Statističke funkcije (referenca)

Da biste saznali više pojedinosti o funkciji, kliknite njezin naziv u prvom stupcu.

Napomena   Oznake verzije označavaju verziju programa Excel u kojoj je ta funkcija uvedena. Ove funkcije nisu dostupne u starijim verzijama.

Funkcija

Opis

AVEDEV (funkcija)

Vraća prosjek apsolutnih odstupanja točaka podataka od svojih srednjih vrijednosti.

AVERAGE (funkcija)

Vraća prosjek argumenata.

AVERAGEA (funkcija)

Vraća prosjek argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

AVERAGEIF (funkcija)

Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u rasponu koje zadovoljavaju dane kriterije.

AVERAGEIFS (funkcija)

Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje zadovoljavaju više kriterija.

BETA.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća funkciju kumulativne beta-distribucije.

BETA.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju kumulativne funkcije distribucije za navedenu beta-distribuciju.

BINOM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća pojedine binomne izraze distribucije vjerojatnosti.

BINOM.DIST.RANGE (funkcija)
Excel 2013

Vraća vjerojatnost pokusnog rezultata pomoću binomne distribucije.

BINOM.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna distribucija manja od ili jednaka vrijednosti kriterija.

CHISQ.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća kumulativnu beta-funkciju gustoće vjerojatnosti.

CHISQ.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Vraća vjerojatnost hi-kvadratne distribucije.

CHISQ.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća kumulativnu beta-funkciju gustoće vjerojatnosti.

CHISQ.INV.RT (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju vjerojatnosti hi-kvadratne distribucije jednokratnog događaja.

CHISQ.TEST (funkcija)
Excel 2010

Vraća test nezavisnosti.

CONFIDENCE.NORM (funkcija)
Excel 2010

Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije.

CONFIDENCE.T (funkcija)
Excel 2010

Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije pomoću Studentove t-distribucije.

CORREL (funkcija)

Vraća koeficijent korelacije između dva skupa podataka.

COUNT (funkcija)

Broji brojeve na popisu argumenata.

COUNTA (funkcija)

Broji vrijednosti na popisu argumenata.

COUNTBLANK (funkcija)

Broji prazne ćelije u rasponu.

COUNTIF (funkcija)

Broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju zadani kriterij.

COUNTIFS (funkcija)

Broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju više kriterija.

COVARIANCE.P (funkcija)
Excel 2010

Vraća kovarijancu, prosjek umnožaka uparenih devijacija.

COVARIANCE.S (funkcija)
Excel 2010

Vraća kovarijancu uzorka, prosjek odstupanja umnoška za svaki par točaka podataka u dva skupa podataka.

DEVSQ (funkcija)

Vraća zbroj kvadrata devijacija.

EXPON.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća eksponencijalnu distribuciju.

F.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća F-distribuciju vjerojatnosti.

F.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Vraća F-distribuciju vjerojatnosti.

F.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.

F.INV.RT (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.

F.TEST (funkcija)
Excel 2010

Vraća rezultat F-testa.

FISHER (funkcija)

Vraća Fisherovu transformaciju.

FISHERINV (funkcija)

Vraća inverziju Fisherove transformacije.

FORECAST (funkcija)

Vraća vrijednost u linearnom trendu.

FREQUENCY (funkcija)

Vraća distribuciju frekvencija u obliku okomitog polja.

GAMMA (funkcija)
Excel 2013

Vraća vrijednost funkcije Gamma.

GAMMA.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća gama-distribuciju.

GAMMA.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju kumulativne gama-distribucije.

GAMMALN (funkcija)

Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x).

GAMMALN.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x).

GAUSS (funkcija)
Excel 2013

Vraća 0,5 manje od standardne normalne kumulativne distribucije.

GEOMEAN (funkcija)

Vraća geometrijsku srednju vrijednost.

GROWTH (funkcija)

Vraća vrijednost u eksponencijalnom trendu.

HARMEAN (funkcija)

Vraća harmonijsku srednju vrijednost.

HYPGEOM.DIST (funkcija)

Vraća hipergeometrijsku distribuciju.

INTERCEPT (funkcija)

Vraća sjecište pravca linearne regresije.

KURT (funkcija)

Vraća kurtozis skupa podataka.

LARGE (funkcija)

Vraća k-tu najveću vrijednost u skupu podataka.

LINEST (funkcija)

Vraća parametre linearnog trenda.

LOGEST (funkcija)

Vraća parametre eksponencijalnog trenda.

LOGNORM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku distribuciju.

LOGNORM.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju kumulativne normalne logaritamske distribucije.

MAX (funkcija)

Vraća najveću vrijednost na popisu argumenata.

MAXA (funkcija)

Vraća najveću vrijednost na popisu argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

MEDIAN (funkcija)

Vraća medijan danih brojeva.

MIN (funkcija)

Vraća najveću vrijednost na popisu argumenata.

MINA (funkcija)

Vraća najmanju vrijednost na popisu argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti..

MODE.MULT (funkcija)
Excel 2010

Vraća okomiti raspon vrijednosti koje se najčešće pojavljuju odnosno ponavljaju u zadanom polju ili rasponu podataka.

MODE.SNGL (funkcija)
Excel 2010

Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka.

NEGBINOM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća negativnu binomnu distribuciju.

NORM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća normalnu kumulativnu distribuciju.

NORM.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverznu normalnu kumulativnu distribuciju.

NORM.S.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

NORM.S.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

PEARSON (funkcija)

Vraća Pearsonov korelacijski koeficijent umnoška i momenta.

PERCENTILE.EXC (funkcija)
Excel 2010

Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu, gdje je k u rasponu 0..1, isključujući te dvije vrijednosti

PERCENTILE.INC (funkcija)
Excel 2010

Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu.

PERCENTRANK.EXC (funkcija)
Excel 2010

Vraća rang vrijednosti u skupu podataka kao postotak (0..1, isključujući te dvije vrijednosti) skupa podataka.

PERCENTRANK.INC (funkcija)
Excel 2010

Vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka.

PERMUT (funkcija)

Vraća broj permutacija za dani broj objekata.

PERMUTATIONA (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj permutacija za dani broj objekata (s ponavljanjima) koje je moguće odabrati iz ukupnih objekata.

PHI (funkcija)
Excel 2013

Vraća vrijednost funkcije gustoće za standardnu normalnu distribuciju.

POISSON.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća Poissonovu distribuciju.

PROB (funkcija)

Vraća vjerojatnost da su vrijednosti u rasponu između dvije granice.

QUARTILE.EXC (funkcija)
Excel 2010

Vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

QUARTILE.INC (funkcija)
Excel 2010

Vraća kvartil skupa podataka.

RANK.AVG (funkcija)
Excel 2010

Vraća rang broja na popisu brojeva.

RANK.EQ (funkcija)
Excel 2010

Vraća rang broja na popisu brojeva.

RSQ (funkcija)

Vraća kvadrat Pearsonova korelacijskog koeficijenta umnoška i momenta.

SKEW (funkcija)

Vraća asimetriju distribucije.

SKEW.P (funkcija)
Excel 2013

Vraća asimetriju distribucije na temelju populacije – to je karakterizacija stupnja asimetrije distribucije oko aritmetičke sredine.

SLOPE (funkcija)

Vraća nagib pravca linearne regresije.

SMALL (funkcija)

Vraća k-tu najmanju vrijednost u skupu podataka.

STANDARDIZE (funkcija)

Vraća normaliziranu vrijednost.

STDEV.P (funkcija)
Excel 2010

Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije.

STDEV.S (funkcija)
Excel 2010

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka.

STDEVA (funkcija)

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

STDEVPA (funkcija)

Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

STEYX (funkcija)

Vraća standardnu pogrešku predviđene vrijednosti y za svaki x u regresiji.

T.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća točke postotka (vjerojatnost) za Studentovu t-distribuciju.

T.DIST.2T (funkcija)
Excel 2010

Vraća točke postotka (vjerojatnost) za Studentovu t-distribuciju.

T.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Vraća Studentovu t-distribuciju.

T.INV (funkcija)
Excel 2010

Vraća t-vrijednost Studentove t-distribucije kao funkciju vjerojatnosti i stupnjeva slobode.

T.INV.2T (funkcija)
Excel 2010

Vraća inverziju Studentove t-distribucije.

T.TEST (funkcija)
Excel 2010

Vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom.

TREND (funkcija)

Vraća vrijednosti u linearnom trendu.

TRIMMEAN (funkcija)

Vraća srednju vrijednost unutrašnjosti skupa podataka.

VAR.P (funkcija)
Excel 2010

Izračunava varijancu na temelju cijele populacije.

VAR.S (funkcija)
Excel 2010

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka.

VARA (funkcija)

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

VARPA (funkcija)

Izračunava varijancu na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

WEIBULL.DIST (funkcija)
Excel 2010

Vraća Weibullovu distribuciju.

Z.TEST (funkcija)
Excel 2010

Vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa.

  Izračunati rezultati formula i nekih funkcija radnog lista programa Excel na računalu sa sustavom Windows koje koristi arhitekturu x86 ili x86-64 mogu se neznatno razlikovati od onih na računalu sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Vrh stranice

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Funkcije programa Excel (abecedno)

Primjenjuje se na sljedeće: Excel 2010, Excel 2007, Excel 2016 for Mac, Excel Starter, Excel Online, Excel 2013Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik