Strukturiranje (grupiranje) podataka na radnom listu

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ako imate popis podataka koje želite grupirati i sažeti, možete stvoriti strukturu od najviše osam razina, po jednu za svaku grupu. Na svakoj unutarnjoj razini, koja je u simboli strukture predstavljena većim brojem, prikazuju se detaljni podaci za prethodnu vanjsku razinu, koja je u simbolima strukture predstavljena manjim brojem. Struktura služi za brzi prikaz redaka i stupaca sažetka ili otkrivanje detaljnih podataka za svaku grupu. Možete stvoriti strukturu redaka (kao što je prikazano u sljedećem primjeru), strukturu stupaca ili strukturu redaka i stupaca.

strukturirani popis
Strukturirani redak podataka o prodaji grupiranih prema zemljopisnim područjima i mjesecima s nekoliko redaka sažetka i redaka detalja.

1 da biste prikazali retke za razinu, kliknite odgovarajuće jedan dva tri simbole strukture.

2.  Razina 1 sadrži ukupnu prodaju za sve retke detalja.

3.  Razina 2 sadrži ukupnu prodaju za svaki mjesec u pojedinom području.

4.  Razina 3 sadrži retke detalja (u ovom slučaju samo retke od 11 do 13).

5.  Da biste proširili ili saželi podatke u strukturi, kliknite simbole strukture plus i minus .

Što vas zanima?

Stvaranje strukture redaka

Stvaranje strukture stupaca

Prikaz i skrivanje strukturiranih podataka

Prilagodba strukture pomoću stilova

Kopiranje strukturiranih podataka

Skrivanje i uklanjanje strukture

Stvaranje izvješća sažetka s grafikonom

Stvaranje strukture redaka

 1. Provjerite ima li svaki stupac s podacima koje želite strukturirati natpis u prvom retku, sadrži li slične podatke u svakom stupcu te sadrži li raspon prazne retke ili stupce.

 2. Provjerite imaju li reci detalja i redak sažetka – podzbroj. Učinite nešto od sljedećeg:

  Umetnite retke sažetka pomoću naredbe Podzbroj    

  • Pomoću naredbe Podzbroj , koji se umeće funkcija SUBTOTAL neposredno ispod ili iznad svake grupe redaka detalja i automatski stvara strukturu umjesto vas. Dodatne informacije o korištenju funkcija Subtotal potražite u članku funkcija SUBTOTAL.

   Umetanje vlastitih redaka sažetka    

  • Umetanje vlastitih redaka sažetka s formulama neposredno ispod ili iznad svake grupe redaka detalja. Na primjer, u odjeljku (ili gore) retke s podacima o prodaji za ožujak i Travanj, pomoću funkcije SUM podzbroj prodaje za te mjeseci. U tablici u nastavku ove teme prikazuje primjer to.

 3. Odredite jesu li retke sažetka nalaziti ispod ili iznad retka detalja. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira strukture .
  u grupi struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira.

 4. Ako se reci sažetka nalaze iznad redaka detalja, poništite potvrdni okvir Sumarni reci ispod detaljnih. U suprotnome ne dirajte potvrdni okvir.

 5. Strukturirajte podatke. Učinite nešto od sljedećega:

  Automatsko strukturiranje podataka

  1. Po potrebi odaberite ćeliju u rasponu ćelija koje želite strukturirati.

  2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite strelicu ispod mogućnosti Grupa, a zatim Automatsko strukturiranje.

   kliknite strelicu ispod naredbe grupiranje, a zatim automatsko strukturiranje.

  Ručno strukturiranje podataka

  Važno : Kad ručno grupirate razine strukture, najbolje je prikazati sve podatke da bi se izbjeglo pogrešno grupiranje redaka.

  1. Strukturirajte vanjsku grupu.

   Strukturiranje vanjske grupe

   1. Odaberite sve podređene retke sažetka i retke detalja koji su s njima povezani.

    U primjeru u nastavku redak 6 sadrži podzbroj za retke od 2 do 5, a redak 10 sadrži podzbroj za retke od 7 do 9, dok redak 11 sadrži ukupni zbroj. Da biste grupirali sve detaljne podatke za redak 11, odaberite retke od 2 do 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Regija

    Mjesec

    Prodaja

    2

    Istok

    Ožujak

    9647 kn

    3

    Istok

    Ožujak

    4101 kn

    4

    Istok

    Ožujak

    7115 kn

    5

    Istok

    Ožujak

    2957 kn

    6

    Istok

    Ožujak ukupno

    23.820 kn

    7

    Istok

    Travanj

    4257 kn

    8

    Istok

    Travanj

    1829 kn

    9

    Istok

    Travanj

    6550 kn

    10

    Istok

    Travanj ukupno

    12.636 kn

    11

    Istok ukupno

    36.456 kn

    Važno : U odabir nemojte uvrstiti redak sažetka (redak 11).

   2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite grupu, kliknite Recii zatim kliknite u redu.

    kliknite redaka, a zatim u redu.

    Simboli strukture na zaslonu se prikazuju pokraj grupe.

  2. Osim toga strukturirajte unutarnju, ugniježđenu grupu – retke detalje za dani odjeljak podataka.

   Strukturiranje unutarnje, ugniježđene grupe (grupa redaka detalja)

   1. Za svaku unutarnju ugniježđenu grupu odaberite retke detalja pokraj retka koji sadrži redak sažetka.

    U primjeru ispod, kako biste grupirali retke od 2 do 5, koji imaju sumarni redak 6, odaberite retke od 2 do 5. Kako biste grupirali retke od 7 do 9, koji imaju sumarni redak 10, odaberite retke od 7 do 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Regija

    Mjesec

    Prodaja

    2

    Istok

    Ožujak

    9647 kn

    3

    Istok

    Ožujak

    4101 kn

    4

    Istok

    Ožujak

    7115 kn

    5

    Istok

    Ožujak

    2957 kn

    6

    Istok

    Ožujak ukupno

    23.820 kn

    7

    Istok

    Travanj

    4257 kn

    8

    Istok

    Travanj

    1829 kn

    9

    Istok

    Travanj

    6550 kn

    10

    Istok

    Travanj ukupno

    12.636 kn

    11

    Istok ukupno

    36.456 kn

    Važno : U odabir nemojte uvrstiti redak sažetka.

   2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Grupa.

    Na kartici Podaci kliknite Grupiranje.

    Simboli strukture na zaslonu se prikazuju pokraj grupe.

   3. Nastavite odabirati i grupirati unutarnje retke dok ne stvorite sve razine koje želite u strukturi.

   4. Ako želite razgrupirati retke, odaberite ih, a zatim na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Razgrupiranje.

    Moguće je otkriti i sekcije strukture bez uklanjanja cijele strukture. Držite pritisnutu tipku SHIFT kliknite slika gumba ili okvir minus za grupu, a zatim na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Razgrupiraj.

    Važno : Ako razgrupirate strukturu dok su podaci o detaljima skriveni, reci s detaljima mogu ostati skriveni. Da biste prikazali podatke, povucite preko brojeva vidljivih redaka koji se nalaze uz skrivene retke. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Oblikuj, pokažite na Sakrij i prikaži, a zatim kliknite Otkrij retke.

Vrh stranice

Stvaranje strukture stupaca

 1. Provjerite ima li svaki redak s podacima koje želite strukturirati natpis u prvom stupcu, sadrži li slične podatke u svakom retku te ne sadrži li raspon prazne retke ili stupce.

 2. Vlastite stupce sažetka s formulama umetnite odmah zdesna ili slijeva svake grupe stupaca detalja.

  Napomena : Da biste podatke strukturirali prema stupcima, moraju postojati stupci sažetka koji sadrže formule s referencama na ćelije u svim stupcima detalja za tu grupu.

 3. Navedite nalazi li se mjesto stupca sažetka zdesna ili slijeva stupaca detalja. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira Kontura.

  Određivanje mjesta stupca sažetka

  1. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira Kontura.

   u grupi struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira.

  2. Za određivanje sumarnog stupca s lijeve strane stupca detalja odaberite potvrdni okvir Sumarni stupci desno od detaljnih. Za određivanje sumarnih stupaca s desne strane stupaca detalja odaberite potvrdni okvir Sumarni stupci desno od detaljnih.

  3. Kliknite U redu.

 4. Da biste strukturirali podatke, učinite nešto od sljedećeg:

  Automatsko strukturiranje podataka

  1. Ako je potrebno, odaberite ćeliju u rasponu.

  2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite strelicu ispod mogućnosti Grupa, a zatim Automatsko strukturiranje.

  Ručno strukturiranje podataka

  Važno : Kad ručno grupirate razine strukture, najbolje je prikazati sve podatke da bi se izbjeglo pogrešno grupiranje stupaca.

  1. Strukturirajte vanjsku grupu.

   Strukturiranje vanjske grupe (svih stupaca osim ukupnog zbroja)

   1. Odaberite sve podređene stupce sažetka te s njima povezane podatke o detaljima.

    U primjeru ispod, stupac E sadrži podzbrojeve za stupce od B do D, stupac I sadrži podzbrojeve za stupce od F do H, a stupac J sadrži ukupne zbrojeve. Kako biste grupirali sve detaljne podatke za stupac J, odaberite stupce od B do I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regija

    Sij.

    Velj.

    Ožu.

    Kv. 1

    Tra.

    Svi.

    Lip.

    Kv. 2

    P1

    2

    Istok

    371

    504

    880

    1755

    186

    653

    229

    1068

    2823

    3

    Zapad

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1557

    2077

    4

    Sjever

    447

    469

    429

    1345

    579

    180

    367

    1126

    2471

    5

    Jug

    281

    511

    410

    1202

    124

    750

    200

    1074

    2276

    Važno : U odabir nemojte uvrstiti stupac sažetka J (ukupni zbroj).

   2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Grupa.

    Na kartici Podaci kliknite Grupiranje.

    Simboli strukture na zaslonu se prikazuju pokraj grupe.

  2. Dodatno možete strukturirati i unutarnju, ugniježđenu grupu (pojedinačne grupe stupaca detalja).

   Strukturiranje unutarnje, ugniježđene grupe (grupa stupaca detalja)

   1. Za svaku unutarnju, ugniježđenu grupu odaberite stupac detalja pokraj stupca koji sadrži stupac sažetka.

    U primjeru ispod, kako biste grupirali stupce od B do D, koji imaju sumarni stupac E, odaberite stupce od B do D. Kako biste grupirali stupce od F do H, koji imaju sumarni redak I, odaberite stupce od F do H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regija

    Sij.

    Velj.

    Ožu.

    Kv. 1

    Tra.

    Svi.

    Lip.

    Kv. 2

    P1

    2

    Istok

    371

    504

    880

    1755

    186

    653

    229

    1068

    2823

    3

    Zapad

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1557

    2077

    4

    Sjever

    447

    469

    429

    1345

    579

    180

    367

    1126

    2471

    5

    Jug

    281

    511

    410

    1202

    124

    750

    200

    1074

    2276

    Važno : U odabir nemojte uvrstiti stupac sažetka za tu grupu.

   2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Grupiranje.

    Na kartici Podaci kliknite Grupiranje.

    Simboli strukture na zaslonu se prikazuju pokraj grupe.

 5. Nastavite s označavanjem i grupiranjem unutarnjih stupaca sve dok ne stvorite sve željene razine u strukturi.

 6. Ako stupce želite razgrupirati, odaberite ih, a zatim na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Razgrupiraj.

Na kartici Podaci kliknite Razgrupiranje.

Grupiranje sekcija u strukturi možete poništiti, a da pritom ne uklonite cijelu strukturu. Držeći pritisnutu tipku SHIFT, kliknite slika gumba ili okvir minus za grupu pa na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Razgrupiraj.

Ako razgrupirate strukturu dok su detaljni podaci skriveni, stupci s detaljima mogu ostati skriveni. Da biste prikazali podatke, povucite preko slova vidljivih stupaca koji se nalaze uz skrivene stupce. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Oblikuj, pokažite na Sakrij i prikaži, a zatim kliknite Otkrij stupce.

Vrh stranice

Prikaz i skrivanje strukturiranih podataka

 1. Ako ne vidite simbole strukture jedan dva tri , plus i minus , kliknite gumb Microsoft Office slika gumba i zatim Mogućnosti programa Excel (Excel 2007) ili, kliknite karticu datoteka (drugih verzija), i zatim kliknite Mogućnosti, kliknite kategoriju Napredno , a zatim u odjeljku Prikaz mogućnosti za ovaj radni list , odaberite radni list, a zatim potvrdite okvir Prikaz simbola strukture ako je struktura primijenjena .

 2. Kliknite U redu.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  Prikaz i skrivanje podataka o detaljima za grupu    

  • Da biste prikazali podatke o detaljima unutar grupe, kliknite plus za grupu.

  • Da biste sakrili podatke o detaljima za grupu, kliknite minus za grupu.

   Proširivanje i sažimanje cijele strukture na određenu razinu    

  • U simbolima strukture jedan dva tri kliknite željeni broj razine. Detaljni podaci na nižim razinama tada će biti skriveni.

   Na primjer, ima li struktura četiri razine, možete sakriti četvrtu razinu istovremeno prikazujući ostale razine ako kliknete tri .

   Prikaz i skrivanje svih strukturiranih podataka o detaljima    

  • Da biste prikazali podatke o detaljima, kliknite najnižu razinu u jedan dva tri simbole strukture. Na primjer, ako postoje tri razine, kliknite tri .

  • Da biste sakrili podatke o detaljima, kliknite jedan .

Vrh stranice

Prilagodba strukture pomoću stilova

Za strukturirane retke, Microsoft Excel koristi stilove kao što su Redakrazina_1 i Redakrazina_2. Za strukturirane stupce Excel koristi stilove kao što su Stupacrazina_1 i Stupacrazina_2. Ovi stilovi koriste podebljano, kurziv i druga oblikovanja teksta razlikovati u retke ili stupce sažetka u vašim podacima. Promjenom način na koji definira se svaki od tih stilova možete primijeniti različita oblikovanja teksta i ćelija da biste prilagodili izgled strukture. Kada stvorite konturu ili nakon stvaranja, primijenite stil na strukturu.

Učinite nešto od sljedećeg:

Automatska primjena stila na redak i stupac sažetka    

 1. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira Kontura.

  u grupi struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira.

 2. Potvrdite okvir Automatski stilovi.

Primjena stila na postojeći redak i stupac sažetka    

 1. Odaberite ćelije na koje želite primijeniti stilove strukture.

 2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira Kontura.

  u grupi struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira.

 3. Potvrdite okvir Automatski stilovi.

 4. Kliknite Primijeni stilove.

Za oblikovanje strukturiranih podataka možete koristiti i samooblikovanje.

Vrh stranice

Kopiranje strukturiranih podataka

 1. Ako ne vidite jedan dva tri , plus sa simbolima strukture i minus , kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel (Excel 2007) ili datoteke (drugih verzija), pomoću tabulatora i kliknite Mogućnosti, kliknite kategoriju Dodatno i u odjeljku Prikaz mogućnosti za ovaj radni list odaberite radni list, a zatim potvrdite okvir Prikaz simbola strukture ako je struktura primijenjena .

 2. Pomoću simbola strukture jedan dva tri , minus i plus da biste sakrili podatke o detaljima koje ne želite kopirati.

  Dodatne informacije potražite u odjeljku Prikaz i skrivanje strukturiranih podataka.

 3. Odaberite raspon redaka sažetka.

 4. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Pronađi i odaberi, a zatim kliknite Idi na.

  Kliknite Pronađi i odaberi, a zatim Idi na.

 5. Kliknite Idi na posebno.

 6. Kliknite Samo vidljive ćelije.

 7. Kliknite U redu, a zatim kopirajte podatke.

Vrh stranice

Skrivanje i uklanjanje strukture

Napomena : Kada strukturu sakrijete ili uklonite, podaci se ne brišu.

Skrivanje strukture

 • (Excel 2007) Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel ili datoteka karticu (druge verzije) i zatim kliknite Mogućnosti, kliknite kategoriju Dodatno i zatim u odjeljku Prikaz mogućnosti za ovaj radni list odaberite radni list koji sadrži kartice struktura koju želite sakriti, a zatim poništite potvrdni okvir Prikaz simbola strukture ako je struktura primijenjena .

Uklanjanje strukture

 1. Kliknite radni list.

 2. Kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Razgrupiranje , a zatim Očisti strukturu.

  Kliknite razgrupiranje, a zatim Očisti strukturu.

  Važno : Razgrupirate li strukturu dok su detaljni podaci skriveni, reci detalja možda ostanu skriveni. Kako biste prikazali podatke, povucite preko vidljivih brojeva redaka ili slova stupaca pokraj skrivenih redaka i stupaca. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Oblikovanje, pokažite na Sakrij i prikaži, a zatim kliknite Otkrij retke ili Otkrij stupce.

Vrh stranice

Stvaranje izvješća sažetka s grafikonom

Zamislite da želite stvoriti izvješće sažetka podataka u kojem se prikazuju samo ukupni zbrojevi uz grafikon tih ukupnih zbrojeva. Općenito uzevši, možete učiniti sljedeće:

 1. 1. Stvorite izvješće sažetka.

  1. Strukturirajte podatke.

   Dodatne informacije potražite u odjeljcima Stvaranje strukture redaka ili Stvaranje strukture stupaca.

  2. Sakrijte detalje klikom na simbole strukture jedan dva tri , plus i minus da bi se prikazivali samo ukupni zbrojevi kao što je prikazano u sljedećem primjeru strukture redaka:

   Strukturirani popis koji prikazuje samo retke ukupnog zbroja

  3. Dodatne informacije potražite u odjeljku Prikaz i skrivanje strukturiranih podataka.

 2. Prikažite izvješće sažetka na grafikonu.

  1. Odaberite sažete podatke koje želite prikazati na grafikonu.

   Da biste, primjerice, prikazali samo zbrojeve za Buchanan i Davolio, ali ne i ukupne zbrojeve, odaberite ćelije A1 do C11 kao što je prikazano u primjeru iznad.

  2. Stvorite grafikon. Primjerice, na kartici Umetanje u grupi Grafikoni kliknite Preporučeni grafikoni ili odaberite drugu vrstu grafikona.

   Na primjer, ako grafikon stvorite pomoću čarobnjaka za grafikone, izgledat će kao u sljedećem primjeru.

   Grafikon stvoren iz podataka podzbroja

   Ako prikažete ili sakrijete detalje na strukturiranom popisu podataka, i grafikon se ažurira da bi prikazao ili sakrio podatke.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×