Stvaranje pristupačnih dokumenata programa Word

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U članku se nude smjernice za stvaranje dokumenata programa Microsoft Word kojima osobe s invaliditetom mogu lakše pristupiti. Budući da se mnoge datoteke često pregledavaju u elektroničkom obliku, državna tijela i tvrtke diljem svijeta implementiraju pravila koja propisuju obveznu dostupnost elektroničkih i informacijskih tehnologija osobama s invaliditetom. Primjerice, dopunjeni članak 508 američkog Zakona o rehabilitaciji iz 1973. propisuje da sve savezne agencije svu svoju elektroničku i informacijsku tehnologiju moraju učiniti dostupnom.

Savjet : Pokretanje sustava Microsoft Office 2010 novi alat za Word, Excel i PowerPoint naziva alat za Provjeru pristupačnosti dostupna koje možete koristiti da biste provjerili dokumenata programa Word za probleme koje se možda zahtjevne za korisnike s invaliditetom. Dodatne informacije potražite u članku Provjera pristupačnosti.

Sadržaj članka

Dodavanje zamjenskog teksta slikama i objektima

Određivanje redaka zaglavlja stupca u tablicama

Korištenje stilova u dugim dokumentima

Korištenje kratkih naslova

Provjera redoslijeda stilova naslova

Korištenje smislenog teksta hiperveze

Korištenje jednostavne strukture tablice

Izbjegavanje korištenja praznih ćelija za oblikovanje

Strukturiranje tablica rasporeda radi jednostavnije navigacije

Izbjegavanje praznih znakova koji se ponavljaju

Izbjegavanje plutajućih objekata

Izbjegavanje slika kao vodenih žigova

Uvrštavanje skrivenih titlova u neki audiozapis

Saznajte više

Dodavanje zamjenskog teksta u slike i objekte

Zamjenski tekst, poznata i kao zamjenski tekst ili zamjenski tekst se pojavljuje kada prijeđete pokazivačem miša iznad slike ili objekta. Zamjenski tekst pomaže osobama koje koriste čitače zaslona da biste shvatili sadržaj slika u dokumentu. Za mnoge čitatelji to je jedini podatak imaju slika i objekata u dokumentu. Zamjenski tekst mora biti uvršteni za bilo koju od sljedećih objekti u dokumentu:

 • slike

 • Isječak crteža

 • grafikoni

 • tablice

 • oblike (koji ne sadrže tekst te ne pripadaju grupama)

 • SmartArt grafika

 • grupe (svi objekti na popisu osim oblika također bi trebali sadržavati zamjenski tekst ako su grupirani)

 • Uloženi objekti

 • Tinta

 • video i audiodatoteke

Zamjenski tekst dodajte na sljedeći način:

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku ili objekt, a potom odaberite Oblikovanje.

Napomena :  Za tablice kliknite Svojstva tablice.

 1. Kliknite Zamjenski tekst.

 2. U tekstne okvire Naslov i Opis unesite opis slike ili objekta.

Savjet :  Koristite jasne i sažete opise. Primjerice, "crveni Ferrari" čitatelju govori mnogo više o slici nego ako samo upišete "automobil".

 1. Kliknite Zatvori.

Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje zamjenskog teksta u oblik, sliku, grafikon, tablicu, SmartArt grafiku ili drugi objekt ili Appropriate koriste zamjenski tekst.

Vrh stranice

Određivanje redaka zaglavlja stupca u tablicama

Osim dodavanja zamjenskog teksta koji opisuje tablicu razumljivi naslovi stupaca također pružaju kontekst i olakšavaju navigaciju sadržajem tablice.

Da biste odredili redak zaglavlja u tablici, učinite sljedeće:

 1. Kliknite bilo gdje u tablici.

 2. Na kartici Alati za tablice, Dizajn u grupi Mogućnosti stila tablice potvrdite okvir Redak zaglavlja.

 3. Dodajte informacije o zaglavlju.

Vrh stranice

Korištenje stilova u dugim dokumentima

Stilovi naslova i odlomaka, a po potrebi i tablice sadržaja, olakšavaju svim čitateljima praćenje dokumenta. U duljim dokumentima ti elementi pridonose dojmu strukture za korisnike koji koriste čitač zaslona ili za one korisnike koji se oslanjanju na vizualni poticaj koji pružaju naslovi odjeljaka pri navigaciji.

Napomena : Pomoću navigacijskog okna u programu Word možete pregledavati dokument prema naslovima. Dodatne informacije potražite u odjeljku Kretanje dokumentom.

Da biste na dokument primijenili stilove naslova, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst koji želite pretvoriti u naslov.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi odaberite stil naslova odgovarajuće razine u galeriji Brzi stilovi.

Možete stvoriti i vlastite naslova i stilova odlomaka. Dodatne informacije o tome potražite u članku Dodavanje naslova.

Vrh stranice

Korištenje kratkih naslova

Ako koristite naslove u dokumentu, neka budu kratki (kraći od 20 riječi). Duljina naslova u načelu bi trebala iznositi maksimalno jedan redak. Čitateljima se na taj način omogućuje da se brzo kreću dokumentom pregledavanjem ili putem navigacijskog okna.

Vrh stranice

Provjera redoslijeda stilova naslova

Ako razine naslova primjenjujete logičkim redoslijedom, primjerice ako je Naslov 4 podređen Naslovu 3, a ne Naslovu 2, korisnici će se moći lakše kretati dokumentom i pronalaziti informacije.

Stil naslova promijenite na sljedeći način:

 1. Odaberite naslov koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi odaberite odgovarajući stil naslova.

Redak naslova dodajte na sljedeći način:

 1. Redak teksta umetnite na mjesto na kojem želite vidjeti novi naslov.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi odaberite odgovarajući stil naslova.

Organizaciju dokumenta možete prikazati i ažurirati klikom na karticu Prikaz , a potom u grupi Prikaži potvrditi okvir Navigacijsko okno. Da biste se i kroz dulje dokumente učinkovito kretali, provjerite imate li barem jedan naslov na svake dvije stranice te jesu li oni poredani odgovarajućim redoslijedom (Naslov 2 ispod Naslova 1 itd.).

Pogledajte Videozapis za obuku: Korištenje navigacijskog okna za pretraživanje dokumenta i kretanje dokumentom.

Pogledajte Pokazni videozapis: Korištenje navigacijskog okna u programu Word 2010

Vrh stranice

Korištenje smislenog teksta hiperveze

Tekst hiperveze osim URL-a mora sadržavati i jasan opis odredišne veze.

Hipervezu u dokument dodajte na sljedeći način:

 1. Pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza da biste otvorili dijaloški okvir hiperveze.

 3. U okvir Tekst za prikaz upišite naziv ili izraz koji ukratko opisuje odredišnu vezu.

 4. U okvir Adresa upišite URL veze.

 5. Kliknite U redu.

Da biste promijenili tekst hiperveze, učinite sljedeće:

 1. Odaberite vezu, a zatim na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza da biste otvorili dijaloški okvir Hiperveza.

 2. U okviru Tekst za prikaz načinite potrebne promjene u tekstu.

 3. Kliknite U redu.

Možete umetnuti i tekst zaslonskog opisa koji se pojavljuje kada pokazivač zadržite iznad hiperveze, a možete ga koristiti na sličan način kao i zamjenski tekst. Da biste dodali tekst zaslonskog opisa, učinite sljedeće:

 1. Pokazivač postavite na hipervezu u koju želite dodati tekst zaslonskog opisa.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza da biste otvorili dijaloški okvir hiperveze.

 3. Kliknite Zaslonski opis

 4. Upišite tekst u okvir Tekst zaslonskog opisa.

 5. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Korištenje jednostavne strukture tablice

Ako unutar tablica ne koristite ugniježđene tablice ni spojene odnosno podijeljene ćelije, podatke možete učiniti predvidljivima te olakšati navigaciju kroz njih. Primjerice: pri dizajnu obrasca cijeli se dokument često temelji na tablici na koju je primijenjeno mnogo značajki oblikovanja. To korisnicima s čitačem zaslona znatno otežava navigaciju. Ti korisnici moraju spojiti sadržaj svake ćelije koji čuju nepredvidljivim redoslijedom da bi stekli dojam o sadržaju obrasca.

Da biste testirali i pojednostavnili strukturu tablice, učinite sljedeće:

 1. Odaberite prvu ćeliju tablice.

 2. Više puta pritisnite tabulator da biste provjerili pomiče li se fokus niz redak te do prve ćelije u sljedećem retku.

 3. Ako morate spojiti ili podijeliti ćelije da biste pojednostavnili tablicu, na kartici Raspored alata tablice u grupi Spoji kliknite Spoji ćelije ili Podijeli ćelije.

Vrh stranice

Izbjegavanje korištenja praznih ćelija za oblikovanje

Ako za oblikovanje tablice koristite prazne ćelije, korisnik koji koristi čitač zaslona mogao bi pomisliti da u tablici više nema sadržaja. To možete popraviti brisanjem nepotrebnih praznih ćelija, a ako se vaša tablica posebno koristi za raspoređivanje sadržaja unutar dokumenta, možete očistiti sve stilove tablice na sljedeći način:

 1. Odaberite cijelu tablicu.

 2. Na kartici Alati za tablice, Dizajn u grupi Stilovi tablice kliknite strelicu pokraj galerije stilova da biste proširili galeriju stilova tablice.

 3. Na izborniku ispod galerije kliknite Očisti.

Vrh stranice

Strukturiranje tablica rasporeda radi jednostavnije navigacije

Ako koristite tablicu rasporeda (tablicu sa stilom Obična tablica), provjerite ima li redoslijed čitanja smisla (redoslijed za engleski jezik: slijeva nadesno, odozgo prema dolje).

Tabulatorom se pomičite kroz ćelije da biste provjerili jesu li informacije predstavljene logičkim redoslijedom te tako provjerite redoslijed čitanja tablice.

Vrh stranice

Izbjegavanje praznih znakova koji se ponavljaju

Osobama koje koriste čitače zaslona dodatni se razmaci, kartice i prazni odlomci mogu činiti kao praznine. Kada nekoliko puta čuju "prazno", ti bi korisnici mogli pomisliti da su došli do kraja podataka. Umjesto toga, da biste stvorili razmake, koristite oblikovanje, uvlačenje i stilove.

Da biste pomoću oblikovanja oko odlomka dodali razmak, učinite sljedeće:

 1. Uklonite postojeće razmake oko odlomka.

 2. Odaberite tekst, a potom kliknite desnom tipkom miša i odaberite Odlomak.

 3. Da biste stvorili razmak, odaberite vrijednosti za parametre Uvlaka i Razmak.

Vrh stranice

Izbjegavanje plutajućih objekata

Objekti koji nisu u istom retku s tekstom mogu biti nepristupačni korisnicima s oštećenjima vida te im ometati kretanje. Ako oko objekata postavite prelamanje teksta na postavku Gore i dolje ili U ravnini s tekstom, osobe koje koriste čitač zaslona lakše će slijediti strukturu dokumenta.

Da biste promijenili prelamanje teksta oko objekata, učinite sljedeće:

 1. Odaberite objekt i kliknite ga desnom tipkom miša.

 2. Odaberite Prelamanje teksta, a potom s popisa odaberite U ravnini s tekstom ili Gore i dolje.

Vrh stranice

Izbjegavanje slika kao vodenih žigova

Osobe koje imaju poteškoća s vidom ili kognitivne smetnje možda neće razumjeti slike koje se koriste kao vodeni žigovi. Ako morate upotrijebiti vodeni žig, provjerite jesu li informacije koje on sadrži uvrštene i na drugo mjesto u dokumentu.

Vrh stranice

Uvrštavanje skrivenih titlova u neki audiozapis

Ako koristite dodatne audiokomponente u dokumentu, provjerite je li sadržaj dostupan u alternativnim oblicima za korisnike s invaliditetom, primjerice jesu li dostupni skriveni titlovi, transkripti ili zamjenski tekst.

Vrh stranice

Saznajte više

Vrh stranice

Korisnička služba za osobe s invaliditetom

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima, uključujući osobe s posebnim potrebama. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se korisničkoj službi za osobe s invaliditetom.

Službe za korisnike Answer pročita je diljem svijeta. Da biste lakše osobama s invaliditetom putem telefona ili razgovor u te države je put uvježbavan naš tim za podršku: Sjedinjenih Američkih Država, Velika Britanija, Južnoafrička Republika, Irska, Australija i Novi Zeland. Osim toga, možete dobiti podršku putem telefona u Hong Kong, Phillippines, Singapur, Malezija i Indija.

Izravni telefon (uključujući podršku za tekstni telefon): 1-800-936-5900

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×