Stvaranje i brisanje makronaredbe

Da biste automatizirali zadatak koji se ponavlja, u programu Microsoft Office Excel možete brzo snimiti makronaredba. Makronaredbu možete stvoriti i pomoću alata Visual Basic Editor u jeziku Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), koji vam omogućuje da napišete vlastitu makronaredbenu skriptu ili kopirate čitavu makronaredbu ili dio naredbe u novu makronaredbu. Kada stvorite makronaredbu, možete je dodijeliti objektu (primjerice gumbu alatne trake, slici ili kontroli) da biste je mogli pokrenuti klikom na taj objekt. Ako više ne koristite makronaredbu, možete je izbrisati.

Što vas zanima?

Snimanje makronaredbe

Stvaranje makronaredbe pomoću jezika VBA

Kopiranje dijela makronaredbe radi stvaranja druge makronaredbe

Dodjeljivanje makronaredbe objektu, slici ili kontroli

Brisanje makronaredbe

Snimanje makronaredbe

Kada snimite makronaredbu, snimač makronaredbi snima sve potrebne korake za završetak akcija koje želite izvršiti pomoću makronaredbe. Navigacija na Vrpci nije dio snimljenih koraka.

 1. Ako kartica Razvoj nije dostupna, učinite sljedeće da biste je prikazali:

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite Mogućnosti, a zatim Prilagodba vrpce.

  3. U kategoriji Prilagodba vrpce na popisu Glavne kartice potvrdite okvir Razvoj, a zatim kliknite U redu.

 2. Da biste privremeno postavili razinu sigurnosti na omogućivanje svih makronaredbi, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Razvoj u grupi Kod kliknite Sigurnost makronaredbe.

   Grupa Kod na kartici Programiranje

  2. U odjeljku Postavke makronaredbe kliknite Omogući sve makronaredbe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kod), a zatim kliknite U redu.

   Napomena    Da biste spriječili pokretanje potencijalno opasnog koda, preporučujemo da postavke nakon završetka rada vratite na neku razinu koja onemogućuje sve makronaredbe.

   Dodatne informacije o promjeni postavki potražite u članku Promjena postavki sigurnosti makronaredbi u programu Excel.

 3. Na kartici Razvoj u grupi Kod kliknite Snimi makronaredbu.

 4. U okvir Naziv makronaredbe upišite naziv makronaredbe.

  Napomena    Prvi znak u nazivu makronaredbe mora biti slovo. Sljedeći znakovi mogu biti slova, brojke ili podcrte. U nazivu makronaredbe nije moguće koristiti razmake. Znak podcrte može poslužiti kao razdjelnik riječi. Ako koristite naziv makronaredbe koji je ujedno i referenca na ćeliju, može se pojaviti poruka o pogrešci koja vas upozorava da naziv makronaredbe nije valjan.

 5. Da biste dodijelili tipkovni prečac s tipkom CTRL koji pokreće makronaredbu, u okvir Tipkovni prečac upišite bilo koje malo ili veliko slovo koje želite koristiti.

  Napomena    Tipkovni prečac nadjačat će bilo koji ekvivalentni zadani tipkovni prečac programa Excel dok god je otvorena radna knjiga koja sadrži makronaredbu.

  Popis tipkovnih prečaca s tipkom CTRL koji su već dodijeljeni u programu Excel potražite u članku Tipke prečaca i funkcijske tipke programa Excel.

 6. Na popisu Spremi makronaredbu u odaberite radnu knjigu u koju želite pohraniti makronaredbu.

  Savjet    Ako želite da vam makronaredba bude na raspolaganju pri svakom korištenju programa Excel, odaberite Osobna radna knjiga makronaredbi. Kada odaberete mogućnost Osobna radna knjiga makronaredbi, Excel stvara skrivenu osobnu radnu knjigu makronaredbi (osobno.xlsb) ako ona već ne postoji te sprema makronaredbu u tu radnu knjigu. U sustavu Windows Vista ta se radna knjiga sprema u mapu C:\Korisnici\Korisničko ime\AppData\Lokalno\Microsoft\Excel\XLStart. U sustavu Microsoft Windows XP ta se radna knjiga sprema u mapu C:\Dokumenti i postavke\Korisničko ime\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. Radne knjige u mapi XLStart otvaraju se automatski pri svakom pokretanju programa Excel. Ako želite da se makronaredba u osobnoj radnoj knjizi makronaredbi automatski pokrene u nekoj drugoj radnoj knjizi, morate spremiti tu radnu knjigu u mapu XLStart da bi se obje radne knjige otvorile pri pokretanju programa Excel.

 7. U okvir Opis upišite opis makronaredbe.

 8. Kliknite U redu da biste pokrenuli snimanje.

 9. Izvedite akcije koje želite snimiti.

 10. Na kartici Razvoj u grupi Kod kliknite Zaustavi snimanje Slika gumba.

  Savjet    Možete kliknuti i Zaustavi snimanje Slika gumba s lijeve strane trake stanja.

Vrh stranice

Stvaranje makronaredbe pomoću jezika VBA

 1. Ako kartica Razvoj nije dostupna, učinite sljedeće da biste je prikazali:

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite Mogućnosti, a zatim Prilagodba vrpce.

  3. U kategoriji Prilagodba vrpce na popisu Glavne kartice potvrdite okvir Razvoj, a zatim kliknite U redu.

 2. Da biste privremeno postavili razinu sigurnosti na omogućivanje svih makronaredbi, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Razvoj u grupi Kod kliknite Sigurnost makronaredbe.

   Grupa Kod na kartici Programiranje

  2. U odjeljku Postavke makronaredbe kliknite Omogući sve makronaredbe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kod), a zatim kliknite U redu.

   Napomena    Da biste spriječili pokretanje potencijalno opasnog koda, preporučujemo da postavke nakon završetka rada vratite na neku razinu koja onemogućuje sve makronaredbe.

   Dodatne informacije o promjeni postavki potražite u članku Promjena postavki sigurnosti makronaredbe u programu Excel.

 3. Na kartici Razvojni programeri u grupi Kod kliknite Visual Basic.

 4. Prema potrebi na izborniku Insert u alatu Visual Basic Editor kliknite Module.

  Napomena    Moduli se automatski stvaraju za sve listove u radnoj knjizi.

 5. U prozor koda modula upišite ili kopirajte kod makronaredbe koju želite koristiti.

 6. Da biste pokrenuli makronaredbu iz prozora modula, pritisnite F5.

 7. Kada završite s pisanjem makronaredbe, na izborniku File u alatu Visual Basic Editor kliknite Close and Return to Microsoft Excel.

Vrh stranice

Kopiranje dijela makronaredbe radi stvaranja druge makronaredbe

 1. Ako kartica Razvoj nije dostupna, učinite sljedeće da biste je prikazali:

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite Mogućnosti, a zatim Prilagodba vrpce.

  3. U kategoriji Prilagodba vrpce na popisu Glavne kartice potvrdite okvir Razvoj, a zatim kliknite U redu.

 2. Da biste privremeno postavili razinu sigurnosti na omogućivanje svih makronaredbi, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Razvoj u grupi Kod kliknite Sigurnost makronaredbe.

   Grupa Kod na kartici Programiranje

  2. U odjeljku Postavke makronaredbe kliknite Omogući sve makronaredbe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kod), a zatim kliknite U redu.

   Napomena    Da biste spriječili pokretanje potencijalno opasnog koda, preporučujemo da postavke nakon završetka rada vratite na neku razinu koja onemogućuje sve makronaredbe.

   Dodatne informacije o promjeni postavki potražite u članku Promjena postavki sigurnosti makronaredbi u programu Excel.

 3. Otvorite radnu knjigu koja sadrži makronaredbu koju želite kopirati.

 4. Na kartici Razvoj u grupi Kod kliknite Makronaredbe.

 5. U okviru Naziv makronaredbe kliknite naziv makronaredbe koju želite kopirati.

 6. Kliknite Uredi.

 7. U prozoru koda u alatu Visual Basic Editor odaberite retke makronaredbe koje želite kopirati.

  Savjet    Da biste kopirali cijelu makronaredbu, u odabir uvrstite retke Sub i End Sub.

 8. Na izborniku Uređivanje kliknite Kopiraj.

  Savjet    Možete i kliknuti desnom tipkom miša, a zatim odabrati Kopiraj ili pak pritisnuti CTRL+C.

 9. U okviru Postupak u prozoru koda kliknite modul u koji želite umetnuti kod.

 10. Na izborniku Uređivanje kliknite Zalijepi.

  Savjet    Možete i kliknuti desnom tipkom miša, a zatim odabrati Zalijepi ili pak pritisnuti CTRL+V.

Savjet    Datoteku osobne radne knjige makronaredbi (Personal.xlsb) ne možete uređivati jer je to skrivena radna knjiga koja je uvijek otvorena. Najprije ju morate otkriti pomoću naredbe Otkrij. Možete je otvoriti u alatu Visual Basic Editor pritiskom na ALT+F11.

Vrh stranice

Dodjeljivanje makronaredbe objektu, slici ili kontroli

 1. Na radnom listu desnom tipkom miša kliknite objekt, sliku ili kontrolu kojoj želite dodijeliti postojeću makronaredbu, a zatim kliknite Dodijeli makronaredbu.

 2. U okviru Naziv makronaredbe kliknite makronaredbu koju želite dodijeliti.

Vrh stranice

Brisanje makronaredbe

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Otvorite radnu knjigu koja sadrži makronaredbu koju želite izbrisati.

  • Ako je makronaredba koju želite izbrisati pohranjena u osobnoj radnoj knjizi makronaredbi (Osobno.xlsb), a radna je knjiga skrivena, učinite sljedeće da biste otkrili radnu knjigu:

   1. Na kartici Prikaz u grupi Prozor kliknite Otkrij.

   2. U odjeljku Otkrij radne knjige kliknite OSOBNO, a zatim U redu.

 2. Ako kartica Razvoj nije dostupna, učinite sljedeće da biste je prikazali:

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite Mogućnosti, a zatim Prilagodba vrpce.

  3. U kategoriji Prilagodba vrpce na popisu Glavne kartice potvrdite okvir Razvoj, a zatim kliknite U redu.

 3. Na kartici Razvoj u grupi Kod kliknite Makronaredbe.

  Grupa Kod na kartici Programiranje

 4. S popisa Makronaredbe u odaberite radnu knjigu koja sadrži makronaredbu koju želite izbrisati. Kliknite, primjerice, Ova radna knjiga.

 5. U okviru Naziv makronaredbe kliknite naziv makronaredbe koju želite izbrisati.

 6. Kliknite Izbriši.

Vrh stranice

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Kako ga možemo poboljšati?

Kako ga možemo poboljšati?

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!