Sinkronizacija popisa sustava SharePoint 2010 s programom Access 2010

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Sinkroniziranje podataka između popisa sustava SharePoint 2010 i Office 2010 pristup i ažurnima oba skupa podataka. Na primjer preporučujemo vam da biste zadržali prodajnih praćenje informacija na popis sustava SharePoint da bi je lako surađivati s drugima na vaš tim, ali obavljati periodičku izvješćivanja, slanje upita, i skupno promjene u programu Access 2010.

Sadržaj članka

Uvod u sinkronizaciju popisa sustava SharePoint s programom Access

Sinkronizacija podataka s popisa pomoću naredbe Otvori pomoću naredbe programa Access

Sinkronizacija podataka s popisa pomoću evidentiranje popis naredbi u prikazu podatkovne tablice

Sinkronizacija podataka s popisa pomoću naredbe popis sustava SharePoint iz programa Access

Prednosti povezivanja tablici programa Access s popisom sustava SharePoint

Pretraživanje podataka

Strukturni promjene

Performanse

Masovno uređivanje

Stvaranje podataka izvan mreže i rješavanje sukoba

Prilikom sinkronizacije podataka

Usporedba sinkroniziranim popisom s web-aplikacijom baze podataka

Sinkronizacija popisa sustava SharePoint s programom Access

Osvježavanje sinkronizirane podataka

Uvod u sinkronizaciju popisa sustava SharePoint s programom Access

Sinkroniziranje podataka između popisa sustava SharePoint 2010 i Access 2010 i ažurnima oba skupa podataka. Ako, na primjer, preporučujemo vam da biste zadržali prodajnih praćenje informacija na popis sustava SharePoint da bi je lako surađivati s drugima na vaš tim, ali obavljati periodičku izvješćivanja, slanje upita, i skupno promjene u programu Access 2010.

Tri su načina međusobne sinkronizacije podataka popisa sustava SharePoint i programa Access 2010. Koji god da odaberete, sinkronizacija teče dvosmjerno, tj. u oba pravca. Promjene podataka popisa napravljene u programu Access prenose se na poslužitelj sustava SharePoint, a promjene popisa sustava SharePoint napravljene na poslužitelju preuzimaju se u Access na računalu.

Da biste mogli sinkronizirati popis sustava SharePoint, na klijentskom računalu morate imati Access 2010 te dozvolu za doprinos popisu.

Dodatno se informirajte o korištenju sustava SharePoint 2010 s programom Access 2010 u odjeljku Vidi također i u sustavu pomoći programa Access 2010.

Napomena : Vanjski popis sustava SharePoint ne može sinkronizirati s programom Access 2010.

Vrh stranice

Sinkronizacija podataka s popisa pomoću naredbe Otvori pomoću naredbe programa Access

Podatke popisa sustava SharePoint možete sinkronizirati s programom Access 2010 pomoću naredbe Otvori pomoću programa Access na vrpci popisa. Pomoću te se naredbe stvara tablica programa Access povezana s popisom sustava SharePoint te dodatna tablica s korisničkim podacima, primjerice korisničkim imenima, računima i adresama e-pošte.

Pri svakom otvaranju popisa sustava SharePoint ili povezane tablice programa Access vidjet ćete najnovije podatke. Kako se popis sustava SharePoint ažurira, tako možete ručno osvježavati povezanu tablicu programa Access najnovijim promjenama na popisu. Kako se povezana tablica programa Access ažurira, tako možete i popis sustava SharePoint ručno osvježavati najnovijim promjenama u programu Access.

Vrh stranice

Sinkronizacija podataka s popisa pomoću evidentiranje popis naredbi u prikazu podatkovne tablice

Popis sustava SharePoint možete sinkronizirati i u prikazu podatkovne tablice pomoću naredbe Prati ovaj popis, dostupne u oknu zadataka u prikazu podatkovne tablice, a na taj se način stvara i povezana tablica programa Access. Pomoću dodatnih naredbi u oknu zadataka također možete sinkronizirati podatke popisa te učiniti sljedeće:

 • stvarati izvješća pomoću programa Access

 • izvoziti podatke u Access

Dodatne informacije potražite u sustavu pomoći za prikaz podatkovne tablice (pri dnu prikaza podatkovne tablice kliknite vezu na Pomoć).

Vrh stranice

Sinkronizacija podataka s popisa pomoću naredbe popis sustava SharePoint iz programa Access

U programu Access 2010 možete i povezati tablicu s postojećim popisom sustava SharePoint pomoću naredbe Popis sustava SharePoint u grupi Uvoz i povezivanje na kartici Vanjski podaci.

U programu Access možete i stvoriti prazan popis sustava SharePoint. Na vrpci na kartici Stvaranje u grupi Tablice kliknite Popisi sustava SharePoint, a zatim kliknite nešto od sljedećeg: Kontakti, Zadaci, Problemi, Događaji ili Prilagođeno.

Dodatne informacije o korištenju programa Access potražite u sustavu pomoći programa Access 2010.

Vrh stranice

Prednosti povezivanja tablice programa Access i popisa sustava SharePoint

Ma koji način sinkronizacije popisa sustava SharePoint odaberete, Access 2010 stvara povezanu tablicu koja odražava strukturu i sadržaj popisa sustava SharePoint. Access odabire odgovarajuću vrstu podataka za svako polje koje odgovara stupcu popisa. Te se povezane tablice potom ponašaju kao obična tablica programa Access, stoga možete stvarati upite, obrasce, izvješća, makronaredbe ili kod kompatibilan s podacima programa Access 2010.

Vrh stranice

Pretraživanje podataka

Access automatski stvara i povezane tablice za sve popise s vrijednostima (osim onih koji su već povezani s bazom podataka). Ako popisi s vrijednostima sadrže stupce koji pretražuju druge popise, i ti se popisi uvrštavaju u operaciju povezivanja da bi popis s vrijednostima svake povezane tablice dobio odgovarajuću povezanu tablicu u bazi podataka. Access potom među tim povezanim tablicama stvara odnose.

Vrh stranice

Strukturne promjene

Kao što je to slučaj i s drugim povezanim tablicama, dok radite u programu Access nije moguće dodavati, brisati ni mijenjati polja u povezanoj tablici. Ako želite napraviti promjene u strukturi, npr. ukloniti ili promijeniti stupac, popis morate otvoriti na web-mjestu sustava SharePoint. Iz programa Access možete doći na stranicu s postavkama popisa sustava SharePoint te promijeniti strukturu popisa. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu programa Access, pokažite na Dodatne mogućnosti, a potom kliknite Izmijeni stupce i postavke.

Strukturne promjene na popisu sustava SharePoint ne odražavaju se automatski na povezanu tablicu. Da biste povezanu tablicu ažurirali novom strukturom popisa, u navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu programa Access, pokažite na Dodatne mogućnosti, a potom kliknite Osvježi popis.

Vrh stranice

Performanse

Budući da se podaci s povezanih popisa sustava SharePoint automatski sinkroniziraju s lokalnim tablicama te da korisnici uvijek rade na lokalnim podacima, performanse povezanih tablica programa Access poboljšane su usporedbi s verzijama starijima od verzije Access 2010.

Vrh stranice

Skupno uređivanje

Zahvaljujući sinkronizaciji popisa sustava SharePoint s programom Access 2010, mnogo je lakše napraviti skupne promjene podataka s popisa sustava SharePoint. Da biste skupno dodali, ažurirali ili izbrisali podatke s popisa sustava SharePoint, pokrenite neki dodatak ili pak ažurirajte ili izbrišite upit u programu Access 2010, a zatim otvorite ili osvježite popis sustava SharePoint.

Vrh stranice

Izvanmrežni rad s podacima i razrješavanje sukoba

Ako neki posao morate odraditi kod kuće ili dok ste izvan ureda, povezane popise sustava SharePoint možete koristiti u izvanmrežnom načinu pomoću programa Access 2010. Možda ćete, primjerice, dijelove nekog kataloga klijentu morati poslati baš kad se nađete izvan ureda. Na svojim podacima možete raditi u programu Access 2010, a promjene sinkronizirati kad se ponovno povežete s web-mjestom sustava SharePoint.

Ako dođe do sukoba (neki drugi korisnik primjerice ažurira isti zapis na poslužitelju ili za vrijeme njegova rada u izvanmrežnom načinu), možete ga razriješiti kad se kasnije prebacite u mrežni način, putem dijaloškog okvira Razrješavanje sukoba. Taj dijaloški okvir prikazuje informacije o sukobu, primjerice uzrok sukoba, te pruža mogućnosti za ponovni pokušaj slanja podataka ili odbacivanje promjena. Ako ima više pogrešaka, pojedinosti o svakoj pogrešci možete pogledati klikom na gumbe Prethodno i Sljedeće u dijaloškom okviru. Neke je sukobe moguće razriješiti samo odbacivanjem promjena.

Vrh stranice

Napomene u vezi sa sinkronizacijom podataka

U sljedećoj tablici navodi se što je potrebno imati na umu prilikom sinkronizacije podataka s popisa sustava SharePoint i povezane tablice programa Access.

Značajka

Usporedba

Stupci

Access ne podržava više od 256 polja u tablici, dakle povezana tablica sadrži samo prvih 256 stupaca.

Mape

Svaka mapa na popisu sustava SharePoint pojavljuje se kao zapis u tablici programa Access. Stavke koje sadrži mapa također se pojavljuju kao zapisi, odmah ispod zapisa povezanog s tom mapom.

Stupci s vrijednostima

Ako stupac pretražuje vrijednosti na nekom drugom popisu, a taj se popis još ne nalazi u bazi podataka, Access će za njega automatski stvoriti povezanu tablicu.

Napomena : Stupac vrste osoba ili grupa posebna je vrsta stupca za pretraživanje koji se traži vrijednosti na popisu korisničke informacije. Ako se povežete s popisom koji sadrži stupac vrste osoba ili grupa, Access automatski stvara povezane tablice za popis korisničke informacije.

Izračunati stupci

Rezultati u izračunatom stupcu prikazuju se u odgovarajućem polju, no u programu Access nije moguće vidjeti ni izmijeniti formulu.

Privici

Stupac s privicima na popisu prikazuje se kao polje pod nazivom Privici.

Stupci samo za čitanje

Stupci koji su samo za čitanje na popisu sustava SharePoint ostat će samo za čitanje i u programu Access. Uz to se može dogoditi da u programu Access stupce ne možete dodavati, brisati ni mijenjati.

Stupci s više vrijednosti

Stupac vrste Odabir ili Pretraživanje može sadržavati više vrijednosti. Za takve se stupce operacijom povezivanja stvaraju polja koja podržavaju više vrijednosti. Stupci s više vrijednosti u povezanoj se tablici stvaraju pod uvjetom da je stupac vrste Pretraživanje.

Popisi koji nisu podržani

Sljedeći popisi nisu podržani:

 • upitnici

 • prostori za raspravu

Vrh stranice

Usporedba sinkroniziranog popisa i aplikacije web-baze podataka

Access 2010 ili Access Services, novu komponentu sustava SharePoint Server 2010, možete koristiti da biste sastavili web-baze podataka aplikacije. Access Services nudi server platformu za stvaranje baze podataka koje možete koristiti na webu. Dizajniranje i objavljivanje web-baze podataka u programu Access 2010 i sustavom SharePoint 2010, a zatim osobe pomoću web-baze podataka u web-pregledniku. Tako ćete sigurne i upravljanje pristupom podacima, zajedničko korištenje podataka na svim razinama tvrtke ili ustanove te putem Interneta i stvaranje aplikacija za baze podataka za korisnike koji imaju na klijentskom računalu nije potreban Access 2010.

Prilikom objavljivanja neke aplikacije web-baze podataka Access Services stvara prilagođeno web-mjesto sustava SharePoint na kojem se nalazi baza podataka programa Access. Svi objekti baze podataka koji se mogu koristiti na webu automatski se pretvaraju u funkcije sustava SharePoint (npr. obrasce popisa, web-stranice i tijekove rada) te se premještaju na to web-mjesto i na njemu pokreću. Obično se stvara i navigacijski obrazac s gumbima i karticama za navigaciju webom koje korisnici koriste kad rade s aplikacijom web-baze podataka. Sve tablice programa Access koje podržavaju web-značajke kopiraju se na popise sustava SharePoint i svaka se pretvara u tablicu programa Access povezanu s odgovarajućim popisom sustava SharePoint.

Sinkronizacija popisa sustava SharePoint i web-baze podataka aplikacije za objavljivanje su komplementarnu postupke za rad s Access 2010 i sustavom SharePoint 2010. No postoje neke važne razlike koje treba imati na umu:

 • Access Services potreban je SharePoint Server 2010, Enterprise edition, dok je popis sustava SharePoint mogu se sinkronizirati s SharePoint Foundation 2010.

 • Izvor podataka u aplikaciji web-baze podataka mora biti Access 2010, a izvor podataka na sinkroniziranom popisu mora biti popis sustava SharePoint. No nakon što se obavi postupak sinkronizacije, ona u oba slučaja postaje dvosmjerna.

 • Pri prvom stvaranju aplikacije web-baze podataka, stvara se i prilagođeno web-mjesto sustava SharePoint namijenjeno aplikaciji web-baze podataka, no s ograničenim funkcijama. Suradnja na temelju popisa sustava SharePoint stvorenih na tom prilagođenom web-mjestu sustava SharePoint nije moguća na isti način kao sa sinkroniziranim popisom sustava SharePoint na timskom web-mjestu.

 • U usporedbi sa sinkroniziranim popisom sustava SharePoint, aplikacija web-baze podataka ima osjetne prednosti u pogledu performansi. Sva SQL obrada odvija se na poslužitelju i zbog toga se promet ograničava na skupove rezultata te se time pridonosi poboljšanju mrežnih performansi. U većini slučajeva podaci se osvježavaju na stranici, a da se pritom ne mora osvježavati i cijela stranica.

  Pomoću komponente Access Services možete raditi s osjetno više podataka nego na sinkroniziranom popisu sustava SharePoint, koji ne koristi Access Services i koji podliježe zadanom pragu za popise sustava SharePoint od 5000 definiranih stavki u zbirci web-mjesta. Access Services automatski dohvaća podatke u serijama od po 2000 stavki istovremeno te ih zatim sastavlja. Zadano je ograničenje 50 000 stavki, no tu postavku administrator farme može promijeniti.

Dodatno se informirajte o web aplikacija za baze podataka u odjeljku Vidi također i u sustavu pomoći programa Access 2010.

Vrh stranice

Sinkronizacija popisa sustava SharePoint s programom Access

 1. Pronađite web-mjesto sustava SharePoint koje sadrži popis koji želite sinkronizirati s programom za proračunske tablice.

 2. Na traci za brzo pokretanje kliknite naziv popisa ili Akcije web-mjesta pa Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta, a potom u odgovarajućem odjeljku popisa kliknite naziv popisa.

  Napomena : Izgled i navigaciju web-mjesta sustava SharePoint moguće je bitno izmijeniti. Ako ne možete pronaći neku mogućnost, npr. naredbu, gumb ili vezu, obratite se administratoru.

 3. Na vrpci kliknite karticu Popis, a zatim u grupi Povezivanje i izvoz kliknite Otvori pomoću programa Access.

 4. Navedite mjesto za novu ili postojeću bazu podataka ili pak kliknite Pregledaj da biste ga pronašli.

 5. Na web-mjestu sustava SharePoint odaberite Povezivanje s podacima, a zatim kliknite U redu.

  Napomena : Možete kliknuti i izvoz kopiju podataka. Izvoz podataka, za razliku od povezivanja podataka, je jednokratno kopiranje trenutne podataka i sinkronizacija između tablica programa Access koja je stvorena i popisa sustava SharePoint nije moguće stvoriti.

 6. Ako se od vas zatraži potvrda te operacije, kliknite U redu.

 7. U dijaloškom okviru Preuzimanje datoteke, pritisnite Otvori.

 8. Ako vam se pojavi upit želite li omogućiti podatkovne veze na svom računalu, pritisnite Omogući ako smatrate da se veza s podacima na SharePoint web-mjestu može bez opasnosti omogućiti.

Ako popis sustava SharePoint sadrži stupce s vrijednostima, Access 2010 stvara tablicu povezanu s popisom sustava SharePoint, tablicu s korisničkim podacima i dodatne povezane tablice.

Vrh stranice

Osvježavanje sinkroniziranih podataka

Pri svakom otvaranju sinkroniziranog popisa sustava SharePoint ili povezane tablice programa Access vidjet ćete najnovije podatke. Da biste bili sigurni da su vam se pri otvaranju popisa sustava SharePoint ili povezane tablice programa Access prikazali najnoviji podaci, podatke ručno osvježite.

Da biste osvježili sinkronizirane podatke, učinite nešto od sljedećeg:

 • U programu Access 2010 na vrpci povezane tablice tog programa na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Osvježavanje, a zatim Osvježi.

 • Na popisu sustava SharePoint učinite nešto od sljedećeg:

  • U prikazu podatkovne tablice na vrpci kliknite karticu Popis, a zatim u grupi Podatkovna tablica kliknite Osvježi podatke.

  • U standardnom prikazu na adresnoj traci programa Internet Explorer kliknite Osvježi ili pritisnite F5.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×