Strukturiranje (grupiranje) podataka na radnom listu

Ako imate popis podataka koje želite grupirati i sažeti, možete stvoriti strukturu od najviše osam razina, po jednu za svaku grupu. Na svakoj unutarnjoj razini, koja je u simboli strukture predstavljena većim brojem, prikazuju se detaljni podaci za prethodnu vanjsku razinu, koja je u simbolima strukture predstavljena manjim brojem. Struktura služi za brzi prikaz redaka i stupaca sažetka ili otkrivanje detaljnih podataka za svaku grupu. Možete stvoriti strukturu redaka (kao što je prikazano u sljedećem primjeru), strukturu stupaca ili strukturu redaka i stupaca.

Strukturirani popis

1.  Da biste prikazali retke za neku razinu, kliknite odgovarajuće jedan dva tri simbole strukture.

2.  Razina 1 sadrži ukupnu prodaju za sve retke detalja.

3.  Razina 2 sadrži ukupnu prodaju za svaki mjesec u pojedinom području.

4.  Razina 3 sadrži retke detalja (u ovom slučaju samo retke od 11 do 13).

5. da biste proširili ili sažeti podatke u strukturi, kliknite plus i minus simboli strukture.

 1. Provjerite ima li svaki stupac s podacima koje želite strukturirati natpis u prvom retku, sadrži li slične podatke u svakom stupcu te sadrži li raspon prazne retke ili stupce.

 2. Provjerite imaju li reci detalja i redak sažetka – podzbroj. Učinite nešto od sljedećeg:

  Umetnite retke sažetka pomoću naredbe Podzbroj    

  • Koristite naredbu Podzbroj, kojom se neposredno ispod ili iznad svake grupe redaka detalja umeće funkcija SUBTOTAL i automatski stvara struktura. Dodatne informacije o korištenju funkcije SUBTOTAL potražite u članku SUBTOTAL (opis funkcije).

   Umetanje vlastitih redaka sažetka    

  • Umetnite vlastite retke sažetka s formulama neposredno ispod ili iznad svake pojedine grupe redaka detalja. Primjerice, ispod ili iznad redaka podataka o prodaji za ožujak i travanj koristite funkciju SUM da biste izračunali podzbroj podataka o prodaji tijekom tih mjeseci. U tablici u nastavku ove teme prikazan je primjer takvog izračuna.

 3. Navedite nalaze li se reci sažetka ispod ili iznad redaka detalja. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira Kontura.
  U grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira.

 4. Ako se reci sažetka nalaze iznad redaka detalja, poništite potvrdni okvir Sumarni reci ispod detaljnih. U suprotnome ne dirajte potvrdni okvir.

 5. Strukturirajte podatke. Učinite nešto od sljedećega:

  Automatsko strukturiranje podataka

  1. Po potrebi odaberite ćeliju u rasponu ćelija koje želite strukturirati.

  2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite strelicu ispod mogućnosti Grupiranje, a zatim Automatsko strukturiranje.

   Kliknite strelicu ispod naredbe Grupiranje, a zatim Automatsko strukturiranje.

  Ručno strukturiranje podataka

  Važno:  Kad ručno grupirate razine strukture, najbolje je prikazati sve podatke da bi se izbjeglo pogrešno grupiranje redaka.

  1. Strukturirajte vanjsku grupu.

   Strukturiranje vanjske grupe

   1. Odaberite sve podređene retke sažetka i retke detalja koji su s njima povezani.

    U primjeru u nastavku redak 6 sadrži podzbroj za retke od 2 do 5, a redak 10 sadrži podzbroj za retke od 7 do 9, dok redak 11 sadrži ukupni zbroj. Da biste grupirali sve detaljne podatke za redak 11, odaberite retke od 2 do 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Regija

    Mjesec

    Prodaja

    2

    Istok

    Ožujak

    9647 kn

    3

    Istok

    Ožujak

    4101 kn

    4

    Istok

    Ožujak

    7115 kn

    5

    Istok

    Ožujak

    2957 kn

    6

    Istok

    Ožujak ukupno

    23.820 kn

    7

    Istok

    Travanj

    4257 kn

    8

    Istok

    Travanj

    1829 kn

    9

    Istok

    Travanj

    6550 kn

    10

    Istok

    Travanj ukupno

    12.636 kn

    11

    Istok ukupno

    36.456 kn

    Važno: U odabir nemojte uvrstiti redak sažetka (redak 11).

   2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Grupiranje pa Redaka, a potom kliknite U redu.

    Kliknite Redaka, a zatim U redu.

    Simboli strukture na zaslonu se prikazuju pokraj grupe.

  2. Osim toga strukturirajte unutarnju, ugniježđenu grupu – retke detalje za dani odjeljak podataka.

   Strukturiranje unutarnjih, ugniježđenih grupa (grupa redaka detalja)

   1. Za svaku unutarnju ugniježđenu grupu odaberite retke detalja pokraj retka koji sadrži redak sažetka.

    U primjeru ispod, kako biste grupirali retke od 2 do 5, koji imaju sumarni redak 6, odaberite retke od 2 do 5. Kako biste grupirali retke od 7 do 9, koji imaju sumarni redak 10, odaberite retke od 7 do 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Regija

    Mjesec

    Prodaja

    2

    Istok

    Ožujak

    9647 kn

    3

    Istok

    Ožujak

    4101 kn

    4

    Istok

    Ožujak

    7115 kn

    5

    Istok

    Ožujak

    2957 kn

    6

    Istok

    Ožujak ukupno

    23.820 kn

    7

    Istok

    Travanj

    4257 kn

    8

    Istok

    Travanj

    1829 kn

    9

    Istok

    Travanj

    6550 kn

    10

    Istok

    Travanj ukupno

    12.636 kn

    11

    Istok ukupno

    36.456 kn

    Važno: U odabir nemojte uvrstiti redak sažetka.

   2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Grupiranje.

    Na kartici Podaci kliknite Grupiranje.

    Simboli strukture na zaslonu se prikazuju pokraj grupe.

   3. Nastavite odabirati i grupirati unutarnje retke dok ne stvorite sve razine koje želite u strukturi.

   4. Ako želite razgrupirati retke, odaberite ih, a zatim na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Razgrupiranje.

    Sekcije u strukturi možete razgrupirati, a da pritom ne uklonite cijelu strukturu. Držite pritisnutu tipku SHIFT dok klikate Okvir s plusom ili Okvir s minusom za grupu, a zatim na kartici Podaci u grupi struktura kliknite Razgrupiraj.

    Važno: Ako razgrupirate strukturu dok su podaci o detaljima skriveni, reci s detaljima mogu ostati skriveni. Da biste prikazali podatke, povucite preko brojeva vidljivih redaka koji se nalaze uz skrivene retke. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Oblikuj, pokažite na Sakrij i prikaži, a zatim kliknite Otkrij retke.

 1. Provjerite ima li svaki redak s podacima koje želite strukturirati natpis u prvom stupcu, sadrži li slične podatke u svakom retku te ne sadrži li raspon prazne retke ili stupce.

 2. Umetnite vlastite stupce sažetka s formulama odmah udesno ili desno od svake grupe detaljnih stupaca. Tablica navedena u četvrtom koraku u nastavku prikazuje primjer.

  Napomena: Da biste podatke strukturirali prema stupcima, moraju postojati stupci sažetka koji sadrže formule s referencama na ćelije u svim stupcima detalja za tu grupu.

 3. Navedite nalazi li se mjesto stupca sažetka zdesna ili slijeva stupaca detalja. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira Kontura.

  Određivanje mjesta stupca sažetka

  1. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira Kontura.

   U grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira.

  2. Za određivanje sumarnog stupca s lijeve strane stupca detalja odaberite potvrdni okvir Sumarni stupci desno od detaljnih. Za određivanje sumarnih stupaca s desne strane stupaca detalja odaberite potvrdni okvir Sumarni stupci desno od detaljnih.

  3. Kliknite U redu.

 4. Da biste strukturirali podatke, učinite nešto od sljedećeg:

  Automatsko strukturiranje podataka

  1. Ako je potrebno, odaberite ćeliju u rasponu.

  2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite strelicu ispod mogućnosti Grupiranje, a zatim Automatsko strukturiranje.

  Ručno strukturiranje podataka

  Važno:  Kad ručno grupirate razine strukture, najbolje je prikazati sve podatke da bi se izbjeglo pogrešno grupiranje stupaca.

  1. Strukturirajte vanjsku grupu.

   Strukturiranje vanjske grupe (svih stupaca osim ukupnog zbroja)

   1. Odaberite sve podređene stupce sažetka te s njima povezane podatke o detaljima.

    U primjeru ispod, stupac E sadrži podzbrojeve za stupce od B do D, stupac I sadrži podzbrojeve za stupce od F do H, a stupac J sadrži ukupne zbrojeve. Kako biste grupirali sve detaljne podatke za stupac J, odaberite stupce od B do I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regija

    Sij.

    Velj.

    Ožu.

    Kv. 1

    Tra.

    Svi.

    Lip.

    Kv. 2

    P1

    2

    Istok

    371

    504

    880

    1755

    186

    653

    229

    1068

    2823

    3

    Zapad

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1557

    2077

    4

    Sjever

    447

    469

    429

    1345

    579

    180

    367

    1126

    2471

    5

    Jug

    281

    511

    410

    1202

    124

    750

    200

    1074

    2276

    Važno: U odabir nemojte uvrstiti stupac sažetka J (ukupni zbroj).

   2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Grupiranje.

    Na kartici Podaci kliknite Grupiranje.

    Simboli strukture na zaslonu se prikazuju pokraj grupe.

  2. Dodatno možete strukturirati i unutarnju, ugniježđenu grupu (pojedinačne grupe stupaca detalja).

   Strukturiranje unutarnje, ugniježđene grupe (grupa stupaca detalja)

   1. Za svaku unutarnju, ugniježđenu grupu odaberite stupac detalja pokraj stupca koji sadrži stupac sažetka.

    U primjeru ispod, kako biste grupirali stupce od B do D, koji imaju sumarni stupac E, odaberite stupce od B do D. Kako biste grupirali stupce od F do H, koji imaju sumarni redak I, odaberite stupce od F do H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regija

    Sij.

    Velj.

    Ožu.

    Kv. 1

    Tra.

    Svi.

    Lip.

    Kv. 2

    P1

    2

    Istok

    371

    504

    880

    1755

    186

    653

    229

    1068

    2823

    3

    Zapad

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1557

    2077

    4

    Sjever

    447

    469

    429

    1345

    579

    180

    367

    1126

    2471

    5

    Jug

    281

    511

    410

    1202

    124

    750

    200

    1074

    2276

    Važno: U odabir nemojte uvrstiti stupac sažetka za tu grupu.

   2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Grupiranje.

    Na kartici Podaci kliknite Grupiranje.

    Simboli strukture na zaslonu se prikazuju pokraj grupe.

 5. Nastavite s označavanjem i grupiranjem unutarnjih stupaca sve dok ne stvorite sve željene razine u strukturi.

 6. Ako stupce želite razgrupirati, odaberite ih, a zatim na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Razgrupiraj.

Na kartici Podaci kliknite Razgrupiranje.

Grupiranje sekcija u strukturi možete poništiti, a da pritom ne uklonite cijelu strukturu. Držite pritisnutu tipku SHIFT dok klikate Okvir s plusom ili Okvir s minusom za grupu, a zatim na kartici Podaci u grupi struktura kliknite Razgrupiraj.

Ako razgrupirate strukturu dok su detaljni podaci skriveni, stupci s detaljima mogu ostati skriveni. Da biste prikazali podatke, povucite preko slova vidljivih stupaca koji se nalaze uz skrivene stupce. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Oblikuj, pokažite na Sakrij i prikaži, a zatim kliknite Otkrij stupce.

 1. Ako ne vidite simbole strukture jedan dva tri , plus i minus , kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , a zatim Mogućnosti programa Excel (Excel 2007) ili kliknite karticu datoteka (druge verzije), a potom mogućnosti, zatim kliknite Napredno kategoriju, a zatim u odjeljku mogućnosti prikaza za ovaj radni list odaberite radni list, a zatim potvrdite okvir Prikaži simbole strukture ako je struktura primijenjena .

 2. Kliknite U redu.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  Prikaz i skrivanje podataka o detaljima za grupu    

  • Da biste prikazali podatke o detaljima unutar grupe, kliknite plus za grupu.

  • Da biste skrivali podatke o detaljima za grupu, kliknite minus za grupu.

   Proširivanje i sažimanje cijele strukture na određenu razinu    

  • U simbolima strukture jedan dva tri kliknite željeni broj željene razine. Detaljni podaci na nižim razinama tada će biti skriveni.

   Na primjer, ima li struktura četiri razine, možete sakriti četvrtu razinu istovremeno prikazujući ostale razine ako kliknete tri .

   Prikaz i skrivanje svih strukturiranih podataka o detaljima    

  • Radi prikaza svih detaljnih podataka kliknite najnižu razinu u simbolima strukture jedan dva tri . Na primjer, ako postoje tri razine, kliknite tri .

  • Da biste sakrili podatke o detaljima, kliknite jedan    .

Za strukturirane retke Microsoft Excel koristi stilove, kao što su RazinaRetka_1 i RazinaRetka_2. Za strukturirane stupce Excel koristi stilove, kao što su RazinaStupca_1 i RazinaStupca_2. U tim se stilovima radi razlikovanja redaka ili stupaca sažetka u podacima koriste podebljanje, kurziv i druga oblikovanja teksta. Promjenom načina definiranja svakog od tih stilova moguće je primijeniti različita oblikovanja teksta i ćelija radi prilagodbe izgleda strukture. Stil na strukturu možete primijeniti prilikom ili nakon njezina stvaranja.

Učinite nešto od sljedećeg:

Automatska primjena stila na redak i stupac sažetka    

 1. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira Kontura.

  U grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira.

 2. Potvrdite okvir Automatski stilovi.

Primjena stila na postojeći redak i stupac sažetka    

 1. Odaberite ćelije na koje želite primijeniti stilove strukture.

 2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira Kontura.

  U grupi Struktura kliknite pokretač dijaloškog okvira.

 3. Potvrdite okvir Automatski stilovi.

 4. Kliknite Primijeni stilove.

Za oblikovanje strukturiranih podataka možete koristiti i samooblikovanje.

 1. Ako ne vidite simbole strukture jedan dva tri , plus i minus , kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , a zatim Mogućnosti programa Excel (Excel 2007) ili karticu datoteka (druge verzije), a potom mogućnosti, zatim kategoriju Napredno , a zatim u odjeljku mogućnosti prikaza za ovaj radni list odaberite radni list, a zatim potvrdite okvir Prikaži simbole strukture ako je struktura primijenjena .

 2. Pomoću simbola strukture jedan dva tri , minus i plus sakrijte podatke o detaljima koje ne želite kopirati.

  Dodatne informacije potražite u odjeljku Prikaz i skrivanje strukturiranih podataka.

 3. Odaberite raspon redaka sažetka.

 4. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Pronađi i odaberi, a zatim kliknite Idi na.

  Kliknite Pronađi i odaberi, a zatim Idi na.

 5. Kliknite Idi na posebno.

 6. Kliknite Samo vidljive ćelije.

 7. Kliknite U redu, a zatim kopirajte podatke.

Napomena: Kada strukturu sakrijete ili uklonite, podaci se ne brišu.

Skrivanje strukture

 • (Excel 2007) Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , a zatim kliknite Mogućnosti programa Excel ili karticu datoteka (druge verzije), a zatim mogućnosti, zatim kategoriju Napredno , a potom u odjeljku mogućnosti prikaza za ovaj radni list odjeljak odaberite radni list koji sadrži strukturu koju želite sakriti, a zatim poništite potvrdni okvir Prikaži simbole strukture ako je struktura primijenjena .

Uklanjanje strukture

 1. Kliknite radni list.

 2. Na kartici Podaci u grupi Struktura kliknite Razgrupiranje pa Očisti strukturu.

  Kliknite razgrupiranje, a zatim Očisti strukturu.

  Važno: Razgrupirate li strukturu dok su detaljni podaci skriveni, reci detalja možda ostanu skriveni. Kako biste prikazali podatke, povucite preko vidljivih brojeva redaka ili slova stupaca pokraj skrivenih redaka i stupaca. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Oblikovanje, pokažite na Sakrij i prikaži, a zatim kliknite Otkrij retke ili Otkrij stupce.

Zamislite da želite stvoriti izvješće sažetka podataka u kojem se prikazuju samo ukupni zbrojevi uz grafikon tih ukupnih zbrojeva. Općenito uzevši, možete učiniti sljedeće:

 1. Stvaranje sažetka izvješća

  1. Strukturirajte podatke.

   Dodatne informacije potražite u odjeljcima Stvaranje strukture redaka ili Stvaranje strukture stupaca.

  2. Sakrijte detalje klikom na simbole strukture jedan dva tri , plus i minus da biste prikazali samo ukupne zbrojeve kao što je prikazano u sljedećem primjeru strukture redaka:

   Strukturirani popis koji prikazuje samo retke ukupnog zbroja

  3. Dodatne informacije potražite u odjeljku Prikaz i skrivanje strukturiranih podataka.

 2. Grafikon izvješća sažetka

  1. Odaberite podatke sažetka koje želite prikazati na grafikonu.

   Da biste, primjerice, prikazali samo zbrojeve za Buchanan i Davolio, ali ne i ukupne zbrojeve, odaberite ćelije A1 do C11 kao što je prikazano u primjeru iznad.

  2. Stvorite grafikon. Primjerice, na kartici Umetanje u grupi Grafikoni kliknite Preporučeni grafikoni ili odaberite drugu vrstu grafikona.

   Na primjer, ako grafikon stvorite pomoću čarobnjaka za grafikone, izgledat će kao u sljedećem primjeru.

   Grafikon stvoren iz podataka podzbroja

   Ako prikažete ili sakrijete detalje na strukturiranom popisu podataka, i grafikon se ažurira da bi prikazao ili sakrio podatke.

U Excel Online možete grupirati (ili strukturirati) retke i stupce.

Napomena: Iako možete dodavati retke ili stupce sažetka u podatke (pomoću funkcija kao što su SUM ili SUBTOTAL), ne možete primijeniti stilove ni postaviti položaj za retke i stupce sažetka u Excel Online.

Stvaranje strukture redaka

 1. Provjerite ima li svaki stupac s podacima koje želite strukturirati natpis u prvom retku, sadrži li slične podatke u svakom stupcu te sadrži li raspon prazne retke ili stupce.

 2. Odaberite podatke (uključujući sve retke sažetka).

 3. Na kartici Podaci u grupi struktura kliknite Grupiraj > retke grupe.

 4. Po želji, ako želite strukturirati unutarnju, ugniježđenu grupu, odaberite retke unutar strukturiranog raspona podataka.

 5. Ponovite treći korak.

  Nastavite odabirati i grupirati unutarnje retke dok ne stvorite sve razine koje želite u strukturi.

Stvaranje strukture stupaca

 1. Provjerite ima li svaki stupac s podacima koje želite strukturirati natpis u prvom retku, sadrži li slične podatke u svakom stupcu te sadrži li raspon prazne retke ili stupce.

 2. Odaberite podatke (uključujući sve stupce sažetka).

 3. Na kartici Podaci u grupi struktura kliknite Grupirajstupce grupe>.

 4. Po želji, ako želite strukturirati unutarnju, ugniježđenu grupu, odaberite stupce unutar strukturiranog raspona podataka.

 5. Ponovite treći korak.

  Nastavite s označavanjem i grupiranjem unutarnjih stupaca sve dok ne stvorite sve željene razine u strukturi.

Razgrupiranje redaka ili stupaca

 • Da biste razgrupirali, odaberite retke ili stupce, a zatim na kartici Podaci u grupi struktura kliknite Razgrupiraj , a zatim odaberite odgovarajuću mogućnost.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Dodatne informacije

Grupiranje i razgrupiranje podataka u zaokretnoj tablici

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×