Tema

Sadržaj članka

Pregled tema sustava Office

Moguće radnje s bojama teme

Moguće radnje s fontovima teme

Moguće radnje s efektima teme

Brzi stilovi

Stilovi pozadine u programu PowerPoint

Pregled tema sustava Office

Pomoću tema možete pojednostavniti postupak stvaranja profesionalnih prezentacija dizajnerskog izgleda. Boje, fontovi i efekti tema ne funkcioniraju samo u programu PowerPoint, već su dostupni i u programima Excel, Word i Outlook da bi prezentacije, dokumenti, radni listovi i poruke e-pošte izgledale usklađeno.

Primjer iste teme korištene u više programa

Ista tema korištena u programima PowerPoint, Excel i Word.

Da biste pregledali razne teme, zaustavite pokazivač iznad minijature u galeriji tema i primijetite kako se mijenja dokument.

Različite teme primijenjene na istu SmartArt grafiku

Četiri teme primijenjene na istu SmartArt grafiku. U smjeru kazaljke na satu počevši od gore lijevo: Metro, zadana tema sustava Office, Apex i Trek.

Savjet   Da biste s web-mjesta programa Microsoft Office.com preuzeli dodatne teme, u galeriji tema kliknite vezu Dodatne teme na web-mjestu programa Microsoft Office.com.

Primjena nove teme mijenja glavne elemente dokumenta. WordArt efekti primjenjuju se na naslove u programu PowerPoint. Tablice, grafikoni, SmartArt grafika, oblici i drugi objekt ažuriraju se da bi se međusobno uskladili. Nadalje, u programu PowerPoint se iz teme u temu mogu drastično mijenjati čak i izgledi i pozadine slajdova. Ako vam se sviđa izgled teme kada je primijenite na prezentaciju, završili ste oblikovanje prezentacije samo tim jednim klikom. Ako želite još više prilagoditi prezentaciju, možete promijeniti boje teme, fontove teme ili efekte teme.

Možete koristiti ugrađene teme ili prilagoditi temu u programu PowerPoint 2010.

Vrh stranice

Prilagodba teme

Možete stvoriti mnoge različite prilagođene teme počevši od temeljnih ugrađenih tema. Prilagodba boja teme, fontova teme i efekata teme nalazi se pokraj galerija tema. Odaberite temu, promijenite joj postavke ili definirajte vlastitu temu, a potom spremite postavke kao novu temu u galeriji.

Ako želite još više novih boja, fontova i efekata, učinite nešto od sljedećeg da biste preuzeli nove teme s web-mjesta programa Microsoft Office.com:

  • Na kartici Dizajn u grupi Teme kliknite gumb Dodatno slika gumba, a zatim Dodatne teme na web-mjestu programa Microsoft Office.com

Detaljne informacije o promjeni i prilagodbi boja i fontova teme potražite u članku Prilagodba teme u programu PowerPoint 2010.

Vrh stranice

Moguće radnje s bojama teme

Promjena tema boja najuočljivija je promjena koju možete unijeti u prezentaciju osim promjene teme. Jednim klikom možete promijeniti ton prezentacije iz ležernog u službeni ili obrnuto tako da promijenite boje teme.

Boje teme imaju dvanaest mjesta za boje. Prve četiri vodoravne boje namijenjene su tekstu i pozadinama. Tekst stvoren svijetlim bojama uvijek će biti čitljiv na pozadini u tamnim bojama, a tekst stvoren tamnim bojama uvijek će biti čitljiv na pozadini u svijetlim bojama. Sljedećih šest boja boje su za isticanje koje su uvijek vidljive kada se koriste preko četiri potencijalne boje za pozadinu. Posljednje dvije boje, koje nisu prikazane na donjoj slici, namijenjene su hiperveza i korištena hiperveza.

Boje teme

Boje teme vrlo dobro rukuju svijetlim i tamnim pozadinama. Pravila vidljivosti ugrađena su u temu da biste mogli mijenjati boje u bilo kojem trenutku, a cjelokupan sadržaj i dalje će biti čitljiv i izgledati dobro. PowerPoint 2007 koristi velik tekst, ponekad u svijetloj boji na tamnoj pozadini.

Kada kliknete Boje u grupi Teme, boje koje se prikazuju pokraj naziva teme predstavljaju boje isticanja i hiperveza za tu temu. Ako promijenite neku od tih boja da biste stvorili vlastiti skup boja teme, boje prikazane na gumbu Boje pokraj naziva stavke Tema ažurirat će se u skladu s time.

Boje teme

Boje teme prikazane su u svakoj galeriji boja zajedno sa skupom tonova i nijansi utemeljenih na bojama teme. Biranjem boja iz tog proširenog, usklađenog skupa možete odabrati oblikovanje pojedinih dijelova sadržaja koji prate temu. Kada se boje teme promijene, mijenja se galerija boja, kao i cjelokupan sadržaj dokumenta koji koristi boje teme.

Birač boja teme

Galerija boja teme prikazuje sve skupove boja iz ugrađenih tema. Da biste stvorili vlastite prilagođene boje teme, u grupi Teme kliknite Boje, a zatim Stvaranje novih boja teme.

Detaljne informacije o prilagodbi boja teme potražite u članku Prilagodba teme u programu PowerPoint 2010.

Vrh stranice

Moguće radnje s fontovima teme

Profesionalni dizajneri dokumenata znaju da je korištenje jedne vrste fonta za cijeli dokument uvijek primjeren i siguran izbor dizajna. Dva su fonta bolji odabir kada se pažljivo koriste za kontrast. Svaka tema sustava Office tema definira dva fonta – jedan za naslove i jedan za tijelo teksta. To mogu biti isti font (primijenjen svugdje) ili dva različita fonta. PowerPoint koristi te fontove za sastavljanje automatskih stilova teksta. Nadalje, galerije Brzi stilovi za tekst i WordArt koriste te iste tema fontova.

Promjena fontova tema ažurira cjelokupan tekst naslova i grafičkih oznaka u prezentaciji. U starijim ste izdanjima programa PowerPoint morali uvesti takvu globalnu promjenu na matrica slajda.

Kada kliknete Fontovi u grupi Teme, ispod naziva teme pojavljuju se nazivi fonta naslova i fonta tijela teksta koji se koriste za svaki font teme.

Birač boja teme

Uz to, dijaloški okvir Stvaranje novih fontova teme ažuriran je tako da prikazuje fontove teme koji se trenutno koriste.

Dijaloški okvir Stvaranje novih fontova teme

Detaljne informacije o prilagodbi fontova teme potražite u članku Prilagodba teme u programu PowerPoint 2010.

Vrh stranice

Moguće radnje s efektima teme

tema efekata određuju kako se efekti primjenjuju na grafikone, SmartArt grafiku, oblike, slike, tablice, WordArt i tekst. Koristeći galeriju efekata teme možete zamijeniti razne skupove efekata da biste brzo promijenili izgled tih objekt. Iako ne možete stvoriti vlastiti skup efekata teme, možete odabrati efekt koji želite koristiti u vlastitoj temi.

U svakoj temi postoji matrica efekata koja se koristi za generiranje efekta teme. Matrica efekata ima tri stilske razine: linije, ispune i posebni efekti, kao što su sjene i trodimenzionalni (3D) efekti. Profesionalni dizajneri te tri stilske razine često nazivaju "potez", "ton" i "dubina". Kombinirajući tri dimenzije oblikovanja – linije, ispune i efekte – možete generirati vizualne elemente koji su usklađeni s istim efektima teme.

Slijedi matrica efekata za temu sustava Office (zadanu temu).

Matrica efekata za temu sustava Office

Svaka tema ima drugu matricu efekata za drugi izgled. Jedna tema, primjerice, može imati metaliziran izgled, a druga može nalikovati zamrznutom staklu.

Detaljne informacije o prilagodbi efekata teme potražite u članku Prilagodba teme u programu PowerPoint 2010.

Vrh stranice

Brzi stilovi

Iako teme mijenjaju sve korištene boje, fontove i efekte, Brzi stilovi (ili stilovi) mijenjaju način kombiniranja boja, fontova i efekata te određuju koja boja, font i efekt prevladavaju. Kada zaustavite pokazivač na minijaturi brzog stila, vidjet ćete na koji način brzi stil utječe na tablicu, SmartArt grafiku, grafikon ili oblik.

Opis dizajna (tema boja, tema fontova i tema efekata) tema pruža galerije brzih stilova koje su uvijek u skladu s temom dokumenta. Teme i brze stilove stvorili su vizualni dizajneri da bi svi dokumenti izgledali profesionalno osmišljeni. Kada birate između raznih galerija brzog sila, sadržaj će biti dobro usklađen s općom temom dokumenta.

Galerija brzih stilova oblika

Galerija brzih stilova oblika

U programu PowerPoint boje teme, fontovi teme i efekti teme nalik su popisu sastojaka za oblikovanje, a svaki je brzi stil poput recepta.

Vrh stranice

Stilovi pozadine u programu PowerPoint

Stilovi pozadine jedinstveni su za program PowerPoint i koriste novi model tema boja koji određuje dvije tamne i dvije svijetle boje za primjenu na tekst i pozadinu. Svijetle su boje uvijek vidljive na pozadini u tamnim bojama i obrnuto, primjerice kada se tamna boja teksta koristi na svijetloj pozadini. Šest je boja za isticanje koje dobro izgledaju na bilo kojoj od četiri moguće boje pozadine.

Dostupne boje stila pozadine

Primjer boja u stilovima pozadina

Unutar svake tema postoje i tri definicije pozadinske ispune: suptilna, umjerena i naglašena. Kombiniranjem četiriju boja pozadine s tri tematske pozadine dobiva se dvanaest mogućih stilova pozadine.

U ugrađenim je temama gornji red galerije stilova pozadine uvijek čvrsta ispuna. Da biste pristupili galeriji stilova pozadine, na kartici Dizajn u grupi Pozadina kliknite Stilovi pozadine.

Galerija stilova pozadine

Primjer galerije stilova pozadine

Ako primijenite stilove iz drugog reda galerije prikazane na gornjoj ilustraciji, dobit ćete četiri varijacije prikazane na sljedećoj ilustraciji.

Varijacije galerije pozadina

Četiri varijacije stilova pozadine

Primijetite kako se tamne i svijetle boje teksta i pozadine automatski mijenjaju ovisno o pozadini koju odaberete. Mnogi projektori za dijaprojekcije bolje prikazuju tamne pozadine i svijetli tekst nego svijetle pozadine i tamni tekst. Pomoću stilova pozadine možete brzo promijeniti oblik prezentacije da biste ostvarili bolju projekciju.

Detaljne informacije o dodavanju pozadine na slajd potražite u članku Primjena pozadinske slike, boje i vodenog žiga na slajdove.

Savjet   Da biste primijenili stil pozadine ili temu na samo neke slajdove u prezentaciji, desnom tipkom miša kliknite stil pozadine ili temu, a zatim kliknite Primijeni na odabrane slajdove na izborniku prečaca.

Vrh stranice

Veze na dodatne informacije o temama u programu PowerPoint

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: PowerPoint 2010Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik