Stvaranje, uređivanje ili brisanje odnosa

Nakon stvaranja tablice za svaki predmet u bazi podataka, programu Office Access 2007 potrebno je omogućiti način povratka tih informacija kada su potrebne. To se čini smještanjem zajedničkih polja u povezane tablice te definiranjem odnosa tablice između tablica. Zatim možete stvoriti upite, obrasce i izvještaje koji prikazuju informacije iz nekoliko tablica istovremeno.

Ovaj članak sadržava postupke objašnjene u koracima za stvaranje, uređivanje i brisanje odnosa tablice. Naučit ćete kako nametnuti referencijalni integritet za sprečavanje stvaranja zapisa koji nikamo ne pripadaju, kako postaviti vrstu spoja za određivanje zapisa za uključivanje u rezultat upita sa svake strane odnosa te kako postaviti kaskadne mogućnosti za održavanje referenci sinkroniziranima.

Više informacija o odnosima tablice potražite u članku Vodič za odnose tablice.

U ovom članku

Stvaranje odnosa između tablica

Stvaranje odnosa između tablica korištenjem kartice dokumenta Odnosi

Stvaranje odnosa između tablica putem okna Popis polja

Uređivanje odnosa tablice

Nametanje referencijalnog integriteta

Brisanje odnosa između tablica

Stvaranje odnosa između tablica

Odnos tablice možete stvoriti u prozoru Odnosi ili povlačenjem polja na podatkovnu tablicu iz okna Popis polja. Nakon stvaranja odnosa između tablica, zajednička polja ne moraju imati iste nazive iako je to često slučaj. Međutim, zajednička polja moraju sadržavati istu vrstu podataka. Ako je polje primarnog ključa polje Samonumeriranje, polje vanjskog ključa može biti i polje Broj ako je svojstvo FieldSize isto za oba polja. Na primjer, možete sastaviti polje Samonumeriranje i polje Broj ako je svojstvo FieldSize dugi cijeli broj za oba polja. Kad su oba zajednička polja Broj, moraju imati istu postavku svojstva FieldSize.

Vrh stranice

Stvaranje odnosa između tablica korištenjem kartice dokumenta Odnosi

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba , a zatim kliknite Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

  Slika vrpce programa Access

 4. Ako još niste definirali odnose, automatski će se pojaviti dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se ne pojavi, na kartici Dizajn u grupi Odnosi pritisnite Prikaz tablice.

  Grupa odnosa kartice dizajna vrpce

  Dijaloški okvir Prikaz tablice prikazuje sve tablice u upitima u bazi podataka. Za prikaz isključivo tablica pritisnite Tablice. Za prikaz isključivo upita pritisnite Upiti. Za prikaz obojeg pritisnite Oboje.

 5. Odaberite neke tablice ili upite i zatim pritisnite Dodaj. Nakon dovršetka dodavanje tablica i upita kartici dokumenta Odnosi, pritisnite Zatvori.

 6. Povucite polje (u pravilu primarni ključ) iz jedne tablice u zajedničko polje (vanjski ključ) druge tablice. Za povlačenje više polja pritisnite tipku CTRL, pritisnite svako polje, a zatim ih povucite.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

  Dijaloški okvir uređivanje odnosa

 7. Provjerite jesu li prikazani nazivi polja zajednička polja odnosa. Ako naziv polja nije ispravan, pritisnite naziv polja i odaberite odgovarajuće polje s popisa.

  Za nametanje referencijalnog integriteta za ovaj odnos odaberite potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet. Više informacija o referencijalnom integritetu potražite u sekciji Nametanje referencijalnog integriteta

  Dodatne informacije potražite u članku Vodič za odnose tablice.

 8. Pritisnite Stvori.

  Access iscrtava crtu odnosa između dviju tablica. Ako ste označili potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet, crta se prikazuje debljom na krajevima. Također, samo ako ste označili potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet, broj 1 prikazuje se iznad debljeg dijela jedne strane crte odnosa, a simbol beskonačnosti () prikazuje se iznad debljeg dijela druge strane crte, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Povlačenje polja iz tablice na odgovarajuće polje u drugoj tablici

Napomene: 

 • Za stvaranje odnosa jedan-prema-jedan    Oba zajednička polja (obično polja primarnog ključa i vanjskog ključa) moraju imati jedinstveni indeks. Ovo znači da je svojstvo Indeksirano za ova polje potrebno postaviti na Da (Bez duplikata). Ako oba polja imaju jedinstveni indeks, Access stvara odnos jedan-prema-jedan.

 • Za stvaranje odnosa jedan-prema-više    Polje s jedne strane veze (obično primarni ključ) mora imati jedinstveni indeks. Ovo znači da je svojstvo Indeksirano za ovo polje potrebno postaviti na Da (Bez duplikata). Polje na strani "više" ne smije imati jedinstveni indeks. Ono može imati indeks, ali mora dopuštati duplikate. To znači da je svojstvo Indeksirano za ovo polje potrebno postaviti na Ne ili na Da (dopusti duplikate). Kad jedno polje sadrži jedinstveni indeks, a drugo ne, Access stvara vezu jedan-prema-više.

Vrh stranice

Stvaranje odnosa između tablica putem okna Popis polja

U programu Office Access 2007 možete dodati polje postojećoj tablici otvorenoj u prikazu podatkovne tablice njezinim povlačenjem iz okna Popis polja. Okno Popis polja prikazuje polja dostupna u povezanim tablicama kao i polja dostupna u drugim tablicama u bazi podataka. Kad povučete polje iz "druge" (nepovezane) tablice i zatim dovršite Čarobnjaka za traženje, između tablice u oknu Popis polja i tablice na koju ste povukli polje automatski se stvara novi odnos jedan-prema-više. Prema zadanim postavkama, ovaj odnos koji stvara Access ne nameće referencijalni integritet. Za nametanje referencijalnog integriteta potrebno je urediti odnos. Više informacija potražite u sekciji Uređivanje odnosa tablice.

Otvaranje tablice u prikazu podatkovne tablice

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba , a zatim kliknite Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša pritisnite tablicu kojoj želite dodati polje i stvoriti odnos i zatim u izborniku prečacu pritisnite Prikaz podatkovne tablice.

Otvaranje okna Popis polja

 • Na kartici Podatkovna tablica u grupi Polja i stupci kliknite Dodaj postojeća polja.

  Slika vrpce programa Access

  Pojavit će se okno Popis polja.

  Okno Popis polja

Okno Popis polja prikazuje popis svih ostalih tablica u vašoj bazi podataka, grupiranih u kategorije. Kad radite s tablicom u prikazu podatkovne tablice, u oknu Popis polja postoje dvije kategorije: Polja dostupna u povezanim tablicama i Polja dostupna u drugim tablicama. Prva kategorija daje popis svih tablica s kojima otvorena tablica ima odnos. Druga kategorija daje popis svih tablica s kojima vaša tablica nije u odnosu.

U oknu Popis polja, nakon pritiska na znak plus (+) pokraj naziva tablice prikazuje se popis polja dostupnih u toj tablici. Za dodavanje polja u tablicu povucite željeno polje iz okna Popis polja u tablicu u prikazu podatkovne tablice.

Dodavanje polja i stvaranje odnosa iz okna Popis polja

 1. Na kartici Podatkovna tablica u grupi Polja i stupci kliknite Dodaj postojeća polja.

  Slika vrpce programa Access

  Pojavit će se okno Popis polja.

 2. Pod Polja dostupna u drugim tablicama pritisnite znak plus (+) pokraj naziva tablice za prikazivanje popisa polja u toj tablici.

 3. Povucite željeno polje iz okna Popis polja u tablicu otvorenu u prikazu podatkovne tablice.

 4. Kad se pojavi redak za umetanje, ispustite polje.

  Pokreće se Čarobnjak za traženje.

 5. Slijedite upute za dovršavanje Čarobnjaka za traženje.

  Polje se pojavljuje u tablici u prikazu podatkovne tablice.

Kad povučete polje iz "druge" (nepovezane) tablice i zatim dovršite Čarobnjaka za traženje, između tablice u Popisu polja i tablice na koju ste povukli polje automatski se stvara novi odnos jedan-prema-više. Prema zadanim postavkama, ovaj odnos koji stvara Access ne nameće referencijalni integritet. Za nametanje referencijalnog integriteta potrebno je urediti odnos. Više informacija potražite u sekciji Uređivanje odnosa tablice.

Vrh stranice

Uređivanje odnosa tablice

Odnos tablice možete promijeniti njegovim odabirom na kartici dokumenta Odnosi te njegovim uređivanjem.

 1. Pažljivo postavite pokazivač tako da pokazuje na crtu odnosa i zatim je pritisnite za odabir.

  Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 2. Pritisnite dvaput označenu crtu odnosa.

  –ili–

  Na kartici Dizajn u grupi Alati pritisnite Uredi odnose.

Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

Otvaranje dijaloškog okvira Uređivanje odnosa

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba , a zatim kliknite Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

  Prikazuje se kartica dokumenta Odnosi.

  Ako još niste definirali niti jedan odnos, a prvi puta otvarate karticu dokumenta Odnosi, prikazuje se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, pritisnite Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi pritisnite Svi odnosi.

  Grupa odnosa kartice dizajna vrpce

  Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

  Više informacija o mogućnosti Prikaži skrivene objekte potražite u članku Vodič kroz navigacijsko okno.

 5. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 6. Dvostruko pritisnite crtu odnosa.

  -ili-

  Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Uredi odnose.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

  Dijaloški okvir uređivanje odnosa

 7. Izvršite promjene, a zatim pritisnite U redu.

  Dijaloški okvir Uređivanje odnosa omogućuje promjenu odnosa između tablica. Možete promijeniti tablice ili upite s obje strane odnosa, ili polja s obje strane. Također možete postaviti vrstu spoja ili nametnuti referencijalni integritet i odabrati kaskadnu mogućnost. Dodatne informacije o vrsti spoja i njezinom postavljanju potražite u odjeljku Postavljanje vrste spoja. Dodatne informacije o nametanju referencijalnog integriteta i odabiru kaskadne mogućnosti potražite u odjeljku Nametanje referencijalnog integriteta.

Postavljanje vrste spoja

Kad definirate odnos tablice, činjenice o odnosu pružaju informacije dizajnima upita. Na primjer, ako definirate odnos između dviju tablica, a zatim stvorite upit koji uključuje ove dvije tablice, Access automatski bira zadana polja u paru ovisno o poljima određenima u odnosu. Ove početne zadane vrijednosti u upitu možete potisnuti, ali će vrijednosti sadržane u upitu često biti ispravne. Budući da ćete uparivanje i sakupljanje podataka iz više od jedne tablice često izvoditi u svima osim u najjednostavnijim bazama podataka, postavljanje zadanih postavki stvaranjem odnosa može biti korisno i uštedjeti vrijeme.

Upit za višestruke tablice kombinira informacije iz više tablica uparivanjem vrijednosti u zajedničkim poljima. Operacija koja izvršava uparivanje i kombiniranje zove se spoj. Na primjer, pretpostavimo da želite prikazati narudžbe klijenata. Stvorite upit koji spaja tablicu Kupci i tablicu Narudžbe na polju ID klijenta. Rezultati upita sadrže informacije o klijentu i informacije o narudžbi za samo one retke u kojima je pronađena odgovarajuća podudarnost.

Jedna od vrijednosti koje je moguće odrediti za svaki odnos je vrsta spoja. Vrsta spoja pruža informaciju programu Access o tome koje zapise je potrebno uključiti u rezultat upita. Na primjer, razmislite ponovo o upitu koji spaja tablicu Kupci i tablicu Narudžbe u zajedničkim poljima koja predstavljaju ID klijenta. Korištenjem zadane vrste spoja (zvane unutarnji spoj), upit vraća samo retke Kupci i retke Narudžba u kojima su zajednička polja (također zvana spojena polja) jednaka.

Ipak, pretpostavimo da želite uključiti sve Klijente — čak i one koji još nisu ništa naručili. Kako biste to postigli, potrebno je promijeniti vrstu spoja iz unutarnjeg spoja u lijevi vanjski spoj. Lijevi vanjski spoj vraća sve retke u tablici s lijeve strane odnosa i samo one koji se podudaraju s desnim dijelom tablice. Desni vanjski spoj vraća sve retke s desne strane i samo one koji se podudaraju s lijevim dijelom tablice.

Napomena: U tom slučaju, "lijevo" i "desno" odnosi se na položaj tablica u dijaloškom okviru Uređivanje odnosa, a ne na karticu dokumenta Odnosi.

Trebali biste razmisliti o rezultatu koji najčešće želite od upita koji spaja tablice u ovom odnosu, a zatim sukladno tome postaviti vrstu spoja.

Postavljanje vrste spoja

 1. U dijaloškom okviru Uređivanje odnosa pritisnite Vrsta spoja.

  Prikazuje se dijaloški okvir Svojstva spoja.

 2. Pritisnite što želite, a zatim pritisnite U redu.

Sljedeća tablica (koja koristi tablice Kupci i Narudžbe) prikazuje tri izbora prikazana u okviru Dijalog svojstava spoja, vrstu spoja koji koriste te vraćaju li se za svaku tablicu svi reci ili upareni reci.

Izbor

Relacijski spoj

Lijeva tablica

Desna tablica

1. Uključuje samo retke gdje su spojena polja iz obiju tablica jednaka.

Unutarnji spoj

Reci koji se podudaraju

Reci koji se podudaraju

2. Uključuje SVE zapise iz 'Kupci' i samo one zapise iz 'Narudžbe' gdje su spojena polja jednaka.

Lijevi vanjski spoj

Svi reci

Reci koji se podudaraju

3. Uključuje SVE zapise iz 'Narudžbe' i samo one zapise iz 'Kupci' gdje su spojena polja jednaka.

Desni vanjski spoj

reci koji se podudaraju

Svi reci

Kad odaberete mogućnost 2 ili mogućnost 3, na crti odnosa prikazuje se strelica. Ta strelica pokazuje na stranu odnosa koja prikazuje samo retke koji se podudaraju.

Izvođenje promjena u dijaloškom okviru Svojstva spoja

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba , a zatim kliknite Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/Sakrij kliknite Odnosi.

  Slika vrpce programa Access

  Prikazuje se kartica dokumenta Odnosi.

  Ako još niste definirali niti jedan odnos, a prvi puta otvarate karticu dokumenta Odnosi, prikazuje se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, pritisnite Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

  Grupa odnosa kartice dizajna vrpce

  Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

  Više informacija o mogućnosti Prikaži skrivene objekte potražite u članku Vodič kroz navigacijsko okno.

 5. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 6. Dvostruko pritisnite crtu odnosa.

  -ili-

  Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Uredi odnose.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

 7. Pritisnite Vrsta spoja.

 8. U dijaloškom okviru Svojstva spoja pritisnite mogućnost, a zatim pritisnite U redu.

  Dijaloški okvir svojstva spoja

 9. Dodatno promijenite odnos, a zatim pritisnite U redu.

Vrh stranice

Nametanje referencijalnog integriteta

Svrha referencijalnog integriteta je sprečavanje pojavljivanja zapisa koji nikamo ne pripadaju i održavanje referenci sinkroniziranima kako ne bi došlo do zapisa koji referiraju druge zapise koji više ne postoje. Referencijalni integritet nameće se njegovim omogućavanjem za odnos tablice. Nakon nametanja, Access odbacuje sve operacije koje bi povrijedile referencijalni integritet za odnos te tablice. To znači da će Access odbiti ažuriranja koja mijenjaju cilj reference i brisanja koja uklanjaju cilj reference. Informacije o tome kako postaviti Access na umnožavanje referencijalnih ažuriranja i brisanja za sukladnu promjenu svih povezanih redaka potražite u sekciji Postavljanje kaskadnih mogućnosti.

Uključivanje i isključivanje referencijalnog integriteta

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba , a zatim kliknite Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/Sakrij kliknite Odnosi.

  Slika vrpce programa Access

  Prikazuje se kartica dokumenta Odnosi.

  Ako još niste definirali niti jedan odnos, a prvi puta otvarate karticu dokumenta Odnosi, prikazuje se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, pritisnite Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

  Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

  Više informacija o mogućnosti Prikaži skrivene objekte potražite u članku Vodič kroz navigacijsko okno.

 5. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 6. Dvostruko pritisnite crtu odnosa.

  -ili-

  Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Uredi odnose.

  Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

 7. Odaberite Nametni referencijalni integritet.

 8. Dodatno promijenite odnos, a zatim pritisnite U redu.

Nakon nametanja referencijalnog integriteta primjenjuju se sljedeća pravila:

 • Ne možete unijeti vrijednost u polje vanjskog ključa povezane tablice ako ta vrijednost ne postoji u polju primarnog ključa primarne tablice — u suprotnom se stvaraju zapisi koji nikamo ne pripadaju.

 • Ne možete izbrisati zapis iz primarne tablice ako u povezanoj tablici postoji zapis koji se podudara. Na primjer, ne možete izbrisati zapis o zaposleniku iz tablice Zaposlenici ako su tom zaposleniku dodijeljene narudžbe u tablici Narudžbe. Međutim, možete izbrisati primarni zapis i sve povezane zapise u jednoj operaciji ako odaberite potvrdni okvir Kaskadno izbriši srodna polja.

 • U primarnoj tablici ne možete promijeniti vrijednost primarnog ključa ako bi time nastali zapisi koji nikamo ne pripadaju. Na primjer, ne možete promijeniti broj narudžbe u tablici Narudžbe ako postoje stavke dodijeljene toj narudžbi u tablici Detalji narudžbe. Ipak, označavanjem potvrdnog okvira Kaskadno ažuriraj povezana polja možete odabrati ažuriranje primarnog zapisa i svih povezanih zapisa u jednoj operaciji.

  Napomene: Ako nailazite na poteškoće omogućavanja referencijalnog integriteta, obratite pažnju na to da su za nametanje referencijalnog integriteta potrebni sljedeći uvjeti:

  • Zajedničko polje u primarnoj tablici mora biti primarni ključ ili mora imati jedinstveni indeks.

  • Zajednička polja moraju sadržavati istu vrstu podataka. Iznimka je da polje Samonumeriranje može biti povezano s poljem Broj kojemu je svojstvo FieldSize postavljeno na Dugi cijeli broj.

  • Obje tablice postoje u istoj bazi podataka programa Access. Referencijalni integritet ne može se nametnuti na povezane tablice. Ipak, ako su izvorne tablice u Access formatu, možete otvoriti bazu podataka u kojoj su spremljene i u njoj omogućiti referencijalni integritet.

Postavljanje kaskadnih mogućnosti

Možete naići na situaciju u kojoj imate opravdanu potrebu za promjenom vrijednosti s "jedne" strane odnosa. U tom slučaju, potrebno je da Access automatski ažurira sve retke pod utjecajem kao dio jedne operacije. Na ovaj način ažuriranje se potpuno dovršava kako baza podataka ne bi bila ostavljene nedosljednom — s nekim recima ažuriranima, a nekima ne. Access vam pomaže izbjeći ovaj problem podržavajući mogućnost Kaskadnog ažuriranja povezanih polja. Kad nametnete referencijalni integritet i odaberete mogućnost Kaskadno ažuriraj povezana polja te zatim ažurirate primarni ključ, Access automatski ažurira sva polja koja referiraju primarni ključ.

Možda ćete također morati izbrisati redak i sve povezane zapise — na primjer, zapis Otpremnik i sve povezane narudžbe za tog otpremnika. Zbog toga Access podržava mogućnost Kaskadnog brisanja povezanih zapisa. Kad nametnete referencijalni integritet i odaberite potvrdni okvir Kaskadno izbriši povezane zapise, nakon brisanja zapisa koji sadrži primarni ključ Access automatski briše sve zapise koji referiraju primarni ključ.

Uključivanje ili isključivanje kaskadnog ažuriranja i/ili kaskadnog brisanja

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba , a zatim kliknite Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/Sakrij kliknite Odnosi.

  Slika vrpce programa Access

  Prikazuje se kartica dokumenta Odnosi.

  Ako još niste definirali niti jedan odnos, a prvi puta otvarate karticu dokumenta Odnosi, prikazuje se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, pritisnite Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

  Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

  Više informacija o mogućnosti Prikaži skrivene objekte potražite u članku Vodič kroz navigacijsko okno.

 5. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 6. Dvostruko pritisnite crtu odnosa.

  -ili-

  Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Uredi odnose.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

 7. Odaberite potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet.

 8. Odaberite potvrdni okvir Kaskadno ažuriraj povezana polja ili Kaskadno izbriši povezane zapise ili ih odaberite oba.

 9. Dodatno promijenite odnos, a zatim pritisnite U redu.

Napomena: Ako je primarni ključ polje vrsta podatka AutoNumber, označavanje potvrdnog okvira Kaskadno ažuriraj povezana polja neće imati utjecaja budući da vrijednost u polju Samonumeriranje ne možete promijeniti.

Vrh stranice

Brisanje odnosa između tablica

Za uklanjanje odnosa između tablica potrebno je izbrisati crtu odnosa na kartici dokumenta Odnosi. Pažljivo postavite pokazivač tako da pokazuje na crtu odnosa i zatim pritisnite crtu. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom. S označenom crtom odnosa pritisnite DELETE. Obratite pažnju na to da prilikom uklanjanja odnosa uklanjate i podršku referencijalnog integriteta za taj odnos, ako je omogućena. Rezultat toga je da Access više ne sprječava automatski stvaranje zapisa koji nikamo ne pripadaju na strani odnosa "više".

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba , a zatim kliknite Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

  Slika vrpce programa Access

  Prikazuje se kartica dokumenta Odnosi.

  Ako još niste definirali niti jedan odnos, a prvi puta otvarate karticu dokumenta Odnosi, prikazuje se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, pritisnite Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

  Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

  Više informacija o mogućnosti Prikaži skrivene objekte potražite u članku Vodič kroz navigacijsko okno.

 5. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite izbrisati. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 6. Pritisnite tipku DELETE.

  -ili-

  Pritisnite desnom tipkom miša i zatim pritisnite DELETE.

 7. Access može prikazati poruku Jeste li sigurni da iz svoje baze podataka želite trajno izbrisati odabrane odnose?. Ako se ova poruka potvrde pojavi, pritisnite Da.

Napomena: Ako se bilo koja od tablica uključenih u odnos tablice koristi — možda od strane druge osobe ili procesa ili u otvorenom objektu baze podataka kao što je obrazac — nećete moći izbrisati odnos. Prije uklanjanja odnosa potrebno je zatvoriti sve otvorene objekte koji uključuju ove tablice.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×