Stvaranje i čitanje poruka u aplikaciji Pošta za Windows 10 te odgovaranje na njih

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Aplikacije za poštu na Windows 10brzo mogu čitati i odgovaranje na poruke s više računa, slanje datoteka i slika i postavljanje automatskih odgovora kada ste odsutni. Možete pristupiti aplikaciju za poštu na bilo kojem Windows 10 računala ili uređaja, što obuhvaća telefone.

Informacije o postavljanju računa e-pošte potražite u članku Postavljanje e-pošte u aplikaciji pošta za Windows 10. Ako imate problema prilikom slanja ili primanja poruka ili ne možete vidjeti neke ili sve svoje poruke ili stavke iz kalendara, potražite u članku gdje su moje poruke e-pošte ili događaja?

Sastavite i pošaljite poruke

Kada stvorite novu poruku, možete promijeniti fontove, dodavanje datoteke, slike, tablice i veze, postavljanje važnosti poruke, provjeru pravopisa, povećavanje ili smanjivanje ili tražiti tekst u poruku.

Napomene: 

 • Nije moguće postaviti na zadanog fonta ili boje teksta za sve nove poruke. Sve promjene koje unesete primjenjuju se samo na trenutno sastavljate poruku.

 • Pošta za Windows 10 ne dopušta postavljanje potvrde čitanja odlaznih poruka.

Stvaranje nove poruke

 1. Pri vrhu zaslona odaberite Nova pošta. Ako ne vidite nove pošte, odaberite na simbol +.

  Napomene: 

  • Ako koristite Pošta za Windows 10 s više adresa e-pošte, a niste povezani vaše poštanske sandučiće, odabir nove pošte će se otvoriti u novu poruku s računom e-pošte koji se bilo koji trenutno pregledavate.

  • Ako ste povezani poštanske sandučiće iz više adresa e-pošte, odaberite Nova pošta prikazat će popis adrese e-pošte povezane vam na raspolaganju. Odaberite adresu željene e-pošte da biste otvorili novu poruku.

 2. Da biste dodali primatelje, u polje Prima unesite adresu e-pošte ili odaberite ikonu Dodaj primatelji Dodajte primatelje u poruku e-pošte da biste vidjeli popis kontakata. Ako želite kopija ili Skrivena kopija netko, odaberite & Skrivena kopija.

 3. Kada završite sastavljanje poruke, odaberite Pošalji. Ako odlučite da ne bi poruku, odaberite Odbaci. Ako ne odaberite neku od ovih mogućnosti i prijelaz na neku drugu poruku na popisu poruka, Pošta za Windows 10 spremite novu poruku u mapu skice . Ako želite da biste se vratili ga kasnije, odaberite mapu za skice , a zatim odaberite poruku na popisu skice.

Promjena fontova, provjera pravopisa i dodali emojis, slike, datoteke, tablice i veze

Pošta za Windows 10 podržava širok raspon font, veličinu fonta, boje i posebne mogućnosti oblikovanja. Možete umetnuti i datoteke, slike, veze i tablice. Na kraju, provjerite pravopis, postavljanje je važnosti, povećavanje ili smanjivanje i traženje unutar poruke. 

Da biste promijenili zadani font, odaberite Postavke  Gumb Postavke > Zadani font. Promjena zadanog fonta utječe samo na uređaja koje trenutno koristite. Kada promijenite zadani font, ne primjenjuje se na drugim uređajima.

 • Promjena fontova i isticanje teksta

  Za promjenu fonta u novoj poruci, koristite podebljano, kurziv i podcrtano gumba na kartici Oblikovanje pomoću padajući popis s desne strane izmjena gumba možete odabrati određeni font i veličinu fonta, dodavanje isticanja ili promijenili boju fonta.

  Snimka zaslona s karticom oblikovanje

  Napomena: Nije moguće postaviti na zadanog fonta ili boje teksta za sve nove poruke. Sve promjene koje unesete primjenjuju se samo na trenutno sastavljate poruku.

 • Promjena zadanog fonta

 • Umetanje emojis, datoteke, tablice, slike i veze

  Pomoću kartice Umetanje da biste dodali na mnogo različitih vrsta sadržaja na vašu poruku.

  Snimka zaslona kartice Umetanje

  Napomena: Kartica Umetanje neće omogućuju vam dodavanje tablica, slika ili veze ako pokazivač nije u tijelo poruke. Ako i dalje uređujete polje Prima ili predmet poruke, te mogućnosti neće biti dostupna.

  Odaberite mogućnost datoteka da biste dodali privitak poruci e-pošte.

  Da biste umetnuli sliku tako da primatelj vidi sliku u tijelu poruke e-pošte, odaberite Slika.

  Napomena: Možete umetati slike kao datoteke ili slike. Ako odaberete datoteke, slike ne prikazuju se kada primatelj otvori poruku e-pošte, no primatelj i dalje možete otvoriti sliku dvoklikom na datoteku u privitku.

  Da biste dodali tablicu, odaberite tablicu. Prema zadanim postavkama, tablica s tri retka i tri stupca umeće se u poruku. Možete odabrati Brisanje da biste izbrisali redak ili stupac ili umetanje da biste umetnuli redak ili stupac. Koristite druge gumbe koji se pojavljuju na alatnoj traci da biste prilagodili izgled i dojam tablice.

  Ako želite dodati hipervezu na web-mjesto, odaberite vezu. Ako želite prikazati nešto osim URL ili adresu veze za ispunjavanje polju tekst za prikaz. U suprotnom možete ostaviti to polje prazno. Kad ste ispunili polja Adresa uz URL veze, odaberite Umetni.

  Da biste dodali emojis, odaberite Emoji da biste otvorili alat za odabir emoji. Pronađite dostupne emotikone pomoću kategorija koje se nalaze pri dnu alata ili pak nastavite pisati da biste pronašli određeni emotikon. 

  Napomena: Da biste koristili alat za odabir emotikona, morate imati sustav Windows verzije 1809 ili noviji.

 • Provjera pravopisa, postavite na važnost za e-pošte, zumiranje ili traženje unutar poruke

  Snimka zaslona na kartici Mogućnosti

  Da biste provjerili pravopis, odaberite gumb za provjeru pravopisa . Provjera pravopisa koristi zadani jezik u sustavu Windows, ali možete odabrati na padajućem izborniku uz pravopis da biste odabrali drugu jezične provjere.

  Ako je poruka važno, možete odabrati uskličnik. Mnogo programa za e-pošte prikazat će poruke visokog prioriteta razlikuju od onih bez oznaka visokog prioriteta. Ako poruku nije važno, na primjer, programa predmetom "informativno" koje primatelj ne morate brzo, pročitajte možete odabrati strelicu prema dolje da biste označili poruku kao niskog prioriteta.

  Morate li poruku za riječ ili izraz za pretraživanje? Odaberite Traži, a zatim upišite riječ ili izraz. Bit će istaknuti svaku instancu toga riječ ili izraz.

  Odaberite da biste promijenili način prikaza novu poruku dok je sastavljanja Zumiranje . To ne utječe na veličinu fonta na bilo koji način.

  Napomena: Pošta za Windows 10 ne dopušta postavljanje potvrde čitanja za odlazne poruke ili stvorite pravila koja automatski proslijediti ili premještanje poruka u mape.

Čitanje poruka i odgovaranje na poruke

Kada dodate račun Pošta za Windows 10, možete početi koristiti aplikaciju za čitanje i odgovaranje na njih. Sve nove poruke prikazuju se na popisu poruka s lijeve strane okna za čitanje.

Napomena: Nije moguće sakriti na popisu poruka ili okna za čitanje u Pošta za Windows 10.

Možete odgovori, Odgovori svima, Proslijedi, brisanje i označavanje poruke e-pošte na alatnoj traci pri vrhu poruke. Ako odaberete više Ikona Više , možete poduzeti dodatne akcije, kao što je označavanje poruke kao nepročitane, premještanje poruka u drugu mapu, pretraživanje unutar poruke, premještanju s jednog poruke, spremite poruku kao .eml datoteka i ispis poruke.

Čitanje poruke

Sve poruke prikazuju se na popisu poruka. Kada je najprije postaviti e-pošte, poruke grupirane prema razgovoru (tema), a prvih nekoliko riječi za poruke e-pošte prikazuju se na popisu poruka ispod predmet. Da biste pročitali poruku, odaberite ga na popisu poruka, a poruka će se otvoriti u oknu za čitanje. Ne možete isključiti okno za čitanje premještanje okna za čitanje ili otvorite poruku u novom prozoru.

 • Označi poruke kao pročitane

  Kada premještate iz jedne poruke u drugi na popisu poruka, Pošta za Windows 10 automatski označava poruku kao pročitanu. Možete isključiti to ili odaberite drugi ponašanje tako da odaberete Postavke > čitanja i odabirom jedne od mogućnosti za označavanje stavke kao pročitane.

 • Isključivanje grupa po razgovoru ili skrivanje prvih nekoliko riječi za poruke

  Odaberite Postavke > čitanje. Pomaknite se prema dolje do odjeljka razgovora i pomoću klizača da biste uključili Prikaz Pretpregled teksta i/ili prikaz poruke razvrstane po razgovoruuključeno ili Isključeno. Ako imate više računa, na temelju odabira za prikaz poruke razvrstane po razgovoru se odnosi samo na račun prikazano Odaberite račun padajućeg popisa.

 • Preuzimanje sadržaja

  Ako vidite X ili rezervirano mjesto gdje treba sliku ili vam se prikaže obavijest nisu preuzeti neki sadržaj u poruku, možete se pomicati prema dolje do dna poruke odaberite preuzeti poruke i slike. Da biste promijenili tu postavku za sve poruke koje se automatski preuzima pa sav sadržaj, odaberite Postavke > čitanje. U odjeljku vanjskog sadržajaodaberite svoj račun, a zatim pa isključite Automatski preuzmi vanjske slike i stilova oblikana.

 • Korištenje kursorom

  Kursorom omogućuje kliknite okno za čitanje i kursor postavite bilo gdje u retku teksta. Sa strelicama možete koristiti za navigaciju prema gore ili dolje redak po redak ili strane znak po znak unutar poruke. Kursorom po zadanom je isključeno. Da biste ga uključili, odaberite Postavke > čitanje. U odjeljku kursorom, pomoću klizača da biste uključili značajku na.

Odgovaranje na poruke

Kada se odgovori, Odgovori svima ili Proslijedi poruku, izvorna poruka je uključen. Ne možete promijeniti takvo ponašanje, ali možete odabrati sav tekst u tu poruku i izbrisati.

Napomena: Prilikom odgovaranja na poruke, izvorna poruka uvrštava u odgovoru, ali svi privici nisu. Ako prosljeđujete poruku, na cijelu poruku, uključujući privitke, šalje se primatelju.

Upišite odgovor, dodajte potrebne privitke, tablice, slike ili veze, a zatim odaberite Pošalji u gornjem desnom kutu da biste poslali poruku. Ako odlučite da ne želite poslati poruku, odaberite Odbaci.

Označavanje poruke

Možete postaviti zastavicu poruke koje želite da se moći lakše pronašli. Postavljanje zastavice, odaberite mogućnost Postavljanje zastavice u oknu za čitanje. Odaberite Očisti zastavicu da biste uklonili zastavicu.

Možete filtrirati popis poruka da biste prikazali samo označene stavke tako da odaberete na padajućem izborniku uz sve na popisu poruka, a zatim odaberete obilježene zastavicom.

Rad sa skicama

Ako ne šaljete ili pak Odbaci poruku, automatski sprema se u mapu skice . Da biste se vratili na skica, odaberite mapu za skice , a zatim odaberite poruku. Kad završite uređivanje poruku, odaberite Pošalji.

Ako Primljeno prikazuje poruka prema razgovoru, sve skica odgovore i proslijeđene poruke i prikazat će se u mapi ulazne pošte grupiranih s izvornu poruku. Ako isključite rasporedite prema razgovoru, te skice bit će vidljiv samo u mapu skice .

Rukovanje Bezvrijedna pošta

Bezvrijedna e-pošta ili spam, je uobičajenih problema. Ako primite poruku e-pošte koja je pogrešno bezvrijedne e-pošte, možete desnom tipkom miša kliknite poruku na popisu poruka i odaberite Premjesti u Bezvrijedna pošta. Time se uklanjaju poruke u mapi Ulazna pošta, a šalje u mapu bezvrijedne. Možete odabrati samo jednu poruku trenutku da biste premjestili bezvrijedne.

Savjet: Svi računi e-pošte podržava premještanje Bezvrijedna pošta.

Prilagodba prikaza

Pošta za Windows 10 ne podržava premještanje, skrivanje ili promjena veličine okna za čitanje ili na popisu poruka. Možete proširiti i sažeti u oknu mape tako da odaberete Ikona za proširivanje i sažimanje pri vrhu zaslona.

Ako sažmete okna s mapama, možete stvoriti novu poruku tako da odaberete u simbol +.

Moje poruke e-pošte unosite predug stigla ili ne mogu pronaći starih poruka

Pošta za Windows 10 provjerava za e-poštu u pravilnim vremenskim razmacima. Ako želite češće provjerava ima li pošte ili pristupiti starih poruka, možete promijeniti postavke sinkronizacije.

 1. Odaberite Postavke Gumb Postavke > Upravljanje računimapa odaberite račun koji želite promijeniti.

 2. Odaberite postavke sinkronizacije poštanskog sandučića promjena.

  • Da biste provjerili ima li novih poruka češće, u odjeljku Preuzmi novi sadržajodaberite interval koji vam najviše odgovara.

   Napomena: Zadana je postavka koji se temelji na moj korištenje, koje se u obzir uzima broj poruke koje primate, internetske veze i vaš život baterija.

  • Da biste vidjeli starih poruka, u odjeljku Preuzimanje e-pošte izodaberite bilo kojem trenutku.

Imate poteškoća ili dodatne informacije?

Pošaljite nam povratne informacije

Cijenimo vaše mišljenje. Ako je značajka mislite da nedostaje u aplikacijama pošta i kalendar ili značajka ne funkcionira ispravno, možete ga Pošaljite povratne informacije izravno u tim pošta i kalendar.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×