Slanje podataka obrasca na nekoliko mjesta

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Možete dizajnirati svoj predložak obrasca kako biste omogućili korisnicima da pošalju svoje podatke obrasca na nekoliko mjesta pritiskom gumba Pošalji.

U ovom članku

Pregled

Korak 1: Dodavanje podatkovne veze za slanje

Korak 2: Konfiguriranje predloška obrasca za dopuštanje slanja

Pregled

Kako biste dopustili korisnicima da pošalju svoje podatke obrasca na nekoliko mjesta, morate dodati sekundarnu podatkovnu vezu u predložak obrasca koji šalje podatke za svako mjesto na koje želite da korisnici šalju svoje obrasce. Nakon što dodate sve podatkovne veze za slanje možete konfigurirati predložak obrasca tako da dopušta korisnicima slanje svojih podataka obrasca na više mjesta korištenjem pravilo. Zbog toga Microsoft Office InfoPath dodaje gumb Pošalji na alatnu traku Standardno i naredbu Pošalji u izbornik Datoteka kada korisnici ispune obrazac. InfoPath šalje podatke obrasca sekundarnim podatkovnim vezama po redoslijedu po kojem su popisane u pravilu. Ne možete konfigurirati pravilo da koristi sve podatkovne veze za slanje u isto vrijeme.

Kada konfigurirate predložak obrasca kako biste dopustili korisnicima da pošalju svoje podatke obrasca, možete prilagoditi mogućnosti slanja na sljedeće načine:

 • Promijenite tekst koji se pojavljuje na gumbu Pošalji na alatnoj traci Standardno i naredbi Pošalji u izborniku Datoteka.

 • Promijenite tipkovni prečac za gumb Pošalji na alatnoj traci Standardno i naredbu Pošalji u izborniku Datoteka.

 • Stvorite prilagođene poruke za prikazivanje korisnicima prilikom slanja obrazaca.

 • Odredite hoće li nakon slanja obrasca on ostati otvorenim, zatvoriti se ili će se otvoriti drugi prazan obrazac.

Vrh stranice

Korak 1: Dodavanje podatkovnih veza za slanje

Kako biste konfigurirali predložak obrasca da dopusti korisnicima slanje svojih ispunjenih obrazaca na više mjesta, dodajte potrebne podatkovne veze za slanje u predložak obrasca. Možete dodati podatkovne veze na sljedeća mjesta:

 • Web-uslugu

 • Biblioteku dokumenata na poslužitelju koji izvodi Microsoft Windows SharePoint Services

 • U poruku e-pošte

  Napomena : Korisnici moraju imati Microsoft Office Outlook instaliran na računalu kako bi slali podatke obrasca u poruci e-pošte.

Sljedeći postupci objašnjavaju kako dodati podatkovne veze za slanje na ova mjesta.

Dodavanje podatkovne veze koja šalje podatke u web-uslugu

 1. U izborniku Alati pritisnite Podatkovne veze.

 2. U dijaloškom okviru Podatkovne veze , kliknite Dodaj.

 3. U čarobnjaku za povezivanje s podacima pritisnite Stvori novu vezu s funkcijom, pritisnite Pošalji podatke, a zatim pritisnite Dalje.

 4. Na sljedećoj stranici čarobnjaka pritisnite Web-usluzi, a zatim pritisnite Dalje.

 5. Na sljedećoj stranici čarobnjaka upišite mjesto web-usluge kojoj korisnici šalju svoje obrasce i zatim pritisnite Dalje.

  Ako želite tražiti web-uslugu na poslužitelju Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI), pritisnite Pretraži UDDI, unesite UDDI poslužitelj koji želite pronaći, odredite želite li pretraživati prema davatelju ili prema uslugama koje pružaju, unesite ključnu riječ pretraživanja, a zatim pritisnite Pretraži. Web-usluge koje odgovaraju vašoj ključnoj riječi pretraživanja pojavljuju se u popisu Rezultat pretraživanja.

 6. Na sljedećoj stranici čarobnjaka, u popisu Odaberite operaciju pritisnite postupak web-usluge koji će primiti podatke obrasca, a zatim pritisnite Dalje.

 7. Na sljedećoj stranici čarobnjaka napravite jedno od sljedećeg:

  Slanje podataka u polju ili grupi

  1. Na popisu Parametri pritisnite parametar web-usluge koji će primiti podatke iz obrasca.

  2. Pod Mogućnosti parametara pritisnite Polje ili grupa.

  3. Kliknite Izmjena slika gumba .

  4. U dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe pritisnite polje ili grupu čije podatke želite poslati i zatim pritisnite U redu.

  5. U okviru Uključi pritisnite Samo tekst i podređeni elementi kako biste poslali samo sadržaj i bilo koje podređene elemente polja ili grupe ili pritisnite XML podstablo, uključujući odabrani element kako biste poslali i sadržaj i odabranu grupu ili polje.

  Slanje svih podataka u obrazac

  1. Pritisnite Cijeli obrazac (XML dokument, uključujući upute za obradu).

  Slanje podataka u obliku niza

  1. Uključite potvrdni okvir Pošalji podatke kao niz znakova.

   Ovaj potvrdni okvir obično se uključuje za slanje digitalno potpisanih podataka. U većini slučajeva, isključite ovaj potvrdni okvir.

 8. Pritisnite Dalje.

 9. Na sljedećoj stranici čarobnjaka, u okvir Unesite naziv podatkovne veze upišite opisni naziv za to podatkovne veze za slanje.

 10. U sekciji Sažetak provjerite ispravnost informacija i zatim pritisnite Završi.

Dodavanje podatkovne veze koja šalje podatke u biblioteku dokumenata

 1. U izborniku Alati pritisnite Podatkovne veze.

 2. U dijaloškom okviru Podatkovne veze , kliknite Dodaj.

 3. U čarobnjaku za povezivanje s podacima pritisnite Stvori novu vezu s funkcijom, pritisnite Pošalji podatke, a zatim pritisnite Dalje.

 4. Na sljedećoj stranici čarobnjaka pritisnite Biblioteci dokumenata ili SharePoint web-mjestu, a zatim pritisnite Dalje.

 5. Na sljedećoj stranici čarobnjaka u okvir Biblioteka dokumenata unesite mjesto biblioteke dokumenata usluge SharePoint.

 6. U okvir Naziv datoteke upišite naziv koji će se koristiti za identifikaciju obrasca u biblioteci dokumenata. Možete koristiti i formulu kako bi svaki naziv predloška bio jedinstven.

  Kako?

  1. Kliknite Umetanje formule slika gumba .

  2. U dijaloškom okviru Umetanje formule napravite jedno od sljedećeg:

   • Za korištenje polja u formuli pritisnite Umetanje polja ili grupe, pritisnite polje koje želite koristiti u dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe i zatim pritisnite U redu.

   • Za korištenje funkcije u formuli pritisnite Umetni funkciju, u dijaloškom okviru Umetanje funkcije odaberite funkciju koju želite koristiti i zatim pritisnite U redu.

    Ako funkcija zahtijeva parametre, odaberite funkciju u dijaloškom okviru Umetanje funkcije, pritisnite U redu i zatim u okviru Formula u dijaloškom okviru Umetanje formule dvaput pritisnite funkciju koju ste dodali i pritisnite polje ili grupu. Za dodatne informacije o funkcijama pogledajte sekciju Vidi također.

   • Za umetanje vrijednosti ili matematičkog operatora u formulu, upišite vrijednost ili simbol za matematičku operaciju u okvir Formula.

  Operacija

  Simbol

  Zbrajanje

  +

  Oduzmi

  -

  Pomnoži

  *

  Dijeljenje

  /

  • Napomena : Ako formula koristi operator dijeljenja (/), provjerite nalazi li se razmak ispred i iza operatora dijeljenja. Ako se ispred i iza operatora dijeljenja ne nalazi razmak, InfoPath znak "/" može protumačiti kao razdjelnik za korake puta do mjesta u programskom jeziku XPath, umjesto kao operator dijeljenja.

  • Kako biste provjerili je li sintaksa formule ispravna, u dijaloškom okviru Umetanje formule pritisnite Potvrdi formulu.

   Za dodatne informacije o formulama pogledajte sekciju Vidi također.

 7. Za prebrisivanje svih postojećih obrazaca istog naziva u biblioteci dokumenata, uključite potvrdni okvir Dopusti pisanje preko ako datoteka postoji.

 8. Pritisnite Dalje.

 9. Na sljedećoj stranici čarobnjaka, u okvir Unesite naziv podatkovne veze upišite opisni naziv za to podatkovne veze za slanje.

 10. U sekciji Sažetak provjerite ispravnost informacija i zatim pritisnite Završi.

Dodavanje podatkovne veze koja šalje podatke u poruci e-pošte

 1. U izborniku Alati pritisnite Podatkovne veze.

 2. U dijaloškom okviru Podatkovne veze , kliknite Dodaj.

 3. U čarobnjaku za povezivanje s podacima pritisnite Stvori novu vezu s funkcijom, pritisnite Pošalji podatke, a zatim pritisnite Dalje.

 4. Na sljedećoj stranici čarobnjaka pritisnite Kao poruku e-pošte, a zatim pritisnite Dalje.

 5. Na sljedećoj stranici čarobnjaka unesite adresu e-pošte primatelja poruke, predmet koji želite da se pojavi u poruci i uvodni tekst koji želite u odgovarajuće okvire, a zatim pritisnite Dalje. Možete koristiti formulu u svim okvirima osim u okviru Uvod.

  Kako?

  1. Kliknite Umetanje formule slika gumba .

  2. U dijaloškom okviru Umetanje formule napravite jedno od sljedećeg:

   • Za korištenje polja u formuli pritisnite Umetanje polja ili grupe, pritisnite polje koje želite koristiti u dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe i zatim pritisnite U redu.

   • Za korištenje funkcije u formuli pritisnite Umetni funkciju, u dijaloškom okviru Umetanje funkcije odaberite funkciju koju želite koristiti i zatim pritisnite U redu.

    Ako funkcija zahtijeva parametre, odaberite funkciju u dijaloškom okviru Umetanje funkcije, pritisnite U redu i zatim u okviru Formula u dijaloškom okviru Umetanje formule dvaput pritisnite funkciju koju ste dodali i pritisnite polje ili grupu. Za dodatne informacije o funkcijama pogledajte sekciju Vidi također.

   • Za umetanje vrijednosti ili matematičkog operatora u formulu, upišite vrijednost ili simbol za matematičku operaciju u okvir Formula.

  Operacija

  Simbol

  Zbrajanje

  +

  Oduzmi

  -

  Pomnoži

  *

  Dijeljenje

  /

  • Napomena : Ako formula koristi operator dijeljenja (/), provjerite nalazi li se razmak ispred i iza operatora dijeljenja. Ako se ispred i iza operatora dijeljenja ne nalazi razmak, InfoPath znak "/" može protumačiti kao razdjelnik za korake puta do mjesta u programskom jeziku XPath, umjesto kao operator dijeljenja.

  • Kako biste provjerili je li sintaksa formule ispravna, u dijaloškom okviru Umetanje formule pritisnite Potvrdi formulu.

   Za dodatne informacije o formulama pogledajte sekciju Vidi također.

 6. Na sljedećoj stranici čarobnjaka napravite jedno od sljedećeg:

  1. Za prikazivanje obrasca u tijelu poruke e-pošte pritisnite Pošalji samo aktivni prikaz obrasca, ali ne privitak.

  2. Slanje podataka obrasca u privitku poruke e-pošte, kliknite Slanje podataka obrasca u obliku privitka, potvrdite okvir Pošalji predložak obrasca da biste bili sigurni da bi korisnici mogli otvoriti obrazac i zatim upišite naziv obrasca u okvir Naziv za privitak . Možete odrediti polje ili provjerite je li svaki naziv obrasca jedinstveni pomoću formule. Ta je mogućnost dostupni samo ako je predložak obrasca konfiguriran tako da automatski odredi razinu sigurnosti ili je konfiguriran za razinu sigurnosti ograničeno ili Potpuna pouzdanost.

   Kako?

   1. Kliknite Umetanje formule slika gumba .

   2. U dijaloškom okviru Umetanje formule napravite jedno od sljedećeg:

    • Za korištenje polja u formuli pritisnite Umetanje polja ili grupe, pritisnite polje koje želite koristiti u dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe i zatim pritisnite U redu.

    • Za korištenje funkcije u formuli pritisnite Umetni funkciju, u dijaloškom okviru Umetanje funkcije odaberite funkciju koju želite koristiti i zatim pritisnite U redu.

     Ako funkcija zahtijeva parametre, odaberite funkciju u dijaloškom okviru Umetanje funkcije, pritisnite U redu i zatim u okviru Formula u dijaloškom okviru Umetanje formule dvaput pritisnite funkciju koju ste dodali i pritisnite polje ili grupu. Za dodatne informacije o funkcijama pogledajte sekciju Vidi također.

    • Za umetanje vrijednosti ili matematičkog operatora u formulu, upišite vrijednost ili simbol za matematičku operaciju u okvir Formula.

   Operacija

   Simbol

   Zbrajanje

   +

   Oduzmi

   -

   Pomnoži

   *

   Dijeljenje

   /

   • Napomena : Ako formula koristi operator dijeljenja (/), provjerite nalazi li se razmak ispred i iza operatora dijeljenja. Ako se ispred i iza operatora dijeljenja ne nalazi razmak, InfoPath znak "/" može protumačiti kao razdjelnik za korake puta do mjesta u programskom jeziku XPath, umjesto kao operator dijeljenja.

   • Kako biste provjerili je li sintaksa formule ispravna, u dijaloškom okviru Umetanje formule pritisnite Potvrdi formulu.

    Za dodatne informacije o formulama pogledajte sekciju Vidi također.

   Primatelji e-pošte podataka obrasca koji su poslani kao privitak moraju na računalu imati instaliran InfoPath kako bi otvorili privitak.

 7. Pritisnite Dalje.

 8. Na sljedećoj stranici čarobnjaka, u okvir Unesite naziv podatkovne veze upišite opisni naziv za to podatkovne veze za slanje.

 9. U sekciji Sažetak provjerite ispravnost informacija i zatim pritisnite Završi.

Vrh stranice

Korak 2: Konfiguriranje predloška obrasca za dopuštanje slanja

Nakon što dodate potrebne sekundarne podatkovne veze u predložak obrasca, morate konfigurirati predložak obrasca da dopusti korisnicima da šalju svoje podatke obrasca. Kada to napravite InfoPath dodaje naredbu Pošalji u izbornik Datoteka i gumb Pošalji u alatnu traku Standardno kada korisnici ispune obrazac. Tada možete konfigurirati akcije koje se javljaju kada korisnik pritisne gumb Pošalji. U ovom slučaju dodat ćete pravilo koje šalje podatke obrasca u svaku podatkovnu vezu za slanje kada korisnik pritisne naredbu Pošalji u izborniku Datoteka ili gumb Pošalji na alatnoj traci Standardno.

U istom dijaloškom okviru možete konfigurirati mogućnosti slanja.

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti slanja.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti slanja odaberite potvrdni okvir Dopusti korisnicima slanje obrasca .

  Kada uključite ovaj potvrdni okvir InfoPath dodaje gumb Pošalji na alatnu traku Standardno i naredbu Pošalji u izbornik Datoteka kada korisnici ispune obrazac.

 3. Pritisnite Izvedi prilagođenu akciju koristeći pravila i zatim pritisnite Pravila.

 4. U dijaloškom okviru Pravila za slanje obrazaca pritisnite Dodaj.

 5. Pritisnite Dodavanje akcije.

 6. U okviru Akcija pritisnite Pošalji putem podatkovne veze, pritisnite podatkovnu vezu koju želite koristiti za ovu akciju slanja u popisu Podatkovna veza, a zatim pritisnite U redu.

 7. Ponovite korake 5 i 6 za svaku podatkovnu vezu za slanje koju ste dodali u predložak obrasca.

 8. Nakon što dodate uvjete za sve podatkovne veze za slanje u predlošku obrasca dvaput pritisnite U redu.

  1. Da biste promijenili naziv gumba Pošalji koji se pojavljuje na alatnoj traci Standardno i naredbu Pošalji koji će se pojaviti na izborniku datoteka kada korisnici ispunjavaju obrazac, upišite novi naziv u okvir Opis u dijaloškom okviru Mogućnosti slanja .

   Ako želite dodijeliti tipkovni prečac na ovaj gumb i naredbu, upišite znak (&) ispred znaka koji želite koristiti kao tipkovni prečac. Ako, na primjer, da biste dodijelili ALT + B kao tipkovni prečac za gumb Pošalji i naredba, upišite & lanje'B.

 9. Za sprječavanje korisnika u korištenju naredbe Pošalji ili gumba Pošalji na alatnoj traci Standardno prilikom ispunjavanja obrasca isključite potvrdni okvir Prikaži stavku izbornika slanja i gumb alatne trake slanja.

  1. Prema zadanim postavkama, kada korisnici pošalju obrazac, InfoPath čuva obrazac otvoren i prikazuje poruku da biste naznačili ako obrazac uspješno poslati. Da biste promijenili takvo zadano ponašanje, kliknite Dodatno, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

   • Zatvorite obrazac ili stvorite novi prazni obrazac kada korisnik šalje ispunjen obrazac, kliknite željenu mogućnost na popisu nakon slanja .

   • Da biste stvorili prilagođenu poruku da biste naznačili ako obrazac uspješno poslan, potvrdite okvir korištenje prilagođenih poruka , a zatim upišite svoje poruke u okvire na uspjehu i pogreške .

    Obavještavanje korisnika pomoću poruke u okviru pogreške što učiniti ako se ne može poslati obrazac. Ako, na primjer, može predložiti da korisnici spremati svoje obrasce i obratite se osobi za daljnje upute.

   • Ako ne želite prikazati poruku kada korisnik šalje obrazac, poništite potvrdni okvir Prikaži neuspješnom slanju poruke .

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×