Sortiranje ili filtriranje tablice u programu Excel pomoću čitača zaslona

Sortiranje ili filtriranje tablice u programu Excel pomoću čitača zaslona

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

U programu Excel 2016 tablice možete sortirati i filtrirati pomoću tipkovnice i čitača zaslona kao što su JAWS i pripovjedač, čitač zaslona ugrađen u Windows. Sortiranjem podataka omogućujete organiziranje i pronalaženje podataka koje želite brzo pronaći radi brže analize. Filtriranjem podataka omogućujete usredotočivanje na određeni skup podataka, što posebno korisno na velikim radnim listovima.

Napomene : 

Sadržaj teme

Tipkovni prečaci za sortiranje i filtriranje

U ovoj su tablici prikazani tipkovni prečaci za sortiranje i filtriranje.

Radnja

Tipkovni prečac

Filtriranje odabranog raspona ćelija ili čišćenje filtra s raspona ćelija

e

Isključivanje padajućeg izbornika automatskog filtra u naslovu stupca

r

Pronalaženje najvećih ili najmanjih vrijednosti u rasponu ćelija ili tablici

r

Otvaranje padajućeg izbornika automatskog filtra iz zaglavlja stupca

Alt + strelica dolje

Sortiranje od najmanjeg do najvećeg ili od A do Ž

Alt + A, S + A ili Alt + strelica dolje, S

Sortiranje od najvećeg do najmanjeg ili od Ž do A

Alt + A, S + D ili Alt + strelica dolje, O

Otvaranje dijaloškog okvira Sortiranje

Alt + A, S + S ili Alt + H, S, U

Ponovna primjena sortiranja nakon promjene podataka

Ctrl + Alt + L (ili Alt + A, Y + 3)

Filtriranje po boji, filtriranje po broju ili tekstu

Alt + strelica dolje, I

Otvaranje dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija

Alt + strelica dolje, F

Korištenje funkcije TRIM

ALT + M, T, a zatim prijeđite na TRIM r

Informacije o sortiranju u programu Excel

Podatke možete sortirati prema tekstu (od A do Ž ili od Ž do A), brojevima (od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg) te prema datumu i vremenu (od najstarijeg do najnovijeg i od najnovijeg do najstarijeg) u jednom stupcu ili više njih. Sortirati možete i prema prilagođenom popisu (npr. Veliko, Srednje i Malo) ili prema oblikovanju, uključujući boju ćelije, boju fonta ili skup ikona. Većina operacija sortiranja odnosi se na stupce, ali možete sortirati i prema recima.

Kada sortirate tablicu, Excel kriterije koje ste koristili sprema zajedno s radnom knjigom da biste ih mogli ponovno primijeniti svaki put kad otvorite radnu knjigu. To je osobito važno za sortiranja po više stupaca te za sortiranja čije stvaranje traje dugo. Međutim, to funkcionira samo za podatke u tablici i ne odnosi se na samo raspone ćelija. Ako želite spremiti kriterije sortiranja da biste sortiranje mogli povremeno ponovno primijeniti kada otvorite radnu knjigu, preporučujemo da koristite tablicu.

Sortiranje teksta u tablici ili rasponu

Sortiranje teksta u tablici

 1. Dođite do retka zaglavlja u tablici.

 2. Pritisnite tipku sa strelicom desno ili lijevo da biste došli do zaglavlja stupca koji sadrži podatke koje želite sortirati.

 3. Pritisnite Alt + strelica dolje da biste otvorili izbornik filtra, a zatim pritisnite tabulator da biste prešli na izbornik.

 4. Prikazane mogućnosti ovise o vrsti podataka u stupcu. Numeričke podatke, primjerice, možete sortirati od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg. Alfanumeričke podatke možete sortirati od A do Ž, od Ž do A ili po boji.

  Po mogućnostima se krećite pomoću tipke sa strelicom dolje, a željenu mogućnost odaberite pritiskom na Enter.

Sortiranje teksta u rasponu

 1. Odaberite stupac s alfanumeričkim podacima u rasponu ćelija ili provjerite nalazi li se aktivna ćelija u stupcu tablice koji sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite Alt + A. Otvorit će se kartica Podaci i čut ćete "Gornja vrpca, kartica Podaci" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Odabrano, kartica Podaci").

  • Da biste sortirali uzlaznim abecednim redom (Sortiraj od A do Ž), pritisnite S + A. •

  • Da biste sortirali silaznim abecednim redom (Sortiraj od Ž do A), pritisnite S + D.

Sortiranje u kojem se razlikuju mala i velika slova

 1. Odaberite stupac s alfanumeričkim podacima u rasponu ćelija ili provjerite nalazi li se aktivna ćelija u stupcu tablice koji sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite Alt + H, S, a zatim U. Otvorit će se dijaloški okvir Sortiranje i čut ćete "Dijaloški okvir Sortiranje" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Sortiranje, prilagođeno, gumb U redu").

 3. Tabulatorom dođite do gumba Mogućnosti i pritisnite razmaknicu da biste otvorili dijaloški okvir Mogućnosti sortiranja. Čut ćete "Dijaloški okvir Mogućnosti sortiranja, potvrdni okvir Razlikuj velika i mala slova" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Prozor Mogućnosti sortiranja. Potvrdni okvir Razlikuj velika i mala slova").

 4. Potvrdite okvir Razlikuj velika i mala slova.

 5. Tabulatorom dođite do gumba U redu pa pritisnite Enter. Otvorit će se dijaloški okvir Sortiranje i čut ćete "Dijaloški okvir Sortiranje" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Sortiranje, prilagođeno, gumb Mogućnosti").

 6. Tabulatorom dođite do gumba U redu pa pritisnite Enter.

Savjeti : 

 • Ako stupac prema kojem sortirate sadrži kombinaciju brojeva i teksta, morat ćete sve vrijednosti morati oblikovati kao tekst. U suprotnom će Excel najprije sortirati brojeve kao brojeve, a zatim će sortirati tekst. Da biste oblikovali podatke, odaberite sve podatke u stupcu i pritisnite Alt + H, F, N. Pomoću tipke sa strelicom lijevo pomaknite se do kartice Broj, a zatim se tabulatorom pomaknite na popis Kategorija pa pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Tekst". Jednom pritisnite tipku tabulatora da biste došli do gumba U redu, a zatim pritisnite Enter.

Savjeti : 

 • Prilikom uvoza ili kopiranja podatka s nekog drugog mjesta, prije podataka mogu se nalaziti početne bjeline. Ime "Zorica Crnić", primjerice, može biti unijeto kao "(bjelina)(bjelina)Zorica Crnić".

 • Ako koristite čitač zaslona, možda nećete biti svjesni tih bjelina jer JAWS ne čita praznine u ćelijama.

 • Da biste ih lakše pronašli, Excel ćelije s početnim bjelinama smješta na vrh sortiranog stupca.

Sortiranje brojeva

Sortiranje brojeva

 1. Odaberite stupac s numeričkim podacima u rasponu ćelija ili provjerite nalazi li se aktivna ćelija u stupcu tablice koji sadrži numeričke podatke.

 2. Pritisnite Alt + A. Otvorit će se kartica Podaci i čut ćete "Gornja vrpca, kartica Podaci" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Odabrano, kartica Podaci").

  • Da biste sortirali od najmanjeg prema najvećem, pritisnite S + A.

  • Da biste sortirali od najvećeg prema najmanjem, pritisnite S + D.

Provjerite jesu li brojevi pohranjeni kao brojevi

 1. Pritisnite ALT + H, F + N. Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija i čut ćete "Dijaloški okvir Oblikovanje ćelija" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Prozor Oblikovanje ćelija").

 2. Da biste se pomaknuli na karticu Broj, pritisnite tipku sa strelicom lijevo (ili Ctrl + tabulator). Čut ćete "Kartica Broj".

 3. Pritisnite tipku tabulatora. Otvorit će se popis Kategorija i čut ćete "Stupac Kategorija, okvir s popisom, Općenito" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Općenito, jedan od dvanaest").

 4. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Broj".

 5. Da biste zatvorili dijaloški okvir, tabulatorom dođite do gumba U redu pa pritisnite Enter.

Sortiranje datuma i vremena

 1. Odaberite stupac s datumima ili vremenima u rasponu ćelija ili provjerite nalazi li se aktivna ćelija u stupcu tablice koji sadrži datume ili vremena.

 2. Pritisnite Alt + A. Otvorit će se kartica Podaci i čut ćete "Gornja vrpca, kartica Podaci" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Odabrano, kartica Podaci").

  • Da biste sortirali od najstarijeg prema najnovijem, pritisnite S + A.

  • Da biste sortirali od najnovijeg prema najstarijem, pritisnite S + D. •

  • Da biste nakon promjene podataka ponovno primijenili sortiranje, odaberite ćeliju u rasponu ili tablici, a zatim pritisnite Ctrl + Alt + L.

Sortiranje po više stupaca

Možete sortirati po više od jednog stupca ili retka kad imate podatke koje želite grupirati prema istoj vrijednosti u jednom stupcu ili retku, a zatim sortirati drugi stupac ili redak unutar te grupe jednakih vrijednosti. Na primjer, ako imate stupce Odjel i Zaposlenici, možete najprije sortirati prema odjelu (za grupiranje svih zaposlenika u istom odjelu), a zatim sortirati prema imenu (za abecedni poredak imena unutar svakog odjela). Možete sortirati prema najviše 64 stupca.

Napomena : Za najbolje rezultate raspon ćelija koji sortirate mora sadržavati naslove stupaca. Da biste sortirali po recima, u dijaloškom okviru Sortiranje mora biti poništen potvrdni okvir Moja tablica ima zaglavlja.

 1. Odaberite raspon ćelija s dva ili više stupaca podataka ili provjerite nalazi li se aktivna ćelija u tablici s dva ili više stupaca.

 2. Pritisnite Alt + A, S + S. Otvorit će se dijaloški okvir Sortiranje i čut ćete "Dijaloški okvir Sortiranje" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Sortiranje, prilagođeno, gumb U redu").

 3. Tabulatorom dođite do kombiniranog okvira Stupac: Sortiraj prema pa tipkama sa strelicama odaberite prvi stupac po kojem želite sortirati.

 4. Da biste odabrali vrstu sortiranja, tabulatorom dođite do kombiniranog okvira Sortiraj prema pa koristite tipke sa strelicama.

  • Da biste sortirali po tekstu, broju ili datumu i vremenu, odaberite Vrijednosti.

  • Da biste sortirali po oblikovanju, odaberite Boja ćelije, Boja fonta ili Ikona ćelije.

 5. Odaberite željeni način sortiranja:

  • Da biste sortirali po vrijednostima, tabulatorom dođite do kombiniranog okvira Redoslijed pa tipkama sa strelicama odaberite željeni način sortiranja.

  • Da biste sortirali tekst i numeričke vrijednosti, odaberite Od najmanjeg do najvećeg ili Od najvećeg do najmanjeg.

  • Da biste sortirali na temelju prilagođenog popisa, odaberite Prilagođeni popis.

  • Da biste sortirali po boji ćelije, boji fonta ili ikoni ćelije, tipkama sa strelicama odaberite željeni način pa tabulatorom dođite do sljedećeg kombiniranog okvira Redoslijed i tipkama sa strelicama odaberite Na vrhu ili Na dnu.

 6. Da biste dodali još jedan stupac prema kojem ćete sortirati, tabulatorom dođite do gumba Dodaj razinu, pritisnite Enter pa ponovite postupak od trećeg do petog koraka.

 7. Da biste nakon promjene podataka ponovno primijenili sortiranje prema stupcu, odaberite ćeliju u rasponu ili tablici, a zatim pritisnite Ctrl + Alt + L (pritiskom na Ctrl + Alt + L nećete ponovno primijeniti sortiranje prema retku).

Savjeti za rješavanje problema sa sortiranjem

Ako prilikom sortiranja podataka dobivate neočekivane rezultate, učinite sljedeće:

 • Provjerite jesu li se vrijednosti koje je vratila formula promijenile. Ako podaci koje ste sortirali sadrže jednu ili više formula, vraćene vrijednosti tih formula mogu se promijeniti kada se radni list ponovno izračuna. U tom slučaju ponovno primijenite sortiranje da biste dobili ažurne rezultate.

 • Prije sortiranja otkrijte retke i stupce. Skriveni se stupci ne premještaju prilikom sortiranja stupaca, a skriveni se reci ne premještaju prilikom sortiranja redaka. Prije sortiranja podataka trebali biste otkriti skrivene stupce i retke.

 • Provjerite postavku regionalne sheme. Redoslijedi sortiranja ovise o postavci regionalne sheme. U odjeljku Regionalne postavke ili Regionalne i jezične mogućnosti na upravljačkoj ploči na računalu provjerite imate li odgovarajuću postavku regionalne sheme.

 • Uključite ili isključite redak s naslovima. Prilikom sortiranja stupca obično se preporučuje da imate redak s naslovima radi boljeg razumijevanja značenja podataka. Vrijednost u naslovu po zadanom nije obuhvaćena operacijom sortiranja. No katkad ćete možda morati uključiti ili isključiti naslov da bi operacija sortiranja obuhvatila odnosno izuzela vrijednost u naslovu.

 • Da biste izuzeli prvi redak podataka iz sortiranja jer je to naslov stupca, pritisnite Alt + H, S, a zatim U. U dijaloškom okviru Prilagođeno sortiranje potvrdite okvir Moji podaci imaju zaglavlja.

 • Da biste prvi redak podataka obuhvatili sortiranjem jer nije naslov stupca, pritisnite Alt + H, S, a zatim U. U dijaloškom okviru Prilagođeno sortiranje poništite potvrdni okvir Moji podaci imaju zaglavlja.

Filtriranje podataka u tablici

Kada podatke smjestite u tablicu, Excel u svako zaglavlje stupca automatski dodaje padajući izbornik Automatski filtar. Pomoću tog izbornika možete brzo primijeniti filtriranje. Da biste uklonili padajući izbornik Automatski filtar iz naslova stupca, odaberite zaglavlje, a zatim pritisnite Ctrl + Shift + L

 1. U zaglavlju stupca tablice koji želite filtrirati pritisnite Alt + strelica dolje. Otvorit će se padajući izbornik Automatski filtar i čut ćete "Unesite riječi koje želite pronaći, Izbornik" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Grupa").

 2. Ako stupac sadrži brojeve, na izborniku Automatski filtar pomaknite se do mogućnosti Filtri brojeva pomoću tipke sa strelicom dolje pa pritisnite Enter. Ako stupac sadrži tekst, pomaknite se do mogućnosti Tekstni filtri i pritisnite Enter. Otvorit će se podizbornik i čut ćete "Jednako".

 3. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se do željene mogućnosti filtriranja pa pritisnite Enter. Otvorit će se dijaloški okvir Prilagođeni automatski filtar i čut ćete "Dijaloški okvir Prilagođeni automatski filtar" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Prozor Prilagođeni automatski filtar").

 4. Upišite ili odaberite uvjete filtriranja.

  Da biste, primjerice, prikazali brojeve veće od određenog iznosa, odaberite Veće ili jednako, a zatim u sljedeći kombinirani okvir unesite željeni broj.

  Da biste filtrirali prema dva uvjeta, u oba skupa kombiniranih okvira za uređivanje unesite uvjete filtriranja, a zatim odaberite And ako želite da oba uvjeta budu zadovoljena odnosno Or ako je dovoljno da samo jedan uvjet bude zadovoljen.

 5. Da biste zatvorili dijaloški okvir, tabulatorom dođite do gumba U redu pa pritisnite Enter.

Filtriranje podataka u rasponu

 1. Odaberite ćelije koje želite filtrirati.

 2. Pritisnite Ctrl + Shift + L. Excel će u prvu ćeliju raspona dodati padajući izbornik Automatski filtar.

 3. Odaberite ćeliju koja padajući izbornik Automatski filtar.

 4. Pritisnite Alt + strelica dolje. Otvorit će se padajući izbornik Automatski filtar i čut ćete "Unesite riječi koje želite pronaći, Izbornik" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Grupa").

 5. Pomoću tipki sa strelicama i tabulatora pomaknite se do željenih mogućnosti filtriranja.

 6. Kada odaberete sve što želite, tabulatorom dođite do gumba U redu, a zatim pritisnite Enter.

Da biste očistili filtar, odaberite bilo koju ćeliju u rasponu i pritisnite Ctrl + Shift + L.

Vidi također

Dodavanje naslova tablice u programu Excel pomoću čitača zaslona

Stvaranje naslova stupaca u tablici u programu Excel pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci i funkcijske tipke u programu Excel za Windows

Osnovni zadaci u programu Excel pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Excel pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×