Spremanje dokumenta

Način i oblik spremanja odaberite prema namjeni dokumenta. Npr., ako dokument pišete za vlastite potrebe i ne očekujete da ćete ga trebati otvarati ranijim verzijama programa Word, najjednostavnije ga je spremiti pomoću naredbe Spremi, uz korištenje svih zadanih postavki.

Međutim, šaljete li dokument osobama koje ne koriste program Microsoft Office Word 2007 ili namjeravate otvarati dokument na drugom računalu, trebali bi razmisliti gdje i kako ćete spremiti dokument.

Snimate li dokumente uobičajeno na određenom mjestu i u određenom obliku, programu Word te odabire možete postaviti kao zadane postavke.

Napomena   Namjeravate li dokumente učiniti dostupnima za druge osobe, svakako prije spremanja koristite izbornik $$Pripremi pod Microsoft Office gumb Slika gumba. Izbornik Pripremi pruža naredbe za poboljšanje privatnosti, sigurnosti i vjerodostojnosti dokumenta.

Što želite učiniti?

Prvo spremanje dokumenta

Spremanje postojećeg dokumenta kao novog

Spremanje dokumenta na CD

Spremanje dokumenta na mjesto dostupno s druge lokacije

Spremanje dokumenta tako da se može otvoriti ranijom verzijom programa Word

Spremanje dokumenta u obliku dostupnom za druge programe

Podešavanje postavki za spremanje dokumenata

Prvo spremanje dokumenta

 1. Na traci za brzi pristup pritisnite Spremi Slika gumba ili pritisnite CTRL+S.

 2. Upišite naziv za dokument, zatim pritisnite Spremi.

  Word sprema dokument na zadanu lokaciju, npr. u mapu Moji dokumenti. Za snimanje dokumenta u drugoj mapi odaberite drugu mapu na Spremi u popisu dijaloškog okvira Spremi kao. Želite li promijeniti zadanu lokaciju spremanja dokumenta, podesite postavke za spremanje dokumenta.

Vrh stranice

Spremanje postojećeg dokumenta kao novog

Za sprečavanje prepisivanja izvornog dokumenta, stvorite novu datoteku pomoću naredbe Spremi kao čim otvorite izvorni dokument.

 1. Otvaranje dokumenta kojeg želite koristiti kao osnovu za novi dokument.

 2. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, a zatim Spremi kao.

 3. Upišite naziv za dokument, zatim pritisnite Spremi.

  Word sprema dokument na zadanu lokaciju, poput mape Moji dokumenti.

  Za snimanje datoteke na drugu lokaciju odaberite drugu mapu u okviru Spremi u u dijaloškom okviru Spremi kao. Želite li promijeniti zadanu lokaciju spremanja dokumenta podesite postavke za spremanje dokumenta.

 4. Uređivanje dokumenta po vlastitom izboru

Savjet   Za olakšavanje korištenja jednog dokumenta kao osnove za ostale, spremite dokument na mjesto gdje su pohranjeni predlošci. U dijaloškom okviru Spremi kao pritisnite Pouzdani predlošci i zatim pritisnite Spremi. Kada želite stvoriti novi dokument u dijaloškom okviru Novi dokument dva puta pritisnite Novi od postojećeg.

Napomena   Drugi način za korištenje jednog dokumenta kao osnove za ostale jest da ga spremite kao predložak.

Vrh stranice

Spremanje dokumenta na CD

 1. Spremite dokument u mapu koju ćete lako pronaći pomoću naredbi Spremi ili Spremi kao, npr. u mapu Moji dokumenti.

 2. U CD snimač umetnite prazan CD na koji se može zapisivati . Koristite neki od sljedećih medija:

  • Kompaktni disk s mogućnošću zapisivanja (CD-R)

  • Kompaktni disk s mogućnošću zapisivanja i brisanja (CD-RW)

   Na diskove s mogućnošću pisanja i brisanja, podatke možete snimati i brisati više puta.

 3. Pritisnite Početak, odaberite Moje računalo.

 4. Odaberite datoteke i mape koje želite snimiti na CD.

  • Želite li odabrati više od jedne datoteke, pri odabiru željenih datoteka držite pritisnutu tipku CTRL. Zatim pod Zadaci datoteka i mapa pritisnite Kopiraj ovu datoteku, Kopiraj ovu mapu ili Kopiraj odabrane stavke.

  • Nalaze li se datoteke u mapi Moje slike, pod Zadaci slike pritisnite Kopiraj na CD ili $$Kopiraj sve stavke na CD, a zatim idite na korak 5.

 5. U dijaloškom okviru Kopiraj stavke pritisnite na CD snimač i zatim pritisnite Kopiraj.

 6. U Moje računalo pritisnite dva puta na CD snimač. Windows prikazuje privremeno područje u kojem su locirane datoteke prije snimanja na CD. Potvrdite da se sve željene datoteke i mape prikazuju pod Datoteke spremne za zapisivanje na CD.

 7. Pod $$Zadaci zapisivanja na CD pritisnite Zapisivanje ovih datoteka na CD. Windows prikazuje značajku Čarobnjak za pisanje na CD. Slijedite upute u čarobnjaku.

Napomena   

 • CD može primiti ograničenu količinu datoteka koju ne smijete premašiti. Prije snimanja, na omotu provjerite kapacitet diska. Datoteke prevelike za CD možete zapisati na DVD s mogućnošću zapisivanja (DVD-R i DVD+R) ili DVD s mogućnošću zapisivanja i brisanja (DVD-RW i DVD+RW). Međutim, Windows ne podržava zapisivanje na DVD stoga trebate koristiti softver za stvaranje DVD diskova.

 • Provjerite da li na čvrstom disku ima dovoljno prostora za privremenu pohranu podataka stvorenih za procesa zapisivanja na CD. Za standardni CD, operativni sustav Windows rezervira 700 megabajta (MB), a za kompaktne diskove velikog kapaciteta do 1 gigabajt (GB) slobodnog prostora.

 • Za potvrdu da su željene datoteke i mape zapisane na CD možete prikazati CD.

Vrh stranice

Spremanje dokumenta na mjesto dostupno s druge lokacije

Dokumente možete spremiti u mrežnu mapu ili na web-poslužitelj.

Spremanje dokumenta u mrežnu mapu.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, a zatim Spremi kao.

 2. Locirajte mrežnu mapu.

  • Ako je mrežna mapa mapirana na računalo pritisnite Moje računalo i zatim na naziv mape.

   Napomena   Olakšati pristup mrežnoj mapi možete mapiranjem iste na računalo. Ako mapa već nije mapirana možete pritisnuti Alati u dijaloškom okviru Spremi kao, zatim pritisnite Pridruži mrežnu jedinicu i slijedite upute iz dijaloškog okvira Pridruži mrežnu jedinicu.

  • Znate li ime i lokaciju dijeljene mrežne mape upišite ju, s dvije obrnute kose crte na početku, u okvir Naziv datoteke i pritisnite ENTER.

 3. Upišite naziv za dokument, zatim pritisnite Spremi.

Snimanje dokumenta na web-poslužitelj

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, a zatim Spremi kao.

 2. Locirajte web-poslužitelj.

  • Spremate li dokument iz biblioteke dokumenata sa stranice programa Windows SharePoint Services 3.0, upišite URL stranice u okvir Naziv dokumenta i pritisnite ENTER. Pritisnite dva puta na naziv biblioteke dokumenta.

  • Spremate li dokument na web-stranicu servisa MSN pritisnite Moja mrežna mjesta i zatim dva puta pritisnite $$Moje web-stranice na MSN. Ako je potrebno upišite lozinku i dva puta pritisnite na naziv stranice.

  • Spremate li dokument na već konfiguriranu FTP (File Transfer Protocol) lokaciju odaberite FTP lokacija u popisu Spremi u i zatim dva puta pritisnite na FTP lokaciju.

   Napomena   FTP je način za otvaranje i spremanje datoteka na web-poslužitelju. Znate li naziv i prijavna uvjerenja za poslužitelj možete ga dodati na svoju FTP lokaciju pritiskom na $$Dodaj/izmjeni FTP lokacije u dijaloškom okviru Spremi kao.

 3. Upišite naziv za dokument, zatim pritisnite Spremi.

Vrh stranice

Spremanje dokumenta tako da se može otvoriti ranijom verzijom programa Word

Spremite li dokument u zadanom formatu datoteke programa Office Word 2007, korisnici ranijih verzija programa Word moraju instalirati Microsoft Office Compatibility Pack for 2007 Office Word, Excel and PowerPoint File Formats da bi mogli otvoriti dokument. Druga mogućnost je da spremite dokument u formatu koji se može otvoriti izravno u ranijim verzijama programa Word — ali oblikovanje i izgled koji ovisi na novim značajkama programa Office Word 2007 neće biti dostupne u ranijoj verziji programa Word.

Spremanje dokumenta tako da se može otvoriti ranijom verzijom programa Word

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, a zatim pokažite na Spremi kao.

 2. Pritisnite Word 97-2003 Format.

 3. Upišite naziv za dokument, zatim pritisnite Spremi.

Vrh stranice

Spremanje dokumenta u obliku dostupnom za druge programe

Stvarate li dokument koji će druge osobe moći pregledavati, ali ne i uređivati, dokument možete spremiti tako da ga se može pregledavati i bez programa Word. Spremite dokument kao PDF ili XPS datoteku, ili kao web-stranicu.

PDF i XPS     su formati koji se mogu pregledavati sa široko dostupnim softverom za pregled. Ovi formati zadržavaju izgled dokumenta.

Web-stranice     Web-stranice se pregledavaju u web-pregledniku. Ovaj format ne zadržava izgled dokumenta. Promjenom dimenzije prozora pretraživača mijenja se izgled dokumenta. Dokument možete snimiti kao standardnu web-stranicu (HTML format) ili kao web-stranicu od samo jedne datoteke (MHTML format). U HTML formatu su sve pomoćne datoteke (npr. slike) pohranjene u posebnoj mapi pridruženoj dokumentu. U MHTML formatu sve su popratne datoteke, zajedno s dokumentom, pohranjene u jednoj datoteci. Microsoft Internet Explorer 4.0 podržava MHTML format.

Napomena   Dokumente možete spremati i u drugim formatima koje je moguće otvarati brojnim programima za uređivanje teksta. Među ovim formatima su običan tekst (txt), oblik obogaćenog teksta (rtf) i Works (wps). Međutim spremanje dokumenta programa Office Word 2007 u ovim formatima neće pouzdano zadržati oblikovanje, izgled i druge značajke dokumenta. Osim ako vam gubitak navedenih aspekata dokumenta nije bitan, ne preporuča se korištenje ovih formata. Navedene formate možete odabrati u popisu Spremi u obliku dijaloškog okvira Spremi kao.

Spremanje dokumenta kao PDF ili XPS datoteke

PDF ili XPS datoteku iz 2007 Microsoft Office programa možete spremiti tek nakon što instalirate dodatak. Za više pojedinosti, pogledajte Omogući podršku za druge oblike datoteka, poput PDF-a i XPS-a.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, a zatim pokažite na Spremi kao.

 2. Pritisnite PDF ili XPS.

 3. U okviru Naziv datoteke upišite naziv za datoteku.

 4. U popisu Spremi u obliku odaberite PDF ili XPS.

 5. Za dokument namijenjen samo mrežnom prikazu, veličinu datoteke možete sažeti pritiskom na Minimalna veličina (objavljivanje na mreži) kraj mogućnosti Optimiziraj za.

 6. Želite li spremiti samo dio dokumenta, uključiti broj revizije i svojstva dokumenta ili automatski stvarati hiperveze na naslove i knjižne oznake dokumenta, pritisnite Mogućnosti i zatim odaberite željene mogućnosti.

 7. Pritisnite Objavi.

Spremanje dokumenta kao web-stranice

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, a zatim Spremi kao.

 2. Objavljujete li dokument na web-poslužitelju, locirajte poslužitelj u popisu Spremi u.

 3. U okviru Naziv datoteke upišite naziv za datoteku.

 4. U okviru Spremi u obliku pritisnite Web-stranica ili Web-stranica od samo jedne datoteke.

  Napomena   Spremite li dokument kao web-stranicu (HTML format), upamtite da prilikom premještanja ili slanja dokumenta kao priloga u poruci e-pošte, uz dokument uključite i pomoćne datoteke. Mapa s pomoćnim datotekama ima isti naziv kao i datoteka dokumenta.

 5. Pritisnite Spremi.

Vrh stranice

Podešavanje postavki za spremanje dokumenata

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, a zatim kliknite Mogućnosti Worda.

 2. Pritisnite Spremi.

 3. U okviru Spremanje datoteke u formatu pritisnite na format datoteke koji želite.

 4. Kraj okvira Zadana lokacija datoteke pritisnite Pregled i odaberite mapu u koju želite snimiti datoteke.

  Napomena   Ove mogućnosti kontroliraju zadano ponašanje za prvu upotrebu naredbi Otvori, Spremi i Spremi kao nakon pokretanja Word. Kad god spremate dokument ove postavke možete promijeniti određivanjem druge lokacije ili formata u dijaloškim okvirima Otvori, Spremi ili Spremi kao.

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Word 2007Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik