Smanjivanje veličine slika i privitaka

Kad pošaljete poruku koja premašuje ograničenje veličine poruke na vašem ili primateljevom poslužitelju e-pošte, poruka se vraća vama i ne isporučuje se. To se često naziva "poruka o nemogućnosti isporuke".

Optimiziranjem veličine slika i privitaka e-pošte izbjeći ćete premašivanje ograničenja veličine poruke koje je povezano s većinom računa e-pošte.

Napomena : Tijekom prijenosa putem interneta porukama se povećava veličina u odnosu na stvarnu veličinu teksta, grafike, slika i privitaka. Kodiranjem za prijenos putem interneta poruka se povećava za približno jednu trećinu. Na primjer, ako vaš davatelj internetskih usluga (ISP) dopušta slanje poruke maksimalne veličine 10 megabajta (MB), a vi dodate privitak od 9 MB, vjerojatno ćete premašiti najveću dopuštenu veličinu poruke.

Osim ograničenja veličine poruke, mnogi računi e-pošte obuhvaćaju i ograničenje poštanskog sandučića ili računa za pohranu. Osim što ispunjavaju poštanski sandučić primatelja, veliki privici povećavaju i veličinu vaše podatkovne datoteke i poštanskog sandučića programa Outlook. Kopija svake poslane poruke zadano se sprema u mapu Poslano u programu Outlook.

Sadržaj članka

Smanjivanje veličine slikovnih privitaka

Slikovne datoteke priložene u programu Outlook

Slikovne datoteke poslane putem programa Windows Explorer pomoću značajke Pošalji

Smanjivanje veličine slikovnih datoteka smanjivanjem kvalitete razlučivosti slikovnih privitaka

Smanjivanje veličine datotečnih privitaka

Najbolji načini upravljanja veličinom prilikom slanja slika i privitaka

Smanjivanje veličine slikovnih privitaka

Veličinu slika koje priložite porukama e-pošte u programu Outlook 2010 možete smanjiti na sljedeća dva načina:

 • Smanjivanje dimenzija slike    Digitalni fotoaparati mogu stvoriti puno veće slike nego što ih većina računala može prikazati preko cijelog zaslona. Sažimanjem slike na manju širinu i visinu može se znatno smanjiti veličina datoteke. Ta je mogućnost dostupna za slike koje se prilažu poruci, ali se ne prikazuju u njezinu tijelu.

 • Komprimiranje razlučivosti slike    Smanjivanjem broja točaka po inču (TPI) smanjuje se veličina datoteke, no to utječe i na kvalitetu slike. Da biste prikazivali slike na zaslonu računala, potreban je manji TPI nego što je to slučaj sa slikama koje se ispisuju. Ako primatelju nije potrebna visoka kvaliteta razlučivosti, koristite postavke s nižom razlučivosti. Ta je mogućnost dostupna za slike koje se prikazuju u tijelu poruke.

Ni u jednom se slučaju izvorna slika spremljena na tvrdom disku računala ili na memorijskom uređaju ne mijenja. Smanjuje se samo veličina kopije slike koja se šalje.

Slikovne datoteke priložene u programu Outlook

Kada u programu Outlook dodajete privitke, slikovne privitke možete smanjiti za svaku poruku zasebno. Kada odaberete promjenu veličine velikih slika, sve se priložene slike smanjuju na najveću razlučivost od 1024 x 768 piksela.

Napomena :  Ako sliku ugradite u tijelo poruke (tj. ako se ona prikazuje u poruci), pomoću naredbe Slika u grupi Ilustracije, značajka za promjenu veličine privitka neće biti dostupna.

 1. Stvorite novu poruku e-pošte u programu Outlook.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Uključi kliknite Priloži datoteku.

  Savjet : Sliku možete i povući i ispustiti iz Windows Explorera. Slikovna datoteka bit će dodana kao privitak poruci e-pošte.

 3. U prozoru poruke kliknite karticu Datoteka.

 4. U odjeljku Privici sa slikama kliknite Promijeni veličinu slika prilikom slanja ove poruke.

  Mogućnosti promjene veličine slikovnih privitaka u prikazu Backstage

 5. Ponovno kliknite karticu Poruke da biste se vratili na poruku.

 6. Kad završite sastavljanje poruke e-pošte, kliknite Pošalji.

Slikovne datoteke poslane putem programa Windows Explorer pomoću značajke Pošalji

Kada slikovne datoteke birate pomoću programa Windows Explorer, a zatim stvarate poruku e-pošte, na raspolaganju imate nekoliko mogućnosti promjene veličine.

 1. Otvorite Windows Explorer tako što ćete kliknuti Start, a zatim dvaput kliknuti Računalo.

  Napomena : U operacijskom sustavu Windows XP dvaput kliknite Moje računalo.

Tipkovni prečac    Da biste otvorili Windows Explorer, pritisnite tipku s logotipom sustava Windows + E-

 1. Dođite do mape u kojoj se nalaze slike koje želite poslati.

 2. Odaberite sliku. Da biste odabrali nekoliko datoteka, pritisnite i držite tipku CTRL dok odabirete svaku datoteku.

 3. Desnom tipkom miša kliknite odabranu datoteku, pokažite na Pošalji te kliknite Primatelj pošte.

  U sustavu Windows 7 prikazat će se dijaloški okvir Prilaganje datoteke. U sustavima Windows Vista i Windows XP, prikazat će se sličan dijaloški okvir.

 4. Na popisu Veličina slike kliknite željenu veličinu slike.

  Mogućnosti promjene veličine slikovnog privitka

  Prikazuje se procjena veličine nove datoteke.

  Otvara se novi prozor poruke programa Outlook sa slikom u privitku.

Vrh stranice

Smanjivanje veličine slikovnih datoteka smanjivanjem kvalitete razlučivosti slikovnih privitaka

Napomena :  Ta je mogućnost dostupna samo za slike koje se prikazuju u tijelu poruke.

Ako vam nije potreban baš svaki piksel neke slike da biste postigli verziju koja je prihvatljiva za ciljno odredište, smanjite ili promijenite njezinu razlučivost. Smanjenje ili promjena razlučivosti može biti učinkovita za slike koje ste smanjili jer se u tom slučaju broj točaka po inču (TPI) zapravo povećava. Promjena razlučivosti može utjecati na kvalitetu slike.

 1. Kliknite sliku ili slike kojima želite promijeniti razlučivost.

 2. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblik u grupi Prilagodi kliknite Komprimiraj sliku.

  Grupa Prilagodba na vrpci

  Ako se kartice Alati za slike i Oblikovanje ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku. Možda ćete je morati dvokliknuti da biste je odabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Da biste promijenili razlučivost samo odabranih slika, a ne svih slika u dokumentu, potvrdite okvir Primijeni samo na ovu sliku.

 4. U odjeljku Odredišni izlaz kliknite željenu razlučivost.

Važno : Kompresijom slike radi smanjenja veličine datoteke mijenja se količina detalja koji se zadržavaju na izvorišnoj slici. To znači da nakon komprimiranja slika može izgledati drukčije nego prije toga. Zato sliku morate komprimirati prije nego primijenite umjetnički efekt.

Vrh stranice

Smanjivanje veličine datotečnih privitaka

Postotak smanjivanja ovisi o vrsti oblika datoteke i sadržaju. Na primjer, tekstna datoteka bloka za pisanje kompresijom će se znatno smanjiti. Dokument programa Microsoft Word 2010 u .docx obliku već je sažet pa dodatno sažimanje neće znatno utjecati na veličinu datoteke.

Napomena :  Dodatne informacije o smanjivanju veličine slikovnih datoteka potražite u odjeljku Smanjivanje veličine slikovnih privitaka.

 1. Otvorite Windows Explorer tako što ćete kliknuti Start, a zatim dvaput kliknuti Računalo.

  Napomena : U operacijskom sustavu Windows XP dvaput kliknite Moje računalo.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili Windows Explorer, pritisnite tipku s logotipom sustava Windows + E-

 2. Dođite do mape u kojoj se nalazi datoteka koju želite poslati.

 3. Odaberite datoteku. Da biste odabrali nekoliko datoteka, pritisnite i držite tipku CTRL dok odabirete svaku datoteku.

 4. Desnom tipkom miša kliknite odabir, pokažite na Pošalji te kliknite Komprimirana (zipana) mapa.

 5. Odaberite stvorenu sažetu datoteku.

  Naziv datoteke odgovarat će nazivu izvorne datoteke, ali će imati drugačiju ikonu. Ako ste operacijski sustav Windows konfigurirali da prikazuje proširenja datoteka, naziv datoteke završavat će proširenjem .zip.

 6. Pokažite na Pošalji i kliknite Primatelj pošte.

  Otvara se novi prozor poruke programa Outlook.

Vrh stranice

Najbolji načini upravljanja veličinom prilikom slanja slika i privitaka

Slijedi popis najboljih načina prilikom slanja slika i privitaka.

 • Slanje ili objavljivanje velikih privitaka     Ako privitke ili slike šaljete osobi u vašoj organizaciji, koristite mogućnost dijeljenja datoteka na računalu ili dijeljenoj mreži. U poruci e-pošte možete dodati vezu do tog mjesta. Ili, ako vaša organizacija koristi program Windows SharePoint Services 3.0, objavite privitke u radnom prostoru dokumenta ili u biblioteci SharePoint i usmjerite korisnike tamo. U svakom slučaju, svi koriste samo jednu kopiju datoteke.

 • Ograničavanje privitaka na 5 megabajta (MB)     Ovo je opća smjernica: za sporije, modemske veze trebali biste koristiti datoteke znatno manje veličine, npr. 250 kilobajta (KB). Ako trebate poslati veće privitke, provjerite najveću dopuštenu veličinu poruke koju šaljete. Administrator poslužitelja e-pošte ili ISP može vam dati te podatke. Osim toga, pitajte i primatelje koje je njihovo ograničenje. Konačno, imajte na umu brzinu primateljeve internetske veze. Preuzimanje velikih privitaka putem modemske internetske veze može potrajati.

 • Slanje nekoliko privitaka korištenjem nekoliko poruka e-pošte     Veća je vjerojatnost da će se isporučiti nekoliko manjih poruka nego jedna velika poruka. Ovom tehnikom izbjegavate ograničenje po poruci, ali poštanski sandučić primatelja i dalje može premašiti dopuštenu veličinu. Uglavnom se odbijaju sve poruke primljene nakon dosezanja ograničenja za pohranu u poštanskom sandučiću primatelja.

 • Korištenje sažetih oblika grafičkih datoteka     Postoji previše oblika grafičkih datoteka da bismo ih ovdje nabrajali, ali se najčešće koriste i najbolji su za e-pošte sljedeći oblici: .jpg, .png i .gif. Najveći oblici grafičkih datoteka su oni koji se ne spremaju u sažetom obliku datoteka, na primjer .tif i .bmp (zadani oblici datoteka u programu Windows Bojanje).

 • Korištenje manjih izvornih datoteka     Veličina fotografije snimljene digitalnim fotoaparatom obično je velika, čak i kad je fotografija spremljena u sažetom obliku datoteke kao što je .jpg. Jedna slika često ima nekoliko megabajta. Imajte na umu da će se veličina poruke e-pošte tijekom prijenosa putem interneta povećati za približno jednu trećinu. Prilikom snimanja digitalnih fotografija koristite postavku manje razlučivosti. Koristite sažete oblike datoteka, kao što je .jpg. U programu za obradu slika izrežite fotografije da biste ostavili glavni sadržaj.

 • Korištenje uslužnog programa za sažimanje datoteka     Osim uslužnih programa treće strane, Windows sadrži i uslužni program za sažimanje datoteka koji koristi sažeti .zip oblik datoteke. Pomoću njega moguće je sažeti mnoge oblike datoteka za privitak. Postotak sažimanja bit će minimalan ako je riječ o nekim oblicima datoteka koje su već spremljene u sažetom obliku. Primjerice, tekstna datoteka .txt stvorena u Bloku za pisanje značajno će se smanjiti, dok to neće biti slučaj sa slikom oblika .jpg. Oblik datoteke .jpg već je sažeti oblik datoteke. Dodatne informacije o korištenju značajke sažimanja datoteke potražite u pomoći za sustav Windows.

 • Pregled mape Poslano     Kopija svake poslane poruke po zadanom se sprema u mapu Poslano. Time se povećava veličina podatkovne datoteke programa Outlook (.pst), što na određenim računima može premašiti ograničenje veličine poštanskog sandučića jer se poslane stavke spremaju na poslužitelju e-pošte.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×