Office
Prijava

Tipkovni prečaci u programu Outlook na webu

Tipkovni prečaci opisani u ovom članku odnose se na američki raspored tipkovnice. Raspored tipki u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati onome u američkom rasporedu tipkovnice.

Odabir verzije za upute

Upute se neznatno razlikuju ovisno o tome koristite li beta-verziju programa Outlook na webu. Odaberite verziju programa Outlook na webu koju koristite da biste vidjeli upute koje se odnose na vas.

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

Beta-verzija programa Outlook na webu

Pročitajte upute za beta-verziju programa Outlook na webu

Outlook na webu

Pročitajte Upute za klasični Outlook na webu.

Napomena: Ako je vaša tvrtka ili ustanova dodala logotip na alatnu traku, prikaz bi se mogao malo razlikovati od gore navedenog.

Upute za beta-verziju programa Outlook na webu

Upute za klasični Outlook na webu

Često korišteni tipkovni prečaci

U nastavku su navedeni najčešći tipkovni prečaci za Outlook na webu.

Radnja

Tipkovni prečac

Podebljano

Ctrl + B

Kopiranje

Ctrl + C

Stvaranje nove stavke ili poruke e-pošte

Ctrl + N

Brisanje poruke ili stavke

Delete

Prosljeđivanje poruke

Ctrl + Shift + F

Otvaranje kalendara

Ctrl + Shift + 2

Čitanje poruke e-pošte

Tipka Enter

Odgovaranje na sve poruke e-pošte

Ctrl + Shift + R

Odgovaranje na poruku e-pošte

Ctrl + R

Pretraživanje

Alt + Q

Slanje poruke e-pošte

Ctrl + Enter

Otvaranje stavki Pošta, Kalendar, Osobe i Zadaci

Razne značajke i funkcije programa Outlook na webu možete koristiti pomoću standardnih naredbi i gumba na navigacijskim trakama, ali i pomoću brojnih tipkovnih prečaca. Tipkovne smo prečace radi jednostavnosti podijelili po područjima.

Razni tipkovni prečaci

Po stavkama pri vrhu prozora programa Outlook na webu možete se kretati pomoću kombinacija tipki.

 • Pomoću tipki sa strelicom udesno i strelicom ulijevo krećite se između stavki Pošta, Kalendar, Osobe i Zadaci.

 • Pomoću tipke tabulatora premještajte se na svoje podatke, Mogućnosti, Pretraživanje i Pomoć.

 • Pomoću tipke Enter otvorite područje koje ste označili odabirom.

Pritisnite tipku Esc da biste zatvorili bilo koji otvoreni obrazac ili dijaloški okvir. No ako to učinite, informacije koje ste dodali u obrazac ili dijaloški okvir možda neće biti spremljene.

Tipkovni prečaci za općenite radnje

Sada ste ovladali tipkama za osnovna kretanja, pa navodimo tipkovne prečace koji vam mogu pojednostaviti izvršavanje osnovnih radnji.

Tipkovni prečac

Radnja

Ctrl + N ili N

Stvaranje nove stavke iste vrste kao što je trenutačna mapa.

Dodatne mogućnosti

 • Ctrl + Shift + K za stvaranje novog zadatka.

 • Ctrl + Shift + M za stvaranje nove poruke e-pošte.

 • Ctrl + Shift + A za stvaranje nove obaveze.

 • Ctrl + Shift + Q za stvaranje novog sastanka.

 • Ctrl + Shift + C za stvaranje novog kontakta.

E

Stvorite mapu Arhiva ako još nije postavljena. Zatim premještajte poruke e-pošte u mapu Arhiva tako da odaberete određene poruke i pritisnete tipku E.

Alt + Q ili Ctrl + E ili Ctrl + Alt + A ili F3

Otvaranje okvira za pretraživanje.

Ctrl + F6

Premještanje iz jednog područja u drugo; to je navigacija na najvišoj razini.

Napomene: 

 • Kada dođete do željenog područja, pomaknite se do željene stavke pomoću tipki sa strelicama, a zatim pritisnite Enter da biste je odabrali.

 • U odjeljku Pošta pomoću tipki Ctrl + F6 krećite se po gornjoj navigacijskoj traci, osobnom statusu, novim stavkama, mapama i oknu za čitanje.

Tipka kontekstnog izbornika

Klik desnom tipkom miša jednak je biranju mogućnosti. Na tipkovnicama kompatibilnima sa sustavom Windows ta se tipka nalazi s desne strane razmaknice.

Tipka Enter

Odabir poruke, stavke kalendara, kontakta ili zadatka i otvaranje označene mogućnosti u novom prozoru.

F9

Slanje/primanje poruka.

Dodatne mogućnosti

 • Ctrl + Alt + S za definiranje grupa za slanje/primanje.

 • Ctrl + M za pokretanje slanja/primanja.

 • Shift + F9 za pokretanje slanja/primanja za trenutnu mapu, dohvaćanje punih stavki (zaglavlja, stavke i privitaka, ako ih ima).

Tipkovni prečaci za uređivanje teksta

Tipkovni prečaci za uređivanje teksta dostupni u programu Outlook na webu jednaki su prečacima dostupnim u ostalim Microsoftovim proizvodima.

Tipkovni prečac

Radnja

Ctrl + C

Kopiranje odabira u međuspremnik.

Ctrl + X

Izrezivanje odabira u međuspremnik.

Razmaknica

Brisanje odabira ili znakova s lijeve strane pokazivača.

Ctrl + razmaknica

Brisanje riječi s lijeve strane pokazivača, ali ne i razmaka ispred riječi.

Ctrl + L

Prikaz dijaloškog okvira za tekst hiperveze.

Ctrl + V

Lijepljenje sadržaja međuspremnika na trenutno mjesto.

Ctrl + Y

Ponavljanje zadnje izvršene radnje.

Ctrl + Z

Poništavanje zadnje izvršene radnje.

Tipka Insert

Promjena između umetanja i pisanja preko teksta.

Tipkovni prečaci za oblikovanje teksta

Vjerojatno su vam poznati tipkovni prečaci za oblikovanje teksta koje možete koristiti u programu Outlook na webu. Microsoft je standardizirao tipkovne prečace za oblikovanje teksta u mnogim svojim proizvodima.

Tipkovni prečac

Radnja

Ctrl + B

Primjena podebljanog oblikovanja.

Ctrl + I

Primjena kurziva.

Ctrl + U

Primjena podcrtavanja.

Pošta

Tipkovni prečaci za popis mapa

Ovdje su navedeni najčešći tipkovni prečaci koji se koriste uz popis mapa.

Tipkovni prečac

Radnja

Strelica lijevo

Sažimanje odabrane mape.

Strelica desno

Proširivanje odabrane mape.

F2

Promjena naziva odabrane mape.

Tipkovni prečaci za popis za čitanje i popis poruka

Ovdje su navedeni tipkovni prečaci koji se mogu koristiti za izvršavanje istih radnji neovisno o tome radite li na popisu poruka ili popisu za čitanje.

Tipkovni prečac

Radnja

Tipka Insert

Primjena zadane zastavice na odabrani razgovor ili poruku bez otvaranja izbornika za zastavice.

Napomena: Ako su razgovor ili poruka već označeni zastavicom, pritiskom na tipku Insert razgovor ili poruka bit će označeni kao dovršeni. To funkcionira i kad je odabrano više razgovora ili poruka.

Tipka Esc

Otkazivanje pretraživanja.

Napomena: Ako je kontekstni izbornik otvoren, pritiskom na tipku Esc on će se zatvoriti, ali pretraživanje se neće otkazati.

Tipka Delete ili Ctrl + D

Brisanje odabrane poruke ili stavke.

Ctrl + Q ili Q

Označavanje odabranog razgovora ili poruke pročitanima.

Ctrl + U ili U

Označavanje odabranog razgovora ili poruke nepročitanima.

Shift + Deleteili Shift + D

Trajno brisanje odabrane poruke ili stavke.

Tipkovni prečaci za popis poruka

Tipkovni prečaci često koriste iste nazive tipki ili iste kombinacije tipki. Izvršene se radnje mogu razlikovati na temelju područja u kojemu radite. Sljedeći tipkovni prečaci koriste se uz popis poruka.

Tipkovni prečac

Radnja

Tipka Esc

Otkazivanje pretraživanja.

Napomena: Ako je kontekstni izbornik otvoren, pritiskom na tipku Esc on će se zatvoriti, ali pretraživanje se neće otkazati.

Shift + strelica dolje

Odabir trenutne poruke i sljedeće poruke na popisu. Koristi se za odabir više susjednih poruka.

Shift + strelica gore

Odabir trenutne poruke i svih prethodnih poruka na popisu. Koristi se za odabir više susjednih poruka.

Home ili Ctrl + Home

Odabir prve poruke u mapi.

Tipka Page down

Odabir prve poruke na sljedećoj stranici za popise poruka s dvije ili više stranica.

Tipka Page up

Odabir prve poruke na prethodnoj stranici za popise poruka s dvije ili više stranica.

End ili Ctrl + End

Odabir zadnje poruke u mapi.

Tipkovni prečaci za popis za čitanje

Radnja koju tipkovni prečac izvršava može biti jedinstvena za područje u kojemu radite, iako su nazivi tipki i tipkovni prečaci poznati. U nastavku su navedeni tipkovni prečaci koji se koriste uz popis za čitanje.

Tipkovni prečac

Radnja

Tipka Esc

Zatvaranje nove poruke

Ctrl + N ili N

Stvaranje nove poruke.

Ctrl + Shift + F

Prosljeđivanje odabrane poruke.

End ili Ctrl + End

Odlazak na dno razgovora ili poruke.

Home ili Ctrl + Home

Odlazak na vrh razgovora ili poruke.

Tipka Page down

Premještanje dolje za jednu stranicu kod razgovora i poruka koji se sastoje od više stranica.

Tipka Page up

Premještanje gore za jednu stranicu kod razgovora i poruka koji se sastoje od dviju ili više stranica.

Ctrl + R ili Ctrl + Shift + R ili R

Odgovaranje na odabranu poruku.

Ctrl + Shift + C

Odgovaranje na odabranu poruku putem razmjene izravnih poruka.

Ctrl + Shift + R

Odgovaranje pošiljatelju i svim primateljima odabrane poruke.

Alt + S

Slanje poruke.

Kalendar

Prečaci navedeni u nastavku dostupni su kada radite u prikazu kalendara.

Tipkovni prečac

Radnja

Ctrl + N

Stvaranje nove stavke kalendara.

Ctrl + Shift + A

Stvaranje nove obaveze.

Ctrl + Shift + Q

Stvaranje novog zahtjeva za sastanak.

Delete

Brisanje odabrane stavke.

Ctrl + 2

Otvaranje kalendara.

Alt + N, a zatim istovremeno AA

Otvaranje prikaza mjeseca na kalendaru.

Shift + strelica desno

Prelazak na sljedeće vremensko razdoblje. Ako ste, primjerice, u mjesečnom prikazu, pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl + strelica desno prijeći ćete na sljedeći mjesec.

Shift + strelica lijevo

Prijelaz na prethodno vremensko razdoblje. Ako ste, primjerice, u mjesečnom prikazu, pritiskom kombinacije tipki Ctrl + strelica lijevo prijeći ćete na prethodni mjesec.

Shift + Alt + Y

Prelazak na današnji dan.

Ctrl + F6

Premještanje na drugo područje u kalendaru.

Tipka tabulatora

Prijelaz na sljedeći događaj ili područje u trenutnom prikazu.

Shift + tabulator

Prijelaz na prethodni događaj ili područje u trenutnom prikazu.

Tipka Enter

Otvaranje odabrane stavke.

Shift + Alt + 1

Prijelaz na dnevni prikaz.

Shift + Alt + 3

Prijelaz na prikaz punog tjedna.

Shift + Alt + 4

Prijelaz na mjesečni prikaz.

Shift + Alt + 2

Prijelaz na prikaz radnog tjedna.

Ctrl + P

Ispis trenutnog prikaza kalendara.

Oblici kalendara

Tipkovni prečac

Radnja

Ctrl + S

Spremanje obaveze.

Ctrl + Enter ili Alt + S

Slanje sastanka.

Zadaci

Izvršavanje zadataka pomoću nekih osnovnih tipkovnih prečaca.

Tipkovni prečac

Radnja

Ctrl + N

Stvaranje novog zadatka.

Delete

Brisanje odabrane stavke.

Tipka Page down

Odabir prve stavke na sljedećoj stranici kod popisa koji se sastoje od više od dviju stranica.

Tipka Page up

Odabir prve stavke na prethodnoj stranici kod popisa koji se sastoje od više od dviju stranica.

Home

Odabir prve stavke na popisu.

End

Odabir zadnje stavke na popisu.

Strelica dolje

Odabir sljedeće stavke na popisu.

Strelica gore

Odabir prethodne stavke na popisu.

Povezane teme

Tipkovni prečaci na servisu Outlook.com

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×