Tablica ASCII znakova

Brojevi su jezik računala. Za komuniciranje s programima (i drugim računalima), vaše računalo pretvara znakove i simbole u njihove brojčane ekvivalente.

U 1960-im je potreba za standardizacijom dovela do stvaranja američkog standardnog koda za izmjenu informacija (ASCII kod) (izgovara se aski). ASCII grafikon sadrži 128 brojeva dodijeljenih odgovarajućim znakovima. ASCII računalima omogućuje pohranu i izmjenu podataka s drugim računalima i programima.

ASCII-oblikovan tekst ne sadrži informacije o oblikovanju kao što su podebljano, kurziv ili fontovi. Kad koristite aplikaciju Microsoft Notepad ili spremite datoteku kao običan tekst u programu Microsoft Office Word, koristi se ASCII kod. Možda ste vidjeli oglas za posao u kojem poslodavac traži životopis napisan u ASCII formatu. To znači da bilo da šaljete životopis porukom e-pošte, telefaksom ili kao ispisani dokument, poslodavac ne želi da on sadrži nikakvo oblikovanje teksta. ASCII-oblikovan tekst dobro funkcionira sa softverom za optičko prepoznavanje znakova (OCR) koji koriste skeneri i korištenjem kojeg velike tvrtke često skeniraju životopise.

Sadržaj članka

Umetanje ASCII znaka u dokument

ASCII znakovi koji se mogu ispisati

Prošireni skup ASCII znakova koji se mogu ispisati

ASCII kontrolni znakovi koji se ne mogu ispisati

Osim ASCII-ja

Umetanje ASCII znaka u dokument

Uz unošenje znaka korištenjem tipkovnice, također možete koristiti kod znaka simbola kao prečac ili ako simbol nije dostupan na tipkovnici koju koristite.

  • Za umetanje ASCII znaka iz dolje navedenih grafikona, pritisnite i držite ALT dok unosite decimalni brojčani ekvivalent.

    Na primjer, za umetanje simbola stupnja (º) , pritisnite i držite ALT dok upisujete 0176 na numeričkoj tipkovnici.

    Napomena   Za unos morate koristiti numerički dio tipkovnice. Također tipka NUM LOCK mora biti aktivirana ako je to potrebno da bi vaša numerička tipkovnica ispisivala brojeve.

Vrh stranice

ASCII znakovi koji se mogu ispisati

Brojevi od 32 do 126 dodijeljeni su znakovima koje možete pronaći na tipkovnici te ih vidite kada dokument gledate ili ga ispišete. Broj 127 dodijeljen je naredbi za DELETE (brisanje).

Tablica ASCII znakova koji se mogu ispisati

Decimalni broj

Znak

Decimalni broj

Znak

32

razmak

80

P

33

!

81

Q

34

"

82

R

35

#

83

S

36

$

84

T

37

%

85

U

38

&

86

V

39

'

87

w

40

(

88

X

41

)

89

Y

42

*

90

Z

43

+

91

[

44

,

92

\

45

-

93

]

46

.

94

^

47

/

95

_

48

0

96

`

49

1

97

a

50

2

98

b

51

3

99

c

52

4

100

d

53

5

101

e

54

6

102

f

55

7

103

g

56

8

104

h

57

9

105

i

58

:

106

j

59

;

107

k

60

<

108

l

61

=

109

m

62

>

110

n

63

?

111

o

64

@

112

p

65

A

113

q

66

B

114

r

67

C

115

s

68

D

116

t

69

E

117

u

70

F

118

v

71

G

119

w

72

H

120

x

73

I

121

y

74

J

122

z

75

K

123

{

76

L

124

|

77

M

125

}

78

N

126

~

79

O

127

DEL

Savjet   Možete pozvati prošireni skup znakova za određeni font korištenjem programa Karta znakova u sustavu Microsoft Windows. Pritisnite Početak, pokažite na Svi programi, pokažite na Dodaci, postavite na Alati sustava i zatim Karta znakova.

Vrh stranice

Prošireni skup ASCII znakova koji se mogu ispisati

Prošireni skup ASCII znakova odgovara zahtjevu za više znakova. Prošireni ASCII skup uključuje 128 znakova koji se nalaze u ASCII skupu (brojevi 0–32 pojavljuju se u sljedećoj tablici) i dodaje dodatnih 128 znakova te ukupno ima 256 znakova. Čak i s tim dodatnim znakovima mnogi jezici sadrže simbole koji se ne mogu prikazati u tih 256 znakova. Zbog toga postoje varijacije ASCII skupa, čime se rješava problem regionalnih znakova i simbola.

Na primjer, ASCII tablicu, koja se također naziva ISO 8859-1, koriste mnogi računalni programi koji su pisani na jezicima Sjeverne Amerike, zapadne Europe, Australije i Afrike.

Tablica proširenog skupa ASCII znakova koji se mogu ispisati

Decimalni broj

Znak

Decimalni broj

Znak

128

Ç

192

129

ü

193

130

é

194

131

â

195

132

ä

196

133

à

197

134

å

198

135

ç

199

136

ê

200

137

ë

201

138

è

202

139

ï

203

140

î

204

141

ì

205

142

Ä

206

143

Å

207

144

É

208

145

æ

209

146

Æ

210

147

ô

211

148

ö

212

Ô

149

ò

213

150

û

214

151

ù

215

152

ÿ

216

153

Ö

217

154

Ü

218

155

¢

219

156

£

220

157

¥

221

158

222

159

ƒ

223

160

á

224

α

161

í

225

ß

162

ó

226

Γ

163

ú

227

π

164

ñ

228

Σ

165

Ñ

229

σ

166

ª

230

µ

167

º

231

τ

168

¿

232

Φ

169

233

Θ

170

¬

234

Ω

171

½

235

δ

172

¼

236

173

¡

237

φ

174

«

238

ε

175

»

239

176

240

177

241

±

178

242

179

243

180

244

181

245

182

246

÷

183

247

184

248

185

249

186

250

·

187

251

188

252

189

253

²

190

254

191

255

Savjet   Možete pozvati prošireni skup znakova za određeni font korištenjem programa Karta znakova u sustavu Microsoft Windows. Pritisnite Početak, pokažite na Svi programi, pokažite na Dodaci, postavite na Alati sustava i zatim Karta znakova.

Vrh stranice

ASCII kontrolni znakovi koji se ne mogu ispisati

Brojevi od 0 do 31 u ASCII tablici dodijeljeni su kontrolnim znakovima koji se koriste za kontrolu nekih perifernih uređaja, primjerice pisača. Na primjer, broj 12 predstavlja funkciju pisača za ulaganje obrasca/nove stranice. Ta naredba upućuje pisač da preskoči na vrh sljedeće stranice.

Tablica ASCII kontrolnih znakova koji se ne mogu ispisati

Decimalni broj

Znak

Decimalni broj

Znak

0

NULL

16

znak prekida veze

1

početak zaglavlja

17

provjera uređaja 1

2

početak teksta

18

provjera uređaja 2

3

kraj teksta

19

provjera uređaja 3

4

kraj prijenosa

20

provjera uređaja 4

5

upit

21

negativna potvrda

6

potvrda

22

sinkrono mirovanje

7

alarm

23

kraj prijenosnog bloka

8

backspace

24

otkaži

9

vodoravni tabulator

25

kraj medija

10

sljedeći red/novi red

26

zamjena

11

okomiti tabulator

27

ESC

12

sljedeća stranica/nova stranica

28

razdjelnik datoteka

13

prijelaz u novi red

29

razdjelnik grupe

14

pomak van

30

razdjelnik zapisa

15

pomak unutra

31

razdjelnik jedinice

Vrh stranice

Osim ASCII-ja

Druga, novija tablica znakova zove se Unicode. Budući je Unicode puno veća tablica, može predstavljati 65,536 znakova umjesto 128 ASCII koda ili 256 proširenog ASCII koda. Veći kapacitet omogućuje uklapanje većine znakova raznih jezika u jedan skup znakova.

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Visio Standard 2007, Access 2007, OneNote 2007, Visio 2007, Publisher 2007, Office 2010, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007, Word 2007Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik