Tipkovni prečaci za Access

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Za brzi pristup često korištenim naredbama ili operacijama možete koristiti tipkovne prečace. U sljedećim sekcijama popisani su tipkovni prečaci dostupni u programu Microsoft Office Access 2007. Tipkovne prečace možete koristiti i za premještanje žarišta na izbornik, naredbu ili kontrolu bez pomoći miša.

Općeniti tipkovni prečaci

Globalni tipkovni prečaci programa Access

Otvaranje baza podataka

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje nove baze podataka

CTRL+N

Otvaranje postojeće baze podataka

CTRL+O

Ispis i spremanje

Radnja

Tipkovni prečac

Ispisivanje trenutnog ili označenog objekta

CTRL+P

Otvaranje dijaloškog okvira Ispis iz pretpregleda ispisa

P ili CTRL+P

Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice iz pretpregleda ispisa

S

Otkazivanje pretpregleda ispisa ili pretpregleda rasporeda

C ili ESC

Spremanje objekta baze podataka

CTRL+S ili SHIFT+F12

Otvaranje dijaloškog okvira Spremi kao

F12

Korištenje kombiniranog okvira ili okvira s popisom

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje kombiniranog okvira

F4 ili ALT+STRELICA DOLJE

Osvježavanje sadržaja okvira popisa ili kombiniranog okvira Polje za pretraživanje.

F9

Pomicanje za jedan redak prema dolje

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu stranicu prema dolje

STRANICA DOLJE

Pomicanje za jedan redak prema gore

STRELICA GORE

Pomicanje za jednu stranicu prema gore

STRANICA GORE

Izlaz iz kombiniranog okvira ili okvira popisa

TAB

Pronalaženje i zamjena teksta ili podataka

Radnja

Tipkovni prečac

Otvorite karticu Traži u dijaloškom okviru Traži i zamijeni (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca)

CTRL+F

Otvorite karticu Zamijeni u dijaloškom okviru Traži i zamijeni (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca)

CTRL+H

Traženje sljedećeg pojavljivanja teksta navedenog u dijaloškom okviru Traži i zamijeni nakon njegovog zatvaranja (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca)

SHIFT+F4

Rad u prikazu dizajna

Radnja

Tipkovni prečac

Na podatkovnoj tablici prijeđite iz načina Uređivanja (s prikazanom točkom umetanja) u način navigacije i obrnuto. Prilikom rada u obrascu ili izvješću, za napuštanje načina navigacije pritisnite ESC.

F2

Prijelaz na list svojstava (prikaz dizajna u obrascima i izvješćima u bazama podataka i projektima programa Access)

F4

Prijelaz u prikaz obrasca iz prikaza dizajna obrasca

F5

Kretanje između gornjih i donjih dijelova prozora (prikaz dizajna upita i prozor Naprednog filtrira/sortiranja)

F6

Birajte između rešetke polja, svojstava polja, navigacijskog okna, pristupnih ključeva u Sustavu pristupa tipkovnici, Kontrolama zumiranja i sigurnosnoj traci (prikaz dizajna tablica)

F6

Otvaranje dijaloškog okvira Odabir sastavljača (Prozor prikaza dizajna obrazaca i izvješća)

F7

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz odabranog svojstva u listu svojstava za obrazac ili izvješće

F7

Povratak iz modula Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izvješća

SHIFT+F7 ili ALT+F11

Kontrole za uređivanje u obrascu i izvješću u prikazu dizajna

Radnja

Tipkovni prečac

Kopiranje odabrane kontrole u međuspremnik

CTRL+C

Izrezivanje odabrane kontrole i njezino kopiranje u međuspremnik

CTRL+X

Lijepljenje sadržaja međuspremnika u gornji lijevi ugao odabrane sekcije

CTRL+V

Premještanje odabrane kontrole udesno (osim kontrola koje su dio izgleda)

STRELICA DESNO ili CTRL+STRELICA DESNO

Premještanje odabrane kontrole ulijevo (osim kontrola koje su dio izgleda)

STRELICA LIJEVO ili CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje odabrane kontrole prema gore

STRELICA GORE ili CTRL+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kontrole prema dolje

STRELICA DOLJE ili CTRL+STRELICA DOLJE

Povećavanje visine odabrane kontrole

SHIFT+STRELICA DOLJE

Povećavanje širine odabrane kontrole

Napomena : Ako se koristi s kontrolama koje su u izgledu, veličina se prilagođava cijelom izgledu

SHIFT+STRELICA DESNO

Smanjivanje visine odabrane kontrole

SHIFT+STRELICA GORE

Smanjivanje širine odabrane kontrole

Napomena : Ako se koristi s kontrolama koje su u izgledu, veličina se prilagođava cijelom izgledu

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Rad u prozorima

Napomena : Po zadanom, Microsoft Office Access 2007 bazama podataka prikazuju se kao označeni dokumenti. Da biste koristili dokumenata u prozorima, kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Access. U dijaloškom okviru Mogućnosti programa Access kliknite Trenutna baza podataka i u odjeljku Mogućnosti prozora dokumenta, kliknite Preklapajući prozori.

Radnja

Tipkovni prečac

Uključivanje navigacijskog okna

F11

Biranje između otvorenih prozora

CTRL+F6

Vraćanje odabranog minimiziranog prozora kad su svi prozori minimizirani

ENTER

Uključivanje načina promjene veličina za aktivni prozor kad nije maksimiziran; za promjenu veličine prozora pritisnite tipke sa strelicama

CTRL+F8

Prikaz izbornika Kontrola

ALT+RAZMAKNICA

Prikaz izbornika prečaca

SHIFT + F10

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Kretanje između modula Visual Basic Editor i prethodno aktivnog prozora

ALT+F11

Rad s čarobnjacima

Radnja

Tipkovni prečac

Pomicanje žarišta prema naprijed između kontrola u čarobnjaku

TAB

Prelazak na sljedeću stranicu čarobnjaka

ALT+N

Prelazak na prethodnu stranicu čarobnjaka

ALT+B

Dovršavanje čarobnjaka

ALT+F

Razno

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz potpune adrese hiperveze za odabranu hipervezu

F2

Provjera pravopisa

F7

Otvaranje okvira zumiranja za jednostavan unos izraza i drugog teksta u mala područja za unos

SHIFT+F2

Prikaz lista svojstava u prikazu dizajna

ALT+ENTER

Izlaz iz programa Access

ALT+F4

Pozivanje sastavljača

CTRL+ALT+I

Kretanje unaprijed između prikaza kad se nalazite u tablici, upitu, obrascu, izvješću, popisu zaokretne tablice, izvješću zaokretne tablice, spremljenoj proceduri ili Access project (.adp) funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopnim pritiscima prijeđite u sljedeći dostupan prikaz.

CTRL+STRELICA DESNO ili CTRL+ZAREZ (,)

Kretanje unatrag između prikaza kad se nalazite u tablici, upitu, obrascu, izvješću, popisu zaokretne tablice, izvješću zaokretne tablice, spremljenoj proceduri ili .adp funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopnim pritiscima prijeđite u prethodni prikaz.

Napomena : CTRL+PERIOD (.) ne radi u svim uvjetima i sa svim objektima.

CTRL+STRELICA LIJEVO ili CTRL+TOČKA (.)

Tipke prečaca navigacijskog okna

Uređivanje popisa objekata i navigacija njime

Radnja

Tipkovni prečac

Preimenovanje označenog objekta

F2

Pomicanje za jedan redak prema dolje

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jedan prozor prema dolje

STRANICA DOLJE

Prelazak na posljednji objekt

END

Pomicanje za jedan redak prema gore

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan prozor prema gore

STRANICA GORE

Prelazak na prvi objekt

HOME

Navigacija po objektima i otvaranje objekata

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje odabrane tablice ili upita u prikazu podatkovne tablice

ENTER

Otvaranje odabranog obrasca ili izvješća

ENTER

Pokretanje odabrane makronaredbe

ENTER

Otvaranje odabrane tablice, upita, obrasca, izvješća, stranice podatkovnog pristupa, makronaredbe ili modula u prikazu dizajna

CTRL+ENTER

Prikaz izvršnog prozora u modulu Visual Basic Editor

CTRL+G

Rad s izbornicima

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz izbornika prečaca

SHIFT+F10

Prikaz pristupnih ključeva

ALT ili F10

Prikaz izbornika programske ikone (u naslovnoj traci programa)

ALT+RAZMAKNICA

S vidljivim izbornikom ili podizbornikom, odaberite sljedeću ili prethodnu naredbu

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Odaberite izbornik s lijeve ili desne strane ili, kad je vidljiv podizbornik, za kretanje između glavnog izbornika i podizbornika

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Odaberite prvu ili posljednju naredbu u izborniku ili podizborniku

HOME ili END

Zatvaranje vidljivog izbornika i podizbornika istovremeno

ALT

Zatvaranje vidljivog izbornika ili, s vidljivim podizbornikom, samo za zatvaranje podizbornika

ESC

Rad u prozorima i dijaloškim okvirima

Korištenje programskog prozora

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak na sljedeći program

ALT+TAB

Prelazak na prethodni program

ALT+SHIFT+TAB

Prikaz izbornika Početak sustava Windows

CTRL+ESC

Zatvaranje aktivnog prozora baze podataka

CTRL+W

Prijelaz na sljedeći prozor baze podataka

CTRL+F6

Prelazak na prethodni prozor baze podataka

CTRL+SHIFT+F6

Vraćanje odabranog minimiziranog prozora kad su svi prozori minimizirani

ENTER

Korištenje dijaloškog okvira

Radnja

Tipkovni prečac

Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru

CTRL+TAB

Prijelaz na prethodnu karticu u dijaloškom okviru

CTRL+SHIFT+TAB

Prelazak na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti

TAB

Prelazak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti

SHIFT+TAB

Kretanje između mogućnosti u odabranom padajućem okviru popisa ili za kretanje između nekih mogućnosti u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicama

Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu; odaberite ili očistite potvrdni okvir.

RAZMAKNICA

Premještanje na mogućnost prema prvom slovu u nazivu mogućnosti u padajućem okviru popisa

Tipka sa slovom za prvo slovo u nazivu željene mogućnosti (kad je odabran padajući okvir popisa)

Odabir mogućnosti, ili odabir i čišćenje potvrdnog okvira prema slovu podcrtanom u nazivu mogućnosti

ALT+tipka sa slovom

Otvaranje odabranog padajućeg okvira popisa

ALT+STRELICA DOLJE

Zatvaranje odabranog padajućeg okvira popisa

ESC

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru

ENTER

Otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

ESC

Uređivanje u tekstnom okviru

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje na početak unosa

HOME

Premještanje na kraj unosa

END

Premještanje za jedan znak ulijevo ili udesno

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje za jednu riječ ulijevo ili udesno

CTRL+STRELICA LIJEVO ili CTRL+STRELICA DESNO

Označavanje od točke umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Označavanje od točke umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Promjena veličine odabira za jedan znak ulijevo

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Promjena veličine odabira za jedan znak udesno

SHIFT+STRELICA DESNO

Promjena veličine odabira za jednu riječ ulijevo

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Promjena veličine odabira za jednu riječ udesno

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Rad s dijaloškim okvirima Otvaranje, Datoteka nove baze podatakai Spremanje u obliku

Radnja

Tipkovni prečac

Prijelaz na prethodnu mapu ( Slika gumba )

ALT+1

Otvaranje mape jednu razinu iznad od otvorene mape (Gore jednu razinu gumb Slika gumba )

ALT+2

Brisanje odabrane mape ili datoteke (Brisanje gumb Slika gumba )

DEL

Stvaranje nove podmape u otvorenoj mapi (Stvori novu mapu gumb Slika gumba )

ALT+4

Kretanje između prikaza Minijature, Ikone, Popis, Pojedinosti, Svojstva i Pregled

ALT+5

Prikaz izbornika Alati (gumb Alati)

ALT+L

Rad s listovima svojstava

Korištenje lista svojstava s obrascem ili izvješćem

Radnja

Tipkovni prečac

Uključivanje kartice lista svojstava

F4

Kretanje među izborima na padajućem popisu jednu po jednu stavku

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Kretanje među izborima na padajućem popisu u pomacima od po pet stavki

STRANICA DOLJE ili STRANICA GORE

Premještanje na kartice lista svojstava s padajućeg popisa kontrola

TAB

Kretanje među karticama lista svojstava s odabranom karticom ali bez odabranog svojstva

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje za jedno svojstvo dolje na kartici s već odabranim svojstvom

TAB

Premještanje za jedno svojstvo gore na kartici s odabranim svojstvom ili, ako se već nalazite na vrhu, premještanje na padajući popis kontrola

SHIFT+TAB

Kretanje unaprijed po karticama kad je svojstvo odabrano

CTRL+TAB

Kretanje unatrag po karticama kad je svojstvo odabrano

CTRL+SHIFT+TAB

Korištenje lista svojstava s tablicom ili upita

Radnja

Tipkovni prečac

Uključivanje kartice lista svojstava

F4

Kretanje između kartica lista svojstava s odabranom karticom ali ne i svojstvom

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje na kartice lista svojstava kad je svojstvo odabrano

CTRL+TAB

Premještanje na prvo svojstvo kartice kad svojstvo nije odabrano

TAB

Pomicanje za jedno svojstvo dolje na kartici

TAB

Pomicanje za jedno svojstvo gore na kartici ili, ako se već nalazite na vrhu, biranje same kartice

SHIFT+TAB

Kretanje unaprijed po karticama kad je svojstvo odabrano

CTRL+TAB

Kretanje unatrag po karticama kad je svojstvo odabrano

CTRL+SHIFT+TAB

Rad s okna Popis polja

Radnja

Tipkovni prečac

Uključivanje okna Popis polja

ALT+F8

Dodavanje odabranog polja sekciji pojedinosti obrasca ili izvješća

ENTER

Pomicanje prema gore ili prema gore u oknu Popis polja

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Prelazak u gornje okno Popis polja iz donjeg okna

SHIFT+TAB

Prelazak u donje okno Popis polja iz gornjeg okna

TAB

Tipkovni prečaci za prozor pomoći

Radnja

Tipkovni prečac

Biranje sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, ili Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme

TAB

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze, ili gumba Prikaz preglednika na vrhu članka na Microsoft Office web-mjestu.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za odabrano Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu

ENTER

Povratak na prethodnu temu pomoći

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću temu pomoći

ALT+STRELICA DESNO

Otvaranje dijaloškog okvira Ispis

CTRL+P

Kretanje u malim pomacima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme Pomoći.

STRELICA GORE i STRELICA DOLJE

Kretanje u većim pomacima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme Pomoći.

STRANICA GORE I STRANICA DOLJE

Da biste dobili prikaz izbornika s naredbama za prozor pomoći, taj prozor mora biti u aktivnom fokusu (kliknite neku stavku u prozoru pomoći).

SHIFT+F10

Slanje poruke e-pošte

Radnja

Tipkovni prečac

Slanje aktivnog objekta baze podataka (objekta odabranog u navigacijskom oknu) kao poruke e-pošte

ALT+F+E

Otvaranje Adresara iz programa Outlook

CTRL+SHIFT+B

Usporedba imena u okvirima Primatelj, Kopija i Skrivena kopija s onima u Adresaru

ALT+K ili CTRL+K

Biranje sljedećeg okvira u zaglavlju e-pošte ili tijelu poruke kad je aktivan posljednji okvir u zaglavlju e-pošte

TAB

Biranje prethodnog polja ili gumba u zaglavlju e-pošte

SHIFT+TAB

Tipke za rad s tekstom ili podacima

Odabir teksta i podataka

Odabir teksta u polju

Radnja

Tipkovni prečac

Promjena veličine odabira za jedan znak udesno

SHIFT+STRELICA DESNO

Promjena veličine odabira za jednu riječ udesno

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Promjena veličine odabira za jedan znak ulijevo

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Promjena veličine odabira za jednu riječ ulijevo

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir polja i zapisa

Odabir otkažite korištenjem suprotne tipke sa strelicom.

Radnja

Tipkovni prečac

Biranje sljedećeg polja

TAB

Na podatkovnoj tablici prijeđite iz načina Uređivanja (s prikazanom točkom umetanja) u način navigacije i obrnuto. Prilikom korištenja obrasca ili izvješća, za napuštanje načina navigacije pritisnite ESC.

F2

Kretanje između biranja trenutnog zapisa i prvog polja trenutnog zapisa u načinu navigacije

SHIFT+RAZMAKNICA

Proširivanje odabira na prethodni zapis ako je trenutni zapis odabran

SHIFT+STRELICA GORE

Proširivanje odabira na sljedeći zapis ako je trenutni zapis odabran

SHIFT+STRELICA DOLJE

Biranje svih zapisa

CTRL+A ili CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Proširivanje odabira

Radnja

Tipkovni prečac

Uključivanje Proširenog načina (u prikazu podatkovne tablice, Prošireni odabir pojavljuje se u donjem desnom kutu prozora); ponovljeni pritisak na F8 proširuje odabir na riječ, polje, zapis ili sve zapise

F8

Proširivanje odabira na susjedna polja u istom retku u prikazu podatkovne tablice

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Proširivanje odabira na susjedne retke u prikazu podatkovne tablice

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Poništavanje prethodnog proširenja

SHIFT+F8

Otkazivanje proširenog načina

ESC

Odabir i premještanje stupca u prikazu podatkovne tablice

Radnja

Tipkovni prečac

Označavanje trenutnog stupca ili otkazivanje odabira stupaca, samo u način navigacije

CTRL+RAZMAKNICA

Biranje stupca s desne strane ako je odabran trenutni stupac

SHIFT+STRELICA DESNO

Biranje stupca s lijeve strane ako je odabran trenutni stupac

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odaberite Način premještanja i zatim pritisnite STRELICU DESNO ili STRELICU LIJEVO za premještanje odabranih stupaca udesno ili ulijevo

CTRL+SHIFT+F8

Uređivanje teksta i podataka

Ako točka umetanje nije vidljiva, za njezino prikazivanje pritisnite F2.

Premještanje točke umetanja u polju

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje točke umetanja za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Premještanje točke umetanja za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Premještanje točke umetanja za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje točke umetanja za jednu riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje točke umetanja na kraj polja u poljima s jednim retkom ili za njezino premještanje na kraj retka u poljima s više redaka

END

Premještanje točke umetanja na kraj polja u poljima s više redaka

CTRL+END

Premještanje točke umetanja na početak polja u poljima s jednim retkom ili za njezino premještanje na početak retka u poljima s više redaka

HOME

Premještanje točke umetanja na početak polja u poljima s više redaka

CTRL+HOME

Kopiranje, premještanje i brisanje teksta

Radnja

Tipkovni prečac

Kopiranje odabira u međuspremnik

CTRL+C

Izrezivanje odabira i njegovo kopiranje u međuspremnik

CTRL+X

Lijepljenje sadržaja međuspremnika u točki umetanja

CTRL+V

Brisanje odabira ili znaka s lijeve strane točke umetanja

BACKSPACE

Brisanje odabira ili znaka s desne strane točke umetanja

DELETE

Brisanje svih znakova s desne strane točke umetanja

CTRL+DELETE

Poništavanje promjena

Radnja

Tipkovni prečac

Poništavanje upisanog

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Poništavanje promjena u trenutnom polju ili trenutnom zapisu; ako je oboje promijenjeno, dvostruki pritisak na ESC poništava promjene, najprije u trenutnom polju, a zatim i u trenutnom zapisu

ESC

Unos podataka u prikazu podatkovne tablice ili prikazu obrasca

Radnja

Tipkovni prečac

Umetanje trenutnog datuma

CTRL+TOČKA SA ZAREZOM (;)

Umetanje trenutnog vremena

CTRL+SHIFT+DVOTOČKA (:)

Umetanje zadane vrijednosti za polje

CTRL+ALT+RAZMAKNICA

Umetanje vrijednosti iz istog polja u prethodnom zapisu

CTRL+ZVJEZDICA (')

Dodavanje novog zapisa

CTRL+ZNAK PLUS (+)

Briše trenutni zapis u podatkovnoj tablici

CTRL+ZNAK MINUS (-)

Spremanje promjena trenutnog zapisa

SHIFT+ENTER

Kretanje između vrijednosti u potvrdnom okviru ili gumb mogućnosti

RAZMAKNICA

Umetanje novog retka

CTRL+ENTER

Osvježavanje polja trenutnim podacima

Radnja

Tipkovni prečac

Preračunavanje polja u prozoru

F9

Ponovni upit tablice u podlozi; u podobrascu, ovime se šalje ponovni upit tablice u podlozi samo za podobrazac

SHIFT+F9

Osvježavanje sadržaja okvira popisa ili kombiniranog okvira Polje za pretraživanje.

F9

Tipke za navigaciju kroz zapise

Navigacija u prikazu dizajna

Radnja

Tipkovni prečac

Kretanje između načina Uređivanja (s prikazanom točkom umetanja) i načina navigacije

F2

Uključivanje lista svojstava

F4

Prijelaz u prikaz obrasca iz prikaza dizajna obrasca

F5

Kretanje između gornjih i donjih dijelova prozora (prikaz dizajna makronaredbi, upita te prozor Napredni filtar/sortiranje) Koristite F6 kad vas tipka TAB ne dovede do željenog dijela zaslona.

F6

Kretanje unaprijed između okna dizajna, svojstava, navigacijskog okna, pristupnih ključeva i kontrola zumiranja (prikaz dizajna tablica, obrazaca i izvješća)

F6

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz odabranog svojstva u listu svojstava za obrazac ili izvješće

F7

Poziva okno Popis polja na obrascu, izvješću ili stranici podatkovnog pristupa. Ako je okno Popis polja već otvoreno, žarište se premješta na okno Popis polja.

ALT+F8

Prijelaz između iz Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izvješća, kad je otvoren modul koda.

SHIFT+F7

Prijelaz iz lista svojstava kontrole u prikazu dizajna obrasca ili izvješća na površinu za dizajniranje bez promjene žarišta kontrole

SHIFT+F7

Prikaz lista svojstava

ALT+ENTER

Kopiranje odabrane kontrole u međuspremnik

CTRL+C

Izrezivanje odabrane kontrole i njezino kopiranje u međuspremnik

CTRL+X

Lijepljenje sadržaja međuspremnika u gornji lijevi ugao odabrane sekcije

CTRL+V

Premještanje odabrane kontrole udesno za jedan piksel duž rešetke stranice

STRELICA DESNO

Premještanje odabrane kontrole ulijevo za jedan piksel duž rešetke stranice

STRELICA LIJEVO

Premještanje odabrane kontrole prema gore za jedan piksel duž rešetke stranice

Napomena : Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah iznad, osim ako je to kontrola na najvišoj poziciji u izgledu.

STRELICA GORE

Premještanje odabrane kontrole prema dolje za jedan piksel duž rešetke stranice

Napomena : Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah ispod, osim ako je to kontrola na najnižoj poziciji u izgledu

STRELICA DOLJE

Premještanje odabrane kontrole udesno za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

CTRL+STRELICA DESNO

Premještanje odabrane kontrole ulijevo za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje odabrane kontrole prema gore za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

Napomena : Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah iznad, osim ako je to kontrola na najvišoj poziciji u izgledu.

CTRL+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kontrole prema dolje za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

Napomena : Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah ispod, osim ako je to kontrola na najnižoj poziciji u izgledu

CTRL+STRELICA DOLJE

Povećavanje širine odabrane kontrole (udesno) za jedan piksel

Napomena : Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se povećava širina cijelog izgleda.

SHIFT+STRELICA DESNO

Smanjivanje širine odabrane kontrole (ulijevo) za jedan piksel

Napomena : Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se smanjuje širina cijelog izgleda.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Smanjivanje visine odabrane kontrole (od dna) za jedan piksel

SHIFT+STRELICA GORE

Povećavanje visine odabrane kontrole (od dna) za jedan piksel

SHIFT+STRELICA DOLJE

Navigacija u prikazu podatkovne tablice

Prelazak na određeni zapis

Radnja

Tipkovni prečac

Premjestite se u okvir s brojem zapisa, upišite broj zapisa i pritisnite ENTER

F5

Pomicanje iz jednog polja i zapisa u drugo

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak na sljedeće polje

TAB ili STRELICA DESNO

Prelazak na posljednje polje trenutnog zapisa u načinu navigacije

END

Prelazak na prethodno polje

SHIFT+TAB ili STRELICA LIJEVO

Prelazak na prvo polje trenutnog zapisa u načinu navigacije

HOME

Prelazak na trenutno polje u sljedećem zapisu

STRELICA DOLJE

Prelazak na trenutno polje posljednjeg zapisa u načinu navigacije

CTRL+STRELICA DOLJE

Prelazak na posljednje polje posljednjeg zapisa u načinu navigacije

CTRL+END

Prelazak na trenutno polje u prethodnom zapisu

STRELICA GORE

Prelazak na trenutno polje prvog zapisa u načinu navigacije

CTRL+STRELICA GORE

Prelazak na prvo polje prvog zapisa u načinu navigacije

CTRL+HOME

Prijelaz na drugi zaslon s podacima

Radnja

Tipkovni prečac

Pomicanje za jedan zaslon prema dolje

PAGE DOWN

Pomicanje za jedan zaslon prema gore

PAGE UP

Pomicanje za jedan zaslon prema gore

CTRL+STRANICA DOLJE

Pomicanje za jedan zaslon ulijevo

CTRL+PAGE UP

Navigacija po podređenim podatkovnim tablicama

Prelazak na određeni zapis

Radnja

Tipkovni prečac

Premjestite se iz podređene podatkovne tablice u okvir broja zapisa te upišite broj zapisa i pritisnite ENTER

ALT+F5

Proširivanje i sažimanje podređene podatkovne tablice

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje iz podatkovne tablice za proširivanje podređene podatkovne tablice

CTRL+SHIFT+STRELICA DOLJE

Sažimanje podređene podatkovne tablice

CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE

Navigacija iz podatkovne tablice u podređenu podatkovnu tablicu i obratno

Radnja

Tipkovni prečac

Unos podređene podatkovne tablice iz posljednjeg polja prethodnog zapisa u podatkovnoj tablici

TAB

Unos podređene podatkovne tablice iz prvog polja sljedećeg zapisa u podatkovnoj tablici

SHIFT+TAB

Izlaz iz podređene podatkovne tablice i prelazak na prvo polje sljedećeg zapisa u podatkovnoj tablici

CTRL+TAB

Izlaz iz podređene podatkovne tablice i prelazak na posljednje polje prethodnog zapisa u podatkovnoj tablici

CTRL+SHIFT+TAB

Iz posljednjeg polja u podatkovnoj tablici za unos sljedećeg polja podatkovne tablice

TAB

Iz podatkovne tablice za zaobilaženje podatkovne tablice i prelazak na sljedeći zapis podatkovne tablice

STRELICA DOLJE

Iz podatkovne tablice za zaobilaženje podatkovne tablice i prelazak na prethodni zapis podatkovne tablice

STRELICA GORE

Između polja i zapisa u podređenoj podatkovnoj tablici možete se kretati istim tipkama prečaca kao i u prikazu podatkovne tablice.

Navigacija u prikazu obrasca

Prelazak na određeni zapis

Radnja

Tipkovni prečac

Premjestite se u okvir broja zapisa, upišite broj zapisa i pritisnite ENTER

F5

Pomicanje iz jednog polja i zapisa u drugo

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak na sljedeće polje

TAB

Prelazak na prethodno polje

SHIFT+TAB

Prelazak na posljednju kontrolu na obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu u načinu navigacije

END

Prelazak na posljednju kontrolu na obrascu i postavljanje žarišta na posljednji zapis u načinu navigacije

CTRL+END

Prelazak na prvu kontrolu na obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu u načinu navigacije

HOME

Prelazak na prvu kontrolu na obrascu i postavljanje žarišta na prvi zapis u načinu navigacije

CTRL+HOME

Prelazak na trenutno polje u sljedećem zapisu

CTRL+STRANICA DOLJE

Prelazak na trenutno polje u prethodnom zapisu

CTRL+PAGE UP

Navigacija po obrascima s više stranica

Radnja

Tipkovni prečac

Pomicanje prema dolje za jednu stranicu; ako je na kraju zapisa, pomiče na ekvivalentnu stranicu u sljedećem zapisu

STRANICA DOLJE

Pomicanje prema gore za jednu stranicu; ako je na kraju zapisa, pomiče na ekvivalentnu stranicu u prethodnom zapisu

PAGE UP

Navigacija između glavnoga obrasca i podobrasca

Radnja

Tipkovni prečac

Unos podobrasca iz prethodnog polja u glavnom obrascu

TAB

Unos podobrasca iz sljedećeg polja u glavnom obrascu

SHIFT+TAB

Izlazak iz podobrasca i prelazak na sljedeće polje u glavnom obrascu sljedećeg zapisa

CTRL+TAB

Izlazak iz podobrasca i prelazak na prethodno polje u glavnom obrascu prethodnog zapisa

CTRL+SHIFT+TAB

Navigacija u pretpregledu ispisa i pretpregledu rasporeda

Rad u dijaloškim okvirima i prozorima

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Ispis

P (za obrasce i izvješća) ili CTRL+P (za podatkovne tablice, obrasce i izvješća)

Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice (samo obrasci i izvješća)

S

Povećavanje i smanjivanje dijela stranice

Z

Otkazivanje pretpregleda ispisa ili pretpregleda rasporeda

C ili ESC

Prikaz različitih stranica

Radnja

Tipkovni prečac

Premjestite se u okvir broja stranice, upišite broj stranice i pritisnite ENTER

ALT+F5

Prikaz sljedeće stranice (kad je odabrano Prilagodi prozoru)

STRANICA DOLJE ili STRELICA DOLJE

Prikaz prethodne stranice (kad je označeno Prilagodi prozoru)

STRANICA GORE ili STRELICA GORE

Navigacija u ispisa i pretpregledu rasporeda

Radnja

Tipkovni prečac

Pomicanje prema dolje u malim pomacima

STRELICA DOLJE

Pomicanje prema dolje za jedan cijeli zaslon

STRANICA DOLJE

Prelazak na dno stranice

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje prema gore u malim pomacima

STRELICA GORE

Pomicanje prema gore za jedan cijeli zaslon

STRANICA GORE

Prelazak na vrh stranice

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje udesno u malim pomacima

STRELICA DESNO

Prelazak na desni rub stranice

END

Prelazak u donji desni ugao stranice

CTRL+END

Pomicanje ulijevo u malim pomacima

STRELICA LIJEVO

Prelazak na lijevi rub stranice

HOME

Prelazak u gornji lijevi ugao stranice

CTRL+HOME

Navigacija u prozoru dijagram baze podataka u projektu programa Access

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak iz ćelije tablice u naslovnu traku tablice

ESC

Prelazak iz naslovne trake stranice na posljednju uređivanu ćeliju

ENTER

Prelazak iz jedne naslovne trake tablice u drugu ili
iz ćelije u ćeliju unutar tablice

TAB

Proširivanje popisa unutar tablice

ALT + STRELICA DOLJE

Kretanje kroz stavke u padajućem popisu od vrha prema dolje

STRELICA DOLJE

Prelazak na prethodnu stavku na popisu

STRELICA GORE

Biranje stavke na popisu i prelazak na sljedeću ćeliju

ENTER

Promjena postavke u potvrdnom okviru

RAZMAKNICA

Prelazak na prvu ćeliju u retku ili
na početak trenutne ćelije

HOME

Prelazak na posljednju ćeliju u retku ili
na kraj trenutne ćelije

END

Prelazak na sljedeću "stranicu" unutar tablice ili
na sljedeću "stranicu" dijagrama

STRANICA DOLJE

Prelazak na prethodnu "stranicu" unutar tablice ili
na prethodnu "stranicu" dijagrama

PAGE UP

Navigacija u dizajneru upita u projektu programa Access

Bilo koje okno

Radnja

Tipkovni prečac

Kretanje između okana Dizajnera upita

F6, SHIFT+F6

Okno dijagrama

Radnja

Tipkovni prečac

Kretanje među tablicama, prikazima i funkcijama, (i za spajanje crta, ako je dostupno)

TAB ili SHIFT+TAB

Kretanje između stupaca u tablici, prikazu ili funkciji

Tipke sa strelicama

Biranje označenog stupca podataka za izlaz

RAZMAKNICA ili tipka PLUS

Uklanjanje označenog stupca podataka iz izlaza upita

RAZMAKNICA ili tipka MINUS

Uklanjanje označene tablice, prikaza ili funkcije ili spajanje crte iz upita

DELETE

Napomena : Ako je označeno više stavki, pritisak na RAZMAKNICU utječe na sve stavke. Odaberite više stavki držanjem tipke SHIFT tijekom pritisaka na stavke. Prebacujte označeno stanje pojedinačne stavke držanjem tipke CTRL tijekom pritiska na nju.

Okno rešetke

Radnja

Tipkovni prečac

Kretanje među ćelijama

Tipke sa strelicama ili TAB ili SHIFT+TAB

Prelazak na posljednji redak u trenutnom stupcu

CTRL+STRELICA DOLJE

Prelazak na prvi redak u trenutnom stupcu

CTRL+STRELICA GORE

Prelazak na gornju lijevu ćeliju u vidljivom dijelu rešetke

CTRL+HOME

Prelazak na donju desnu ćeliju

CTRL+END

Kretanje na padajućem popisu

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Biranje cijelog stupca rešetke

CTRL+RAZMAKNICA

Kretanje između načina uređivanja i načina biranja ćelije

F2

Kopiranje označenog teksta u ćeliji u međuspremnik (u načinu uređivanja)

CTRL+C

Izrezivanje teksta u ćeliji i njegovo smještanje u međuspremnik (u načinu uređivanja)

CTRL+X

Lijepljenje teksta iz međuspremnika (u načinu uređivanja)

CTRL+V

Kretanje između načina umetanja i precrtavanja tijekom uređivanja u ćeliji

INS

Ako je označeno više stavki, pritisak na ovu tipku utječe na sve odabrane stavke, uključivanje potvrdnog okvira u stupcu izlazbilješke    .

RAZMAKNICA

Čišćenje označenog sadržaja ćelije

DELETE

Uklanjanje retka koji sadrži odabranog stupca podataka iz upita za bilješke    ako je označeno više stavki, pritisak na ovu tipku utječe na sve odabrane stavke.

DELETE

Čišćenje svih vrijednosti za označeni stupac rešetke

DELETE

Umetanje retka između postojećih redaka

INS ( nakon označavanja retka rešetke)

Dodavanje stupca Ili...

INS ( nakon označavanja bilo kojeg stupca Ili...)

Okno SQL

Tijekom rada u SQL oknu možete koristiti standardne Windows tipke za uređivanje, kao što su CTRL+tipke strelica za kretanje među riječima te naredbe Izreži, Kopiraj i Zalijepi u izborniku Uređivanje.

Napomena : Umetnuti možete samo tekst; ne postoji precrtani način.

Rad s prikazima zaokretne tablice

Prikaz zaokretne tablice

Tipke za biranje elemenata u prikazu zaokretne tablice

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje odabira slijeva nadesno i zatim prema dolje

Tipka TAB

Premještanje odabira s vrha prema dnu i zatim udesno

ENTER

Biranje ćelije s lijeve strane. Ako je trenutna ćelija krajnja lijeva ćelija, pritiskom na SHIFT+TAB odabire se posljednja ćelija u prethodnom retku.

SHIFT+TAB

Biranje ćelije iznad trenutne ćelije. Ako je trenutna ćelija najviša ćelija, pritiskom na SHIFT+ENTER odabire se posljednja ćelija u prethodnom stupcu.

SHIFT+ENTER

Biranje ćelija pojedinosti za sljedeću stavku u području retka

CTRL+ENTER

Biranje ćelija pojedinosti za prethodnu stavku u području retka

SHIFT+CTRL+ENTER

Premjestite odabir u smjeru tipke sa strelicom. Ako je odabrano polje retka ili stupca, pritisnite STRELICU DOLJE za prelazak na prvu stavku podataka u polju i zatim pritisnite tipku sa strelicom za prelazak na sljedeću ili prethodnu stavku ili natrag na polje. Ako je označeno polje pojedinosti, pritisnite STRELICU DOLJE ili STRELICU DESNO za prelazak na prvu ćeliju u području pojedinosti.

Tipke sa strelicama

Proširivanje ili smanjivanje odabira u smjeru tipke sa strelicom

SHIFT+tipke sa strelicama

Premještanje odabira na posljednju ćeliju u smjeru tipke sa strelicom

CTRL+tipke sa strelicama

Premještanje označene stavke u smjeru tipke sa strelicom

SHIFT+ALT+tipke sa strelicama

Biranje krajnje lijeve ćelije u trenutnom stupcu

HOME

Biranje krajnje desne ćelije u trenutnom stupcu

END

Biranje krajnje lijeve ćelije u prvom stupcu

CTRL+HOME

Biranje posljednje ćelije u posljednjem stupcu

CTRL+END

Proširivanje odabira do krajnje lijeve ćelije u prvom retku

SHIFT+CTRL+HOME

Proširivanje odabira do posljednje ćelije u posljednjem retku

SHIFT+CTRL+END

Biranje polja za trenutno označenu stavku podataka, ukupnog zbroja pojedinosti

CTRL+RAZMAKNICA

Označavanje cijelog retka koji sadrži trenutno označenu ćeliju

SHIFT+RAZMAKNICA

Biranje cijelog Prikaz zaokretne tablice

CTRL+A

Prikaz sljedećeg zaslona

STRANICA DOLJE

Prikaz prethodnog zaslona

STRANICA GORE

Proširivanje odabira za jedan zaslon prema dolje

SHIFT+STRANICA DOLJE

Smanjivanje odabira za jedan zaslon

SHIFT+STRANICA GORE

Prikaz sljedećeg zaslona s desne strane

ALT+STRANICA DOLJE

Prikaz prethodnog zaslona s lijeve strane

ALT+STRANICA GORE

Proširivanje odabira na stranicu s desne strane

SHIFT+ALT+STRANICA DOLJE

Proširivanje odabira na stranicu s lijeve strane

SHIFT+ALT+STRANICA GORE

Tipke za izvršavanje naredbe

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz tema Pomoći

F1

Prikaz izbornika prečaca za označeni element prikaza zaokretne tablice. Za izvršavanje naredbi u prikazu zaokretne tablice koristite izbornike prečaca.

SHIFT+F10

Izvršavanje naredbe u izborniku prečacu

Podcrtano slovo

Zatvaranje izbornika prečaca bez izvršavanja naredbe

ESC

Prikaz dijaloškog okvira Svojstva

ALT+ENTER

Otkazivanje operacije osvježavanja je u tijeku

ESC

Kopiranje označenih podataka iz prikaza zaokretne tablice u međuspremnik

CTRL+C

Izvoz sadržaja prikaza zaokretne tablice u Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007

CTRL+E

Tipke za prikazivanje, skrivanje, filtriranje i sortiranje podataka

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz i skrivanje indikatora proširivanja ( slika gumba i okvir minus okviri) pokraj stavki

CTRL+8

Proširivanje trenutno označene stavke

CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tipkovnici)

Skrivanje trenutno označene stavke

CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici)

Otvaranje popisa za trenutno odabrano polje

ALT+STRELICA DOLJE

Možete se i premjestiti na posljednju odabranu stavku, gumb U redu i gumb Odustani u padajućem popisu polja

Tipka TAB

Prelazak na sljedeću stavku u padajućem popisu polja

Tipke sa strelicama

Označavanje ili čišćenje potvrdnog okvira za trenutnu stavku u padajućem popisu polja

RAZMAKNICA

Zatvaranje padajućeg popisa za polje i primjena izvršenih promjena

ENTER

Zatvaranje padajućeg popisa za polje bez primjene promjena

ESC

Uključivanje ili isključivanje automatskog filtriranja

CTRL+T

Sortiranje podataka u odabranom polju ili ukupnom zbroju uzlaznim redoslijedom (A – Z 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Sortiranje podataka u odabranom polju ili ukupnom zbroju silaznim redoslijedom (A – Z 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Premještanje označenog člana prema gore ili ulijevo

ALT+SHIFT+STRELICA GORE ili ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Premještanje označenog člana prema dolje ili udesno

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE ili ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Tipke za dodavanje polja i ukupnih zbrojeva i promjena rasporeda prikaza zaokretne tablice

Tipke za rad s okna Popis polja

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz okna Popis polja ili njegova aktivacija ako je već prikazano

CTRL+L

Prelazak na sljedeću stavku u oknu Popis polja

Tipke sa strelicama

Prelazak na prethodnu stavku i njezino uključivanje u odabir

SHIFT+STRELICA GORE

Prelazak na sljedeću stavku i njezino uključivanje u odabir

SHIFT+STRELICA DOLJE

Prelazak na prethodnu stavku bez njezinog uključivanja u odabir

CTRL+STRELICA GORE

Prelazak na sljedeću stavku bez njezinog uključivanja u odabir

CTRL+STRELICA DOLJE

Uklanjanje stavke iz odabira ako je žarište na stavci uključenoj u odabir i obrnuto

CTRL+RAZMAKNICA

Proširivanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili proširivanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva.

ZNAK PLUS (numerička tipkovnica)

Sažimanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili sažimanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva.

ZNAK MINUS (numerička tipkovnica)

Možete se i premjestiti na posljednju odabranu stavku, gumb Dodaj u i popis do gumba Dodaj u u oknu Popis polja.

Tipka TAB

Otvorite padajući popis pokraj gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Koristite tipke sa strelicama za dolazak do sljedeće stavke na popisu, a zatim za odabir stavke pritisnite ENTER.

ALT+STRELICA DOLJE

Dodavanje istaknutog polja u oknu Popis polja u područje u prikazu zaokretne tablice prikazane na popisu Dodaj u.

ENTER

Tipke za dodavanje polja i ukupnih zbrojeva

Radnja

Tipkovni prečac

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Sum

CTRL+SHIFT+S

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Count

CTRL+SHIFT+C

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Min

CTRL+SHIFT+M

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Max

CTRL+SHIFT+X

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Average

CTRL+SHIFT+E

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Standard deviation

CTRL+SHIFT+D

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Standard deviation population

CTRL+SHIFT+T

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Variance

CTRL+SHIFT+V

Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Variance population

CTRL+SHIFT+R

Uključivanje ili isključivanje podzbrojeva i sveukupnih zbrojeva za označeno polje u prikazu zaokretne tablice

CTRL+SHIFT+B

Dodavanje polja izračuna pojedinosti

CTRL+F

Tipke za promjenu izgleda

Napomena : Sljedeća četiri prečaca ne rade ako pritisnete tipke 1, 2, 3, 4 na numeričkoj tipkovnici.

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje označenog polja u prikazu zaokretne tablice u područje retka

CTRL+1

Premještanje označenog polja u prikazu zaokretne tablice u područje stupca

CTRL+2

Premještanje označenog polja u prikazu zaokretne tablice u područje filtra

CTRL+3

Premještanje označenog polja u prikazu zaokretne tablice u područje pojedinosti

CTRL+4

Premještanje označenog polja ili stupca u prikazu zaokretne tablice na višu razinu

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje označenog polja ili stupca u prikazu zaokretne tablice na nižu razinu

CTRL+STRELICA DESNO

Tipke za oblikovanje elemenata u prikazu zaokretne tablice

Za korištenje sljedećih prečaca najprije odaberite polje pojedinosti ili ćeliju podataka za polje ukupnog zbroja.

Prvih sedam tipkovnih prečaca mijenjaju oblikovanje broja označenog polja.

Radnja

Tipkovni prečac

Primjena općeg oblikovanje broja na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti

CTRL+SHIFT+~ (tilda)

Primjena oblikovanja valute s dva decimalna mjesta i negativnim brojevima u zagradama na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti

CTRL+SHIFT+$

Primjena oblikovanja postotka bez decimalnih mjesta na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti

CTRL+SHIFT+%

Primjena oblikovanja eksponencijalnog broja s dva decimalna mjesta na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti

CTRL+SHIFT+^

Primjena oblikovanja datuma s danom, mjesecom i godinom na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti

CTRL+SHIFT+#

Primjena oblikovanja vremena s vrijednostima sata, minuta te AM ili PM na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti

CTRL+SHIFT+@

Primjena numeričkog oblikovanja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus za negativne vrijednosti, na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinost

CTRL+SHIFT+!

Podebljavanje teksta u označenom polju prikaza zaokretne tablice

CTRL+B

Podcrtavanje teksta u označenom polju prikaza zaokretne tablice

CTRL+U

Prebacivanje teksta u kurziv u označenom polju prikaza zaokretne tablice

CTRL+I

Prikaz zaokretnog grafikona

Tipke za biranje stavki na grafikonu

Radnja

Tipkovni prečac

Biranje sljedeće stavke na grafikonu

STRELICA DESNO

Biranje prethodne stavke na grafikonu

STRELICA LIJEVO

Biranje sljedeće grupe stavki

STRELICA DOLJE

Označili prethodnu grupu stavki

STRELICA GORE

Tipke za rad sa svojstvima i mogućnostima

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz dijaloškog okvira Svojstva

ALT+ENTER

Biranje sljedeće stavke na aktivnoj kartici kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva

Tipka TAB

Biranje sljedeće kartice kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva

STRELICA DESNO

Biranje prethodne kartice kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva

STRELICA LIJEVO

Prikaz popisa ili palete kad je odabran gumb koji ih sadrži

STRELICA DOLJE

Prikaz izbornika prečaca

SHIFT + F10

Izvršavanje naredbe u izborniku prečacu

Podcrtano slovo

Zatvaranje izbornika prečaca bez izvršavanja naredbe

ESC

Tipke za rad s poljima

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje popisa za trenutno odabrano polje

ALT+STRELICA DOLJE

U padajućem popisu polja, možete se i premjestiti na posljednju označenu stavku, gumb U redu i gumb Odustani.

Tipka TAB

Prelazak na sljedeću stavku u padajućem popisu za polje

Tipke sa strelicama

Označavanje ili čišćenje potvrdnog okvira za trenutnu stavku u padajućem popisu polja

RAZMAKNICA

Zatvaranje padajućeg popisa za polje i primjena izvršenih promjena

ENTER

Zatvaranje padajućeg popisa za polje bez primjene promjena

ESC

Tipke za rad s okna Popis polja

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz okna Popis polja ili njegova aktivacija ako je već prikazano

CTRL+L

Prelazak na sljedeću stavku u oknu Popis polja

Tipke sa strelicama

Prelazak na prethodnu stavku i njezino uključivanje u odabir

SHIFT+STRELICA GORE

Prelazak na sljedeću stavku i njezino uključivanje u odabir

SHIFT+STRELICA DOLJE

Prelazak na prethodnu stavku bez njezinog uključivanja u odabir

CTRL+STRELICA GORE

Prelazak na sljedeću stavku bez njezinog uključivanja u odabir

CTRL+STRELICA DOLJE

Uklanjanje stavke iz odabira ako je žarište na stavci uključenoj u odabir i obrnuto

CTRL+RAZMAKNICA

Proširivanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili proširivanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva.

ZNAK PLUS (numerička tipkovnica)

Sažimanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili sažimanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva.

ZNAK MINUS (numerička tipkovnica)

Premještanje na posljednju odabranu stavku, gumb Dodaj u i popis do gumba Dodaj u u oknu Popis polja.

Tipka TAB

Otvorite padajući popis pokraj gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Koristite tipke sa strelicama za dolazak do sljedeće stavke na popisu, a zatim za odabir stavke pritisnite ENTER.

ALT+STRELICA DOLJE

Dodavanje istaknutog polja u oknu Popis polja u područje ispuštanja prikazano na popisu Dodaj u.

ENTER

Vrpca korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent

Vrpca u sustavu Office Fluent

 1. Pritisnite ALT.

  Savjeti tipke prikazuju se iznad svake značajke dostupne u trenutnom prikazu. Sljedeći primjer je iz programa Office Word 2007.

 2. Pritisnite slovo prikazano u Savjetu tipke iznad značajke koju želite koristiti.

 3. Ovisno o pritisnutom slovu, možda će se prikazati dodatni Savjeti tipke. Na primjer, ako je aktivna kartica Početak i pritisnete I, prikazuje se kartica Umetanje zajedno sa Savjetima tipke za grupe na toj kartici.

 4. Nastavite pritiskati slova sve dok ne pritisnite slovo naredbe ili kontrole koju želite koristiti. U nekim slučajevima morate najprije pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

  Da biste otkazali radnju i sakrili savjete za tipke, pritisnite ALT.

Mrežna pomoć

Tipkovni prečaci za prozor pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći paketa Office. Prozor pomoći prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru pomoći

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje prozora pomoći

F1

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Povratak na početnu stranicu za Naziv programa.

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći.

TAB

Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za označenu stavku.

ENTER

Odabir sljedeće ili prethodne stavke u odjeljku Pregled pomoći za naziv programa prozora pomoći

TAB ili SHIFT+TAB

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u odjeljku Pregled pomoći za naziv programa prozora pomoći

ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme.

TAB

Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Kretanje naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed).

ALT+STRELICA DESNO

Lagano pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Značajnije pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRANICA GORE, STRANICA DOLJE

Prikaz izbornika naredbi prozora pomoći. Ovo zahtijeva postavljanje žarišta na prozor Pomoć (kliknite u prozoru Pomoć).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispisivanje trenutne teme pomoći.

Napomena : Ako pokazivač nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL+P

Promjena stanja veze.

F6 i zatim za otvaranje popisa izbora pritisnite ENTER

Krećite se između područja u prozoru Pomoć; na primjer, prijeđite iz alatne trake u popis Pretraživanje i obrnuto.

F6

U tablici sadržaja u prikazu stabla, odabir sljedeće, odnosno prethodne stavke.

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

U tablici sadržaja u prikazu stabla, proširivanje, odnosno sažimanje odabrane stavke.

STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Osnove paketa Microsoft Office

Prikaz i korištenje prozora

Radnja

Tipke

Prelazak u sljedeći prozor.

ALT+TAB

Vraćanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora.

CTRL+W ili CTRL+F4

Prijeđite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda će biti potrebno više puta pritisnuti F6.

Napomena : Ako se pritiskom na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, za postavljanje žarišta na traku izbornika ili Vrpcu korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent pokušajte pritisnuti ALT, a zatim za prelazak u okno zadatka pritisnite CTRL+TAB.

F6

Prelazak na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora.

CTRL+F6

Vraćanje u prethodni prozor.

CTRL+SHIFT+F6

Kad prozor dokumenta nije maksimiziran, izvedite naredbu Veličina (u izborniku Kontrola prozora). Za promjenu veličine prozora pritisnite tipke sa strelicama te nakon dovršetka pritisnite ENTER.

CTRL+F8

Minimiziranje prozora na veličinu ikone (funkcionira samo u nekim programima sustava Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ili vraćanje prozora na početnu veličinu.

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik.

ALT+PRINT SCREEN

Pomicanje po tekstu ili ćelijama

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore.

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje.

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje na početak retka

HOME

Pomicanje za jedan odlomak gore.

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak dolje.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstualnog okvira.

CTRL+END

Premještanje na početak tekstnog okvira

CTRL+HOME

U programu Microsoft Office PowerPoint 2007, prijeđite na sljedeći naslov ili rezervirano mjesto tijela teksta. Ako je to posljednje rezervirano mjesto u slajdu, ovime se umeće novi slajd s istim izgledom slajda kao i izvorni slajd.

CTRL+ENTER

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Pomicanje po tablicama i rad u njima

Radnja

Tipkovni prečac

Pomicanje na sljedeću ćeliju.

TAB

Pomicanje na prethodnu ćeliju.

SHIFT+TAB

Pomicanje na sljedeći redak.

STRELICA DOLJE

Pomicanje na prethodni redak.

STRELICA GORE

Umetanje tabulatora u ćeliju.

CTRL+TAB

Početak novog odlomka.

ENTER

Dodavanje novog retka na dnu tablice.

TAB na kraju posljednjeg retka

Pristup oknima zadataka i njihovo korištenje

Radnja

Tipkovni prečac

Prijeđite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (Možda će biti potrebno više puta pritisnuti F6).

Napomena : Ako se pritiskom na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, za postavljanje žarišta na traku izbornika pokušajte pritisnuti ALT i zatim za prelazak u okno zadatka pritisnuti CTRL+TAB.

F6

Kad je aktivan izbornik ili alatna traka, prijeđite u okno zadatka. (Možda će biti potrebno više puta pritisnuti CTRL+TAB).

CTRL+TAB

Prelazak sa jedne na drugu mogućnost u aktivnom oknu zadatka.

TAB ili SHIFT+TAB

Prikazivanje seta naredbi na izborniku okna zadatka.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje između mogućnosti na odabranom podizborniku; kretanje između određenih mogućnosti u grupi mogućnosti u dijaloškom okviru.

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izbornika prečaca; otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku iz galerije.

SHIFT+F10

Kad su izbornik ili podizbornik vidljivi, odabir prve ili posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku.

HOME ili END

Klizanje prema dolje ili prema gore u odabranom popisu galerije.

PAGE UP ili PAGE DOWN

Pomicanje na vrh ili dno odabranog popisa galerije.

CTRL+HOME ili CTRL+END

Pristupanje pametnim oznakama i njihovo korištenje

Radnja

Tipkovni prečac

Prikazivanje izbornika ili poruke za pametnu oznaku. Ako ima više pametnih oznaka, prelaženje na sljedeću pametnu oznaku i prikazivanje njezinog izbornika ili poruke.

ALT+SHIFT+F10

Odabir sljedeće stavke na izborniku pametne oznake.

STRELICA DOLJE

Odabir prethodne stavke na izborniku pametne oznake.

STRELICA GORE

Izvršavanje radnje za odabranu stavku na izborniku pametne oznake.

ENTER

Zatvaranje izbornika ili poruke pametne oznake.

ESC

Savjeti

 • Možete postaviti zvukovnu dojavu pri svakom pojavljivanju pametne oznake. Kako biste mogli čuti zvukovna upozorenja, morate imati zvučnu karticu. Također morate na računalo instalirati dodatak Microsoft Office Sounds.

 • Ako imate pristup na World Wide Web, Microsoft Office Sounds možete preuzeti s web-mjesta Microsoft Office Online. Nakon instaliranja zvučnih datoteka, u programu Access, Office Excel 2007 i Office Word 2007 učinite sljedeće:

  1. Kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa.

  2. Pritisnite Napredno.

  3. U rubrici Općenito, odaberite potvrdni okvir Zvučna povratna informacija, a zatim kliknite U redu.

   Napomena : Kad odaberete ili očistite ovaj potvrdni okvir, ta postavka utječe na sve Office programe koji podržavaju zvuk.

Promjena veličine i premještanje alatne trake, izbornike i okna zadataka

 1. Pritisnite ALT za odabir trake izbornika.

 2. Pritisnite CTRL+TAB više puta za odabir željene alatne trake ili okna zadatka.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  Promjena veličine alatne trake

  1. Na alatnoj traci, pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika Mogućnost alatne trake.

  2. Kliknite naredbu Veličina, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Promijenite veličinu alatne trake korištenjem tipki sa strelicama. Za promjenu veličine za po jedan piksel pritisnite CTRL+tipke sa strelicama.

  Premještanje alatne trake

  1. Na alatnoj traci, pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika Mogućnost alatne trake.

  2. Kliknite naredbu Premjesti, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Za smještanje alatne trake koristite tipke sa strelicama. Za pomicanje za po jedan piksel pritisnite CTRL+ tipke sa strelicama. Za oslobađanje alatne trake više puta pritisnite STRELICU DOLJE. Za sidrenje alatne trake okomite s lijeve ili desne strane pritisnite STRELICU LIJEVO odnosno STRELICU DESNO, kad je alatna traka smještena krajnje lijevo ili desno.

  Promjena veličine okna zadatka

  1. U oknu zadatka, pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika dodatnih naredbi.

  2. Koristite tipku STRELICA DOLJE za odabir naredbe Veličina, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Korištenjem tipki strelica promijenite veličinu okna zadatka. Korištenjem CTRL+ tipke strelica mijenjajte veličinu u koracima od jednog piksela.

  Premještanje okna zadatka

  1. U oknu zadatka, pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika dodatnih naredbi.

  2. Koristite tipku STRELICA DOLJE za odabir naredbe Premjesti, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Smjestite okno zadatka korištenjem tipki sa strelicama. Za pomicanje za po jedan piksel koristite CTRL+tipke sa strelicama.

 4. Kad dovršite premještanje ili promjenu veličine, pritisnite ESC.

Korištenje dijaloških okvira

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak na sljedeću mogućnost u grupi mogućnosti.

TAB

Prelazak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti.

SHIFT+TAB

Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+TAB

Vraćanje na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+SHIFT+TAB

Kretanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu, ili grupi mogućnosti.

Tipke sa strelicom

Izvršavanje radnje dodjeljene označenom gumbu; uključivanje ili isključivanje označenog potvrdnog okvira.

RAZMAKNICA

Otvaranje popisa ako je zatvoren i premještanje na tu mogućnost na popisu.

Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu.

Odabir mogućnosti; odabir ili čišćenje potvrdnog okvira.

ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa.

ALT+STRELICA DOLJE

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

ESC

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru.

ENTER

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili umećete stavku, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Radnja

Tipke

Pomicanje na početak unosa.

HOME

Pomicanje na kraj unosa.

END

Prelazak na znak lijevo ili desno.

LIJEVA ili DESNA STRELICA

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ ulijevo.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ udesno.

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Korištenje dijaloških okvira Otvaranje ili Spremanje u obliku

Radnja

Tipkovni prečac

Vraćanje na prethodnu mapu. Slika gumba

ALT+1

Jednu razinu prema gore gumb Slika gumba : otvaranje mape jednu razinu iznad otvorenoj mapi.

ALT+2

Pretraživanje weba gumb Slika gumba : zatvorite dijaloški okvir, a zatim otvorite web-stranicu za pretraživanje

ALT+3

Brisanje gumb Slika gumba : brisanje odabrane mape ili datoteke.

ALT+3

Stvaranje nove mape gumb Slika gumba : Stvorite novu mapu.

ALT+4

Prikazi gumb Slika gumba : se kretali među prikazima dostupne mapa.

ALT+5

Gumb Alati: prikaz izbornika Alati.

ALT+L

Prikaz trake prečaca za odabranu stavku kao što je mapa ili datoteka.

SHIFT+F10

Kretanje između mogućnosti ili područja u dijaloškom okviru.

TAB

Otvaranje popisa Pogledaj u.

F4 ili ALT+I

Osvježavanje popisa datoteka.

F5

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×