Stvaranje spojenih kataloga

Ovaj je članak dostupan za javne komentare. Urednici će pročitati vaše komentare i revidirati ovaj članak prije konačnog objavljivanja. Pošalite nam svoje komentare tako da kliknete Da ili Ne na kraju ovog članka, a zatim napišete ono što želite i što bi po po vašem mišljenju trebalo promijeniti. Hvala!

Publisher nudi predloške koje možete koristiti za stvaranje manjih kataloga. Samo odaberite odgovarajuću predložak kataloga, a zatim zamijenite rezervirana mjesta za slike vlastitim slikama i upišite željeni tekst.

Ako želite stvoriti opsežniji katalog, možete koristiti značajku spajanja kataloga. Pomoću značajke spajanja kataloga možete stvarati i imenike, fotoalbume ili bilo koju drugu vrstu publikacija u kojoj je na svakoj stranici prikazan jedan artikal ili više njih. Okno zadatka Spajanje kataloga programskog paketa Microsoft Office vodi vas korak po korak kroz postupak spajanja kataloga.

U ovom članku

Kako funkcionira spajanje kataloga

Planiranje kataloga

Stvaranje predloška

Povezivanje s izvorom podataka

Umetanje spojnih polja

Dovršavanje, ispis i spremanje kataloške publikacije

Kako funkcionira spajanje kataloga

Spajanje kataloga slično je cirkularnoj pošti. Kada koristite značajku spajanja kataloga, stvarate predložak spajanja kataloga, a zatim kombinirate predložak s informacijama iz izvora podataka da biste generirali spojene stranice.

Data source combined with a merge template to generate pages for a publication

1. Izvor podataka s informacijama zapisa, kao što su nazivi i opisi artikala.

2. Predložak spajanja kataloga s područjem spajanja kataloga i spojnim poljima, koja su rezervirana mjesta za informacije zapisa.

3. Rezultirajuće spojene stranice prikazuju više zapisa po stranici.

Spojeni katalog možete spremiti kao novu publikaciju, a možete ga i dodati na kraj postojeće publikacije. Također možete spremiti predložak spajanja kataloga i ponovo ga koristiti za stvaranje dodatnih skupova spojenih stranica kada budete ažurirali informacije u izvoru podataka.

Prije no što počnete

Sljedeći će vam savjeti olakšati uspješno stvaranje spojenog kataloga:

 • Započnite spajanje kataloga u novoj publikaciji.

 • Ograničite duljinu predloška spajanja kataloga na jednu stranicu.

 • Postavite predložak spajanja kataloga tako da stranice imaju dimenzije koje želite da imaju konačne spojene stranice.

 • Ako spojene stranice koje stvarate namjeravate dodati na kraj postojeće publikacije, provjerite jesu li ove karakteristike predloška spajanja kataloga iste kao u postojećoj publikaciji:

  • dimenzije stranice (visina i širina)

  • prikaz stranice (raspored na jednoj stranici ili raspored na dvije stranice)

  • vrsta publikacije (za web ili za tisak)

  • redoslijed stranica (slijeva nadesno ili zdesna nalijevo)

Vrh stranice

Planiranje kataloga

Prije no što započnete spajanje kataloga, razmislite o tome kakve informacije želite na konačnim spojenim stranicama.

 • Želite li da budu navedeni nazivi i cijene artikala?

 • Želite li da bude naveden opis svakog artikla?

 • Želite li da bude prikazana slika svakog artikla?

Planiranje izvora podataka

Nakon što odlučite kakvu vrstu informacija želite navesti u katalogu možete stvoriti izvor podataka koji ćete koristiti za spajanje kataloga. Ako već imate izvor podataka, provjerite sadrži li sve informacije koje želite obuhvatiti spajanjem.

Okno zadatka Spajanje kataloga može koristiti razne oblike izvora podataka. Ako još nemate izvor podataka koji će se koristiti pri spajanju, možete ga stvoriti u programu Publisher. Izvor podataka možete stvoriti i na radnom listu programa Microsoft Office Excel ili u tablici programa Microsoft Office Word.

polje podataka koja dodate u izvor podataka odgovaraju spojno polje koja umećete u predložak spajanja kataloga.

Pri postavljanju izvora podataka stvorite stupac za svaku vrstu informacija, primjerice za naziv artikla, skladišni broj i cijenu. Svaki redak, ili zapis, odgovara informacijama za jedan artikl.

Važno : Provjerite sadrži li izvor podataka podatkovno polje, ili stupac, za svaku vrstu informacija koju želite spojiti. Ovisno o vrsti izvora podataka možda ćete moći obaviti određene izmjene podataka nakon što se povežete s njim u programu Publisher, ali bolje je finalizirati informacije prije no što počnete.

Ako na stranicama kataloga namjeravate spajati fotografije, morate dodati stupac za put svake datoteke slike koju namjeravate koristiti. Nemojte dodavati same fotografije ili slike u izvor podataka.

Ako izvor podataka namjeravate stvoriti u programu Publisher, to možete učiniti nakon što stvorite predložak.

Vrh stranice

Stvaranje predloška

Sada možete stvoriti predložak spajanja kataloga, u kojemu dizajnirate izgled konačnih spojenih stranica. Kada dovršite spajanje, pomoću predloška spajanja kataloga možete generirati spojene stranice, koje možete spremiti kao novu publikaciju ili ih dodati na kraj postojeće publikacije.

Predložak spajanja kataloga trebao bi imati izgled (veličinu i usmjerenje stranica) koji želite da imaju konačne spojene stranice. Uz to, trebao bi sadržavati tekst ili grafiku koje želite na svakoj stranici konačne publikacije, primjerice pozadinsku sliku ili naziv vaše tvrtke.

Ako spojene stranice namjeravate dodati na kraj postojeće publikacije, provjerite jesu li ove karakteristike predloška spajanja kataloga iste kao u postojećoj publikaciji:

 • veličina stranice (visina i širina)

 • prikaz stranice (raspored na jednoj stranici ili raspored na dvije stranice)

 • vrsta publikacije (za web ili za tisak)

 • redoslijed stranica (slijeva nadesno ili zdesna nalijevo)

Stvaranje predloška spajanja kataloga

 1. Na izborniku Datoteka kliknite Novo.

 2. U oknu zadatka Nova publikacija kliknite Veličine prazne stranice, a zatim odaberite željenu veličinu.

  Napomena : Ako katalog namjeravate objaviti na nekom web-mjestu, u odjeljku Veličine prazne stranice kliknite Web-mjesta, a zatim kliknite veličinu koja se podudara s odredišnom zaslonskom razlučivošću.

 3. Kliknite Stvori.

 4. Na izborniku Datoteka kliknite Postavljanje stranice.

 5. U dijaloškom okviru Postavljanje stranice obavite željene izmjene margina, a zatim kliknite U redu.

 6. Na izborniku Alati pokažite na Cirkularna pisma i katalozi, a zatim kliknite Spajanje kataloga.

Vrh stranice

Povezivanje s izvorom podataka

Nakon što oblikujete stranicu predloška spajanja kataloga, pomoću okna zadatka Spajanje kataloga stvorite ili pronađite izvor podataka i povežite se s njim. Mogućnost koju ćete sljedeću odabrati ovisi o tome imate li već izvor podataka ili želite želite stvoriti novi popis u programu Publisher.

 1. U odjeljku Odabir popisa proizvoda okna zadatka Spajanje kataloga učinite nešto od ovog:

 2. Kliknite Sljedeće: Stvaranje ili povezivanje s popisom proizvoda.

Korištenje postojećeg popisa

 1. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka pronađite željeni izvor podataka i kliknite ga.

  Prema zadanim postavkama Publisher sprema izvore podataka u mapu Moji izvori podataka. Možda ćete morati potražiti mapu Moji izvori podataka da biste pronašli izvor podataka.

 2. Kliknite Otvori.

  Ovisno o odabranoj vrsti izvora podataka možda će se pojaviti drugi dijaloški okviri koji traže određene informacije. Primjerice, ako je izvor podataka radni list programa Excel s podacima o više kartica, morate odabrati karticu koja sadrži željene podatke, a zatim kliknuti U redu.

Odabir iz kontakata programa Outlook

 1. Učinite nešto od ovog:

  • U dijaloškom okviru Odabir kontakata kliknite popis kontakata koji želite koristiti.

  • U dijaloškom okviru Odabir profila odaberite odgovarajući profil za kontakte koje želite koristiti.

 2. Kliknite U redu.

Unos novog popisa

 1. U dijaloškom okviru Novi popis proizvoda unesite podatke za prvi artikl, ili zapis, koji želite dodati u katalog.

  Ako želite dodati ili ukloniti stupce  – primjerice ako ne dodajete slike  – kliknite Prilagodba stupaca, a zatim obavite željene izmjene.

 2. Kada unesete sve podatke za prvi zapis, kliknite Novi unos, a zatim unesite podatke za sljedeći zapis. Nastavite dok ne unesete informacije za sve zapise koje želite dodati.

 3. Kada dovršite novi popis, kliknite U redu.

 4. U dijaloškom okviru Spremanje popisa adresa unesite naziv novog popisa, a zatim kliknite Spremi.

Dodavanje dodatnih popisa

Ako u spajanju kataloga želite koristiti više od jednog popisa, možete dodati dodatne popise.

 1. U odjeljku Dodaj na popis proizvoda okna zadatka Popis proizvoda za spajanje kataloga kliknite Odaberi postojeći popis ili Odaberi iz kontakata programa Outlook, ovisno o publikaciji koji stvarate.

Dodavanje dodatnih artikala

Ako želite dodati svega nekoliko artikala, možete stvoriti popis tih novih artikala i kombinirati ih s popisom koji ste već odabrali.

 1. U odjeljku Dodaj na popis proizvoda okna zadatka Popis proizvoda za spajanje kataloga kliknite Unesite novi popis.

 2. U dijaloškom okviru Novi popis proizvoda upišite podatke za prvi artikl koji želite dodati u katalog.

  Ako želite dodati ili ukloniti stupce da biste popis ujednačili s drugim popisima koje koristite, kliknite Prilagodi stupce, a zatim obavite željene izmjene.

 3. Nakon što unesete sve podatke za prvi zapis, kliknite Novi unos, a zatim unesite podatke za sljedeći zapis. Nastavite dok ne unesete podatke za sve zapise koje želite dodati.

 4. Kada dovršite novi popis, kliknite U redu.

 5. U dijaloškom okviru Spremanje popisa adresa upišite naziv novog popisa, a zatim kliknite Spremi.

 6. Novi će se popis automatski pojaviti u odjeljku Izvori podataka dijaloškog okvira Popis proizvoda za spajanje kataloga.

Odabir zapisa koje želite dodati

 1. U dijaloškom okviru Popis proizvoda za spajanje kataloga učinite nešto od ovog:

  • Potvrdite okvire pokraj zapisa koje želite dodati i poništite okvire pokraj zapisa koje želite izostaviti.

   Savjet : Ako želite dodati samo nekoliko zapisa na popisu, kliknite Očisti sve, a zatim odaberite željene zapise.

  • Filtrirajte popis prema određenim kriteriju tako da kliknete strelicu pokraj naslova stupca artikla prema kojemu želite filtrirati popis, a zatim kliknite vrijednost koju želite koristiti kao filtar.

   • (Praznine) prikazuje sve zapise u kojima je odgovarajuće polje prazno.

   • (Bez praznina) prikazuje sve zapise u kojima odgovarajuće polje sadrži podatke.

    Napomena : Ako izvor podataka sadrži zapise koji sadrže iste podatke, a u stupcu postoji deset ili manje jedinstvenih vrijednosti, možete filtrirati prema određenom podatku. Primjerice, ako je izvor podataka popis nekretnina na prodaju, a postoji više zapisa nekretnina za koje je kao grad/mjesto naveden Dubrovnik, popis možete filtrirati na temelju riječi Dubrovnik.

    U dijaloškom okviru Popis proizvoda za spajanje kataloga prikazat će se samo odabrani zapisi. Da biste ponovo prikazali sve zapise, kliknite (Sve).

  • Razvrstajte artikle na popisu klikom na naslov stupca artikla prema kojemu želite razvrstati. Primjerice, ako popis želite razvrstati abecednim redom prema gradu/mjestu, kliknite naslov stupca Grad/mjesto.

 2. Kliknite U redu da biste se vratili u okno zadatka Spajanje kataloga. Publisher će koristiti zapise koje ste odabrali za spajanje.

 3. Kliknite Sljedeće: Priprema publikacije.

Vrh stranice

Umetanje spojnih polja

Sada je vrijeme za raspoređivanje informacija čiji prikaz želite u publikaciji. Da biste odredili izgled stranice, dodajte spojna polja u područje spajanja kataloga. Svako spojno polje predstavlja jedan stupac u izvoru podataka, a u području spajanja kataloga prikazano je kako će biti prikazane informacije u jednom zapisu.

Rasporedite područje spajanja kataloga prema vlastitom ukusu, a zatim odredite koliko će se puta područje spajanja ponavljati na svakoj stranici. Primjerice, možete prikazati četiri artikla na svakoj stranici. Svaki će artikl biti prikazan na isti način, ovisno o tome kako rasporedite područje spajanja kataloga. Možete prilagoditi veličinu svakog artikla, baš kao i veličinu područja spajanja kataloga.

Važno :  Ako ih umetnete izvan područja spajanja kataloga, spojna se polja neće ponavljati po dovršetku spajanja.

Umetanje spojnih polja u područje spajanja kataloga

 • U odjeljku Priprema publikacije okna Spajanje kataloga kliknite prvo spojno polje koje želite umetnuti.

 • U području spajanja kataloga odaberite spojno polje, a zatim mu ovako promijenite položaj i veličinu:

  • Da biste premjestili spojno polje, postavite pokazivač miša na njega i pričekajte da se pokazivač pretvori u pokazivač za premještanje Pomicanje pokazivača , a zatim povucite spojno polje na novi položaj.

  • Da biste promijenili veličinu spojnog polja, postavite pokazivač miša na odgovarajuću ručica tekstnog okvira ili okvira slike i pričekajte da se pokazivač pretvori u pokazivač za promjenu veličine move ruler , a zatim povlačite mišem dok tekstualni okvir ili okvir slike ne bude željene veličine.

 • Kliknite izvan spojnog polja da biste ga deselektirali.

 • Ponavljajte korake od 1. do 3. dok ne umetnete sva željena polja iz izvora podataka.

  Ako je pri umetanju novog spojnog polja odabrano neko prethodno umetnuto spojno polje, Publisher će umetnuti novo spojno polje uz prethodno umetnuto spojno polje.

Oblikovanje spojnih polja

Podatke spojenog kataloga možete oblikovati tako da oblikujete spojna polja u predlošku spajanja kataloga

 1. U predlošku spajanja kataloga odaberite polje koje sadrži podatke koje želite oblikovati, uključujući znakove koji okružuju spojno polje («« »»).

 2. Na izborniku Oblikovanje kliknite Font, a zatim odaberite željene mogućnosti.

Promjena položaja ili veličine područja spajanja kataloga

Ako u područje spajanja kataloga više ne stanu oblikovana spojna polja, možete mu promijeniti veličinu.

Napomena : Ako ga povećate, možda ćete morati smanjiti broj artikala, ili zapisa, na svakoj stranici.

 1. Kliknite područje spajanja kataloga da biste ga odabrali.

 2. Postavite pokazivač miša na odgovarajuću ručicapodručja spajanja kataloga, a zatim povucite mišem.

 3. Odredite koliko će artikala biti prikazano na svakoj stranici tako da na alatnoj traci Izgled spajanja kataloga unesete željeni broj artikala po visini i po širini stranice.

Dovršavanje i pretpregled predloška

 1. Upišite ponavljajući tekst ili informacije čiji prikaz želite pokraj informacija iz izvora podataka. Primjerice, dodajte simbol valute pokraj spojnog polja za cijenu.

 2. U odjeljku Stranica pretpregleda klikom na strelice pregledajte sve stranice spojenih podataka.

  Ako odlučite izostaviti neki artikl, kliknite područje spajanja kataloga za taj artikl, a zatim u oknu Spajanje kataloga kliknite Isključi ovu stavku.

 3. Kada budete spremni za nastavak, kliknite Sljedeće: Stvaranje spojenih publikacija.

Vrh stranice

Dovršavanje, ispis i spremanje kataloške publikacije

Spajanje možete dovršiti na tri načina:

 • Možete izravno spojenu publikaciju.

 • Možete stvoriti i ispisati novu publikaciju koja sadrži spojeni sadržaj. Sadržaj te publikacije možete izmijeniti kao što biste izmijenili bilo koju drugu publikaciju u programu Publisher.

 • Možete dodati spojeni sadržaj postojećoj publikaciji.

Ako publikaciji želite dodati prednje i stražnje korice ili neke druge stranice, morate stvoriti novu publikaciju ili dodati sadržaj postojećoj publikaciji.

Ispis spojene publikacije

 • U oknu zadatka Spajanje kataloga kliknite Ispis.

  Publisher će ispisati spojene stranice.

Spajanje u novu publikaciju

Ako želite uređivati spojene stranice, spremiti ih za naknadnu upotrebu ili ih naknadno ispisati, možete prikupiti sve spojene stranice i snimiti ih kao jednu novu spojenu publikaciju koja umjesto spojnih polja sadrži prave podatke  – primjerice nazive i cijene proizvoda  .

 • U oknu zadatka Spajanje kataloga kliknite Spoji u novu publikaciju.

  Publisher će stvoriti novu publikaciju koju možete spremiti i urediti. Čak možete dodati prednje i stražnje korice.

  Napomena : Ako katalog namjeravate ispisati kao brošuru, provjerite jeli ukupan broj stranica djeljiv s četiri.

 • U oknu Spajanje kataloga kliknite Spremi ovu publikaciju.

 • U okvir Naziv datoteke upišite naziv nove publikacije, a zatim kliknite Spremi.

 • Po potrebi spremite izmjene učinjene na predlošku spajanja kataloga. Taj predložak spajanja kataloga možete ponovo koristiti za stvaranje dodatnih spojenih stranica kad god ažurirate informacije u izvoru podataka.

Dodavanje postojećoj publikaciji

Ako ste korice već postavili u zasebnoj publikaciji ili ako želite da se katalog nalazi na kraju dulje publikacije, možete izravno dodati spojeni sadržaj.

Prije no što spojene stranice dodate na kraj postojeće publikacije, provjerite jesu li ove karakteristike predloška spajanja kataloga iste kao u postojećoj publikaciji:

 • veličina stranice (visina i širina)

 • prikaz stranice (raspored na jednoj stranici ili raspored na dvije stranice)

 • vrsta publikacije (za web ili za ispis)

 • redoslijed stranica (slijeva nadesno ili zdesna nalijevo)

Napomena : Publisher ne može dodavati spojene stranice u otvorenu publikaciju. Ako radite na publikaciji s kojom želite obaviti spajanje, prije spajanja je spremite i zatvorite.

 1. U oknu Spajanje kataloga kliknite Dodaj postojećoj publikaciji. U dijaloškom okviru Otvaranje publikacije pronađite i odaberite publikaciju u koju želite dodati spojene stranice, a zatim kliknite Otvori.

  Publisher dodaje spojene stranice na kraj postojeće publikacije.

  Savjet : Da biste prerasporedili stranice u ažuriranoj publikaciji, na razvrstavaču stranica kliknite stranicu koju želite premjestiti, a zatim je povucite na željeno mjesto.

 2. U postojećoj publikaciji na izborniku Datoteka kliknite Spremi da biste spremili učinjene izmjene.

 3. Po potrebi spremite izmjene učinjene na predlošku spajanja kataloga. Taj predložak spajanja kataloga možete ponovo koristiti za stvaranje dodatnih stranica kad god budete ažurirali informacije u izvoru podataka.

Ispis i spremanje kataloške publikacije

Ako ste stvorili novu spojenu publikaciju ili ako ste spajanje kataloga dodali postojećoj publikaciji, tu publikaciju možete ispisati tako da na izborniku Datoteka kliknete Ispis.

Ispis kataloške publikacije u obliku brošure

 1. Na izborniku Datoteka kliknite Postavljanje stranice.

 2. U odjeljku Vodilice margina kliknite Napredno.

 3. U odjeljku Vrsta izgleda kliknite Knjižica.

 4. U odjeljku Stranica prilagodite postavke Širina i Visina tako da odgovaraju izvornim dimenzijama publikacije.

  Važno : Ako ne prilagodite širinu i visinu stranice, Publisher će umetnuti dvije stranice knjižice s izvornom veličinom stranice i katalog neće dobro izgledati.

Spremanje predloška za naknadno korištenje

Dobra je zamisao spremiti predložak spajanja kataloga. Poslije pomoću njega možete stvarati dodatne skupove spojenih stranica kada budete ažurirali informacije u izvoru podataka. Da biste spremili publikaciju spajanja kataloga, učinite sljedeće:

 1. Provjerite nalazite li se u publikaciji spajanja kataloga.

 2. Na izborniku Datoteka kliknite Spremi.

 3. Dodijelite publikaciji spajanja kataloga neki naziv, a zatim kliknite Spremi.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×