Tipkovni prečaci u web-aplikaciji PowerPoint Online

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Mnogi korisnici pronađite koje tipkovnih prečaca pomoći ih učinkovitiji, jer možete zadržati svoje ruke na tipkovnici umjesto prebacivanje između miš i tipkovnicu za obavljanje zadatka. Za korisnike s oštećena vida mobilnost ili vidom, tipkovni prečaci su ključna alternative pomoću miša.

Napomene : 

 • U ovoj se temi pretpostavlja da su korisnici servisa JAWS isključili značajku virtualnog izbornika na vrpci. Kad koristite PowerPoint Online, preporučujemo da kao preglednik koristite Internet Explorer.

 • PowerPoint Online aplikacija je utemeljena na webu, pa se tipkovni prečaci i navigacija mogu razlikovati od onih u programu PowerPoint 2016.

Sadržaj teme

Često korišteni prečaci

Početak rada

Navigacija u prikazu za čitanje

Navigacija u prikazu dijaprojekcije

Navigacija u prikazu za uređivanje

Uređivanje slajdova

Premještanje točke unosa unutar rezerviranih mjesta i bilješki

Odabir sadržaja: proširenje odabira

Uređivanje teksta

Premještanje odabranog oblika

Rasporedi odabranog oblika

oblikovati tekst

Glavni zadaci koje možete izvršiti pomoću čitača zaslona.

Često korišteni prečaci

Sljedeća tablica sadrži prečace koje ćete vjerojatno često koristite u aplikaciji PowerPoint Online.

Akcija

Kombinacija tipki

Umetanje novog slajda.

Dok je fokus u oknu s minijaturama, pritisnite Ctrl + M.

Brisanje odabranog teksta, objekt ili slajd.

Tipka Delete

Premještanje oblika.

Tipke sa strelicama

Prelazak na sljedeći slajd.

Tipka Page Down

Prelazak na prethodni slajd.

Tipka Page Up

Izlaz iz prikaza dijaprojekcije.

Tipka Esc

Početak rada

Prečaci u ovoj temi odnose se na raspored tipkovnice SAD-a. Tipke za drugi izgledi možda nije u potpunosti odgovarati tipke na tipkovnici SAD-a.

Ako je za neki prečac potrebno pritisnuti više tipki odjednom, u ovom se članku te tipke razdvajaju znakom plus (+). Ako morate pritisnuti jednu tipku odmah nakon druge, tipke su razdvojene zarezom (,).

PowerPoint Web App pokreće se u web-pregledniku, pa ne koriste pristupnih tipki kao što su oni koriste u programu PowerPoint za stolna računala. Na primjer, pritiskom na Alt Premješta fokus na traku izbornika preglednika i poznati prečaci kao što su Ctrl + P (ispis) i F1 (pomoć), pokrenite preglednik naredbe umjesto naredbe za PowerPoint Web App.

Da biste premjestili fokus na različite dijelove PowerPoint Online sučelja (s vrpce u oknu s minijaturama, na primjer), pritisnite Ctrl + F6 da biste ubrzali ili pritisnite Ctrl + Shift + F6 da biste se pomicali natrag, a da biste premjestili i sadržaj slajda. Da biste došli naredbi u aplikaciji PowerPoint Online, pritisnite tipku Tab da biste ubrzali, pritisnite Shift + Tab za pomicanje natrag i pritisnite Enter da biste odabrali.

Savjet : Da biste brzo poslali naredbe u prikazu za uređivanje, premještanje žarišta okvir Obavijesti Me pritisnite Alt + Q i unesite željenu naredbu. Da biste odabrali naredbu, pritisnite tipku sa strelicom gore ili strelicu dolje, a zatim pritisnite tipku Enter.

Navigacija pomoću tipkovnice

Vodoravni popis naredbi u Prikazu za čitanjeje pri vrhu zaslona iznad dokumenta. Uzastopce pritišćite tipku Tab dok ne retka naredbe u žarištu, a možete se kretati po naredbe, pritisnite tipku Tab. Da biste odabrali naredbu, pritisnite tipku Enter.

Da biste se prebacili na Prikazza uređivanje, naredba Uređivanje prezentacije Premjesti u, pritisnite Enter i zatim odaberite Uredi u programu PowerPoint Online.

U Prikazu za uređivanje, vrpca je na traci pri vrhu prozora programa PowerPoint Online. Vrpca je organiziranim u kartice. Svakoj kartici prikazuje drugačiji skup Alati i funkcije koji se sastoji od grupa, a svake grupe sadrži jednu ili više naredbi. Da biste koristili na vrpci, više puta pritisnite Ctrl + F6 dok ne na vrpci se nalazi žarište.

Drugi prečaci za korištenje vrpce obuhvaćaju sljedeće:

 • Da biste prelazili s kartice, pritisnite tipku Tab ili Shift + Tab.

 • Pristup vrpci za trenutno odabranu karticu, pritisnite Enter.

 • Da biste se kretali među naredbama na vrpci, pritisnite tipku Tab ili Shift + Tab.

Kontrole su aktivirane na različite načine, ovisno o vrsti kontrole:

 • Ako je odabrane naredbe gumb ili podjela gumb, pritisnite razmaknicu da biste ga aktivirali.

 • Ako je odabrane naredbe na popisu (kao što je popis fonta), da biste otvorili popis, pritisnite tipke strelica dolje. Zatim, da biste premjestili između stavki, pritisnite tipke sa strelicom gore ili tipke strelica dolje. Kada je odabrana željenu stavku, pritisnite tipku Enter.

 • Ako je odabrane naredbe galerije, pritisnite tipku Tab da biste se Dodatne naredbe za galeriju, a zatim, da biste otvorili galeriju, pritisnite tipku Enter. Pritisnite tipku Tab da biste se pomicali kroz stavke, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali jedan.

Navigacija u prikazu za čitanje

Akcija

Tipkovni prečac

Prelazak na sljedeći slajd.

N

Prelazak na prethodni slajd.

P

Idite na određeni slajd.

G, upišite broj slajda, pritisnite tipku Tab i zatim pritisnite Enter

Navigacija u prikazu dijaprojekcije

Akcija

Tipkovni prečac

Prelazak na sljedeći slajd.

N

Prelazak na prethodni slajd.

P

Idite na određeni slajd.

G, upišite broj slajda, pritisnite tipku Tab i zatim pritisnite Enter

Izlaz iz dijaprojekcije.

Tipka Esc

Navigacija u prikazu za uređivanje

Kretanje po vrpci i oknima

Da biste se kretali kroz područja ključnih naredbi u web-aplikaciji PowerPoint Online, pritisnite Ctrl + F6. To je redoslijed kojim se vrti kroz ploču sa slajdovima, okna zadataka i trake:

 1. Ploča sa slajdovima

 2. Okno komentara (Ako je otvoreno)

 3. Okno bilješki (Ako je otvoreno)

 4. traka stanja

 5. Gornja traka

 6. Vrpca

 7. Okno s minijaturama

  Petlja Ctrl+F6

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje s okno slajda, okno Komentari, okno bilješki, traku stanja, naslovnu traku, vrpce i okno s minijaturama.

Ctrl + F6

Premještanje obrnutim redoslijedom, iz okno slajdova, okno s minijaturama, vrpcu, naslovnu traku, traku stanja, okno bilješki i komentari.

Shift + Ctrl + F6

Idite na neku drugu karticu vrpce.

Tabulator, Enter

Izvršavanje s trenutno odabrane naredbe na vrpci.

Tipka Enter

Premještanje po naredbama na vrpci.

Tipka TAB

Premještanje po grupama značajki na vrpci.

Tipke sa strelicom CTRL + strelica lijevo ili strelica desno

Uređivanje slajdova

Radnja

Tipkovni prečac

Stvaranje novog slajda iza trenutno odabrane minijature.

Ctrl + M

Pomicanje slijeva nadesno po rezerviranim mjestima na slajdu.

Tipka TAB

Odabir ili uređivanje trenutnog rezerviranog mjesta.

Enter ili F2

Kraj uređivanja teksta u rezerviranom mjestu.

F2

Odaberite više objekata na jedan.

CTRL + klik ili Shift + klik

Odaberite više objekata.

Kliknite + povucite, Shift + povucite, ili Ctrl + povucite

Odabir svih objekata na stranici.

Ctrl + A

Odabir cjelokupnog teksta u okvir aktivnog teksta

Ctrl + A

Kopiranje slajda

Ctrl + C

Lijepljenje slajda

Ctrl + V

Poništavanje

Ctrl + Z

Ponavljanje poništenog

Ctrl + Y

Promjena rasporeda minijatura dok je okno s minijaturama aktivno:

 • Premještanje slajda za jedno mjesto gore

 • Premještanje slajda za jedno mjesto dolje

 • Premještanje slajda na prvo mjesto

 • Premještanje slajda na posljednje mjesto

Ctrl + strelica gore

Ctrl + strelica dolje

Ctrl+Shift+strelica gore

Ctrl+Shift+strelica dolje

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl + [

Povećavanje veličine fonta

Ctrl + ]

Premještanje točke unosa unutar rezerviranih mjesta i bilješki

Radnja

Tipke

Pomicanje udesno za jedan znak.

Tipka sa strelicom desno

Pomicanje ulijevo za jedan znak.

Tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje udesno za jednu riječ.

Tipke sa strelicom CTRL + strelica desno

Pomicanje ulijevo za jednu riječ.

CTRL + lijeva tipka sa strelicom

Premještanje prema gore za jedan redak

Tipka sa strelicom gore

Premještanje prema dolje za jedan redak

Tipka sa strelicom dolje

Pomicanje za jedan odlomak prema gore

Tipke sa strelicom CTRL + strelica gore

Pomicanje za jedan odlomak prema dolje

Tipke sa strelicom CTRL + strelica dolje

Pomicanje na početak retka

Tipka Home

Premještanje na kraj retka.

Tipka End

Pomicanje na početak rezerviranog mjesta ili bilješki.

Tipke CTRL + Home

Premještanje na kraj rezerviranog mjesta ili bilješki.

Ctrl + End

Odabir sadržaja: proširenje odabira

Akcija

Tipkovni prečac

Odabir jedan znak udesno.

Shift + strelica desno

Odabir jedan znak ulijevo.

Shift + strelica lijevo

Odabir jedne riječi udesno.

Shift + Ctrl + strelica desno

Odaberite jednu riječ ulijevo.

Shift + Ctrl + strelica lijevo

Odabir jedan redak prema gore.

Shift+strelica gore

Odabir jedan redak prema dolje.

Shift+strelica dolje

Odaberite jedan odlomak prema gore.

Shift + Ctrl + strelica gore

Odaberite jedan odlomak prema dolje.

Shift + Ctrl + strelica dolje

Odabir do početka odlomka.

Tipka Shift + Home

Odabir do kraja odlomka.

Shift+End

Odabir do početka rezerviranog mjesta ili bilješki.

Tipke Shift + Ctrl + Home

Odabir do kraja rezerviranog mjesta ili bilješki.

Shift + Ctrl + End

Odaberite sve unutar rezerviranog mjesta ili bilješki.

Ctrl + A

Uređivanje teksta

Radnja

Tipkovni prečac

Spremanje promjena.

PowerPoint Web App automatski će spremiti promjene.

Izrezivanje odabranog teksta

Ctrl + X

Kopiranje odabranog teksta

Ctrl + C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog teksta.

Ctrl + V

Umetanje hiperveze

Ctrl + K

Poništi zadnju promjenu.

Ctrl + Z

Ponavljanje zadnje Poništi.

Ctrl + Y

Lijevo poravnanje (lijevo poravnanje) odabranog odlomka.

Ctrl + J

Premještanje odabranog oblika

Akcija

Tipkovni prečac

Pomicanje oblika udesno.

Tipka sa strelicom desno

Pomicanje oblika ulijevo.

Tipka sa strelicom lijevo

Gurkanje oblika prema gore.

Tipka sa strelicom gore

Gurkanje oblika prema dolje.

Tipka sa strelicom dolje

Rasporedi odabranog oblika

Slanje oblika u pozadinu.

Ctrl + Shift + Otvori uglate zagrade ([])

Oblik Premjesti iza.

CTRL + Otvori uglate zagrade ([])

Slanje oblika u prvi plan.

Ctrl + Shift + završna uglata zagrada (])

Slanje oblika prema naprijed.

CTRL + završna uglata zagrada (])

oblikovati tekst

Akcija

Tipkovni prečac

Podebljavanje odabranog teksta.

Ctrl + B

Provjerite odabranog teksta u kurziv.

Ctrl + I

Podcrtavanje odabranog teksta.

Ctrl+U

Poravnaj lijevo odabranog teksta.

Ctrl+L

Poravnaj desno odabranog teksta.

Ctrl + R

Centar za odabrani tekst.

Ctrl+E

Rad s komentarima

Tipkovni prečaci za komentare funkcioniraju samo kad je aktivno okno komentara i kad je u prvom planu.

Radnja

Tipkovni prečac

Dodavanje novog komentara.

ALT + N

Odgovor na komentar.

Alt + R

Premještanje s jednog komentara na sljedeći komentar.

Tipka TAB

Glavni zadaci koje možete izvršiti pomoću čitača zaslona.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×