Stvaranje popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa u programu Word pomoću čitača zaslona

Stvaranje popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa u programu Word pomoću čitača zaslona

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

Koristite Word 2016 pomoću tipkovnice i značajke Pripovjedač, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Windows, da biste stvarali popise s grafičkim oznakama i numerirane popise. Možete također pretvoriti postojeće retke teksta u popis, promijeniti stil grafičke oznake i stvoriti ugniježđene popise.

Čitači zaslona razlikuju se po mogućnosti opisa stila grafičke oznake ili broja korištenog za popis. Možda ćete morati prilagoditi postavke opširnosti čitača zaslona. JAWS, primjerice, može prepoznati deset najčešće korištenih vrsta grafičkih oznaka.

Napomene: 

Sadržaj teme

Unos popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa

Popis s grafičkim oznakama ili numerirani popis možete unijeti na nekoliko načina.

Unos popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa

 1. U ovoj metodi najprije unosite retke teksta, a zatim ih pretvarate u popis.

 2. Unesite retke teksta za svoj popis.

 3. Odaberite stavke za popis.

 4. Da biste stvorili popis s grafičkim oznakama, pritisnite Alt + H, a zatim U. Da biste stvorili numerirani popis, pritisnite Alt + H, a zatim N.

  U Pripovjedaču ćete čuti opis odabranog stila grafičke oznake ili broja.

 5. Da biste prestali sa stvaranjem popisa, pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste se pomaknuli na sljedeće područje teksta.

Stvaranje popisa odabirom stila grafičke oznake ili broja na vrpci

 1. U ovoj metodi najprije primjenjujete stil grafičke oznake ili broja, a zatim unosite stavke popisa.

 2. Da biste unijeli popis s grafičkim oznakama, pritisnite Alt + H, a zatim U da biste otvorili biblioteku stilova grafičkih oznaka. Da biste unijeli numerirani popis, pritisnite Alt + H, a zatim N da biste otvorili biblioteku stilova brojeva.

 3. Pregledajte dostupne stilove pomoću tipke tabulatora, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali željeni stil.

 4. Upišite prvu stavku na popis. Da biste nastavili popis, pritisnite Enter.

 5. Da biste prestali sa stvaranjem popisa, pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste se pomaknuli na sljedeće područje teksta.

Stvaranje popisa ugniježđenog u drugi popis

Unutar popisa možete stvoriti još jedan popis, npr. pomoću grafičkih podoznaka na popisu s grafičkim oznakama ili pomoću strukturiranog numeriranja na numeriranom popisu.

Stvaranje ugniježđenog popisa

 1. Na postojećem popisu odaberite stavku koja bi trebala prethoditi ugniježđenom popisu pa pritisnite Enter da biste stvorili novu stavku popisa.

 2. Pomaknite se na mjesto na popisu gdje želite da započne novi popis.

  Dok je pokazivač na početku retka nove stavke, pritisnite tipku tabulatora. Word 2016 automatski povećava uvlaku za tu stavku i pretvara je u dio ugniježđenog popisa, tj. popisa unutar popisa koji ga okružuje.

  Stil grafičke oznake ili broja za novu stavku popisa temelji se na stilu nadređene stavke. Stilove možete promijeniti u bilo koji dostupan stil grafičkih oznaka ili brojeva. Upute potražite u odjeljku Promjena stila grafičke oznake ili broja.

Promjena stila grafičke oznake ili broja

Ako želite promijeniti stil postojećih grafičkih oznaka ili brojeva, u biblioteci grafičkih oznaka ili brojeva možete odabrati bilo koji stil.

 1. Odaberite cijeli popis.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odabrali gumb Grafičke oznake i otvorili biblioteku, pritisnite Alt + H, U.

  • Da biste odabrali gumb Numeriranje i otvorili biblioteku, pritisnite Alt + H, N.

 3. Po dostupnim mogućnostima, koje ovise o tome što ste zadnje koristili, krećite se pritiskanjem tipki sa strelicama. Stil odaberite pritiskom na Enter.

Promjena poravnanja popisa

Da biste promijenili poravnanje popisa s obzirom na marginu, koristite gumbe Smanji uvlaku i Povećaj uvlaku.

 1. Odabir cijelog popisa

 2. Da biste smanjili uvlaku ili popis približili margini, pritisnite Alt + H, a zatim A, O.

 3. Da biste povećali uvlaku ili popis udaljili od margine, pritisnite Alt + H, a zatim A, I.

Vidi također

Dodavanje ili uređivanje teksta u dokumentu programa Word 2016 pomoću čitača zaslona

Poravnanje teksta i odlomaka u programu Word 2016 pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci za Microsoft Word 2016 za Windows

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

U aplikaciji Word Mobile na mobitelu popise s grafičkim oznakama i numerirane popise možete stvarati pomoću pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Windows. Word Mobile omogućuje pretvaranje postojećih redaka teksta u popis, promjenu stila grafičkih oznaka i stvaranje ugniježđenih popisa. Sve te vrste popisa omogućuju automatsko dodavanje stavki na popis dodirivanjem tipke Enter na kraju retka.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • Informacije o mogućnostima dodira u aplikaciji Word Mobile potražite u članku Tipkovne naredbe i dodirne geste pripovjedača.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na telefonu sa sustavom Windows. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu ili PC-ju.

Sadržaj teme

Unos popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa

Popis s grafičkim oznakama ili numerirani popis u dokument možete dodati na nekoliko načina.

Unos popisa s grafičkim oznakama

 1. Unesite prvi redak teksta za svoj popis.

 2. U dokumentu programa Word Mobile provjerite jeste li u području za pisanje. Povlačite prstom dok ne čujete: "Editable text, double tap to edit" (Tekst koji se može uređivati, dvaput dodirnite da biste uredili). Prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Lines" (Reci). Da biste na popisu s grafičkim oznakama pregledali redak teksta koji želite promijeniti, prelazite prstom ulijevo ili udesno. Da biste odabrali redak, tri puta dodirnite zaslon.

 3. U dokumentu prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Items" (Stavke).

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Bullets button. Double-tap to activate." (Gumb Grafičke oznake. Dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete: "More Options button, collapsed, double-tap to expand" (Gumb Više mogućnosti, sažet, dvaput dodirnite da biste proširili). Dvaput dodirnite zaslon. Izbornik Dodatne mogućnosti će se proširiti. Čut ćete sljedeće: "Home button, collapsed" (Gumb Polazno, sažet).

 6. Na izborniku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Bullets button, double-tap to activate" (Gumb Grafičke oznake, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

 7. Prelazite prstom udesno da biste se pomicali po dostupnim stilovima grafičkih oznaka: ispunjeni krug, prazni krug, ispunjeni kvadrat, 4 mala romba, prazna strelica ili kvačica. Tijekom prelaženja prstom po zaslonu čut ćete opise stilova grafičkih oznaka. Da biste odabrali grafičku oznaku, dvaput dodirnite zaslon.

 8. Da biste dodali novu grafičku oznaku, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "More options button. Expanded. Double-tap to collapse." (Gumb Dodatne mogućnosti. Proširen. Dvaput dodirnite da biste saželi). Da biste saželi gumb Dodatne mogućnosti, dvaput dodirnite zaslon. Dodirnite tipkovnicu i prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Enter". Dvaput dodirnite zaslon.

 9. Da biste prestali sa stvaranjem popisa, dvaput dvostruko dodirnite Enter.

Unos numeriranog popisa

 1. Unesite prvi redak teksta za svoj popis.

 2. U dokumentu programa Word Mobile provjerite jeste li u području za pisanje. Povlačite prstom dok ne čujete: "Editable text, double tap to edit" (Tekst koji se može uređivati, dvaput dodirnite da biste uredili). Prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Lines" (Reci). Da biste na popisu s grafičkim oznakama pregledali redak teksta koji želite promijeniti, prelazite prstom ulijevo ili udesno. Da biste odabrali redak, tri puta dodirnite zaslon.

 3. U dokumentu prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Items" (Stavke).

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Numbering button. Double-tap to activate." (Gumb Numeriranje. Dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete: "More Options button, collapsed, double-tap to expand" (Gumb Više mogućnosti, sažet, dvaput dodirnite da biste proširili). Dvaput dodirnite zaslon. Izbornik Dodatne mogućnosti će se proširiti. Čut ćete sljedeće: "Home button, collapsed" (Gumb Polazno, sažet).

 6. Na izborniku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Numbering button, double-tap to activate." (Gumb Numeriranje, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

 7. Prelazite prstom udesno da biste se pomicali po dostupnim stilovima numeriranja: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. ili i. ii. iii. Tijekom prelaženja prstom čut ćete opise stilova numeriranja. Da biste odabrali grafičku oznaku, dvaput dodirnite zaslon.

 8. Da biste dodali novu grafičku oznaku, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "More options button. Expanded. Double-tap to collapse." (Gumb Dodatne mogućnosti. Proširen. Dvaput dodirnite da biste saželi). Da biste saželi gumb Dodatne mogućnosti, dvaput dodirnite zaslon. Dodirnite tipkovnicu i prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Enter". Dvaput dodirnite zaslon.

 9. Da biste prestali sa stvaranjem popisa, dvaput dvostruko dodirnite Enter.

Stvaranje popisa ugniježđenog u drugi popis

Unutar popisa možete stvoriti još jedan popis, npr. pomoću grafičkih podoznaka na popisu s grafičkim oznakama ili pomoću strukturiranog numeriranja na numeriranom popisu.

 1. Ako imate postojeći popis, provjerite jeste li u dokumentu u području za pisanje. Povlačite prstom dok ne čujete: "Editable text, double tap to edit" (Tekst koji se može uređivati, dvaput dodirnite da biste uredili). Prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Lines" (Reci). Da biste se pomaknuli na stavku popisa koju želite promijeniti u ugniježđeni popis, prelazite prstom ulijevo ili udesno. Da biste odabrali redak, tri puta dodirnite stavku.

 2. U dokumentu programa Word Mobile prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Items" (Stavke).

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete: “Increase Indent button. Double-tap to activate." (Gumb Povećaj uvlaku. Dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

  Stavka je sada dio ugniježđenog popisa.

 4. Da biste se vratili na višu razinu popisa, prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Items" (Stavke). Prelazite prstom udesno dok ne čujete: “Decrease Indent button. Double-tap to activate." (Gumb Smanji uvlaku. Dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon.

Promjena stila grafičke oznake ili broja

Ako želite promijeniti stil postojećih grafičkih oznaka ili brojeva, u biblioteci Grafičke oznake ili Numeriranje možete odabrati bilo koji stil.

 1. Provjerite jeste li u području za pisanje u dokumentu. Povlačite prstom dok ne čujete: "Editable text, double tap to edit" (Tekst koji se može uređivati, dvaput dodirnite da biste uredili). Prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Lines" (Reci). Da biste se pomaknuli na stavku popisa na razini popisa na kojoj želite promijeniti stil grafičke oznake ili numeriranja, prelazite prstom udesno ili ulijevo. Da biste odabrali redak, tri puta dodirnite stavku.

 2. U dokumentu programa Word Mobile prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Items" (Stavke).

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete: "More Options button, collapsed, double-tap to expand" (Gumb Više mogućnosti, sažet, dvaput dodirnite da biste proširili). Dvaput dodirnite zaslon. Izbornik Dodatne mogućnosti će se proširiti. Čut ćete sljedeće: "Home button, collapsed" (Gumb Polazno, sažet).

 4. Prelazite prstom udesno dok vas Pripovjedač ne obavijesti da ste došli do gumba Grafičke oznake ili Numeriranje. Zatim dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili biblioteku pa prelazite prstom udesno da biste odabrali novi stil.

  Popise s grafičkim oznakama možete kombinirati s numeriranim ugniježđenim popisima i obratno.

Promjena poravnanja popisa

Da biste promijenili poravnanje popisa s obzirom na marginu, koristite mogućnosti Smanji uvlaku i Povećaj uvlaku.

 1. Provjerite jeste li u području za pisanje u dokumentu. Povlačite prstom dok ne čujete: "Editable text, double tap to edit" (Tekst koji se može uređivati, dvaput dodirnite da biste uredili). Prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Lines" (Reci). Prelazite prstom udesno ili ulijevo da biste došli do stavke popisa kojoj želite promijeniti poravnanje. Da biste odabrali redak, tri puta dodirnite stavku.

 2. U dokumentu programa Word Mobile prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Items" (Stavke).

 3. Prelazite prstom udesno dok vas Pripovjedač ne obavijesti da ste došli do gumba Povećaj uvlaku ili Smanji uvlaku. Zatim dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Umetanje i promjena teksta u programu Word pomoću čitača zaslona

Zajedničko korištenje dokumenta u programu Word pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×