Sažetak načina dodavanja i brojanja podataka programa Excel

Sažetak načina dodavanja i brojanja podataka programa Excel

Dijaloški okvir Slanje u Microsoft Word
Zbrajanje (pribrajanje vrijednosti) sastavni je dio analize podataka, bez obzira na to računate li podzbroj prodaje u sjeverozapadnoj regiji ili tekući zbroj tjednih računa. Excel nudi više tehnika koje možete koristiti za zbrajanje podataka.

Da biste lakše odabrali, ovaj članak sadrži potpun sažetak načina brojanja, informacije pomoću kojih možete brzo odlučiti koju tehniku koristiti i veze na detaljnije članke.

Nemojte miješati zbrajanje i brojanje. Dodatne informacije o brojanju ćelija, stupaca ili redaka s podacima potražite u članku Brojanje ćelija, redaka ili stupaca s podacima.

Sadržaj članka

Jednostavno zbrajanje i oduzimanje

Brojeve možete zbrajati i oduzimati pomoću jednostavne formule, klikom na gumb ili pomoću funkcije radnog lista.

Zbrajanje vrijednosti u ćeliji pomoću jednostavne formule

Ako vam je potreban samo brz izračun rezultata, Excel možete koristiti kao priručni kalkulator. Za zbrajanje vrijednosti koristite aritmetički operator plus (+). Ako u ćeliju upišete, primjerice, formulu =5+10, Excel će prikazati 15 kao rezultat.

Dodatne informacije o načinu korištenja aritmetičkih operatora u formuli potražite u članku Korištenje programa Excel kao kalkulatora.

Vrh stranice

Oduzimanje vrijednosti u ćeliji pomoću jednostavne formule

Za oduzimanje vrijednosti koristite aritmetički operator minus (-). Formula =12-9, primjerice, prikazat će rezultat 3.

Dodatne informacije o načinu korištenja aritmetičkih operatora u formuli potražite u članku Korištenje programa Excel kao kalkulatora.

Vrh stranice

Zbrajanje vrijednosti u stupcu ili retku pomoću gumba

Da biste brzo zbrojili raspon brojeva u stupcu ili retku, upotrijebite gumb Automatski zbroj. Kliknite praznu ćeliju ispod stupca s brojevima ili s desne strane retka s brojevima, a zatim Automatski zbroj. Excel će odabrati raspon podataka koji smatra najvjerojatnijim odabirom. Ponovno kliknite Automatski zbroj da biste prihvatili raspon koji je Excel odabrao ili sami odaberite raspon pa kliknite Automatski zbroj.

Promjena veličine tablice

Dodatne informacije o korištenju gumba Automatski zbroj potražite u članku Korištenje programa Excel kao kalkulatora.

Vrh stranice

Zbrajanje vrijednosti u rasponu pomoću funkcije

Funkcija SUM korisna je kada vrijednosti želite zbrojiti ili oduzeti vrijednosti iz različitih raspona ili kada želite kombinirati brojčane vrijednosti s rasponima brojeva. Funkciju SUM koristite da biste zbrojili sve argumente koje ste naveli između otvorene i zatvorene zagrade. Svaki argument može biti raspon, adresa ćelije ili pozitivna ili negativna brojčana vrijednost.

Da biste unijeli jednostavnu formulu, u ćeliju upišite =SUM pa iza toga otvorenu zagradu. Zatim upišite broj, referencu ćelije, raspon ćelija ili više njih odvojenih zarezima. Potom zatvorite zagradu i pritisnite ENTER da bi vam se prikazao rezultat. Za odabir ćelija koje sadrže podatke koje želite zbrojiti možete koristiti i miš.

1

2

3

A

Broj prisutnih osoba

4823

12335

Sve formule navedene u nastavku koriste funkciju SUM te na temelju podataka iz prethodne tablice vraćaju istu vrijednost (17158):

 • =SUM(4823;12335)

 • =SUM(A2;A3)

 • =SUM(A2:A3)

 • =SUM(A2;12335)

Na sljedećoj je slici prikazana formula koja koristi funkciju SUM za zbrajanje vrijednosti ćelije A2 i broja 12335. Ispod formule nalazi se zaslonski opis u kojem su navedene upute za korištenje funkcije SUM.

Korištenje funkcije SUM za zbrajanje ćelije i vrijednosti

Napomene : 

 • Excel ne sadrži funkciju za oduzimanje. Da biste oduzimali vrijednosti pomoću funkcije, u funkciji SUM koristite negativne vrijednosti. Na primjer, formula =SUM(30;A3;-15;-B6) zbraja 30 i vrijednost ćelije A3 pa od toga oduzima broj 15 i vrijednost ćelije B6.

 • Kao argumente funkcije SUM možete upotrijebiti do 255 brojčanih vrijednosti, referenca ćelija ili raspona u bilo kojoj kombinaciji.

Dodatne informacije potražite u članku SUM (opis funkcije).

Vrh stranice

Oduzimanje vrijednosti u rasponu pomoću funkcije

Brojeve pomoću funkcije SUM možete oduzimati tako da u formulu unesete negativne oblike brojeva koje želite oduzeti.

1

2

3

A

Broj prisutnih osoba

29072

12335

Sve formule navedene u nastavku koriste funkciju SUM te na temelju podataka iz prethodne tablice vraćaju istu vrijednosti (16737):

 • =SUM(29072;-12335)

 • =SUM(A2;-A3)

 • =SUM(A2;-12335)

 • =SUM(A2;(-1*(A3)))

Vrh stranice

Zbrajanje podataka grupiranjem i zaokretanjem

Za grupiranje i sažimanje podataka možete koristiti strukturu ili izvješće zaokretne tablice.

Zbrajanje vrijednosti u stupcu pomoću strukture

Ako se podaci nalaze na popisu te ih možete logički grupirati prema vrijednostima stupaca, podatke možete grupirati i sažeti stvaranjem strukture. Stvaranje strukture omogućuje sažimanje podataka umetanjem podzbrojeva i ukupnih zbrojeva. Pretpostavimo da imate sljedeće rezultate prodaje raspoređene po regiji i mjesecu.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Regija

Mjesec

Prodaja

Istok

Sij.

108 000 kn

Istok

Velj.

138 000 kn

Istok

Ožu.

114 000 kn

Zapad

Sij.

102 000 kn

Zapad

Velj.

162 000 kn

Zapad

Ožu.

126 000 kn

Na sljedećoj je slici prikazana struktura s podzbrojevima grupiranima prema regiji i ukupnim zbrojem.

Struktura s podzbrojevima i ukupnim zbrojem

Pomoću naredbe Podzbroj (kartica Podaci, grupa Struktura) stvorite strukturu, podzbrojeve i ukupni zbroj.

Izvorni podaci obuhvaćaju tri retka s podacima za regiju Istok i tri retka s podacima za regiju Zapad (reci od 2 do 7). Primijetit ćete da je operacijom za podzbroj u peti redak između posljednjeg retka podataka za Istok i prvog retka podataka za Zapad umetnut redak Istok ukupno.

Ako kliknete ćeliju A4 pa naredbu Podzbroj, Excel će stvoriti strukturu i umetnuti retke Istok ukupno, Zapad ukupno i Ukupni zbroj te tim zbrojevima popuniti ćelije u stupcu Prodaja.

Dodatne informacije potražite u sljedećim člancima:

Strukturiranje popisa podataka na radnom listu

Umetanje podzbrojeva na popis podataka na radnom listu

Vrh stranice

Zbrajanje vrijednosti na popisu ili u stupcu tablice programa Excel pomoću funkcije

Kao fleksibilnije zamjensko rješenje za naredbu Podzbroj, za izračunavanje podzbrojeva i ukupnih zbrojeva na popisima ili u tablicama programa Excel koje sadrže skrivene retke i stupce možete koristiti funkciju SUBTOTAL. U funkciji SUBTOTAL potrebno je navesti argument kojim se određuje hoće li izračun obuhvaćati skrivene podatke ili ne.

Napomena : Funkcijom SUBTOTAL možete odrediti hoće li rezultati obuhvaćati skrivene podatke, no filtrirani se reci uvijek zanemaruju.

Pretpostavimo, primjerice, da želite izračunati podzbrojeve i ukupni zbroj za podatke u ćelijama od C2 do C7, ali da pritom želite zanemariti skrivene podatke u retku 3 i retku 6. Funkcija koju biste trebali upotrijebiti izgleda ovako:

= SUBTOTAL( 109;C2:C7)

Prvi argument (109) određuje da će se vrijednosti u rasponu zbrojiti i da će se skrivene vrijednosti zanemariti. Da bi funkcija obuhvaćala i skrivene vrijednosti, umjesto tog argumenta kao prvi argument koristite 9.

Detaljnije informacije potražite u člancima SUBTOTAL (opis funkcije) i Zbrajanje podataka u tablici programa Excel.

Vrh stranice

Zbrajanje i prikaz podataka iz različitih perspektiva

Kada radni list sadrži stotine ili čak tisuće redaka sličnih podataka, smisao brojeva ponekad je teško utvrditi. U programu Excel od takvih podataka možete stvoriti izvješće zaokretne tablice koje sadrži podzbrojeve i ukupne zbrojeve te sažetak podataka na temelju kategorija koje sami odredite.

Zaokretnu tablicu možete brzo stvoriti tako da odaberete ćeliju iz raspona podataka ili tablicu programa Excel, a zatim na kartici Umetanje u grupi Tablice kliknete Zaokretna tablica.

Da biste se upoznali s mogućnostima zaokretne tablice, pogledajte sljedeći primjer u kojem podaci o prodaji sadrže mnogo redaka (zapravo 40 redaka s podacima, ali je na slici prikazan samo dio redaka). Osim toga, podaci nisu sažeti, a nema ni podzbrojeva ni ukupnog zbroja.

Mali zupčanik postavki koji je zamijenio mogućnost Postavke web-mjesta.

Izvješće zaokretne tablice na temelju istih podataka prikazuje podzbrojeve i sveukupne zbrojeve te precizne sažetke u tren oka.

Matematički simbol

Stvaranje i rad sa zaokretnim tablicama može zahtijevati neku početnu pripremu podataka i poznavanje nekih koncepata.

Detaljne informacije koje mogu olakšati početak rada potražite u sljedećim člancima:

Izračunavanje vrijednosti u izvješću zaokretne tablice

Polja podzbrojeva i ukupnih zbrojeva u izvješću zaokretne tablice

Vrh stranice

Zbrajanje podataka na temelju jednog ili više uvjeta

Funkcije radnog lista omogućuju korištenje uvjeta (koji se nazivaju i kriteriji) za zbrajanje samo onih podataka koji zadovoljavaju postavljene uvjete.

Zbrajanje vrijednosti u rasponu na temelju jednog uvjeta pomoću jedne funkcije ili kombinacije funkcija

Upotrijebite funkciju SUMIF ili ugnijezdite funkciju SUM u funkciju IF.

Brojeve na temelju jednog kriterija možete zbrajati pomoću funkcije SUMIF ili pomoću kombinacije funkcija SUM i IF.

Na primjer, formula =SUMIF(A2:A6;">20") zbraja samo brojeve u rasponu od A2 do A6 koji su veći od 20.

Napomena : Sljedeće su informacije tehnički malo zahtjevnije, ali ih je zasigurno vrijedno proučiti.

Kada funkcija SUMIF ne bi postojala, isti biste rezultat svejedno mogli dobiti kombiniranjem funkcija IF i SUM. Kombiniranje funkcija na taj način poznato je i kao "ugnježđivanje" jer se jedna funkcija koristi unutar druge.

Da biste stvorili formulu koja oponaša funkciju SUMIF, unesite formulu koja raspon od A2 do A6 tretira kao polje, što znači da će se taj raspon smatrati jednim entitetom koji sadrži pet ćelija.

Ta formula izgleda ovako: {=SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6))}. "Vitičasta" zagrada koja okružuje formulu upućuje na to da se radi o formuli polja. Za formulu polja potrebno je pratiti posebne upute: umjesto da sami upisujete zagrade, morate pritisnuti CTRL + SHIFT + ENTER – Excel će tada formulu =SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6)) okružiti vitičastom zagradom. Ako zagrade upišete sami, formula polja neće se stvoriti.

Isprobajte ovo!    

Kopirajte podatke iz sljedeće tablice na radni list, počevši od ćelije A1. Nakon što zalijepite podatke primijetit ćete da ćelija A10 sadrži pogrešku #VRIJEDNOST! To znači da ćeliju A10 morate pretvoriti u formulu polja. To možete učiniti tako da pritisnete F2 pa CTRL + SHIFT + ENTER. Excel će rezultat (65) prikazati u ćelijama A8 i A10.

Upute za kopiranje primjera podataka radnog lista

 • Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.

 • Odaberite primjer u temi pomoći.

  Napomena : Nemojte odabrati zaglavlja redaka i stupaca.

  Odabir primjera iz pomoći
  Odabir primjera iz pomoći
 • Pritisnite CTRL + C.

 • Na radnom listu odaberite ćeliju A1 pa pritisnite CTRL + V.

 • Da biste se s prikaza rezultata prebacili na prikaz formula koje vraćaju rezultate, pritisnite CTRL+` (gravis).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Ponder

18

29

36

11

16

Korištenje funkcije SUMIF

=SUMIF(A2:A6;">20")

Korištenje funkcija SUM i IF

=SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6))

Osim toga, dodatne informacije možete pronaći i u članku iz Microsoftove baze znanja XL: kada koristiti funkciju SUM(IF()) umjesto funkcije CountBlank() u kojem su navedene dodatne smjernice o tome kada koristiti funkciju SUMIF.

Vrh stranice

Zbrajanje vrijednosti u stupcu na temelju jednog ili više uvjeta pomoću funkcije

Koristite funkciju DSUM da biste zbrajali brojeve u polju (stupcu) sa zapisima koji se nalaze na popisu ili u bazi podataka i zadovoljavaju uvjete (kriterije) koje odredite.

Funkciju DSUM možete koristiti i kada imate popis stupaca te smatrate da vam je jednostavnije definirati uvjete u zasebnom rasponu ćelija nego koristiti ugniježđenu funkciju.

Dodatne informacije potražite u članku SDUM (opis funkcije).

Vrh stranice

Zbrajanje vrijednosti u rasponu na temelju više uvjeta pomoću čarobnjaka (samo za Excel 2007)

Pomoću čarobnjaka za uvjetno zbrajanje (naredba Formule > Rješenja > Uvjetni zbroj) možete zbrajati vrijednosti na temelju više uvjeta.

Važno : Čarobnjak za uvjetno zbrajanje dostupan je samo u programu Excel 2007 i starijim verzijama. Dodatne informacije potražite u odjeljku Što se dogodilo s dodatkom čarobnjaka za uvjetno zbrajanje?.

Ako vam ta naredba nije dostupna (ili ako ne vidite grupu Rješenja), instalirajte i učitajte dodatak Skup alata za analizu.

Upute za učitavanje dodatka Skup alata za analizu

Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba pa Mogućnosti programa Excel, a zatim kategoriju Dodaci.

 1. Na popisu Upravljanje odaberite Dodaci programa Excel, a zatim kliknite Idi.

 2. Na popisu Dostupni dodaci potvrdite okvir Skup alata za analizu, a zatim kliknite U redu.

 3. Ako se čarobnjak pojavi na popisu Neaktivni dodaci aplikacije, odaberite ga pa kliknite Idi da biste ga aktivirali.

 4. Ako je potrebno, slijedite upute u instalacijskom programu.

Da biste koristili čarobnjak za uvjetno zbrajanje, odaberite raspon podataka pa kliknite naredbu Uvjetni zbroj (grupa Rješenja na kartici Formule). Slijedite korake od 1 do 4 da biste završili s korištenjem čarobnjaka. Na sljedećoj je slici prikazan drugi korak u čarobnjaku u kojem je naveden samo jedan uvjet: vrijednosti koje se zbrajaju moraju biti veće od 100.

Dijaloški okvir Objavljivanje glavne verzije

Vrh stranice

Zbrajanje vrijednosti u rasponu na temelju više uvjeta pomoću jedne funkcije ili kombinacije funkcija

Upotrijebite funkciju SUMIFS. Navedite raspon koji želite zbrojiti, raspon koji sadrži uvjete i uvjete koji se primjenjuju na raspon uvjeta. Drugo je rješenje da ugnijezdite funkcije SUM i IF.

Dodatne informacije potražite u članku SUMIFS (opis funkcije).

Osim toga, dodatne informacije pronaći ćete i u sljedećim člancima baze znanja:

Vrh stranice

Zbrajanje kvadratnih vrijednosti i vrijednosti polja

Za zbrajanje vrijednosti u dva ili više podudarnih stupaca možete koristiti funkcije radnog lista. Ta vrsta operacije može biti jednostavna, npr. određivanje ponderiranog prosjeka (pogledajte primjer u nastavku u kojem se izračunava prosjek ocjena), a može biti i složeni statistički ili inženjerski izračun.

Zbrajanje umnoška odgovarajućih vrijednosti iz jednog ili više polja

Upotrijebite funkciju SUMPRODUCT. Pomoću funkcije SUMPRODUCT možete, primjerice, izračunati prosjek studentovih ocjena pa taj rezultat podijeliti s brojem ECTS bodova, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Dvije različite teme prezentacije

Formula =SUMPRODUCT(A2:A6;B2:B6)/SUM(B2:B6) množi ocjene ostvarene na pojedinim kolegijima s brojem ECTS bodova za kolegij, zbraja te umnoške (61,3), taj zbroj dijeli s ukupnim brojem ECTS bodova (18) i određuje prosjek ocjena (3,41). Ta je vrsta izračuna poznata i pod nazivom ponderirani prosjek.

Funkciju SUMPRODUCT možete koristiti i u složenijim matematičkim operacijama jer omogućuje množenje većeg broja polja.

Funkciju SUMPRODUCT jednostavno je koristiti s poljima jednakih dimenzija, no ako vam je potrebno više fleksibilnosti, u formuli polja možete koristiti i funkciju SUM.

Detaljnije informacije potražite u članku Funkcija SUMPRODUCT.

Sljedeće se četiri funkcije obično koriste za napredne statističke ili složene matematičke izračune, pa je naveden samo njihov kratak opis. Da biste pročitali dodatne informacije, kliknite naziv funkcije i izravno pristupite temi za tu funkciju.

 • Funkcija SUMSQ  Vraća zbroj kvadrata brojeva na popisu ili vrijednosti u rasponu. SUMSQ(2,3), na primjer, vratit će 13.

 • Funkcija SUMX2PY2  Zbraja zbrojeve kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

 • Funkcija SUMX2MY2  Vraća zbroj razlika kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

 • Funkcija SUMXMY2  Vraća zbroj kvadrata razlika odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

Vrh stranice

Posebni slučajevi (tekući zbroj, jedinstvene vrijednosti)

Funkcije radnog lista možete koristiti za stvaranje brojeva koji se automatski ažuriraju nakon dodavanja podataka u raspon ili tablicu ili pak za zbrajanje samo jedinstvenih vrijednosti u rasponu ili tablici.

Stvaranje tekućeg zbroja pomoću funkcije

Upotrijebite funkciju SUM. Na radnom listu stvorite, primjerice, zaglavlja stupaca s nazivima Polozi, Isplate i Saldo.

 1. U prvu ćeliju u stupcu Saldo unesite početni saldo.

 2. U prvu ćeliju ispod salda (u ovom slučaju C3) unesite formulu koja zbraja vrijednost koja se nalazi u tom istom retku u stupcu Polozi i oduzima vrijednost iz stupca Isplate (=SUM(C2;A3;-B3).

 3. Povucite formulu prema dolje da biste obuhvatili sve nove retke koje dodate. U sljedećem je slučaju formula povučena do retka 4.

  Primjer ćete bolje razumjeti ako ga kopirate na prazan radni list.

  Kopiranje primjera

  • Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.

  • Odaberite primjer u temi pomoći.

   Napomena : Nemojte odabrati zaglavlja redaka i stupaca.

   Odabir primjera iz pomoći

   Odabir primjera iz pomoći

  • Pritisnite CTRL + C.

  • Na radnom listu odaberite ćeliju A1 pa pritisnite CTRL + V.

  • Da biste se prebacili iz prikaza rezultata u prikaz formula koje vraćaju rezultate, pritisnite CTRL + ` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaz formula.

1

2

3

4

A

B

C

Polozi

Isplate

Saldo

500

1000

625

=SUM(C2;A3;-B3)

1000

740

=SUM(C3;A4;-B4)

Tekući saldo možete koristiti za evidenciju te njime pratiti vrijednosti stavki u ćelijama koje se s vremenom i unosom novih stavki i vrijednosti povećavaju ili smanjuju.

Dodatne informacije potražite u članku Izračun tekućeg salda.

Vrh stranice

Zbrajanje jedinstvenih vrijednosti u rasponu pomoću složene formule

U stupac unesite popis vrijednosti koji sadrži duplikate, a zatim pomoću funkcija SUM, IF i FREQUENCY zbrojite samo jedinstvene vrijednosti koje se nalaze u tom rasponu.

Vrh stranice

Uvrštavanje vrijednosti iz drugih radnih listova i radnih knjiga u formulu

U formuli možete zbrajati ili oduzimati ćelije i raspone podataka iz drugih radnih listova tako da ih u formulu uvrstite kao referencu. Da biste umetnuli referencu na ćeliju ili raspon s drugog radnog lista, slijedite upute u sljedećoj tablici.

Referenca na:

Potrebno je unijeti

Primjeri

ćeliju ili raspon s drugog radnog lista iste radne knjige

Naziv radnog lista s uskličnikom na kraju, a nakon njega referenca ćelije ili naziv raspona.

Sheet2!B2:B4
Sheet3!SalesFigures

ćeliju ili raspon iz druge radne knjige koja je trenutno otvorena

Naziv datoteke radne knjige u uglatim zagradama ([]) i naziv radnog lista s uskličnikom na kraju, a nakon njega referencu ćelije ili naziv raspona.

[MojaRadnaKnjiga.xlsx]List1!A7

ćeliju ili raspon iz druge radne knjige koja nije otvorena

Potpuni put do radne knjige i naziv datoteke radne knjige u uglatim zagradama ([]) te naziv radnog lista s uskličnikom na kraju, a nakon njega referencu ćelije ili naziv raspona. Ako potpuni put sadrži razmake, prije puta i nakon naziva radnog lista umetnite jednostruke navodnike (pogledajte primjer).

['C:\Moji dokumenti\[MojaRadnaKnjiga.xlsx]List1'!A2: A5

Vrh stranice

Zbrajanje i oduzimanje vrijednosti datuma i vremena

Da biste, između ostaloga, izračunali proteklo vrijeme ili procijenili datum završetka projekta, možete koristiti funkcije datuma i vremena, pa čak i jednostavno zbrajanje i oduzimanje. U sljedećoj su tablici prikazane neke formule za izračun proteklog vremena i proteklog broja dana. Imajte na umu da će negativne vrijednosti koje su rezultat oduzimanja vremena ili datuma u programu Excel biti prikazane znakovima ### u ćeliji koja sadrži formulu.

Primjer ćete bolje razumjeti ako ga kopirate na prazan radni list.

Kopiranje primjera

 • Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.

 • Odaberite primjer u temi pomoći.

  Napomena : Nemojte odabrati zaglavlja redaka i stupaca.

  Odabir primjera iz pomoći

  Odabir primjera iz pomoći

 • Pritisnite CTRL + C.

 • Na radnom listu odaberite ćeliju A1 pa pritisnite CTRL + V.

 • Da biste se prebacili iz prikaza rezultata u prikaz formula koje vraćaju rezultate, pritisnite CTRL + ` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaz formula.

1

2

3

4

5

A

B

C

Vrijeme početka

Vrijeme završetka

Formula za izračun proteklog vremena

Opis (rezultat)

11:55:24

14:48:13

=B2-A2

Prikazuje proteklo vrijeme u satima, minutama i sekundama. Ako se koristi 12-satni oblik, rezultat ovog primjera u programu Excel prikazat će se u obliku "AM" (2:52:49 AM) jer je razlika manja od 12 sati. Da je razlika 12 sati ili više, rezultat bi se u programu Excel prikazao u obliku "PM".

Datum početka

Datum završetka

Formula za izračun proteklih dana

Opis (rezultat)

28.5.2008.

03.6.2008.

=B5-A5

Prikazuje protekle dane u obliku broja (6).

Prilikom rada s vrijednostima datuma i vremena možete naići na neočekivane rezultate, stoga budite oprezni.

Vrh stranice

Prikaz izračuna na traci stanja programa Excel

Radi brzog pregleda zbrojeva ćelija koje su odabrane na radnom listu pogledajte traku stanja programa Excel (traka stanja nalazi se pri dnu prozora dokumenta).

Kada je odabrana jedna ili više ćelija, informacije o podacima u tim ćelijama prikazuju se na traci stanja programa Excel. Na primjer, ako su na radnom listu odabrane četiri ćelije koje sadrže vrijednosti 2, 3, tekstni niz (npr. „oblak”) i 4, sve se sljedeće vrijednosti istodobno mogu prikazati na traci stanja: prosjek, broj, numerički broj, minimalno, maksimalno i zbroj. Desnom tipkom miša kliknite traku stanja da bi se prikazale ili sakrile neke ili pak sve vrijednosti. Te se vrijednosti prikazuju na slici u nastavku.

Traka stanja s prikazom izračuna i brojanja odabranih ćelija

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×