Sastavljanje izraza

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Sastavljanje izraza u bazama podataka programa Access, odaberite objekt ili svojstvo mjesto na koje želite uvrstiti i izraz i zatim pritisnite Ctrl + F2 – Time se otvara Sastavljača izraza, alat s mnogo djelomično ugrađeni izraza i uštedjeti vrijeme i ugrađene pomoć za uštedu poteškoća. Možete koristiti izraze da biste izvodili sve vrste stvari s podacima –, na primjer, određivanje broja dana nakon narudžba poslana, ili kombiniranje imena i prezimena u punog imena. Ako ste osoba programa Excel, smatrati izraza verziju programa Access za formule.

Neki izrazi ne funkcioniraju na isti način kao u web-aplikacijama programa Access i u bazama podataka za stolna računala. Sve u ovom se članku odnosi se na web-aplikacije i baze podataka, osim gdje je drugačije. Dodatne informacije o web-aplikacijama programa Access potražite u članku Stvaranje aplikacije programa Access.

Dodatne informacije o izrazima – kada kako ih koristiti da biste se stvaraju – nastavite čitati.

Sadržaj članka

Pregled izraza

Korištenje Sastavljača izraza

Izračun vrijednosti za kontrole u obrascima i izvješćima

Korištenje izraza kao kriterija upita

Stvaranje izračunatog polja u upitu

Stvaranje izračunatog polja u tablici

Dodavanje pravila provjere valjanosti u polje ili zapis tablice

Dodavanje pravila provjere valjanosti u kontrolu

Postavljanje zadanih vrijednosti za polje u tablici

Postavljanje zadanih vrijednosti za kontrole

Određivanje akcija makronaredbi koje će se izvoditi

Grupiranje i sortiranje podataka u izvješćima

Pregled izraza

Sjećate li se jednadžbi iz matematike koje ste učili u školi? Ako jex2 + z = (2y - 1) / 7, koliko je x, i tomu slično? Možda se sjećate i da su jednadžbe osnova modernog inženjerstva – ako želite izgraditi nešto čvrsto, pomoću jednadžbi odgovarate na konkretna pitanja kao što je: "Koliko debeli moraju biti vijci koji drže stubište?" To je smisao izraza, ali umjesto o x, y i z, razmišljajte o parametrima [Jedinična cijena], [Popust] i [Količina]. Izrazi se ne svode samo na matematiku – i s tekstnim podacima možete svašta učiniti.

Primjena izraza

Evo tek nekoliko uobičajenih primjera nekih od mnogih mogućih primjena izraza.

 • izračunavanje dobi

 • spajanje imena i prezimena

 • označavanje promijenjenog zapisa datumom i vremenom promjene

 • određivanje uzorka s kojim se uneseni podaci moraju podudarati

 • obrezivanje znakova s obje strane retka teksta

Tehnički pregled

Napomena :  Ovaj odjeljak ne morate nužno pročitati da biste mogli sastavljati izraze, ali ako ga pročitate, možda ćete bolje razumjeti kako oni funkcioniraju. U njemu se koriste tehnički pojmovi koji vam mogu olakšati pronalaženje povezanih informacija na stručnim web-mjestima, kao što je MSDN.

Izraz je kombinacija nekih ili svih sljedećih elemenata: ugrađenih ili korisnički definiranih funkcija, identifikatora, operatora i konstanti. Svaki izraz izračunava jednu vrijednost.

komponente izraza

Na primjer, sljedeći izraz sadrži sva četiri spomenuta elementa:

=Sum([Kupovna cijena])*0,08

U tom je primjeru Sum() ugrađena funkcija, [Kupovna cijena] je identifikator, * je matematički operator, a 0,08 je konstanta. Taj je izraz moguće koristiti u tekstnom okviru u podnožju obrasca ili izvješća za izračunavanje poreza na promet za grupu stavki.

Izrazi mogu biti puno složeniji ili jednostavniji od tog primjera. Na primjer, sljedeći Booleov izraz (izraz koji dobiva vrijednost True ili False) sastoji se od samo jednog operatora i konstante:

>0

Taj izraz vraća True kada se uspoređuje s brojem koji je veći od 0, a False kada se uspoređuje s brojem koji je manji od 0 ili jednak 0. Taj izraz možete koristiti u svojstvu Pravilo provjere valjanosti polja kontrole ili tablice da biste provjerili jesu li unesene samo vrijednosti veće od 0.

U programu Access izrazi se koriste na mnogo mjesta radi izvođenja izračuna, upravljanja znakovima i provjeravanja podataka. Tablice, upiti, obrasci, izvješća i makronaredbe sadrže svojstva koja mogu prihvatiti izraze. Izraze, primjerice, možete koristiti u svojstvima Izvor kontrole i Zadana vrijednost za kontrolu. K tomu, kada za proceduru događaja ili za modul pišete kod u programskom jeziku VBA (Microsoft Visual Basic for Applications), često koristite izraze slične onima koje koristite u objektima programa Access, kao što su tablica i upit.

Vrh stranice

Korištenje sastavljača izraza

Sastavljač izraza pruža sljedeće prednosti:

 • Možete jednostavno tražiti i umetati funkcije, operatore, konstante i identifikatore (primjerice, nazive polja, tablica, obrazaca i upita), čime se štedi vrijeme i smanjuje mogućnost pogrešaka.

 • Sastavljač izraza ograničava dostupne dijelove izraza na temelju njegova konteksta.

 • Možete odabrati jedan od brojnih gotovih izraza, primjerice brojeve stranica, trenutni datum ili trenutni datum i vrijeme.

 • U sastavljaču izraza dostupna je značajka IntelliSense, pa ne morate pamtiti sve argumente potrebne za izraz.

 • U sastavljaču izraza pomoć vam je nadohvat ruke – samo kliknite veze koje se pojavljuju u alatu Osnovni podaci.

Pokretanje Sastavljača izraza :

Tipkovni je prečac za pokretanje sastavljača izraza Ctrl + F2. Kada prvi put pokrenete taj prečac, otvara se dijaloški okvir Odabir sastavljača. U tom dijaloškom okviru samo dvokliknite Sastavljač izraza i nastavite s radom.

Potražite u članku detaljnije informacije o korištenju Sastavljača izraza.

Gniježđenja ograničenje izraza u web-bazu podataka je 65

Izrazi ugnježđivati više od 65 razina obuhvaća više razina neće funkcionirati u pregledniku da bi trebalo koristiti takve izraza u bazi podataka programa Access web. Neće se poruka o pogrešci – izraz samo neće funkcionirati.

Važno : Korištenje operatora &, AND i OR može stvoriti dodatne razine ugnježđivanja na poslužitelju koje se ne odražavaju u klijentu programa Access. Izraz "a" & "b" & "c", primjerice, nije ugniježđen u sastavljaču izraza, ali u sustavu SharePoint pretvara se u concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Tim se prijevodom stvara jedna razina ugnježđivanja. Ako u jednom izrazu koristite mnogo uzastopnih operatora &, AND ili OR, možete premašiti ograničenje od 65 razina na poslužitelju, pa izraz tada više neće funkcionirati u pregledniku.

Vrh stranice

Izračun vrijednosti za kontrole u obrascima i izvješćima

Kada izraz koristite kao izvor podataka za kontrolu, stvarate izračunatu kontrolu. Pretpostavimo, na primjer, da imate izvješće koje prikazuje veći broj zapisa o zalihama i da u podnožju izvješća želite stvoriti ukupan iznos u kojem su zbrojene sve stavke redaka u izvješću.

Ukupan iznos u izvješću

Da biste izračunali ukupan iznos, smjestite kontrolu tekstnog okvira u podnožje izvješća, a zatim svojstvo IzvorKontrole tekstnog okvira postavite na sljedeći izraz:

= Sum ([ polje_tablice ])

U ovom slučaju polje_tablice je naziv polja koje sadrži vrijednosti podzbroja. To polje mogu potjecati iz tablice ili upita. Funkcija Sum izračunava ukupni zbroj svih vrijednosti polje_tablice.

Slijede upute za unos izraza u kontrolnu tekstnog okvira.

Unos izraza u kontrolu tekstnog okvira

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac koji želite promijeniti, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaz rasporeda ili Prikaz dizajna.

 2. Odaberite kontrolu u koju želite unijeti izraz.

 3. Ako list svojstava nije prikazan, pritisnite tipku F4 da biste ga prikazali.

 4. Da biste ručno stvorili izraz, na kartici Podaci na listu svojstava kliknite svojstvo ControlSource tekstnog okvira, zatim upišite znak =, a nakon njega ostatak izraza. Na primjer, da biste izračunali ranije prikazan podzbroj, upišite =Sum([polje_tablice]) i pri tome izraz polje_tablice zamijenite nazivom polja.

 5. Da biste stvorili izraz pomoću Sastavljača izraza, kliknite na Sastavljanje gumb Slika gumba u okviru svojstva.

  Nakon dovršetka izraza list svojstava izgledat će ovako:

  izraz u svojstvu izvor kontrole tekstnog okvira

Vrh stranice

Korištenje izraza kao kriterija upita

Korištenje kriterija u upitu da biste suzili rezultate upita. Unesite kriterije kao izraza i Access vraća samo retke koji zadovoljavaju izraz. Opsežan skup primjere potražite u članku Primjeri kriterija upita.

Pretpostavimo, primjerice, da želite vidjeti sve narudžbe koje su isporučene tijekom prva tri mjeseca 2010. godine. Da biste unijeli kriterije, u ćeliju Kriteriji za stupac Datum/vrijeme u upitu možete upisati sljedeći izraz. U ovom se primjeru koristi stupac Datum/vrijeme pod nazivom Datum isporuke. Da biste definirali raspon datuma, kriterije upišite na sljedeći način:

Između #1. 1. 2010.# i #31. 3. 2010.#

Stupac DatumIsporuke izgledat će ovako:

izraz u retku kriterij rešetke upita

Svaki zapis iz tablice Narudžba čija vrijednost stupca DatumIsporuke ulazi u raspon datuma koji ste naveli uvrštava se u izlaz upita. U izrazu datume morate navesti unutar znakova za ljestve (#). Access vrijednost navedenu unutar znakova za ljestve smatra vrstom podataka datum/vrijeme. Postavljanjem vrste podataka tih vrijednosti na datum/vrijeme omogućuje izvođenje izračuna prema tim vrijednostima, primjerice oduzimanje jednog datuma od drugog.

Unos kriterija u rešetku dizajna upita

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite upit koji želite promijeniti, a zatim na izborniku prečaca kliknite Prikaz dizajna.

 2. Kliknite ćeliju Kriterij u stupcu za koji želite unijeti kriterij.

 3. Da biste ručno stvorili izraz, upišite izraz kriterija.

  Napomena : Nemojte prije izraza kriterija navesti operator =.

 4. Da biste stvorili izraz pomoću Sastavljača izraza, na vrpci, kliknite Dizajn, a zatim u grupi Postavljanje upita kliknite Sastavljač Slika gumba .

  Ako vam je potrebno veće područje u kojem možete uređivati izraz, stavite pokazivač u ćeliju Kriterij, a zatim pritisnite SHIFT+F2 da biste prikazali okvir Zumiranje.

  izraz u dijaloškom okviru zumiranje

Vrh stranice

Stvaranje izračunatog polja u upitu

Pretpostavimo da dizajnirate upit i da želite prikazati rezultate izračuna pomoću ostalih polja u upitu. Da biste stvorili izračunato polje, izraz upišite u praznu ćeliju u retku Polje u upitu. Na primjer, ako upit sadrži polja Količina i Jedinična cijena, možete ih pomnožiti da biste stvorili izračunato polje Proširena cijena tako da u redak Polje u upitu unesete sljedeći izraz:

Proširena cijena: [Količina] * [Jedinična cijena]

Navođenjem teksta Proširena cijena: prije izraza dajete novom stupcu naziv Proširena cijena. Taj se naziv često naziva pseudonimom. Ako ne navedete pseudonim, Access će ga stvoriti, na primjer Izraz1.

Stvaranje izračunatog polja u upitu pomoću izraza

Kada izvedete upit, Access izvodi izračun na svakom retku, kao što je prikazano sljedećom ilustracijom:

Izračunato polje prikazano u prikazu podatkovne tablice

Stvaranje izračunatog polja u prikazu dizajna upita

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite upit koji želite promijeniti, a zatim na izborniku prečaca kliknite Prikaz dizajna.

 2. Kliknite ćeliju Polje u stupcu u kojem želite stvoriti izračunato polje.

 3. Da biste ručno stvorili izraz, upišite ga.

  Napomena : Nemojte prije izraza kriterija navesti operator =. Umjesto njega započnite izraz opisnom oznakom nakon koje navedite dvotočku. Na primjer, upišite Proširena cijena: da biste naveli oznaku za izraz koji stvara izračunato polje naziva Proširena cijena. Nakon dvotočke unesite kriterij izraza.

 4. Da biste izraz stvorili pomoću sastavljača izraza, na vrpci kliknite Dizajn pa u grupi Postavljanje upita kliknite Sastavljač .

Vrh stranice

Stvaranje izračunatog polja u tablici

U programu Access možete stvoriti izračunato polje u tablici. Zahvaljujući tome, za izračune vam više neće biti potreban zaseban upit. Ako, primjerice, imate tablicu u kojoj su za svaku stavku u narudžbi navedene količina, cijena i porezna stopa, možete dodati izračunato polje s ukupnom cijenom, i to ovako:

[Quantity]*([UnitPrice]+([UnitPrice]*[TaxRate]))

 • Izračun ne može sadržavati polja iz drugih tablica ili upita.

 • Rezultati izračuna su samo za čitanje.

Da biste stvorili izračunato polje, učinite sljedeće:

 1. U navigacijskom oknu dvokliknite tablicu da biste je otvorili.

 2. Pomaknite se vodoravno do krajnjeg desnog stupca u tablici te kliknite zaglavlje stupca Kliknite da biste dodali.

 3. Na popisu koji će se pojaviti kliknite Izračunato polje, a zatim vrstu podatka koju želite u prikazu rezultata.

  Access prikazuje sastavljač izraza.

 4. Upišite željeni izraz za to polje, primjerice:

  [Količina] * [Jedinična cijena]

  Napomena : Izraz za izračunato polje nemojte započeti znakom jednakosti (=).

 5. Kliknite U redu.

  Access dodaje izračunato polje, a zatim ističe zaglavlje polja da biste mogli upisati njegov naziv.

 6. Upišite naziv izračunatog polja, a zatim pritisnite ENTER.

Vrh stranice

Dodavanje pravila provjere valjanosti u polje ili zapis tablice

Izrazi su vrlo korisni za provjeru valjanosti podataka koji se unose u bazu podataka jer uklanjaju loše podatke. U tablicama možete stvoriti dvije vrste pravila za provjeru valjanosti: pravila provjere valjanosti polja, koja sprječavaju korisnike da unesu podatak koji nije valjan u jedno polje, te pravila provjere valjanosti zapisa, koja sprječavaju korisnike da stvaraju zapise koji ne odgovaraju pravilu provjere valjanosti. Obje vrste pravila provjere valjanosti stvaraju se pomoću izraza.

Pretpostavimo, na primjer, da imate tablicu pod nazivom Zalihe koja sadrži polje Dostupne jedinice, a želite postaviti pravilo koje će korisnike prisiliti da unesu vrijednost veću od nule ili jednaku nuli. Drugim riječima, zaliha nikad ne smije biti negativan broj. To možete učiniti pomoću sljedećeg izraza koji ćete postaviti kao pravilo provjere valjanosti polja Dostupne jedinice:

>=0

Unos pravila provjere valjanosti

Da biste unijeli pravilo provjere valjanosti polja ili pravilo provjere valjanosti zapisa, koristite sljedeći postupak:

 1. U navigacijskom oknu dvokliknite tablicu koju želite promijeniti.

  Access otvara tablicu u prikazu podatkovne tablice.

 2. Da biste unijeli pravilo provjere valjanosti polja, odaberite polje koje želite izmijeniti.

 3. Na vrpci kliknite Polja, zatim u grupi Provjera valjanosti polja kliknite Provjera valjanosti, a potom kliknite Pravilo provjere valjanosti polja ili Pravilo provjere valjanosti zapisa.

  Access prikazuje sastavljač izraza.

 4. Počnite upisivati željene kriterije. Na primjer, za pravilo provjere valjanosti polja koje traži da sve vrijednosti budu veće od nule ili jednake nuli, upišite sljedeće:

  > = 0

  Napomena : Ispred izraza nemojte stavljati znak jednakosti (=).

Izrazi pravila provjere valjanosti Booleove su vrijednosti, odnosno vrijednosti True ili False za bilo koju vrijednost unosa. Pravilo provjere valjanosti mora vratiti vrijednost True ili Access ne sprema unos, nego prikazuje poruku o pogrešci provjere valjanosti. Ako u ovom primjeru u polje Dostupne jedinice unesete vrijednost manju od nule, pravilo provjere valjanosti vraća False, a Access ne prihvaća vrijednost. Ako niste unijeli poruku provjere valjanosti na način opisan u sljedećem poglavlju, Access prikazuje vlastitu poruku da bi upozorio da je unesena vrijednost zabranjena pravilom provjere valjanosti za polje.

Unos poruke provjere valjanosti

Da biste pojednostavili korištenje baze podataka, unesite prilagođene poruke provjere valjanosti. One će zamijeniti generičke poruke koje Access prikazuje u slučaju da podatak ne odgovara pravilu provjere valjanosti. Prilagođene poruke provjere valjanosti možete koristiti da biste pružili određenu informaciju koja korisniku pomaže da unese ispravne podatke, na primjer: "Vrijednost dostupnih jedinica ne može biti negativni broj". Koristite sljedeći postupak da biste stvorili poruku provjere valjanosti:

 1. U navigacijskom oknu dvokliknite tablicu koju želite promijeniti.

  Access otvara tablicu u prikazu podatkovne tablice.

 2. Da biste stvorili poruku provjere valjanosti polja, odaberite polje kojem ste dodali pravilo provjere valjanosti.

 3. Na vrpci kliknite Polja, zatim u grupi Provjera valjanosti polja kliknite Provjera valjanosti, a potom kliknite Poruka provjere valjanosti polja ili Poruka provjere valjanosti zapisa.

 4. U dijaloški okvir Unos poruke provjere valjanosti upišite željenu poruku koja će se pojavljivati u slučaju da podaci ne odgovaraju pravilu provjere valjanosti i zatim kliknite U redu.

Vrh stranice

Dodavanje pravila provjere valjanosti u kontrolu

Napomena : Pravila provjere valjanosti nisu dostupne za kontrole u web-aplikacijama programa Access ili web-baze podataka. Pomoću polja ili pravila provjere valjanosti zapisa umjesto toga, kao što je opisano u prethodnom odjeljku.

Uz polja i zapise tablice, kontrole također imaju svojstvo Pravilo provjere valjanosti koje može prihvatiti izraz. Pretpostavimo da, na primjer, koristite obrazac da biste unijeli raspon datuma za izvješće te da želite biti sigurni da datum početka neće biti prije 1.1.2010. godine. Možete postaviti svojstva Pravilo provjere valjanosti i Tekst provjere valjanosti za tekstni okvir u koji ćete unijeti datum početka na sljedeći način:

Svojstvo

Postavka

Pravilo provjere valjanosti

>=#1. 1. 2010.#

Tekst provjere valjanosti

Ne možete unijeti datum koji je prije 1. 1. 2010.

Ako pokušate unijeti datum koji je prije 1.1.2010. godine, pojavit će se poruka koja prikazuje tekst u svojstvu Tekst provjere valjanosti. Ako u okvir svojstva Tekst provjere valjanosti nije unesen nikakav tekst, Access prikazuje generičku poruku. Nakon što kliknete U redu, Access vas vraća u tekstni okvir.

Savjet : Postavljanje pravila provjere valjanosti za polje tablice nameće to pravilo cijeloj tablici, na svim mjestima na kojima se to polje mijenja. Pravilo provjere valjanosti možete postaviti i za kontrolu na obrascu da biste pravilo nametnuli samo kada se koristi taj obrazac. Postavljanje pravila provjere valjanosti posebno za polja tablice, a posebno za kontrole na obrascu može biti vrlo korisno kada želite postaviti različita pravila provjere valjanosti za različite korisnike.

Unos pravila provjere valjanosti kontrole

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac ili izvješće koje želite promijeniti, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaz dizajna ili Prikaz rasporeda.

 2. Desnom tipkom miša kliknite kontrolu koju želite promijeniti, a zatim na izborniku prečaca kliknite Svojstva.

  Access prikazuje list svojstava za kontrolu.

 3. Kliknite karticu Sve, a zatim okvir svojstva Pravilo provjere valjanosti.

 4. Unesite izraz ili kliknite na Sastavljanje gumb Slika gumba u okviru Svojstva da biste stvorili izraz pomoću Sastavljača izraza.

  Napomena : Ispred izraza nemojte staviti operator =.

 5. Da biste prilagodili tekst koji se pojavljuje ako korisnik unese podatke koji ne odgovaraju pravilu provjere valjanosti, upišite željeni tekst u svojstvo Tekst provjere valjanosti.

Vrh stranice

Postavljanje zadanih vrijednosti za polje u tablici

Pomoću izraza možete odrediti zadanu vrijednost za polje u tablici, tj. vrijednost koju Access koristi za nove zapise ako nije navedena neka druga vrijednost. Pretpostavimo, primjerice, da svaki put kada netko doda novi zapis, u polje DatumNarudžbe želite automatski umetnuti datum i vrijeme. Da biste to učinili, koristite sljedeći izraz:

Now()

Određivanje zadane vrijednosti za polje u tablici

 1. U navigacijskom oknu dvokliknite tablicu koju želite promijeniti.

  Access otvara tablicu u prikazu podatkovne tablice.

 2. Odaberite polje koje želite promijeniti.

 3. Na vrpci kliknite Polja pa u grupi Svojstva kliknite Zadana vrijednost.

  Access prikazuje dijaloški okvir sastavljača izraza.

 4. Upišite izraz u okvir, provjerite ne počinje li znakom jednakosti (=).

Napomena : Ako kontrolu vezujete uz polje tablice, a kontrola i polje tablice sadrže zadane vrijednosti, zadana vrijednost kontrole ima prednost pred poljem tablice.

Vrh stranice

Postavljanje zadanih vrijednosti za kontrole

Izrazi se često koriste i u svojstvu Zadana vrijednost određene kontrole. Svojstvo Zadana vrijednost kontrole nalikuje svojstvu Zadana vrijednost polja u tablici. Da biste, primjerice, kao zadanu vrijednost tekstnog okvira koristili trenutni datum, možete koristiti sljedeći izraz:

Date()

Taj izraz koristi funkciju Datum da bi vratio trenutni datum, ali ne i vrijeme. Ako tekstni okvir vezujete uz polje tablice, a polje sadrži zadanu vrijednost, zadana vrijednost kontrole ima prednost u odnosu na polje tablice. Često je za polje u tablici smislenije postaviti svojstvo Zadana vrijednost. Na taj način, ako nekoliko kontrola za različite obrasce temeljite na istom polju tablice, ista će se zadana vrijednost primijeniti na sve kontrole, čime će se osigurati dosljedan unos podataka na svakom obrascu.

Unos zadane vrijednost za kontrolu

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac ili izvješće koje želite promijeniti, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaz dizajna ili Prikaz rasporeda.

 2. Odaberite kontrolu koju želite promijeniti.

 3. Ako popis svojstava nije prikazan, pritisnite tipku F4 da biste ga prikazali.

 4. Kliknite karticu Sve na listu svojstava, a zatim okvir svojstva Zadana vrijednost.

 5. Unesite izraz ili kliknite na Sastavljanje gumb Slika gumba u okviru Svojstva da biste stvorili izraz pomoću Sastavljača izraza.

Vrh stranice

Određivanje akcija makronaredbi koje će se izvoditi

U nekim ćete slučajevima u makronaredbi željeti izvesti akciju ili niz akcija ako je ispunjen određeni uvjet. Na primjer, pretpostavimo da želite da se akcija makronaredbe izvede samo ako je vrijednost u tekstnom okviru veća ili jednaka 10. Da biste postavili to pravilo, upotrijebite izraz u If bloku u makronaredbi da biste definirali uvjet makronaredbe.

U ovom primjeru pretpostavit ćemo da je naziv tekstnog okvira "Stavke". Izraz koji određuje uvjet je [Stavke]>=10.

Izraz koji se koristi u bloku If u makronaredbi

Unos izraza u blok If u makronaredbi

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite makronaredbu koju želite promijeniti, a zatim na izborniku prečaca kliknite Prikaz dizajna.

 2. Kliknite blok If koji želite izmijeniti ili dodajte blok If iz okna Katalog akcija.

 3. Kliknite gornju crtu bloka If.

 4. Upišite uvjetni izraz u okvir ili kliknite na Sastavljanje gumb Slika gumba pokraj okvira izraza da biste pokrenuli Sastavljač izraza.

Napomena : Izraz koji unesete mora biti Booleova vrijednost, što znači da mora vratiti True ili False. Akcije makronaredbe unutar bloka If izvode se samo ako je uvjet True.

Vrh stranice

Grupiranje i sortiranje podataka u izvješćima

Pomoću okna Grupiranje, sortiranje i ukupni zbroj definirajte razine grupiranja i redoslijede sortiranja podataka u izvješću. U pravilu grupirate i sortirate polje koje ste odabrali s popisa. No ako želite grupirati ili sortirati izračunate vrijednosti, umjesto toga unesite izraz.

Grupiranje je postupak kombiniranja stupaca koji sadrže duplicirane vrijednosti. Na primjer, pretpostavimo da baza podataka sadrži informacije o prodaji za službenike u različitim gradovima i da je naziv jednog izvješća u bazi podataka "Prodaja po gradovima". Upit koji daje podatke za te grupe izvješća grupira podatke prema vrijednostima gradova. Ta vrsta grupiranja može olakšati čitanje i razumijevanje informacija.

Za razliku od grupiranja, sortiranje je postupak nametanja načina sortiranja na stupce (zapise) u rezultatima upita. Na primjer, zapise možete sortirati prema vrijednostima primarnih ključeva (ili nekom drugom skupu vrijednosti u nekom drugom polju) uzlazno ili silazno, a možete ih sortirati i prema jednom ili više znakova određenim redoslijedom, primjerice abecednim redom.

Dodavanje grupiranja i sortiranja u izvješće

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite izvješće koje želite promijeniti, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaz rasporeda ili Prikaz dizajna.

 2. Na vrpci kliknite Dizajn pa u grupi Grupiranje i ukupni zbrojevi kliknite Grupiraj i sortiraj.

  Okvir Grupiranje, sortiranje i ukupni zbroj pojavljuje se ispod izvješća.

 3. Da biste u izvješće dodali razinu grupiranja, kliknite Dodaj grupu.

 4. Da biste u izvješće dodali način sortiranja, kliknite Dodaj sortiranje.

  U oknu se, osim popisa polja koja sadrže podatke za izvješće, pojavljuje i nova razina grupiranja ili redoslijed sortiranja. Na slici je prikazana uobičajena razina grupiranja (grupiranje prema kategoriji) i redoslijed sortiranja (sortiranje prema proizvođaču), uz popis koji sadrži polja dostupna za grupiranje i sortiranje:

  Odabir mogućnosti izraza u oknu Grupiranje, sortiranje i ukupni zbroj

 5. Na popisu dostupnih polja kliknite izraz da biste pokrenuli sastavljač izraza.

 6. Unesite izraz koji želite koristiti u okviru izraza (gornji okvir) sastavljača izraza. Provjerite jeste li prije izraza naveli operator jednakosti (=).

Dodavanje izraza u postojeće grupiranje ili sortiranje

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite izvješće koje želite promijeniti, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaz rasporeda ili Prikaz dizajna.

 2. Kliknite razinu grupiranja ili način sortiranja koji želite promijeniti.

 3. Kliknite strelicu prema dolje pokraj postavke Grupiraj prema (za razine grupiranja) ili Sortiraj prema (za načine sortiranja).

  Pojavljuje se popis dostupnih polja.

 4. Na dnu popisa koji sadrži polja kliknite izraz da biste pokrenuli sastavljač izraza.

 5. Upišite izraz u okvir izraza (gornji okvir) sastavljača izraza. Provjerite jeste li prije izraza naveli operator jednakosti (=).

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×