Tipkovni prečaci i funkcijske tipke u programu Excel za Windows

Tipkovni prečaci i funkcijske tipke u programu Excel za Windows

U ovom se članku opisuju tipkovni prečaci, funkcijske tipke i neki drugi česti tipkovni prečaci za Microsoft Excel za Windows. To obuhvaća tipkovne prečace koje možete koristiti za naredbe na vrpci. Ako koristite Mac, pročitajte članak Tipkovni prečaci i funkcijske tipke u programu Excel za Mac.

Važno : 

 • Ti se prečaci odnose na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 • Ako je za neki prečac potrebno pritisnuti više tipki odjednom, u ovom se članku te tipke razdvajaju znakom plus (+). Ako morate pritisnuti jednu tipku odmah nakon druge, tipke su razdvojene zarezom (,).

U ovom se članku opisuju tipkovni prečaci, funkcijske tipke i neki drugi česti tipkovni prečaci za Excel 2016. To obuhvaća tipkovne prečace koje možete koristiti za naredbe na vrpci. Ako koristite Excel Online, pročitajte članak Tipkovni prečaci u aplikaciji Excel Online.

Savjeti : 

Često korišteni prečaci

Ako se prvi put susrećete s vrpcom, informacije u ovom odjeljku olakšat će vam upoznavanje s modelom njezinih tipkovnih prečaca. Vrpca ima nove prečace naziva savjeti za tipku koji se mogu pojaviti kada pritisneš tipku Alt. Vrpca povezane naredbe grupira na karticama. Na kartici Polazno, primjerice, grupa Broj obuhvaća naredbu Oblik broja.

U ovoj su tablici prikazani najčešće korišteni tipkovni prečaci u programu Excel 2016.

Radnja

Tipke

Zatvaranje proračunske tablice

Ctrl + W

Otvaranje proračunske tablice

Ctrl + O

Prijelaz na karticu Polazno

Alt + H

Spremanje proračunske tablice

Ctrl + S

Kopiranje

Ctrl + C

Zalijepi

Ctrl + V

Poništavanje

Ctrl + Z

Uklanjanje sadržaja ćelije

Tipka Delete

Odabir boje ispune

ALT + H, H

Izrezivanje

Ctrl + X

Prelazak na karticu Umetanje

Alt + N

Podebljano

Ctrl + B

Centralno poravnanje sadržaja ćelija

Alt + H, A, a zatim C

Prelazak na karticu Izgled stranice

Alt + P

Prelazak na karticu Podaci

Alt + A

Prelazak na karticu Prikaz

Alt + W

Otvaranje kontekstnog izbornika

Shift + F10 ili

Kontekstna tipka

Dodavanje obruba

ALT + H, B

Brisanje stupca

Alt + H, D, a zatim C

Prelazak na karticu Formula

Alt + M

Skrivanje odabranih redaka

Ctrl + 9

Skrivanje odabranih stupaca

Ctrl + 0

Vrh stranice

Tipkovni prečaci za vrpcu

Ako se prvi put susrećete s vrpcom, informacije u ovom odjeljku olakšat će vam upoznavanje s modelom njezinih tipkovnih prečaca.

Kada pritisnete tipku Alt na malim se slikama (savjeti za tipke) pokraj kartica i naredbi na vrpci prikazuju slova, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Oznake savjeta za tipku koje se prikazuju na vrpci

Ta slova možete kombinirati s tipkom Alt da biste upotrijebili prečace koji se zovu tipkovni prečaci za naredbe vrpce. Primjerice, Alt + H otvara karticu Polazno, a Alt + Q prelazi na okvir za vođenje kroz kontrole.

Ponovno pritisnite tipku Alt da biste vidjeli savjete za tipke za naredbe na bilo kojoj kartici.

Tipkovni prečaci za kartice vrpce

Da biste izravno pristupili nekoj kartici na vrpci, pritisnite neku od sljedećih tipki:

Radnja

Tipke

Otvaranje okvira za vođenje kroz kontrole na vrpci radi upisa pojma za pretraživanje da biste pristupili pomoći ili sadržaju sustava pomoći.

Alt + Q, a zatim unesite pojam za pretraživanje.

Otvaranje kartice Datoteka i korištenje prikaza Backstage.

Alt + F

Otvaranje kartice Polazno, oblikovanje teksta i brojeva te korištenje alata za traženje.

Alt + H

Otvaranje kartice Umetanje radi umetanja zaokretnih tablica, grafikona, dodataka, minigrafikona, slika, oblika, zaglavlja ili tekstnih okvira.

ALT + N

Otvaranje kartice Izgled stranice radi rada s temama, postavljanjem stranice, skaliranjem i poravnanjem.

Alt + P

Otvaranje kartice Formule radi umetanja, praćenja i prilagodbe funkcija i izračuna.

Alt + M

Otvaranje kartice Podaci radi povezivanja s podacima, njihova sortiranja, filtriranja i analiziranja te rada s njima.

Alt + A

Otvaranje kartice Pregled i provjeravanje pravopisa, dodavanje komentara te zaštita listova i radnih knjiga.

Alt + R

Otvaranje kartice Prikaz radi pretpregleda prijeloma i izgleda stranica, pokazivanja i skrivanja crta rešetke i naslova, postavljanje uvećanja zuma, upravljanje prozorima i oknima te pregledavanja makronaredbi.

Alt + W

Vrh stranice

Rad na vrpci pomoću tipkovnice

Radnja

Tipke

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje tipkovnih prečaca.

Alt ili F10. Na drugu se karticu prebacite pomoću tipkovnih prečaca ili tipki sa strelicom.

Premještanje fokusa na naredbe na vrpci.

Tabulator ili Shift + tabulator

Pomicanje po stavkama vrpce prema dolje, gore, lijevo ili desno (tim redoslijedom).

Tipka sa strelicom dolje, gore, lijevo ili desno

Aktiviranje odabranog gumba.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje popisa za odabranu naredbu.

Tipka sa strelicom dolje

Otvaranje izbornika za odabrani gumb.

Alt + strelica dolje

Kada je otvoren izbornik ili podizbornik, premještanje na sljedeću naredbu.

Tipka sa strelicom dolje

Proširivanje ili sažimanje vrpce.

Ctrl + F1

Otvaranje kontekstnog izbornika.

Shift + F10

Ili na tipkovnici sustava Windows

Kontekstna tipka (između desne tipke Alt i desne tipke Ctrl)

Premještanje na podizbornik kada je otvoren ili odabran glavni izbornik.

Tipka sa strelicom lijevo

Vrh stranice

Referenca tipkovnog prečaca za Excel

Navigacija u ćelijama: tipkovni prečaci

Radnja

Tipke

Prelazak na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu mogućnost u dijaloškom okviru.

Shift + tabulator

Pomicanje za jednu ćeliju prema gore u radnom listu.

Tipka sa strelicom gore

Pomicanje za jednu ćeliju prema dolje u radnom listu.

Tipka sa strelicom dolje

Pomicanje za jednu ćeliju ulijevo u radnom listu.

Tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje za jednu ćeliju udesno u radnom listu.

Tipka sa strelicom desno

Prelazak na rub trenutnog na radnom listu.

Ctrl + tipka sa strelicom

Prelazak na način kraja, prelazak u sljedeću ispunjenu ćeliju u istom stupcu ili retku kao aktivnu ćeliju te isključivanje načina kraja. Ako su ćelije prazne, prijeđite na zadnju ćeliju u stupcu ili retku.

End, tipka sa strelicom

Prelazak na zadnju ćeliju u radnom listu do najnižeg iskorištenog retka krajnjeg desnog iskorištenog stupca.

Ctrl + End

Širenje odabira ćelija do zadnje iskorištenje ćelije na radnom listu (donji desni kut).

Ctrl + Shift + End

Prelazak na ćeliju u gornjem lijevom kutu prozora kada je uključena mogućnost Scroll Lock.

Home + Scroll Lock

Prelazak na početak retka.

Ctrl + Home

Prebacivanje za jedan zaslon dolje na radnom listu.

Page Down

Prelazak na sljedeći list u radnoj knjizi.

Ctrl + Page Down

Prebacivanje za jedan zaslon udesno na radnom listu.

Alt + Page Down

Prebacivanje za jedan zaslon prema gore na radnom listu.

Page Up

Prebacivanje za jedan zaslon ulijevo na radnom listu.

Alt + Page Up

Prelazak na prethodni list u radnoj knjizi.

Ctrl + Page Up

Pomicanje za jednu ćeliju udesno na radnom listu ili pomicanje između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu.

Tabulator

Vrh stranice

Oblikovanje u ćelijama: tipkovni prečaci

Radnja

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija.

Ctrl + 1

Oblikovanje fontova pomoću dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija.

Ctrl + Shift + F ili Ctrl + Shift + P

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje točke unosa na kraj njezina sadržaja. Ako je pak uređivanje isključeno za ćeliju, premještanje točke unosa u traku formule. Ako je riječ o uređivanju formule, uključivanje i isključivanje načina rada točke radi korištenja tipki sa strelicom za stvaranje reference.

F2

Dodavanje ili uređivanje komentara ćelije.

Shift + F2

Otvaranje dijaloškog okvira Umetanje radi umetanja praznih ćelija.

Ctrl + Shift + Plus (+)

Otvaranje dijaloškog okvira Brisanje radi brisanja odabranih ćelija.

Ctrl + Minus (-)

Unos trenutnog vremena.

Ctrl + Shift + dvotočka (:)

Unos trenutnog datuma.

Ctrl + točka sa zarezom (;)

Izmjena prikaza vrijednosti ćelija i prikaza formula na radnom listu.

Ctrl + gravis (`)

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne u ćeliju ili traku formule.

Ctrl + apostrof (')

Premještaj odabranih ćelija.

Ctrl + X

Kopiranje odabranih ćelija.

Ctrl + C

Lijepljenje sadržaja u točki unosa, zamjena svakog odabira.

Ctrl + V

Otvaranje dijaloškog okvira Posebno lijepljenje.

Ctrl + Alt + V

Prebacivanje teksta u kurziv ili uklanja kurziva.

Ctrl + I ili Ctrl + 3

Podebljavanje teksta ili uklanjanje podebljanja.

Ctrl + B ili Ctrl + 2

Podcrtavanje teksta ili uklanjanje podcrtavanja.

Ctrl + U ili Ctrl + 4

Primjena ili uklanjanje precrtavanja.

Ctrl + 5

Prebacivanje između skrivanja objekata, prikaza objekata i prikaza zamjenskih mjesta za objekte.

Ctrl + 6

Primjena vanjskog obruba na odabrane ćelije.

Ctrl + Shift + znak &

Uklanjanje vanjskog obruba s odabranih ćelija.

Ctrl + Shift + podvlaka (_)

Prikaz ili skrivanje simbola strukture.

Ctrl + 8

Korištenje naredbe Ispuni prema dolje radi kopiranja sadržaja i oblikovanja iz najviše ćelije odabranog raspona u ćelije ispod nje.

Ctrl + D

Primjena općenitog oblika broja.

Ctrl + Shift + tilda (~)

Primjena oblika valute s dva decimalna mjesta (negativni brojevi u zagradama).

Ctrl + Shift + znak dolara ($)

Primjena oblik postotka bez decimalnih mjesta.

Ctrl + Shift + postotak (%)

Primjena znanstvenog oblika broja s dva decimalna mjesta.

Ctrl + Shift + karet (^)

Primjena oblika datuma s danom, mjesecom i godinom.

Ctrl + Shift + znak ljestvi (#)

Primjena oblika vremena sa satom, minutama i oznakom za prijepodne i poslijepodne.

Ctrl + Shift + znak @

Primjena oblik broja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus (-) za negativne vrijednosti.

Ctrl + Shift + uskličnik (!)

Otvaranje dijaloškog okvira Umetanje hiperveze.

Ctrl + K

Provjera pravopisa na aktivnom radnom listu ili unutar odabranog raspona.

F7

Prikaz mogućnosti brze analize za odabrane ćelije koje sadrže podatke.

Ctrl + Q

Prikaz dijaloškog okvira Stvaranje tablice.

Ctrl + L ili Ctrl + T

Vrh stranice

Odabir i izvođenje radnji: tipkovni prečaci

Radnja

Tipke

Odabir cijelog radnog lista.

Ctrl + A ili Ctrl + Shift + razmaknica

Odabir trenutnog i sljedećeg radnog lista u radnoj knjizi.

Ctrl + Shift + Page Down

Odabir trenutnog i prethodnog radnog lista u radnoj knjizi.

Ctrl + Shift + Page Up

Proširenje odabira ćelija za jednu ćeliju.

Shift + tipka sa strelicom

Proširivanje odabira ćelija do posljednje popunjene ćelije u istom stupcu ili retku u kojem se nalazi aktivna ćelija ili, ako je sljedeća ćelija prazna na sljedeću popunjenu ćeliju.

Ctrl + Shift + tipka sa strelicom

Uključivanje načina proširivanja i korištenje tipki sa strelicama radi proširenja odabira. Ponovno pritisnite da biste isključili.

Uključivanje načina proširivanja i korištenje tipki sa strelicama radi proširenja odabira. Ponovno pritisnite da biste isključili. F8

Dodavanje nesusjednih ćelija ili raspona u odabir ćelija pomoću tipki sa strelicama.

Shift + F8

Započinjanje novog retka u istoj ćeliji.

Alt + Enter

Ispunjavanje odabranog raspona ćelija trenutnim unosom.

Ctrl + Enter

Dovršavanje unosa u ćeliju i odabir ćelije iznad.

Shift + Enter

Odabir cijelog stupca na radnom listu.

Ctrl + razmaknica

Odabir cijelog retka na radnom listu.

Shift + razmaknica

Kada je odabran neki objekt, odabir svih objekata na radnom listu.

Ctrl + Shift + razmaknica

Proširivanje odabira ćelija na početak radnog lista.

Ctrl + Shift + Home

Odabir trenutnog područja ako radni list sadrži podatke. Pritisnite drugi put da biste odabrali trenutno područje i njegove sažete retke. Pritisnite treći put da biste odabrali cijeli radni list.

Ctrl + A ili Ctrl + Shift + razmaknica

Odabir trenutnog područja oko aktivne ćelije ili odabir cijelog izvješća zaokretne tablice.

Ctrl + Shift + zvjezdica (*)

Odabir prve naredbe na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

Home

Ponavljanje zadnje naredbe ili radnje, ako je to moguće.

Ctrl + Y

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Vrh stranice

Rad s podacima, funkcijama i trakom formule: tipkovni prečaci

Radnja

Tipke

Odabir cijelog izvješća zaokretne tablice.

Ctrl + Shift + zvjezdica (*)

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje točke unosa na kraj njezina sadržaja. Ako je pak uređivanje isključeno za ćeliju, premještanje točke unosa u traku formule. Ako je riječ o uređivanju formule, uključivanje i isključivanje načina rada točke radi korištenja tipki sa strelicom za stvaranje reference.

F2

Proširivanje ili sažimanje trake formule.

Ctrl + Shift + U

Poništavanje unosa u ćeliji ili na traci formule.

Esc

Završavanje unosa na traci formule i odabir donje ćelije.

Enter

Premještanje pokazivača na kraj teksta u traci formule.

Ctrl + End

Odabir cijelog teksta u traci formule od položaja pokazivača do kraja.

Ctrl + Shift + End

Izračun svih radnih listova u svim otvorenim radnim knjigama.

F9

Izračun aktivnog radnog lista.

Shift + F9

Izračun svih radnih listova u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

Ctrl + Alt + F9

Ponovna provjera zavisne formule, a zatim ponovni izračun svih ćelija u svim otvorenim radnim knjigama, uključujući ćelije koje nisu označene za izračun.

Ctrl + Alt + Shift + F9

Prikaz izbornika ili poruke za gumb za provjeru pogrešaka.

Alt + Shift + F10

Prikaz dijaloškog okvira Argumenti funkcije kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli.

Ctrl + A

Umetanje naziva argumenata i zagrada kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli.

Ctrl + Shift + A

Pozivanje mogućnosti Pregled predloženih unosa da automatski prepoznaje uzorke u susjednim stupcima te ispunjava trenutni stupac.

Ctrl + E

Ako je u formuli odabrana referenca ili raspon ćelije, provjera svih kombinacija apsolutnih i relativnih referenci.

F4

Umetanje funkcije.

Shift + F3

Kopiranje vrijednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule.

Ctrl + Shift + ravni navodnik (")

Stvaranje ugrađenog grafikona od podataka u trenutnom rasponu.

Alt + F1

Stvaranje grafikona od podataka u trenutnom rasponu na zasebnom listu grafikona.

F11

Definiranje naziva za korištenje u referencama.

Alt + M, M, D

Lijepljenje naziva iz dijaloškog okvira Lijepljenje naziva (ako su u radnoj knjizi definirani nazivi).

F3

Prelazak na prvo polje u sljedećem zapisu podatkovnog obrasca.

Enter

Stvaranje, pokretanje, uređivanje ili brisanje makronaredbe.

Alt + F8

Otvaranje alata Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt + F11

Vrh stranice

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

 • Samo F1: prikazivanje okna zadatka Pomoć za Excel.

 • Ctrl + F1: prikazivanje ili skrivanje vrpce.

 • Alt + F1: stvaranje ugrađenog grafikona od podataka u trenutnom rasponu.

 • Alt + Shift + F1: umetanje novog radnog lista.

F2

 • Samo F2: uređivanje aktivne ćelije i postavljanje točke unosa na kraj njezina sadržaja. Ako je pak uređivanje isključeno za ćeliju, premještanje točke unosa u traku formule. Ako je riječ o uređivanju formule, uključivanje i isključivanje načina rada točke radi korištenja tipki sa strelicom za stvaranje reference.

 • Shift + F2: dodavanje ili uređivanje komentara ćelije.

 • Ctrl + F2: prikazivanje područja pretpregleda ispisa na kartici Ispis u prikazu Prikaz Backstage.

F3

 • Samo F3: prikazivanje dijaloškog okvira Lijepljenje naziva. Mogućnost je dostupna samo ako su u radnoj knjizi definirani nazivi.

 • Shift + F3: prikazivanje dijaloškog okvira Umetanje funkcije.

F4

 • Samo F4: ponavljanje zadnje naredbe ili akcije, ako je to moguće.

  Ako je u formuli odabrana referenca ili raspon ćelije, tipkom F4 provjeravaju se sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

 • Ctrl + F4: zatvaranje odabranog prozora radne knjige.

 • Alt + F4: zatvaranje programa Excel.

F5

 • Samo F5: prikazivanje dijaloškog okvira Idi na.

 • Ctrl + F5: vraćanje odabranog prozora radne knjige na izvornu veličinu.

F6

 • Samo F6: služi za prebacivanje između naredbi radnog lista, zumiranja, okna zadatka i vrpce. Na podijeljenom radnom listu F6 obuhvaća podijeljena okna kada se radi o prebacivanju između okna i područja vrpce.

 • Shift + F6: služi za prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i vrpce.

 • Ctrl + F6: prelaženje na sljedeći prozor radne knjige kada je otvoreno više prozora.

F7

 • Samo F7: otvaranje dijaloškog okvira Provjera pravopisa radi provjere pravopisa na aktivnom radnom listu ili unutar odabranog raspona.

 • Ctrl + F7: izvođenje naredbe Premještanje u prozoru radne knjige kada nije maksimiziran. Prozor premještajte pomoću tipki sa strelicama pa nakon toga pritisnite Enter ili Esc da biste premještanje poništili.

 • Samo F8: uključivanje i isključivanje proširenog načina rada. U proširenom načinu rada u retku statusa pojavljuje se Prošireni odabir, a odabir se proširuje pomoću tipki sa strelicama.

F8

 • Shift + F8: omogućivanje dodavanje nesusjedne ćelije ili raspona u odabir ćelija pomoću tipki sa strelicama.

 • Ctrl + F8: izvođenje naredbe Veličina kada radna knjiga nije maksimizirana.

 • Alt + F8: prikazivanje dijaloškog okvira Makronaredba radi stvaranja, izvođenja, uređivanja ili brisanja makronaredbe.

F9

 • Samo F9: izračunavanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim knjigama.

 • Shift + F9: izračunavanje aktivnih radnih listova.

 • Ctrl + Alt + F9: izračunavanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

 • Ctrl + Alt + Shift + F9: ponovno provjeravanje zavisnih formula, a zatim ponovno izračunavanje svih ćelija u svim otvorenim radnim knjigama, uključujući ćelije koje nisu označene za izračun.

 • Ctrl + F9: minimiziranje prozora radne knjige na veličinu ikone.

F10

 • Samo F10: uključivanje ili isključivanje savjeta za tipke (pritisak tipke Alt ima isti učinak).

 • Shift + F10: prikazivanje izbornika prečaca za odabranu stavku.

 • Alt + Shift + F10: prikazivanje izbornika ili poruke za gumb za provjeru pogrešaka.

 • Ctrl + F10: maksimiziranje odabranog prozora radne knjige ili njegovo vraćanje na prethodnu veličinu.

F11

 • Samo F11: stvaranje grafikona od podataka u trenutnom rasponu na zasebnom listu grafikona.

 • Shift + F11: umetanje novog radnog lista.

 • Alt + F11: otvaranje alata Microsoft Visual Basic For Applications Editor, u kojem možete stvarati makronaredbe pomoću jezika Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Samo F12: prikazivanje dijaloškog okvira Spremi kao.

Vrh stranice

Ostale korisne tipke prečaca

Tipka

Opis

Alt

 • Prikazuje savjete za tipke (nove prečace) na vrpci.

Na primjer:

 • Tipke Alt, W, P prebacuju radni list u prikaz Izgled stranice.

 • Tipke Alt, W, L prebacuju radni list u prikaz Normalno.

 • Tipke Alt, W, I prebacuju radni list u prikaz Pretpregled prijeloma stranice.

Tipke sa strelicama

 • Pomicanje na radnom listu za jednu ćeliju gore, dolje, lijevo ili desno.

 • Ctrl + tipka sa strelicom prelazi na rub trenutnog područja podataka na radnom listu.

 • Shift + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija za jednu ćeliju.

 • Ctrl + Shift + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija do posljednje popunjene ćelije u istom stupcu ili retku u kojem se nalazi aktivna ćelija ili, ako je sljedeća ćelija prazna, proširuje odabir na sljedeću popunjenu ćeliju.

 • Strelica lijevo ili strelica desno odabiru karticu koja se nalazi lijevo ili desno kada je odabrana vrpca. Kada je podizbornik otvoren ili odabran, te tipke sa strelicama prebacuju vas s glavnog izbornika na podizbornik i obrnuto. Kada je odabrana kartica vrpce, te tipke služe za kretanje gumbima kartice.

 • Strelica dolje ili strelica gore odabiru sljedeću ili prethodnu naredbu kada je otvoren izbornik ili podizbornik. Kada je odabrana kartica vrpce, te tipke služe za kretanje prema gore ili dolje na kartici grupe.

 • U dijaloškom okviru tipke sa strelicama služe za pomicanje između mogućnosti na otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u skupini mogućnosti.

 • Strelica dolje ili Alt + strelica dolje otvara odabrani padajući popis.

Razmaknica

 • Na traci formule briše jedan znak ulijevo.

 • Ujedno čisti sadržaj aktivne ćelije.

 • U načinu uređivanja ćelije briše znak s lijeve strane točke unosa.

Delete

 • Uklanja sadržaj ćelije (podatke i formule) iz odabranih ćelija ne utječući na oblikovanja ćelije ili komentare.

 • U načinu uređivanja ćelije briše znak s desne strane točke unosa.

End

 • End uključuje ili isključuje način kraja. U načinu kraja možete pritisnuti tipku sa strelicom da biste se pomaknuli na sljedeću ispunjenu ćeliju koja se nalazi u istom stupcu ili retku kao i aktivna ćelija. Način kraja isključuje se automatski nakon pritiska na tipku sa strelicom. Obavezno ponovno pritisnite End prije no što pritisnete sljedeću tipku sa strelicom. Način kraja prikazuje se na traci stanja kada je uključen.

 • Ako su ćelije prazne, pritiskom na tipku End i tipku sa strelicom premještate se u posljednju ćeliju retka ili stupca.

 • End odabire i zadnju naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

 • Ctrl + End omogućuje prelazak na zadnju ćeliju u radnom listu do najnižeg iskorištenog retka krajnjeg desnog iskorištenog stupca. Ako se pokazivač nalazi u traci formule, Ctrl + End pomiče pokazivač na kraj teksta.

 • Ctrl + Shift + End proširuje odabir ćelija do zadnje iskorištenje ćelije na radnom listu (donji desni kut). Ako se pokazivač nalazi na traci formule, pritiskom tipki Ctrl + Shift + End odabire se sav tekst na traci formule od mjesta pokazivača do kraja – to ne utječe na visinu trake formule.

Enter

 • Dovršava unos u ćeliju iz ćelije ili trake formule i odabire ćeliju ispod (po zadanom).

 • U obrascu podataka prelazi na prvo polje sljedećeg zapisa.

 • Otvara odabrani izbornik (traku izbornika aktivirajte tipkom F10) ili izvodi akciju za odabranu naredbu.

 • U dijaloškom okviru izvodi akciju zadanog gumba naredbe za taj dijaloški okvir (gumb s podebljanom konturom, često gumb U redu).

 • Alt + Enter započinje novi redak u istoj ćeliji.

 • Ctrl + Enter ispunjava odabrani raspon ćelija trenutnim unosom.

 • Shift + Enter dovršava unos u ćeliju i odabire ćeliju iznad.

Esc

 • Poništava unos u ćeliji ili traci formule.

 • Zatvara otvoreni izbornik ili podizbornik, dijaloški okvir ili prozor poruke.

 • Zatvara i način prikaza preko cijelog zaslona ako je taj način primijenjen te se vraća u način normalnog prikaza na zaslonu i ponovno prikazuje vrpcu i traku stanja.

Tipka Home

 • Prelazi na početak retka na radnom listu.

 • Prelazi na ćeliju u gornjem lijevom kutu prozora kada je uključena mogućnost Scroll Lock.

 • Odabire prvu naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

 • Ctrl + Home prelazi na početak radnog lista.

 • Ctrl + Shift + Home proširuje odabir ćelija na početak radnog lista.

Page Down

 • Pomiče se za jedan zaslon prema dolje na radnom listu.

 • Alt + Page Down pomiče se za jedan zaslon udesno na radnom listu.

 • Ctrl + Page Down prelazi na sljedeći radni list u radnoj knjizi.

 • Ctrl + Shift + Page Down odabire trenutni i sljedeći radni list u radnoj knjizi.

Tipka Page Up

 • Pomiče se za jedan zaslon prema gore na radnom listu.

 • Alt + Page Up pomiče se za jedan zaslon ulijevo na radnom listu.

 • Ctrl + Page Up prelazi na prethodni list u radnoj knjizi.

 • Ctrl + Shift + Page Up odabire trenutni i prethodni list u radnoj knjizi.

Razmaknica

 • U dijaloškom okviru izvodi akciju za odabrani gumb ili potvrđuje/poništava potvrdni okvir.

 • Ctrl + razmaknica odabire cijeli stupac na radnom listu.

 • Shift + razmaknica odabire cijeli redak na radnom listu.

 • Ctrl + Shift + razmaknica odabire cijeli radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, Ctrl + Shift + razmaknica odabire trenutno područje. Pritiskom tipki Ctrl + Shift + razmaknica po drugi put odabire se trenutno područje i reci sažetka. Pritiskom tipki Ctrl + Shift + razmaknica po treći put odabire se cijeli radni list.

 • Kada je odabran neki objekt, pritiskom na kombinaciju Ctrl + Shift + razmaknica odabiru se svi objekti na radnom listu.

 • Alt + razmaknica prikazuje izbornik Kontrola za prozor programa Excel.

Tabulator

 • Pomiče se za jednu ćeliju udesno na radnom listu.

 • Pomiče se između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu.

 • Prelazi na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti u dijaloškom okviru.

 • Shift + Tab prelazi na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu mogućnost u dijaloškom okviru.

 • Ctrl + Tab prelazi na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

 • Ctrl + Shift + Tab prelazi na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

Vrh stranice

U ovom se članku opisuju tipkovni prečaci, funkcijske tipke i neki drugi česti tipkovni prečaci za Excel 2013. To obuhvaća i prečace pomoću kojih se pristupa vrpci.

Savjet : Da bi vam ta referenca ostala dostupna tijekom rada, preporučujemo vam da tu temu ispišete. Da biste ispisali temu, pritisnite CTRL + P.

Napomena : Ako za radnju koju često koristite ne postoji tipkovni prečac, možete snimiti makronaredbu da biste ga stvorili.

Pristup vrpci putem tipkovnice

Ako se prvi put susrećete s vrpcom, informacije u ovom odjeljku olakšat će vam upoznavanje s modelom njezinih tipkovnih prečaca. Vrpca ima nove prečace naziva savjeti za tipku koji se mogu pojaviti kada pritisneš tipku Alt.

Da biste prikazali karticu na vrpci, pritisnite tipku za tu karticu, na primjer, pritisnite slovo N za karticu Umetanje ili slovo M za karticu Formule. Na taj će se način prikazati oznake svih savjeta za tipke za gumb te kartice, baš kao što je prikazano na sljedećoj slici. Zatim pritisnite tipku za željeni gumb.

Oznake savjeta za tipku koje se prikazuju na vrpci

Hoće li stari prečaci i dalje funkcionirati?

Tipkovni prečaci koji počinju tipkom Ctrl i dalje funkcioniraju u programu Microsoft Excel 2013. Primjerice, kombinacija Ctrl + C i dalje služi za kopiranje sadržaja u međuspremnik, a kombinacija Ctrl + V za njegovo lijepljenje iz međuspremnika.

Uglavnom funkcionira i većina starih prečaca izbornika koji se otvaraju u kombinaciji s tipkom Alt. Prečac morate znati napamet jer nema zaslonskih podsjetnika na slova koja treba pritisnuti. Pokušajte pritisnuti Alt, a zatim jednu od starih tipki za izbornik, kao što su E (Uređivanje), V (Prikaz), I (Umetanje) i tako dalje. Prikazat će se skočni okvir koji će vas obavijestiti da koristite tipkovni prečac iz prethodne verzije sustava Microsoft Office. Ako znate čitav redoslijed tipki, nastavite i pokrenite naredbu. Ako ne znate redoslijed, pritisnite tipku Esc i umjesto njih koristite oznake savjeta za tipke.

Tipkovni prečaci s tipkom Ctrl

Tipka

Opis

Ctrl + PgDn

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, slijeva nadesno.

Ctrl+PgUp

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, zdesna nalijevo.

Ctrl+Shift+&

Primjenjuje vanjski obrub na odabrane ćelije.

Ctrl+Shift_

Uklanja vanjski obrub s odabranih ćelija.

Ctrl+Shift+~

Primjenjuje općeniti oblik broja.

Ctrl+Shift+$

Primjenjuje oblik valute s dva decimalna mjesta (negativni brojevi u zagradama).

Ctrl+Shift+%

Primjenjuje oblik postotka bez decimalnih mjesta.

Ctrl+Shift+^

Primjenjuje znanstveni oblik broja s dva decimalna mjesta.

Ctrl+Shift+#

Primjenjuje oblik datuma s danom, mjesecom i godinom.

Ctrl+Shift+@

Primjenjuje oblik vremena sa satom, minutama i oznakom za prijepodne i poslijepodne.

Ctrl+Shift+!

Primjenjuje oblik broja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus (-) za negativne vrijednosti.

Ctrl+Shift+*

Označava trenutno područje oko aktivne ćelije (područje podataka okruženo praznim redovima i stupcima).

U zaokretnoj tablici odabire cijelo izvješće zaokretne tablice.

Ctrl+Shift+:

Unosi trenutno vrijeme.

Ctrl+Shift+"

Kopira vrijednost iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule.

Ctrl + Shift + Plus (+)

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje radi umetanja praznih ćelija.

Ctrl + Minus (-)

Prikazuje dijaloški okvir Brisanje radi brisanja odabranih ćelija.

Ctrl + ;

Unosi trenutni datum.

Ctrl+`

Izmjenjuje prikaz vrijednosti ćelija i prikaz formula na radnom listu.

Ctrl+'

Kopira formulu iz ćelije iznad aktivne u ćeliju ili traku formule.

Ctrl + 1

Prikazuje dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

Ctrl + 2

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

Ctrl+3

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

Ctrl+4

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

Ctrl+5

Primjenjuje ili uklanja precrtavanje.

Ctrl+6

Skriva/prikazuje objekte.

Ctrl+8

Prikazuje ili skriva simbole strukture.

Ctrl+9

Skriva odabrane retke.

Ctrl+0

Skriva odabrane stupce.

Ctrl + A

Odabire cijeli radni list.

Ako radni list sadrži podatke, kombinacija Ctrl + A odabire trenutno područje. Pritiskom tipki Ctrl + A po drugi put odabire se cijeli radni list.

Kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli, prikazuje dijaloški okvir Argumenti funkcije.

Ctrl + Shift + A umeće nazive argumenata i zagrade kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli.

Ctrl+B

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

Ctrl + C

Kopira odabrane ćelije.

Ctrl + D

Koristi naredbu Ispuni prema dolje radi kopiranja sadržaja i oblikovanja iz najviše ćelije odabranog raspona u ćelije ispod nje.

Ctrl + E

Pozivanje mogućnosti Pregled predloženih unosa da automatski prepoznaje uzorke u susjednim stupcima te ispunjava trenutni stupac.

Ctrl + F

Prikazuje dijaloški oblik Traženje i zamjena s odabranom karticom Traženje.

Shift + F5 također prikazuje tu karticu, a Shift + F4 ponavlja zadnju akciju traženja.

Ctrl + Shift + F otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font.

Ctrl + G

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

F5 također prikazuje taj dijaloški okvir.

Ctrl + H

Prikazuje dijaloški okvir Traženje i zamjena s odabranom karticom Zamjena.

Ctrl + I

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

Ctrl + K

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloški okvir Uređivanje hiperveze za odabrane postojeće hiperveze.

Ctrl + L

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

Ctrl + N

Stvara novu, praznu radnu knjigu.

Ctrl + O

Prikazuje dijaloški okvir Otvaranje radi otvaranja ili traženja datoteke.

Ctrl + Shift + O odabire sve ćelije koje sadrže komentare.

Ctrl + P

Prikazuje karticu Ispis u prikazu Prikaz Backstage u sustavu Microsoft Office.

Ctrl + Shift + P otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font.

Ctrl + Q

Prikazuje mogućnosti Brza analiza za podatke kada imate ćelije koje sadrže odabrane podatke.

Ctrl + R

Koristi naredbu Ispuni desno radi kopiranja sadržaja i oblikovanja krajnje lijeve ćelije odabranog raspona u ćelije s desne strane.

Ctrl + S

Sprema aktivnu datoteku s trenutnim nazivom, mjestom i oblikom datoteke.

Ctrl + T

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

Ctrl + U

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

Ctrl + Shift + U proširuje/sažima traku formule.

Ctrl + V

Umeće sadržaj iz međuspremnika u točki unosa i zamjenjuje odabrano. To je dostupno samo nakon izrezivanja ili kopiranja objekta, teksta ili sadržaja ćelije.

Ctrl + Alt + V prikazuje dijaloški okvir Posebno lijepljenje. To je dostupno tek kada izrežete ili kopirate objekt, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

Ctrl + W

Zatvara odabrani prozor radne knjige.

Ctrl+X

Izrezuje odabrane ćelije.

Ctrl+Y

Ponavlja zadnju naredbu ili akciju, ako je to moguće.

Ctrl + Z

Koristi naredbu Poništi radi poništavanja zadnje naredbe ili brisanja zadnjeg unosa.

Savjet : Kombinacije s tipkom Ctrl kao što su Ctrl + J i Ctrl + M zasad su nedodijeljeni prečaci.

Vrh stranice

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

Prikazuje okno zadatka Pomoć za Excel.

Ctrl + F1 prikazuje ili skriva vrpcu.

Alt + F1 stvara ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom rasponu.

Alt + Shift + F1 umeće novi radni list.

F2

Uređuje aktivnu ćeliju i postavlja točku unosa na kraj sadržaja ćelije. Ujedno i pomiče točku unosa u traku formula kada je uređivanje ćelije isključeno.

Shift + F2 dodaje ili uređuje komentar ćelije.

Ctrl + F2 prikazuje područje pretpregleda ispisa na kartici Ispis u prikazu Prikaz Backstage.

F3

Prikazuje dijaloški okvir Lijepljenje naziva. Dostupno samo ako su u radnoj knjizi definirani nazivi (kartica Formule, grupa Definirani nazivi, Definiraj naziv).

Shift + F3 prikazuje dijaloški okvir Umetanje funkcije.

F4

Ponavlja zadnju naredbu ili radnju, ako je to moguće.

Ako je u formuli odabrana referenca ili raspon ćelije, tipkom F4 provjeravaju se sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

Ctrl + F4 zatvara odabrani prozor radne knjige.

Alt + F4 zatvara Excel.

F5

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

Ctrl + F5 vraća odabrani prozor radne knjige na izvornu veličinu.

F6

Služi za prebacivanje između naredbi radnog lista, zumiranja, okna zadatka i vrpce. Na podijeljenom radnom listu (izbornik Prikaz, naredbe Upravljaj ovim prozorom, Zamrzni okna, Podjela prozora), F6 dodaje i podijeljena okna prilikom prijelaza između okana i područja vrpce.

Shift + F6 služi za prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i vrpce.

Ctrl + F6 prelazi na sljedeći prozor radne knjige kada je otvoreno više prozora.

F7

Prikazuje dijaloški okvir Provjera pravopisa radi provjere pravopisa na aktivnom radnom listu ili unutar odabranog raspona.

Ctrl + F7 izvodi naredbu Premještanje u prozoru radne knjige kada nije maksimiziran. Prozor premještajte pomoću tipki sa strelicama pa nakon toga pritisnite Enter ili Esc da biste premještanje poništili.

F8

Služi za uključivanje i isključivanje proširenog načina rada. U proširenom načinu rada u retku statusa pojavljuje se Prošireni odabir, a odabir se proširuje pomoću tipki sa strelicama.

Shift + F8 omogućuje dodavanje nesusjednih ćelija ili raspona u odabir ćelija pomoću tipki sa strelicama.

Ctrl + F8 izvodi naredbu Veličina (na izborniku Kontrola za prozor radne knjige) kada radna knjiga nije maksimizirana.

Alt + F8 prikazuje dijaloški okvir Makronaredba radi stvaranja, izvođenja, uređivanja ili brisanja makronaredbe.

F9

Izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama.

Shift + F9 izračunava aktivni radni list.

Ctrl + Alt + F9 izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

Ctrl + Alt + Shift + F9 ponovno provjerava zavisne formule, a zatim ponovno izračunava sve ćelije u svim otvorenim radnim knjigama, uključujući ćelije koje nisu označene za izračun.

Ctrl + F9 minimizira prozor radne knjige na veličinu ikone.

F10

uključivanje ili isključivanje savjeta za tipke (pritisak tipke Alt ima isti učinak).

Shift + F10 prikazuje izbornik prečaca za odabranu stavku.

Alt + Shift + F10 prikazuje izbornik ili poruku za gumb za provjeru pogrešaka.

Ctrl + F10 maksimizira odabrani prozor radne knjige ili ga vraća na prethodnu veličinu.

F11

Stvara grafikon od podataka u trenutnom rasponu na zasebnom listu grafikona.

Shift + F11 umeće novi radni list.

Alt + F11 otvara Microsoft Visual Basic for Applications Editor, u kojem možete stvarati makronaredbe pomoću jezika Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazuje dijaloški okvir Spremi kao.

Vrh stranice

Ostali korisni prečaci

Tipka

Opis

Alt

Prikazuje tipke sa savjetima (nove prečace) na vrpci.

Na primjer:

Tipke Alt, W, P prebacuju radni list u prikaz Izgled stranice.

Tipke Alt, W, L prebacuju radni list u prikaz Normalno.

Tipke Alt, W, I prebacuju radni list u prikaz Pretpregled prijeloma stranice.

Tipke sa strelicama

Pomicanje na radnom listu za jednu ćeliju gore, dolje, lijevo ili desno.

Ctrl + tipka sa strelicom prelazi na rub trenutnog područja podataka na radnom listu.

Shift + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija za jednu ćeliju.

Ctrl + Shift + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija do posljednje popunjene ćelije u istom stupcu ili retku u kojem se nalazi aktivna ćelija ili, ako je sljedeća ćelija prazna, proširuje odabir na sljedeću popunjenu ćeliju.

Strelica lijevo ili strelica desno odabiru karticu koja se nalazi lijevo ili desno kada je odabrana vrpca. Kada je podizbornik otvoren ili odabran, te tipke sa strelicama prebacuju vas s glavnog izbornika na podizbornik i obrnuto. Kada je odabrana kartica vrpce, te tipke služe za kretanje gumbima kartice.

Strelica dolje ili strelica gore odabiru sljedeću ili prethodnu naredbu kada je otvoren izbornik ili podizbornik. Kada je odabrana kartica vrpce, te tipke služe za kretanje prema gore ili dolje na kartici grupe.

U dijaloškom okviru tipke sa strelicama služe za pomicanje između mogućnosti na otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u skupini mogućnosti.

Strelica dolje ili Alt + strelica dolje otvara odabrani padajući popis.

Razmaknica

Na traci formule briše jedan znak ulijevo.

Ujedno čisti sadržaj aktivne ćelije.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s lijeve strane točke unosa.

Delete

Uklanja sadržaj ćelije (podatke i formule) iz odabranih ćelija ne utječući na oblikovanja ćelije ili komentare.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s desne strane točke unosa.

End

End uključuje ili isključuje način kraja. U načinu kraja možete pritisnuti tipku sa strelicom da biste se pomaknuli na sljedeću ispunjenu ćeliju koja se nalazi u istom stupcu ili retku kao i aktivna ćelija. Način kraja isključuje se automatski nakon pritiska na tipku sa strelicom. Obavezno ponovno pritisnite End prije no što pritisnete sljedeću tipku sa strelicom. Način kraja prikazuje se na traci stanja kada je uključen.

Ako su ćelije prazne, pritiskom na tipku End i tipku sa strelicom premještate se u posljednju ćeliju retka ili stupca.

End odabire i zadnju naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

Ctrl + End omogućuje prelazak na zadnju ćeliju u radnom listu do najnižeg iskorištenog retka krajnjeg desnog iskorištenog stupca. Ako se pokazivač nalazi u traci formule, Ctrl + End pomiče pokazivač na kraj teksta.

Ctrl + Shift + End proširuje odabir ćelija do zadnje iskorištenje ćelije na radnom listu (donji desni kut). Ako se pokazivač nalazi na traci formule, pritiskom tipki Ctrl + Shift + End odabire se sav tekst na traci formule od mjesta pokazivača do kraja – to ne utječe na visinu trake formule.

Enter

Dovršava unos u ćeliju iz ćelije ili trake formule i odabire ćeliju ispod (po zadanom).

U obrascu podataka prelazi na prvo polje sljedećeg zapisa.

Otvara odabrani izbornik (traku izbornika aktivirajte tipkom F10) ili izvodi akciju za odabranu naredbu.

U dijaloškom okviru izvodi akciju zadanog gumba naredbe za taj dijaloški okvir (gumb s podebljanom konturom, često gumb U redu).

Alt + Enter započinje novi redak u istoj ćeliji.

Ctrl + Enter ispunjava odabrani raspon ćelija trenutnim unosom.

Shift + Enter dovršava unos u ćeliju i odabire ćeliju iznad.

Esc

Poništava unos u ćeliji ili traci formule.

Zatvara otvoreni izbornik ili podizbornik, dijaloški okvir ili prozor poruke.

Zatvara i način prikaza preko cijelog zaslona ako je taj način primijenjen te se vraća u način normalnog prikaza na zaslonu i ponovno prikazuje vrpcu i traku stanja.

Home

Prelazi na početak retka na radnom listu.

Prelazi na ćeliju u gornjem lijevom kutu prozora kada je uključena mogućnost Scroll Lock.

Odabire prvu naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

Ctrl + Home prelazi na početak radnog lista.

Ctrl + Shift + Home proširuje odabir ćelija na početak radnog lista.

Page Down

Pomiče se za jedan zaslon prema dolje na radnom listu.

Alt + Page Down pomiče se za jedan zaslon udesno na radnom listu.

Ctrl + Page Down prelazi na sljedeći radni list u radnoj knjizi.

Ctrl + Shift + Page Down odabire trenutni i sljedeći radni list u radnoj knjizi.

Tipka Page Up

Pomiče se za jedan zaslon prema gore na radnom listu.

Alt + Page Up pomiče se za jedan zaslon ulijevo na radnom listu.

Ctrl + Page Up prelazi na prethodni list u radnoj knjizi.

Ctrl + Shift + Page Up odabire trenutni i prethodni list u radnoj knjizi.

Razmaknica

U dijaloškom okviru izvodi akciju za odabrani gumb ili potvrđuje/poništava potvrdni okvir.

Ctrl + razmaknica odabire cijeli stupac na radnom listu.

Shift + razmaknica odabire cijeli redak na radnom listu.

Ctrl + Shift + razmaknica odabire cijeli radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, Ctrl + Shift + razmaknica odabire trenutno područje. Pritiskom tipki Ctrl + Shift + razmaknica po drugi put odabire se trenutno područje i reci sažetka. Pritiskom tipki Ctrl + Shift + razmaknica po treći put odabire se cijeli radni list.

 • Kada je odabran neki objekt, pritiskom na kombinaciju Ctrl + Shift + razmaknica odabiru se svi objekti na radnom listu.

Alt + razmaknica prikazuje izbornik Kontrola za prozor programa Excel.

Tabulator

Pomiče se za jednu ćeliju udesno na radnom listu.

Pomiče se između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu.

Prelazi na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti u dijaloškom okviru.

Shift + Tab prelazi na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu mogućnost u dijaloškom okviru.

Ctrl + Tab prelazi na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

Ctrl + Shift + Tab prelazi na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

Vrh stranice

U ovom se članku opisuju tipkovni prečaci, funkcijske tipke i neki drugi česti tipkovni prečaci za Excel 2010. To obuhvaća i prečace pomoću kojih se pristupa vrpci.

Napomena : Ako koristite Microsoft Excel Starter 2010, imajte na umu da neke značajke navedene za Excel nisu podržane u programu Excel Starter 2010.

Savjet : Da bi vam ta referenca ostala dostupna tijekom rada, preporučujemo vam da tu temu ispišete. Da biste ispisali temu, pritisnite CTRL + P.

Napomena : Ako za radnju koju često koristite ne postoji tipkovni prečac, možete snimiti makronaredbu da biste ga stvorili.

Hoće li stari prečaci i dalje funkcionirati?

Tipkovni prečaci s tipkom CTRL

Funkcijske tipke

Ostale korisne tipke prečaca

Pristup vrpci putem tipkovnice

Ako se prvi put susrećete s vrpcom, informacije u ovom odjeljku olakšat će vam upoznavanje s modelom njezinih tipkovnih prečaca. Vrpca ima nove prečace naziva savjeti za tipku koji se mogu pojaviti kada pritisneš tipku Alt.

Oznake savjeta za tipku koje se prikazuju na vrpci

Da biste prikazali karticu na vrpci, pritisnite tipku za tu karticu, na primjer, pritisnite slovo N za karticu Umetanje ili slovo M za karticu Formule. Na taj će se način prikazati oznake svih savjeta za tipke za gumb te kartice. Zatim pritisnite tipku za željeni gumb.

Hoće li stari prečaci i dalje funkcionirati?

Tipkovni prečaci koji počinju tipkom CTRL i dalje funkcioniraju u programu Excel 2010. Primjerice, kombinacija CTRL + C i dalje služi za kopiranje sadržaja u međuspremnik, a kombinacija CTRL + V za njegovo lijepljenje iz međuspremnika.

Uglavnom funkcionira i većina starih prečaca izbornika koji se otvaraju u kombinaciji s tipkom ALT. Prečac morate znati napamet jer nema zaslonskih podsjetnika na slova koja treba pritisnuti. Pokušajte pritisnuti ALT, a zatim jednu od starih tipki za izbornik, kao što su E (Uređivanje), V (Prikaz), I (Umetanje) i tako dalje. Prikazat će se skočni okvir koji će vas obavijestiti da koristite tipkovni prečac iz prethodne verzije sustava Microsoft Office. Ako znate čitav redoslijed tipki, nastavite i pokrenite naredbu. Ako ne znate redoslijed, pritisnite tipku ESC i umjesto njih koristite oznake savjeta za tipke.

Tipkovni prečaci s tipkom Ctrl

Savjet : Preuzimanje ili ispis kartice s kratkim pregledom: Tipkovni prečaci – kombinacije s tipkom Ctrl. (PDF)

Tipka

Opis

CTRL + PgUp

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, slijeva nadesno.

CTRL + PgDn

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, zdesna nalijevo.

CTRL + SHIFT + (

Otkriva skrivene retke unutar odabira.

CTRL + SHIFT + &

Primjenjuje vanjski obrub na odabrane ćelije.

CTRL + SHIFT + _

Uklanja vanjski obrub s odabranih ćelija.

CTRL + SHIFT + ~

Primjenjuje općeniti oblik broja.

CTRL + SHIFT + $

Primjenjuje oblik valute s dva decimalna mjesta (negativni brojevi u zagradama).

CTRL + SHIFT + %

Primjenjuje oblik postotka bez decimalnih mjesta.

CTRL + SHIFT + ^

Primjenjuje znanstveni oblik broja s dva decimalna mjesta.

CTRL + SHIFT + #

Primjenjuje oblik datuma s danom, mjesecom i godinom.

CTRL + SHIFT + @

Primjenjuje oblik vremena sa satom, minutama i oznakom za prijepodne i poslijepodne.

CTRL + SHIFT + !

Primjenjuje oblik broja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus (-) za negativne vrijednosti.

CTRL + SHIFT + *

Označava trenutno područje oko aktivne ćelije (područje podataka okruženo praznim redovima i stupcima).

U zaokretnoj tablici odabire cijelo izvješće zaokretne tablice.

CTRL + SHIFT + :

Unosi trenutno vrijeme.

CTRL + SHIFT + "

Kopira vrijednost iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule.

CTRL + SHIFT + Plus (+)

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje radi umetanja praznih ćelija.

CTRL + Minus (-)

Prikazuje dijaloški okvir Brisanje radi brisanja odabranih ćelija.

CTRL + ;

Unosi trenutni datum.

CTRL + `

Izmjenjuje prikaz vrijednosti ćelija i prikaz formula na radnom listu.

CTRL + '

Kopira formulu iz ćelije iznad aktivne u ćeliju ili traku formule.

CTRL + 1

Prikazuje dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

CTRL + 2

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

CTRL + 3

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

CTRL + 4

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

CTRL + 5

Primjenjuje ili uklanja precrtavanje.

CTRL + 6

Skriva/prikazuje objekte.

CTRL + 8

Prikazuje ili skriva simbole strukture.

CTRL + 9

Skriva odabrane retke.

CTRL + 0

Skriva odabrane stupce.

CTRL + A

Odabire cijeli radni list.

Ako radni list sadrži podatke, kombinacija CTRL + A odabire trenutno područje. Pritiskom tipki CTRL + A po drugi put odabire se cijeli radni list.

Kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli, prikazuje dijaloški okvir Argumenti funkcije.

CTRL + SHIFT + A umeće nazive argumenata i zagrade kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli.

CTRL + B

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

CTRL + C

Kopira odabrane ćelije.

CTRL + D

Koristi naredbu Ispuni prema dolje radi kopiranja sadržaja i oblikovanja iz najviše ćelije odabranog raspona u ćelije ispod nje.

CTRL + F

Prikazuje dijaloški oblik Traženje i zamjena s odabranom karticom Traženje.

SHIFT + F5 također prikazuje tu karticu, a SHIFT + F4 ponavlja zadnju akciju traženja.

CTRL + SHIFT + F otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font.

CTRL + G

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

F5 također prikazuje taj dijaloški okvir.

CTRL + H

Prikazuje dijaloški okvir Traženje i zamjena s odabranom karticom Zamjena.

CTRL + I

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

CTRL + K

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloški okvir Uređivanje hiperveze za odabrane postojeće hiperveze.

CTRL + L

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

CTRL + N

Stvara novu, praznu radnu knjigu.

CTRL + O

Prikazuje dijaloški okvir Otvaranje radi otvaranja ili traženja datoteke.

CTRL + SHIFT + O odabire sve ćelije koje sadrže komentare.

CTRL + P

Prikazuje karticu Ispis u prikazu Prikaz Backstage u sustavu Microsoft Office.

CTRL + SHIFT + P otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font.

CTRL + R

Koristi naredbu Ispuni desno radi kopiranja sadržaja i oblikovanja krajnje lijeve ćelije odabranog raspona u ćelije s desne strane.

CTRL + S

Sprema aktivnu datoteku s trenutnim nazivom, mjestom i oblikom datoteke.

CTRL + T

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

CTRL + U

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

CTRL + SHIFT + U proširuje/sažima traku formule.

CTRL + V

Umeće sadržaj iz međuspremnika u točki unosa i zamjenjuje odabrano. To je dostupno samo nakon izrezivanja ili kopiranja objekta, teksta ili sadržaja ćelije.

CTRL + ALT + V prikazuje dijaloški okvir Posebno lijepljenje. To je dostupno tek kada izrežete ili kopirate objekt, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

CTRL + W

Zatvara odabrani prozor radne knjige.

CTRL + X

Izrezuje odabrane ćelije.

CTRL + Y

Ponavlja zadnju naredbu ili radnju, ako je to moguće.

CTRL + Z

Koristi naredbu Poništi radi poništavanja zadnje naredbe ili brisanja zadnjeg unosa.

Savjet : Kombinacije s tipkom CTRL kao što su CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M i CTRL + Q zasad su nedodijeljeni prečaci.

Vrh stranice

Funkcijske tipke

Savjet : Preuzimanje ili ispis kartice s kratkim pregledom: Tipkovni prečaci – funkcijske tipke. (PDF)

Tipka

Opis

F1

Prikazuje okno zadatka Pomoć za Excel.

CTRL + F1 prikazuje ili skriva vrpcu.

ALT + F1 stvara ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom rasponu.

ALT + SHIFT + F1 umeće novi radni list.

F2

Uređuje aktivnu ćeliju i postavlja točku unosa na kraj sadržaja ćelije. Ujedno i pomiče točku unosa u traku formula kada je uređivanje ćelije isključeno.

SHIFT + F2 dodaje ili uređuje komentar ćelije.

CTRL + F2 prikazuje područje pretpregleda ispisa na kartici Ispis u prikazu Prikaz Backstage.

F3

Prikazuje dijaloški okvir Lijepljenje naziva. Mogućnost je dostupna samo ako u radnoj knjizi postoje nazivi.

SHIFT + F3 prikazuje dijaloški okvir Umetanje funkcije.

F4

Ponavlja zadnju naredbu ili radnju, ako je to moguće.

Ako je u formuli odabrana referenca ili raspon ćelije, tipkom F4 provjeravaju se sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

CTRL + F4 zatvara odabrani prozor radne knjige.

ALT + F4 zatvara Excel.

F5

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

CTRL + F5 vraća odabrani prozor radne knjige na izvornu veličinu.

F6

Služi za prebacivanje između naredbi radnog lista, zumiranja, okna zadatka i vrpce. Na podijeljenom radnom listu (izbornik Prikaz, naredbe Upravljaj ovim prozorom, Zamrzni okna, Podjela prozora), F6 dodaje i podijeljena okna prilikom prijelaza između okana i područja vrpce.

SHIFT + F6 služi za prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i vrpce.

CTRL + F6 prelazi na sljedeći prozor radne knjige kada je otvoreno više prozora.

F7

Prikazuje dijaloški okvir Provjera pravopisa radi provjere pravopisa na aktivnom radnom listu ili unutar odabranog raspona.

CTRL + F7 izvodi naredbu Premještanje u prozoru radne knjige kada nije maksimiziran. Prozor premještajte pomoću tipki sa strelicama pa nakon toga pritisnite ENTER ili ESC da biste premještanje poništili.

F8

Služi za uključivanje i isključivanje proširenog načina rada. U proširenom načinu rada u retku statusa pojavljuje se Prošireni odabir, a odabir se proširuje pomoću tipki sa strelicama.

SHIFT + F8 omogućuje dodavanje nesusjednih ćelija ili raspona u odabir ćelija pomoću tipki sa strelicama.

CTRL + F8 izvodi naredbu Veličina (na izborniku Kontrola za prozor radne knjige) kada radna knjiga nije maksimizirana.

ALT + F8 prikazuje dijaloški okvir Makronaredba radi stvaranja, izvođenja, uređivanja ili brisanja makronaredbe.

F9

Izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama.

SHIFT + F9 izračunava aktivni radni list.

CTRL + ALT + F9 izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 ponovno provjerava zavisne formule, a zatim ponovno izračunava sve ćelije u svim otvorenim radnim knjigama, uključujući ćelije koje nisu označene za izračun.

CTRL + F9 minimizira prozor radne knjige na veličinu ikone.

F10

uključivanje ili isključivanje savjeta za tipke (pritisak tipke ALT ima isti učinak).

SHIFT + F10 prikazuje izbornik prečaca za odabranu stavku.

ALT + SHIFT + F10 prikazuje izbornik ili poruku za gumb za provjeru pogrešaka.

CTRL + F10 maksimizira odabrani prozor radne knjige ili ga vraća na prethodnu veličinu.

F11

stvaranje grafikona od podataka u trenutnom rasponu na zasebnom listu grafikona.

SHIFT + F11 umeće novi radni list.

ALT + F11 otvara alat Microsoft Visual Basic For Applications Editor, u kojem možete stvarati makronaredbe pomoću jezika Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazuje dijaloški okvir Spremi kao.

Vrh stranice

Ostali korisni prečaci

Napomena : Preuzimanje ili ispis kartice s kratkim pregledom: Tipkovni prečaci – razno. (PDF)

Tipka

Opis

ALT

Prikazuje tipke sa savjetima (nove prečace) na vrpci.

Na primjer:

Tipke ALT, W, P prebacuju radni list u prikaz Izgled stranice.

Tipke ALT, W, L prebacuju radni list u prikaz Normalno.

Tipke ALT, W, I prebacuju radni list u prikaz Pretpregled prijeloma stranice.

TIPKE SA STRELICOM

Pomicanje na radnom listu za jednu ćeliju gore, dolje, lijevo ili desno.

CTRL + tipka sa strelicom prelazi na rub trenutnog područja podataka na radnom listu.

SHIFT + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija za jednu ćeliju.

CTRL + SHIFT + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija do posljednje popunjene ćelije u istom stupcu ili retku u kojem se nalazi aktivna ćelija ili, ako je sljedeća ćelija prazna, proširuje odabir na sljedeću popunjenu ćeliju.

Strelica lijevo ili strelica desno odabiru karticu koja se nalazi lijevo ili desno kada je odabrana vrpca. Kada je podizbornik otvoren ili odabran, te tipke sa strelicama prebacuju vas s glavnog izbornika na podizbornik i obrnuto. Kada je odabrana kartica vrpce, te tipke služe za kretanje gumbima kartice.

Strelica dolje ili strelica gore odabiru sljedeću ili prethodnu naredbu kada je otvoren izbornik ili podizbornik. Kada je odabrana kartica vrpce, te tipke služe za kretanje prema gore ili dolje na kartici grupe.

U dijaloškom okviru tipke sa strelicama služe za pomicanje između mogućnosti na otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u skupini mogućnosti.

Strelica dolje ili ALT + strelica dolje otvara odabrani padajući popis.

BACKSPACE

Na traci formule briše jedan znak ulijevo.

Ujedno čisti sadržaj aktivne ćelije.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s lijeve strane točke unosa.

DELETE

Uklanja sadržaj ćelije (podatke i formule) iz odabranih ćelija ne utječući na oblikovanja ćelije ili komentare.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s desne strane točke unosa.

END

END uključuje ili isključuje način kraja. U načinu kraja možete pritisnuti tipku sa strelicom da biste se pomaknuli na sljedeću ispunjenu ćeliju koja se nalazi u istom stupcu ili retku kao i aktivna ćelija. Ako su ćelije prazne, pritiskom na tipku END i tipku sa strelicom premještate se u posljednju ćeliju retka ili stupca.

END odabire i zadnju naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

CTRL + END omogućuje prelazak na zadnju ćeliju u radnom listu do najnižeg iskorištenog retka krajnjeg desnog iskorištenog stupca. Ako se pokazivač nalazi u traci formule, CTRL + END pomiče pokazivač na kraj teksta.

CTRL + SHIFT + END proširuje odabir ćelija do zadnje iskorištenje ćelije na radnom listu (donji desni kut). Ako se pokazivač nalazi na traci formule, pritiskom tipki CTRL + SHIFT + END odabire se sav tekst na traci formule od mjesta pokazivača do kraja – to ne utječe na visinu trake formule.

ENTER

Dovršava unos u ćeliju iz ćelije ili trake formule i odabire ćeliju ispod (po zadanom).

U obrascu podataka prelazi na prvo polje sljedećeg zapisa.

Otvara odabrani izbornik (traku izbornika aktivirajte tipkom F10) ili izvodi akciju za odabranu naredbu.

U dijaloškom okviru izvodi akciju zadanog gumba naredbe za taj dijaloški okvir (gumb s podebljanom konturom, često gumb U redu).

ALT + ENTER započinje novi redak u istoj ćeliji.

CTRL + ENTER ispunjava odabrani raspon ćelija trenutnim unosom.

SHIFT + ENTER dovršava unos u ćeliju i odabire ćeliju iznad.

ESC

Poništava unos u ćeliji ili traci formule.

Zatvara otvoreni izbornik ili podizbornik, dijaloški okvir ili prozor poruke.

Zatvara i način prikaza preko cijelog zaslona ako je taj način primijenjen te se vraća u način normalnog prikaza na zaslonu i ponovno prikazuje vrpcu i traku stanja.

HOME

Prelazi na početak retka na radnom listu.

Prelazi na ćeliju u gornjem lijevom kutu prozora kada je uključena mogućnost SCROLL LOCK.

Odabire prvu naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

CTRL + HOME prelazi na početak radnog lista.

CTRL + SHIFT + HOME proširuje odabir ćelija na početak radnog lista.

PAGE DOWN

Pomiče se za jedan zaslon prema dolje na radnom listu.

ALT + PAGE DOWN pomiče se za jedan zaslon udesno na radnom listu.

CTRL + PAGE DOWN prelazi na sljedeći radni list u radnoj knjizi.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN odabire trenutni i sljedeći radni list u radnoj knjizi.

PAGE UP

Pomiče se za jedan zaslon prema gore na radnom listu.

ALT + PAGE UP pomiče se za jedan zaslon ulijevo na radnom listu.

CTRL + PAGE UP prelazi na prethodni list u radnoj knjizi.

CTRL + SHIFT + PAGE UP odabire trenutni i prethodni list u radnoj knjizi.

Razmaknica

U dijaloškom okviru izvodi akciju za odabrani gumb ili potvrđuje/poništava potvrdni okvir.

CTRL + razmaknica odabire cijeli stupac na radnom listu.

SHIFT + razmaknica odabire cijeli redak na radnom listu.

CTRL + SHIFT + razmaknica odabire cijeli radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, CTRL + SHIFT + razmaknica odabire trenutno područje. Pritiskom tipki CTRL + SHIFT + razmaknica po drugi put odabire se trenutno područje i reci sažetka. Pritiskom tipki CTRL + SHIFT + razmaknica po treći put odabire se cijeli radni list.

 • Kada je odabran neki objekt, pritiskom na kombinaciju CTRL + SHIFT + razmaknica odabiru se svi objekti na radnom listu.

ALT + razmaknica prikazuje izbornik Kontrola za prozor programa Excel.

Tabulator

Pomiče se za jednu ćeliju udesno na radnom listu.

Pomiče se između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu.

Prelazi na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti u dijaloškom okviru.

SHIFT + tabulator prelazi na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu mogućnost u dijaloškom okviru.

CTRL + tabulator prelazi na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL + SHIFT + tabulator prelazi na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

Vrh stranice

U ovom se članku opisuju tipkovni prečaci, funkcijske tipke i neki drugi česti tipkovni prečaci za Excel 2007. To obuhvaća i prečace pomoću kojih se pristupa vrpci.

Savjet : Da bi vam ta referenca ostala dostupna tijekom rada, preporučujemo vam da tu temu ispišete. Da biste ispisali temu, pritisnite CTRL + P.

Napomena : Ako za radnju koju često koristite ne postoji tipkovni prečac, možete snimiti makronaredbu da biste ga stvorili.

Tipkovni prečaci s tipkom CTRL

Tipka

Opis

CTRL + PgUp

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, slijeva nadesno.

CTRL + PgDn

Omogućuje naizmjenično prebacivanje s jedne kartice radnog lista na drugu, zdesna nalijevo.

CTRL + SHIFT + (

Otkriva skrivene retke unutar odabira.

CTRL + SHIFT + )

Otkriva skrivene stupce unutar odabira.

CTRL + SHIFT + &

Primjenjuje vanjski obrub na odabrane ćelije.

CTRL + SHIFT + _

Uklanja vanjski obrub s odabranih ćelija.

CTRL + SHIFT + ~

Primjenjuje općeniti oblik broja.

CTRL + SHIFT + $

Primjenjuje oblik valute s dva decimalna mjesta (negativni brojevi u zagradama).

CTRL + SHIFT + %

Primjenjuje oblik postotka bez decimalnih mjesta.

CTRL + SHIFT + ^

Primjenjuje eksponencijalni oblik broja s dva decimalna mjesta.

CTRL + SHIFT + #

Primjenjuje oblik datuma s danom, mjesecom i godinom.

CTRL + SHIFT + @

Primjenjuje oblik vremena sa satom, minutama i oznakom za prijepodne i poslijepodne.

CTRL + SHIFT + !

Primjenjuje oblik broja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus (-) za negativne vrijednosti.

CTRL + SHIFT + *

Označava trenutno područje oko aktivne ćelije (područje podataka okruženo praznim redovima i stupcima).

U zaokretnoj tablici odabire cijelo izvješće zaokretne tablice.

CTRL + SHIFT + :

Unosi trenutno vrijeme.

CTRL + SHIFT + "

Kopira vrijednost iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili traku formule.

CTRL + SHIFT + Plus (+)

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje radi umetanja praznih ćelija.

CTRL + Minus (-)

Prikazuje dijaloški okvir Brisanje radi brisanja odabranih ćelija.

CTRL + ;

Unosi trenutni datum.

CTRL + `

Izmjenjuje prikaz vrijednosti ćelija i prikaz formula na radnom listu.

CTRL + '

Kopira formulu iz ćelije iznad aktivne u ćeliju ili traku formule.

CTRL + 1

Prikazuje dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

CTRL + 2

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

CTRL + 3

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

CTRL + 4

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

CTRL + 5

Primjenjuje ili uklanja precrtavanje.

CTRL + 6

Služi za prebacivanje između skrivanja objekata, prikaza objekata i prikaza zamjenskih mjesta za objekte.

CTRL + 8

Prikazuje ili skriva simbole strukture.

CTRL + 9

Skriva odabrane retke.

CTRL + 0

Skriva odabrane stupce.

CTRL + A

Odabire cijeli radni list.

Ako radni list sadrži podatke, kombinacija CTRL + A odabire trenutno područje. Pritiskom tipki CTRL + A po drugi put odabire se trenutno područje i reci sažetka. Pritiskom tipki CTRL + A po treći put odabire se cijeli radni list.

Kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli, prikazuje dijaloški okvir Argumenti funkcije.

CTRL + SHIFT + A umeće nazive argumenata i zagrade kada je točka unosa s desne strane naziva funkcije u formuli.

CTRL + B

Primjenjuje ili uklanja podebljano oblikovanje.

CTRL + C

Kopira odabrane ćelije.

Odabir kombinacije CTRL + C dva pute prikazuje međuspremnik.

CTRL + D

Koristi naredbu Ispuni prema dolje radi kopiranja sadržaja i oblikovanja iz najviše ćelije odabranog raspona u ćelije ispod nje.

CTRL + F

Prikazuje dijaloški oblik Traženje i zamjena s odabranom karticom Traženje.

SHIFT + F5 također prikazuje tu karticu, a SHIFT + F4 ponavlja zadnju akciju traženja.

CTRL + SHIFT + F otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font.

CTRL + G

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

F5 također prikazuje taj dijaloški okvir.

CTRL + H

Prikazuje dijaloški okvir Traženje i zamjena s odabranom karticom Zamjena.

CTRL + I

Primjenjuje ili uklanja kurziv.

CTRL + K

Prikazuje dijaloški okvir Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloški okvir Uređivanje hiperveze za odabrane postojeće hiperveze.

CTRL + N

Stvara novu, praznu radnu knjigu.

CTRL + O

Prikazuje dijaloški okvir Otvaranje radi otvaranja ili traženja datoteke.

CTRL + SHIFT + O odabire sve ćelije koje sadrže komentare.

CTRL + P

Prikazuje dijaloški okvir Ispis.

CTRL + SHIFT + P otvara dijaloški okvir Oblikovanje ćelija s odabranom karticom Font.

CTRL + R

Koristi naredbu Ispuni desno radi kopiranja sadržaja i oblikovanja krajnje lijeve ćelije odabranog raspona u ćelije s desne strane.

CTRL + S

Sprema aktivnu datoteku s trenutnim nazivom, mjestom i oblikom datoteke.

CTRL + T

Prikazuje dijaloški okvir Stvaranje tablice.

CTRL + U

Primjenjuje ili uklanja podcrtavanje.

CTRL + SHIFT + U proširuje/sažima traku formule.

CTRL + V

Umeće sadržaj iz međuspremnika u točki unosa i zamjenjuje odabrano. To je dostupno samo nakon izrezivanja ili kopiranja objekta, teksta ili sadržaja ćelije.

CTRL + ALT + V prikazuje dijaloški okvir Posebno lijepljenje. To je dostupno tek kada izrežete ili kopirate objekt, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

CTRL + W

Zatvara odabrani prozor radne knjige.

CTRL + X

Izrezuje odabrane ćelije.

CTRL + Y

Ponavlja zadnju naredbu ili radnju, ako je to moguće.

CTRL + Z

Koristi naredbu Poništi radi poništavanja zadnje naredbe ili brisanja zadnjeg unosa.

CTRL + SHIFT+ Z koristi naredbu Poništi ili Ponovi poništeno da bi poništio ili vratio zadnji automatski ispravak kada su prikazane pametne oznake za samoispravak.

Vrh stranice

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

Prikazuje okno zadatka pomoć za Microsoft Office Excel.

CTRL + F1 prikazuje ili skriva vrpcu, komponentu korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent.

ALT + F1 stvara grafikon od podataka u trenutnom rasponu.

ALT + SHIFT + F1 umeće novi radni list.

F2

Uređuje aktivnu ćeliju i postavlja točku unosa na kraj sadržaja ćelije. Ujedno i pomiče točku unosa u traku formula kada je uređivanje ćelije isključeno.

SHIFT + F2 dodaje ili uređuje komentar ćelije.

CTRL + F2 prikazuje prozor Pretpregled ispisa.

F3

Prikazuje dijaloški okvir Lijepljenje naziva.

SHIFT + F3 prikazuje dijaloški okvir Umetanje funkcije.

F4

Ponavlja zadnju naredbu ili radnju, ako je to moguće.

Ako je u formuli odabrana referenca ili raspon ćelije, tipkom F4 provjeravaju se različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

CTRL + F4 zatvara odabrani prozor radne knjige.

F5

Prikazuje dijaloški okvir Idi na.

CTRL + F5 vraća odabrani prozor radne knjige na izvornu veličinu.

F6

Služi za prebacivanje između naredbi radnog lista, zumiranja, okna zadatka i vrpce. Na podijeljenom radnom listu (izbornik Prikaz, naredbe Upravljaj ovim prozorom, Zamrzni okna, Podjela prozora), F6 dodaje i podijeljena okna prilikom prijelaza između okana i područja vrpce.

SHIFT + F6 služi za prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i vrpce.

CTRL + F6 prelazi na sljedeći prozor radne knjige kada je otvoreno više prozora.

F7

Prikazuje dijaloški okvir Provjera pravopisa radi provjere pravopisa na aktivnom radnom listu ili unutar odabranog raspona.

CTRL + F7 izvodi naredbu Premještanje u prozoru radne knjige kada nije maksimiziran. Prozor premještajte pomoću tipki sa strelicama pa nakon toga pritisnite ENTER ili ESC da biste premještanje poništili.

F8

Služi za uključivanje i isključivanje proširenog načina rada. U proširenom načinu rada u retku statusa pojavljuje se Prošireni odabir, a odabir se proširuje pomoću tipki sa strelicama.

SHIFT + F8 omogućuje dodavanje nesusjednih ćelija ili raspona u odabir ćelija pomoću tipki sa strelicama.

CTRL + F8 izvodi naredbu Veličina (na izborniku Kontrola za prozor radne knjige) kada radna knjiga nije maksimizirana.

ALT + F8 prikazuje dijaloški okvir Makronaredba radi stvaranja, izvođenja, uređivanja ili brisanja makronaredbe.

F9

Izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama.

SHIFT + F9 izračunava aktivni radni list.

CTRL + ALT + F9 izračunava sve radne listove u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 ponovno provjerava zavisne formule, a zatim ponovno izračunava sve ćelije u svim otvorenim radnim knjigama, uključujući ćelije koje nisu označene za izračun.

CTRL + F9 minimizira prozor radne knjige na veličinu ikone.

F10

uključivanje ili isključivanje savjeta za tipke

SHIFT + F10 prikazuje izbornik prečaca za odabranu stavku.

ALT + SHIFT + F10 prikazuje izbornik ili poruku za pametnu oznaku. Ako postoji više pametnih oznaka, tom se mogućnosti prelazi na sljedeću pametnu oznaku i prikazuje se njezin izbornik ili poruka.

CTRL + F10 maksimizira odabrani prozor radne knjige ili ga vraća na prethodnu veličinu.

F11

Stvara grafikon od podataka u trenutnom rasponu.

SHIFT + F11 umeće novi radni list.

ALT + F11 otvara alat Microsoft Visual Basic Editor, u kojem možete stvarati makronaredbe pomoću jezika Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazuje dijaloški okvir Spremi kao.

Vrh stranice

Ostali korisni prečaci

Tipka

Opis

TIPKE SA STRELICOM

Pomicanje na radnom listu za jednu ćeliju gore, dolje, lijevo ili desno.

CTRL + tipka sa strelicom prelazi na rub trenutnog područja podataka na radnom listu.

SHIFT + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija za jednu ćeliju.

CTRL + SHIFT + tipka sa strelicom proširuje odabir ćelija do posljednje popunjene ćelije u istom stupcu ili retku u kojem se nalazi aktivna ćelija ili, ako je sljedeća ćelija prazna, proširuje odabir na sljedeću popunjenu ćeliju.

Strelica lijevo ili strelica desno odabiru karticu koja se nalazi lijevo ili desno kada je odabrana vrpca. Kada je podizbornik otvoren ili odabran, te tipke sa strelicama prebacuju vas s glavnog izbornika na podizbornik i obrnuto. Kada je odabrana kartica vrpce, te tipke služe za kretanje gumbima kartice.

Strelica dolje ili strelica gore odabiru sljedeću ili prethodnu naredbu kada je otvoren izbornik ili podizbornik. Kada je odabrana kartica vrpce, te tipke služe za kretanje prema gore ili dolje na kartici grupe.

U dijaloškom okviru tipke sa strelicama služe za pomicanje između mogućnosti na otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u skupini mogućnosti.

Strelica dolje ili ALT + strelica dolje otvara odabrani padajući popis.

BACKSPACE

Na traci formule briše jedan znak ulijevo.

Ujedno čisti sadržaj aktivne ćelije.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s lijeve strane točke unosa.

DELETE

Uklanja sadržaj ćelije (podatke i formule) iz odabranih ćelija ne utječući na oblikovanja ćelije ili komentare.

U načinu uređivanja ćelije briše znak s desne strane točke unosa.

END

Prelazi na ćeliju u donjem desnom kutu prozora kada je uključena mogućnost SCROLL LOCK.

End odabire i zadnju naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

CTRL + END omogućuje prelazak na zadnju ćeliju na radnom listu do najnižeg iskorištenog retka krajnjeg desnog iskorištenog stupca. Ako se pokazivač nalazi u traci formule, CTRL + END pomiče pokazivač na kraj teksta.

CTRL + SHIFT + END proširuje odabir ćelija do zadnje iskorištenje ćelije na radnom listu (donji desni kut). Ako se pokazivač nalazi na traci formule, pritiskom tipki CTRL + SHIFT + END odabire se sav tekst na traci formule od mjesta pokazivača do kraja – to ne utječe na visinu trake formule.

ENTER

Dovršava unos u ćeliju iz ćelije ili trake formule i odabire ćeliju ispod (po zadanom).

U obrascu podataka prelazi na prvo polje sljedećeg zapisa.

Otvara odabrani izbornik (traku izbornika aktivirajte tipkom F10) ili izvodi akciju za odabranu naredbu.

U dijaloškom okviru izvodi akciju zadanog gumba naredbe za taj dijaloški okvir (gumb s podebljanom konturom, često gumb U redu).

ALT + ENTER započinje novi redak u istoj ćeliji.

CTRL + ENTER ispunjava odabrani raspon ćelija trenutnim unosom.

SHIFT + ENTER dovršava unos u ćeliju i odabire ćeliju iznad.

ESC

Poništava unos u ćeliji ili traci formule.

Zatvara otvoreni izbornik ili podizbornik, dijaloški okvir ili prozor poruke.

Zatvara i način prikaza preko cijelog zaslona ako je taj način primijenjen te se vraća u način normalnog prikaza na zaslonu i ponovno prikazuje vrpcu i traku stanja.

HOME

Prelazi na početak retka na radnom listu.

Prelazi na ćeliju u gornjem lijevom kutu prozora kada je uključena mogućnost SCROLL LOCK.

Odabire prvu naredbu na izborniku kada je vidljiv izbornik ili podizbornik.

CTRL + HOME prelazi na početak radnog lista.

CTRL + SHIFT + HOME proširuje odabir ćelija na početak radnog lista.

PAGE DOWN

Pomiče se za jedan zaslon prema dolje na radnom listu.

ALT + PAGE DOWN pomiče se za jedan zaslon udesno na radnom listu.

CTRL + PAGE DOWN prelazi na sljedeći radni list u radnoj knjizi.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN odabire trenutni i sljedeći radni list u radnoj knjizi.

PAGE UP

Pomiče se za jedan zaslon prema gore na radnom listu.

ALT + PAGE UP pomiče se za jedan zaslon ulijevo na radnom listu.

CTRL + PAGE UP prelazi na prethodni list u radnoj knjizi.

CTRL + SHIFT + PAGE UP odabire trenutni i prethodni list u radnoj knjizi.

Razmaknica

U dijaloškom okviru izvodi akciju za odabrani gumb ili potvrđuje/poništava potvrdni okvir.

CTRL + razmaknica odabire cijeli stupac na radnom listu.

SHIFT + razmaknica odabire cijeli redak na radnom listu.

CTRL + SHIFT + razmaknica odabire cijeli radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, CTRL + SHIFT + razmaknica odabire trenutno područje. Pritiskom tipki CTRL + SHIFT + razmaknica po drugi put odabire se trenutno područje i reci sažetka. Pritiskom tipki CTRL + SHIFT + razmaknica po treći put odabire se cijeli radni list.

 • Kada je odabran neki objekt, pritiskom na kombinaciju CTRL + SHIFT + razmaknica odabiru se svi objekti na radnom listu.

ALT + razmaknica prikazuje izbornik Kontrola za prozor programa Microsoft Office Excel.

Tabulator

Pomiče se za jednu ćeliju udesno na radnom listu.

Pomiče se između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu.

Prelazi na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti u dijaloškom okviru.

SHIFT + tabulator prelazi na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu mogućnost u dijaloškom okviru.

CTRL + tabulator prelazi na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL + SHIFT + tabulator prelazi na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

Vrh stranice

Napomena : Ta je značajka dostupna samo ako imate pretplatu na Office 365. Ako ste pretplatnik sustava Office 365, provjerite imate li najnoviju verziju sustava Office.

Isprobajte Office 365 ili najnoviju verziju programa Excel

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Dodatni sadržaji

Tipkovni prečaci i funkcijske tipke u programu Excel za Mac

Pregled formula u programu Excel

Izbjegavanje neispravnih formula

Traženje i ispravljanje uobičajenih pogrešaka u formulama

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×