Stvaranje grafikona

Microsoft Office Excel 2007 više ne omogućuje upotrebu čarobnjaka za grafikone. Umjesto toga možete stvoriti osnovni grafikon tako da kliknete željenu vrstu grafikona na vrpci programa Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office. Da biste stvorili grafikon koji prikazuje detalje koji su vam potrebni, nastavite slijediti korake postupka.

Što želite učiniti?

Saznajte više o grafikonima

1. korak: stvaranje osnovnog grafikona

2. korak: promjena izgleda ili stila grafikona

3. korak: dodavanje ili uklanjanje naslova ili natpisa nad podacima

4. korak: prikazivanje ili skrivanje legende

5. korak: prikaz ili skrivanje osi ili rešetki grafikona

6. korak: premještanje ili promjena veličine grafikona

7. korak: spremanje grafikona kao predloška

Saznajte više o grafikonima

Grafikoni se koriste za prikaz niza numeričkih podataka u grafičkom formatu da bi se olakšao pregled velikih količina podataka i odnosa između različitih nizova podataka.

Da biste stvorili grafikon u programu Excel, numeričke podatke za grafikon unesite na radni list. Zatim iscrtajte te podatke u grafikon koji želite koristiti na vrpci sučelja Office Fluent (kartica Umetanje, grupa Grafikoni).

Podaci i grafikoni radnog lista

1. Podaci radnog lista

2. Grafikon stvoren od podataka radnog lista

Excel podržava mnoge vrste grafikona da bi vam omogućio prikaz podataka na načine koji su smisleni vašoj publici. Kada stvorite grafikon ili promijenite postojeći grafikon, možete odabrati jednu od mnogih vrsta grafikona (primjerice stupčasti ili tortni grafikon) ili njihove podvrste (primjerice složeni stupčasti grafikon ili tortni grafikon u 3D prikazu). Možete stvoriti i kombinirani grafikon korištenjem više od jedne vrste grafikona u jednom grafikonu.

Kombinirani grafikon

Primjer kombiniranog grafikona koji koristi linijski i stupčasti grafikon.

Dodatne informacije o vrstama grafikona koje možete odabrati u programu Excel potražite u odjeljku Dostupne vrste grafikona.

Upoznavanje elemenata grafikona

Grafikon se sastoji od mnogo elemenata. Neki su od tih elemenata prikazani prema zadanim postavkama, a druge je moguće dodati po potrebi. Možete promijeniti prikaz elemenata grafikona tako da ih premjestite na druga mjesta na grafikonu, promijenite im veličinu ili oblik. Također možete ukloniti elemente grafikona koje ne želite prikazati.

Grafikon i njegovi elementi

1. područje grafikona na grafikonu.

2. područje crtanja na grafikonu.

3. točke podatakaniz podataka koji su iscrtani na grafikonu.

4. Vodoravne (osi kategorije) i okomite (osi vrijednosti) os duž kojih se podaci iscrtavaju na grafikonu.

5. legenda grafikona.

6. naslovi u grafikonima grafikona i osi koji možete koristiti na grafikonu.

7. natpis nad podacima koji možete koristiti za identifikaciju detalja o točci podataka u nizu podataka.

Izmjena osnovnog grafikona da bi odgovarao vašim potrebama

Nakon što stvorite grafikon, možete izmijeniti bilo koji od njegovih elemenata. Možda, primjerice, poželite promijeniti način prikaza osi, dodati naslov grafikona, premjestiti ili sakriti legendu ili prikazati dodatne elemente grafikona.

Da biste izmijenili grafikon, možete učiniti sljedeće:

 • Promjena prikaza osi grafikona    Možete odrediti skalu osi i prilagoditi interval između prikazanih vrijednosti ili kategorija. Za olakšano čitanje grafikona možete dodati i crtične oznake na osi i natpisi crtičnih oznaka na osina osi i odrediti interval u kojem će se pojavljivati.

 • Dodavanje naslova i natpisa nad podacima grafikonu    Da biste pojasnili informacije koje se pojavljuju na grafikonu, možete dodati naslov grafikona, naslove osi i natpise nad podacima.

 • Dodavanje legende ili tablice podataka     Možete prikazati ili sakriti legendu, promijeniti njeno mjesto ili izmijeniti unose u legendu. Za neke grafikone možete prikazati i podatkovna tablica u kojoj su prikazani ključevi legende i vrijednosti prikazane grafikonom.

 • Promjena posebnih mogućnosti za svaku vrstu grafikona    Posebne crte (kao crte visoko-nisko i crta trenda), trake (kao trake gore-dolje i trake pogrešaka), oznaka podatakai ostale mogućnosti koje su dostupne za različite vrste grafikona.

Primjena unaprijed definiranog izgleda i stila grafikona za profesionalni izgled grafikona

Umjesto ručnog dodavanja ili mijenjanja elemenata grafikona, možete brzo primijeniti unaprijed definirani izgled i stil grafikona. Excel pruža brojne korisne unaprijed definirane izglede i stilove koje možete odabrati. Po potrebi možete i dotjerati izgled ili stil tako da načinite ručne promjene izgleda i oblika pojedinih elemenata grafikona, primjerice područja grafikona, područja iscrtavanja, nizova podataka ili legende grafikona.

Kada primijenite unaprijed definirani izgled grafikona (primjerice naslove, legendu, podatkovnu tablicu ili natpise nad podacima), specifični skup elemenata grafikona prikazuje se u specifičnom rasporedu na grafikonu. Možete odabrati brojne izglede za svaku vrstu grafikona.

Primijenite li unaprijed definirani stil grafikona, grafikon se oblikuje temeljem tema dokumenta koju ste primijenili, kako bi tema boja (skup boja), tema fontova (skup naslova i fontovi teksta) i tema efekata (skup crta i efekti ispune) na grafikonu odgovarali korporativnim ili vašim vlastitima.

Ne možete stvoriti vlastite izglede grafikona ili stilove, ali možete stvoriti predloške grafikona koji uključuju izgled grafikona i oblikovanje koje želite.

Dodavanje upečatljivog oblikovanja za grafikon

Osim primjene unaprijed definiranog stila grafikona jednostavno možete primijeniti oblikovanje na pojedine elemente grafikona, kao što su oznake podataka, područje grafikona, područje iscrtavanja te brojevi i tekst u naslovima i natpisima da bi grafikon dobio prilagođen i upečatljiv izgled. Možete primijeniti specifične stilove oblika i WordArt stilove te ručno oblikovati oblike i tekst elemenata grafikona.

Da biste dodali oblikovanje, učinite sljedeće:

 • Elementi ispune grafikona    Možete koristiti boje, teksture, slike i stupnjevite ispune za privlačenje pažnje na određene elemente grafikona.

 • Promjena strukture elemenata grafikona    Možete koristiti boje, stilove crte i debljinu crte za naglašavanje elemenata grafikona.

 • Dodavanje posebnih efekata elementima grafikona    Na oblike elemenata grafikona možete primijeniti posebne efekte, poput sjenčanja, odsjaja, sjaja, mutnih rubova, slikovnog okvira i 3D zakretanja, što će grafikonu dati dovršeni izgled.

 • Oblikovanje teksta i brojeva    Tekst i brojeve u naslovima, natpisima i tekstualnim okvirima u grafikonu možete oblikovati na isti način kao i tekst i brojeve u radnom listu. Za isticanje teksta i brojeva možete čak primijeniti WordArt stilove.

Ponovno korištenje grafikona stvaranjem predložaka grafikona

Ako želite ponovno koristiti grafikon koji ste prilagodili svojim potrebama, možete ga spremiti kao predložak grafikona (*.crtx) u mapu s predlošcima grafikona. Kada stvorite grafikon, predložak grafikona primijenite kao bilo koju ugrađenu vrstu grafikona. Predlošci grafikona zapravo su prilagođene vrste grafikona  — možete ih koristiti da biste promijenili vrstu postojećeg grafikona. Ako često koristite određenu vrstu grafikona, možete je spremiti kao zadanu vrstu grafikona.

Vrh stranice

1. korak: stvaranje osnovnog grafikona

Na većini grafikona, poput stupčastog i trakastog grafikona, možete iscrtati podatke koji su na radni list organizirani u retke ili stupce. No neke vrste grafikona (primjerice tortni i mjehuričasti grafikoni) zahtijevaju specifični raspored podataka.

 1. Na radnom listu rasporedite podatke koje želite iscrtati na grafikonu.

  Podatke je moguće rasporediti u retke ili stupce — Excel automatski određuje najbolji način za iscrtavanje podataka na grafikonu. Neke vrste grafikona (primjerice tortni i mjehuričasti grafikoni) zahtijevaju specifični raspored podataka kao što je opisano u sljedećoj tablici.

Za ovu vrstu grafikona

Rasporedite podatke na sljedeći način

Stupčasti, trakasti, linijski, površinski, plošni ili polarni grafikon

U stupcima ili recima kao što su:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Ili:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Tortni grafikon ili prstenasti grafikon

Za jedan niz podataka u jednom stupcu ili retku podataka i jednom stupcu ili retku natpisa nad podacima, primjerice:

A

1

B

2

C

3

Ili:

A

B

C

1

2

3

Za više nizova podataka u više stupaca ili redaka podataka i jednom stupcu ili retku natpisa nad podacima, primjerice:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Ili:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (raspršeni) ili mjehuričasti grafikon

U stupcima, pri čemu se vrijednosti x smještaju u prvi stupac, a odgovarajuće vrijednosti y i vrijednosti veličine mjehurića smještaju se u susjedne stupce, primjerice:

X

Y

Veličina mjehurića

1

2

3

4

5

6

Burzovni grafikon

U stupce ili retke sljedećim redoslijedom, koristeći nazive ili datume kao natpise:

visoke vrijednosti, niske vrijednosti i završne vrijednosti

Na sljedeći način:

Datum

Visoka

Niska

Završna

1.1.2002.

46,125

42

44,063

Ili:

Datum

1. siječnja 2002.

Visoka

46,125

Niska

42

Zatvori

44,063

 1. Odaberite ćelije koje sadrže podatke koje želite koristiti za grafikon.

  Savjet   Ako odaberete samo jednu ćeliju, Excel automatski u grafikon iscrtava sve ćelije koje sadrže podatke i susjedne su toj ćeliji. Ako ćelije koje želite iscrtati u grafikon nisu u kontinuiranom rasponu, možete odabrati nesusjedne ćelije ili raspone dok god odabir formira četverokut. Retke ili stupce koje ne želite iscrtati u grafikon možete sakriti.

  Kako odabrati ćelije, raspone, retke ili stupce

  Da biste odabrali

  Učinite ovo

  Jednu ćeliju

  Kliknite ćeliju ili pritisnite tipke sa strelicama da biste pomakli ćeliju.

  Raspon ćelija

  Kliknite prvu ćeliju raspona, a zatim je odvucite do posljednje ćelije ili držite pritisnutom tipku SHIFT te istovremeno pritisnite tipke sa strelicama da biste proširili odabir.

  Također možete odabrati prvu ćeliju u rasponu, a zatim pritisnuti F8 da biste proširili odabir tipkama sa strelicama. Da biste zaustavili odabir ponovno pritisnite F8.

  Velik raspon ćelija

  Kliknite prvu ćeliju raspona, a zatim držite pritisnutim SHIFT i kliknite posljednju ćeliju u rasponu. Možete se pomaknuti da biste posljednju ćeliju učinili vidljivom.

  Ćelije na radnom listu

  Kliknite gumb Odaberi sve.

  Gumb Odaberi sve

  Da biste odabrali cijeli radni list, također možete pritisnuti CTRL+A.

  Napomena   Sadrži li radni list podatke pomoću CTRL+A odabirete trenutno područje. Pritiskom na CTRL+A u duljini jedne sekunde odabirete cijeli radni list.

  Nesusjedne ćelije ili raspon ćelija

  Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim držite pritisnutom tipku CTRL dok odabirete ostale ćelije ili raspon ćelija.

  Također možete odabrati prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnuti SHIFT+F8 da biste odabiru dodali drugu nesusjednu ćeliju ili raspon.

  Napomena   Odabir ćelije ne možete poništiti kod odabira nesujsednih ćelija, a da pri tome ne poništite čitav odabir.

  Cijeli redak ili stupac

  Kliknite naslov retka ili stupca.

  Radni list s prikazanim zaglavljem retka i zaglavljem stupca

  1. Naslov retka

  2. Naslov stupca

  Također možete odabrati ćelije u retku ili stupcu tako da odaberete prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+TIPKU SA STRELICOM (STRELICU DESNO ili STRELICU LIJEVO za retke, STRELICU GORE ili STRELICU DOLJE za stupce).

  Napomena   Sadrži li redak ili stupac podatke, pomoću CTRL+SHIFT+TIPKA SA STRELICOM odabirete redak ili stupac do posljednje korištene ćelije. pritiskom na CTRL+SHIFT+TIPKA SA STRELICOM u vremenskom periodu jedne sekunde odabirete cijeli redak ili stupac.

  Susjedne retke ili stupce

  Vucite preko zaglavlja retka ili stupca. Ili odaberite prvi redak ili stupac; zatim držite pritisnutu tipku SHIFT i odaberite zadnji redak ili stupac.

  Nesusjedne retke ili stupce

  Kliknite naslov stupca ili retka prvog retka ili stupca u vašem odabiru; nakon toga pritisnite i držite CTRL te istovremeno kliknite naslove stupca ili retka ostalih redaka ili stupaca koje želite dodati odabiru.

  Prve ili zadnje ćelije u retku ili stupcu

  Odaberite ćeliju u retku ili u stupcu ćelije, a zatim pritisnite CTRL+TIPKA SA STRELICOM (STRELICU DESNO ili STRELICU LIJEVO za retke, STRELICU GORE ili STRELICU DOLJE za stupce).

  Prve ili posljednje ćelije na radnom listu ili u tablici Microsoft Office Excela

  Pritisnite CTRL+HOME da biste odabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excelovom popisu.

  Pritisnite CTRL+END da biste odabrali posljednju ćeliju na radnom listu ili na Excelovom popisu koji sadrži podatke ili oblikovanja.

  Ćelije do posljednje korištene ćelije radnog lista (donji desni kut)

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+END da biste proširili odabir ćelija do posljednje korištene ćelije radnog lista (donji desni kut).

  Ćelije na početku radnog lista

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+HOME da biste proširili odabir ćelija do početka radnog lista.

  Više ili manje ćelija od aktivnog odabira

  Držite pritisnutu tipku SHIFT i istovremeno pritisnite posljednju ćeliju koju želite uključiti u novi odabir. Pravokutni raspon između aktivna ćelija i ćelije koju pritisnete postaje novi odabir.

  Savjet   Da biste poništili odabir ćelija, na radnom listu kliknite bilo koju ćeliju.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni učinite nešto od sljedećeg:

  • Pritisnite na vrstu grafikona i zatim pritisnite podvrstu koju želite koristiti.

  • Da biste pregledali sve dostupne vrste grafikona, kliknite vrstu grafikona, a potom Sve vrste grafikona da bi se prikazao dijaloški okvir Umetanje grafikona; zatim kliknite strelice da biste se pomaknuli kroz sve dostupne vrste i podvrste grafikona, a potom kliknite one koje želite koristiti.

   Slika trake programa Excel

   Savjet   Zaslonski opis prikazuje naziv vrste grafikona kada zadržite pokazivač miša iznad neke vrste ili podvrste grafikona.

 3. Grafikon se prema zadanim postavkama na radni list postavlja kao uloženi grafikon. Ako grafikon želite postaviti na zasebni list grafikona, možete mu promijeniti mjesto tako da učinite sljedeće:

  1. Kliknite ugrađeni grafikon da biste ga odabrali.

   Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Dizajn, u grupi Mjesto pritisnite Premjesti grafikon.

   Slika trake programa Excel

  3. Pod Odaberite gdje želite smjestiti grafikon učinite nešto od sljedećeg:

   • Za prikaz grafikona na listu grafikona pritisnite Novi list.

    Savjet   Želite li zamijeniti predloženi naziv grafikona, upišite novi naziv u okvir Novi list.

   • Za prikaz grafikona kao uloženog grafikona na radnom listu pritisnite Objekt na i zatim pritisnite radni list u okviru Objekt na.

 4. Excel automatski dodjeljuje naziv grafikonu, primjerice Grafikon1 ako je to prvi grafikon koji stvarate na radnom listu. Da biste promijenili naziv grafikona, učinite sljedeće:

  1. Kliknite grafikon.

  2. Na kartici Izgled u grupi Svojstva kliknite tekstni okvir Naziv grafikona.

   Savjet   Po potrebi kliknite ikonu Svojstva u grupi Svojstva da biste proširili grupu.

  3. Upišite novi naziv.

  4. Pritisnite tipku ENTER.

Napomena   

 • Za brzo stvaranje grafikona koji se temelji na zadanoj vrsti grafikona odaberite podatke koje želite iscrtati na grafikonu i zatim pritisnite tipke ALT+F1 ili F11. Kad pritisnete ALT+F1, prikazat će se uloženi grafikon; kad pritisnete F11, grafikon će se prikazati na zasebnom listu.

 • Kada stvorite grafikon, Excel određuje usmjerenje niza podataka na temelju broja redaka i stupaca na radnom listu koji su dio grafikona. Nakon što stvorite grafikon, način na koji se reci i stupci radnog lista iscrtavaju na grafikonu možete promijeniti tako da prebacite retke u stupce i obrnuto. Dodatne informacije potražite u odjeljku Iscrtavanje nizova podataka iz redaka ili stupaca radnog lista.

 • Nakon što stvorite grafikon, možete brzo promijeniti vrstu cijelog grafikona da biste mu dali drugačiji izgled. Možete odabrati i drugu vrstu grafikona za svaki pojedini niz podataka, čime ćete grafikon pretvoriti u kombinirani grafikon. Dodatne informacije potražite u odjeljkuPromjena vrste postojećeg grafikona.

 • Ako vam grafikon više nije potreban, možete ga odabrati. Kliknite grafikon da biste ga odabrali, a potom pritisnite tipku DELETE.

Vrh stranice

2. korak: promjena izgleda ili stila grafikona

Nakon što stvorite grafikon, u trenutku možete promijeniti njegov izgled. Umjesto da ručno dodate ili promijenite elemente ili oblikovanje grafikona, na svoj grafikon možete brzo primijeniti unaprijed definirani izgled i stil. Excel pruža brojne korisne unaprijed definirane izglede i stilove (ili brze izglede i brze stilove), od kojih možete odabrati jedan. Prema potrebi možete i ručno prilagoditi izgled ili stil tako da promijenite izgled i oblik pojedinih elemenata grafikona.

Primjena unaprijed definiranog izgleda grafikona

 1. Kliknite grafikon koji želite oblikovati pomoću unaprijed definiranog izgleda grafikona.

  Savjet   Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Izgledi grafikona kliknite izgled grafikona koji želite koristiti.

  Slika trake programa Excel

  Napomena   Kada smanjite veličinu prozora programa Excel, izgledi grafikona bit će dostupni u galeriji Brzi izgled u grupi Izgledi grafikona.

  Savjet   Ako želite vidjeti sve dostupne izglede, pritisnite Još slika gumba.

Vrh stranice

Primjena unaprijed definiranog stila grafikona

 1. Kliknite grafikon koji želite oblikovati pomoću unaprijed definiranog stila grafikona.

  Savjet   Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Stilovi grafikona kliknite stil grafikona koji želite koristiti.

  Slika trake programa Excel

  Napomena   Kada smanjite veličinu prozora programa Excel, stilovi grafikona bit će dostupni u galeriji Brzi stilovi grafikona u grupi Stilovi grafikona.

  Savjet   Ako želite vidjeti sve unaprijed definirane stilove grafikona, kliknite Još slika gumba.

Vrh stranice

Ručna promjena izgleda elemenata grafikona

 1. Kliknite grafikon ili element grafikona čiji izgled želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste odabrali element grafikona s popisa elemenata grafikona.

  1. Kliknite bilo gdje u grafikonu da bi se prikazali alati grafikona.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni odabir pritisnite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona i zatim pritisnite element grafikona koji želite odabrati.

   Slika trake programa Excel

 2. Na kartici Izgled u grupi Oznake, Osi ili Pozadina kliknite element grafikona koji želite promijeniti, a potom željenu mogućnost izgleda.

  Grupa Trenutni odabir na Vrpci u programu Excel

  Slika trake programa Excel

  Slika vrpce programa Excel

Napomena   Mogućnosti izgleda koje odaberete primjenjuju se na element grafikona koji ste odabrali. Ako ste, primjerice, odabrali cijeli grafikon,natpis nad podacima primijenit će se na sve niz podataka. Ako ste odabrali jednu točku podataka, natpisi nad podacima primijenit će se samo na odabrani niz podataka ili točku podataka.

Vrh stranice

Ručna promjena oblika elemenata grafikona

 1. Kliknite grafikon ili element grafikona čiji stil želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste odabrali element grafikona s popisa elemenata grafikona.

  1. Kliknite grafikon da bi se prikazali alati grafikona.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni odabir pritisnite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona i zatim pritisnite element grafikona koji želite odabrati.

   Slika trake programa Excel

 2. Savjet   Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

 3. Na kartici Oblikovanje učinite nešto od sljedećeg:

  1. Za oblikovanje bilo kojeg elementa grafikona u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabrano i zatim odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

  2. Za oblikovanje odabranog elementa grafikona u grupi Stilovi oblika pritisnite željeni stil ili pritisnite Ispuna stila, Kontura oblika ili Efekti oblika i zatim odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

  3. Za oblikovanje teksta u odabranom elementa grafikona korištenjem komponente WordArt u grupi WordArt stilovi pritisnite željeni stil ili pritisnite Ispuna teksta, Kontura teksta ili Efekti teksta i zatim odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

   Napomena   Nakon što primijenite WordArt stil, ne možete ukloniti WordArt oblik. Ako ne želite WordArt stil koji ste primijenili, odaberite drugi WordArt stil ili kliknite Poništi na alatnoj traci za brzi pristup da biste se vratili na prethodni oblik teksta.

   Savjet   Da biste koristili obično oblikovanje teksta za oblikovanje teksta u elementima grafikona, kliknite desnom tipkom miša ili odaberite tekst, a potom kliknite željene mogućnosti oblikovanja na maloj alatnoj traci. Možete koristiti i gumbe za oblikovanje na vrpci (kartica Polazno, grupa Font).

Vrh stranice

3. korak: dodavanje ili uklanjanje naslova ili natpisa nad podacima

Da bi grafikon bilo lakše razumjeti, možete dodati naslovi u grafikonima, kao što su naslov grafikona i naslovi osi. Naslovi osi obično su dostupni za sve os koje je moguće prikazati u grafikonu, uključujući i osi dubine (niza) u 3D grafikonima. Neke vrste grafikona (primjerice, polarni grafikoni) imaju osi, no oni ne mogu prikazati naslove osi. Vrste grafikona koje nemaju osi (primjerice tortni i prstenasti grafikoni) također ne mogu prikazati naslove osi.

Možete također povezati naslove grafikona i osi s odgovarajućim tekstom u ćelijama radni list tako da stvorite referencu na te ćelije. Povezani se naslovi automatski ažuriraju na grafikonu kada promijenite odgovarajući tekst na radnom listu.

Za brzu identifikaciju niz podataka na grafikonu točke podataka na grafikonu možete dodati natpis nad podacima. Po zadanome, natpisi podataka su povezani s vrijednostima radnog lista i automatski se ažuriraju prilikom promjena tih vrijednosti.

Dodavanje naslova grafikona

 1. Kliknite grafikon kojem želite dodati naslov.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

 2. Na kartici Izgled u grupi Natpisi kliknite Naslov grafikona.

  Slika trake programa Excel

 3. Kliknite Centrirani prekrivajući naslov ili Iznad grafikona.

 4. U tekstni okvir Naslov grafikona, koji će se pojaviti na grafikonu, upišite željeni tekst.

  Savjet   Da biste umetnuli prijelom retka, kliknite da biste postavili pokazivač na mjesto na kojem želite prelomiti redak, a potom pritisnite tipku ENTER.

 5. Za oblikovanje teksta odaberite ga, a zatim kliknite željene mogućnosti oblikovanja na maloj alatnoj traci.

  Savjet   Također možete koristiti gumbe za oblikovanje na vrpci (kartica Polazno, grupa Font). Da biste oblikovali cijeli naslov, kliknite ga desnom tipkom miša, zatim kliknite Oblikovanje naslova grafikona, a potom odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

Vrh stranice

Dodavanje naslova osi

 1. Kliknite grafikon na koji želite dodati naslov osi.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

 2. Na kartici Izgled u grupi Natpisi kliknite Naslovi osi.

  Slika trake programa Excel

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali naslov primarnoj vodoravnoj osi (osi kategorije), kliknite Naslov primarne vodoravne osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

   Savjet   Ako grafikon ima sekundarnu vodoravnu os, možete kliknuti i Naslov sekundarne vodoravne osi.

  • Da biste dodali naziv primarnoj okomitoj osi (osi vrijednosti), kliknite Naziv primarne okomite osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

   Savjet   Ako grafikon ima sekundarnu okomitu os, možete kliknuti i Naslov sekundarne okomite osi.

  • Da biste dodali naslov osi dubine (osi nizova), kliknite Naslov osi dubine, a zatim kliknite željenu mogućnost.

   Napomena   Ova mogućnost je dostupna samo ako je odabrani grafikon pravi 3D grafikon, poput 3D stupčastog grafikona.

 4. U tekstni okvir Naslov osi, koji će se pojaviti na grafikonu, upišite željeni tekst.

  Savjet   Da biste umetnuli prijelom retka, kliknite da biste postavili pokazivač na mjesto na kojem želite prelomiti redak, a potom pritisnite tipku ENTER.

 5. Da biste oblikovali tekst, odaberite ga, a zatim kliknite željene mogućnosti oblikovanja na maloj alatnoj traci.

  Savjet   Također možete koristiti gumbe za oblikovanje na vrpci (kartica Polazno, grupa Font). Da biste oblikovali cijeli naslov, kliknite ga desnom tipkom miša, zatim kliknite Oblikovanje naslova osi, a potom odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

  Napomene   

  • Promijenite li grafikon u vrstu koja ne podržava naslove grafikona (poput tortnog grafikona), naslovi osi se više neće prikazivati. Naslovi će se ponovno pojaviti vratite li se na vrstu grafikona koja podržava naslove osi.

  • Naslovi osi koji su prikazani za sekundarne osi nestat će promijenite li grafikon u vrstu koja ne prikazuje sekundarne osi.

Vrh stranice

Povezivanje naslova s ćelijom radnog lista

 1. Na grafikonu kliknite naslov grafikona ili osi koji želite povezati s ćelijom radnog lista.

 2. Na radnom listu kliknite traka formule i zatim upišite znak jednakosti (=).

 3. Odaberite ćeliju radnog lista koja sadrži podatke ili tekst koje želite prikazati na grafikonu.

  Savjet   U traku formule također možete upisati referencu na ćeliju radnog lista. Uključite znak jednakosti i naziv lista, nakon čega slijedi uskličnik, na primjer: =List1!F2

 4. Pritisnite tipku ENTER.

Vrh stranice

Dodavanje natpisa nad podacima

 1. Na grafikonu učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali natpise podataka svim točkama podataka svih nizova podataka, kliknite područje grafikona.

  • Da biste dodali natpis nad podacima svim točkama podataka u nizu podataka, kliknite bilo koje mjesto u nizu podataka koje želite označiti.

  • Da biste dodali natpis nad podacima pojedinoj točki podataka u nizu podataka, kliknite niz podataka koji sadrži točku podataka koju želite označiti, a potom kliknite točku podataka koju želite označiti.

   Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

 2. Na kartici Izgled u grupi Oznake kliknite Natpisi podataka, a zatim kliknite željenu mogućnost prikaza.

  Slika trake programa Excel

  Napomena   Ovisno o vrsti korištenog grafikona, dostupne su različite mogućnosti natpisa nad podacima.

Savjet   Dodatne informacije o promjeni unosa natpisa nad podacima ili promjeni položaja natpisa nad podacima potražite u odjeljku Dodavanje ili uklanjanje natpisa nad podacima iz grafikona.

Vrh stranice

Uklanjanje naslova ili natpisa nad podacima iz grafikona

 1. Kliknite grafikon.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

 2. Na kartici Izgled u grupi Oznake učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste uklonili naslov grafikona kliknite Naslov grafikona, a zatim kliknite Nijedno.

  • Da biste uklonili naslov osi, kliknite Naslov osi, pa vrstu naslova osi koju želite ukloniti, a potom kliknite Nijedno.

  • Da biste uklonili natpis nad podacima, kliknite Natpisi nad podacima, a zatim kliknite Nijedno.

   Slika trake programa Excel

Savjet   Da biste brzo uklonili naslov ili natpis nad podacima, kliknite ga, a potom pritisnite DELETE.

Vrh stranice

4. korak: prikazivanje ili skrivanje legende

Kada stvorite grafikon, pojavljuje se legenda, no možete je sakriti ili joj promijeniti mjesto nakon što stvorite grafikon.

 1. Kliknite grafikon na kojemu želite prikazati ili sakriti legendu.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

 2. Na kartici Izgled u grupi Natpisi kliknite Legenda.

  Slika trake programa Excel

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste sakrili legendu, kliknite Nema.

   Savjet   Da biste iz grafikona brzo uklonili legendu ili unos iz legende, odaberite ih, a zatim pritisnite tipku DELETE. Možete i desnom tipkom miša kliknuti legendu ili unos iz legende, a zatim kliknuti Izbriši.

  • Za prikaz legende kliknite željenu mogućnost prikaza.

   Napomena   Kada kliknete jednu od mogućnosti prikaza, legenda se premješta, a područje crtanja automatski se prilagođava da bi bilo mjesta za legendu. Ako premjestite legendu i promijenite joj veličinu pomoću miša, područje iscrtavanja ne prilagođava se automatski.

  • Dodatne mogućnosti potražite tako da kliknete Više mogućnosti legende, a zatim odaberete željenu mogućnost prikaza.

   Savjet   Po zadanim se postavkama legenda ne preklapa s grafikonom. Ako nemate dovoljno prostora, pokušajte smanjiti grafikon tako da poništite potvrdni okvir Prikaži legendu bez preklapanja grafikona.

Savjet   Kada je legenda grafikona prikazana, možete izmijeniti pojedine unose u legendu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Izmjena unosa u legendu grafikona.

Vrh stranice

5. korak: prikaz ili skrivanje osi ili rešetki grafikona

Kada stvorite grafikon, primarne su os prikazane za većinu vrsta grafikona. Možete ih uključiti ili isključiti prema potrebi. Kada dodate osi, možete odredite razinu detalja koje želite prikazati na osi. Os dubine prikazuje se kada stvorite 3D grafikon.

Kada se vrijednosti na grafikonu jako razlikuju među pojedinim niz podataka ili kada rukujete mješovitim vrstama podataka (primjerice, opseg i cijena), možete iscrtati jedan ili više nizova podataka na sekundarnu okomitu os (os vrijednosti). Opseg sekundarne okomite osi odražava vrijednosti pridruženog niza podataka. Nakon što grafikonu dodate sekundarnu okomitu os, možete dodati i sekundarnu vodoravnu os (os kategorije), što može biti korisno na bilo kojem xy (raspršenom) grafikonu ili mjehuričastom grafikonu.

Da biste olakšali čitanje grafikona, možete prikazati ili sakriti vodoravne i okomite osi područje crtanja grafikona.

Prikazivanje ili skrivanje primarnih osi

 1. Kliknite grafikon na kojem želite prikazati ili sakriti osi.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

 2. Na kartici Izgled u grupi Osi kliknite Osi, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

Vrh stranice

Prikaz ili skrivanje sekundarnih osi

 1. Na grafikonu pritisnite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj okomitoj osi ili učinite sljedeće kako biste označili nizove podataka s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite grafikon.

   Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutno odabrano pritisnite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona i zatim pritisnite nizove podataka koje želite iscrtati na sekundarnoj okomitoj osi.

   Slika trake programa Excel

 2. Na kartici Oblik u grupi Trenutni odabir kliknite Oblikuj odabir.

 3. Kliknite Mogućnosti nizova ako ta mogućnost već nije odabrana, a potom u odjeljku Iscrtaj niz na kliknite Sekundarna os, a zatim kliknite Zatvori.

 4. Na kartici Izgled, u grupi Os pritisnite Os.

  Slika trake programa Excel

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Da biste prikazali sekundarnu okomitu os, kliknite Sekundarna okomita os, a zatim kliknite željenu mogućnost prikaza.

   Savjet   Da biste lakše razlikovali sekundarnu okomitu os, možete promijeniti vrstu grafikona samo za jedan niz podataka. Možete, primjerice, promijeniti jedan niz podataka u linijski grafikon.

 6. Da biste prikazali sekundarnu vodoravnu os, kliknite Sekundarna vodoravna os, a zatim kliknite željenu mogućnost prikaza.

  Napomena   Ta je mogućnost dostupna tek nakon što prikažete sekundarnu okomitu os.

 7. Da biste sakrili sekundarnu os, kliknite Sekundarna okomita os ili Sekundarna vodoravna os, a zatim kliknite Nijedno.

  Savjet   Također možete kliknuti sekundarnu os koju želite izbrisati, a potom pritisnuti DELETE.

Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje crta rešetke

 1. Kliknite grafikon kojem želite dodati crte rešetke.

  Prikazat će se Alati grafikona s karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Osi kliknite Crte rešetke.

  Slika trake programa Excel

 3. Učinite sljedeće:

  • Za dodavanje vodoravnih crta rešetke grafikonu pokažite na Primarne vodoravne crte rešetke i zatim pritisnite željenu mogućnost. Sadrži li grafikon sekundarnu vodoravnu os, možete pritisnuti i Sekundarne vodoravne crte rešetke.

  • Za dodavanje okomitih crta rešetke grafikonu pokažite na Primarne okomite crte rešetke i zatim pritisnite željenu mogućnost. Sadrži li grafikon sekundarnu okomitu os, možete pritisnuti i Sekundarne okomite crte rešetke.

  • Za dodavanje crta rešetke dubine 3D grafikonu pokažite na Crte rešetke dubine i zatim pritisnite željenu mogućnost. Ova mogućnost je dostupna samo ako je odabrani grafikon pravi 3D grafikon, poput 3D stupčastog grafikona.

  • Za skrivanje crta rešetke grafikona pokažite na Primarne vodoravne crte rešetke, Primarne okomite crte rešetke, ili Crte rešetke dubine (na 3D grafikonu), i zatim pritisnite Ništa. Sadrži li grafikon sekundarne osi, možete također pritisnuti Sekundarne vodoravne crte rešetke ili Sekundarne okomite crte rešetke i zatim pritisnuti Ništa.

  • Da biste brzo uklonili crte rešetke grafikona, odaberite ih i zatim pritisnite DELETE.

Vrh stranice

6. korak: premještanje ili promjena veličine grafikona

Grafikon možete premjestiti na bilo koje mjesto na radni list ili na novi ili postojeći radni list. Možete promijeniti i veličinu grafikona da bi bolje odgovarao.

Premještanje grafikona

 • Da biste premjestili grafikon, povucite ga na željeno mjesto.

Vrh stranice

Promjena veličine grafikona

Da biste promijenili veličinu grafikona, učinite nešto od sljedećeg:

 • Kliknite grafikon, a zatim povucite držače za promjenu veličine na željenu veličinu.

 • Na kartici Oblikovanje u grupi Veličina unesite veličinu u okvire Visina oblika i Širina oblika.

  Grupa Veličina na Vrpci programa Excel

Savjet   Da biste pristupili dodatnim mogućnostima za promjenu veličine, na kartici Oblik u grupi Veličina kliknite Pokretač dijaloškog okvira Slika gumba. U dijaloškom okviru Veličina i svojstva na kartici Veličina možete odabrati mogućnosti da biste promijenili veličinu grafikona, rotirali ga ili skalirali. Na kartici Svojstva možete odabrati kako želite premjestiti grafikon ili mu promijeniti veličinu u skladu s ćelijama na radnom listu.

Vrh stranice

7. korak: spremanje grafikona kao predloška

Ako želite stvoriti drugi grafikon poput ovog koji ste upravo napravili, prvi grafikon možete spremiti kao predložak koji možete koristiti kao osnovu za slične grafikone.

 1. Kliknite na grafikon koji želite spremiti kao predložak.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta kliknite Spremi kao predložak.

  Grupa Vrsta na Vrpci programa Excel

 3. U okviru Naziv datoteke utipkajte naziv predloška.

  Savjet   Osim ako navedete drugu mapu, datoteka predloška (.crtx) bit će spremljena u mapu Grafikoni, a predložak postaje dostupan u dijelu Predlošci u dijaloškom okviru Umetanje grafikona (kartica Umetanje, grupa Grafikoni, pokretač dijaloškog okvira Slika gumba) i dijaloškom okviru Promjena vrste grafikona (kartica Dizajn, grupa Vrsta, Promjena vrste grafikona).

  Dodatne informacije o primjeni predloška grafikona potražite u članku Ponovna upotreba omiljenog grafikona pomoću predloška grafikona.

Napomena   Predložak grafikona sadrži oblikovanje grafikona i pohranjuje boje koje ste koristili kada ste grafikon spremili kao predložak. Kada koristite predložak grafikona da biste napravili grafikon u drugoj radnoj knjizi, novi grafikon koristit će boje predloška grafikona — a ne boje teme dokumenta koja je trenutačno primijenjena u radnoj knjizi. Da biste umjesto boja predloška grafikona koristili boje teme dokumenta, desnom tipkom miša kliknite područje grafikona, a zatim na izborniku prečaca kliknite Ponovo postavi kako bi odgovaralo stilu.

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Excel 2007Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik