Tipkovni prečaci programa Microsoft Office OneNote 2007

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ova tema pomoći opisuje tipkovne prečace za uobičajene zadatke u programu Microsoft Office OneNote 2007. Tipkovni prečaci odnose se na američki izgled tipkovnice. Tipke na tipkovnicama drugih jezika možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Za tipkovne prečace kod kojih se istovremeno pritišću dvije ili više tipki, tipke se odvajaju znakom plus (+). Za prečace kod kojih se neposredno nakon jedne tipke pritišće druga tipka, tipke se odvajaju zarezom ( , ).

Savjet : Kako biste pronašli riječ ili izraz u ovoj temi, pritisnite Pokaži sve, pritisnite CTRL+F, upišite riječ ili izraz, i zatim pritisnite ENTER.

Pomoć na mreži

Tipkovni prečaci za korištenje prozora pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći paketa Office. Prozor pomoći prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru pomoći

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje prozora pomoći

F1

Zatvaranje prozora Pomoć

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Povratak na početnu stranicu Pomoći za program OneNote.

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći.

TAB

Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za označenu stavku.

ENTER

Odabir sljedeće ili prethodne stavke u sekciji prozora Pomoć Pregledavanje Pomoći za OneNote.

TAB ili SHIFT+TAB

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u sekciji prozora Pomoć Pregledavanje Pomoći za OneNote.

ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme.

TAB

Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Kretanje naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed).

ALT+STRELICA DESNO

Lagano pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Značajnije pomicanje klizača prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme Pomoći.

PAGE UP ili PAGE DOWN

Pojavljivanje prozora Pomoć povezanog (popločenog) s aktivnim programom ili odvojenog (nepopločenog) od aktivnog programa.

ALT+U

Prikaz izbornika naredbi prozora pomoći. Ovo zahtijeva postavljanje žarišta na prozor Pomoć (kliknite u prozoru Pomoć).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispisivanje trenutne teme pomoći.

Ako pokazivač nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL+P

Promjena stanja veze.

F6, a zatim pritisnite STRELICA DOLJE

Upis tekst u okvir Upis riječi za pretraživanje.

F6, a zatim pritisnite STRELICA DOLJE

Kretanje između područja u prozoru pomoći; na primjer, prelazak između alatne trake, okvira Unesite riječi koje želite pronaći i popisa Pretraživanje.

F6

U tablici sadržaja u prikazu stabla, odabir sljedeće, odnosno prethodne stavke.

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u Tablici sadržaja.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Osnove paketa Microsoft Office

Prikaz i korištenje prozora

Radnja

Tipke

Prelazak u sljedeći prozor.

ALT+TAB

Vraćanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora.

CTRL+W ili CTRL+F4

Prijelaz u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda ćete trebati pritisnuti F6 više puta.

Ako se pritiskom na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, pokušajte pritisnuti ALT kako biste žarište smjestili na traku izbornika, a zatim pritisnite CTRL+TAB za prijelaz okno zadatka.

F6

Prelazak iz jednog okna u drugo u prozoru programa (smjer suprotan od kazaljke na satu).

SHIFT+F6

Prelazak na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora.

CTRL+F6

Vraćanje u prethodni prozor.

CTRL+SHIFT+F6

Izvođenje naredbe Veličina (na izborniku Kontrola za prozor) kada prozor dokumenta nije maksimiziran. Pritisnite tipke strelica kako biste promijenili veličinu prozora, a po završetku pritisnite ESC.

CTRL+F8

Minimiziranje prozora na veličinu ikone (funkcionira samo u nekim programima sustava Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ili obnavljanje odabranog prozora.

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik.

ALT+PRINT SCREEN

Promjena fonta ili njegove veličine.

Radnja

Pritisnite

Promjena fonta

CTRL+SHIFT+F

Promjena veličine fonta

CTRL+SHIFT+P

Povećanje veličine fonta odabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta odabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Kretanje po tekstu ili ćelijama

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore.

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje.

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje na početak retka

HOME

Pomicanje za jedan odlomak gore.

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak dolje.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstualnog okvira.

CTRL+END

Premještanje na početak tekstnog okvira

CTRL+HOME

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Kretanje po i rad u tablicama

Radnja

Pritisnite

Pomicanje na sljedeću ćeliju.

TAB

Pomicanje na prethodnu ćeliju.

SHIFT+TAB

Pomicanje na sljedeći redak.

STRELICA DOLJE

Pomicanje na prethodni redak.

STRELICA GORE

Početak novog odlomka.

ENTER

Dodavanje novog retka na dnu tablice.

TAB na kraju posljednjeg retka

Pristupanje i korištenje okna zadataka

Radnja

Tipke

Prijelaz u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda ćete trebati pritisnuti F6 više puta.)

Ako se pritiskom na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, pokušajte pritisnuti ALT kako biste žarište smjestili na traku izbornika ili Traku, a zatim pritisnite CTRL+TAB za prijelaz u okno zadatka.

F6

Kad su izbornik ili traka alata aktivni, prelazak u okno zadatka. (Možda ćete morati više puta pritisnuti CTRL+TAB.)

CTRL+TAB

Prelazak sa jedne na drugu mogućnost u aktivnom oknu zadatka.

TAB ili SHIFT+TAB

Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje između mogućnosti na odabranom podizborniku; kretanje između određenih mogućnosti u grupi mogućnosti u dijaloškom okviru.

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izbornika prečaca; otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku iz galerije.

SHIFT+F10

Kada su izbornik ili podizbornik vidljivi, odabir prve, odnosno posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku.

HOME ili END

Klizanje prema dolje ili prema gore u odabranom popisu galerije.

PAGE UP ili PAGE DOWN

Pomicanje na vrh ili dno odabranog popisa galerije.

CTRL+HOME ili CTRL+END

Otvaranje okna zadatka Istraživanje.

ALT+Pritisak tipke miša

Promjena veličine i premještanje alatnih traka, izbornika i okna zadataka

 1. Pritisnite ALT za odabir trake izbornika.

 2. Pritisnite CTRL+TAB više puta za odabir željene alatne trake ili okna zadatka.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  Promjena veličine alatne trake

  1. Na alatnoj traci, pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika Mogućnost alatne trake.

  2. Kliknite naredbu Veličina, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Pritisnite tipke strelica za promjenu veličine alatne trake. Pritisnite CTRL+ tipke strelice kako biste mijenjali veličinu za 1 piksel.

  Premještanje alatne trake

  1. Na alatnoj traci, pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika Mogućnost alatne trake.

  2. Kliknite naredbu Premjesti, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Pritisnite tipke strelica za smještaj alatne trake. Pritisnite CTRL+ tipke strelica kako biste pomicali alatnu traku za 1 piksel. Kako biste uklonili sidro alatne trake, pritisnite STRELICA DOLJE nekoliko puta. Kako biste usidrili alatnu traku okomito na lijevoj ili desnoj strani, pritisnite STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO, kada se alatna traka nalazi krajnje lijevo ili krajnje desno.

  Promjena veličine okna zadatka

  1. U oknu zadatka, pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika dodatnih naredbi.

  2. Pritisnite tipku STRELICA DOLJE kako biste odabrali naredbu Veličina, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Pritisnite tipke strelica za promjenu veličine okna zadatka. Koristite CTRL+ tipke strelica kako biste mijenjali veličinu za 1 piksel.

  Premještanje okna zadatka

  1. U oknu zadatka, pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika dodatnih naredbi.

  2. Pritisnite tipku STRELICA DOLJE kako biste odabrali naredbu Premjesti, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Pritisnite tipke strelica za smještaj okna zadatka. Koristite CTRL+ tipke strelica kako biste pomicali okno zadatka za 1 piksel.

 4. Nakon dovršetka premještanja ili promjene veličine, pritisnite ESC.

Korištenje dijaloških okvira

Radnja

Tipke

Prelazak na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti.

TAB

Prelazak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti.

SHIFT+TAB

Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+TAB

Vraćanje na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+SHIFT+TAB

Kretanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu, ili grupi mogućnosti.

Tipke sa strelicom

Izvršavanje radnje dodjeljene označenom gumbu; uključivanje ili isključivanje označenog potvrdnog okvira.

RAZMAKNICA

Otvaranje popisa ako je zatvoren i premještanje na tu mogućnost na popisu.

Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu.

Odabir mogućnosti; odabir ili čišćenje potvrdnog okvira.

ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa.

ALT+STRELICA DOLJE

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; odustajanje od naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira.

ESC

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru.

ENTER

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili umećete stavku, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Kako bi učinili sljedeće

Tipke

Pomicanje na početak unosa.

HOME

Pomicanje na kraj unosa.

END

Prelazak na znak lijevo ili desno.

LIJEVA ili DESNA STRELICA

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ ulijevo.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ udesno.

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Korištenje dijaloških okvira Otvaranje ili Spremanje u obliku

Radnja

Tipke

Prelazak na prethodnu mapu. Slika gumba

ALT+1

Gumb Jednu razinu gore Slika gumba : Otvaranje mape jednu razinu iznad otvorene mape.

ALT+2

Pretraživanje weba gumb Slika gumba : zatvorite dijaloški okvir, a zatim otvorite web-stranicu za pretraživanje

ALT+3

Brisanje gumb Slika gumba : brisanje odabrane mape ili datoteke.

ALT+3

Stvaranje nove mape gumb Slika gumba : Stvorite novu mapu.

ALT+4

Gumb Prikazi Slika gumba : Prelazak iz jednog prikaza mape u drugi.

ALT+5

Gumb Alati: Prikaz izbornika Alati.

ALT+L

Prikaz izbornika prečaca za odabranu stavku, poput mape ili datoteke.

SHIFT+F10

Kretanje između mogućnosti ili područja u dijaloškom okviru.

TAB

Otvaranje popisa Pogledaj u.

F4 ili ALT+I

Osvježavanje popisa datoteka.

F5

Pisanje ili uređivanje bilježaka

Upis i uređivanje bilježaka

Radnja

Pritisnite

Otvaranje novog OneNote prozora.

CTRL+M

Otvaranje malog OneNote prozora radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL+SHIFT+M

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Pritisnite CTRL+A više puta kako biste povećali doseg odabira.

CTRL+A

Izrezivanje odabranog teksta ili stavke.

CTRL+X

Kopiranje odabranog teksta ili stavke u međuspremnik.

CTRL+C

Lijepljenje sadržaja međuspremnika

CTRL+V

Pomicanje na početak retka.

HOME

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Brisanje jednog znaka ulijevo.

BACKSPACE

Brisanje jednog znaka udesno

DELETE

Brisanje jedne riječi ulijevo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jedne riječi udesno

CTRL+DELETE

Umetanje prijeloma retka.

SHIFT+ENTER

Provjera pravopisa.

F7

Oblikovanje bilježaka

Radnja

Pritisnite

Isticanje odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+H

Umetanje hiperveze.

CTRL+K

Otvaranje hiperveze.

Napomena : Pokazivač mora biti smješten bilo gdje unutar oblikovanog teksta hiperveze.

ENTER

Primjena ili uklanjanje podebljanog oblikovanja iz odabranog teksta.

CTRL+B

Primijenili ili uklonili oblikovanje kurziv na odabranom tekstu.

CTRL+I

Primijenili ili uklonili podcrtavanje na odabranom tekstu.

CTRL+U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja iz odabranog teksta.

CTRL+CRTICA

Primjena ili uklanjanje eksponenta iz odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+=

Primjena ili uklanjanje indeksa iz odabranog teksta.

CTRL+=

Primjena ili uklanjanje grafičkih oznaka iz odabranog odlomka.

CTRL+TOČKA

Primjena ili uklanjanje numeriranja iz odabranog odlomka.

CTRL+kosa crta

Uvlačenje odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Uklanjanje uvlake odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Poravnanje odabranog odlomka desno.

CTRL+R

Centriranje odabranog odlomka.

CTRL+E

Poravnanje odabranog odlomka lijevo.

CTRL+L

Primjena fonta na odabrani tekst.

CTRL+SHIFT+F, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Primjena veličine fonta na odabrani tekst.

CTRL+SHIFT+P, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Otvaranje okna zadatka Font.

CTRL+D

Dodavanje stavki na stranicu

Radnja

Pritisnite

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu.

ALT+I, F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao ispisa na trenutnu stranicu.

ALT+I, O

Prikazivanje ili skrivanje ispisa dokumenata na trenutnoj stranici (kada se OneNote izvodi u načinu Visoki kontrast)

ALT+SHIFT+P

Umetanje slike iz datoteke.

ALT+I, P, F

Umetanje slike iz skenera ili kamere.

ALT+I, P, S

Umetanje zaslonskog isječka.

Napomena : OneNote ikona mora biti aktivna u području obavještavanja, krajnje desno na Windows alatnoj traci.

Tipka Windows logotipa+S

Umetanje trenutnog datuma.

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog datuma i vremena.

ALT+SHIFT+F

Umetanje trenutnog vremena.

ALT+SHIFT+T

Umetanje prijeloma retka.

SHIFT+ENTER

Odabir bilježaka i objekata.

Radnja

Pritisnite

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Pritisnite CTRL+A više puta kako biste povećali doseg odabira.

CTRL+A

Odustajanje od odabrane konture ili stranice.

ESC

Premještanje odabrane bilješke ili objekta prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabrane bilješke ili objekta prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Premještanje odabrane bilješke ili objekta ulijevo.

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Premještanje odabrane bilješke ili objekta udesno.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir trenutnog odlomka i njegovih podređenih odlomaka.

CTRL+SHIFT+CRTICA

Dodavanje ili uklanjanje razmaka na stranici.

ALT+I, N, zatim pritisnite tipku STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE, a zatim pritisnite ENTER.

Brisanje odabrane bilješke ili objekta.

DELETE

Pomicanje na početak retka.

HOME

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na posljednju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Bilješke označavanja

Radnja

Pritisnite

Primjena, označavanje i čišćenje oznaka obaveza

CTRL+1

Primjena ili čišćenje oznake Važno.

CTRL+2

Primjena ili čišćenje oznake Pitanje.

CTRL+3

Primjena ili čišćenje oznake Zapamti za kasnije.

CTRL+4

Primjena ili čišćenje oznake Definicija.

CTRL+5

Primjena ili čišćenje prilagođene oznake.

CTRL+6

Primjena ili čišćenje prilagođene oznake.

CTRL+7

Primjena ili čišćenje prilagođene oznake.

CTRL+8

Primjena ili čišćenje prilagođene oznake.

CTRL+9

Uklanjanje svih oznaka bilježaka iz odabranih bilježaka.

CTRL+0

Korištenje kontura

Radnja

Pritisnite

Prikaz Razine 1.

ALT+SHIFT+1

Proširenje na Razinu 2.

ALT+SHIFT+2

Proširenje na Razinu 3.

ALT+SHIFT+3

Proširenje na Razinu 4.

ALT+SHIFT+4

Proširenje na Razinu 5.

ALT+SHIFT+5

Proširenje na Razinu 6.

ALT+SHIFT+6

Proširenje na Razinu 7.

ALT+SHIFT+7

Proširenje na Razinu 8.

ALT+SHIFT+8

Proširenje na Razinu 9.

ALT+SHIFT+9

Proširenje svih razina.

ALT+SHIFT+0

Prikaz tijela teksta za odabrani naslov.

ALT+SHIFT+=

Skrivanje tijela teksta za odabrani naslov.

ALT+SHIFT+CRTICA

Povećanje uvlake za jednu razinu.

TAB

Smanjenje uvlake za jednu razinu.

SHIFT+TAB

Određivanje postavki jezika.

Napomena : Kako biste promijenili smjer pisanja za vaše bilješke, najprije morate omogućiti jezike zdesna nalijevo u dijaloškom okviru Postavke jezika za Microsoft Office 2007.

Za izvođenje sljedeće akcije

Pritisnite

Postavljanje smjera pisanja slijeva nadesno.

CTRL+LIJEVI SHIFT

Postavljanje smjera pisanja zdesna nalijevo.

CTRL+DESNI SHIFT

Povećanje uvlake za jednu razinu u tekstu zdesna nalijevo.

TAB

Smanjenje uvlake za jednu razinu u tekstu zdesna nalijevo.

SHIFT+TAB

Organiziranje i upravljanje vašom bilježnicom

Rad sa stranicama i pomoćnim bilješkama.

Radnja

Pritisnite

Omogućavanje ili onemogućavanje prikaza pune stranice.

F11

Otvaranje novog OneNote prozora.

CTRL+M

Otvaranje malog OneNote prozora radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL+SHIFT+M

Ispis trenutne stranice.

CTRL+P

Dodavanje nove stranice na kraj odabrane sekcije.

CTRL+N

Dodavanje nove podstranice u trenutnu grupu stranica.

CTRL+SHIFT+N

Odabir svih stavki.

Pritisnite CTRL+A nekoliko puta kako biste povećali doseg odabira.

CTRL+A

Odabir trenutne stranice.

CTRL+SHIFT+A
Ako je odabrana stranica dio grupe, pritisnite CTRL+A kako biste odabrali sve stranice u grupi.

Povećanje veličine kartice stranice.

CTRL+SHIFT+LIJEVA ZAGRADA

Smanjenje veličine kartice stranice.

CTRL+SHIFT+DESNA ZAGRADA

Premještanje odabrane kartice stranice prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kartice stranice prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Premještanje točke umetanja na zaglavlje stranice.

CTRL+T

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE DOWN

Pomicanje klizača prema gore na trenutnoj stranici.

PAGE UP

Pomicanje klizača prema dolje na trenutnoj stranici.

PAGE DOWN

Pomicanje klizača do vrha trenutne stranice.

CTRL+HOME

Pomicanje klizača do dna trenutne stranice.

CTRL+END

Prijelaz na sljedeći odlomak.

CTRL+STRELICA DOLJE

Prijelaz na prethodni odlomak.

CTRL+STRELICA GORE

Premještanje točke umetanja prema gore na trenutnoj stranici ili proširenje stranice prema gore.

CTRL+ALT+STRELICA GORE

Premještanje točke umetanja prema dolje na trenutnoj stranici ili proširenje stranice prema dolje.

CTRL+ALT+STRELICA DOLJE

Premještanje točke umetanja ulijevo na trenutnoj stranici ili proširenje stranice ulijevo.

CTRL+ALT+STRELICA LIJEVO

Premještanje točke umetanja udesno na trenutnoj stranici ili proširenje stranice udesno.

CTRL+ALT+STRELICA DESNO

Prijelaz u sljedeći spremnik bilješke.

ALT+STRELICA DOLJE

Pomicanje na početak retka.

HOME

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na posljednju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Povećavanje.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tipkovnici)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Smanjivanje.

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Spremanje promjena.

Napomena : Tijekom izvođenja programa OneNote, vaše bilješke se automatski spremaju prilikom svake promjene. Ručno spremanje bilježaka nije potrebno.

CTRL+S

Rad s bilježnicama i sekcijama

Radnja

Pritisnite

Stvaranje nove bilježnice.

ALT+N, N

Stvaranje nove sekcije.

ALT+N, S

Otvaranje sekcije.

CTRL+O

Prijelaz na sljedeću sekciju.

CTRL+TAB

Prijelaz na prethodnu sekciju.

CTRL+SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE DOWN

Prijelaz na prethodnu stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE UP

Prijelaz na prvu stranicu u sekciji.

ALT+HOME

Prijelaz na posljednju stranicu u sekciji.

ALT+END

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE DOWN

Premještanje trenutne sekcije.

ALT+F, R, V

Pretraživanje bilježaka

Radnja

Pritisnite

Premještanje točke umetanja u okvir Traženje.

CTRL+F

Promjena djelokruga pretraživanja.

CTRL+F, TAB, STRELICA DOLJE

Pomicanje na sljedeći rezultat pretraživanja tijekom pretraživanja.

ENTER

Zajedničko korištenje bilježaka

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim osobama

Radnja

Pritisnite

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Pokretanje sesije zajedničkog korištenja u stvarnom vremenu.

ALT+S, L, S

Pristupanje zajedničkoj sesiji.

ALT+S, L, J

Napuštanje zajedničke sesije.

ALT+S, L, L

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim programima

Radnja

Pritisnite

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Slanje odabrane stranice u program Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

Stvaranje obveze u programu Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SHIFT+A

Stvaranje kontakta u programu Microsoft Office Outlook 2007

CTRL+SHIFT+C

Stvaranje Outlook zadatka Danas iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+1

Stvaranje Outlook zadatka Sutra iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+2

Stvaranje Outlook zadatka Ovaj tjedan iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+3

Stvaranje Outlook zadatka Sljedeći tjedan iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+4

Stvaranje Outlook zadatka Bez datuma iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+5

Otvaranje izbornika Outlook zadaci.

ALT+K

Otvaranje odabranog Outlook zadatka.

CTRL+SHIFT+K

Označavanje odabranog Outlook zadatka kao dovršenog.

CTRL+SHIFT+9

Brisanje odabranog Outlook zadatka.

CTRL+SHIFT+0

Sinkroniziranje promjena u trenutnoj zajedničkoj bilježnici.

SHIFT+F9

Sinkroniziranje promjena u svim zajedničkim bilježnicama.

F9

Zaštita bilježaka

Zaštita sekcija lozinkom

Radnja

Pritisnite

Određivanje mogućnosti zaštite lozinkom.

ALT+F, S

Zaključavanje svih lozinkom zaštićenih sekcija.

CTRL+ALT+L

Odabir okvira Unos lozinke u dijaloškom okviru Zaštita lozinkom.

ALT+S

Odabir okvira Potvrda lozinke u dijaloškom okviru Zaštita lozinkom.

ALT+C

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×