Spremanje dokumenta

Pomoću naredbi Spremi i Spremanje u obliku možete pohraniti sve izmjene, a možete i prilagoditi postavke koje Microsoft Word koristi za spremanje dokumenata.

Na primjer, ako dokument koristite sami i mislite da ga nikada nećete morati otvoriti u starijim verzijama programa Microsoft Word, koristite naredbu Spremi.

Ako dokument želite zajednički koristiti s osobama koje ne koriste Microsoft Word 2010 ni Microsoft Office Word 2007 ili ako planirate otvarati dokument na drugom računalu, morate odabrati kako i gdje želite spremiti dokument.

Napomena : Ako dokumente obično spremate na određeno mjesto i u određenom obliku, možete prilagoditi postavke tako da ih Word koristiti kao zadane.

Važno : Ako dokument želite zajednički koristiti s drugim korisnicima, kliknite karticu Datoteka, zatim pokraj odjeljka Priprema za zajedničko korištenje kliknite Provjeri ima li problema, a zatim prije spremanja dokumenta kliknite Provjeri dokument. Mogućnost Provjeri dokument sadrži naredbe koje unaprjeđuju privatnost, sigurnost i autentičnost dokumenta.

Što želite učiniti?

Prvo spremanje dokumenta

Spremanje postojećeg dokumenta kao novog dokumenta (Spremanje u obliku)

Spremanje dokumenta na CD

Spremanje dokumenta na USB memorijski uređaj

Spremanje dokumenta na mjesto kojemu je moguće pristupiti daljinski

Spremanje dokumenta na način koji omogućuje otvaranje u starijoj verziji programa Word

Spremanje dokumenta u zamjenskim oblicima datoteka

Prilagođavanje postavki za spremanje dokumenata

Prvo spremanje dokumenta

 1. Na alatnoj traci za brzi pristup kliknite Spremi Slika gumba ili pritisnite CTRL + S.

 2. Unesite naziv dokumenta, a zatim kliknite Spremi.

  Word sprema dokument na zadano mjesto. Da biste dokument spremili na drugo mjesto, na popisu mapa odaberite drugu mapu, ako je na vašem računalu instaliran Windows 7, na popisu Omiljene veze, ako je na računalu instaliran sustav Windows Vista, ili na popisu Spremi u ako je na računalu instaliran Microsoft Windows XP. Ako želite promijeniti zadano mjesto na koje Word sprema dokumente, prilagodite postavke za spremanje dokumenata.

Vrh stranice

Spremanje postojećeg dokumenta kao novog dokumenta (Spremanje u obliku)

Da biste onemogućili pisanje preko izvornog dokumenta, upotrijebite naredbu Spremi kao da biste prilikom otvaranja izvornog dokumenta stvorili novu datoteku.

 1. Otvorite dokument koji želite spremiti u obliku nove datoteke.

 2. Kliknite karticu Datoteka.

 3. Kliknite Oblik spremanja.

 4. Unesite naziv dokumenta, a zatim kliknite Spremi.

  Word sprema dokument na zadano mjesto.

  Da biste dokument spremili na drugo mjesto, u dijaloškom okviru Spremanje u obliku na popisu Spremi u kliknite drugu mapu. Ako želite promijeniti zadano mjesto na koje Word sprema dokumente, prilagodite postavke za spremanje dokumenata.

Da biste lakše na temelju jednog dokumenta stvarali druge, spremite ga na mjesto na koje se spremaju predlošci. U dijaloškom okviru Spremanje u obliku kliknite Predlošci, ako je na računalu instaliran sustav Windows Vista, ili Pouzdani predlošci, ako je na računalu instaliran Windows XP, a zatim Spremi. Kada želite stvoriti novi dokument, u dijaloškom okviru Novi dokument dvokliknite Novo iz postojećeg.

Ako dokument želite koristiti za stvaranje novih dokumenata, možete ga i spremiti u obliku predloška.

Vrh stranice

Spremanje dokumenta na CD

 1. Pomoću naredbe Spremi ili Spremanje u obliku spremite dokument u mapu koju ćete jednostavno pronaći.

 2. U CD snimač umetnite prazan CD na koji je moguće pisati. Upotrijebite neku od sljedećih vrsta:

  • CD za snimanje (CD-R)

  • CD za višekratno snimanje (CD-RW)

   U slučaju CD-ova za višekratno snimanje, podatke na njega možete više puta kopirati i s njega brisati.

 3. Kliknite Start, a zatim učinite nešto od sljedećega, ovisno o operacijskom sustavu vašeg računala:

  Windows 7

  1. Kliknite Računalo.

  2. Na popisu mapa kliknite strelicu pokraj odjeljka Računalo da biste proširili popis diskovnih pogona.

  3. Kliknite datoteke ili mape koje želite kopirati na CD, a zatim ih na popisu mapa odvucite na pogon za snimanje CD-ova.

   Da biste odabrali više datoteka, držite pritisnutu tipku CTRL i klikajte željene datoteke.

  4. U dijaloškom okviru Snimi disk kliknite Kao USB izbrisivi memorijski pogon ili S reproduktorom CD-a/DVD-a, ovisno o obliku CD-a koji želite koristiti. Ako vam je potrebna pomoć, kliknite Koji odabrati?

  5. U okvir Naziv diska upišite naziv CD-a, a zatim kliknite Dalje.

  6. Slijedite upute na zaslonu.

  Windows Vista

  1. Kliknite Računalo.

  2. Kliknite Mape da biste proširili popis mapa, a zatim kliknite strelicu pokraj odjeljka Računalo da biste proširili popis diskovnih pogona.

  3. Kliknite datoteke ili mape koje želite kopirati na CD, a zatim ih na popisu mapa odvucite na pogon za snimanje CD-ova.

   Da biste odabrali više datoteka, držite pritisnutu tipku CTRL i klikajte željene datoteke.

  4. U dijaloškom okviru Snimi disk kliknite Live File System ili Masterirano, ovisno o obliku CD-a koji želite koristiti. Ako vam je potrebna pomoć, kliknite Koji format CD-a ili DVD-a odabrati?.

  5. U okvir Naziv diska upišite naziv CD-a, a zatim kliknite Dalje.

  6. Slijedite upute na zaslonu.

  Windows XP

  1. Kliknite Moje računalo.

  2. Na izborniku Prikaz pokažite na Explorerova traka, a zatim kliknite Mape.

  3. Kliknite datoteke ili mape koje želite kopirati na CD, a zatim ih na popisu mapa odvucite na pogon za snimanje CD-ova.

   Da biste odabrali više datoteka, držite pritisnutu tipku CTRL i klikajte željene datoteke.

  4. Dvokliknite pogon za snimanje CD-a. Windows XP prikazuje privremeno područje na koje će se datoteke smjestiti prije kopiranja na CD. Provjerite jesu li datoteke i mape koje želite kopirati na CD prikazane u odjeljku Datoteke spremne za pisanje na CD.

  5. U odjeljku Zadaci pisanja na CD kliknite Zapiši ove datoteke na CD. Windows pokreće čarobnjak za pisanje na CD. Slijedite upute iz čarobnjaka.

 • Nemojte pokušavati kopirati više datoteka nego što stane na CD. Kapacitet CD-a potražite na omotu. Datoteke koje su prevelike da bi stale na CD možete kopirati na DVD za snimanje (DVD-R ili DVD+R) ili na DVD za višekratno snimanje (DVD-RW ili DVD+RW). No Windows XP ne podržava kopiranje na DVD, pa morate koristiti softver za izradu DVD-ova drugog proizvođača.

 • Provjerite imate li dovoljno prostora na čvrstom disku da biste mogli pohraniti privremene datoteke koje se stvaraju tijekom postupka pisanja na CD. U slučaju klasičnog CD-a, Windows rezervira najviše 700 MB slobodnog prostora. U slučaju CD-a s višim kapacitetom, Windows rezervira najviše 1 GB slobodnog prostora.

 • Kada datoteke ili mape kopirate na CD, pregledajte CD da biste potvrditi jesu li datoteke kopirane.

Vrh stranice

Spremanje dokumenta na USB memorijski uređaj

 1. Umetnite memorijski uređaj u USB priključak.

 2. Kliknite karticu Datoteka.

 3. Kliknite Oblik spremanja.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  Windows 7

  1. Kliknite Računalo.

  2. U odjeljku Uređaji s prijenosnom pohranom dvokliknite USB memorijski uređaj.

  Windows Vista

  1. Kliknite Računalo.

  2. U odjeljku Uređaji s prijenosnom pohranom dvokliknite USB memorijski uređaj.

  Windows XP

  1. Kliknite Moje računalo.

  2. Dvokliknite memorijski USB uređaj.

 5. U okviru Naziv datoteke upišite naziv dokumenta.

 6. Kliknite Spremi.

Vrh stranice

Spremanje dokumenta na mjesto kojemu je moguće pristupiti daljinski

Dokument možete spremiti u mrežnu mapu ili na web-poslužitelj.

Spremanje dokumenta u mrežnu mapu

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Oblik spremanja.

 3. Pronađite mrežnu mapu.

 4. Ako je mrežna mapa mapirana na vaše računalo, na popisu mjesta kliknite Računalo, ako je na vašem računalu instaliran Windows 7 ili Windows Vista, ili pak Moje računalo, ako je na računalu instaliran Windows XP, a zatim kliknite naziv mape.

  Mrežnoj mapi možete jednostavno pristupiti ako je mapirate na svoje računalo. Ako mapu još niste mapirali, u dijaloškom okviru Spremanje u obliku kliknite Alati, zatim Mapiranje mrežnog pogona, a potom pratite upute iz dijaloškog okvira Mapiranje mrežnog pogona.

 5. Ako znate naziv i mjesto zajedničke mrežne mape, upišite ga u okvir Naziv datoteke, prije naziva upišite dvije kose crte, a zatim pritisnite ENTER:

 6. Unesite naziv dokumenta, a zatim kliknite Spremi.

Spremanje dokumenta na web-poslužitelj

Windows 7

Ako dokument spremate u biblioteku sustava SharePoint, učinite sljedeće.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Spremi i pošalji, a zatim Spremi u SharePoint.

 3. Pronađite mjestu u sustavu SharePoint na koje želite spremiti, a zatim kliknite Spremi kao.

 4. U dijaloškom okviru Spremanje u obliku kliknite Spremi.

Ako dokument spremate na OneDrive, učinite sljedeće:

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Spremi i pošalji.

 2. Kliknite Spremi na Web.

 3. Kliknite Prijava, unesite Windows Live ID i lozinku, a zatim kliknite U redu.

  Ako koristite Hotmail, Messenger ili Xbox Live, već imate Windows Live ID. Ako ga nemate, kliknite Prijavite se za OneDrive da biste stvorili novi Windows Live ID.

 4. Odaberite mapu na servisu OneDrive, a zatim kliknite Spremi kao.

 5. Upišite naziv datoteke, a zatim kliknite Spremi.

  Dokument je sada spremljen na servisu OneDrive. Na servisu OneDrive možete drugim osobama dati dozvolu za prikaz i uređivanje sadržaja vaših mapa. Kada neki dokument želite zajednički koristiti s drugima, pošaljite im vezu na mapu.

Windows Vista

Ako dokument spremate u biblioteku dokumenata na web-mjestu sustava Windows SharePoint Services 3.0, učinite sljedeće:

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Oblik spremanja.

 3. Pronađite web-poslužitelj.

 4. U okvir Naziv datoteke upišite URL web-mjesta, a zatim pritisnite ENTER.

 5. Dvokliknite naziv biblioteke dokumenata.

 6. Unesite naziv dokumenta, a zatim kliknite Spremi.

Ako dokument spremate na web-mjesto na servisu MSN, učinite sljedeće:

 1. U okvir Naziv datoteke upišite URL MSN web-mjesta, a zatim pritisnite ENTER.

 2. Upišite korisničko ime i lozinku da biste se prijavili na web-mjesto.

Ako dokument spremate na FTP (File Transfer Protocol) mjesto koje ste već konfigurirali, učinite sljedeće:

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Oblik spremanja.

 3. U dijaloški okvir Spremanje u obliku proširite popis Mape, a zatim kliknite Računalo.

 4. Na popisu Mrežno mjesto dvokliknite FTP mjesto.

  FTP je način otvaranja i spremanja datoteka na web-poslužiteljima. Ako znate naziv poslužitelja i vjerodajnice za prijavu na njega, možete ga dodati u svoja mrežna mjesta tako da desnom tipkom miša kliknete Računalo, a zatim u dijaloškom okviru Spremanje u obliku kliknete Dodaj mrežno mjesto.

Windows XP

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Oblik spremanja.

 3. Pronađite web-poslužitelj.

  • Ako dokument spremate u biblioteku dokumenata na web-mjestu servisa Windows SharePoint Services 3.0, upišite URL web-mjesta u okvir Naziv datoteke, a zatim pritisnite ENTER. Dvokliknite naziv biblioteke dokumenata.

  • Ako dokument spremate na web-mjestu na MSN-u, kliknite Moja mrežna mjesta, a zatim dvokliknite Moja web-mjesta na MSN-u. Ako je potrebno upišite lozinku, a zatim dvokliknite naziv web-mjesta.

  • Ako dokument spremate na FTP (File Transfer Protocol) mjesto koje ste već konfigurirali, na popisu Spremi u odaberite FTP mjesta, a zatim dvokliknite FTP mjesto.

   FTP je način otvaranja i spremanja datoteka na web-poslužiteljima. Ako znate naziv poslužitelja i vjerodajnice za prijavu na njega, možete ga dodati u FTP mjesta tako da u dijaloškom okviru Spremanje u obliku kliknete Dodaj/izmijeni FTP mjesta.

 4. Unesite naziv dokumenta, a zatim kliknite Spremi.

Vrh stranice

Spremanje dokumenta na način koji omogućuje otvaranje u starijoj verziji programa Word

Ako dokument spremate u zadanom obliku .docx datoteke, korisnici programa Microsoft Word 2003, Word 2002 i Word 2000 moraju instalirati Paket za kompatibilnost sustava Microsoft Office za oblike datoteka programa Word, Excel i PowerPoint 2007 da bi mogli otvoriti dokument. Dokument možete spremiti i u obliku koji je moguće otvoriti u starijoj verziji programa Word , no u starijim verzijama oblikovanje i raspored koji ovise o novim značajkama programa Word 2010 možda neće biti dostupne. Dodatne informacije o značajkama koje su dostupne u starijim verzijama programa Word potražite u članku Stvaranje dokumenta koji je moguće koristiti u prethodnim verzijama programa Word.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Oblik spremanja.

 3. U okvir Naziv datoteke unesite naziv dokumenta, a zatim kliknite Spremi.

 4. Na popisu Spremi u obliku kliknite Dokument programa Word 97-2003. Time će se oblik datoteke promijeniti u .doc.

 5. Unesite naziv dokumenta, a zatim kliknite Spremi.

Ako dokument često spremate u obliku verzije Word 97-2003, pročitajte članak Spremanje dokumenata u prethodnim oblicima datoteka po zadanom.

Vrh stranice

Spremanje dokumenta u zamjenskim oblicima datoteka

Ako stvarate dokument namijenjen drugima, možete ga omogućiti samo za čitanje, a ne i za uređivanje, a možete omogućiti i obje te mogućnosti. Ako želite da je dokument moguće samo čitati, a ne i uređivati, spremite ga u obliku PDF ili XPS datoteke ili pak u obliku web-stranice. Ako želite da je dokument moguće i čitati i uređivati, no draži vam je neki drugi oblik datoteke koji nije .docx ili .doc, možete ga spremiti u obliku običnog teksta (.txt), obogaćenog teksta (.rtf), teksta u obliku OpenDocument (.odt) i u obliku programa Microsoft Works (.wps).

PDF i XPS    PDF i XPS oblici su koje korisnici mogu najlakše pregledavati jer je softver za njihov prikaz vrlo raširen. Ti oblici sačuvat će raspored stranice dokumenta.

Web-stranice    Web-stranice prikazuju se u web-pregledniku. U tom se obliku neće sačuvati izgled stranice dokumenta. Kada netko promijeni veličinu preglednika, raspored će se stranice promijeniti Dokument možete spremiti kao klasičnu web-stranicu (u HTML obliku) ili kao web-stranicu od jedne datoteke (u MHTML obliku). Ako koristite HTML oblik, pomoćne datoteke (kao što su slike), spremaju se u zasebnu mapu koja je pridružena dokumentu. Ako koristite MHTML oblik, sve se pomoćne datoteke pohranjuju zajedno s dokumentom u jednoj datoteci. MHTML oblik podržava Microsoft Internet Explorer 4.0.

Dokument možete spremiti u drugim oblicima koje je moguće otvoriti u raznim programima za uređivanje teksta. Ti oblici obuhvaćaju običan tekst (.txt), obogaćeni tekst (.rtf), tekst u obliku OpenDocument (.odt) i Microsoft Works. No spremanjem dokumenata programa Office Word 2007 ili novije verzije nećete vjerno spremiti oblikovanje, raspored i ostale značajke dokumenta. Te oblike koristite samo ako vam gubitak tih aspekata dokumenta ne predstavlja problem. Te oblike možete odabrati u dijaloškom okviru Spremanje u obliku na popisu Spremi kao vrstu.

Spremanje dokumenta u obliku PDF ili XPS datoteke

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Oblik spremanja.

 3. U okvir Naziv datoteke upišite naziv datoteke.

 4. Na popisu Spremi u obliku odaberite PDF ili XPS dokument.

 5. Ako je dokument namijenjen samo prikazu na internetu, datoteku možete komprimirati klikom na Najmanja veličina (mrežno objavljivanje) pokraj odjeljka Optimiziraj za.

 6. Ako želite spremiti samo dio dokumenta, uvrstiti oznake revizije ili svojstva dokumenta ili pak automatski stvoriti hiperveze na zaglavlja ili knjižne oznake u dokumentu, kliknite Mogućnosti, a zatim željene mogućnosti.

 7. Kliknite Spremi.

Spremanje dokumenta kao web-stranice

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Oblik spremanja.

 3. Ako dokument objavljujete na web-poslužitelj, dođite do naziva poslužitelja, a zatim ga kliknite (nemojte ga dvokliknuti).

 4. U okvir Naziv datoteke upišite naziv datoteke.

 5. U okviru Spremanje u obliku kliknite web-stranica ili Web-stranica od jedne datoteke.

  Ako dokument spremate u obliku web-stranice (u HTML obliku), a kasnije ga želite premjestiti ili poslati u obliku privitka poruke e-pošte, obavezno uvrstite mapu koja sadrži pomoćne datoteke. Ta mapa ima isti naziv kao datoteka dokumenta. Ako dokument spremite u obliku web-stranice od jedne datoteke, sve se informacije nalaze u dokumentu.

 6. Kliknite Spremi.

Spremanje dokumenta kao teksta u obliku OpenDocument

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Oblik spremanja.

 3. U okvir Naziv datoteke upišite naziv datoteke.

 4. Na popisu Spremi u obliku kliknite Tekst oblika OpenDocument.

  Ako želite zadržati verziju datoteke dokumenta programa Word, morate je spremiti u obliku dokumenta programa Word (na primjer u obliku .docx datoteke) prije no što zatvorite Word.

 5. Kliknite Spremi.

Vrh stranice

Prilagođavanje postavki za spremanje dokumenata

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. U odjeljku Pomoć kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Spremi.

 4. U okviru Spremaj datoteke u obliku kliknite oblik datoteke koji želite koristiti.

 5. Pokraj okvira Zadano mjesto datoteke kliknite Pregledaj, a zatim mapu u koju želite spremiti datoteke.

  Te mogućnosti određuju zadanu funkciju prvog korištenja naredbi Otvori, Spremi ili Spremi kao prilikom pokretanja programa Word. Kada spremite dokument, te postavke možete nadjačati tako da u dijaloškom okviru Otvaranje, Spremanje ili Spremanje u obliku postavite drugo mjesto ili oblik.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×