Svojstvo Properties

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Primjenjuje se na

Objekt AccessObject

Objekt Control

Objekt Label

Objekt Page

Objekt SubObject

Objekt BoundObjectFrame

Objekt CurrentProject

Objekt Line

Objekt PageBreak

Zbirku TabControl

Objekt CheckBox

Objekt CustomControl

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt TextBox

Objekt CodeProject

Objekt Form

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt ToggleButton

Objekt ComboBox

Objekt GroupLevel

Objekt OptionButton

Objekt Section

Objekt CommandButton

Objekt Image

Objekt OptionGroup

Objekt SmartTag

Kako se svojstvo svojstva primjenjuje na AccessObject, CodeProject i CurrentProject objekte.

Vraća referencu AccessObject, CurrentProject ili CodeProject zbirci objekta AccessObjectProperties.

izraz.Svojstva

izraz Obavezno. Izraz koji vraća jedan od gornjih objekata.

Napomene

Objekt zbirku AccessObjectProperties je skup svih svojstava koja se odnose na AccessObject, račun zaokrentProjectili objekt CodeProject . Možete se referirati na pojedine članove zbirke korištenjem indeksa objekta član ili nizovni izraz koji je naziv objekta član. Prvi objekt član u zbirci ima vrijednost indeksa 0 i ukupan broj objekata članova u zbirci je vrijednost argumenta zbirku AccessObjectProperties svojstvo minus 1 .

Svojstvo Svojstva ne možete koristiti za vraćanje svojstava iz objekta AccessObject koji je član zbirke kojoj se pristupa iz objekta CurrentData.

Kako se svojstvo svojstva primjenjuje na objekt pametne oznake.

Vraća zbirku SmartTagProperties koja predstavlja zbirku svojstava određene pametne oznake.

izraz.Svojstva()

izraz.Obavezno. Izraz koji vraća objekt SmartTag.

Kako se svojstvo svojstva odnosi se na sve ostale objekte na popisu primjenjuje.

Vraćanje reference na kontrole Svojstva zbirke objekta.

izraz.Svojstva

izraz Obavezno. Izraz koji vraća jedan od objekata na popisu Primjenjuje se na.

Napomene

Zbirka objekta Svojstva je zbirka svih svojstava koja se odnose na kontrolu. Možete se pozvati na pojedine članove zbirke korištenjem indeksa objekta član ili izrazom niza koji je naziv objekta član. Prvi objekt član u zbirci ima indeksnu vrijednost 0, a ukupni broj objekata članova zbirke Svojstva je svojstvo zbirke Count minus 1.

Primjer

Sljedeća procedura koristi svojstvo Svojstva za ispis svih svojstava vezanih za kontrole na obrascu u prozoru za prikaz pogrešaka. Za pokretanje ovog koda smjestite naredbeni gumb cmdListProperties na obrazac te zalijepite sljedeći kod u sekciju Deklaracija obrasca. Pritisnite naredbeni gumb kako biste ispisali popis svojstava u prozoru za prikaz pogrešaka.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×