Tipkovni prečaci u programu OneNote 2013

U ovom se članku navode dostupni tipkovni prečaci za uobičajene zadatke u programu Microsoft OneNote 2013. Ti se tipkovni prečaci odnose na američki raspored tipkovnice. Tipke na drugim rasporedima tipkovnica možda se ne poklapaju s tipkama na američkom rasporedu tipkovnice.

Za tipkovne prečace u kojima istovremeno pritišćete dvije ili više tipki, tipke su odvojene znakom (+). Za prečace u kojima pritišćete jednu tipku koju odmah zatim prati pritisak druge tipke, tipke su odvojene zarezom (,).

Brze veze

Stvaranje i oblikovanje bilježaka

Organiziranje bilježnice i upravljanje njome

Zajedničko korištenje bilježaka

Zaštita bilježaka

Stvaranje i oblikovanje bilježaka

Unos i uređivanje bilježaka

Radnja

Tipke

Otvaranje novog prozora u programu OneNote.

CTRL+M

Otvaranje malog prozora u programu OneNote radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL+SHIFT+M ili Windows+ALT+N

Sidrenje prozora programa OneNote.

CTRL + ALT + D

Poništavanje zadnje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje zadnje akcije.

CTRL+Y

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Napomena : Pritisnite CTRL+A više puta da biste povećali opseg odabira.

CTRL+A

Izrezivanje odabranog teksta ili stavke.

CTRL+X

Kopiranje odabranog teksta ili stavke u međuspremnik.

CTRL+C

Lijepljenje sadržaja međuspremnika.

CTRL+V

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

Strelica desno

Prijelaz na riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Brisanje jednog znaka ulijevo.

Tipka BACKSPACE

Brisanje jednog znaka udesno.

Tipka DELETE

Brisanje jedne riječi ulijevo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jedne riječi udesno.

CTRL+DELETE

Umetanje prijeloma retka bez započinjanja novog odlomka.

SHIFT+ENTER

Provjera pravopisa.

F7

Otvaranje tezaurusa za odabranu riječ.

SHIFT+F7

Prikaz kontekstnog izbornika u vezi s nekom napomenom, karticom ili drugim objektom koji je trenutno u fokusu.

SHIFT+F10

Izvršavanje akcije predložene na informativnoj traci u slučaju njezina pojavljivanja na vrhu stranice.

CTRL+SHIFT+W

Vrh stranice

Oblikovanje bilježaka

Radnja

Tipke

Isticanje odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+H ili CTRL+ALT+H

Umetanje veze.

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja odabranog teksta (prenositelj oblikovanja).

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja na odabrani tekst (prenositelj oblikovanja).

CTRL+SHIFT+V

Otvaranje veze.

Napomena : Kursor mora biti smješten unutar oblikovanog teksta veze.

Tipka ENTER

Primjena ili uklanjanje podebljanja iz odabranog teksta

CTRL+B

Primjena ili uklanjanje kurziva na odabranom tekstu

CTRL+I

Primjena ili uklanjanje podcrtavanja na odabranom tekstu

CTRL+U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja iz odabranog teksta.

CTRL+CRTICA

Primjena ili uklanjanje eksponenta iz odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+=

Primjena ili uklanjanje indeksa iz odabranog teksta.

CTRL+=

Primjena ili uklanjanje popisa s grafičkim oznakama iz odabranog odlomka

CTRL+TOČKA

Primjena ili uklanjanje numeriranja iz odabranog odlomka.

CTRL+KOSA CRTA

Primjena stila Naslov 1 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+1

Primjena stila Naslov 2 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+2

Primjena stila Naslov 3 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+3

Primjena stila Naslov 4 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+4

Primjena stila Naslov 5 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+5

Primjena stila Naslov 6 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+6

Primjena običnog stila na trenutnu bilješku.

CTRL+SHIFT+N

Primjena uvlake odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Uklanjanje uvlake odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Desno poravnanje odabranog odlomka.

CTRL+R

Lijevo poravnanje odabranog odlomka.

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+:

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+;

Uklanjanje cjelokupnog oblikovanja primijenjenog na odabrani tekst.

CTRL+SHIFT+N

Prikazivanje ili skrivanje crta ravnala na trenutnoj stranici.

CTRL+SHIFT+R

Vrh stranice

Dodavanje stavki na stranicu

Radnja

Tipke

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu.

ALT+N, F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao ispisa na trenutnu stranicu.

ALT+N, O

Prikazivanje ili skrivanje ispisa dokumenata na trenutnoj stranici (kada se OneNote izvodi u načinu visokog kontrasta).

ALT+SHIFT+P

Umetanje slike iz datoteke.

ALT+N, P

Umetanje slike sa skenera ili kamere.

ALT+N, S

Umetanje zaslonskog isječka.

Napomena : Ikona programa OneNote mora biti aktivna u području obavijesti, sasvim desno na alatnoj traci sustava Windows.

Tipka s logotipom sustava Windows + S (ako koristite OneNote 2013 s najnovijim ažuriranjima, pritisnite tipku s logotipom sustava Windows + SHIFT + S)

Umetanje trenutnog datuma.

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog datuma i sata.

ALT+SHIFT+F

Umetanje trenutnog vremena.

ALT+SHIFT+T

Umetanje prijeloma retka.

SHIFT+ENTER

Pokretanje matematičke jednadžbe ili pretvaranje odabranog teksta u matematičku jednadžbu.

ALT+=

Umetanje znaka za euro (€).

CTRL+ALT+E

Stvaranje tablice dodavanjem drugog stupca uz već upisan tekst.

Tipka TAB

Stvaranje drugog stupca u tablici s jednim retkom.

Tipka TAB

Stvaranje novog retka kada se nalazite u zadnjoj ćeliji tablice.

Napomena : Pritisnite ENTER još jednom da biste završili tablicu.

Tipka ENTER

Stvaranje retka ispod trenutnog retka u tablici.

CTRL+ENTER

Stvaranje novog odlomka u istoj ćeliji tablice.

ALT+ENTER

Stvaranje stupca s desne strane trenutnog stupca u tablici.

CTRL+ALT+R

Stvaranje retka iznad trenutnog retka u tablici (kada je kursor na početku nekog retka).

Tipka ENTER

Brisanje trenutnog praznog retka u tablici (kada se kursor nalazi na početku retka).

DEL (pritisnite dvaput)

Vrh stranice

Odabir bilježaka i objekata.

Radnja

Tipke

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Napomena : Pritisnite CTRL+A više puta da biste povećali opseg odabira.

CTRL+A

Odabir do kraja retka.

SHIFT+END

Odabir cijelog retka (kada se kursor nalazi na početku retka).

SHIFT+STRELICA DOLJE

Prijelaz na naslov stranice i odabir.

CTRL+SHIFT+T

Poništavanje odabira konture ili stranice.

Tipka ESC

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka ulijevo (smanjivanje uvlake).

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka udesno (povećavanje uvlake).

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir trenutnog odlomka i podređenih odlomaka.

CTRL+SHIFT+CRTICA

Brisanje odabrane bilješke ili objekta.

Tipka DELETE

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Pokretanje reprodukcije odabrane audio ili videosnimke.

CTRL+ALT+P ili CTRL+ALT+S

Premotavanje trenutne audio ili videosnimke nekoliko sekundi prema natrag.

CTRL+ALT+Y

Brzo premotavanje trenutne audio ili videosnimke nekoliko sekundi prema naprijed.

CTRL+ALT+U

Vrh stranice

Označavanje bilježaka

Radnja

Tipke

Primjena, označavanje ili uklanjanje oznake Obveza.

CTRL+1

Primjena ili uklanjanje oznake Važno.

CTRL+2

Primjena ili uklanjanje oznake Pitanje.

CTRL+3

Primjena ili uklanjanje oznake Zapamti za kasnije.

CTRL+4

Primjena ili uklanjanje oznake Definicija.

CTRL+5

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+6

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+7

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+8

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+9

Uklanjanje svih oznaka na bilješkama iz odabranih bilježaka.

CTRL+0

Korištenje kontura

Radnja

Tipke

Prikaz Razine 1.

ALT+SHIFT+1

Proširenje na Razinu 2.

ALT+SHIFT+2

Proširenje na Razinu 3.

ALT+SHIFT+3

Proširenje na Razinu 4.

ALT+SHIFT+4

Proširenje na Razinu 5.

ALT+SHIFT+5

Proširenje na Razinu 6.

ALT+SHIFT+6

Proširenje na Razinu 7.

ALT+SHIFT+7

Proširenje na Razinu 8.

ALT+SHIFT+8

Proširenje na Razinu 9.

ALT+SHIFT+9

Proširenje svih razina.

ALT+SHIFT+0

Povećanje uvlake za jednu razinu.

Tabulator

Smanjenje uvlake za jednu razinu.

SHIFT+TAB

Proširivanje sažete strukture.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Sažimanje proširene strukture.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Vrh stranice

Određivanje jezičnih postavki

Napomena : Da biste promijenili smjer stvaranja bilješki, najprije u dijaloškom okviru Osobne jezične postavke u sustavu Microsoft Office morate omogućiti jezike koji se pišu zdesna nalijevo.

Radnja

Tipke

Postavljanje smjera pisanja slijeva nadesno.

CTRL+LIJEVI SHIFT

Postavljanje smjera pisanja zdesna nalijevo.

CTRL+DESNI SHIFT

Povećanje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo.

Tabulator

Smanjenje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo.

SHIFT+TAB

Organiziranje bilježnice i upravljanje njome

Rad sa stranicama i pomoćnim bilješkama

Radnja

Tipke

Omogućivanje i onemogućivanje prikaza cijele stranice.

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote.

CTRL+M

Otvaranje malog prozora u programu OneNote radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL+SHIFT+M

Proširivanje i sažimanje prikaza kartica u grupi stranica.

CTRL+SHIFT+*

Ispis trenutne stranice.

CTRL+P

Dodavanje nove stranice na kraj odabrane sekcije.

CTRL+N

Proširivanje trake za kartice na stranici.

CTRL+SHIFT+[

Sužavanje trake za kartice na stranici.

CTRL+SHIFT+]

Stvaranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istoj razini.

CTRL+ALT+N

Smanjenje razine uvlake na oznaci kartice trenutne stranice.

CTRL+ALT+[

Povećanje razine uvlake na oznaci kartice trenutne stranice.

CTRL+ALT+]

Stvaranje nove podstranice ispod trenutne stranice.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Odabir svih stavki.

Napomena : Pritisnite CTRL+A nekoliko puta da biste povećali doseg odabira.

CTRL+A

Odabir trenutne stranice.

CTRL+SHIFT+A
Ako je odabrana stranica dio grupe, pritisnite CTRL+A da biste odabrali sve stranice u grupi.

Premještanje odabrane kartice stranice prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kartice stranice prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Pomicanje mjesta točke unosa na naslov stranice.

CTRL+SHIFT+T

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE DOWN

Pomicanje klizača prema gore na trenutnoj stranici.

Tipka Page Up

Pomicanje klizača prema dolje na trenutnoj stranici.

Tipka Page Down

Pomicanje klizača do vrha trenutne stranice.

CTRL+HOME

Pomicanje klizača do dna trenutne stranice.

CTRL+END

Prijelaz na sljedeći odlomak.

CTRL+STRELICA DOLJE

Prijelaz na prethodni odlomak.

CTRL+STRELICA GORE

Prijelaz u sljedeći spremnik bilježaka.

ALT+STRELICA DOLJE

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Povećavanje.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tipkovnici) ili ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Smanjivanje.

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici) ili ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Spremanje promjena.

Napomena : Tijekom izvođenja programa OneNote, vaše bilješke se automatski spremaju prilikom svake promjene. Ručno spremanje bilježaka nije potrebno.

CTRL+S

Vrh stranice

Rad s bilježnicama i sekcijama

Radnja

Tipke

Otvaranje programa OneNote.

Windows+SHIFT+N

Otvaranje bilježnice.

CTRL+O

Alat za slanje u OneNote

Windows+N

Stvaranje nove sekcije.

CTRL+T

Otvaranje sekcije.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Prijelaz na sljedeću sekciju.

CTRL+TAB

Prijelaz na prethodnu sekciju.

CTRL+SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE DOWN

Prijelaz na prethodnu stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE UP

Prijelaz na prvu stranicu u sekciji.

ALT+HOME

Prijelaz na posljednju stranicu u sekciji.

ALT+END

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE DOWN

Premještanje ili kopiranje trenutne stranice.

CTRL+ALT+M

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice.

CTRL+ALT+G

Odabir trenutne kartice stranice.

CTRL+SHFT+A

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu sekcije.

CTRL+SHIFT+G

Premještanje trenutne sekcije.

CTRL+SHIFT+G, a zatim SHIFT+F10, M

Prijelaz na drugu bilježnicu na navigacijskoj traci.

CTRL+G, zatim pritisnite STRELICU DOLJE ili STRELICU GORE da biste odabrali drugu bilježnicu, a potom pritisnite ENTER

Vrh stranice

Pretraživanje bilježaka

Radnja

Tipke

Premještanje točke umetanja u okvir za pretraživanje da biste pretraživali sve bilježnice.

CTRL+E

Pretpregled sljedećeg rezultata tijekom pretraživanja svih bilježnica.

STRELICA DOLJE

Prijelaz na odabrani rezultat i poništavanje pretraživanja tijekom pretraživanja svih bilježnica.

ENTER

Promjena opsega pretraživanja.

CTRL+E, TAB, RAZMAKNICA

Otvaranje okna s rezultatima pretraživanja.

ALT+O nakon pretraživanja

Pretraživanje samo trenutne stranice.

Napomena : Pritiskom na tipke CRTL+E ili CTRL+F u bilo kojem trenutku možete prijeći iz pretraživanja svih mjesta u pretraživanje trenutne stranice i obrnuto.

CTRL+F

Prijelaz na sljedeći rezultat tijekom pretraživanja trenutne stranice.

ENTER ili F3

Prijelaz na prethodni rezultat tijekom pretraživanja trenutne stranice.

SHIFT+F3

Poništavanje pretraživanja i povratak na stranicu.

ESC

Vrh stranice

zajedničko korištenje bilježaka

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim osobama

Radnja

Tipke

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim programima

Radnja

Tipke

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Stvaranje zadatka Danas programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+1

Stvaranje zadatka Sutra programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+2

Stvaranje zadatka Ovaj tjedan programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+3

Stvaranje zadatka Sljedeći tjedan programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+4

Stvaranje zadatka Bez datuma programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+5

Otvaranje odabranog zadatka u programu Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Označavanje odabranog zadatka programa Outlook kao dovršenog.

CTRL+SHIFT+9

Brisanje odabranog zadatka programa Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Sinkroniziranje promjena u trenutnoj zajedničkoj bilježnici.

SHIFT+F9

Sinkroniziranje promjena u svim zajedničkim bilježnicama.

F9

Označavanje trenutne stranice kao nepročitane.

CTRL+Q

Zaštita bilježaka

Zaštita sekcija lozinkom

Radnja

Tipke

Zaključavanje svih sekcija zaštićenih lozinkom.

CTRL+ALT+L

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×