Tipkovni prečaci za Microsoft Word u sustavu Windows

Tipkovni prečaci za Microsoft Word u sustavu Windows

Ovaj članak pokazuje sve tipkovne prečace za Microsoft Word. Korisnicima s otežanim kretanjem ili oslabljenim vidom moglo bi biti jednostavnije koristiti se tipkovnim prečacima (a ne dodirnim zaslonom) koji su ključna alternativa za uporabu miša. U ovom su članku navedeni tipkovni prečaci za Word u sustavu Windows.

Tipkovne prečace u dokumentu programa Word možete preuzeti na vezi: Tipkovni prečaci programa Word 2016 za Windows.

Napomene: 

 • Tipkovni prečaci navedeni u ovoj temi odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 • Naredbe koje zahtijevaju da pritisnite i otpustite više tipki zajedno označene su znakom plus (+). Naredbe koje zahtijevaju da pritisnite više tipki određenim redoslijedom označene su zarezom (,).

Sadržaj teme

Često korišteni prečaci

Korištenje tipkovnice za kretanje po vrpci

Upute za tipkovne prečace za Microsoft Word

Upute za funkcijske tipke

Često korišteni prečaci

U ovoj su tablici prikazani najčešće korišteni tipkovni prečaci u programu Microsoft Word.

Radnja

Tipke

Otvaranje značajke „Recite što želite učiniti”

Alt + Q

Otvaranje

Ctrl + O

Spremi

Ctrl + S

Zatvori

Ctrl + W

Izrezivanje

Ctrl + X

Kopiranje

Ctrl + C

Zalijepi

Ctrl + V

Odabir svega

Ctrl + A

Podebljano

Ctrl + B

Kurziv

Ctrl + I

Podcrtano

Ctrl + U

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + [

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + ]

Centriranje teksta

Ctrl + E

Lijevo poravnanje teksta

Ctrl + L

Desno poravnanje teksta

Ctrl + R

Odustajanje

Esc

Poništavanje

Ctrl + Z

Ponavljanje poništenog

Ctrl + Y

Zumiranje

ALT+W, Q, a zatim tabulatorom u dijaloškom okviru Zumiranje do željene vrijednosti.

Korištenje tipkovnice za kretanje po vrpci

Vrpca je traka koja se prikazuje na vrhu programa Word, a organizirana je u kartice. Na svakoj kartici prikazuje se drugačija vrpca. Vrpce se sastoje od grupa, a u svakoj grupi nalazi se naredba ili više njih. Svakoj naredbi programa Word može se pristupiti putem prečaca.

Napomena: Dodaci i drugi programi mogu dodati kartice na vrpcu te za te kartice omogućiti prečace.

Po karticama na vrpci možete se kretati na dva načina:

 • Da biste pristupili vrpci, pritisnite Alt, a zatim se po karticama krećite tipkama sa strelicama desno i lijevo.

 • Da biste izravno pristupili određenoj kartici na vrpci, poslužite se nekim od prečaca.

Akcija

Tipke

Da biste se koristili Backstage prikazom, otvorite stranicuDatoteka.

Alt + F

Da biste se koristili temama, bojama i efektima, npr. obrubima stranica, otvorite karticu Dizajn.

Alt + G

Da biste koristili uobičajene naredbe za oblikovanje, stilove odlomaka ili alat za traženje, otvorite karticu Polazno.

Alt + H

Da biste upravljali zadacima za cirkularna pisma ili pak radili s omotnicama i naljepnicama, otvorite karticu Skupna pisma.

Alt + M

Da biste umetnuli tablice, slike i oblike, zaglavlja ili tekstne okvire, otvorite karticu Umetanje.

Alt + N

Da biste radili s marginama stranice, usmjerenjem, uvlakama i proredima, otvorite karticu Raspored.

Alt + P

Da biste unijeli pojam za pretraživanje sadržaja pomoći, otvorite okvir „Recite mi” na vrpci.

ALT+Q, a zatim unesite pojam za pretraživanje

Da biste koristili provjeru pravopisa, postavili jezik za jezičnu provjeru ili evidentirali i pregledali promjene dokumenta, otvorite karticu Pregled.

Alt + R

Da biste dodali tablicu sadržaja, fusnote ili tablicu navoda, otvorite karticu Reference.

Alt + S

Da biste odabrali prikaz dokumenta ili način rada, npr. način za čitanje ili prikaz strukture, otvorite karticu Prikaz. Tu možete i postaviti zumiranje te upravljati većim brojem prozora s dokumentima.

Alt + W

 • Da biste pristupili popisu kartica vrpce, pritisnite Alt; da biste izravno prešli na neku karticu, pritisnite odgovarajući tipkovni prečac.

 • Da biste aktivirali vrpcu, pritisnite tipku sa strelicom dolje. (JAWS tu akciju naziva prelaskom na nižu vrpcu.)

 • Da biste se kretali po naredbama, pritisnite tipku Tab ili Shift+Tab.

 • Po trenutno odabranoj grupi krećite se pritiskanjem tipke sa strelicom dolje.

 • Da biste se kretali s jedne grupe na vrpci na drugu, pritisnite Ctrl+strelica desno ili Ctrl+strelica lijevo.

 • Kontrole na vrpci aktiviraju se na različite načine, ovisno o vrsti kontrole:

  • Ako je odabrana naredba gumb, aktivirajte je pritiskom razmaknice ili tipke Enter.

  • Ako je odabrana naredba podijeljeni gumb (tj. gumb kojim se otvara izbornik s dodatnim mogućnostima), aktivirajte je pritiskom kombinacije tipki Alt+strelica dolje. Po mogućnostima se krećite tabulatorom. Da biste odabrali trenutnu mogućnost, pritisnite razmaknicu ili Enter.

  • Ako je odabrana naredba popis (npr. popis fontova), popis otvorite pritiskom na tipku sa strelicom dolje. Potom se sa stavke na stavku pomičite tipkama sa strelicom gore ili dolje.

  • Ako je odabrana naredba galerija, da biste odabrali naredbu, pritisnite razmaknicu ili Enter. Zatim se po stavkama krećite pritiskanjem tipke tabulatora.

Savjet: U galerijama s više od dva retka stavki tipkom Tab krećete se od početka do kraja trenutnog retka, a kad dođete do kraja retka, prelazite na početak sljedećeg. Pritiskom na tipku sa strelicom desno kad ste na kraju trenutnog reda vratit ćete se na početak trenutnog reda.

Korištenje tipkovnih prečaca:

 1. Pritisnite tipku Alt.

 2. Pritisnite slovo koje se prikazuje u kvadratnom savjetu za tipku na naredbi vrpce koju želite koristiti.

Ovisno o tome koje slovo pritisnete, mogu vam se prikazati dodatni savjeti za tipku. Ako, primjerice, pritisnete ALT+F, otvorit će se stranica Informacije u prikazu Office Backstage, na kojoj se nalazi novi skup savjeta za tipku. Ako ponovno pritisnete ALT, pojavit će se savjeti za tipke.

U tablici u nastavku navedeni su načini na koje možete pomicati fokus tipkovnice dok koristite samo tipkovnicu.

Radnja

Tipke

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje pristupnih tipki

ALT ili F10. Na drugu se karticu prebacite pomoću tipkovnih prečaca ili tipki sa strelicom.

Premještanje fokusa na naredbe na vrpci.

Tabulator ili Shift + tabulator

Premještanje fokusa na svaku naredbu na traci, naprijed ili natrag

Tabulator ili Shift + tabulator

Pomicanje po stavkama vrpce, prema dolje, gore, lijevo ili desno, tim redoslijedom

Strelica prema dolje, strelica prema gore, strelica ulijeva ili strelica udesno

Proširivanje ili sažimanje vrpce.

Ctrl + F1

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku

Shift + F10

Premještanje fokusa u drugo okno ili prozor, npr. u okno za oblikovanje slike, okno za gramatiku ili okno za odabir

F6

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

Razmaknica ili Enter

Završetak izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument

Enter

Pregledavajte plutajuće oblike, kao što su tekstni okviri ili slike

Ctrl + Alt + 5, a zatim pritišćite tipku Tab

Zatvorite navigaciju plutajućih oblika i vratite se u normalnu navigaciju.

Esc

Upute za tipkovne prečace za Microsoft Word

Stvaranje i uređivanje dokumenata

Akcija

Tipke

Stvaranje novog dokumenta

Ctrl + N

Otvaranje dokumenta

Ctrl + O

Zatvaranje dokumenta

Ctrl + W

Podjela prozora dokumenta

ALT+CTRL+S

Uklanjanje podjele prozora dokumenta

Alt+Shift+C ili Alt+Ctrl+S

Spremanje dokumenta

Ctrl + S

Željena radnja

Tipke

Umetanje hiperveze

Ctrl + K

Povratak na prethodnu stranicu

Alt + strelica lijevo

Prijelaz na sljedeću stranicu.

Alt + strelica desno

Osvježavanje

F9

Akcija

Tipke

Ispis dokumenta

Ctrl + P

Prijelaz na pretpregled ispisa

Alt+Ctrl+I

Pomicanje po stranici pretpregleda u povećanom prikazu

Tipke sa strelicom

Pomicanje po stranici pretpregleda u smanjenom prikazu

Page Up ili Page Down

Prijelaz na prvu stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

Ctrl + Home

Prijelaz na zadnju stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

Ctrl + End

Željena radnja

Tipke

Umetanje komentara (u oknu zadatka Revizije)

Alt + R, C

Uključivanje i isključivanje evidentiranja promjena

Ctrl + Shift + E

Zatvaranje otvorenog okna za pregled

ALT + Shift + C

Odabir kartice Pregled na vrpci

ALT+R, a zatim strelica prema dolje za prelazak na naredbe na toj kartici.

Odabir provjere pravopisa i gramatike

Alt + R, S

Željena radnja

Tipke

Otvaranje okvira za pretraživanje u oknu zadatka Navigacija

Ctrl + F

Zamjena teksta, specifičnog oblikovanja i posebnih stavki

Ctrl + H

Odlazak na stranicu, knjižnu oznaku, fusnotu, tablicu, komentar, grafiku ili neko drugo mjesto

Ctrl + G

Prijelaz s jednog na drugo od zadnja četiri mjesta koja ste uredili

Alt + Ctrl + Z

Pomicanje

Tipke

Jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Jedan znak udesno

Strelica desno

Jedna riječ ulijevo

Ctrl+strelica lijevo

Jedna riječ udesno

Ctrl+strelica desno

Na prethodni odlomak

Ctrl + strelica gore

Na sljedeći odlomak

Ctrl + strelica dolje

Jedna ćelija ulijevo (u tablici)

Shift + tabulator

Jedna ćelija udesno (u tablici)

Tabulator

Jedan redak gore

Strelica gore

Jedan redak dolje

Strelica dolje

Na kraj retka

End

Na početak retka

Home

Na vrh prozora

Alt + Ctrl + Page Up

Na dno prozora

Alt + Ctrl + Page Down

Na prethodni zaslon (pomoću klizača)

Page Up

Na sljedeći zaslon (pomoću klizača)

Page Down

Na vrh sljedeće stranice

Ctrl + Page Down

Na vrh prethodne stranice

Ctrl + Page Up

Na kraj dokumenta

Ctrl + End

Na početak dokumenta

Ctrl + Home

Na prethodnu reviziju

Shift + F5

Nakon otvaranja dokumenta na mjesto zadnje promjene

Shift + F5

Željena radnja

Tipke

Označavanje unosa u tablicu sadržaja

Alt + Shift + O

Označavanje unosa u tablicu izvora (citata)

ALT+ Shift + I

Odaberite mogućnosti za citiranje

Alt+Shift+F12, razmaknica

Označavanje unosa u indeks

Alt + Shift + X

Umetanje fusnote

Alt + Ctrl + F

Umetanje krajnje bilješke

Alt + Ctrl + D

Prelazak na sljedeću fusnotu.

Alt+Shift+>

Prelazak na prethodnu fusnotu.

Alt+Shift+<

Idite na „Recite što želite učiniti” i Pametno traženje.

Alt + Q

Rad s dokumentima u različitim prikazima

U programu Word možete koristiti nekoliko različitih prikaza dokumenta. Svaki je prikaz pogodan za određene zadatke. U načinu za čitanje, primjerice, možete dvije stranice dokumenta prikazati usporedno te se pomoću navigacije strelicama premještati na sljedeću stranicu.

Željena radnja

Tipke

Prelazak na prikaz načina za čitanje

Alt + W, F

Prijelaz u prikaz rasporeda za ispis

Alt + Ctrl + P

Prijelaz u prikaz strukture

Alt + Ctrl + O

Prijelaz u prikaz skice

Alt + Ctrl + N

Ovi se prečaci mogu primijeniti samo ako je dokument u prikazu strukture.

Radnja

Tipke

Podizanje odlomka za jednu razinu.

Alt + Shift + strelica lijevo

Spuštanje odlomka za jednu razinu.

Alt + Shift + strelica desno

Smanjenje na razinu tijela teksta

Ctrl + Shift + N

Premještanje odabranih odlomaka prema gore

Alt + Shift + strelica gore

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje.

Alt + Shift + strelica dolje

Proširivanje teksta ispod naslova

Alt + Shift + znak plus

Sažimanje teksta ispod naslova

Alt + Shift + znak minus

Proširivanje ili sažimanje cijelog teksta ili naslova

Alt + Shift + A

Skrivanje ili prikaz oblikovanja znakova

Tipka s kosom crtom (/) na numeričkoj tipkovnici

Prikaz prvog retka teksta ili cijelog teksta

Alt+Shift+L

Prikaz svih naslova oblikovanih stilom Naslov 1

Alt + Shift + 1

Prikaz svih naslova do naslova oblikovanog stilom Naslov n

Alt+Shift+n

Umetanje tabulatora

Ctrl + tabulator

Radnja

Tipke

Odlazak na početak dokumenta

Home

Odlazak na kraj dokumenta

End

Prelazak na stranicu broj n

n (n je broj stranice na koju želite prijeći), Enter

Izlaz iz prikaza za čitanje

Esc

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

Tekst odaberite tako da pritisnete i držite Shift te pomičete kursor pomoću tipki sa strelicama

Akcija

Tipke

Uključivanje načina proširivanja

F8

Odabir najbližeg znaka

F8, a zatim strelicu ulijevo ili strelicu udesno

Povećanje veličine odabira

F8 (pritisnite jednom da biste odabrali riječ, dvaput da biste odabrali rečenicu itd.)

Smanjivanje veličine odabira

Shift + F8

Isključivanje načina proširivanja

Esc

Proširivanje odabira jedan znak udesno

Shift + strelica desno

Proširivanje odabira jedan znak ulijevo

Shift + strelica lijevo

Proširivanje odabira do kraja riječi

CTRL + Shift + strelica desno

Proširivanje odabira do početka riječi

Ctrl + Shift + strelica lijevo

Proširivanje odabira do kraja retka

Shift + End

Proširivanje odabira do početka retka

Shift+Home

Proširivanje odabira na sljedeći redak

Shift+strelica dolje

Proširivanje odabira na prethodni redak

Shift+strelica gore

Proširivanje odabira do kraja odlomka

Ctrl+Shift+strelica dolje

Proširivanje odabira do početka odlomka

Ctrl+Shift+strelica gore

Proširivanje odabira na sljedeći zaslon

Shift+Page Down

Proširivanje odabira na prethodni zaslon

Shift+Page Up

Proširivanje odabira do početka dokumenta

Ctrl + Shift + Home

Proširivanje odabira do kraja dokumenta

Ctrl + Shift + End

Proširivanje odabira do kraja prozora

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Proširivanje odabira na cijeli dokument

Ctrl + A

Biranje okomitog bloka teksta

Ctrl+Shift+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite Esc da biste izašli iz načina rada za odabir

Proširivanje odabira do određenog mjesta u dokumentu

F8+tipke sa strelicama; pritisnite Esc da biste izašli iz načina rada za odabir

Akcija

Tipke

Brisanje za jedan znak ulijevo.

Razmaknica

Brisanje jedne riječi ulijevo.

Ctrl + Backspace

Brisanje jednog znaka udesno

Brisanje

Brisanje jedne riječi udesno

Ctrl + Delete

Izrezivanje odabranog teksta u međuspremnik sustava Office

Ctrl + X

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Izrezivanje do šiljka (Šiljak je značajka koja vam omogućuje prikupljanje grupa teksta s raznih mjesta i njihovo ljepljenje na drugo mjesto).

Ctrl+F3

Akcija

Tipke

Otvaranje međuspremnika sustava Office

Pritisnite ALT + H da biste otvorili karticu Polazno, a zatim pritisnite F,O.

Kopiranje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

Ctrl + C

Izrezivanje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

Ctrl + X

Lijepljenje stavke koja je zadnja dodana ili zalijepljena iz međuspremnika sustava Office

Ctrl + V

Jednokratno premještanje teksta ili grafike

F2 (zatim premjestite pokazivač miša i pritisnite Enter)

Jednokratno kopiranje teksta ili grafike

Shift + F2 (zatim premjestite pokazivač miša i pritisnite Enter)

Otvaranje dijaloškog okvira Stvaranje novog sastavnog bloka kada su odabrani tekst ili grafika

Alt+F3

Prikaz izborničkog prečaca vezanog uz odabrani sastavni blok , kao što je SmartArt grafika

Shift + F10

Izrezivanje do šiljka

Ctrl+F3

Lijepljenje sadržaja šiljka

Ctrl+Shift+F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja korištenog u prethodnom odjeljku dokumenta

Alt+Shift+R

Uređivanje i pomicanje kroz tablice

Akcija

Tipke

Odabir sadržaja sljedeće ćelije

Tabulator

Odabir sadržaja prethodne ćelije

Shift + tabulator

Proširivanje odabira na susjedne ćelije

Držite pritisnuto Shift i nekoliko puta pritisnite tipku sa strelicom

Odabir stupca

Postavljanje na gornju ili donju ćeliju stupca pomoću strelica, a zatim nešto od sljedećeg:

 • Pritisnite Shift + Alt + Page Down da biste odabrali stupac od vrha do dna.

 • Pritisnite Shift + Alt + Page Up da biste odabrali stupac od dna do vrha.

Odabir cijelog retka

Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se do kraja retka, ili do prve (lijeve) ćelije retka ili do posljednje (desne) ćelije.

 • U prvoj ćeliji retka pritisnite Shift + Alt + End da biste redak odabrali slijeva nadesno.

 • U posljednjoj ćeliji retka pritisnite Shift + Alt + Home da biste redak odabrali zdesna nalijevo.

Proširivanje odabira (ili bloka)

Ctrl+Shift+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite Esc da biste izašli iz načina rada za odabir

Odabir cijele tablice

Alt+5 na numeričkoj tipkovnici (s isključenom funkcijom Num Lock)

Pomicanje

Tipke

Na sljedeću ćeliju u retku

Tabulator

Na prethodnu ćeliju u retku

Shift + tabulator

Na prvu ćeliju u retku

Alt + Home

Na zadnju ćeliju u retku

Alt + End

Na prvu ćeliju u stupcu

Alt + Page Up

Na zadnju ćeliju u stupcu

Alt + Page Down

Na prethodni redak

Strelica gore

Na sljedeći redak

Strelica dolje

Redak iznad

Alt + Shift + strelica gore

Redak ispod

Alt + Shift + strelica dolje

Umetanje

Tipke

Novog odlomka u ćeliju

Enter

Tabulatora u ćeliju

Ctrl + tabulator

Oblikovanje znakova i odlomaka

Željena radnja

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu oblikovanja znakova.

Ctrl + D

Promjena velikih slova u mala i obratno

Shift + F3

Promjena svih slova u velika slova

Ctrl + Shift + A

Primjena oblikovanja Podebljano.

Ctrl + B

Primjena podcrtavanja.

Ctrl + U

Podcrtavanje riječi, ali ne i razmaka

Ctrl + Shift + W

Dvostruko podcrtavanje teksta

Ctrl + Shift + D

Primjena oblikovanja teksta kao skrivenog teksta

Ctrl + Shift + H

Primjena oblikovanja Kurziv.

Ctrl + I

Oblikovanje slova kao malih velikih slova.

Ctrl + Shift + K

Primjena indeksa (automatska prilagodba razmaka)

Ctrl + znak jednakosti

Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak).

Ctrl + Shift + znak plus

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova

Ctrl + razmaknica

Promjena odabranog teksta u font Symbol

Ctrl + Shift + Q

Radnja

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta.

Ctrl + Shift + F

Povećanje veličine fonta.

Ctrl + Shift + >

Smanjivanje veličine fonta.

Ctrl + Shift + <

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + ]

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + [

Akcija

Tipke

Kopiranje oblikovanja iz teksta

Ctrl + Shift + C

Primjena kopiranog oblikovanja na tekst

Ctrl + Shift + V

Željena radnja

Tipke

Prijelaz s centriranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl + E

Prijelaz s obostranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl + J

Prijelaz s desnog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl + R

Lijevo poravnanje odlomka.

Ctrl + L

Primjena lijeve uvlake odlomka

Ctrl + M

Uklanjanje uvlake odlomka slijeva

Ctrl + Shift + M

Stvaranje viseće uvlake.

Ctrl + T

Smanjenje viseće uvlake.

Ctrl + Shift + T

Uklanjanje oblikovanja odlomka.

Ctrl + Q

Željena radnja

Tipke

Prikaz neispisivih znakova

Ctrl+Shift+* (zvjezdica na numeričkoj tipkovnici ne funkcionira)

Pregled oblikovanja teksta

Shift+F1 (potom kliknite tekst s oblikovanjem koje želite pregledati)

Kopiranje oblikovanja

Ctrl + Shift + C

Lijepljenje oblikovanja.

Ctrl + Shift + V

Željena radnja

Tipke

Jednostruki prored

Ctrl + 1

Dvostruki prored

Ctrl + 2

Prored od 1,5 retka

Ctrl + 5

Uklanjanje i dodavanje jednostrukog proreda ispred odlomaka

Ctrl + 0 (nula)

Radnja

Tipke

Otvaranje okna zadatka Primijeni stilove

Ctrl + Shift + S

Otvaranje okna zadatka Stilovi

Alt+Ctrl+Shift+S

Pokretanje automatskog oblikovanja

Alt+Ctrl+K

Primjena običnog stila

Ctrl + Shift + N

Primjena stila Naslov 1

Alt+Ctrl+1

Primjena stila Naslov 2

Alt+Ctrl+2

Primjena stila Naslov 3

Alt+Ctrl+3

Zatvaranje okna zadatka Stilovi

 1. Ako okno zadatka Stilovi nije odabrano, pritisnite F6 da biste ga odabrali.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknicu

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite Enter.

Posebni znak

Tipke

Polje

Ctrl + F9

Prijelom retka

Shift + Enter

Prijelom stranice

Ctrl + Enter

Prijelom stupca

Ctrl + Shift + Enter

Duga crta

Alt+Ctrl+znak minus (na numeričkoj tipkovnici)

Kratka crtica

Ctrl+znak minus (na numeričkoj tipkovnici)

Neobavezna spojnica

Ctrl + crtica

Nerastavljajuća spojnica

Ctrl + Shift + crtica

Nerastavljajući razmak

Ctrl + Shift + razmaknica

Simbol autorskih prava

Alt+Ctrl+C

Simbol registriranog zaštitnog znaka

Alt+Ctrl+R

Simbol zaštitnog znaka

Alt+Ctrl+T

Elipsa

Alt+Ctrl+točka

Jednostruki lijevi navodnik

Ctrl + `(jednostruki navodnik), `(jednostruki navodnik)

Jednostruki desni navodnik

Ctrl + `(jednostruki navodnik), `(jednostruki navodnik)

Dvostruki lijevi navodnik

Ctrl + ` (jednostruki navodnik), SHIFT + ' (jednostruki navodnik)

Dvostruki desni navodnik

Ctrl + ` (jednostruki navodnik), SHIFT + ' (jednostruki navodnik)

Unos automatskog teksta

Enter (nakon što upišete prvih nekoliko znakova naziva unosa automatskog teksta te kad se pojavi zaslonski opis)

Akcija

Tipke

Umetanje Unicode znaka za odabrani Unicode (heksadecimalni) znakovni kod. Da biste umetnuli, primjerice, simbol valute Euro ( Simbol valute euro ), upišite 20AC te pritisnite i držite Alt, a zatim pritisnite X.

Znakovni kod, Alt+X

Pronalaženje Unicode znakovnog koda za odabrani znak

Alt + X

Umetanje ANSI znaka za odabran ANSI (decimalni) znakovni kod. Da biste umetnuli, primjerice, simbol valute Euro, pritisnite i držite Alt te pritisnite brojeve 0128 na numeričkoj tipkovnici.

Alt+znakovni kod (na numeričkoj tipkovnici)

Umetanje i uređivanje objekata

 1. Pritisnite Alt, N, J, a zatim J da biste otvorili dijaloški okvir Objekt.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Pritisnite strelicu prema dolje da biste odabrali vrstu objekta, a zatim Enter da biste stvorili objekt.

  • Pritisnite Ctrl + tabulator da biste prešli na karticu Stvori iz datoteke, pritisnite tabulator, a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili otiđite do datoteke.

 1. Postavite pokazivač lijevo od objekta u dokumentu, odaberite objekt pritiskom na Shift + strelica udesno.

 2. Pritisnite Shift + F10.

 3. Pritisnite tipku tabulatora da biste došli do stavke Naziv objekta i dvaput pritisnite Enter.

 1. Pritisnite i pustite ALT, N, a zatim pritisnite M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željenu vrstu grafike.

 3. Pritisnite tabulator, a zatim tipke sa strelicama da biste odabrali željenu grafiku.

 4. Pritisnite Enter.

 1. Pritisnite i otpustite Alt, N, a zatim pritisnite W da biste odabrali WordArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite tipku Enter.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite Esc da biste odabrali WordArt objekt, a zatim ga pomičite pomoću tipki sa strelicama.

 5. Da biste se vratili u dokument, ponovno pritisnite Esc.

Cirkularna pisma i polja

Napomena: Morate pritisnuti ALT+M ili kliknuti na Skupna pisma kako biste rabili te tipkovne prečace.

Željena radnja

Tipke

Pretpregled cirkularnog pisma

Alt+Shift+K

Spajanje dokumenta

Alt + Shift + N

Ispis spojenog dokumenta

Alt+Shift+M

Uređivanje podatkovnog dokumenta cirkularnog pisma

Alt+Shift+E

Umetanje spojnog polja

Alt + Shift + F

Akcija

Tipke

Umetanje polja DATE

Alt + Shift + D

Umetanje polja LISTNUM

Alt+Ctrl+L

Umetanje polja Page

ALT+ Shift + P

Umetanje polja TIME

Alt + Shift + T

Umetanje praznog polja

Ctrl + F9

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Ažuriranje odabranih polja

F9

Poništavanje veze na polje

Ctrl+Shift+F9

Prijelaz s odabranog koda polja na njegov rezultat i obratno

Shift + F9

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

Alt + F9

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

Alt+Shift+F9

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Povratak na prethodno polje

Shift+F11

Zaključavanje polja

Ctrl+F11

Otključavanje polja

Ctrl+Shift+F11

Jezična traka

Za svaki je dokument određen zadani jezik, a to je najčešće isti zadani jezik kao i jezik operacijskog sustava računala. No ako dokument sadrži i riječi ili izraze iz nekog drugog jezika, preporučuje se da za te riječi postavite jezik za jezičnu provjeru. Time se ne omogućuje samo provjera pravopisa i gramatike tih riječi, već se i pomoćnim tehnologijama kao što su čitači zaslona omogućuje da obrade te riječi.

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

Alt+R, U, L

Pregled popisa jezika za jezičnu provjeru

Strelica dolje

Postavljanje zadanih jezika

Alt+R, L

Radnja

Tipkovni prečac

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos japanskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

Alt+~

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos korejskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

Desni Alt

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos kineskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

Ctrl + razmaknica

Upute za funkcijske tipke

Akcija

Tipke

Pomoć ili otvaranje web-mjesta Office.com

F1

Pomicanje teksta ili grafike

F2

Poništavanje zadnje akcije

F4

Odabir naredbe Idi na (kartica Polazno)

F5

Prijelaz u sljedeće okno ili okvir

F6

Odabir naredbe Pravopis (na kartici Pregled)

F7

Proširivanje odabira

F8

Ažuriranje odabranih polja

F9

Prikaz savjeta za tipke

F10

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Odabir naredbe Spremi kao

F12

Radnja

Tipke

Pokretanje pomoći vezane uz sadržaj ili otkrivanje oblikovanja

Shift+F1

Kopiranje teksta

Shift + F2

Promjena velikih slova u mala i obratno

Shift + F3

Ponavljanje naredbe Traži ili Idi na

Shift + F4

Pomicanje na zadnju promjenu

Shift + F5

Povratak na prethodno okno ili okvir (nakon pritiska na F6)

Shift+F6

Odabir naredbe Tezaurus (na kartici Pregled u grupi Jezična provjera)

Shift+F7

Smanjivanje veličine odabira

Shift + F8

Prijelaz s kodnog polja na njegov rezultat i obratno

Shift + F9

Prikaz izborničkog prečaca

Shift + F10

Povratak na prethodno polje

Shift+F11

Odabir naredbe Spremi

Shift+F12

Radnja

Tipke

Proširivanje ili sažimanje vrpce

Ctrl + F1

Odabir naredbe Pretpregled ispisa

Ctrl+F2

Izrezivanje do šiljka

Ctrl+F3

Zatvaranje aktivnog prozora

Ctrl+F4

Prijelaz u sljedeći prozor

Ctrl + F6

Umetanje praznog polja

Ctrl + F9

Maksimiziranje prozora dokumenta

Ctrl + F10

Zaključavanje polja

Ctrl+F11

Odabir naredbe Otvori

Ctrl+F12

Radnja

Tipke

Umetanje sadržaja šiljka

Ctrl+Shift+F3

Uređivanje knjižne oznake

Ctrl+Shift+F5

Povratak u prethodni prozor

Ctrl+Shift+F6

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Word

Ctrl+Shift+F7

Proširivanje odabira ili bloka

Ctrl+Shift+F8, a zatim pritisnite tipku sa strelicom

Poništavanje veze na polje

Ctrl+Shift+F9

Otključavanje polja

Ctrl+Shift+F11

Odabir naredbe Ispis

Ctrl+Shift+F12

Radnja

Tipke

Prijelaz na sljedeće polje

Alt + F1

Stvaranje novog sastavnog bloka

Alt+F3

Izlaz iz programa Word

Alt + F4

Vraćanje veličine programskog prozora

Alt + F5

Povratak iz otvorenog dijaloškog okvira u dokument za one dijaloške okvire koji podržavaju tu funkciju

Alt+F6

Pronalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke pogreške

Alt + F7

Pokretanje makronaredbe

Alt + F8

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

Alt + F9

Prikaz okna zadatka Odabir.

Alt + F10

Prikaz koda programskog jezika Microsoft Visual Basic

Alt + F11

Radnja

Tipke

Povratak na prethodno polje

Alt+Shift+F1

Odabir naredbe Spremi

Alt+Shift+F2

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

Alt+Shift+F9

Prikaz izbornika za dostupnu akciju ili poruke o njoj

Alt + Shift + F10

Odabir gumba Sadržaj u spremniku sadržaja dok je spremnik aktivan

Alt+Shift+F12

Radnja

Tipke

Prikaz Microsoftovih informacija o sustavu

Ctrl+Alt+F1

Odabir naredbe Otvori

Ctrl+Alt+F2

Ovaj članak ne obuhvaća prilagodbu tipkovnih prečaca ni stvaranje tipkovnih prečaca za makronaredbe ili automatski tekst.

Ako koristite Microsoft Word Starter, neće vam biti dostupne sve značajke dostupne u programu Word. Dodatne informacije o značajkama koje su dostupne u programu Word Starter potražite na web-mjestu Podrška za značajke programa Word Starter.

Sadržaj članka

Pronalaženje i korištenje tipkovnih prečaca

Osnove sustava Microsoft Office

Kretanje po vrpci

Brzi vodič kroz Microsoft Word

Upute za funkcijske tipke

Pronalaženje i korištenje tipkovnih prečaca

U temama pomoći programa Microsoft Word 2010 za prečace koji zahtijevaju istovremeni pritisak na dvije ili više tipki razdjelnik je znak plus (+). Za prečace koji zahtijevaju pritisak na jednu, a zatim na drugu tipku, razdjelnik je zarez (,).

 • Da biste proširili sve odjeljke članka, pritišćite tipku tabulatora sve dok ne odaberete Pokaži sve, a zatim pritisnite Enter. Ponovno pritisnite Enter da biste saželi sve odjeljke.

 • Da biste proširili samo jedan odjeljak članka, pritišćite tabulator dok ne odaberete naslov i znak plus tog odjeljka, a zatim pritisnite Enter. Ponovno pritisnite Enter da biste saželi odjeljak.

Važno: Prije nego što započnete pretraživanje, pritišćite tipku tabulatora dok ne odaberete Pokaži sve, a zatim pritisnite Enter.

 1. Pritisnite Ctrl + F.

  Otvorit će se dijaloški okvir za pretraživanje, a pokazivač će biti spreman za unos.

 2. U okvir unesite tekst koji želite pronaći.

 3. Pritisnite Enter.

Da biste ispisali ovu temu, pritišćite tipku tabulatora dok ne odaberete Pokaži sve, zatim pritisnite Enter, a potom Ctrl+P.

Osnove Microsoft Officea

Akcija

Tipke

Prijelaz u sljedeći prozor

Alt+Tab

Povratak u prethodni prozor

Alt+Shift+Tab

Zatvaranje aktivnog prozora

Ctrl + W ili Ctrl + F4

Vraćanje veličine aktivnog prozora na veličinu prije maksimiziranja

Alt + F5

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa, u smjeru kretanja kazaljke na satu. Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.

F6

Prijelaz u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa u smjeru suprotnom od kazaljke na satu

Shift+F6

Prijelaz na sljedeći prozor ako je otvoreno više prozora

Ctrl + F6

Povratak u prethodni prozor

Ctrl+Shift+F6

Maksimiziranje ili vraćanje odabranog prozora na početnu veličinu

Ctrl + F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik

Print Screen

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik

Alt+Print Screen

Akcija

Tipke

Prijelaz na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti

Tabulator

Povratak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti

Shift + tabulator

Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru

Ctrl + tabulator

Povratak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru

Ctrl + Shift + tabulator

Pomicanje po mogućnostima na otvorenom padajućem popisu ili u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicom

Izvršavanje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

Razmaknica

Odabir mogućnosti; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

Alt + podcrtano slovo u nazivu mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa

Alt + strelica dolje

Odabir mogućnosti s padajućeg popisa

Prvo slovo mogućnosti na padajućem popisu

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

Esc

Pokretanje odabrane naredbe

Enter

Okvir za uređivanje prazni je okvir u koji se upisuje ili lijepi unos, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Radnja

Tipke

Pomicanje na početak unosa

Home

Prijelaz na kraj unosa

End

Pomicanje jedan znak ulijevo ili udesno

Strelica lijevo ili strelica desno

Premještanje za jednu riječ ulijevo

Ctrl + strelica lijevo

Premještanje za jednu riječ udesno

Ctrl + strelica desno

Odabir znaka s lijeve strane ili uklanjanje odabira s njega

Shift + strelica lijevo

Odabir znaka s desne strane ili uklanjanje odabira s njega

Shift + strelica desno

Odabir riječi s lijeve strane ili uklanjanje odabira s nje

Ctrl + Shift + strelica lijevo

Odabir riječi s desne strane ili uklanjanje odabira s nje

CTRL + Shift + strelica desno

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

Shift+Home

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

Shift + End

Radnja

Kombinacija tipki

Prikaz dijaloškog okvira Otvaranje

Ctrl+F12 ili Ctrl+O

Prikaz dijaloškog okvira Spremanje u obliku

F12

Otvaranje odabrane mape ili datoteke.

Enter

Otvaranje mape jednu razinu iznad odabrane mape.

Tipka BACKSPACE

Brisanje odabrane mape ili datoteke

Tipka DELETE

Prikaz trake prečaca za odabranu stavku kao što je mapa ili datoteka

Shift + F10

Pomicanje kroz mogućnosti prema naprijed

Tabulator

Pomicanje kroz mogućnosti prema natrag

Shift + tabulator

Otvaranje popisa Traži u.

F4 ili Alt+I

Akcija

Kombinacija tipki

Otkazivanje akcije

Esc

Poništavanje akcije.

Ctrl + Z

Ponavljanje akcije

Ctrl + Y

Akcija

Kombinacija tipki

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa. (Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.)

F6

Prelazak na okno zadatka u aktivnom izborniku. (Morat ćete pritisnuti Ctrl + tipku tabulatora više puta.)

Ctrl + tabulator

Odabir sljedeće ili prethodne mogućnosti u aktivnom oknu zadatka

Tabulator ili Shift + tabulator

Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka

Ctrl + razmaknica

Izvršavanje naredbe dodijeljene odabranom gumbu

Razmaknica ili Enter

Otvaranje padajućeg izbornika za odabranu galeriju stavki

Shift + F10

Odabir prve ili zadnje stavke u galeriji

Home ili End

Pomicanje prema dolje ili prema gore na odabranom popisu galerije

Page Up ili Page Down

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknicu

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite Enter.

Premještanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknicu

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Premjesti, a zatim pritisnite Enter.

 4. Pomoću tipki sa strelicom premjestite okno zadatka, a zatim pritisnite Enter.

Promjena veličine okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknicu

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Veličina, a zatim pritisnite Enter.

 4. Pomoću tipki sa strelicom promijenite veličinu okna zadatka, a zatim pritisnite Enter.

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku.

Shift + F10

Prikažite izbornik ili poruke za dostupnu akciju ili za gumb Mogućnosti samoispravka Gumb Ukloni hipervezu ili gumb Mogućnosti lijepljenja Gumb Ukloni hipervezu . Ako postoji više akcija, prijeđite na sljedeću akciju i prikažite njezin izbornik ili poruku.

Alt + Shift + F10

Pomicanje po mogućnostima izbornika dostupnih akcija

Tipke sa strelicom

Izvršavanje akcije za odabranu stavku s izbornika dostupnih akcija

Enter

Zatvaranje izbornika dostupnih akcija ili poruke o njima

Esc

Savjeti

 • Možete postaviti oglašavanje zvučnog signala kad god je dostupna neka akcija (nije dostupno u programu Word Starter). Da biste mogli čuti zvukovna upozorenja, morate imati zvučnu karticu. Na računalo, k tome, morate instalirati dodatak Microsoft Office Sounds.

 • Ako imate pristup internetu, dodatak Microsoft Office Sounds možete preuzeti s web-mjesta Office.com. Nakon instaliranja zvukovnih datoteka učinite sljedeće:

  1. Pritisnite Alt + F, T da biste otvorili Mogućnosti programa Word.

  2. Pritisnite A da biste odabrali Dodatno, a zatim tabulator da biste prešli na Dodatne mogućnosti za rad s programom Word.

  3. Dvaput pritisnite Alt + S da biste prešli u potvrdni okvir Zvučna povratna informacija koji se nalazi u odjeljku Općenito, a zatim pritisnite razmaknicu.

  4. Uzastopce pritišćite tipku tabulatora da biste odabrali U redu, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Napomena: Kada uključite ili isključite ovaj potvrdni okvir, to će utjecati na sve programe sustava Office koji podržavaju zvuk.

Kretanje po vrpci

Pristupne tipke omogućuju brzu upotrebu naredbi pritiskom na nekoliko tipki, bez obzira na to gdje se u programu nalazite. Svakoj naredbi u programu Word 2010 može se pristupiti pristupnom tipkom. Možete pristupiti većini naredbi upotrebom dvije do pet tipki. Upotreba pristupne tipke:

 1. Pritisnite tipku Alt.

  Savjeti za tipke prikazat će se preko svih značajki koje su dostupne u trenutnom prikazu.

 2. Pritisnite slovo prikazano u savjetu za tipke iznad značajke koju želite upotrijebiti.

 3. Ovisno o slovu koje pritisnete, možda će vam se prikazati dodatni nazivi tipaka. Na primjer, ako je kartica Početna stranica aktivna i pritisnete N, prikazat će se kartica Umetanje zajedno s nazivima tipaka za skupine na toj kartici.

 4. Nastavite sa pritiskanjem slova sve dok ne pritisnite slovo naredbe ili kontrole koju želite upotrijebiti. U nekim slučajevima, morate najprije pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

  Napomena: Da biste otkazali akciju koju poduzimate i sakrili brze tipke, pritisnite tipku Alt.

Drugi način upotrebe tipkovnice s programima koji imaju značajku vrpce sustava Office jest premještanje fokusa između kartica i naredbi sve dok ne pronađete značajku koju želite koristiti. U sljedećoj tablici navedeni su načini mijenjanja fokusa tipkovnice bez upotrebe miša.

Radnja

Tipkovni prečac

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje tipkovnih prečaca.

Alt ili F10. Ponovo pritisnite bilo koju od ovih tipaka za povratak na dokument i otkazivanje pristupnih tipaka.

Prijelaz na drugu karticu vrpce

Odabir aktivne kartice pomoću tipke F10, a zatim strelice ulijevo ili strelice udesno

Proširivanje ili sažimanje vrpce

Ctrl + F1

Prikaz izbornika s prečacima za odabranu stavku.

Shift + F10

Premještanje žarišta radi odabira svakog od sljedećih područja prozora:

 • Aktivna kartica vrpce

 • otvoreno okno zadatka

 • traka stanja na dnu prozora

 • dokument

F6

Premještanje fokusa na svaku naredbu na traci, naprijed ili natrag

Tabulator ili Shift + tabulator

Pomicanje po stavkama vrpce prema dolje, gore, lijevo ili desno (tim redoslijedom).

Strelica prema dolje, strelica prema gore, strelica ulijeva ili strelica udesno

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

Razmaknica ili Enter

Aktiviranje naredbe ili kontrole na vrpci radi izmjene vrijednosti.

Enter

Završetak izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument

Enter

Pomoć za odabranu naredbu ili kontrolu na vrpci (ako uz odabranu naredbu nema nijedne teme pomoći, prikazuje se opća tema pomoći o programu).

F1

Brzi vodič kroz Microsoft Word

Rad s dokumentima i web-stranicama

Radnja

Kombinacija tipki

Umetanje nerastavljajućeg razmaka

Ctrl + Shift + razmaknica

Umetanje nerastavljajuće spojnice

Ctrl + Shift + crtica

Podebljavanje slova.

Ctrl + B

Postavljanje slova u kurziv.

Ctrl + I

Podcrtavanje slova

Ctrl + U

Smanjivanje veličine fonta za jednu vrijednost

Ctrl + Shift + <

Povećavanje veličine fonta za jednu vrijednost

Ctrl + Shift + >

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + [

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + ]

Uklanjanje oblikovanja znakova ili odlomaka

Ctrl + razmaknica

Kopiranje označenog teksta ili objekta

Ctrl + C

Izrezivanje označenog teksta ili objekta

Ctrl + X

Lijepljenje teksta ili objekta

Ctrl + V

Posebno lijepljenje

Ctrl + Alt + V

Lijepljenje samo oblikovanja

Ctrl + Shift + V

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Ponavljanje posljednje radnje.

Ctrl + Y

Otvaranje dijaloškog okvira Brojanje riječi

Ctrl + Shift + G

Akcija

Tipke

Stvaranje novog dokumenta

Ctrl + N

Otvaranje dokumenta

Ctrl + O

Zatvaranje dokumenta

Ctrl + W

Podjela prozora dokumenta

ALT+CTRL+S

Uklanjanje podjele prozora dokumenta

Alt+Shift+C ili Alt+Ctrl+S

Spremanje dokumenta

Ctrl + S

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje okna zadataka Navigacija (radi pretraživanja dokumenta)

Ctrl + F

Ponavljanje akcije traženja (nakon zatvaranja prozora Traženje i zamjena)

Alt+Ctrl+Y

Zamjena teksta, specifičnog oblikovanja i posebnih stavki

Ctrl + H

Odlazak na stranicu, knjižnu oznaku, fusnotu, tablicu, komentar, grafiku ili neko drugo mjesto

Ctrl + G

Prijelaz s jednog na drugo od zadnja četiri mjesta koja ste uredili

Alt + Ctrl + Z

Otvaranje popisa mogućnosti pregleda. Pritisnite strelice za odabir mogućnost, a zatim Enter za pregledavanje dokumenta pomoću odabrane mogućnosti.

Alt+Ctrl+Home

Prijelaz na prethodni objekt za pregled (postavlja se u mogućnostima pregledavanja)

Ctrl + Page Up

Prijelaz na sljedeći objekt za pregled (postavlja se u mogućnostima pregledavanja)

Ctrl + Page Down

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz u prikaz rasporeda za ispis

Alt + Ctrl + P

Prijelaz u prikaz strukture

Alt + Ctrl + O

Prijelaz u prikaz skice

Alt + Ctrl + N

Radnja

Tipke

Podizanje odlomka za jednu razinu.

Alt + Shift + strelica lijevo

Spuštanje odlomka za jednu razinu.

Alt + Shift + strelica desno

Smanjenje na razinu tijela teksta

Ctrl + Shift + N

Premještanje odabranih odlomaka prema gore

Alt + Shift + strelica gore

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje.

Alt + Shift + strelica dolje

Proširivanje teksta ispod naslova

Alt+Shift+ZNAK PLUS

Sažimanje teksta ispod naslova

Alt + Shift + znak minus

Proširivanje ili sažimanje cijelog teksta ili naslova

Alt + Shift + A

Skrivanje ili prikaz oblikovanja znakova

Tipka s kosom crtom (/) na numeričkoj tipkovnici

Prikaz prvog retka tijela teksta ili cijelog tijela teksta

Alt+Shift+L

Prikaz svih naslova oblikovanih stilom Naslov 1

Alt + Shift + 1

Prikaz svih naslova do naslova oblikovanog stilom Naslov n

Alt+Shift+n

Umetanje tabulatora

Ctrl + tabulator

Akcija

Tipke

Ispis dokumenta

Ctrl + P

Prijelaz na pretpregled ispisa

Alt+Ctrl+I

Pomicanje po stranici pretpregleda u povećanom prikazu

Tipke sa strelicom

Pomicanje po stranici pretpregleda u smanjenom prikazu

Page Up ili Page Down

Prijelaz na prvu stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

Ctrl + Home

Prijelaz na zadnju stranicu pretpregleda u smanjenom prikazu

Ctrl + End

Akcija

Kombinacija tipki

Umetanje komentara

Alt+Ctrl+M

Uključivanje i isključivanje evidentiranja promjena

Ctrl + Shift + E

Zatvaranje otvorenog okna za pregled

ALT + Shift + C

Napomena: Neki čitači zaslona možda nisu kompatibilni s prikazom za čitanje preko cijelog zaslona.

Radnja

Tipke

Odlazak na početak dokumenta

Home

Odlazak na kraj dokumenta

End

Prelazak na stranicu broj n

n, Enter

Izlaz iz prikaza rasporeda za čitanje

Esc

Radnja

Tipke

Označavanje unosa u tablicu sadržaja

Alt + Shift + O

Označavanje unosa u tablicu izvora (citata)

ALT+ Shift + I

Odaberite mogućnosti za citiranje

Alt+Shift+F12, razmaknica

Označavanje unosa u indeks

Alt + Shift + X

Umetanje fusnote

Alt + Ctrl + F

Umetanje krajnje bilješke

Alt + Ctrl + D

Radnja

Tipke

Umetanje hiperveze

Ctrl + K

Povratak na prethodnu stranicu

Alt + strelica lijevo

Prijelaz na sljedeću stranicu.

Alt + strelica desno

Osvježavanje

F9

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

Akcija

Tipke

Brisanje za jedan znak ulijevo.

Tipka BACKSPACE

Brisanje za jednu riječ ulijevo.

Ctrl+BACKSPACE

Brisanje za jedan znak udesno.

Tipka DELETE

Brisanje za jednu riječ udesno.

Ctrl+DELETE

Izrezivanje odabranog teksta u međuspremnik sustava Office

Ctrl + X

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Izrezivanje do šiljka

Ctrl+F3

Akcija

Tipke

Otvaranje međuspremnika sustava Office

Pritisnite ALT + H da biste otvorili karticu Polazno, a zatim pritisnite F,O.

Kopiranje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

Ctrl + C

Izrezivanje odabranog teksta ili grafike u međuspremnik sustava Office

Ctrl + X

Lijepljenje stavke koja je zadnja dodana ili zalijepljena iz međuspremnika sustava Office

Ctrl + V

Jednokratno premještanje teksta ili grafike

F2 (zatim premjestite pokazivač miša i pritisnite Enter)

Jednokratno kopiranje teksta ili grafike

Shift + F2 (zatim premjestite pokazivač miša i pritisnite Enter)

Otvaranje dijaloškog okvira Stvaranje novog sastavnog bloka kada su odabrani tekst ili grafika

Alt+F3

Prikaz izborničkog prečaca vezanog uz odabrani sastavni blok , kao što je SmartArt grafika

Shift + F10

Izrezivanje do šiljka

Ctrl+F3

Lijepljenje sadržaja šiljka

Ctrl+Shift+F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja korištenog u prethodnom odjeljku dokumenta

Alt+Shift+R

Posebni znak

Tipke

Polje

Ctrl + F9

Prijelom retka

Shift + Enter

Prijelom stranice

Ctrl + Enter

Prijelom stupca

Ctrl + Shift + Enter

Duga crta

Alt+Ctrl+znak minus

Kratka crtica

Ctrl+znak minus

Neobavezna spojnica

Ctrl + crtica

Nerastavljajuća spojnica

Ctrl + Shift + crtica

Nerastavljajući razmak

Ctrl + Shift + razmaknica

Simbol autorskih prava

Alt+Ctrl+C

Simbol registriranog zaštitnog znaka

Alt+Ctrl+R

Simbol zaštitnog znaka

Alt+Ctrl+T

Elipsa

Alt+Ctrl+točka

Jednostruki lijevi navodnik

Ctrl + `(jednostruki navodnik), `(jednostruki navodnik)

Jednostruki desni navodnik

Ctrl + `(jednostruki navodnik), `(jednostruki navodnik)

Dvostruki lijevi navodnik

Ctrl + ` (jednostruki navodnik), SHIFT + ' (jednostruki navodnik)

Dvostruki desni navodnik

Ctrl + ` (jednostruki navodnik), SHIFT + ' (jednostruki navodnik)

Unos automatskog teksta

Enter (nakon što upišete prvih nekoliko znakova naziva unosa automatskog teksta te kad se pojavi zaslonski opis)

Radnja

Tipke

Umetanje Unicode znaka za odabrani Unicode (heksadecimalni) znakovni kod. Da biste umetnuli, primjerice, simbol valute Euro ( Simbol valute euro ), upišite 20AC te pritisnite i držite Alt, a zatim pritisnite X.

Znakovni kod, Alt+X

Pronalaženje Unicode znakovnog koda za odabrani znak

Alt + X

Umetanje ANSI znaka za odabran ANSI (decimalni) znakovni kod. Da biste umetnuli, primjerice, simbol valute Euro, pritisnite i držite Alt te pritisnite brojeve 0128 na numeričkoj tipkovnici.

Alt+znakovni kod (na numeričkoj tipkovnici)

Tekst odaberite tako da pritisnete i držite Shift te pomičete kursor pomoću tipki sa strelicama

Akcija

Tipke

Uključivanje načina proširivanja

F8

Odabir najbližeg znaka

F8, a zatim strelicu ulijevo ili strelicu udesno

Povećanje veličine odabira

F8 (pritisnite jednom da biste odabrali riječ, dvaput da biste odabrali rečenicu itd.)

Smanjivanje veličine odabira

Shift + F8

Isključivanje načina proširivanja

Esc

Proširivanje odabira jedan znak udesno

Shift + strelica desno

Proširivanje odabira jedan znak ulijevo

Shift + strelica lijevo

Proširivanje odabira do kraja riječi

CTRL + Shift + strelica desno

Proširivanje odabira do početka riječi

Ctrl + Shift + strelica lijevo

Proširivanje odabira do kraja retka

Shift + End

Proširivanje odabira do početka retka

Shift+Home

Proširivanje odabira na sljedeći redak

Shift+strelica dolje

Proširivanje odabira na prethodni redak

Shift+strelica gore

Proširivanje odabira do kraja odlomka

Ctrl+Shift+strelica dolje

Proširivanje odabira do početka odlomka

Ctrl+Shift+strelica gore

Proširivanje odabira na sljedeći zaslon

Shift+Page Down

Proširivanje odabira na prethodni zaslon

Shift+Page Up

Proširivanje odabira do početka dokumenta

Ctrl + Shift + Home

Proširivanje odabira do kraja dokumenta

Ctrl + Shift + End

Proširivanje odabira do kraja prozora

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Proširivanje odabira na cijeli dokument

Ctrl + A

Biranje okomitog bloka teksta

Ctrl+Shift+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite Esc da biste izašli iz načina rada za odabir

Proširivanje odabira do određenog mjesta u dokumentu

F8+tipke sa strelicama; pritisnite Esc da biste izašli iz načina rada za odabir

Akcija

Tipke

Odabir sadržaja sljedeće ćelije

Tabulator

Odabir sadržaja prethodne ćelije

Shift + tabulator

Proširivanje odabira na susjedne ćelije

Držite pritisnuto Shift i nekoliko puta pritisnite tipku sa strelicom

Odabir stupca

Postavljanje na gornju ili donju ćeliju stupca pomoću strelica, a zatim nešto od sljedećeg:

 • Pritisnite Shift + Alt + Page Down da biste odabrali stupac od vrha do dna.

 • Pritisnite Shift + Alt + Page Up da biste odabrali stupac od dna do vrha.

Proširivanje odabira (ili bloka)

Ctrl+Shift+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite Esc da biste izašli iz načina rada za odabir

Odabir cijele tablice

Alt+5 na numeričkoj tipkovnici (s isključenom funkcijom NUM LOCK)

Pomicanje

Tipke

Jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Jedan znak udesno

Strelica desno

Jedna riječ ulijevo

Ctrl+strelica lijevo

Jedna riječ udesno

Ctrl+strelica desno

Na prethodni odlomak

Ctrl + strelica gore

Na sljedeći odlomak

Ctrl + strelica dolje

Jedna ćelija ulijevo (u tablici)

Shift + tabulator

Jedna ćelija udesno (u tablici)

Tabulator

Jedan redak gore

Strelica gore

Jedan redak dolje

Strelica dolje

Na kraj retka

End

Na početak retka

Home

Na vrh prozora

Alt + Ctrl + Page Up

Na dno prozora

Alt + Ctrl + Page Down

Na prethodni zaslon (pomoću klizača)

Page Up

Na sljedeći zaslon (pomoću klizača)

Page Down

Na vrh sljedeće stranice

Ctrl + Page Down

Na vrh prethodne stranice

Ctrl + Page Up

Na kraj dokumenta

Ctrl + End

Na početak dokumenta

Ctrl + Home

Na prethodnu reviziju

Shift + F5

Nakon otvaranja dokumenta na mjesto zadnje promjene

Shift + F5

Pomicanje

Tipke

Na sljedeću ćeliju u retku

Tabulator

Na prethodnu ćeliju u retku

Shift + tabulator

Na prvu ćeliju u retku

Alt + Home

Na zadnju ćeliju u retku

Alt + End

Na prvu ćeliju u stupcu

Alt + Page Up

Na zadnju ćeliju u stupcu

Alt + Page Down

Na prethodni redak

Strelica gore

Na sljedeći redak

Strelica dolje

Redak iznad

Alt + Shift + strelica gore

Redak ispod

Alt + Shift + strelica dolje

Umetanje

Tipke

Novog odlomka u ćeliju

Enter

Tabulatora u ćeliju

Ctrl + tabulator

Da biste promijenili postavke prebrisivanja teksta tako da tom načinu rada pristupate pritiskom na tipku INSERT, učinite sljedeće:

 1. Pritisnite Alt + F, T da biste otvorili Mogućnosti programa Word.

 2. Pritisnite A da biste odabrali DODATNO, a zatim pritisnite tipku tabulatora.

 3. Pritisnite Alt + O da biste se pomaknuli do potvrdnog okvira Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta.

 4. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili okvir, a zatim pritisnite tipku Enter.

Da biste uključili ili isključili način rada za prebrisivanje teksta, pritisnite tipku INSERT.

Oblikovanje znakova i odlomaka

Akcija

Tipke

Kopiranje oblikovanja iz teksta

Ctrl + Shift + C

Primjena kopiranog oblikovanja na tekst

Ctrl + Shift + V

Napomena: Sljedeći tipkovni prečaci ne rade u načinu rada za čitanje preko cijelog zaslona.

Radnja

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta.

Ctrl + Shift + F

Povećanje veličine fonta.

Ctrl + Shift + >

Smanjivanje veličine fonta.

Ctrl + Shift + <

Povećavanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + ]

Smanjivanje veličine fonta za jednu točku

Ctrl + [

Akcija

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu oblikovanja znakova.

Ctrl + D

Promjena velikih slova u mala i obratno

Shift + F3

Promjena svih slova u velika slova

Ctrl + Shift + A

Primjena oblikovanja Podebljano.

Ctrl + B

Primjena podcrtavanja.

Ctrl + U

Podcrtavanje riječi, ali ne i razmaka

Ctrl + Shift + W

Dvostruko podcrtavanje teksta

Ctrl + Shift + D

Primjena oblikovanja teksta kao skrivenog teksta

Ctrl + Shift + H

Primjena oblikovanja Kurziv.

Ctrl + I

Oblikovanje slova kao malih velikih slova.

Ctrl + Shift + K

Primjena indeksa (automatska prilagodba razmaka)

Ctrl + znak jednakosti

Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak).

Ctrl+Shift+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova

Ctrl + razmaknica

Promjena odabranog teksta u font Symbol

Ctrl + Shift + Q

Akcija

Tipke

Prikaz neispisivih znakova

Ctrl+Shift+* (zvjezdica na numeričkoj tipkovnici ne funkcionira)

Pregled oblikovanja teksta

Shift+F1 (potom kliknite tekst s oblikovanjem koje želite pregledati)

Kopiranje oblikovanja

Ctrl + Shift + C

Lijepljenje oblikovanja.

Ctrl + Shift + V

Akcija

Tipke

Jednostruki prored

Ctrl + 1

Dvostruki prored

Ctrl + 2

Prored od 1,5 retka

Ctrl + 5

Uklanjanje i dodavanje jednostrukog proreda ispred odlomaka

Ctrl + 0 (nula)

Akcija

Tipke

Prijelaz s centriranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl + E

Prijelaz s obostranog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl + J

Prijelaz s desnog na lijevo poravnanje odlomka i obratno

Ctrl + R

Lijevo poravnanje odlomka.

Ctrl + L

Primjena lijeve uvlake odlomka

Ctrl + M

Uklanjanje uvlake odlomka slijeva

Ctrl + Shift + M

Stvaranje viseće uvlake.

Ctrl + T

Smanjenje viseće uvlake.

Ctrl + Shift + T

Uklanjanje oblikovanja odlomka.

Ctrl + Q

Akcija

Tipke

Otvaranje okna zadatka Primijeni stilove

Ctrl + Shift + S

Otvaranje okna zadatka Stilovi

Alt+Ctrl+Shift+S

Pokretanje automatskog oblikovanja

Alt+Ctrl+K

Primjena običnog stila

Ctrl + Shift + N

Primjena stila Naslov 1

Alt+Ctrl+1

Primjena stila Naslov 2

Alt+Ctrl+2

Primjena stila Naslov 3

Alt+Ctrl+3

Zatvaranje okna zadatka Stilovi

 1. Ako okno zadatka Stilovi nije odabrano, pritisnite F6 da biste ga odabrali.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknicu

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite Enter.

Umetanje i uređivanje objekata

 1. Pritisnite Alt, N, J, a zatim J da biste otvorili dijaloški okvir Objekt.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Pritisnite strelicu prema dolje da biste odabrali vrstu objekta, a zatim Enter da biste stvorili objekt.

  • Pritisnite Ctrl + tabulator da biste prešli na karticu Stvori iz datoteke, pritisnite tabulator, a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili otiđite do datoteke.

 1. Postavite pokazivač lijevo od objekta u dokumentu, odaberite objekt pritiskom na Shift + strelica udesno.

 2. Pritisnite Shift + F10.

 3. Pritisnite tipku tabulatora da biste došli do stavke Naziv objekta i dvaput pritisnite Enter.

 1. Pritisnite i pustite ALT, N, a zatim pritisnite M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željenu vrstu grafike.

 3. Pritisnite tabulator, a zatim tipke sa strelicama da biste odabrali željenu grafiku.

 4. Pritisnite Enter.

 1. Pritisnite i otpustite Alt, N, a zatim pritisnite W da biste odabrali WordArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite tipku Enter.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite Esc da biste odabrali WordArt objekt, a zatim ga pomičite pomoću tipki sa strelicama.

 5. Da biste se vratili u dokument, ponovno pritisnite Esc.

Cirkularna pisma i polja

Napomena: Morate biti na kartici Skupna pisma da biste mogli koristiti sljedeće tipkovne prečace.

Radnja

Tipke

Pretpregled cirkularnog pisma

Alt+Shift+K

Spajanje dokumenta

Alt + Shift + N

Ispis spojenog dokumenta

Alt+Shift+M

Uređivanje podatkovnog dokumenta cirkularnog pisma

Alt+Shift+E

Umetanje spojnog polja

Alt + Shift + F

Akcija

Tipke

Umetanje polja DATE

Alt + Shift + D

Umetanje polja LISTNUM

Alt+Ctrl+L

Umetanje polja PAGE

ALT+ Shift + P

Umetanje polja TIME

Alt + Shift + T

Umetanje praznog polja

Ctrl + F9

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Ažuriranje odabranih polja

F9

Poništavanje veze na polje

Ctrl+Shift+F9

Prijelaz s odabranog koda polja na njegov rezultat i obratno

Shift + F9

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

Alt + F9

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

Alt+Shift+F9

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Povratak na prethodno polje

Shift+F11

Zaključavanje polja

Ctrl+F11

Otključavanje polja

Ctrl+Shift+F11

Jezična traka

Akcija

Kombinacija tipki

Prebacivanje iz jednog u drugi jezik ili raspored tipkovnice

Lijevi Alt + Shift

Prikaz popisa alternativnih ispravaka

Odabir stila podcrtavanja upotrebom neposrednog pretpregleda + C

Uključivanje/isključivanje rukopisa

Odabir stila podcrtavanja upotrebom neposrednog pretpregleda + H

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos japanskog teksta (Input Method Editor, IME) na tipkovnici 101

Alt+~

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos korejskog teksta na tipkovnici 101

Desni Alt

Uključivanje/isključivanje uređivača za unos kineskog teksta na tipkovnici 101

Ctrl + razmaknica

Savjeti

 • Možete odabrati kombinaciju tipki za prijelaz s jednog jezika na drugi ili s jednog rasporeda tipkovnice na drugi u dijaloškom okviru Napredne postavke tipki. Da biste otvorili dijaloški okvir Napredne postavke tipki, desnom tipkom miša kliknite traku Jezik, a zatim kliknite Postavke. U odjeljku Osobne postavke kliknite Postavke tipki.

 • Tipka s logotipom sustava Windows Odabir stila podcrtavanja upotrebom neposrednog pretpregleda na većini tipkovnica nalazi se u donjem redu tipki.

Upute za funkcijske tipke

Akcija

Tipkovni prečac

Zatražite pomoć i posjetite Microsoft Office.com.

F1

Pomicanje teksta ili grafike

F2

Poništavanje zadnje akcije

F4

Odabir naredbe Idi na (kartica Polazno)

F5

Prijelaz u sljedeće okno ili okvir

F6

Odabir naredbe Pravopis (na kartici Pregled)

F7

Proširivanje odabira

F8

Ažuriranje odabranih polja

F9

Prikaz savjeta za tipke

F10

Prijelaz na sljedeće polje

F11

Odabir naredbe Spremi kao

F12

Radnja

Tipke

Pokretanje pomoći vezane uz sadržaj ili otkrivanje oblikovanja

Shift+F1

Kopiranje teksta

Shift + F2

Promjena velikih slova u mala i obratno

Shift + F3

Ponavljanje naredbe Traži ili Idi na

Shift + F4

Pomicanje na zadnju promjenu

Shift + F5

Povratak na prethodno okno ili okvir (nakon pritiska na F6)

Shift+F6

Odabir naredbe Tezaurus (na kartici Pregled u grupi Jezična provjera)

Shift+F7

Smanjivanje veličine odabira

Shift + F8

Prijelaz s kodnog polja na njegov rezultat i obratno

Shift + F9

Prikaz izborničkog prečaca

Shift + F10

Povratak na prethodno polje

Shift+F11

Odabir naredbe Spremi

Shift+F12

Radnja

Tipkovni prečac

Proširivanje ili sažimanje vrpce

Ctrl + F1

Odabir naredbe Pretpregled ispisa

Ctrl+F2

Izrezivanje do šiljka

Ctrl+F3

Zatvaranje aktivnog prozora

Ctrl+F4

Prijelaz u sljedeći prozor

Ctrl + F6

Umetanje praznog polja

Ctrl + F9

Maksimiziranje prozora dokumenta

Ctrl + F10

Zaključavanje polja

Ctrl+F11

Odabir naredbe Otvori

Ctrl+F12

Radnja

Tipke

Umetanje sadržaja šiljka

Ctrl+Shift+F3

Uređivanje knjižne oznake

Ctrl+Shift+F5

Povratak u prethodni prozor

Ctrl+Shift+F6

Ažuriranje povezanih podataka u izvorišnom dokumentu programa Word 2010

Ctrl+Shift+F7

Proširivanje odabira ili bloka

Ctrl+Shift+F8, a zatim pritisnite tipku sa strelicom

Poništavanje veze na polje

Ctrl+Shift+F9

Otključavanje polja

Ctrl+Shift+F11

Odabir naredbe Ispis

Ctrl+Shift+F12

Radnja

Tipke

Prijelaz na sljedeće polje

Alt + F1

Stvaranje novog sastavnog bloka

Alt+F3

Izlaz iz programa Word 2010

Alt + F4

Vraćanje veličine programskog prozora

Alt + F5

Povratak iz otvorenog dijaloškog okvira u dokument za one dijaloške okvire koji podržavaju tu funkciju

Alt+F6

Pronalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke pogreške

Alt + F7

Pokretanje makronaredbe

Alt + F8

Prijelaz sa svih kodova polja na njihove rezultate i obratno

Alt + F9

Prikaz okna zadatka Odabir i vidljivost

Alt + F10

Prikaz koda programskog jezika Microsoft Visual Basic

Alt + F11

Radnja

Tipke

Povratak na prethodno polje

Alt+Shift+F1

Odabir naredbe Spremi

Alt+Shift+F2

Prikaz okna zadatka Istraživanje

Alt+Shift+F7

Pokretanje naredbe GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

Alt+Shift+F9

Prikaz izbornika za dostupnu akciju ili poruke o njoj

Alt + Shift + F10

Odabir gumba Sadržaj u spremniku sadržaja dok je spremnik aktivan

Alt+Shift+F12

Radnja

Tipke

Prikaz Microsoftovih informacija o sustavu

Ctrl+Alt+F1

Odabir naredbe Otvori

Ctrl+Alt+F2

Pogledajte i ovo

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×