Tipkovni prečaci programa PowerPoint 2007

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ključ za korištenje tipkovnih prečaca

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi Pomoći odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Kod tipkovnih prečaca kod kojih se pritišću dvije ili više tipki odjednom, tipke koje treba pritisnuti razdvojene su znakom plus (+). Kod tipkovnih prečaca kod kojih se pritišće jedna tipka neposredno nakon druge tipke, tipke koje treba pritisnuti razdvojene su zarezom (,).

Napomena : Da biste ispisali ovu temu, kliknite najprije TAB da biste odabrali Prikaži sve, zatim pritisnite ENTER i na kraju CTRL+P.

Pomoć na mreži

Tipkovni prečaci za prozor pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći paketa Office. Prozor pomoći prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru pomoći

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje prozora pomoći

F1

Zatvaranje prozora pomoći

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Povratak na početnu stranicu programa PowerPoint.

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći.

TAB

Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za označenu stavku.

ENTER

U sekciji prozora pomoći Pregled pomoći za PowerPoint, odabir sljedeće, odnosno prethodne stavke.

TAB, SHIFT+TAB

U sekciji prozora pomoći Pregled pomoći za PowerPoint, proširivanje, odnosno sažimanje odabrane stavke.

ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme.

TAB

Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Kretanje naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed).

ALT+STRELICA DESNO

Lagano pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Značajnije pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRANICA GORE, STRANICA DOLJE

Prikaz izbornika naredbi prozora pomoći. Ovo zahtijeva postavljanje žarišta na prozor Pomoć (kliknite u prozoru Pomoć).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispisivanje trenutne teme pomoći.

Napomena : Ako pokazivač nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL+P

Promjena stanja veze. Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.

F6 (sve dok je žarište u okviru Unesite riječi koje želite pronaći, TAB, STRELICA DOLJE

Unesite tekst u okvir Unesite riječi koje želite pronaći. Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.

F6

Kretanje između područja u prozoru pomoći; na primjer, prelazak između alatne trake, okvira Unesite riječi koje želite pronaći i popisa Pretraživanje.

F6

U tablici sadržaja u prikazu stabla, odabir sljedeće, odnosno prethodne stavke.

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

U tablici sadržaja u prikazu stabla, proširivanje, odnosno sažimanje odabrane stavke.

STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Osnove paketa Microsoft Office

Prikaz i korištenje prozora

Radnja

Tipke

Prelazak u sljedeći prozor.

ALT+TAB

Vraćanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora.

CTRL+W ili CTRL+F4

Vraćanje veličine prozora na onu na kojoj je bio prije maksimiziranja.

CTRL+F5

Prelazak u okno zadatka iz drugog okna u u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.

Napomena : Ako pritiskanjem F6 ne dobijete prikaz traženog okna zadatka, pritisnite ALT radi postavljanja žarišta na Vrpcu, koja je dio korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office, a zatim pritisnite CTRL+TAB za prelazak na okno zadatka. Vrpca je dio novog korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office. Zamjenjuje višestruke izbornike i alatne trake jednim mjestom na kojem lako možete pronaći sve potrebne naredbe.

F6

Prelazak iz jednog okna u drugo u prozoru programa (smjer suprotan od kazaljke na satu).

SHIFT+F6

Prelazak na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora.

CTRL+F6

Vraćanje u prethodni prozor.

CTRL+SHIFT+F6

Kada prozor dokumenta nije maksimiziran, izvođenje naredbe Premjesti (na izborniku Kontrola za prozor). Za premještanje prozora koristite tipke strelica, a po završetku pritisnite ESC.

CTRL+F7

Kada prozor dokumenta nije maksimiziran, izvođenje naredbe Veličina (na izborniku Kontrola za prozor). Pritisnite tipke strelica za promjenu veličine prozora, a po završetku pritisnite ESC.

CTRL+F8

Minimiziranje prozora na veličinu ikone (funkcionira samo u nekim programima sustava Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ili vraćanje prozora na početnu veličinu.

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik.

ALT+PRINT SCREEN

Promjena fonta ili njegove veličine.

Radnja

Tipkovni prečac

Promjena fonta.

CTRL+SHIFT+F

Promjena veličine fonta.

CTRL+SHIFT+P

Povećanje veličine fonta u odabranom tekstu.

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Pomicanje po tekstu ili ćelijama

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore.

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje.

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje na početak retka

HOME

Pomicanje za jedan odlomak gore.

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak dolje.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstualnog okvira.

CTRL+END

Premještanje na početak tekstnog okvira

CTRL+HOME

U programu Microsoft Office PowerPoint, prelaženje do sljedećeg rezerviranog mjesta teksta naslova ili tijela teksta. Ako ste na posljednjem rezerviranom mjestu na slajdu, ovom naredbom umetnut će se novi slajd s istim izgledom slajda kao u izvornom slajdu.

CTRL+ENTER

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Traženje i zamjena

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Traži.

CTRL+F

Otvaranje dijaloškog okvira Zamijeni.

CTRL+H

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Pomicanje po tablicama i rad u njima

Radnja

Tipkovni prečac

Pomicanje na sljedeću ćeliju.

TAB

Pomicanje na prethodnu ćeliju.

SHIFT+TAB

Pomicanje na sljedeći redak.

STRELICA DOLJE

Pomicanje na prethodni redak.

STRELICA GORE

Umetanje tabulatora u ćeliju.

CTRL+TAB

Početak novog odlomka.

ENTER

Dodavanje novog retka na dnu tablice.

TAB na kraju posljednjeg retka

Pristup oknima zadataka i njihovo korištenje

Radnja

Tipkovni prečac

Pomicanje u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.)

F6

Odabir sljedeće, odnosno prethodne mogućnosti u oknu zadatka kada je okno zadatka aktivno.

TAB, SHIFT+TAB

Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje između mogućnosti na odabranom podizborniku; kretanje između određenih mogućnosti u grupi mogućnosti u dijaloškom okviru.

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izbornika prečaca; otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku iz galerije.

SHIFT+F10

Kada su izbornik ili podizbornik vidljivi, odabir prve, odnosno posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku.

HOME, END

Pomicanje gore, odnosno dolje u odabranom popisu galerije.

STRANICA GORE, STRANICA DOLJE

Pomicanje na vrh, odnosno dno odabranog popisa galerije.

HOME, END

Zatvaranje okna zadatka.

CTRL+RAZMAKNICA, C

Otvaranje međuspremnika.

ALT+H, F, O

Pristupanje pametnim oznakama i njihovo korištenje

Radnja

Tipkovni prečac

Prikazivanje izbornika ili poruke za pametnu oznaku. Ako ima više pametnih oznaka, prelaženje na sljedeću pametnu oznaku i prikazivanje njezinog izbornika ili poruke.

ALT+SHIFT+F10

Odabir sljedeće stavke na izborniku pametne oznake.

STRELICA DOLJE

Odabir prethodne stavke na izborniku pametne oznake.

STRELICA GORE

Izvršavanje radnje za odabranu stavku na izborniku pametne oznake.

ENTER

Zatvaranje izbornika ili poruke pametne oznake.

ESC

Savjeti

 • Možete postaviti zvukovnu dojavu pri svakom pojavljivanju pametne oznake. Kako biste mogli čuti zvukovna upozorenja, morate imati zvučnu karticu. Također morate na računalo instalirati dodatak Microsoft Office Sounds.

 • Ako imate pristup na World Wide Web, možete preuzeti dodatak Microsoft Office Sounds sa web-mjesta Microsoft Office Online. Nakon instalacije zvukovnih datoteka, učinite sljedeće u programu Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, ili programu Microsoft Office Word 2007:

  1. Pritisnite ALT + F za Microsoft Office gumb slika gumba , a zatim pritisnite slovo I za Mogućnosti programa.

  2. Pritisnite A za prelaženje do Napredno ili koristite tipke STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE kako biste ga pronašli.

  3. Pod temom Općenito kategorije Napredno pritisnite ALT+F za odabir potvrdnog okvira Zvučna povratna informacija, pritišćite TAB sve dok ne dođete do gumba U redu, a tada pritisnite ENTER.

   Napomena : Prilikom odabira ili čišćenja ovog potvrdnog okvira, ta postavka djeluje na sve programe paketa Office koji podržavaju zvuk.

Promjena veličine okna zadatka

 1. U okno zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA kako bi se prikazao izbornik dodatnih naredbi

 2. Pomoću tipke STRELICA DOLJE odaberite naredbu Promjena veličine, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 3. Korištenjem tipki strelica promijenite veličinu okna zadatka. Korištenjem CTRL+ tipke strelica mijenjajte veličinu u koracima od jednog piksela.

Napomena : Po završetku promjene veličine, pritisnite ESC.

Korištenje dijaloških okvira

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak na sljedeću mogućnost u grupi mogućnosti.

TAB

Prelazak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti.

SHIFT+TAB

Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+TAB

Vraćanje na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+SHIFT+TAB

Otvaranje odabranog padajućeg popisa.

ALT+STRELICA DOLJE

Otvaranje popisa ako je zatvoren i prelazak na mogućnost na popisu.

Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu

Kretanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu, ili grupi mogućnosti.

Tipke sa strelicom

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

ESC

Izvršavanje radnje dodjeljene označenom gumbu; uključivanje ili isključivanje označenog potvrdnog okvira.

RAZMAKNICA

Odabir mogućnosti; odabir ili čišćenje potvrdnog okvira.

ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru.

ENTER

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili umećete stavku, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Radnja

Tipke

Pomicanje na početak unosa.

HOME

Pomicanje na kraj unosa.

END

Pomicanje za jedan znak ulijevo, odnosno udesno.

STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ ulijevo.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ udesno.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Odabir od pokazivača do početka unosa.

SHIFT+HOME

Odabir od pokazivača do kraja unosa.

SHIFT+END

Korištenje dijaloških okvira Otvaranje ili Spremanje u obliku

Radnja

Tipkovni prečac

Vraćanje na prethodnu mapu. Slika gumba

ALT+1

Jednu razinu prema gore gumb Slika gumba : otvaranje mape jednu razinu iznad otvorenoj mapi.

ALT+2

Gumb Izbriši Slika gumba : briše odabranu mapu ili datoteku.

ALT+3 ili DELETE

Gumb Stvori novu mapu Slika gumba : stvara novu mapu.

ALT+4

Gumb Prikazi Slika gumba : Prelazak iz jednog prikaza mape u drugi.

ALT+5

Gumb Alati: Prikaz izbornika Alati.

ALT+L

Prikaz izbornika prečaca za odabranu stavku, poput mape ili datoteke.

SHIFT+F10

Kretanje između mogućnosti ili područja u dijaloškom okviru.

TAB

Otvaranje popisa Pogledaj u.

F4 ili ALT+I

Osvježavanje popisa datoteka.

F5

Navigacija na Vrpci, koja je dio novog korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent sustava Office

Pristupanje bilo kojoj naredbi pomoću nekoliko pritisaka tipki

 1. Pritisnite ALT.

  Nazivi tipaka (KeyTips) prikazani su preko svake značajke dostupne u trenutnom prikazu. Sljedeći primjer je iz programa Microsoft Office Word.

  Traka s prikazanim Savjetima tipki

 2. Pritisnite slovo prikazano u savjetu za tipke iznad značajke koju želite upotrijebiti.

 3. Ovisno o slovu koje pritisnete, možda će vam se prikazati dodatni nazivi tipaka. Na primjer, ako je kartica Početna stranica aktivna i pritisnete N, prikazat će se kartica Umetanje zajedno s nazivima tipaka za skupine na toj kartici.

 4. Nastavite pritiskati slova sve dok ne pritisnete slovo naredbe ili kontrole koju želite koristiti. U nekim slučajevima najprije morate pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu. Na primjer, ALT+H, F, S će vas odvesti do okvira popisa Veličina u grupi Font.

  Napomena : Da biste otkazali radnju i sakrili savjete za tipke, pritisnite ALT.

Promjena fokusa tipkovnice bez upotrebe miša

Sljedeći način upotrebe tipkovnice za rad s vrpcom je premještanje žarišta između kartica i naredbi sve dok ne pronađete značajku koju želite koristiti. Sljedeća tablica donosi popis načina za premještanje žarišta tipkovnice bez korištenja miša.

Radnja

Tipke

Odabir aktivne kartice sa Vrpce i aktiviranje pristupne tipke.

ALT ili F10. Ponovno pritisnite bilo koju od ovih tipki da biste se vratili na dokument i otkazali pristupne tipke.

Pomicanje ulijevo, odnosno udesno na sljedeću karticu trake.

F10 za odabir aktivne kartice, a zatim LIJEVA STRELICA, DESNA STRELICA

Skrivanje ili prikaz Vrpce.

CTRL+F1

Prikaz izbornika prečaca za odabranu naredbu.

SHIFT+F10

Premještanje žarišta radi odabira svakog od sljedećih područja prozora:

 • Aktivna kartica Vrpce.

 • Bilo koje otvoreno okno zadatka.

 • Vaš dokument.

F6

Premještanje žarišta za svaku naredbu na traci, naprijed, odnosno natrag.

TAB, SHIFT+TAB

Kretanje dolje, gore, lijevo ili desno po stavkama na vrpci

STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO i STRELICA DESNO

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje naredbe ili kontrole na Vrpci, radi uređivanja vrijednosti.

ENTER

Završetak izmjena vrijednosti u kontroli na traci i vraćanje žarišta na dokument.

ENTER

Traženje pomoći o odabranoj naredbi ili kontroli sa Vrpce. (Ako nema teme pomoći povezane sa odabranom naredbom, prikaže se općenita tema pomoći vezana za program)

F1

Uobičajeni zadaci u programu Microsoft Office PowerPoint

Pomicanje između okana

Radnja

Tipkovni prečac

Kretanje između okana u običnom prikazu u smjeru kazaljke na satu.

F6

Kretanje između okana u običnom prikazu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

SHIFT+F6

Kretanje između kartica Slajdovi i Struktura u oknu Struktura i slajdovi u običnom prikazu.

CTRL+SHIFT+TAB

Rad u strukturi

Radnja

Tipke

Podizanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Spuštanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Pomicanje označenih odlomaka prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Prikazivanje razine naslova 1.

ALT+SHIFT+1

Proširivanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Sažimanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Rad s oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt oblicima

Umetanje oblika

 1. Pritisnite i otpustite ALT, a zatim N, zatim S, zatim H kako biste odabrali Oblik.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama možete se kretati kroz kategorije oblika i odabrati traženi oblik.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje odabranog oblika.

Umetanje okvira

 1. Pritisnite i otpustite ALT, a zatim pritisnite N.

 2. Pritisnite TAB za prelazak na Tekstualni okvir, koji se nalazi na kartici Umetanje u grupi Tekst.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje tekstualnog okvira.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim J kako biste odabrali Objekt.

 2. Korištenjem tipki sa strelicama možete se kretati među objektima.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje traženog objekta.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim W kako biste odabrali WordArt.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama odaberite traženi WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Unesite traženi tekst.

Odabir oblika

Napomena : Ako je pokazivač unutar teksta, pritisnite ESC.

 • Za odabir pojedinačnog oblika pritisnite tipku TAB za kružno kretanje naprijed (ili SHIFT+TAB za kružno kretanje unatrag) kroz objekte sve dok se ručice za promjenu veličine ne pojave na objektu koji želite odabrati.

 • Da biste odabrali više stavki koristite okno za odabir.

Grupiranje ili razgrupiranje oblika, slika i WordArt objekata

 • Da biste grupirali oblike, slike ili WordArt objekte, Odaberite stavke koje želite grupirati, a zatim pritisnite CTRL + G.

 • Da biste poništili grupiranje grupe, Odaberitegrupu, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + G.

Prikazivanje ili sakrivanje mreže ili vodilica

Radnja

Tipkovni prečac

Pokaz ili skrivanje rešetke.

SHIFT+F9

Pokaz ili skrivanje vodilice.

ALT+F9

Kopiranje atributa oblika

 1. Odaberite oblik s atributima koje želite kopirati.

  Odaberete li oblik s pridruženim tekstom, kopirat ćete izgled i stil teksta kao i atribute oblika.

 2. Pritisnite CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute objekta.

 3. Pritisnite tipku TAB ili SHIFT+TAB za odabir objekta u koji želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Odabir teksta ili objekata

Radnja

Tipkovni prečac

Odabir jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Odabir jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir do kraja riječi.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Odabir do početka riječi.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir jedan redak prema gore.

SHIFT+STRELICA PREMA GORE

Odabir jedan redak prema dolje.

SHIFT+STRELICA PREMA DOLJE

Odabir objekta (s označenim tekstom unutar objekta).

ESC

Odabir objekta (s označenim objektom).

TAB ili SHIFT+TAB dok ne označite željeni objekt

Odabir teksta unutar objekta (s označenim objektom).

ENTER

Odabir svih objekata.

CTRL+A (na kartici Slajdovi)

Odabir svih slajdova.

CTRL+A (u prikazu razvrstavača slajdova)

Odabir čitavog teksta.

CTRL+A (na kartici Struktura)

Brisanje i kopiranje teksta i objekata

Radnja

Tipke

Brisanje jednog znaka ulijevo

BACKSPACE

Brisanje jedne riječi ulijevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jednog znaka udesno

DELETE

Brisanje jedne riječi udesno

CTRL+DELETE

Izrezivanje odabranog objekta.

CTRL+X

Kopiranje odabranog objekta.

CTRL+C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta.

CTRL+V

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lijepljenje.

CTRL+ALT+V

Kretanje po tekstu

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore.

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje.

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje na početak retka

HOME

Pomicanje za jedan odlomak gore.

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak dolje.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstualnog okvira.

CTRL+END

Premještanje na početak tekstnog okvira

CTRL+HOME

Pomicanje do sljedećeg rezerviranog mjesta za tekst naslova ili tijela teksta. Radi li se o posljednjem rezerviranom mjestu na slajdu, ovime se umeće novi slajd s istim izgledom slajda kao i izvorni slajd.

CTRL+ENTER

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Kretanje po tablicama i rad u njima

Radnja

Tipkovni prečac

Pomicanje na sljedeću ćeliju.

TAB

Pomicanje na prethodnu ćeliju.

SHIFT+TAB

Pomicanje na sljedeći redak.

STRELICA DOLJE

Pomicanje na prethodni redak.

STRELICA GORE

Umetanje tabulatora u ćeliju.

CTRL+TAB

Početak novog odlomka.

ENTER

Dodavanje novog retka na dnu tablice.

TAB na kraju posljednjeg retka

Uređivanje povezanog ili uloženog objekta

 1. Pritisnite SHIFT+TAB kako biste odabrali željeni objekt.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za izbornik prečaca.

 3. Pritisnite STRELICU DOLJE kako biste odabrali Objekt radnog lista i kako biste zatim odabrali Uređivanje.

Oblikovanje i poravnavanje znakova i odlomaka

Mijenjanje fonta ili mijenjanje veličine fonta

Radnja

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta.

CTRL+SHIFT+F

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu veličine fonta.

CTRL+SHIFT+P

Povećanje veličine fonta.

CTRL+ALT+:

Smanjivanje veličine fonta.

CTRL+ALT+;

Primjena oblikovanja znakova

Radnja

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Font za mijenjanje oblikovanja znakova.

CTRL+T

Promjena između svih velikih slova, svih malih slova i početnih velikih slova.

SHIFT+F3

Primjena podebljanog oblikovanja.

CTRL+B

Primjena podcrtavanja.

CTRL+U

Primjena oblikovanja kurzivom

CTRL+I

Primjena oblikovanja indeks (automatsko podešavanje razmaka).

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksa i eksponenta.

CTRL+RAZMAKNICA

Umetanje hiperveze.

CTRL+K

Kopiranje tekstualnog oblikovanja

Radnja

Tipkovni prečac

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Poravnanje odlomaka

Radnja

Tipkovni prečac

Centriranje odlomka

CTRL+E

Poravnanje odlomka

CTRL+J

Lijevo poravnanje odlomka.

CTRL+L

Desno poravnanje odlomka

CTRL+R

Prikazivanje prezentacije

Prilikom pokretanja prezentacije preko cijelog zaslona možete koristiti sljedeće tipkovne prečace.

Radnja

Tipkovni prečac

Prikazivanje prezentacije od početka.

F5

Izvođenje sljedeće animacije ili prelazak na sljedeći slajd.

N, ENTER, STRANICA DOLJE, STRELICA DESNO, STRELICA DOLJE ili RAZMAKNICA

Izvođenje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd.

P, PAGE UP, STRELICA NALIJEVO, STRELICA PREMA GORE ili BACKSPACE

Prelazak na određeni broj slajda.

broj+ENTER

Prikaz praznog crnog slajda ili povratak na prezentaciju s praznog crnog slajda.

B ili TOČKA

Prikaz praznog bijelog slajda ili povratak na prezentaciju s praznog bijelog slajda.

W ili ZAREZ

Zaustavljanje ili ponovni početak automatske prezentacije.

S

Završetak prezentacije

ESC ili SPOJNICA

Brisanje zaslonskih primjedbi.

E

Prelazak na sljedeći slajd, ako je sljedeći slajd skriven.

H

Postavljanje novih vremena tijekom probe.

T

Korištenje starih vremena tijekom probe.

O

Pomicanje slajdova pritiskom miša tijekom probe.

M

Povratak na prvi slajd.

1+ENTER

Ponovni prikaz skrivenog pokazivača ili pretvaranje pokazivača u olovku.

CTRL+P

Ponovni prikaz skrivenog pokazivača ili pretvaranje pokazivača u strelicu.

CTRL+A

Trenutno skrivanje pokazivača i gumba navigacije.

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i gumba navigacije za 15 sekundi.

CTRL+U

Prikaz izbornika prečaca.

SHIFT+F10

Prelazak na prvu ili sljedeću hipervezu na slajdu.

TAB

Prelazak na posljednju ili prethodnu hipervezu na slajdu.

SHIFT+TAB

Na odabranoj hipevezi izvršite akciju ekvivalentnu kliku mišem.

ENTER dok je označena hiperveza

Savjet : Za prikaz popisa kontrola tijekom prezentacije možete pritisnuti F1.

Pregledavanje web-prezentacija

Pomoću sljedećih tipki možete gledati web-prezentacije u Microsoft Internet Exploreru 4.0 ili novijem.

Radnja

Tipkovni prečac

Kretanje naprijed kroz hiperveze u web-prezentaciji, adresnu traku ili traku veza.

TAB

Kretanje unatrag kroz hiperveze u web-prezentaciji, adresnu traku ili traku veza.

SHIFT+TAB

Na odabranoj hipevezi izvršite akciju ekvivalentnu kliku mišem.

ENTER

Prelazak na sljedeći slajd.

RAZMAKNICA

Prelazak na prethodni slajd.

BACKSPACE

Korištenje značajke okna odabira

U oknu odabira koristite sljedeće tipkovne prečace.

Radnja

Tipkovni prečac

Pokretanje okna odabira.

ALT, J, D, A, a zatim P

Kružno premještanje žarišta kroz različita okna.

F6

Prikaz izbornika konteksta.

SHIFT+F10

Premještanje žarišta na jednu stavku ili grupu.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje žarišta s jedne stavke u grupi na nadređenu grupu.

STRELICA LIJEVO

Premještanje žarišta s grupe na prvu stavku u toj grupi.

CTRL+STRELICA DESNO

Proširenje grupe u fokusu i svih podređenih grupa te grupe.

* (samo na numeričkoj tipkovnici)

Proširenje grupe na kojoj se nalazi žarište.

+ (samo na numeričkoj tipkovnici)

Sažimanje grupe na kojoj se nalazi žarište.

- (samo na numeričkoj tipkovnici)

Premještanje žarišta na stavku i odabir te stavke.

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir stavke na kojoj je žarište.

RAZMAKNICA ili ENTER

Poništavanje odabira stavke na kojoj se nalazi žarište.

SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER

Premještanje odabrane stavke naprijed.

CTRL+SHIFT+F

Premještanje odabrane stavke nazad.

CTRL+SHIFT+B

Prikazivanje ili skrivanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

F2

Premještanje žarišta tipkovnice unutar okna odabira između prikaza stabla i gumba Prikaži svei Skrij sve.

TAB ili SHIFT+TAB

Sažimanje svih grupa.

ALT+SHIFT+1

Proširivanje svih grupa.

ALT+SHIFT+9

Da biste dodijelili prilagođenih tipkovnih prečaca stavke izbornika, snimljenu makronaredbe i Visual Basic for Applications (VBA) kod u Office PowerPoint 2007, morate koristiti proizvođača dodatka, kao što je upravitelj prečac za PowerPoint koji je dostupan Ns dodaci za PowerPoint.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×