnite Alt, pojavit će se brze tipke za navigaciju na ovoj stranici.

U sljedećoj su tablici navedeni načina za premještanje žarišta tipkovnice kada koristite tipkovnice.

Akcija

Tipke

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje pristupnih tipki

ALT ili F10. Korištenje pristupnih tipki ili tipki sa strelicama da biste prešli na drugu karticu.

Premještanje fokusa na naredbe na vrpci

Tab ili Shift+Tab

Premještanje fokusa na svaku naredbu na traci, naprijed ili natrag

Tab ili Shift+Tab

Pomicanje po stavkama vrpce, prema dolje, gore, lijevo ili desno, tim redoslijedom

Strelica dolje, gore, strelica, strelica lijevo ili strelica desno

Proširivanje ili sažimanje vrpce

CTRL + F1

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku

Shift + F10

Premještanje fokusa u drugo okno ili prozor, npr. u okno za oblikovanje slike, okno za gramatiku ili okno za odabir

F6

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

Razmaknica ili Enter

Završetak izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument

Tipka Enter

Upute za tipkovne prečace za Microsoft Word

Stvaranje i uređivanje dokumenata

Akcija

Tipke

Stvaranje novog dokumenta

Ctrl + N

Otvaranje dokumenta

Ctrl + O

Zatvaranje dokumenta

Ctrl + W

Podjela prozora dokumenta

ALT + Ctrl + S

Uklanjanje podjele prozora dokumenta

ALT + Shift + C ili Alt + Ctrl + S

Spremanje dokumenta

Ctrl + S

Željena radnja

Tipke

Umetanje hiperveze

Ctrl + K

Povratak na prethodnu stranicu

Alt + strelica lijevo

Prijelaz na sljedeću stranicu.

Alt + strelica desno

Osvježavanje

F9

Akcija

Tipke

Ispis dokumenta

Ctrl+P

Prijelaz na pretpregled ispisa

ALT + Ctrl + I

Pomicanje po stranici pretpregleda u povećanom prikazu

Tipke sa strelicom

Pomicanje po stranici pretpregleda u smanjenom prikazu

Page Up ili Page Down

Prijelaz na prvu stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

Ctrl + Home

Prijelaz na zadnju stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

Ctrl+End

Željena radnja

Tipke

Umetanje komentara (u oknu zadatka Revizije)

ALT + R, C

Uključivanje i isključivanje evidentiranja promjena

Ctrl + Shift + E

Zatvaranje otvorenog okna za pregled

ALT + Shift + C

Odabir kartice Pregled na vrpci

ALT + R, a zatim strelicu dolje da biste premjestili naredbi na toj kartici.

Odabir provjere pravopisa i gramatike

ALT + R, S

Željena radnja

Tipke

Otvaranje okvira za pretraživanje u oknu zadatka Navigacija

Ctrl + F

Zamjena teksta, specifičnog oblikovanja i posebnih stavki

Ctrl + H

Odlazak na stranicu, knjižnu oznaku, fusnotu, tablicu, komentar, grafiku ili neko drugo mjesto

Ctrl + G

Prijelaz s jednog na drugo od zadnja četiri mjesta koja ste uredili

ALT + Ctrl + Z

Pomicanje

Tipke

Jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Jedan znak udesno

Strelica desno

Jedna riječ ulijevo

Ctrl+strelica lijevo

Jedna riječ udesno

Ctrl+strelica desno

Na prethodni odlomak

Ctrl + strelica gore

Na sljedeći odlomak

Ctrl + strelica dolje

Jedna ćelija ulijevo (u tablici)

Shift + Tab

Jedna ćelija udesno (u tablici)

Tabulator

Jedan redak gore

Strelica gore

Jedan redak dolje

Strelica dolje

Na kraj retka

Tipka End

Na početak retka

Tipka Home

Na vrh prozora

ALT + Ctrl + Page Up

Na dno prozora

ALT + Ctrl + Page Down

Na prethodni zaslon (pomoću klizača)

Tipka Page Up

Na sljedeći zaslon (pomoću klizača)

Tipka Page Down

Na vrh sljedeće stranice

Ctrl + Page Down

Na vrh prethodne stranice

Ctrl + Page Up

Na kraj dokumenta

Ctrl+End

Na početak dokumenta

Ctrl + Home

Na prethodnu reviziju

SHIFT + F5

Nakon otvaranja dokumenta na mjesto zadnje promjene

SHIFT + F5

Željena radnja

Tipke

Označavanje unosa u tablicu sadržaja

ALT + Shift + O

Označavanje unosa u tablicu izvora (citata)

ALT+ Shift + I

Označavanje unosa u indeks

ALT + Shift + X

Umetanje fusnote

ALT + Ctrl + F

Umetanje krajnje bilješke

ALT + Ctrl + D

Prelazak na sljedeću fusnotu (u programu Word 2016).

ALT + Shift + >

Prelazak na prethodnu fusnotu (u programu Word 2016).

ALT + Shift + <

Otvaranje značajke „Recite što želite učiniti” i pametnog pretraživanja (u programu Word 2016)

Alt + Q

Rad s dokumentima u različitim prikazima

Word nudi nekoliko različitih prikaza dokumenta. Svaki prikaz olakšava određene zadatke. Ako, na primjer, način za čitanje omogućuje vam kako bi se prikazao dviju stranica dokumenta usporedno i da biste koristili navigacije u strelicu da biste premjestili na sljedeću stranicu.

Željena radnja

Tipke

Prelazak na prikaz načina za čitanje

ALT + W, F

Prijelaz u prikaz rasporeda za ispis

ALT + Ctrl + P

Prijelaz u prikaz strukture

ALT + Ctrl + O

Prijelaz u prikaz skice

ALT + Ctrl + N

Ovi prečaci primjenjuju se samo ako se dokument nalazi u prikazu strukture.

Akcija

Tipkovni prečac

Podizanje odlomka za jednu razinu.

Alt + Shift + strelica lijevo

Spuštanje odlomka za jednu razinu.

Alt + Shift + strelica desno

Smanjenje na razinu tijela teksta

Ctrl + Shift + N

Premještanje odabranih odlomaka prema gore.

Alt + Shift + strelica gore

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje.

Alt + Shift + strelica dolje

Proširivanje teksta ispod naslova

ALT + Shift + znak plus

Sažimanje teksta ispod naslova

ALT + Shift + znak minus

Proširivanje ili sažimanje cijelog teksta ili naslova

ALT + Shift + A

Skrivanje ili prikaz oblikovanja znakova

Tipka s kosom crtom (/) na numeričkoj tipkovnici

Prikazuje prvi redak teksta ili cijelog teksta.

Alt+Shift+L

Prikaz svih naslova oblikovanih stilom Naslov 1

Alt + Shift + 1

Prikaz svih naslova do naslova oblikovanog stilom Naslov n

ALT + Shift + n

Umetanje tabulatora

Ctrl + tabulator

Željena radnja

Tipke

Odlazak na početak dokumenta

Tipka Home

Odlazak na kraj dokumenta

Tipka End

Prelazak na stranicu broj n

n (n je broj stranice na koju želite prijeći), Enter

Izlaz iz prikaza za čitanje

Tipka Esc

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

Odaberite tekst držanjem tipke Shift i koristite tipke sa strelicama kojom se pomiče pokazivač

Akcija

Tipke

Uključivanje načina proširivanja

F8

Odabir najbližeg znaka

F8, a zatim strelica lijevo ili strelica desno

Povećanje veličine odabira

F8 (pritisnite jednom da biste odabrali riječ, dvaput da biste odabrali rečenicu itd.)

Smanjivanje veličine odabira

SHIFT + F8

Isključivanje načina proširivanja

Tipka Esc

Proširivanje odabira jedan znak udesno

Shift + strelica desno

Proširivanje odabira jedan znak ulijevo

Shift + strelica lijevo

Proširivanje odabira do kraja riječi

CTRL + Shift + strelica desno

Proširivanje odabira do početka riječi

Ctrl + Shift + strelica lijevo

Proširivanje odabira do kraja retka

Shift+End

Proširivanje odabira do početka retka

Shift+Home

Proširivanje odabira na sljedeći redak

Shift+strelica dolje

Proširivanje odabira na prethodni redak

Shift+strelica gore

Proširivanje odabira do kraja odlomka

Ctrl+Shift+strelica dolje

Proširivanje odabira do početka odlomka

Ctrl+Shift+strelica gore

Proširivanje odabira na sljedeći zaslon

Shift+Page Down

Proširivanje odabira na prethodni zaslon

Shift+Page Up

Proširivanje odabira do početka dokumenta

Ctrl + Shift + Home

Proširivanje odabira do kraja dokumenta

Ctrl + Shift + End

Proširivanje odabira do kraja prozora

ALT + Ctrl + Shift + Page Down

Proširivanje odabira na cijeli dokument

Ctrl + A

Biranje okomitog bloka teksta

Ctrl + Shift + F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; Pritisnite Esc isključuje se način odabira

Proširivanje odabira do određenog mjesta u dokumentu

F8 + tipke sa strelicama; Pritisnite Esc isključuje se način odabira

Akcija

Tipkovni prečac

Brisanje za jedan znak ulijevo.

Razmaknica

Brisanje jedne riječi ulijevo.

Ctrl + Backspace

Brisanje jednog znaka udesno

Brisanje

Brisanje jedne riječi udesno

Ctrl + Delete

Izrezivanje odabranog teksta u međuspremnik sustava Office

Ctrl + X

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Izrezivanje do šiljka. (Šiljka je značajka koja omogućuje prikupljanje grupama teksta iz različitih mjesta, pa ih zalijepite na drugom mjestu).

Ctrl + F3

Akcija

Tipke

Otvaranje međuspremnika sustava Office

Pritisnite Alt + H da biste prešli na karticu Polazno , a zatim pritisnite F, O.

Kopiranje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

Ctrl + C

Izrezivanje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

Ctrl + X

Lijepljenje stavke koja je zadnja dodana ili zalijepljena iz međuspremnika sustava Office

Ctrl + V

Jednokratno premještanje teksta ili grafike

F2 (zatim premjestite pokazivač i pritisnite Enter)

Jednokratno kopiranje teksta ili grafike

SHIFT + F2 (zatim premjestite pokazivač i pritisnite Enter)

Otvaranje dijaloškog okvira Stvaranje novog sastavnog bloka kada su odabrani tekst ili grafika

ALT + F3

Prikaz izborničkog prečaca vezanog uz odabrani sastavni blok , kao što je SmartArt grafika 

Shift + F10

Izrezivanje do šiljka

Ctrl + F3

Lijepljenje sadržaja šiljka

Ctrl + Shift + F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja korištenog u prethodnom odjeljku dokumenta

ALT + Shift + R

Uređivanje tablica i kretanje po njima

Akcija

Tipke

Odabir sadržaja sljedeće ćelije

Tabulator

Odabir sadržaja prethodne ćelije

Shift + Tab

Proširivanje odabira na susjedne ćelije

Držite pritisnutu tipku Shift i uzastopno pritiskanje tipke strelica

Odabir stupca

Postavljanje na gornju ili donju ćeliju stupca pomoću strelica, a zatim nešto od sljedećeg:

 • Pritisnite Shift + Alt + Page Down za odabir stupca od vrha do dna.

 • Pritisnite Shift + Alt + Page Up za odabir stupca od dna do vrha.

Odabir cijelog retka

Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se do kraja retka, ili do prve (lijeve) ćelije retka ili do posljednje (desne).

 • Ako ste na prvu ćeliju u retku, pritisnite Shift + Alt + End da biste odabrali redak slijeva nadesno.

 • Ako ste na posljednju ćeliju u retku, pritisnite Shift + Alt + Home da biste odabrali u retku s lijeve strane.

Proširivanje odabira (ili bloka)

Ctrl + Shift + F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; Pritisnite Esc isključuje se način odabira

Odabir cijele tablice

ALT + 5 na numeričkom dijelu tipkovnice (uz isključen Num Lock)

Pomicanje

Tipke

Na sljedeću ćeliju u retku

Tabulator

Na prethodnu ćeliju u retku

Shift + Tab

Na prvu ćeliju u retku

Alt+Home

Na zadnju ćeliju u retku

Alt+End

Na prvu ćeliju u stupcu

Alt + Page Up

Na zadnju ćeliju u stupcu

Alt + Page Down

Na prethodni redak

Strelica gore

Na sljedeći redak

Strelica dolje

Redak iznad

Alt + Shift + strelica gore

Redak ispod

Alt + Shift + strelica dolje

Umetanje

Tipke

Novog odlomka u ćeliju

Tipka Enter

Tabulatora u ćeliju

Ctrl + tabulator

Oblikovanje znakova i odlomaka

Željena radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu oblikovanja znakova.

Ctrl + D

Promjena velikih slova u mala i obratno

Shift + F3

Promjena svih slova u velika slova

Ctrl + Shift + A

Primjena oblikovanja "podebljano".

Ctrl + B

Primjena podcrtavanja.

Ctrl + U

Podcrtavanje riječi, ali ne i razmaka

Ctrl + Shift + W

Dvostruko podcrtavanje teksta

Ctrl + Shift + D

Primjena oblikovanja teksta kao skrivenog teksta

Ctrl + Shift + H

Primjena oblikovanja "kurziv".

Ctrl + I

Oblikovanje slova kao malih velikih slova.

Ctrl + Shift + K

Primjena oblikovanja "indeks" (automatski razmak).

Ctrl + znak jednakosti

Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak).

Ctrl + Shift + znak plus

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova

Ctrl + razmaknica

Promjena odabranog teksta u font Symbol

Ctrl + Shift + Q

Akcija

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta.

Ctrl + Shift + F

Povećanje veličine fonta.

Ctrl + Shift + >

Smanjivanje veličine fonta.

Ctrl + Shift + <

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + ]

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + [

Akcija

Tipke

Kopiranje oblikovanja iz teksta

Ctrl + Shift + C

Primjena kopiranog oblikovanja na tekst

Ctrl + Shift + V

Željena radnja

Tipke

Prijelaz s centriranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl+E

Prijelaz s obostranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl + J

Prijelaz s desnog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl + R

Lijevo poravnanje odlomka.

Ctrl + L

Dodavanje uvlake odlomka slijeva

Ctrl + M

Uklanjanje uvlake odlomka slijeva

Ctrl + Shift + M

Stvaranje viseće uvlake.

Ctrl + T

Smanjenje viseće uvlake.

Ctrl + Shift + T

Uklanjanje oblikovanja odlomka.

Ctrl + Q

Željena radnja

Tipke

Prikaz neispisivih znakova

Ctrl + Shift + * (zvjezdica na numeričkom dijelu tipkovnice ne radi)

Pregled oblikovanja teksta

SHIFT + F1 (pritisnite tekst s oblikovanjem koje želite pregledati)

Kopiranje oblikovanja.

Ctrl + Shift + C

Lijepljenje oblikovanja.

Ctrl + Shift + V

Željena radnja

Tipke

Jednostruki prored

Ctrl + 1

Dvostruki prored

Ctrl + 2

Prored od 1,5 retka

Ctrl + 5

Uklanjanje i dodavanje jednostrukog proreda ispred odlomaka

CTRL + 0 (nula)

Akcija

Tipke

Otvaranje okna zadatka Primijeni stilove

Ctrl + Shift + S

Otvaranje okna zadatka Stilovi

ALT + Ctrl + Shift + S

Pokretanje automatskog oblikovanja

ALT + Ctrl + K

Primjena običnog stila

Ctrl + Shift + N

Primjena stila Naslov 1

ALT + Ctrl + 1

Primjena stila Naslov 2

ALT + Ctrl + 2

Primjena stila Naslov 3

ALT + Ctrl + 3

Zatvaranje okna zadatka Stilovi

 1. Ako okno zadatka Stilovi nije odabrano, pritisnite F6 da biste ga odabrali.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica.

 3. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Zatvori, a zatim pritisnite tipku Enter.

Posebni znak

Tipke

Polje

CTRL + F9

Prijelom retka

Shift + Enter

Prijelom stranice

Ctrl + Enter

Prijelom stupca

Ctrl + Shift + Enter

Duga crta

ALT + Ctrl + znak minus (na numeričkoj tipkovnici)

Kratka crtica

CTRL + znak minus (na numeričkoj tipkovnici)

Neobavezna spojnica

CTRL + crtica

Nerastavljajuća spojnica

Ctrl + Shift + crtica

Nerastavljajući razmak

Ctrl + Shift + razmaknica

Simbol autorskih prava

ALT + Ctrl + C

Simbol registriranog zaštitnog znaka

ALT + Ctrl + R

Simbol zaštitnog znaka

ALT + Ctrl + T

Elipsa

ALT + Ctrl + točka

Jednostruki lijevi navodnik

CTRL +'(jednostruki navodnik), '(single quotation mark)

Jednostruki desni navodnik

CTRL +' (jednostruki navodnik), ' (jednostruki navodnik)

Dvostruki lijevi navodnik

CTRL +' (jednostruki navodnik), Shift +' (jednostruki navodnik)

Dvostruki desni navodnik

CTRL +' (jednostruki navodnik), Shift +' (jednostruki navodnik)

Unos automatskog teksta

ENTER (nakon što upišete prvih nekoliko znakova naziva unosa automatskog teksta te kad se pojavi Zaslonski opis)

Akcija

Tipkovni prečac

Umetanje Unicode znaka za navedeni kod Unicode znaka (heksadecimalni). Na primjer, da biste umetnuli simbol valute euro ( simbol valute euro ), upišite 20ACi zatim pritisnite i držite Alt i pritisnite X.

Znakovni kod, Alt + X

Pronalaženje Unicode znakovnog koda za odabrani znak

ALT + X

Umetanje ANSI znaka za određeni ANSI (decimalni) znakovni kod. Na primjer, da biste umetnuli simbol valute euro, pritisnite i držite Alt i pritisnite 0128 na numeričkoj tipkovnici.

ALT + znakovni kod (na numeričkoj tipkovnici)

Umetanje i uređivanje objekata

 1. Pritisnite Alt, N, J, a zatim J da biste otvorili dijaloški okvir objekt .

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Pritisnite strelicu dolje da biste odabrali vrstu objekta, a zatim pritisnite tipku Enter da biste stvorili objekt.

  • Pritisnite Ctrl + Tab da biste prešli na karticu Stvori iz datoteke , pritisnite tipku Tab, a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili pronađite datoteku.

 1. Postavite pokazivač lijevo od objekta u dokumentu, odaberite objekt pritiskom na kombinaciju tipki Shift + strelica desno.

 2. Pritisnite Shift + F10.

 3. Pritisnite tipku Tab da biste dobiti naziv objekta, pritisnite Enter, a zatim pritisnite Enter.

 1. Pritisnite i otpustite Alt, N i pa M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željenu vrstu grafike.

 3. Pritisnite Tab, a zatim pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali grafiku koju želite umetnuti.

 4. Pritisnite Enter.

 1. Pritisnite i otpustite Alt, N i zatim W kako biste odabrali WordArt.

 2. Pritisnite tipke sa strelicama odaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite tipku Enter.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite Esc da biste odabrali WordArt objekt, a zatim pomoću tipki strelica za pomicanje objekta.

 5. Ponovno pritisnite Esc da biste se vratili u dokument.

Cirkularna pisma i polja

Napomena : Pritisnite Alt + M ili kliknite skupna pisma, koristite ove tipkovne prečace.

Željena radnja

Tipke

Pretpregled cirkularnog pisma

ALT + Shift + K

Spajanje dokumenta

Alt + Shift + N

Ispis spojenog dokumenta

ALT + Shift + M

Uređivanje podatkovnog dokumenta cirkularnog pisma

ALT + Shift + E

Umetanje spojnog polja

ALT + Shift + F

Akcija

Tipke

Umetanje polja DATE

ALT + Shift + D

Umetanje polja LISTNUM

ALT + Ctrl + L

Umetanje polja Page.

ALT+ Shift + P

Umetanje polja TIME

ALT + Shift + T

Umetanje praznog polja

CTRL + F9

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Microsoft Word.

Ctrl + Shift + F7

Ažuriranje odabranih polja

F9

Poništavanje veze na polje

Ctrl + Shift + F9

Prijelaz s odabranog koda polja na njegov rezultat i obratno

Shift+F9 

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

Alt + F9

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT + Shift + F9

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Povratak na prethodno polje

SHIFT + F11

Zaključavanje polja

CTRL + F11

Otključavanje polja

Ctrl + Shift + F11

Jezična traka

Za svaki je dokument određen zadani jezik, a to je najčešće isti zadani jezik kao i jezik operacijskog sustava računala. No ako dokument sadrži i riječi ili izraze iz nekog drugog jezika, preporučuje se da za te riječi postavite jezik za jezičnu provjeru. Time se ne omogućuje samo provjera pravopisa i gramatike tih riječi, već se i pomoćnim tehnologijama kao što su čitači zaslona omogućuje da obrade te riječi.

Radnja

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

ALT + R, U, L

Pregled popisa jezika za jezičnu provjeru

Strelica dolje

Postavljanje zadanih jezika

ALT + R, L

Radnja

Kombinacija tipki

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos japanskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

ALT + ~

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos korejskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

Desni Alt

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos kineskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

Ctrl + razmaknica

Upute za funkcijske tipke

Akcija

Tipke

Pomoć ili otvaranje web-mjesta Office.com

F1

Pomicanje teksta ili grafike

F2

Poništavanje zadnje akcije

F4

Odabir naredbe Idi na (kartica Polazno)

F5

Prijelaz u sljedeće okno ili okvir

F6

Odabir naredbe Pravopis (na kartici Pregled)

F7

Proširivanje odabira

F8

Ažuriranje odabranih polja

F9

Prikaz savjeta za tipke

F10

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Odabir naredbe Spremi kao

F12

Akcija

Tipke

Pokretanje pomoći vezane uz sadržaj ili otkrivanje oblikovanja

SHIFT + F1

Kopiranje teksta

Shift + F2

Promjena velikih slova u mala i obratno

Shift + F3

Ponavljanje naredbe Traži ili Idi na

Shift + F4

Pomicanje na zadnju promjenu

SHIFT + F5

Povratak na prethodno okno ili okvir (nakon pritiska na F6)

SHIFT + F6

Odabir naredbe Tezaurus (na kartici Pregled u grupi Jezična provjera)

SHIFT + F7

Smanjivanje veličine odabira

SHIFT + F8

Prijelaz s kodnog polja na njegov rezultat i obratno

Shift+F9 

Prikaz izborničkog prečaca

Shift + F10

Povratak na prethodno polje

SHIFT + F11

Odabir naredbe Spremi

SHIFT + F12

Akcija

Tipke

Proširivanje ili sažimanje vrpce

CTRL + F1

Odabir naredbe Pretpregled ispisa

CTRL + F2

Izrezivanje do šiljka

Ctrl + F3

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL + F4

Prijelaz u sljedeći prozor

Ctrl + F6

Umetanje praznog polja

CTRL + F9

Maksimiziranje prozora dokumenta

Ctrl + F10

Zaključavanje polja

CTRL + F11

Odabir naredbe Otvori

Ctrl+F12

Akcija

Tipke

Umetanje sadržaja šiljka

Ctrl + Shift + F3

Uređivanje knjižne oznake

Ctrl + Shift + F5

Povratak u prethodni prozor

Ctrl + Shift + F6

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Word.

Ctrl + Shift + F7

Proširivanje odabira ili bloka

Ctrl + Shift + F8, a zatim pritisnite tipke sa strelicom

Poništavanje veze na polje

Ctrl + Shift + F9

Otključavanje polja

Ctrl + Shift + F11

Odabir naredbe Ispis

Ctrl + Shift + F12

Akcija

Tipke

Prijelaz na sljedeće polje

ALT + F1

Stvaranje novog sastavnog bloka

ALT + F3

Izađite iz programa Word.

Alt + F4

Vraćanje veličine programskog prozora

Alt + F5

Povratak iz otvorenog dijaloškog okvira u dokument za one dijaloške okvire koji podržavaju tu funkciju

ALT + F6

Pronalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke pogreške

Alt + F7

Pokretanje makronaredbe

Alt+F8

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

Alt + F9

Prikaz okna zadatka Odabir .

Alt + F10

Prikaz koda programskog jezika Microsoft Visual Basic

Alt + F11

Akcija

Tipke

Povratak na prethodno polje

ALT + Shift + F1

Odabir naredbe Spremi

ALT + Shift + F2

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT + Shift + F9

Prikaz izbornika za dostupnu akciju ili poruke o njoj

ALT + Shift + F10

Odabir gumba Sadržaj u spremniku sadržaja dok je spremnik aktivan

ALT + Shift + F12

Akcija

Tipke

Prikaz Microsoftovih informacija o sustavu

Ctrl + Alt + F1

Odabir naredbe Otvori

Ctrl + Alt + F2

Ovaj članak ne obuhvaća prilagodbu tipkovnih prečaca ni stvaranje tipkovnih prečaca za makronaredbe ili automatskog teksta.

Ako koristite Microsoft Word Starter, imajte na umu da sve značajke programa Word na popisu podržani u programu Word Starter. Dodatne informacije o značajki dostupnih u programu Word Starter potražite u članku značajke programa Word Starter podržava.

Sadržaj članka

Pronalaženje i korištenje tipkovnih prečaca

Osnove Microsoft Officea

Idite na vrpci

Brzi vodič za Microsoft Word

Upute za funkcijske tipke

Pronalaženje i korištenje tipkovnih prečaca

Za tipkovne prečace u kojima pritisnuti dvije ili više tipki u isto vrijeme, tipke su odvojene znakom plus (+) u Microsoft Word 2010 pomoć. Za tipkovne prečace pritisnuti tipku a zatim druge tipke, razdjelnik točku sa zarezom (;).

 • Da biste proširili svih sekcija članka, pritisnite tipku Tab dok ne odaberete Pokaži sve , a zatim pritisnite tipku Enter. Pritisnite Enter da biste saželi sve sekcije.

 • Da biste proširili samo jednom dijelu članka, pritisnite tipku Tab dok tog zaglavlja sekcije i znak plus odabrano, a zatim pritisnite tipku Enter. Pritisnite Enter da biste saželi odjeljak.

Važno : Prije nego što započnete pretraživanje, pritišćite tipku Tab dok ne odaberete Pokaži sve , a zatim pritisnite Enter.

 1. Pritisnite Ctrl + F.

  Otvorit će se dijaloški okvir za pretraživanje, a pokazivač će biti spreman za unos.

 2. U okvir unesite tekst koji želite pronaći.

 3. Pritisnite Enter.

Da biste ispisali ovu temu, pritisnite tipku Tab dok ne odaberete Pokaži sve , pritisnite Enter i zatim pritisnite Ctrl + P.

Osnove Microsoft Officea

Akcija

Tipke

Prijelaz u sljedeći prozor

Alt + Tab

Povratak u prethodni prozor

ALT + Shift + Tab

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL + W ili Ctrl + F4

Vraćanje veličine aktivnog prozora na veličinu prije maksimiziranja

Alt + F5

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa, u smjeru kretanja kazaljke na satu. Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.

F6

Prijelaz u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa u smjeru suprotnom od kazaljke na satu

SHIFT + F6

Prijelaz na sljedeći prozor ako je otvoreno više prozora

Ctrl + F6

Povratak u prethodni prozor

Ctrl + Shift + F6

Maksimiziranje ili vraćanje odabranog prozora na početnu veličinu

Ctrl + F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik

Tipka Print Screen

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik

ALT + Print Screen

Akcija

Tipke

Prijelaz na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti

Tabulator

Povratak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti

Shift + Tab

Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru

Ctrl + tabulator

Povratak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru

Ctrl + Shift + tabulator

Pomicanje po mogućnostima na otvorenom padajućem popisu ili u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicom

Izvršavanje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

Razmaknica

Odabir mogućnosti; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

ALT + podcrtano slovo u mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa

Alt + strelica dolje

Odabir mogućnosti s padajućeg popisa

Prvo slovo naziva mogućnosti na padajućem popisu

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

Tipka Esc

Pokretanje odabrane naredbe

Tipka Enter

Okvir za uređivanje je prazan okvir u kojem upišite ili lijepi unos, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Akcija

Tipke

Pomicanje na početak unosa

Tipka Home

Prijelaz na kraj unosa

Tipka End

Pomicanje jedan znak ulijevo ili udesno

Strelica lijevo ili strelica desno

Premještanje za jednu riječ ulijevo

Ctrl + strelica lijevo

Premještanje za jednu riječ udesno

Ctrl + strelica desno

Odabir znaka s lijeve strane ili uklanjanje odabira s njega

Shift + strelica lijevo

Odabir znaka s desne strane ili uklanjanje odabira s njega

Shift + strelica desno

Odabir riječi s lijeve strane ili uklanjanje odabira s nje

Ctrl + Shift + strelica lijevo

Odabir riječi s desne strane ili uklanjanje odabira s nje

CTRL + Shift + strelica desno

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

Shift+Home

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

Shift+End

Akcija

Tipkovni prečac

Prikaz dijaloškog okvira Otvaranje

CTRL + F12 ili Ctrl + O

Prikaz dijaloškog okvira Spremanje u obliku

F12

Otvaranje odabrane mape ili datoteke.

Tipka Enter

Otvaranje mape jednu razinu iznad odabrane mape.

Tipka BACKSPACE

Brisanje odabrane mape ili datoteke

Tipka DELETE

Prikaz trake prečaca za odabranu stavku kao što je mapa ili datoteka

Shift + F10

Pomicanje kroz mogućnosti prema naprijed

Tabulator

Pomicanje kroz mogućnosti prema natrag

Shift + Tab

Otvaranje popisa Traži u.

F4 ili Alt + I

Akcija

Tipkovni prečac

Otkazivanje akcije

Tipka Esc

Poništavanje akcije

Ctrl + Z

Ponavljanje akcije

Ctrl + Y

Akcija

Tipkovni prečac

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa. (Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.)

F6

Kad je aktivno izbornika premještanje okna zadatka. (Možda ćete morati više puta pritisnite Ctrl + Tab.)

Ctrl + tabulator

Odabir sljedeće ili prethodne mogućnosti u aktivnom oknu zadatka

Tab ili Shift+Tab

Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka

Ctrl + razmaknica

Izvršavanje naredbe dodijeljene odabranom gumbu

Razmaknica ili Enter

Otvaranje padajućeg izbornika za odabranu galeriju stavki

Shift + F10

Odabir prve ili zadnje stavke u galeriji

Home ili End

Pomicanje prema dolje ili prema gore na odabranom popisu galerije

Page Up ili Page Down

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica.

 3. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Zatvori, a zatim pritisnite tipku Enter.

Premještanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica.

 3. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Premjesti, a zatim pritisnite tipku Enter.

 4. Pomoću tipki sa strelicama premjestite okno zadatka, a zatim pritisnite tipku Enter.

Promjena veličine okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica.

 3. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Veličina, a zatim pritisnite tipku Enter.

 4. Pomoću tipki sa strelicama da biste promijenili veličinu okna zadatka, a zatim pritisnite tipku Enter.

Akcija

Tipkovni prečac

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku.

Shift + F10

Prikažite izbornik ili poruku za dostupnu akciju ili gumb mogućnosti samoispravka Slika gumba ili gumb mogućnosti lijepljenja Slika gumba . Ako postoji više akcija, prijeđite na sljedeću akciju i prikažite njezin izbornik ili poruku.

ALT + Shift + F10

Pomicanje po mogućnostima izbornika dostupnih akcija

Tipke sa strelicom

Izvršavanje akcije za odabranu stavku s izbornika dostupnih akcija

Tipka Enter

Zatvaranje izbornika dostupnih akcija ili poruke o njima

Tipka Esc

Savjeti

 • Mogu postavljati Obaviještenost zvuk kada Akcije (nije dostupno u programu Word Starter). Da biste čuti zvuk, morate imati zvučnu karticu. Morate imati i Microsoft Office Sounds instaliran na vašem računalu.

 • Ako imate pristup internetu, dodatak Microsoft Office Sounds možete preuzeti s web-mjesta Office.com. Nakon instaliranja zvukovnih datoteka učinite sljedeće:

  1. Pritisnite Alt + F, T da biste otvorili Mogućnosti programa Word.

  2. Pritisnite A Da biste odabrali Dodatno, a zatim pritisnite tipku Tab da biste prešli u okno Napredne mogućnosti za rad s programom Word .

  3. Pritisnite Alt + s. dvaput da biste premjestili potvrdni okvir Zvučna povratna koji se nalazi u odjeljku Općenito, a zatim pritisnite razmaknicu.

  4. Pritisnite Tab pritišćite tipku TAB da biste odabrali u redu, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Napomena : Kada potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir, postavka utječe na sve programe sustava Office koji podržavaju zvuk.

Idite na vrpci

Tipke za pristup omogućuju brzo koristiti neku naredbu pritiskom na tipke za nekoliko, bez obzira na to gdje se nalazite u programu. Svakoj naredbi u Word 2010 možete pristupiti pomoću tipki pristupa. Pomoću dvije do pet tipki možete pristupiti većini naredbi. Da biste koristili tipkovni prečac:

 1. Pritisnite tipku Alt.

  Savjeti za tipke prikazat će se preko svih značajki koje su dostupne u trenutnom prikazu.

 2. Pritisnite slovo prikazano u savjetu za tipke iznad značajke koju želite upotrijebiti.

 3. Ovisno o slovu koje pritisnete, možda će vam se prikazati dodatni nazivi tipaka. Na primjer, ako je kartica Početna stranica aktivna i pritisnete N, prikazat će se kartica Umetanje zajedno s nazivima tipaka za skupine na toj kartici.

 4. Nastavite sa pritiskanjem slova sve dok ne pritisnite slovo naredbe ili kontrole koju želite upotrijebiti. U nekim slučajevima, morate najprije pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

  Napomena : Da biste otkazali akciju koju poduzimate i sakrili savjete za tipke, pritisnite Alt.

Drugi način za korištenje tipkovnice za rad u programima tu značajku Vrpca u sustavu Office je premještanje žarišta između kartica i naredbi sve dok ne pronađete značajku koju želite koristiti. U sljedećoj su tablici navedeni nekoliko načina za premještanje žarišta tipkovnice bez upotrebe miša.

Akcija

Tipkovni prečac

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje pristupnih tipki.

ALT ili F10. Pritisnite bilo koju od tih ključeva ponovno za povratak na dokument i poništavanje pristupnih tipki.

Prijelaz na drugu karticu vrpce.

F10 za odabir aktivne kartice, a zatim strelicu ulijevo ili strelica desno

Proširivanje ili sažimanje vrpce.

CTRL + F1

Prikaz izbornika s prečacima za odabranu stavku.

Shift + F10

Premještanje žarišta radi odabira svakog od sljedećih područja prozora:

 • Aktivna kartica vrpce

 • otvoreno okno zadatka

 • traka stanja na dnu prozora

 • Vaš dokument

F6

Premještanje fokusa za svaku naredbu na traci, naprijed ili natrag, odnosno.

Tab ili Shift+Tab

Kretanje dolje, gore, lijevo ili desno, odnosno po stavkama na vrpci.

Strelica dolje, gore, strelica, strelica lijevo ili strelica desno

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

Razmaknica ili Enter

Aktiviranje naredbe ili kontrole na vrpci radi izmjene vrijednosti.

Tipka Enter

Završetak izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument.

Tipka Enter

Zatražite pomoć na odabrane naredbe ili kontrole na vrpci. (Ako nema teme pomoći nije povezan s odabranom naredbom, općenite teme pomoći o programu prikazuje se umjesto.)

F1

Brzi vodič za Microsoft Word

Rad s dokumentima i web-stranice

Akcija

Tipkovni prečac

Umetanje nerastavljajućeg razmaka

Ctrl + Shift + razmaknica

Umetanje nerastavljajuće spojnice

Ctrl + Shift + crtica

Podebljavanje slova.

Ctrl + B

Postavljanje slova u kurziv.

Ctrl + I

Podcrtavanje slova

Ctrl + U

Smanjivanje veličine fonta za jednu vrijednost

Ctrl + Shift + <

Povećavanje veličine fonta za jednu vrijednost

Ctrl + Shift + >

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + [

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + ]

Uklanjanje oblikovanja znakova ili odlomaka

Ctrl + razmaknica

Kopiranje označenog teksta ili objekta

Ctrl + C

Izrezivanje označenog teksta ili objekta

Ctrl + X

Lijepljenje teksta ili objekta

Ctrl + V

Posebno lijepljenje

Ctrl + Alt + V

Lijepljenje samo oblikovanja

Ctrl + Shift + V

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Ponavljanje zadnje akcije.

Ctrl + Y

Otvaranje dijaloškog okvira Brojanje riječi

Ctrl + Shift + G

Akcija

Tipke

Stvaranje novog dokumenta

Ctrl + N

Otvaranje dokumenta

Ctrl + O

Zatvaranje dokumenta

Ctrl + W

Podjela prozora dokumenta

ALT + Ctrl + S

Uklanjanje podjele prozora dokumenta

ALT + Shift + C ili Alt + Ctrl + S

Spremanje dokumenta

Ctrl + S

Akcija

Tipkovni prečac

Otvaranje okna zadataka Navigacija (radi pretraživanja dokumenta)

Ctrl + F

Ponavljanje akcije traženja (nakon zatvaranja prozora Traženje i zamjena)

ALT + Ctrl + Y

Zamjena teksta, specifičnog oblikovanja i posebnih stavki

Ctrl + H

Odlazak na stranicu, knjižnu oznaku, fusnotu, tablicu, komentar, grafiku ili neko drugo mjesto

Ctrl + G

Prijelaz s jednog na drugo od zadnja četiri mjesta koja ste uredili

ALT + Ctrl + Z

Otvaranje popisa mogućnosti pregleda. Pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali neku mogućnost, a zatim pritisnite tipku Enter da biste pregledali dokumenta pomoću odabrane mogućnosti.

ALT + Ctrl + Home

Prijelaz na prethodni objekt za pregled (postavlja se u mogućnostima pregledavanja)

Ctrl + Page Up

Prijelaz na sljedeći objekt za pregled (postavlja se u mogućnostima pregledavanja)

Ctrl + Page Down

Akcija

Tipkovni prečac

Prijelaz u prikaz rasporeda za ispis

ALT + Ctrl + P

Prijelaz u prikaz strukture

ALT + Ctrl + O

Prijelaz u prikaz skice

ALT + Ctrl + N

Akcija

Tipkovni prečac

Podizanje odlomka za jednu razinu.

Alt + Shift + strelica lijevo

Spuštanje odlomka za jednu razinu.

Alt + Shift + strelica desno

Smanjenje na razinu tijela teksta

Ctrl + Shift + N

Premještanje odabranih odlomaka prema gore.

Alt + Shift + strelica gore

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje.

Alt + Shift + strelica dolje

Proširivanje teksta ispod naslova

ALT + Shift + znak plus

Sažimanje teksta ispod naslova

ALT + Shift + znak minus

Proširivanje ili sažimanje cijelog teksta ili naslova

ALT + Shift + A

Skrivanje ili prikaz oblikovanja znakova

Tipka s kosom crtom (/) na numeričkoj tipkovnici

Prikaz prvog retka tijela teksta ili cijelog tijela teksta

Alt+Shift+L

Prikaz svih naslova oblikovanih stilom Naslov 1

Alt + Shift + 1

Prikaz svih naslova do naslova oblikovanog stilom Naslov n

ALT + Shift + n

Umetanje tabulatora

Ctrl + tabulator

Akcija

Tipke

Ispis dokumenta

Ctrl+P

Prijelaz na pretpregled ispisa

ALT + Ctrl + I

Pomicanje po stranici pretpregleda u povećanom prikazu

Tipke sa strelicom

Pomicanje po stranici pretpregleda u smanjenom prikazu

Page Up ili Page Down

Prijelaz na prvu stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

Ctrl + Home

Prijelaz na zadnju stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

Ctrl+End

Akcija

Tipkovni prečac

Umetanje komentara

ALT + Ctrl + M

Uključivanje i isključivanje evidentiranja promjena

Ctrl + Shift + E

Zatvaranje otvorenog okna za pregled

ALT + Shift + C

Napomena : Neki čitači zaslona možda nisu kompatibilni s prikazom za čitanje preko cijelog zaslona.

Akcija

Tipke

Odlazak na početak dokumenta

Tipka Home

Odlazak na kraj dokumenta

Tipka End

Prelazak na stranicu broj n

n, tipka Enter

Izlaz iz prikaza izgleda za čitanje.

Tipka Esc

Akcija

Tipke

Označavanje unosa u tablicu sadržaja

ALT + Shift + O

Označavanje unosa u tablicu izvora (citata)

ALT+ Shift + I

Označavanje unosa u indeks

ALT + Shift + X

Umetanje fusnote

ALT + Ctrl + F

Umetanje krajnje bilješke

ALT + Ctrl + D

Akcija

Tipke

Umetanje hiperveze

Ctrl + K

Povratak na prethodnu stranicu

Alt + strelica lijevo

Prijelaz na sljedeću stranicu.

Alt + strelica desno

Osvježavanje

F9

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

Akcija

Tipkovni prečac

Brisanje za jedan znak ulijevo.

Tipka BACKSPACE

Brisanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL + BACKSPACE

Brisanje za jedan znak udesno.

Tipka DELETE

Brisanje za jednu riječ udesno.

CTRL + DELETE

Izrezivanje odabranog teksta u međuspremnik sustava Office

Ctrl + X

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Izrezivanje do šiljka

Ctrl + F3

Akcija

Tipke

Otvaranje međuspremnika sustava Office

Pritisnite Alt + H da biste prešli na karticu Polazno , a zatim pritisnite F, O.

Kopiranje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

Ctrl + C

Izrezivanje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

Ctrl + X

Lijepljenje stavke koja je zadnja dodana ili zalijepljena iz međuspremnika sustava Office

Ctrl + V

Jednokratno premještanje teksta ili grafike

F2 (zatim premjestite pokazivač i pritisnite Enter)

Jednokratno kopiranje teksta ili grafike

SHIFT + F2 (zatim premjestite pokazivač i pritisnite Enter)

Otvaranje dijaloškog okvira Stvaranje novog sastavnog bloka kada su odabrani tekst ili grafika

ALT + F3

Prikaz izborničkog prečaca vezanog uz odabrani sastavni blok , kao što je SmartArt grafika 

Shift + F10

Izrezivanje do šiljka

Ctrl + F3

Lijepljenje sadržaja šiljka

Ctrl + Shift + F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja korištenog u prethodnom odjeljku dokumenta

ALT + Shift + R

Posebni znak

Tipke

Polje

CTRL + F9

Prijelom retka

Shift + Enter

Prijelom stranice

Ctrl + Enter

Prijelom stupca

Ctrl + Shift + Enter

Duga crta

ALT + Ctrl + znak minus

Kratka crtica

CTRL + znak minus

Neobavezna spojnica

CTRL + crtica

Nerastavljajuća spojnica

Ctrl + Shift + crtica

Nerastavljajući razmak

Ctrl + Shift + razmaknica

Simbol autorskih prava

ALT + Ctrl + C

Simbol registriranog zaštitnog znaka

ALT + Ctrl + R

Simbol zaštitnog znaka

ALT + Ctrl + T

Elipsa

ALT + Ctrl + točka

Jednostruki lijevi navodnik

CTRL +'(jednostruki navodnik), '(single quotation mark)

Jednostruki desni navodnik

CTRL +' (jednostruki navodnik), ' (jednostruki navodnik)

Dvostruki lijevi navodnik

CTRL +' (jednostruki navodnik), Shift +' (jednostruki navodnik)

Dvostruki desni navodnik

CTRL +' (jednostruki navodnik), Shift +' (jednostruki navodnik)

Unos automatskog teksta

ENTER (nakon što upišete prvih nekoliko znakova naziva unosa automatskog teksta te kad se pojavi Zaslonski opis)

Akcija

Tipkovni prečac

Umetanje Unicode znaka za navedeni kod Unicode znaka (heksadecimalni). Na primjer, da biste umetnuli simbol valute euro ( simbol valute euro ), upišite 20ACi zatim pritisnite i držite Alt i pritisnite X.

Znakovni kod, Alt + X

Pronalaženje Unicode znakovnog koda za odabrani znak

ALT + X

Umetanje ANSI znaka za određeni ANSI (decimalni) znakovni kod. Na primjer, da biste umetnuli simbol valute euro, pritisnite i držite Alt i pritisnite 0128 na numeričkoj tipkovnici.

ALT + znakovni kod (na numeričkoj tipkovnici)

Odaberite tekst držanjem tipke Shift i koristite tipke sa strelicama kojom se pomiče pokazivač.

Akcija

Tipke

Uključivanje načina proširivanja

F8

Odabir najbližeg znaka

F8, a zatim strelica lijevo ili strelica desno

Povećanje veličine odabira

F8 (pritisnite jednom da biste odabrali riječ, dvaput da biste odabrali rečenicu itd.)

Smanjivanje veličine odabira

SHIFT + F8

Isključivanje načina proširivanja

Tipka Esc

Proširivanje odabira jedan znak udesno

Shift + strelica desno

Proširivanje odabira jedan znak ulijevo

Shift + strelica lijevo

Proširivanje odabira do kraja riječi

CTRL + Shift + strelica desno

Proširivanje odabira do početka riječi

Ctrl + Shift + strelica lijevo

Proširivanje odabira do kraja retka

Shift+End

Proširivanje odabira do početka retka

Shift+Home

Proširivanje odabira na sljedeći redak

Shift+strelica dolje

Proširivanje odabira na prethodni redak

Shift+strelica gore

Proširivanje odabira do kraja odlomka

Ctrl+Shift+strelica dolje

Proširivanje odabira do početka odlomka

Ctrl+Shift+strelica gore

Proširivanje odabira na sljedeći zaslon

Shift+Page Down

Proširivanje odabira na prethodni zaslon

Shift+Page Up

Proširivanje odabira do početka dokumenta

Ctrl + Shift + Home

Proširivanje odabira do kraja dokumenta

Ctrl + Shift + End

Proširivanje odabira do kraja prozora

ALT + Ctrl + Shift + Page Down

Proširivanje odabira na cijeli dokument

Ctrl + A

Biranje okomitog bloka teksta

Ctrl + Shift + F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; Pritisnite Esc isključuje se način odabira

Proširivanje odabira do određenog mjesta u dokumentu

F8 + tipke sa strelicama; Pritisnite Esc isključuje se način odabira

Akcija

Tipke

Odabir sadržaja sljedeće ćelije

Tabulator

Odabir sadržaja prethodne ćelije

Shift + Tab

Proširivanje odabira na susjedne ćelije

Držite pritisnutu tipku Shift i uzastopno pritiskanje tipke strelica

Odabir stupca

Postavljanje na gornju ili donju ćeliju stupca pomoću strelica, a zatim nešto od sljedećeg:

 • Pritisnite Shift + Alt + Page Down za odabir stupca od vrha do dna.

 • Pritisnite Shift + Alt + Page Up za odabir stupca od dna do vrha.

Proširivanje odabira (ili bloka)

Ctrl + Shift + F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; Pritisnite Esc isključuje se način odabira

Odabir cijele tablice

ALT + 5 na numeričkom dijelu tipkovnice (uz isključen NUM LOCK)

Pomicanje

Tipke

Jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Jedan znak udesno

Strelica desno

Jedna riječ ulijevo

Ctrl+strelica lijevo

Jedna riječ udesno

Ctrl+strelica desno

Na prethodni odlomak

Ctrl + strelica gore

Na sljedeći odlomak

Ctrl + strelica dolje

Jedna ćelija ulijevo (u tablici)

Shift + Tab

Jedna ćelija udesno (u tablici)

Tabulator

Jedan redak gore

Strelica gore

Jedan redak dolje

Strelica dolje

Na kraj retka

Tipka End

Na početak retka

Tipka Home

Na vrh prozora

ALT + Ctrl + Page Up

Na dno prozora

ALT + Ctrl + Page Down

Na prethodni zaslon (pomoću klizača)

Tipka Page Up

Na sljedeći zaslon (pomoću klizača)

Tipka Page Down

Na vrh sljedeće stranice

Ctrl + Page Down

Na vrh prethodne stranice

Ctrl + Page Up

Na kraj dokumenta

Ctrl+End

Na početak dokumenta

Ctrl + Home

Na prethodnu reviziju

SHIFT + F5

Nakon otvaranja dokumenta na mjesto zadnje promjene

SHIFT + F5

Pomicanje

Tipke

Na sljedeću ćeliju u retku

Tabulator

Na prethodnu ćeliju u retku

Shift + Tab

Na prvu ćeliju u retku

Alt+Home

Na zadnju ćeliju u retku

Alt+End

Na prvu ćeliju u stupcu

Alt + Page Up

Na zadnju ćeliju u stupcu

Alt + Page Down

Na prethodni redak

Strelica gore

Na sljedeći redak

Strelica dolje

Redak iznad

Alt + Shift + strelica gore

Redak ispod

Alt + Shift + strelica dolje

Umetanje

Tipke

Novog odlomka u ćeliju

Tipka Enter

Tabulatora u ćeliju

Ctrl + tabulator

Da biste promijenili postavke prebrisivanja teksta tako da tom načinu rada pristupate pritiskom na tipku INSERT, učinite sljedeće:

 1. Pritisnite Alt + F, T da biste otvorili Mogućnosti programa Word.

 2. Pritisnite A Da biste odabrali DODATNO, a zatim pritisnite tipku Tab.

 3. Pritisnite Alt + O da biste prešli u potvrdni okvir koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg .

 4. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdite okvir, a zatim pritisnite tipku Enter.

Da biste uključili ili isključili način rada za prebrisivanje teksta, pritisnite tipku INSERT.

Oblikovanje znakova i odlomaka

Akcija

Tipke

Kopiranje oblikovanja iz teksta

Ctrl + Shift + C

Primjena kopiranog oblikovanja na tekst

Ctrl + Shift + V

Napomena : Sljedeći tipkovni prečaci ne rade u načinu za čitanje preko cijelog zaslona.

Akcija

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta.

Ctrl + Shift + F

Povećanje veličine fonta.

Ctrl + Shift + >

Smanjivanje veličine fonta.

Ctrl + Shift + <

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + ]

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + [

Akcija

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu oblikovanja znakova.

Ctrl + D

Promjena velikih slova u mala i obratno

Shift + F3

Promjena svih slova u velika slova

Ctrl + Shift + A

Primjena oblikovanja "podebljano".

Ctrl + B

Primjena podcrtavanja.

Ctrl + U

Podcrtavanje riječi, ali ne i razmaka

Ctrl + Shift + W

Dvostruko podcrtavanje teksta

Ctrl + Shift + D

Primjena oblikovanja teksta kao skrivenog teksta

Ctrl + Shift + H

Primjena oblikovanja "kurziv".

Ctrl + I

Oblikovanje slova kao malih velikih slova.

Ctrl + Shift + K

Primjena oblikovanja "indeks" (automatski razmak).

Ctrl + znak jednakosti

Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak).

Ctrl + Shift + znak plus

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova

Ctrl + razmaknica

Promjena odabranog teksta u font Symbol

Ctrl + Shift + Q

Akcija

Tipke

Prikaz neispisivih znakova

Ctrl + Shift + * (zvjezdica na numeričkom dijelu tipkovnice ne radi)

Pregled oblikovanja teksta

SHIFT + F1 (pritisnite tekst s oblikovanjem koje želite pregledati)

Kopiranje oblikovanja.

Ctrl + Shift + C

Lijepljenje oblikovanja.

Ctrl + Shift + V

Akcija

Tipke

Jednostruki prored

Ctrl + 1

Dvostruki prored

Ctrl + 2

Prored od 1,5 retka

Ctrl + 5

Uklanjanje i dodavanje jednostrukog proreda ispred odlomaka

CTRL + 0 (nula)

Akcija

Tipke

Prijelaz s centriranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl+E

Prijelaz s obostranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl + J

Prijelaz s desnog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl + R

Lijevo poravnanje odlomka.

Ctrl + L

Dodavanje uvlake odlomka slijeva

Ctrl + M

Uklanjanje uvlake odlomka slijeva

Ctrl + Shift + M

Stvaranje viseće uvlake.

Ctrl + T

Smanjenje viseće uvlake.

Ctrl + Shift + T

Uklanjanje oblikovanja odlomka.

Ctrl + Q

Akcija

Tipke

Otvaranje okna zadatka Primijeni stilove

Ctrl + Shift + S

Otvaranje okna zadatka Stilovi

ALT + Ctrl + Shift + S

Pokretanje automatskog oblikovanja

ALT + Ctrl + K

Primjena običnog stila

Ctrl + Shift + N

Primjena stila Naslov 1

ALT + Ctrl + 1

Primjena stila Naslov 2

ALT + Ctrl + 2

Primjena stila Naslov 3

ALT + Ctrl + 3

Zatvorite okno zadatka Stilovi

 1. Ako okno zadatka Stilovi nije odabrano, pritisnite F6 da biste ga odabrali.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica.

 3. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Zatvori, a zatim pritisnite tipku Enter.

Umetanje i uređivanje objekata

 1. Pritisnite Alt, N, J, a zatim J da biste otvorili dijaloški okvir objekt .

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Pritisnite strelicu dolje da biste odabrali vrstu objekta, a zatim pritisnite tipku Enter da biste stvorili objekt.

  • Pritisnite Ctrl + Tab da biste prešli na karticu Stvori iz datoteke , pritisnite tipku Tab, a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili pronađite datoteku.

 1. Postavite pokazivač lijevo od objekta u dokumentu, odaberite objekt pritiskom na kombinaciju tipki Shift + strelica desno.

 2. Pritisnite Shift + F10.

 3. Pritisnite tipku Tab da biste dobiti naziv objekta, pritisnite Enter, a zatim pritisnite Enter.

 1. Pritisnite i otpustite Alt, N i pa M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željenu vrstu grafike.

 3. Pritisnite Tab, a zatim pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali grafiku koju želite umetnuti.

 4. Pritisnite Enter.

 1. Pritisnite i otpustite Alt, N i zatim W kako biste odabrali WordArt.

 2. Pritisnite tipke sa strelicama odaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite tipku Enter.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite Esc da biste odabrali WordArt objekt, a zatim pomoću tipki strelica za pomicanje objekta.

 5. Ponovno pritisnite Esc da biste se vratili u dokument.

Cirkularna pisma i polja

Napomena : Morate biti na kartici skupna pisma koristiti sljedeće tipkovne prečace.

Akcija

Tipke

Pretpregled cirkularnog pisma

ALT + Shift + K

Spajanje dokumenta

Alt + Shift + N

Ispis spojenog dokumenta

ALT + Shift + M

Uređivanje podatkovnog dokumenta cirkularnog pisma

ALT + Shift + E

Umetanje spojnog polja

ALT + Shift + F

Akcija

Tipke

Umetanje polja DATE

ALT + Shift + D

Umetanje polja LISTNUM

ALT + Ctrl + L

Umetanje polja PAGE

ALT+ Shift + P

Umetanje polja TIME

ALT + Shift + T

Umetanje praznog polja

CTRL + F9

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Microsoft Word.

Ctrl + Shift + F7

Ažuriranje odabranih polja

F9

Poništavanje veze na polje

Ctrl + Shift + F9

Prijelaz s odabranog koda polja na njegov rezultat i obratno

Shift+F9 

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

Alt + F9

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT + Shift + F9

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Povratak na prethodno polje

SHIFT + F11

Zaključavanje polja

CTRL + F11

Otključavanje polja

Ctrl + Shift + F11

Jezična traka

Akcija

Tipkovni prečac

Prebacivanje iz jednog u drugi jezik ili raspored tipkovnice

Lijevi Alt + Shift

Prikaz popisa alternativnih ispravaka

Slika gumba + C

Uključivanje/isključivanje rukopisa

Slika gumba + H

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos japanskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

ALT + ~

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos korejskog teksta na tipkovnici 101

Desni Alt

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos kineskog teksta na tipkovnici 101

Ctrl + razmaknica

Savjeti

 • Možete odabrati kombinaciju tipki za prijelaz s jednog jezika na drugi ili s jednog rasporeda tipkovnice na drugi u dijaloškom okviru Napredne postavke tipki. Da biste otvorili dijaloški okvir Napredne postavke tipki, desnom tipkom miša kliknite traku Jezik, a zatim kliknite Postavke. U odjeljku Osobne postavke kliknite Postavke tipki.

 • U sustavu Windows logotip ključa Slika gumba dostupna je na donjem redu tipki na većine tipkovnica.

Upute za funkcijske tipke

Akcija

Tipkovni prečac

Traženje pomoći ili posjetite Microsoft Office.com.

F1

Pomicanje teksta ili grafike

F2

Poništavanje zadnje akcije

F4

Odabir naredbe Idi na (kartica Polazno)

F5

Prijelaz u sljedeće okno ili okvir

F6

Odabir naredbe Pravopis (na kartici Pregled)

F7

Proširivanje odabira

F8

Ažuriranje odabranih polja

F9

Prikaz savjeta za tipke

F10

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Odabir naredbe Spremi kao

F12

Akcija

Tipke

Pokretanje pomoći vezane uz sadržaj ili otkrivanje oblikovanja

SHIFT + F1

Kopiranje teksta

Shift + F2

Promjena velikih slova u mala i obratno

Shift + F3

Ponavljanje naredbe Traži ili Idi na

Shift + F4

Pomicanje na zadnju promjenu

SHIFT + F5

Povratak na prethodno okno ili okvir (nakon pritiska na F6)

SHIFT + F6

Odabir naredbe Tezaurus (na kartici Pregled u grupi Jezična provjera)

SHIFT + F7

Smanjivanje veličine odabira

SHIFT + F8

Prijelaz s kodnog polja na njegov rezultat i obratno

Shift+F9 

Prikaz izborničkog prečaca

Shift + F10

Povratak na prethodno polje

SHIFT + F11

Odabir naredbe Spremi

SHIFT + F12

Akcija

Tipkovni prečac

Proširivanje ili sažimanje vrpce.

CTRL + F1

Odabir naredbe Pretpregled ispisa

CTRL + F2

Izrezivanje do šiljka

Ctrl + F3

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL + F4

Prijelaz u sljedeći prozor

Ctrl + F6

Umetanje praznog polja

CTRL + F9

Maksimiziranje prozora dokumenta

Ctrl + F10

Zaključavanje polja

CTRL + F11

Odabir naredbe Otvori

Ctrl+F12

Akcija

Tipke

Umetanje sadržaja šiljka

Ctrl + Shift + F3

Uređivanje knjižne oznake

Ctrl + Shift + F5

Povratak u prethodni prozor

Ctrl + Shift + F6

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Word 2010 .

Ctrl + Shift + F7

Proširivanje odabira ili bloka

Ctrl + Shift + F8, a zatim pritisnite tipke sa strelicom

Poništavanje veze na polje

Ctrl + Shift + F9

Otključavanje polja

Ctrl + Shift + F11

Odabir naredbe Ispis

Ctrl + Shift + F12

Akcija

Tipke

Prijelaz na sljedeće polje

ALT + F1

Stvaranje novog sastavnog bloka

ALT + F3

Da biste napustili Word 2010.

Alt + F4

Vraćanje veličine programskog prozora

Alt + F5

Povratak iz otvorenog dijaloškog okvira u dokument za one dijaloške okvire koji podržavaju tu funkciju

ALT + F6

Pronalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke pogreške

Alt + F7

Pokretanje makronaredbe

Alt+F8

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

Alt + F9

Prikaz okna zadatka Odabir i vidljivost

Alt + F10

Prikaz koda programskog jezika Microsoft Visual Basic

Alt + F11

Akcija

Tipke

Povratak na prethodno polje

ALT + Shift + F1

Odabir naredbe Spremi

ALT + Shift + F2

Prikazivanje okna zadatka Istraživanje

ALT + Shift + F7

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT + Shift + F9

Prikaz izbornika za dostupnu akciju ili poruke o njoj

ALT + Shift + F10

Odabir gumba Sadržaj u spremniku sadržaja dok je spremnik aktivan

ALT + Shift + F12

Akcija

Tipke

Prikaz Microsoftovih informacija o sustavu

Ctrl + Alt + F1

Odabir naredbe Otvori

Ctrl + Alt + F2

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×